Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

RAR: Care sunt condițiile pentru înmatricularea mașinilor cu volan pe dreapta și ce se întâmplă din 2021


Publicat

volan dreapta

Mașinile cu volan pe partea dreaptă pot fi înmatriculate în România, în anumite condiții. Registrul Auto Român (RAR) transmite detalii despre statutul legal al acestor autovehicule și cum pot primi Cartea de Identitate a Autovehiculului (CIV) pentru a fi înmatriculate în România.

Potrivit sursei citate, ”dat fiind interesul public ridicat pentru situația autovehiculelor care provin din UK, în contextul Brexit, până la data de 31 decembrie 2020 este în vigoare o perioadă de tranziție stabilită ca urmare a Acordului de retragere, dar care poate fi prelungită.

În consecință, până la 31 decembrie 2020 se acceptă, în aceleași condiții, omologările UE emise de UK, adică și autovehiculele cu volan pe partea dreaptă care provin din UK vor putea primi CIV, dacă respectă celelalte condiții aplicabile.

De la 1 ianuarie 2021, dar numai dacă perioada de tranziție dintre UK și Uniunea Europeană nu va fi prelungită, omologarea de tip emisă de Regatul Unit nu va mai fi valabilă în România, iar vehiculele cu volan pe dreapta provenite din UK vor fi tratate asemenea oricărui alt vehicul care provine dintr-un stat terț din afara UE și nu vor mai primi CIV, deci nu vor mai putea fi înmatriculate în România.

În ceea ce privește autovehiculele echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă și care sunt deja înmatriculate în România, menționăm că nu există în acest moment nicio altă prevedere legislativă care să oblige la modificarea poziției postului de conducere pe partea stângă”.

Registrul Auto Român precizează că modul în care autovehiculele cu volan pe partea dreaptă introduse individual în România pot primi CIV este precizat în Reglementările RNTR 7, aprobate prin OMTCT nr. 2.132/2005, cu modificările și completările ulterioare.

În secțiunea “Sistemul de direcție” din Capitolul IV, se arată că:

“Postul de conducere trebuie să fie situat pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului. Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare (curățenie stradală), precum și autovehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un alt stat membru al UE și care nu au suferit modificări în raport cu configurația de înmatriculare inițială. Pentru acestea din urmă, în cazul autovehiculelor din categoriile M2 și M3, ușile de serviciu vor fi amplasate pe partea dreaptă, în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului”.

Pe de altă parte, RNTR 7 impune obligativitatea înlocuirii farurilor originale cu unele care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreaptă a drumului.

Așadar, ținând cont de prevederile legale, Registrul Auto Român este în măsură să acorde CIV unui autovehicul care are volanul pe partea dreaptă, dar se încadrează în aceste excepții.

O altă prevedere legală a RNTR 7 este cea referitoare la omologarea individuală a autovehiculelor cu volan pe partea dreaptă, dar care au suferit modificări constructive:

“Omologarea autovehiculelor echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului şi care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV se acordă numai dacă postul de conducere se schimbă pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului”. Concret, dacă un autovehicul înmatriculat în România cu volanul pe partea dreaptă se prezintă la RAR după ce i-au fost aduse modificări constructive, acesta va putea fi reomologat doar dacă și postul de conducere a fost mutat pe partea stângă.

Comisia Europeană consideră că introducerea interdicţiei de înmatriculare a unor astfel de autovehicule constituie o barieră pentru libera circulaţie a mărfurilor, fiind o măsură disproporţionată în raport cu obiectivul public de asigurare a siguranţei rutiere şi protecţiei sănătăţii şi vieţii cetăţenilor UE, mai transmite RAR.

Potrivit sursei citate, există deja două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu privire la cauzele C-639/11 (Comisia Europeană împotriva  Poloniei) și C-61/12 (Comisia Europeană împotriva Lituaniei), prin care Curtea de Justiție a constatat că statele respective, care aveau restricții naționale privind înmatricularea autovehiculelor cu volan pe partea dreaptă, nu și‑au îndeplinit obligațiile ce le revin, prin nerespectarea prevederilor legislației UE aplicabile. S-a considerat că introducerea interdicției de înmatriculare a unor astfel de autovehicule este contrară regulilor UE privind libera circulație a mărfurilor (art. 34 din Tratatul de Funcționare a UE) și reprezintă o încălcare a legislației UE de omologare (de exemplu Directiva cadru 2007/46/CE), fiind o măsură disproporționată în raport cu obiectivul public de asigurare a siguranței rutiere și protecției sănătății și vieții cetățenilor din UE.

În consecință, introducerea unei restricții privind omologarea și/sau eliberarea cărții de identitate pentru autovehiculele echipate cu volan pe partea dreaptă nu poate fi avută în vedere, deoarece aceasta ar duce la introducerea unei proceduri de „infringement” din partea Comisiei Europene pe un subiect pe care Curtea de Justiție a UE s-a pronunțat deja în defavoarea statelor membre care aveau astfel de restricții.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

REZULTATE ADMITERE 2021 Universitatea din Alba Iulia. LISTA candidaților după reierarhizare pe specializări de licență și master

Publicat

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a publicat rezultatele admiterii la licență și master – reierarhizare după prima săptămână de înmatriculare a candidaților admiși.

Luni începe a doua etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidaţii admişi iniţial; înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă.

În acest an au fost peste 2.050 de candidați înscriși, dintre care circa 350 din Republica Moldova și Diaspora. În prima etapă de înmatriculări și-au confirmat locul aproape 1.450 de candidați.

Vezi AICI, REZULTATE ADMITERE UAB pe facultăți – studii universitate de licenţă, sesiunea de vară 2021

Vezi AICI REZULTATE ADMITERE UAB la studii de masterat, sesiunea de vară 2021

VEZI AICI REZULTATE ADMITERE UAB candidați Republica Moldova și Diaspora 2021

Universitatea a scos la concurs locuri subvenționate și cu taxă, pentru programele de LICENȚĂ – învățământ cu frecvență sau învățământ la distanță (720 locuri bugetate la licență, 870 locuri cu taxă la licență, 325 locuri învățământ la distanță (ID) și, pentru programele de MASTERAT, peste 260 locuri bugetate și 930 locuri cu taxă.

Acestora li se adaugă numeroase locuri pentru românii de pretutindeni și diaspora (deopotrivă pentru programele de licență și de masterat).

Până în 23 iulie 2021, candidații admiși au avut timp pentru confirmarea locului, depunerea dosarului complet şi semnarea contractului de studii.

CALENDAR ADMITERE UAB 2021 – înmatriculare:

19 iulie – 23 iulie: prima etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget şi a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă

Candidaţii admişi (pe locuri finanţate de la buget şi pe locurile cu taxă) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere

26 iulie: afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

26 iulie – 30 iulie: a doua etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidaţii admişi iniţial; înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă

2 august – 27 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi care se înmatriculează fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă va conţine următoarele documente:

– Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2020-2021);

– Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;

– Cartea de identitate – în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;

– Certificatul de naştere – în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

– Fişa de consultaţii medicale – Anexa 8, în original, pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru  înmatricularea candidaţilor admişi la cele două specializări;

– Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

– Situaţia şcolară corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, în original pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

– 2 fotografii dimensiune 3/4;

– Dosar tip plic.

În situaţii speciale, dosarul va conţine şi:

– Diploma de licenţă (copie, pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

– Adeverinţa în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

– Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

– Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în original, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

– Certificatele de deces ale părinţilor, în copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidaţii care menţionează situaţia specială şi sunt scutiţi de taxa de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Adeverinţa, în original, emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, în original, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

– Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB , în original, în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

– Diploma de acordare a premiului, în copie, în cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

Candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

A ieșit la plimbare cu mașina, fără permis de conducere. Bărbat din Sântimbru, cercetat de polițiști

Publicat

Un bărbat din comuna Sântimbru este cercetat de polițiști după ce a fost prins sâmbătă, pe raza localității Bucerdea Vinoasă, în timp ce conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iulie 2021, în jurul orei 16.30, polițiștii Secţiei 1 Poliţie Rurală Galda de Jos au depistat un bărbat, de 31 ani, din comuna Sântimbru, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107H, pe raza localităţii Bucerdea Vinoasă, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vremea 26 iulie – 1 august: Vin ZILE de FOC în România. Un val de aer tropical aduce temperaturi de până la 42 de grade Celsius

Publicat

canicula

Un val de aer tropical din nordul Africii va străbate România săptămâna următoare. Contextul sinoptic al perioadei care urmează prefigurează zile de foc în mai multe regiuni din țară.

O săptămână caniculară cu posibile temperaturi maxime de 41-42 de grade celsius care vor începe din Transilvania și vor continua spre finalul săptămânii cu Oltenia și Muntenia.

Astfel, prognozemeteo.ro explică fenomenul prin prezența unui câmp de presiune ridicată determinat de poziționarea unui vast anticiclon dinspre nord-estul Rusiei coroborat și cu dorsala Anticiclonului Azoric, care va înainta spre vestul Europei, va crea condițiile unei advecții de aer tropical dinspre nordul Africii către regiunea țării noastre.

Astfel, ne așteaptă o săptămână caniculară prin vest, sud, sud-est, iar spre finalul săptămânii, prin Oltenia, vestul Munteniei, sunt posibile și temperaturi maxime de 41 – 42 de grade.

Prognoza meteo – vremea în România: Luni, 26 iulie

– Noaptea de duminică spre luni aduce temperaturi minime cuprinse, în cea mai mare pate a țării, între 18 – 20 de grade (cu 12 – 14 grade prin zonele montane), excepție urmând să facă Banatul, regiune unde temperaturile de peste noapte nu coboară sub 23 – 24 de grade.

Cele mai ridicate maxime ale zilei le vom avea prin Oltenia, sud-vestul Munteniei, Banat, Crișana, nord-vestul Maramureșului, cu ale lor 32 – 34 de grade, în timp ce în restul țării vom avea o zi cu temperaturi plăcute, spre 29 – 30 de grade.

În zonele montane ne oprim la temperaturi de 24 – 26 de grade, cu 18 – 19 grade pe creste.

Condiții de ploi slabe avem prin Banat, Crișana, Maramureș, zonele montane.

Prognoza meteo – vremea în România: Marți, 27 iulie

– Prin Banat, Crișana, vestul Maramureșului, dar și prin Oltenia avem parte de temperaturi minime de la 22 spre 24, 25 de grade, pentru ca în restul țării să avem un regim termic cu valori de la 18 spre 20 de grade.

Prin zonele montane, depresiunile Transilvaniei dar și prin sudul Dobrogei vom avea temperaturi minime spre 15 – 16 grade.

Pe crestele montane ne oprim la 10 – 11 grade.

Vorbim deja de o zi caniculară prin Oltenia, vestul Munteniei, Banat, Crișana (35 – 36 de grade), dar încălzirea este evidentă și în restul țării, maximele urmând să urce spre 32 – 34 de grade.

Doar prin sudul Transilvaniei, Dobrogea și nordul Moldovei sunt posibile temperaturi de ”doar” 30, 31 de grade.

În zonele montane valorile maxime ajung la 26 – 27 de grade, cu 20, 21 de grade pe creste.

Condiții de ploi vor fi prin zonele montane, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Vor fi fenomene specifice sezonului cald, ploi însoțite de descărcări electrice, vânt cu aspect de vijelie, grindină.

Prognoza meteo – vremea în România: Miercuri, 28 iulie

– Ne așteaptă o noapte autentică de vară, tropicală, cu temperaturi care vor ajunge, la nivelul întregii țări, la 22 – 24 de grade.

Excepție vor face doar zonele montane, Transilvania, Maramureș și sudul Dobrogei, regiuni unde regimul termic nocturn va avea valori în jurul a 18 – 19 grade.

Pe crestele montane minimele ajung la 12 – 14 grade.

Canicula se extinde în bună parte din țară, astfel că prin Banat, Crișana, vestul Maramureșului, Muntenia, sudul Moldovei se ating 35 – 36 de grade, Oltenia traversează o zi de foc, cu maxime care se pot apropia de 39 de grade.

Ceva mai bine este pentru cei din Transilvania, nordul și centrul Moldovei, estul extrem al Dobrogei, regiuni unde maximele se opresc la 30 – 31 de grade.

În zonele montane mercurul din termometre urcă spre 24 – 25 de grade, cu 19 – 20 de grade pe creste.

Condiții de ploi de vară avem prin zonele montane, Moldova, Transilvania și Maramureș.

Prognoza meteo – vremea în România: Joi, 29 iulie

– Nu avem parte de nicio schimbare din punct de vedere al regimului termic nocturn, nici ca valori de temperatură (22 – 24 de grade în bună parte din țară), nici ca distribuție a lor (doar prin Transilvania, zonele montane, nordul Moldovei sunt posibile și valori de 18 – 19 grade, în timp ce pe crestele montane vor fi cel mult 11 – 13 grade).

Valul de caniculă continuă în vest (Banat, Crișana, vestul Maramureșului), sud (Oltenia, Muntenia), sud-est (sudul Moldovei, Dobrogea), zone în care maximele trec de 35 de grade și urcă chiar spre 38 – 39 de grade prin Oltenia și Muntenia.

În restul țării maximele zilei de joi se opresc la valori de 30 – 32 de grade, cu 24 – 25 de grade prin zonele montane.

Ploile ar putea fi prezente mai ales prin Orientali, nordul Maramureșului și, izolat, prin Moldova.

Prognoza meteo – vremea în România: Vineri, 30 iulie

– Noapte greu de respirat în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse între 23 și 25 de grade, iar prin Dobrogea, izolat, chiar 26 de grade.

Ceva mai bine le va fi celor din zonele montane, Transilvania, nordul Moldovei, zone unde minimele se opresc la 18 – 19 grade, cu 12 – 13 grade pe crestele montane.

Banatul, Crișana, vestul Maramureșului, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei au parte de o nouă zi de caniculă, de stres termic, cu temperaturi care urcă spre 38 – 39 de grade.

Și în restul țării se mai încălzește, astfel că vorbim de valori diurne de temperatură de 32 – 34 de grade.

În zonele montane este cel mai bine, cu ale lor 25 – 26 de grade, respectiv 18 – 19 grade pe creste.

Ploi slabe sunt posibile doar prin zonele montane.

Prognoza meteo – vremea în România: Sâmbătă, 31 iulie

– Ultima zi din luna lui Cuptor aduce în România temperaturi și de 41 de grade (posibile mai ales prin Oltenia), dar canicula greu de suportat va fi resimțită și prin Banat, Muntenia, Moldova, vestul Transilvaniei (37 – 39 de grade).

Doar prin Dobrogea, nordul Moldovei, nordul Crișanei și vestul Maramureșului sunt posibile temperaturi sub pragul de caniculă (31 – 33 de grade). Și în zonele montane va fi cald, cu 27 – 28 de grade, iar pe creste sunt posibile 22 – 23 de grade.

Ploile și-ar putea face apariția prin Crișana, Maramureș, zonele montane, Transilvania, nordul Moldovei.

Prognoza meteo – vremea în România: Duminică, 1 august

– În timp ce Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei rămân sub spectrul caniculei (37 – 39, izolat chiar 40 de grade), prin restul țării se simte un pic de iz de răcorire, care duce temperaturile la valori de 29 – 30 de grade, prin Transilvania și Maramureș chiar spre 25 – 26 de grade.

Se răcorește și la munte, nu mai trecem de 22 – 23 de grade iar pe creste ne oprim la 14 – 15 grade.

După o săptămână cu ploi slabe, neimportante, prima zi a lui august vine cu ploi pe arii extinse și consistente, astfel că prin Crișana, Maramureș, , nordul Transilvaniei, al Moldovei, zonele montane, se pot acumula și 15 – 20 de l/mp.

Vorbim de o perioadă extrem de secetoasă, cu 0 l/mp prin Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, iar în restul zonelor dacă se vor strânge un 5 – 7 l/mp.

Ceva mai bine stau nordul extrem al Orientalilor, Maramureș, nordul Moldovei, unde se pot acumula un 20 – 30 de l/mp, mai ales precipitațiilor de la finalul săptămânii.

Sursa: Prognoza Meteo este oferită de Prognoze Meteo – Vremea în România

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Alba până în 2027: Principalele probleme de la sate, discutate la sediul CJ Alba

Publicat

La iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, prin Serviciul Dezvoltare, Programe şi Guvernanţă Corporativă, joi, 22 iulie, la sediul instituției a fost organizată prima întâlnire în vederea implementării Strategiei de dezvoltare rurală 2021-2027, strategie aprobată în acest an.

Alături de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba au participat reprezentanţi ai instituţiilor care sunt implicate în dezvoltarea mediului rural: Direcţia pentru Agricultura Alba, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia, Oficiul Judeţean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Direcţia Silvică, reprezentanţi ai Asociaţilor profesionale: Ţara Vinului, Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba, Alba Afroda şi reprezentanţii Grupurilor de Acţiune Locală: GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare; GAL  Valea Ampoiului – Valea Mureşului; GAL „Drumul Iancului”; GAL Arieşul Mare; GAL „Pe Mureş şi pe Târnave”; Fishing Local Action Grup – Grup de Acţiune Locală pentru pescuit – Bazinul Mureşului.

Obiectivul acestei întâlniri a fost constituirea grupului de lucru interinstituţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2021-2027, fiind dezbătute problemele principale  cu care se confruntă mediul rural: depopularea şi îmbătrânirea accentuată a populaţiei.

Participanţii la această întâlnire au fost de acord că, prin colaborarea între toţi factorii implicaţi, se vor găsi soluţii pentru punerea în valoare a resurselor locale (un rol esenţial având în acest sens  lanţurile scurte alimentare şi încurajarea consumului de produse locale), pentru dezvoltarea economiei rurale şi pentru stabilizarea şi formarea resursei umane din mediul rural.

Pe baza propunerilor făcute s-a stabilit că întâlnirile următoare vor avea loc lunar, cu posibilitatea deplasării în teritoriul judeţului, pe domenii stabilite de comun acord şi cu exemple de bună practică. Tuturor participanţilor la această întâlnire le-au fost înmânate Agenda întâlnirii şi Planul de acţiune al Strategiei de dezvoltare rurală.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate