Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Programul ”Săptămâna verde” în școli. Ce activități pot organiza profesorii pentru elevi, din 27 februarie. Regulament

Publicat

Ministerul Educației a publicat metodologia pentru derularea programului ”Săptămâna verde” în școli, aplicat în premieră din acest an școlar. Detaliile au fost oferite oficial din 2 februarie, cu trei săptămâni înainte de perioada în care se pot organiza aceste activități.

Potrivit calendarului anului școlar 2022-2023, Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare).

De asemenea, tot în februarie este vacanța de o săptămână decisă la nivel de inspectorat. În Alba, aceasta este în perioada 20-24 februarie.

În Suceava și Ilfov, elevii sunt în vacanță în perioada 6-10 februarie; în 13-17 februarie este vacanță în Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova. Tot în 20-24 februarie au vacanță și elevii din: Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Arad, Timiș, Constanța, Tulcea, Giurgiu, Ialomița, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Vâlcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Botoșani.

”Săptămâna verde” –  ce activități pot fi organizate

Potrivit metodologiei de organizare a programului, aprobată prin Ordinul ME 3.629 din 2 februarie, în „Săptămâna verde” se organizează activităţi educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului.

”Se creează contexte pentru activități în comun – preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, iar aceste contexte sunt nu doar mijloace de învățare, ci și căi de formare a unei culturi școlare bazate pe încredere, respect, colaborare, susținere reciprocă și comunicare nonviolentă”, anunță ministerul.

Se urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a:

 • înțelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu și la schimbările climatice pentru a conștientiza faptul că schimbările climatice sunt o problemă emergentă a omenirii, precum și a înțelege măsurile de combatere a acestora
 • înțelege legislația de mediu și rolul autorităţilor, instituţiilor, companiilor, organizaţiilor nonguvernamentale și altor actori în combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului
 • înțelege schimbările climatice în context global, sistemic și în conexiune cu alte domenii/ probleme/ teme precum: exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială
 • explora/investiga mediul înconjurător și a relaționa pozitiv cu mediul natural
 • lua decizii și de a acționa zi de zi ținând seama de impactul asupra planetei, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calității mediului, inclusiv de utilizare responsabilă a resurselor natural
 • se adapta la fenomene meteo extreme și a răspunde la potențiale dezastre natural
 •  iniția și desfășura acțiuni civice individuale şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor climatice și protecția mediului
 • participa, în viitor, la elaborarea de politici publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului.

Mai exact, școlile organizează activități precum:

 • lecții în natură
 • dezbateri
 • jocuri de rol
 • fotografie vorbită
 • exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor
 • vizionări de documentare
 • experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ
 • proiecte de servicii în folosul comunității
 • voluntariat
 • expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate

Activităţile cuprinse în programul „Săptămâna verde” sunt implementate/ facilitate de cadre didactice în colaborare cu antepreșcolari/preșcolari/elevi, părinţi/reprezentanți legali, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale locale, ţinând cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ.

Săptămâna verde – reguli de organizare

Participarea elevilor la activitățile din ”Săptămâna verde” este obligatorie. Absențele sunt înregistrate în catalog.

”Directorul unităţii de învăţământ în colaborare cu echipa coordonatoare monitorizează prezenţa antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile programului „Săptămâna verde”. Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor se înscriu în mod corespunzător în catalog”, prevede metodologia.

În perioada alocată programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se desfăşoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.

Prin excepţie, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioada dedicată programului „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult).

Cadrele didactice și partenerii implicați au acces la o platformă dedicată educației pentru schimbări climatice și pentru mediu. Platforma cuprinde o bibliotecă digitală cu resurse educaționale pe teme de mediu și climă, exemple și oferte de activități, o hartă interactivă a disponibilităților de cazare gratuită din ariile naturale protejate, precum și exemple cu privire la orarul și proiectarea activităților, se mai arată în metodologie.

În perioada alocată programului „Săptămâna verde” cadrele didactice proiectează, desfășoară și evaluează activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

 • sunt inter- și transdisciplinare
 • implică antepreșcolarii/preșcolarii/ elevii în explorarea/investigarea mediului natural
 • presupun colaborarea dintre antepreșcolari/preșcolari/elevi și familiile lor
 • contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu și la informarea/sensibilizarea membrilor comunității locale privind schimbările climatice și protecția mediului
 • sunt desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ, instituţii, organizaţii nonguvernamentale şi/sau operatori economici
 • sunt inovatoare și/sau relevante pentru contextul în care sunt derulate
 • sunt bazate pe constatările unor cercetări și pe bune practici recente din domeniul educației privind schimbările climatice și de mediu.

Activitățile educaționale desfășurate în cadrul parcurilor naturale și ariilor protejate trebuie să respecte normele și regulile de conduită specifice acestora.

Implicarea părinților

Anumite activități pot fi deschise către participare și părinților/reprezentanților legali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, precum și membrilor comunităților locale, caz în care unitatea de învățământ asigură o modalitate de înscriere a acestora.

Educatorul/ învăţătorul/ dirigintele prezintă antepreșcolarilor/ preşcolarilor/ elevilor şi părinţilor/reprezentaților legali ai acestora oferta de activităţi a programului „Săptămâna verde” elaborată la nivelul unității de învățământ şi centralizează înscrierile individuale ale antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor sau, după caz, ale părinților/reprezentanților legali ai acestora, privind activitățile la care vor să participe, dintre cele prezentate în ofertă.

Programul este stabilit de o echipă constituită la nivel de școală din care pot face parte și reprezentanți ai părinților, alături de conducerea școlii, reprezentanți din consiliul profesoral (responsabil de mediu, pentru întocmirea orarului) și reprezentanți ai elevilor.

Activitățile propuse pentru „Săptămâna verde” trebuie să se poată desfășura fără contribuții financiare din partea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, a părinților/reprezentanților legali, a cadrelor didactice și a unităților de învățământ preuniversitar.

Profesorii sunt responsabili de supravegherea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor şi a securităţii acestora pe parcursul desfăşurării activităţilor. Inspectorii şcolari oferă consiliere cadrelor didactice şi echipelor de coordonare în proiectarea și desfășurarea activităţilor,

Unele abordări din cadrul acestui program vor putea fi integrate în procesul de predare-învățare-evaluare, pe parcursul anului şcolar.

Activităţile din programul „Săptămâna verde” la care sunt înscriși antepreșcolarii/preșcolarii/elevii trebuie să însumeze cel puţin numărul de ore la care aceştia ar fi participat într-o săptămână obişnuită de şcoală

Antepreșcolarii/preșcolarii/elevii pot participa la activități atât cu cei din grupa/clasa lor, cât și în grupe combinate cu antepreșcolari/preșcolari/elevi din alte grupe/clase.

Orarul detaliat al programului „Săptămâna verde” este elaborat de către echipa de coordonare şi aprobat prin decizia consiliului de administraţie.

Activități monitorizate de inspector școlari

În săptămâna planificată pentru desfăşurarea programului „Săptămâna verde” inspectoratele şcolare deleagă inspectori școlari/metodiști/membri ai Consiliilor Consultative pentru a monitoriza activităţile organizate de unităţile de învăţământ în cadrul programului „Săptămâna verde”.

În cadrul inspecţiilor şcolare se evaluează participarea cadrelor didactice şi a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor la programul „Săptămâna verde”, calitatea activităților derulate şi respectarea prevederilor metodologiei.

La cel târziu trei săptămâni după încheierea programului „Săptămâna verde”, în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se analizează:

 • gradul de apreciere al cadrelor didactice privind activităţile realizate şi rezultatele observate
 • aşteptările, motivaţia şi atitudinile manifestate de către antepreșcolari/preşcolari/elevi, în cadrul acţiunilor/activităţilor realizate
 • nevoile şi dificultăţile identificate în rândul antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfăşurare a activităţii didactice
 • soluţii de adaptare a activităţilor experimentate în cadrul programului „Săptămâna verde”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul proceselor educaționale organizate pe discipline școlare
 • soluții de îmbunătățire a modului de organizare a programului „Săptămâna verde” în următorul an școlar, identificând acțiuni la nivelul unității de învățământ orientate spre ecologie și protecția mediului, eventual cu relevanță în oferta asociată curriculumului la decizia școlii, cu parteneriate la nivelul comunității locale

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax