Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

PROTEST: La Judecătoria Alba Iulia, se judecă doar dosarele urgente. Grefierii, în grevă japoneză. LISTA cauzelor ce nu vor fi soluţionate


Publicat

20160920_110151La Judecătoria Alba Iulia se judecă doar cauzele de tip urgent. Este măsura adoptată de Adunarea Judecătorilor din cadrul acestei instanţe. În acelaşi timp, grefierii şi personalul conex vor purta banderole albe. Reamintim că aceste decizii sunt incluse în acţiunile de protest anunţate în justiţie în ultima perioadă.

Referitor la formele de protest adoptate de către magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

În perioada 20.09.2016 – 25.09.2016, s-a desfăşurat, de către magistraţi, o formă de protest public constând în participarea la ședințele de judecată cu purtarea la braț a unei banderole albe.

„Începând cu data de 26.09.2016 şi până la dispoziţii contrare, prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia nr. 2/19.09.2016 s-a adoptat, de către magistraţi, o formă de protest public constând în soluţionarea numai a cauzelor de tip urgent”, transmite purtătorul de cuvânt al instanţei albaiuliene, judecător George Mara.

De asemenea, personalul auxiliar şi personalul conex din cadrul Judecătoriei Alba Iulia va desfăşura o formă de protest public constând în purtarea la braț a unei banderole albe.

Reamintim că în perioada 20 -25 septembrie, personalul auxiliar şi personalul conex din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a desfăşurat o formă de protest prin întreruperea activităţii desfăşurată în cadrul instanţei, inclusiv compartimentele Arhivă şi Registratură, timp de două ore.

Vezi  şi FOTO-VIDEO: PROTEST la Judecătoria Alba Iulia. Grefierii şi personalul conex instanţei au oprit activitatea. Magistraţii, în grevă japoneză

Adunarea Generală a Judecătorilor din data de 19 septembrie a hotărât următoarele:

„1. Solicită public puterii executive să aplice hotărârile date de Instanţa Supremă în Recurs În interesul legii şi în procedura dezlegării unor chestiuni de drept, în concordanţă cu normele legale în vigoare şi să pună în executare hotărârile judecătoreşti;

2. Puterea executivă să transpună de îndată în acte normative şi în măsuri administrative Hotărârile Curţii Europene de Justiţie pentru a preîntâmpina “valurile” de litigii generate de neexecutarea de către executiv a acestor hotărâri;

3. Solicită public Guvernului să emită acte normative doar cu respectarea normelor constituţionale;

4. Solicită aplicarea nediscriminatorie a actelor normative pentru toţi destinatarii lor;

5. Aprobă memoriul formulat de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor din România şi Asociaţia Procurorilor din România şi solicită public Avocatului Poporului să iniţieze controlul de constituţionalitate a OUG 43/2016;

6. Solicită public demisia ministrului Justiţiei;

7. Aprobă Memorandumul adresat Guvernului, întocmit de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi de Asociaţia Magistraţilor din România;

8. Începând cu data de 20 septembrie şi până la data de 25 septembrie, adoptarea unei forme de protest public constând în participarea la ședințele de judecată cu purtarea la braț a unei banderole albe;

9. Începând cu data de 26 septembrie și până la dispoziții contrare, adoptarea unei forme de protest public constând în soluţionarea numai a cauzelor de tip urgent”.

Nemulţumirile grefierilor şi personalului conex:

– lipsa unei legislaţii şi a unor reglementări adaptate la realităţile din instanţe şi parchete;

– neadoptarea unui nou statut al personalului de specialitate din instanţe şi parchete care să contribuie la eficientizarea activităţii şi implementarea treptată a reglementărilor privind funcţia de grefier judiciar, prin transferul unor atribuţii administrative de la magistraţi;

– creşterea continuă şi alarmantă a volumului de activitate înregistrată în perioada ultimilor ani urmare intrării în vigoare a noilor Coduri;

– sporirea atribuţiilor şi a responsabilităţilor acestei categorii de personal;

– existenţa unor scheme de personal auxiliar şi conex neadaptate volumului de activitate, responsabilităţilor şi atribuţiilor;

– lipsa unor sedii corespunzătoare desfăşurării activităţii profesionale şi a dotărilor necesare acesteia în multe dintre instanţe şi parchete;

– inechităţile salariale existente în rândul acestor categorii de personal, chiar între salariaţi aflaţi în situaţii identice, precum şi necorelarea veniturilor salariale cu atribuţiile, responsabilităţile şi importanţa muncii;

– imposibilitatea compensării orelor suplimentare efectuate peste orele de program legal de către personalul auxiliar de specialitate, prin raportare la volumul de activitate şi complexitatea atribuţiilor.

Lista cauzelor ce vor fi soluționate pe durata perioadei de protest:

ÎN MATERIE CIVILĂ

— Fond
– Contestaţie în anulare – Fond
– Revizuire – Fond

Obiecte: — Civil >> abţinere
– Civil >> acordare de compensatii financiare victimelor unor infractiuni(L211/2004)
– Civil >> acţiune confesorie
– Civil >> contestaţie creditor Legea 77/2016
– Civil >> acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016
– Civil >> actiune in raspundere contractuala
– Civil >> actiune in raspundere delictuala
– Civil >> actiune in regres
– Civil >> actiunea in anularea hotărîrii arbitrale
–  Civil >> acţiune oblică
– Civil >> acţiune pauliană
– Civil >> acţiune posesorie
– Civil >> administrarea bunurilor altuia
– Civil >> alte cereri
– Civil >> alte cereri privind executarea silită
– Civil >> aplicare amendă civilă
– Civil >> asigurare dovezi
– Civil >> atribuire beneficiu contract de închiriere Legea nr.114/1996
– Civil >> autorizare desfiinţare lucrări (legea 50/1991)
– Civil >> autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC)
– Civil >> autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC
– Civil >> amînare plată (art. 499 C.p.c.)
– Civil >> acordare daune interese (art 580 ind.3 alin.2 CPC)
– Civil >> cerere de valoare redusă
– Civil >> evicţiune imobil adjudecat (art. 520 C.proc.civ.)
– Civil >> executare a hotărârii înainte de termen (art. 382-383 C.p.c.)
– Civil >> executare fără somaţie (art. 573 C.p.c.)
– Civil >> stabilire a valorii lucrului (574 C.p.c.)
– Civil >> legea 115/1996
– Civil >> cerere necontencioasă
– Civil >> cerere de ajutor public judiciar
– Civil >> cerere reexaminare ajutor public judiciar
– Civil >> cereri privind apărarea drepturilor nepatrimoniale
– Civil >> Certificarea titlurilor executorii europene
– Civil >> Comisie rogatorie internaţională
– Civil >> completare contract
– Civil >> constatare nulitate act juridic
– Civil >> contestaţie la legea electorală
– Civil >> contestaţie la procesul verbal de distribuire a preţului (Art. 570 C.p.c.)
– Civil >> contestaţie la executare
– Civil >> legea 10/2001
– Civil >> legea 112/1995
– Civil >> daune cominatorii
– Civil >> declararea judecătorească a morţii
– Civil >> Despăgubiri Legea nr.221/2009
– Civil >> drept de retenţie
– Civil >> evacuare art. 1033 CPC ş.u.
– Civil >> evacuare
– Civil >> exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
– Civil >> expropriere
– Civil >> fiducia
– Civil >> fond funciar
– Civil >> înregistrare birou notarial
– Civil >> înregistrare birou executor judecătoresc
– Civil >> îmbogatirea fara justa cauza
– Civil >> gestiunea de afaceri
– Civil >> încetare executare silită
– Civil >> încuviinţare nume
– Civil >> înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii
– Civil >> îndreptare eroare materială
– Civil >> înregistrare stare civilă
– Civil >> întoarcere executare
– Civil >> legea nr.187/1999
– Civil >> limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate
– Civil >> obligaţie prestaţie periodică
– Civil >> opoziţie la vânzare
– Civil >> opoziţia la reorganizare persoana juridică
– Civil >> ordonanţă preşedinţială
– Civil >> suspendare provizorie
–  Civil >> plata lucrului nedatorat
– Civil >> plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc
– Civil >> plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
– Civil >> plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial
– Civil >> plângere împotriva refuzului de emitere a titlului executoriu (art. 373 ind.3 al. 2 C.p.c.)
– Civil >> poprire asigurătorie
–  Civil >> radiere ipoteca
–  Civil >> recuzare executor
– Civil >> reexaminare anulare cerere
– Civil >> reexaminare amendă judiciară
– Civil >> reexaminare taxe de timbru
– Civil >> reintegrare spaţiu locativ
– Civil >> reparare prejudicii erori judiciare
– Civil >> restabilirea echilibrului contractual
– Civil >> restrângerea dreptului la libera circulatie(Legea 248/2005)
– Civil >> restituire metale preţioase
– Civil >> sechestru asigurător
– Civil >> sechestru judiciar
– Civil >> somaţie de plată
– Civil >> stare civilă
– Civil >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
– Civil >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
– Civil >> validare poprire
– Civil >> validare primar
– Civil >> Validare mandat consilier
– Civil >> validarea ofertei reale de plată
– Litigii cu profesioniştii >> acţiune în constatare
– Litigii cu profesioniştii >> actiune în daune contractuale
– Litigii cu profesioniştii >> actiune în daune delictuale
– Litigii cu profesioniştii >> acţiune în revendicare
– Litigii cu profesioniştii >> acţiune oblică
– Litigii cu profesioniştii >> acţiune pauliană / revocatorie
– Litigii cu profesioniştii >> acţiune posesorie
– Litigii cu profesioniştii >> administrarea bunurilor altuia
– Litigii cu profesioniştii >> alte cereri
– Litigii cu profesioniştii >> alte cereri privind titlurile de valoare/instrumentele financiare
– Litigii cu profesioniştii >> anulare incident plată
– Litigii cu profesioniştii >> asigurare dovezi
– Litigii cu profesioniştii >> cerere necontencioasa
– Litigii cu profesioniştii >> cesiune creanţă
– Litigii cu profesioniştii >> Certificarea titlurilor executorii europene
– Litigii cu profesioniştii >> clauze compromisorii
– Litigii cu profesioniştii >> Comisie rogatorie internaţională
– Litigii cu profesioniştii >> completare contract
– Litigii cu profesioniştii >> constatare nulitate act
– Litigii cu profesioniştii >> constatare nulitate menţiune radiere
– Litigii cu profesioniştii >> contestaţie la executare
– Litigii cu profesioniştii >> evacuare
– Litigii cu profesioniştii >> exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
– Litigii cu profesioniştii >> gaj
– Litigii cu profesioniştii >> hotarare care sa ţină loc de act de vanzare-cumparare
– Litigii cu profesioniştii >> ieşire din indiviziune
– Litigii cu profesioniştii >> încuviinţare efectuare expertiză (art.136 – L.31/1990; art.7 alin.1 OG.94/1999)
– Litigii cu profesioniştii >> încuviinţarea executării silite
– Litigii cu profesioniştii >> întoarcere executare
– Litigii cu profesioniştii >> nulitate act juridic
– Litigii cu profesioniştii >> obligatia de a face
– Litigii cu profesioniştii >> obligatia de a nu face
– Litigii cu profesioniştii >> obligare la încheierea contractului de vânzare-cumparare privind spatiul comercial
– Litigii cu profesioniştii >> opoziţie
– Litigii cu profesioniştii >> opoziţie la executare
– Litigii cu profesioniştii >> ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
– Litigii cu profesioniştii >> ordonanţă preşedinţială
– Litigii cu profesioniştii >> pretenţii
– Litigii cu profesioniştii >> poprire asiguratorie
– Litigii cu profesioniştii >> radiere
– Litigii cu profesioniştii >> reexaminare anulare cerere
– Litigii cu profesioniştii >> recunoaştere şi executare hotărâre arbitrală străină
– Litigii cu profesioniştii >> restabilirea echilibrului contractual
– Litigii cu profesioniştii >> revendicare
– Litigii cu profesioniştii >> reziliere contract
– Litigii cu profesioniştii >> rezoluţiune contract
– Litigii cu profesioniştii >> somaţie de plată
– Litigii cu profesioniştii >> Somatia europeana de plata
– Litigii cu profesioniştii >> sechestru asigurator
– Litigii cu profesioniştii >> sechestru judiciar
– Litigii cu profesioniştii >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
– Contencios administrativ şi fiscal >> abţinere
– Contencios administrativ şi fiscal >> abţinerea întregii instanţe
– Contencios administrativ şi fiscal >> acţiune în constatare
– Contencios administrativ şi fiscal >> alte cereri
– Contencios administrativ şi fiscal >> amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 )
– Contencios administrativ şi fiscal >> anulare act administrativ
– Contencios administrativ şi fiscal >> anulare acte emise de BNR
– Contencios administrativ şi fiscal >> anulare proces verbal de contravenţie
– Contencios administrativ şi fiscal >> anulare somaţie de plata
– Contencios administrativ şi fiscal >> aplicare sancţiune pentru neexecutare hotărâre judecătorească
– Contencios administrativ şi fiscal >> asigurare dovezi
– Contencios administrativ şi fiscal >> cerere de ajutor public judiciar
– Contencios administrativ şi fiscal >> cerere reexaminare ajutor public judiciar
– Contencios administrativ şi fiscal >> Cerere în anulare ordonanţă – somaţie de plată
– Contencios administrativ şi fiscal >> cerere necontencioasa
– Contencios administrativ şi fiscal >> Comisie rogatorie internaţională
– Contencios administrativ şi fiscal >> Completare/lămurire dispozitiv
– Contencios administrativ şi fiscal >> comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
– Contencios administrativ şi fiscal >> contestaţie act administrativ fiscal
– Contencios administrativ şi fiscal >> contestaţie la executare
– Contencios administrativ şi fiscal >> exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
– Contencios administrativ şi fiscal >> înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii
– Contencios administrativ şi fiscal >> măsuri asigurătorii
– Contencios administrativ şi fiscal >> obligaţia de a face
– Contencios administrativ şi fiscal >> ordonanţă preşedinţială
– Contencios administrativ şi fiscal >> ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
– Contencios administrativ şi fiscal >> pretentii
– Contencios administrativ şi fiscal >> recuzare
– Contencios administrativ şi fiscal >> reexaminare anulare cerere
– Contencios administrativ şi fiscal >> somaţie de plată
– Contencios administrativ şi fiscal >> suspendare executare act administrativ
– Contencios administrativ şi fiscal >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
– Contencios administrativ şi fiscal >> transformare amendă
– Minori şi familie >> abandon
– Minori şi familie >> actiune în constatare
– Minori şi familie >> atribuire beneficiu contract de inchiriere
– Minori şi familie >> asigurare dovezi
– Minori şi familie >> autorizarea accesului la informatiile autoritatiilor publice
– Minori şi familie >> cerere necontencioasa
– Minori şi familie >> Certificarea titlurilor executorii europene
– Minori şi familie >> autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC)
– Minori şi familie >> Completare/lămurire dispozitiv
– Minori şi familie >> Comisie rogatorie internaţională
– Minori şi familie >> contestare recunoastere paternitate
– Minori şi familie >> căsătorie minor
– Minori şi familie >> consiliu de familie
– Minori şi familie >> alocatie copii
– Minori şi familie >> contestatie la executare
– Minori şi familie >> curatelă
– Minori şi familie >> decădere din drepturi părinteşti
– Minori şi familie >> divorţ prin accord-cu minori
– Minori şi familie >> divorţ–cu minori
– Minori şi familie >> emancipare minor
– Minori şi familie >> eliberare certificat privind ocrotirea minorului
– Minori şi familie >> evacuare
– Minori şi familie >> exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
– Minori şi familie >> internarea medicală nevoluntară
– Minori şi familie >> înapoiere minor
– Minori şi familie >> exercitarea autorităţii părinteşti
– Minori şi familie >> încuviinţare nume minor
– Minori şi familie >> încuviinţarea schimbării felului învăţăturii
– Minori şi familie >> înregistrare tardiva a nasterii
– Minori şi familie >> întoarcere executare
– Minori şi familie >> nulitate act
– Minori şi familie >> nulitate căsătorie
– Minori şi familie >> nulitate/anulare act
– Minori şi familie >> litigii între soţi în timpul căsătoriei
– Minori şi familie >> modificare măsuri privind copilul
– Minori şi familie >> ordin de protecţie
– Minori şi familie >> ordonanţă preşedinţială
– Minori şi familie >> filiaţie
– Minori şi familie >> partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
– Minori şi familie >> pensie întreţinere
– Minori şi familie >> plasament
– Minori şi familie >> plasament minor în procesul de divorţ
– Minori şi familie >> plasament de urgenţă
– Minori şi familie >> plângere împotriva deciziilor consiliului de familie
– Minori şi familie >> pretentii
– Minori şi familie >> pretenţii ca urmare a divorţului
– Minori şi familie >> punere sub interdicţie
– Minori şi familie >> pretenţii logodnă
– Minori şi familie >> răpire internaţională de copii
– Minori şi familie >> recunoaştere paternitate
– Minori şi familie >> reintegrare în familie
– Minori şi familie >> repunere în drepturile părinteşti
– Minori şi familie >> reexaminare anulare cerere
– Minori şi familie >> stare civila
– Minori şi familie >> separaţia de bunuri
– Minori şi familie >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
– Minori şi familie >> situaţie juridică minor
– Minori şi familie >> stabilire domiciliu minor
– Minori şi familie >> stabilire paternitate
– Minori şi familie >> stabilire program vizitare minor
– Minori şi familie >> supraveghere specializată
– Minori şi familie >> stabilire maternitate
– Minori şi familie >> tăgadă paternitate
– Minori şi familie >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
– Minori şi familie >> tutelă
– Minori şi familie >> tutelă – autorizări date tutorelui
– Minori şi familie >> suspendare executare

 

În consecinţă nu vor fi soluţionate următoarele tipuri de cauze:

abitaţie

accesiune

acţiune confesorie

acţiune în declararea simulaţiei

acţiune în constatare

anulare act ( dacă niciuna din părţi nu e profesionist)

hotărâre care să  ţină loc de act autentic

grăniţuire

liberalităţi

obligaţia de a nu face

obligaţia de a face

partaj judiciar

pretenţii ( dacă niciuna din părţi nu e profesionist)

rectificare carte funciară

revendicare imobiliară

revendicare mobiliară

reziliere contract

rezoluţiune contract

revocare donaţie

servitute

succesiune

superficie

uz

uzucapiune

uzufruct

divorţ prin acord fără minori

divorţ fără minori

prestaţie tabulară

 

 

ÎN MATERIE PENALĂ

Obiecte: —
– Penal >> alte cereri privind judecata în fond
– Penal >> alte cereri privind executarea
– Penal >> redeschidere urmărire penală (art.335 alin.5 NCPP)
– Penal >> confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP)
– Penal >> ucidere din culpă (art.178 C.p.)
– Penal >> ucidere din culpă (art.192 NCP)
– Penal >> lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.p.)
– Penal >> lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP)
– Penal >> vătămarea corporală (art. 181 C.p.)
– Penal >> vătămarea corporală (art.194 NCP)
– Penal >> vătămarea corporală gravă (art. 182)
– Penal >> lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183 C.p.)
– Penal >> lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art.195 NCP)
– Penal >> vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.)
– Penal >> vătămarea corporală din culpă (art.196 NCP)
– Penal >> lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 189 C.p.)
– Penal >> lipsirea de libertate în mod ilegal (art.205 NCP)
– Penal >> violarea de domiciliu (art.192 C.p.)
– Penal >> violarea de domiciliu (art.224 NCP)
– Penal >> ameninţarea (art. 193 C.p.)
– Penal >> ameninţarea (art.206 NCP)
– Penal >> şantajul (art.194 C.p.)
– Penal >> şantajul (art.207 NCP))
– Penal >> violul (art.197 C.p.)
– Penal >> violul (art.218 NCP)
– Penal >> actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.)
– Penal >> actul sexual cu un minor (art.220 NCP)
– Penal >> seducţia (art. 199 C.p.)
– Penal >> perversiunea sexuală (art. 201 C.p.)
– Penal >> corupţia sexuală (art. 202 C.p.)
– Penal >> incestul (art. 203 C.p.)
– Penal >> incestul (art.377 NCP)
– Penal >> hărţuirea sexuală (art. 203, ind 1 C.p.)
– Penal >> hărţuirea sexuală (art.223 NCP)
– Penal >> furtul (art.208 C.p.)
– Penal >> furtul (art.228 NCP)
– Penal >> furtul calificat (art. 209 C.p.)
– Penal >> furtul calificat (art.229 NCP)
– Penal >> art. 210 Cod Penal
– Penal >> tâlhărie (art.211 C.p.)
– Penal >> tâlhărie (art.233 NCP)
– – Penal >> abuzul de încredere (art. 213 C.p.)
– Penal >> abuzul de încredere (art.238 NCP)
– Penal >> gestiunea frauduloasă (art.214 C.p.)
– Penal >> gestiunea frauduloasă (art.242 NCP)
– Penal >> înşelăciunea (art. 215 C.p.)
– Penal >> înşelăciunea (art.244 NCP)
– Penal >> delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.)
– Penal >> delapidarea (art.295 NCP)
–  Penal >> distrugerea (art. 217 C.p.)
– Penal >> distrugerea (art.253 NCP)
– Penal >> distrugerea calificată (art. 218 C.p.)
– Penal >> distrugerea calificată (art.254 NCP)
– Penal >> distrugerea din culpă (art. 219 C.p.)
– Penal >> distrugerea din culpă (art.255 NCP)
– Penal >> tulburarea de posesie (art. 220 C.p.)
– Penal >> tulburarea de posesie (art.256 NCP)
– Penal >> tăinuirea (art. 221 C.p.)
– Penal >> tăinuirea (art.270 NCP)
– Penal >> ultrajul (art. 239 C.p.)
– Penal >> ultrajul (art.257 NCP)
– Penal >> sustragerea de sub sechestru (art. 244 C.p.)
– Penal >> sustragerea de sub sechestru (art.261 NCP)
– Penal >> abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (art.246 C.p.)
– Penal >> abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247 C.p.)
– Penal >> abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.)
– Penal >> abuz în serviciu în formă calificată (art.248 ind 1 C.p.)
– Penal >> neglijenţa în serviciu (art.249 C.p.)
– Penal >> neglijenţa în serviciu (art.298 NCP)
– Penal >> purtarea abuzivă (art. 250 C.p.)
– Penal >> purtarea abuzivă (art.296 NCP)
– Penal >> conflict de interese (art. 253 ind 1 C.p.)
– Penal >> conflict de interese (art.301 NCP)
– Penal >> luare de mită (art. 254 C.p.)
– Penal >> luarea de mită (art.289 NCP)
– Penal >> dare de mită (art. 255 C.p.)
– Penal >> dare de mită (art.290 NCP)
– Penal >> primirea de foloase necuvenite (art.256C.p.)
– Penal >> traficul de influenţă (art.257 C.p.)
– Penal >> traficul de influenţă (art.291 NCP)
– Penal >> denunţarea calomnioasă (art. 259 C.p.)
– Penal >> mărturia mincinoasă (art. 260 C.p.)
– Penal >> mărturia mincinoasă (art.273 NCP)
– Penal >> încercarea de a determina mărturia mincinoasă (art. 261 C.p.)
– Penal >> împiedicarea părţii în proces (art. 261 ind 1 C.p.)
– Penal >> nedenunţarea unor infracţiuni (art. 262 C.p.)
– Penal >> omisiunea sesizării organelor judiciare (art. 263 C.p.)
– Penal >> favorizarea infractorului (art. 264 C.p.)
– Penal >> omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare (art. 265 C.p.)
– Penal >> arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă (art.266 C.p.)
– Penal >> supunerea la rele tratamente (art.267 C.p.)
– Penal >> supunerea la rele tratamente (art.281 NCP)
–  Penal >> nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 271 C.p.)
– Penal >> nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art.287 NCP)
– Penal >> reţinerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 272 C.p.)
– Penal >> sfidarea organelor judiciare (art. 272 ind 1 C.p.)
– Penal >> neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă (art. 273 C.p.)
– Penal >> neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (art.330 NCP)
– Penal >> neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (art. 274 C.p.)
– Penal >> neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (art.329 NCP)
– Penal >> distrugerea şi semnalizarea falsă (art. 276 C.p.)
– Penal >> distrugerea şi semnalizarea falsă (art.332 NCP)
– Penal >> falsificarea instrumentelor oficiale (art. 286 C.p.)
– Penal >> falsificarea instrumentelor oficiale (art.317 NCP)
– Penal >> folosirea instrumentelor oficiale false (287 C.p.)
– Penal >> falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288 C.p.)
– Penal >> falsul material în înscrisuri oficiale (art.320 NCP)
– Penal >> falsul intelectual (art. 289 C.p.)
– Penal >> falsul intelectual (art.321 NCP)
– Penal >> falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C.p.)
– Penal >> falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)
– Penal >> uzul de fals (art. 291 C.p.)
– Penal >> uzul de fals (art.323 NCP)
– Penal >> falsul în declaraţii (art. 292 C.p.)
– Penal >> falsul în declaraţii (art.326 NCP)
– Penal >> falsul privind identitatea (art. 293 C.p.)
– Penal >> falsul privind identitatea (art.327 NCP)
– Penal >> specula (art. 295 C.p.)
– – Penal >> bigamia (art. 303 C.p.)
– Penal >> bigamia (art.376 NCP)
– Penal >> adulterul (art. 304 C.p.)
– Penal >> abandonul de familie (art. 305 C.p.)
– Penal >> abandonul de familie (art.378 NCP)
– Penal >> rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.)
– Penal >> nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307 C.p.)
– Penal >> nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art.379 NCP)
– Penal >> zădărnicirea combaterii bolilor (art. 308 C.p.)
– Penal >> zădărnicirea combaterii bolilor (art.352 NCP)
– Penal >> contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 C.p.)
– Penal >> sustragerea de la tratament medical (art. 309 ind 1 C.p.)
– Penal >> răspândirea bolilor la animale sau plante (art. 310 C.p.)
– Penal >> răspândirea bolilor la animale sau plante (art.355 NCP)
– Penal >> profanarea de morminte (art. 319 C.p.)
– Penal >> tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320 C.p.)
– Penal >> ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321 C.p.)
– Penal >> încăierarea (art. 322 C.p.)
– Penal >> încăierarea (art.198 NCP)
– – Penal >> cerşetoria (art. 326 C.p.)
– Penal >> vagabondajul (art. 327 C.p.)
– Penal >> prostituţia (art. 328 C.p.)
– Penal >> proxenetismul (art. 329 C.p.)
– Penal >> proxenetismul (art.213 NCP)
– Penal >> jocul de noroc (art. 330 C.p.)
– Penal >> absenţa nejustificată (art. 331 C.p.)
– Penal >> absenţa nejustificată (art.413 NCP)
– Penal >> contestaţie împotriva hotărârii judecătorului delegat
– Penal >> braconaj – (Legea 407/2006)
– Penal >> rele tratamente aplicate minorului (art.197 NCP))
– Penal >> violenţa în familie (art.199 NCP)
– Penal >> uciderea ori vatamarea nou-nascutului savârşită de mama (art.200 NCP)
– Penal >> vătămarea fătului (art.202 NCP)
– Penal >> exploatarea cerşetoriei (art.214 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind fondul piscicol, pescuit şi acvacultură (Legea nr. 192/2001)
– Penal >> folosirea unui minor in scop de cerşetorie (art.215 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane (Legea nr. 2/1998)
– Penal >> infracţiuni la regimul silvic (Legea nr. 26/1996)
– Penal >> agresiunea sexuală (art.219 NCP)
– Penal >> Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)
– Penal >> coruperea sexuală a minorilor (art.221 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind piaţa de capital (Legea nr. 297/2004)
– Penal >> racolarea minorilor în scopuri sexuale (art.222 NCP)
– Penal >> violarea sediului profesional (art.225 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990)
– Penal >> violarea vieţii private (art.226 NCP)
– Penal >> furtul în scop de folosinţă (art.230 NCP)
– Penal >> tâlhărie calificată (art.234 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea cecului (Legea nr. 59/1934)
– Penal >> tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei (art.236 NCP)

– Penal >> abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
– Penal >> bancruta simplă (art.240 NCP)

– Penal >> bancruta frauduloasă (art.241 NCP)
– Penal >> însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243 NCP)
– Penal >> înşelăciunea privind asigurările (art.245 NCP)
– Penal >> infracţiuni privind fondul piscicol (O.U.G nr. 76/2002)
– Penal >> exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile (art.247 NCP)
– Penal >> frauda informatică (art.249 NCP)
–  Penal >> infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002)
– Penal >> acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art.251 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind soluţionarea conflictelor de muncă (Legea nr. 168/1999)
– Penal >> inducerea în eroare a organelor judiciare (art.268 NCP)
– Penal >> infracţiuni privind adopţia (O.U.G 25/1997)
– Penal >> favorizarea făptuitorului (art.269 NCP)
– Penal >> infractiuni la legea contabilităţii (Legea nr.82/1991)
– Penal >> obstrucţionarea justiţiei (art.271 NCP)
– Penal >> solicitări conform L82/2012
– Penal >> influenţarea declaraţiilor (art.272 NCP)
– Penal >> infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
– Penal >> presiuni asupra justiţiei (art.276 NCP)
– Penal >> infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
– Penal >> infractiuni privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului (Legea nr.103/1996)
– Penal >> încălcarea solemnităţii şedinţei (art.278 NCP)
– Penal >> ultrajul judiciar (art.279 NCP)
– Penal >> cercetarea abuzivă (art.280 NCP)
– Penal >> neexecutarea sancţiunilor penale (art.288 NCP)
– Penal >> cumpărarea de influenţă (art.292 NCP)
– Penal >> abuzul în serviciu (art.297 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Legea 16/1995)
– Penal >> folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual (art.299 NCP)
– Penal >> infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane (art.308 NCP)
– Penal >> falsificarea de monede (art.310 NCP)
–  Penal >> punerea în circulaţie de valori falsificate (art.313 NCP)
– Penal >> emiterea frauduloasă de monedă (art.315 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind regimul monopolului de stat (Legea 31/1996)
– Penal >> folosirea instrumentelor false (art.318 NCP))
– Penal >> contestaţia la executare (art.598 NCPP)
– Penal >> părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau altor substanţe (art.331 NCP)
– Penal >> punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
– Penal >> infracţiuni la normele de convieţuire socială (Legea 61/1991 art.1 ind.1)
– Penal >> conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)
– Penal >> infracţiuni la alte legi speciale
– Penal >> conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)
– Penal >> conflict de competenţă (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP)
– Penal >> refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
– Penal >> abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
– Penal >> părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)
– Penal >> recuzare (art. 51 C.p.p./art.67 NCPP)
– Penal >> împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice (art.339 NCP)
– Penal >> Recuzarea întregii instanţe
– Penal >> nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor (art.340 NCP)
– Penal >> strămutare (art. 55 CPP ş.u./art.72 ş.u. NCPP)
– Penal >> efectuarea de lucrări neautorizateîn zona drumului public (art.341 NCP)
– Penal >> cerere privind interceptări şi înregistrări audio-video (art. 91 ind.1 şi următoarele C.p.p.)
– Penal >> nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art.342 NCP)
– Penal >> cerere privind efectuarea de percheziţii (art. 100 şi următoarele C.p.p.)
– Penal >> uzul de armă fără drept (art.343 NCP)
– Penal >> cerere de comisie rogatorie şi delegare (art. 132 şi următoarele C.p.p.)
– Penal >> ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale (art.344 NCP)
– Penal >> contestaţie împotriva amenzii judiciare
– Penal >> Comisie rogatorie internaţională
– Penal >> propunere de arestare preventivă a învinuitului (art. 146 C.p.p.)
– Penal >> exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi (art.348 NCP)
– Penal >> propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.)
– Penal >> neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (art.349 NCP)
– Penal >> prelungirea duratei arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale (art. 156 şi următoarele C.p.p.)
– Penal >> menţinere măsură de arestare preventivă
– Penal >> nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (art.350 NCP)
– Penal >> camăta (art.351 NCP)
– Penal >> prelungirea altor măsuri (obligarea de a nu părăsi ţara/locaţia)
– Penal >> comisie rogatorie (art.200 NCPP)
– Penal >> contaminarea venerică (art.353 NCP)
– Penal >> înlocuirea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.)
– Penal >> transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art.354 NCP)
– Penal >> constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
– Penal >> instigarea publică (art.368 NCP)
– Penal >> revocarea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.)
– Penal >> falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse (art.357 NCP)
– Penal >> alterarea integrităţii datelor informatice (art.362 NCP)
– Penal >> constatarea încetării de drept a măsurilor preventive (art. 140 C.p.p.)
– Penal >> interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (art.361 NCP)
– Penal >> plângere împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive (art. 140 ind.2 C.p.p.)
– Penal >> cerere de liberare provizorie sub control judiciar (art. 160 ind.2 C.p.p.)
– Penal >> tulburarea ordinii şi liniştii publice (art.371 NCP)
– Penal >> ridicarea controlului judiciar (art. 160 ind.3 C.p.p.)
– Penal >> cerere de liberare provizorie pe cauţiune (art. 160 ind. 4 C.p.p.)
– Penal >> portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (art.372 NCP)
– Penal >> împiedicarea desfăşurării unei adunări publice (art.373 NCP)
– Penal >> revocarea eliberării provizorii (art. 160 ind. 10 C.p.p.)
– Penal >> ultrajul contra bunelor moravuri (art.375 NCP)
– Penal >> transferul neautorizat de date informatice (art.364 NCP)
– Penal >> luarea măsurii obligării la tratament medical (art. 113 C.p. şi art. 162 C.p.p.)
– Penal >> internare provizorie (art.247 NCPP)
– Penal >> împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu (art.380 NCP)
– – Penal >> incitarea la ură sau discriminare (art.369 NCP)
– Penal >> luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art. 162 C.p.p.)
– Penal >> contestaţie (Plângere) cu privire la măsurile asigurătorii (art.168 C.p.p.)
– Penal >> profanarea de cadavre sau morminte (art.383 NCP)
– Penal >> cerere de restituire a lucrurilor (art.169 C.p.p.)
– Penal >> îndreptare eroare materială (art.278 NCPP)
– Penal >> prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe (art.384 NCP)
– Penal >> plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)
– Penal >> împiedicarea exercitării drepturilor electorale (art.385 NCP)
– Penal >> înlocuirea tratamentului medical (art.431 C.p.p.)
– Penal >> coruperea alegătorilor (art.386 NCP)
– Penal >> înlocuirea sau încetarea internării medicale (art.434 C.p.p.)
– Penal >> revocarea măsurilor de siguranţă (art.437 C.p.p.)
– Penal >> plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
– Penal >> revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind 4 C.p.)
– Penal >> redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art.466 NCPP)
– Penal >> cerere de contopire a executării pedepselor (alte modificări de pedepse) (art.449 C.p.p.)
– Penal >> înlocuirea pedepsei amenzii penale (art.449 ind.1 C.p.p.)
– Penal >> falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale (art.391 NCP)
– Penal >> cerere de eşalonare a amenzii penale (art.425 alin.2 C.p.p.)
– Penal >> fapte săvârşite în legătură cu un referendum (art.392 NCP)
– Penal >> cerere de liberare condiţionată (art.450 C.p.p., art.55 ind.1 şi următoarele C.p.)
– Penal >> reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP)
– Penal >> cerere de întrerupere a executării pedepsei (art.455 C.p.p.)
– Penal >> acţiuni ostile contra statului (art.399 NCP)
– Penal >> contestaţie la executare (art.461 C.p.p.)
– Penal >> liberarea minorului înainte de majorat (art. 491 C.p.p.)
– Penal >> înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
– Penal >> cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)
– Penal >> rejudecarea după extrădare (art.522 ind.1 C.p.p.)
– Penal >> ridicare internare provizorie (art.248 alin. 11 NCPP)
– Penal >> desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
– Penal >> confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
– Penal >> recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004)
– Penal >> confimare redeschidere urmărire penală (art.335 alin. 4 NCPP)
– Penal >> modificări la măsuri educative neprivative (art.513-517 NCPP)
– Penal >> extrădare activă (Legea 302/2004)
– Penal >> abuzul de autoritate (art.419 NCP)
– Penal >> extrădare pasivă (Legea 302/2004)
– Penal >> arestare provizorie în vederea extradarii(Legea 302/2004)
– Penal >> abţinerea întregii instanţe
– Penal >> alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)
– Penal >> mandat european de arestare
– Penal >> înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
– Penal >> cerere de transfer de procedură în materie penală (Legea 302/2004)
– Penal >> întreruperea executării pedepsei/contestaţie (art.592 NCPP)
– Penal >> reconstituire dosar judiciar/ Înscris judiciar dispărut
– Penal >> intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)
– Penal >> desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei
– Penal >> internarea medicala
– Penal >> incompatibilitate
– – Penal >> obligarea la tratament medical
– Penal >> excepţie de neconstituţionalitate
– Penal >> îndreptare eroare materială (art.194 şi următoarele C.p.p.)

– Penal >> înlaturarea unor omisiuni vadite(art.196 C.P.P.)
În consecinţă nu vor fi soluţionate următoarele tipuri de cauze:

 

Penal >> trădarea (art. 155 C.p.)

Penal >> trădarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.)
– Penal >> trădare prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.)
– Penal >> acţiunile duşmănoase contra statului (art. 158 C.p.)

-Penal >> spionajul (art. 159 C.p.)
– Penal >> spionajul (art.400 NCP)
– Penal >> atentatul care pune în pericol securitatea statului (art. 160 C.p.)
– Penal >> atentatul contra unei colectivităţi (art. 161 C.p.)
– Penal >> atentatul contra unei colectivităţi (art.402 NCP)
– Penal >> subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.)
– Penal >> actele de diversiune (art. 163 C.p.)
– Penal >> actele de diversiune (art.403 NCP)
– Penal >> subminarea economiei naţionale (art. 165 C.p.)

– Penal >> propaganda în favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.)
– Penal >> acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 166, ind. 1 C.p.)
– Penal >> acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art.397 NCP)
– Penal >> complotul (art. 167 C.p.)
– Penal >> compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.)
– Penal >> compromiterea unor interese de stat (art.406 NCP)
– Penal >> comunicarea de informaţii false (art 168 ind.1 C.p.)
– Penal >> comunicarea de informaţii false (art.404 NCP)
– Penal >> divulgarea secretului care periclitează securitatea statului (art. 169 C.p.)
– Penal >> nedenunţarea (art. 170 C.p.)
– Penal >> nedenunţarea (art.266 NCP)
– Penal >> infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin (art. 171 C.p.)
– Penal >> omorul (art. 174 C.p.)
– Penal >> omorul (art.188 NCP)
– Penal >> omorul calificat (art. 175 C.p.)
– Penal >> omorul calificat (art.189 NCP)
– Penal >> omorul deosebit de grav (art. 176 C.p.)
– Penal >> pruncuciderea (art. 177 C.p.)
– Penal >> determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 179 C.p.)
– Penal >> determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art.191 NCP)

– Penal >> provocarea ilegală a avortului (art.185 C.p.)

– Penal >> sclavia (art. 190 C.p.)
– Penal >> sclavia (art.209 NCP)
– Penal >> supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 191 C.p.)
– Penal >> supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art.212 NCP)

– Penal >> violarea secretului corespondenţei (art. 195 C.p.)
– Penal >> violarea secretului corespondenţei (art.302 NCP)
– Penal >> divulgarea secretului profesional (art. 196 C.p.)
– Penal >> divulgarea secretului profesional (art.227 NCP

– Penal >> insulta (art. 205 C.p.)
– Penal >> calomnia (art. 206 C.p.)

– Penal >> pirateria (art. 212 C.p.)
– Penal >> pirateria (art.235 NCP)
– Penal >> însuşirea bunului găsit (art. 216 C.p.)

– Penal >> ofensa adusă unor însemne (art. 236 C.p.)
– Penal >> defăimarea ţării sau a naţiunii (art. 236 ind 1 C.p.)

– Penal >> uzurparea de calităţi oficiale (art. 240 C.p.)
– Penal >> uzurparea de calităţi oficiale (art.258 NCP)
– Penal >> portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive (art. 241 C.p.)
– Penal >> sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 242 C.p.)
– Penal >> sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art.259 NCP)
– Penal >> ruperea de sigilii (art. 243 C.p.)
– Penal >> ruperea de sigilii (art.260 NCP)
– Penal >> neglijenţa în păstrarea secretului de stat (art. 252 C.p.)

Penal >> tortura (art. 267 ind 1 C.p.)
– Penal >> tortura (art.282 NCP)
– Penal >> represiunea nedreaptă (art. 268 C.p.)
– Penal >> represiunea nedreaptă (art.283 NCP)
– Penal >> evadarea (art. 269 C.p.)
– Penal >> evadarea (art.285 NCP)
– Penal >> înlesnirea evadării (art. 270 C.p.)
– Penal >> înlesnirea evadării (art.286 NCP)
– Penal >> părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate (art. 275 C.p.)
– Penal >> accidentul şi catastrofa de cale ferată (art. 277 C.p.)
– Penal >> nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279 C.p., Legea 295/2004)
– Penal >> nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (art. 279 ind 1 C.p.)
– Penal >> nerespectarea regimului materiilor explozive (art. 280 C.p.)
– Penal >> nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri (art. 280 ind 1 C.p.)
– Penal >> exercitarea fără drept a unei profesii (art. 281 C.p.)
– Penal >> nerespectarea regimului transportului rutier public (art 281 ind 1 C.p.)
– Penal >> falsificarea de monede sau alte valori (art.282 C.p.)
– Penal >> falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport (art. 283 C.p.)
– Penal >> falsificarea de valori străine (art. 284 C.p.)
– Penal >> falsificarea de valori străine (art.316 NCP)
– Penal >> deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (art. 285 C.p.)
– Penal >> deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (art.314 NCP)
– Penal >> falsul privind folosirea emblemei Crucii Roşii (art. 294 C.p.)
Penal >> înşelăciunea la măsurătoare (art. 296 C.p.)
– Penal >> înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor (art. 297 C.p.)
– Penal >> divulgarea secretului economic (art. 298 C.p.)
– Penal >> contrafacerea obiectului unei invenţii (art. 299 C.p.)
– Penal >> punerea în circulaţie a produselor contrafăcute (art. 300 C.p.)
– Penal >> concurenţa neloială (art. 301 C.p.)
– Penal >> nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export (art. 302 C.p.)
– Penal >> deturnarea de fonduri (art. 302 ind 1 C.p.)
– Penal >> deturnarea de fonduri (art.307 NCP)
– Penal >> nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri (art. 302 ind 2 C.p.)
– Penal >> infectarea apei (art. 311 C.p.)
– Penal >> infectarea apei (art.356 NCP)
– Penal >> traficul de stupefiante (art. 312)
– Penal >> falsificarea de alimente sau alte produse (art. 313 C.p.)
– Penal >> punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji (art. 314 C.p.)
– Penal >> lăsarea fără ajutor (art. 315 C.p.)
– Penal >> lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare (art. 316 C.p.)
– Penal >> propaganda naţionalist-şovină (art. 317 C.p.)
– Penal >> împiedicarea libertăţii cultelor (art. 318 C.p.)
Penal >> asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323 C.p.)
– Penal >> instigarea publică şi apologia infracţiunilor (art. 324 C.p.)
– Penal >> răspândirea de materiale obscene (art. 325 C.p.)
– Penal >> dezertarea (art. 332 C.p.)
– Penal >> dezertarea (art.414 NCP)
– Penal >> călcarea de consemn (art. 333 C.p.)
– Penal >> insubordonarea (art. 334 C.p.)
– Penal >> insubordonarea (art.417 NCP)
– Penal >> lovirea sau insulta superiorului (art. 335 C.p.)
– Penal >> lovirea sau insulta inferiorului (art. 336 C.p.)
– Penal >> capitularea (art. 338 C.p.)
– Penal >> capitularea (art.421 NCP)
– Penal >> părăsirea câmpului de luptă (art. 339 C.p.)
– Penal >> părăsirea câmpului de luptă (art.422 NCP)
– Penal >> zborul neautorizat (art. 340 C.p.)
– Penal >> zborul neautorizat (art.423 NCP)
– Penal >> părăsirea navei (art. 341 C.p.)
– Penal >> părăsirea navei (art.424 NCP)
– Penal >> părăsirea comenzii (art. 342 C.p.)
– Penal >> părăsirea comenzii (art.425 NCP)
– Penal >> neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale (art. 343 C.p.)
– Penal >> neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale (art.426 NCP)
– Penal >> coborârea pavilionului (art. 344 C.p.)
– Penal >> coborârea pavilionului (art.427 NCP)
– Penal >> coliziunea (art. 345 C.p.)
– Penal >> coliziunea (art.428 NCP)
– Penal >> sustragerea de la serviciul militar (art. 348 C.p.)
– Penal >> defetismul (art. 349 C.p.)
– Penal >> jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă (art. 350 C.p.)
– Penal >> jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă (art.436 NCP)
– Penal >> folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiilor militare (art. 351 C.p.)
– Penal >> folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiilor militare (art.437 NCP)
– Penal >> sustragerea de la rechiziţii militare (art. 352 C.p.)
– Penal >> sustragerea de la recrutare (art. 353 C.p.)
– Penal >> neprezentarea la încorporare sau concentrare (art. 354 C.p.)
– Penal >> neprezentarea la încorporare sau concentrare (art.435 NCP)
– Penal >> propaganda pentru război (art. 356 C.p.)
– Penal >> propaganda pentru război (art.405 NCP)
– Penal >> genocidul (art. 357 C.p.)
– Penal >> genocidul (art.438 NCP)
– Penal >> tratamentele neomenoase (art. 358 C.p.)
– Penal >> distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri (art. 359 C.p.)
– Penal >> distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale (art. 360 C.p.)
– Penal >> traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)
– Penal >> trafic internaţional de droguri (Legea 143/2000 art. 3)
– Penal >> consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)
– Penal >> punerea la dispoziţie a unui local/locuinţe pentru consum de droguri (Legea 143/2000 art. 5)
– Penal >> prescrierea de droguri fără să fie necesar (Legea 143/2000 art. 6)
– Penal >> administrarea de droguri unei persoane (Legea 143/2000 art. 7)
– Penal >> furnizarea pentru consum de inhalanţi toxici unui minor (Legea 143/2000 art. 8)
– Penal >> operaţiuni privitoare la precursori, echipamente ori materiale în vederea utilizării producerii de droguri (Legea 143/2000 art. 9)
– Penal >> organizarea, conducerea sau finanţarea unor operaţiuni privitoare la droguri (Legea 143/2000 art. 10)
– Penal >> îndemnul la consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 11)

– Penal >> traficul de persoane (Legea 678/2001 art. 12)
– Penal >> traficul de persoane (art.210 NCP)
– Penal >> traficul de minori (Legea 678/2001 art. 13)
– Penal >> traficul de minori (art.211 NCP)
– Penal >> determinarea sau permiterea intrării sau rămânerii pe teritoriul ţării a unui cetăţean străin supus traficului de persoane (Legea 678/2001 art. 17)
– Penal >> pornografia infantilă (Legea 678/2001 art. 18)
– Penal >> pornografia infantilă (art.374 NCP)
– Penal >> iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
– Penal >> uciderea la cererea victimei (art.190 NCP)
– Penal >> tăinuirea unui bun provenit dintr-o infracţiune la Legea 39/2003 (Legea 39/2003 art. 10)
– Penal >> infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23

– Penal >> nerespectarea obligaţiilor de a nu transmite informaţii privind operaţiuni ce intră sub incidenţa Legii 656/2002 (Legea 656/2002 art. 24)
– Penal >> infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
– Penal >> întreruperea cursului sarcinii (art.201 NCP)
– Penal >> infracţiuni privind comerţul electronic (Legea nr. 365/2002)
– Penal >> infracţiuni privind Fondul Funciar (Legea 18/1991)
– Penal >> lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate (art.203 NCP)
– Penal >> infracţiuni la siguranţa activităţilor nucleare (Legea nr. 111/1996)
– Penal >> împiedicarea ajutorului (art.204 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite (Legea nr. 12/1990)
– Penal >> harţuirea (art.208 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Legea nr. 182/2000)
– Penal >> folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art.216 NCP)
– Penal >> folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art.216 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind regimul juridic al precursorilor (Legea nr. 300/2002)

Penal >> infracţiuni la legea privind energia electrică (Legea nr. 318/2003)
– Penal >> infracţiuni la legea privind TVA-ul (Legea nr. 345/2002)

– Penal >> infracţiuni la legea privind protecţia muncii (Legea nr. 90/1996)

– Penal >> (Legea nr.130/1999)
– Penal >> (Legea 161/2003 modificată şi completată)

– Penal >> infracţiuni de falsificare de monedă sau alte valori de către persoane juridice (Legea nr.299/2004)
– Penal >> deturnarea licitaţiilor publice (art.246 NCP)
– Penal >> Infracţiuni la legea privind înterzicerea unor organizaţii şi a unor simboluri(OUG31/2002)
Penal >> infracţiuni privind frontiera de stat a României (O.U.G nr. 105/2001)

Penal >> infracţiuni săvârşite în afara teritoriului României (O.U.G nr. 112/2001)
– Penal >> efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)
– Penal >> trecerea frauduloasă a frontierei de stat (art.262 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea cambiei şi biletului la ordin (Legea nr. 58/1934)
– Penal >> traficul de migranţi (art.263 NCP)
– Penal >> infracţiuni privind regimul de deţinere al câinilor agresivi şi periculoşi (O.U.G. nr. 55/2002)
– Penal >> facilitarea şederii ilegale în românia (art.264 NCP)
– Penal >> infractiuni la legea brevetelor de invenţie (Legea nr.64/1991)
– Penal >> sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României (art.265 NCP)
– Penal >> infractiuni la legea protecţiei mediului (Legea nr.137/1995)
– Penal >> omisiunea sesizării (art.267 NCP)
– Penal >> infractiuni la legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe (Legea nr.8/1996)
– Penal >> infractiuni la legea cadastrului şi publicităţii imobiliare (Legea nr.7/1996)
– Penal >> răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei (art.274 NCP)
– Penal >> infractiuni privind concurenţa neloială (Legea nr.11/1990)
– Penal >> sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri (art.275 NCP)
– Penal >> compromiterea intereselor justiţiei (art.277 NCP)
– Penal >> infracţiuni privind legea sindicatelor (Legea 54/2003)
– Penal >> infracţiuni privind legea arhivelor naţionale (Legea 16/1996)
– Penal >> infracţiuni privind legea siguranţei naţionale a României (Legea 51/1991)
– Penal >> asistenţa şi reprezentarea neloială (art.284 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind combaterea terorismului (Legea 535/2004)

Penal >> infracţiuni la legea privind mărcile şi indicaţiile geografice (Legea 84/1998)

– Penal >> infracţiuni la legea privind calitatea în construcţii (Legea 10/1995)
– Penal >> fapte săvârşite de membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia (art.293 NCP)
– Penal >> infracţiuni la decretul-lege privind urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni de speculă (Decret-lege 15/1990)
– Penal >> fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia (art.294 NCP)
– Penal >> infracţiuni la decretul-lege privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul locativ de stat (Decret-lege 24/1990)
– Penal >> infracţiuni la legea privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România (Legea 4/1995)
– Penal >> uzurparea funcţiei (art.300 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Legea 60/1991)
– Penal >> divulgarea informaţiilor secrete de stat (art.303 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind regimul zonelor libere (Legea 84/1992)
– Penal >> divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (art.304 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate (Legea 105/1996)
– Penal >> neglijenţă în păstrarea informaţiilor (art.305 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea apelor (Legea 107/1996)
– Penal >> obţinerea ilegală de fonduri (art.306 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit (Legea 109/1996)
– Penal >> infracţiuni la legea privind privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere (Legea 115/1996)
Penal >> infracţiuni la legea concurenţei (Legea 21/1996)
– Penal >> falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată (art.311 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind activitatea bancară (Legea 58/1998)
– Penal >> falsificarea de timbre sau efecte poştale (art.312 NCP)
– Penal >> infracţiuni la regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (O.U.G. 1/1999)
– Penal >> infracţiuni la legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (Legea 3/2000)

– Penal >> infracţiuni la legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular (Legea 329/2003)
– Penal >> falsificarea de instrumente de autentificare straine (art.319 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Legea 346/2002)
– Penal >> falsificarea unei înregistrări tehnice (art.324 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea privind finanţele publice (Legea 500/2002)
– Penal >> falsul informatic (art.325 NCP

– Penal >> infracţiuni la legea audiovizualului (504/2002)
– Penal >> infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritate unui stat străin (art.328 NCP)
– Penal >> infracţiuni la legea muzeelor şi a colecţiilor publice (311/2003)

– Penal >> infracţiuni la legea petrolului (238/2004)
– Penal >> accidentul de cale ferată (art.333 NCP)
– Penal >> Infracţiune la legea privind libera circulaţie a românilor în străinatate(L248/2005)
– Penal >> nerespectarea regimului materiilor explozive (art.346 NCP)
– Penal >> nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materiale radioactive (art.345 NCP)
– Penal >> comercializarea de produse alterate (art.358 NCP)
– Penal >> încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni (art.370 NCP)
– Penal >> traficul de produse sau substanţe toxice (art.359 NCP)
– Penal >> accesul ilegal la un sistem informatic (art.360 NCP)
– Penal >> perturbarea funcţionării sistemelor informatice (art.363 NCP)
Penal >> operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (art.365 NCP)
– Penal >> aplicarea masurilor complementare prevazute de OG 11/2006 privind combaterea violentei in sport
– Penal >> împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art.381 NCP)
– Penal >> profanarea lăcaşurilor sau obiectelor de cult (art.382 NCP)
– Penal >> frauda la vot (art.387 NCP)
– Penal >> frauda la votul electronic (art.388 NCP)
– Penal >> violarea confidenţialităţii votului (art.389 NCP)
– Penal >> nerespectarea regimului urnei de vot (art.390 NCP)
– Penal >> trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat (art.395 NCP)
– Penal >> cerere de amânare a executării pedepsei (art. 453 C.p.p.)
– Penal >> înalta trădare (art.398 NCP)
– Penal >> divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională (art.407 NCP)
– Penal >> atentatul care pune în pericol securitatea naţională (art.401 NCP)
– Penal >> infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională (art.408 NCP)
– Penal >> constituirea de structuri informative ilegale (art.409 NCP)
– Penal >> nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale (art.410 NCP)
– Penal >> încălcarea de consemn (art.415 NCP)
– Penal >> utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă (art.443 NCP)
– Penal >> părăsirea postului sau comenzii (art.416 NCP)
– Penal >> sustragerea de la serviciul militar în timp de război (art.432 NCP)
– Penal >> ordine de indisponibilizare şi ordine de suspendare(Legea 302/2004)
– Penal >> infractiuni la legea falimentului/insolventei (Lg. 64/1995, Lg. 85/2006)
– Penal >> agresiunea împotriva santinelei (art.433 NCP)
– Penal >> sustragerea de la luarea în evidenţă militară (art.434 NCP)
– Penal >> infracţiuni contra umanităţii (art.439 NCP)
– Penal >> infracţiuni de război contra persoanelor (art.440 NCP)
– Penal >> infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor (art.442 NCP)
– Penal >> constrângerea superiorului (art.418 NCP)
– Penal >> lovirea superiorului ori a inferiorului (art.420 NCP)
Penal >> reexaminare taxe de timbru
– Penal >> investire cu formulă executorie
Penal >> infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi (art.441 NCP)

– Penal >> infracţiuni la Legea 76/2002
– Penal >> infracţiuni la Legea 76/2008

 

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Prefecții devin demnitari și pot fi membri de partid. Florin Cîțu: Nu e o politizare a funcției de prefect, ci o reașezare

Publicat

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri modificarea Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ referitor la statutul prefectului şi subprefectului.

Cea mai importantă schimbare este aceea că funcțiile respective vor fi asimilate demnităților publice, iar cei care le dețin vor putea fi membri de partid.

„A fost aprobată Ordonanța de Urgență prin care prefecții devin demnitari. E un proiect care a fost asumat de coaliția de guvernare prin programul de guvernare și azi am adoptat OUG”, a declarat premierul Florin Cîțu, la finalul ședinei de Guvern de miercuri.

Întrebat în legătură cu politizarea funcției de prefect, ca urmarea a acestei modificări, premierul a răspuns:

„Nu aș spune că e o politizare a funcții de prefect, e o reașezare a funcției de prefect. E un obiectiv asumat transparent de coaliție în programul de guvernare. Proiectul a fost în dezbatere publică o lună. Nu a fost nici o surpriză” a spus premierul.

„Actul normativ va clarifica statutul prefectului şi subprefectului ca fiind funcţii de demnitate publică atât corelativ cu poziţiile exprimate la nivel politic de Parlamentul României şi cu Strategia privind funcţia publică 2016-2020, cât şi corelativ cu necesitatea de clarificare a statului prefectului şi subprefectului identificată prin Programul de guvernare.

Prefecţii şi subprefecţii îşi vor păstra calitatea de înalt funcţionar public pentru o perioadă de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Prin aplicarea noii reglementări, ocuparea unor funcţii de demnitate publică de către prefect şi subprefect, situaţie în care aceştia pot fi membri ai unor partide politice, este în concordanţă cu rolul prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, Guvernul fiind o autoritate publică care are structură politică”, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Asociația Hospice Eliana oferă suport și îngrijire bolnavilor de cancer din județul Alba, dar și familiilor acestora

Publicat

Îngrijirea paliativă este o îngrijire complexă, „activă și totală (holistică)” (definiție OMS, 2002) care se adresează pacienților – adulți și copii – cu boli care le limitează viața și care nu mai răspund la terapie curativă.

În județul Alba, Asociația Hospice Eliana oferă suport și îngrijire bolnavilor de cancer, dar și familiilor acestora. 

Reprezentanții asociației au transmis pe adresa redacției, un comunicat: 

În cadrul îngrijirii paliative este considerat esențial controlul simptomelor (durere, grețuri-vărsături, lipsă de aer, tulburări ale tranzitului digestiv – diaree/constipație, anxietate, depresie, insomnie, etc), asistența socială, psihologică și spirituală a pacientului și a familiei acestuia. Scopul central al îngrijirii paliative este creșterea calității vieții și a confortului – atât a pacientului, cât și a familiei sale.

Îngrijirea paliativă este ceea ce facem atunci când starea de sănătate a unui pacient nu se mai îmbunătățește.

Oricât de mari au fost progresele înregistrate de medicină și cercetare medicală în ultimul secol, oricât de mult s-au înmulțit medicamentele tot mai complexe și mai scumpe, precum și echipamentele medicale, pretutindeni în lume găsim pacienți incurabili. Întotdeauna putem face ceva pentru a-i ajuta.

Bolile care limitează viața sunt, după cum știm cu toții, cancerul și alte boli hematologice, dar în același timp sunt afecțiuni neurologice (accidente vasculare cerebrale cu sechele la nivel motor, demențe, etc), și multe alte afecțiuni cronice în stadiu avansat și terminal (insuficiență cardiacă, insuficiență respiratorie, ciroza hepatică, insuficiența renală, etc)

• La nivel mondial, doar 14% dintre persoane beneficiază de îngrijiri paliative atunci când au nevoie

• În lumea întreagă, 1 din 6 este cauzat de cancer

• În 2020, peste 9,5 milioane de decese au fost cauzate de cancer (în 2007 – erau 7 milioane)

• Deși durerea este una din cele mai studiate simptome, deși protocolul terapeutic este pe larg cunoscut în marea majoritate a țărilor, iar accesul la medicație corespunzătoare este reglementat în tot mai multe țări, peste 70% dintre pacienții cu cancer în forme avansate continuă să trăiască cu dureri severe.

Chiar dacă știm cu toții că prevenția este mai eficientă decât tratarea – motiv pentru care se investește o atenție sporită și sume imense de bani pentru elaborarea de programe de sănătate publică, vaccinare și educație, și de asemenea majoritatea serviciilor noastre de sănătate se adresează prevenirii și tratării bolilor – mulți dintre cei care sunt implicați în aceste servicii au constat o nevoie imensă, aproape în totalitate nesatisfăcută, de îngrijire continuă a bolnavilor incurabili.

Locațiile în care îngrijirea paliativă poate fi oferită diferă, în funcție de locul unde se găsește pacientul, desigur.

De la îngrijirea paliativă la domiciliu, unitate cu paturi, la ambulatoriu, centru de zi și echipă mobilă de spital.

Majoritatea pacienților însă sunt la domiciliile lor – aceasta este prioritatea noastră numărul 1 – Hospice Eliana oferă îngrijiri paliative la domiciliu.

Ce este diferit la îngrijirile paliative?

Dacă medical vorbind, suntem obișnuiți să ne concentrăm exclusiv asupra problemelor fizice, diagnostice și tratamente, în îngrijirea paliativă recunoaștem și afirmăm că pacientul – omul – este mai mult decât parte fizică, mai mult decât un simplu trup, felul în care gândim, duhul și emoțiile noastre sunt parte din ceea ce suntem și ne definește, la fel și familia și comunitatea din care facem parte.

Iar problemele cu care se confruntă pacientul și familia sa nu sunt doar de natură fizică, ci sunt și de natură psihologică (anxietate, depresie, suferință psiho-emoțională, izolare, stigmatizare, etc) socială (lipsa sau insuficiența resurselor materiale, financiare, lipsa unui venit, lipsa unei locuințe corespunzătoare, apariția unor situații noi, pierderea unui loc de muncă, drepturi financiare garantate de lege dar necunoscute, etc) și spirituală (temeri legate de moarte, probleme existențiale, suferință spirituală, etc), acestea fiind la fel de importante ca și boala în sine.

Și de multe ori observăm cu problemele complexe dintr-un anumit domeniu le agravează pe celelalte – ceea ce face a abordarea multi-disciplinară a îngrijirii să aducă o creștere a calității vieții – pentru că va evalua și respecta dorințele unice ale pacientului și familiei sale precum și nevoile lor personale, iar sprijinul acordat va fi individualizat.

Mulți confundă îngrijirea paliativă cu îngrijirea oferită pacienților în ultimele zile de viață, dar ea presupune înainte de toate alinarea suferinței și îmbunătățirea calității vieții, chiar din momentul diagnosticării bolii incurabile, fără să vizeze nici prelungirea, nici scurtarea vieții – deși studiile au demonstrat că îngrijirea paliativă oferită de timpuriu în traiectoria bolii va crește supraviețuirea pacientului.

Iar îngrijirea paliativă continuă dincolo de momentul decesului pacientului, oferind sprijin în perioada de doliu.

Chiar dacă nu putem înlătura durerea pierderii, putem fi alături de cei îndoliați, împărtășindu-le tristețea. Învățăm să trăim mai departe – chiar dacă în anumite perioade ale vieții trecem și prin doliu.

Desigur, nu vom putea pretinde niciodată că înțelegem întru totul un om, dar încercarea de a înțelege problemele cu care se confruntă cineva și căutarea unei căi de a-l ajuta arată că acea persoană are valoare, că ea contează și că merită să îi acordăm atenția și timpul nostru.

Și arătăm astfel că prețuim viața până dincolo de moarte.

Hospice Eliana – este singurul serviciu din județul Alba care oferă acest gen de îngrijire.

Contact: 0762.645.595 sau 0726.116.860

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Ministrul Educației: Manualele şcolare de clasa a IX-a ar putea ajunge la elevi în luna decembrie 2021

Publicat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat miercuri că manualele şcolare de clasa a IX-a ar putea ajunge la elevi în luna decembrie, „dacă totul merge bine”.

„Planuri cadru aprobate la final de ianuarie, cu programe aprobate la final de aprilie, cu licitaţie demarată la începutul lunii mai – manualele, pe baza acelor opt ani de experienţă cu privire la durata licitaţiilor şi vorbesc în cunoştinţă de cauză, ar fi în decembrie. (…) Nu a fost nicio licitaţie cu durată de şapte luni.

Anul trecut, spre exemplu, licitaţia a fost lansată foarte corect, foarte bine în luna decembrie. Manualele au ajuns în luna octombrie, deci 10 luni. Una este să lansezi licitaţia în luna decembrie şi una este să lansezi în luna mai. (…) Manualele, dacă totul merge foarte bine, vor fi în decembrie şi asta nu este deloc bine„, a afirmat Sorin Cîmpeanu, într-o dezbatere organizată de comisiile de Educaţie ale Parlamentului.

Vezi și Când se termină semestrul și câte zile de școală mai au elevii. Structura anului școlar 2020-2021 cu detalii despre examene

El a spus că s-au primit peste 4.000 de propuneri de modificare a variantelor de planuri-cadru puse în dezbatere publică.

„Din cele peste 4.000 de propuneri de modificare a variantelor de planuri-cadru puse în dezbatere în data de 5 ianuarie şi aflate în dezbatere până la finalul acestei luni, am reţinut reluarea unor elemente rezultate în urma unor consultări foarte ample.

Profilul absolventului ar trebuie să se bazeze, să aibă în centru încrederea de sine, să aibă în centru învăţarea autonomă, să aibă creativitatea, să aibă spiritul antreprenorial şi să aibă capacitate de alegere şi adaptare.

Acestea sunt concluziile pe care am încercat să le sintetizez în urma a tot ceea ce s-a discutat. Nevoile societale exprimate cel mai frecvent, cu care sunt întru totul de acord, sunt egalitatea de şanse, alfabetizarea funcţională, adaptabilitatea la piaţa muncii, creativitate şi inovare, cultură civică şi democratică.

Sunt întru totul de acord şi susţin ca planurile cadru şi mai apoi programele pentru fiecare disciplină să reflecte aceste lucruri”, a arătat ministrul Educaţiei.

Potrivit acestuia, nu este „un lucru deloc simplu” să se adapteze planurile-cadru şi programele la schimbările din societate.

„Se adaugă peste schimbările accelerate din societate şi această perioadă de criză pe care o traversăm, perioadă de criză care ne-a arătat tuturor că viitorul va merge mai accelerat către tele-şcoală, către tele-muncă”, a afirmat Cîmpeanu.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

3.174 cazuri COVID confirmate în România în ultimele 24 de ore. 77 decese noi, 1025 pacienți la ATI. Date oficiale, 27 ianuarie

Publicat

Au fost raportate 3174 noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 27 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 77 decese noi. 1.025 pacienți sunt internați la ATI.

Citește și ALBA: 54 de cazuri COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în localități din județ la 14 zile

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 27 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

662.400 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 18.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 26.01.2021 (10:00) – 27.01.2021 (10:00) au fost raportate 77 de decese (46 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin,  Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.

72 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.839. Dintre acestea, 1.025 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.354.600  teste RT-PCR și 95.533 de  teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.604 de teste RT-PCR (17.096 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.508 la cerere) și 7.523 de teste rapide antigenice.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 88 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 ianuarie a.c.

Pe teritoriul României, 42.806 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.567 de  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 62.634 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 150 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.123 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 630 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 26 ianuarie, 4.591 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 781.330 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal”.

Incidența cazurilor noi la nivel național:

Situația cazurilor noi pe județe / top incidență COVID – 27 ianuarie:

Județ/populație/cazuri noi/incidența COVID:

Timiș – 31631 – 245 – 3,36

Cluj – 34984 – 198 – 2,71

Ilfov – 28095 – 79 – 2,7

Maramureș – 13192 – 143 – 2,57

Brașov – 28363 – 167 – 2,15

Mun. București – 1E+05 – 376 – 2,07

Sălaj – 7064 – 53 – 1,9

Suceava – 18443 – 128 – 1,84

Constanța – 29623 – 138 – 1,74

Satu Mare – 8204 – 47 – 1,69

Botoșani – 9637 – 54 – 1,53

Bihor – 19836 – 76 – 1,51

Caraș – Severin – 7553 – 39 – 1,51

Galați – 18595 – 93 – 1,49

Alba – 13621 – 54 – 1,48

Hunedoara – 13352 – 103 – 1,29

Bacău – 18447 – 48 – 1,24

Neamț – 12502 – 67 – 1,23

Teleorman – 8847 – 50 – 1,23

Vâlcea – 10922 – 23 – 1,2

Arad – 15520 – 42 – 1,16

Dolj – 17186 – 69 – 1,15

Sibiu – 18342 – 48 – 1,13

Vaslui – 11857 – 66 – 1,13

Giurgiu – 7208 – 7 – 1,12

Dâmbovița – 16363 – 48 – 1,08

Mureș – 16496 – 76 – 1,02

Bistrița – Năsăud – 8144 – 35 – 1

Brăila – 9242 – 29 – 1

Ialomița – 7559 – 42 – 0,95

Prahova – 25808 – 86 – 0,91

Călărași – 7074 – 57 – 0,87

Tulcea – 6023 – 20 – 0,85

Mehedinți – 5515 – 21 – 0,81

Argeș – 20097 – 48 – 0,78

Gorj – 5638 – 24 – 0,77

Covasna – 5496 – 21 – 0,71

Harghita – 5757 – 28 – 0,63

Iași – 30858 – 107 – 0,63

Vrancea – 7679 – 18 – 0,53

Olt – 10453 – 32 – 0,52

Buzău – 8903 – 15 – 0,48

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.003 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Municipiul Bucureşti – 147

Timiş – 74

Galaţi – 66

Suceava – 63

Constanţa – 59

Cluj – 55

Satu Mare – 43

Hunedoara – 39

Iaşi – 37

Teleorman – 34

Vaslui – 24

Alba – 21

Braşov – 21

Gorj – 21

Botoşani – 20

Maramureş – 20

Ilfov – 18

Prahova – 17

Sibiu – 17

Arad – 16

Neamţ – 16

Argeş – 15

Sălaj – 14

Dolj – 13

Giurgiu – 13

Mureş – 13

Olt – 13

Bistriţa – Năsăud – 12

Dâmboviţa – 12

Covasna – 11

Ialomiţa – 11

Bacău – 10

Bihor – 8

Vâlcea – 6

Mehedinţi – 5

Brăila – 4

Vrancea – 4

Buzău – 3

Harghita – 3

Călăraşi – 2

Tulcea – 2

Caraş – Severin – 1

sursă: Grupul de Comunicare Strategică

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate