Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Rezidențiat 2022: nu va fi modificat pragul de promovabilitate de 60%. Precizări de ultimă oră de la Ministerul Sănătății

Publicat

examen

Rezidențiat 2022: Ministerul Sănătății anunță că nu va modifica pragul de promovabilitate la examenul din acest an, după ce Federația Asociațiilor Studenților în Medicină a atenționat că modificările de metodologie propuse sunt într-un interval prea scurt de timp până la concurs.

În Metodologia aflată în consultare publică până în 6 noiembrie, s-a propus modificarea pragului de admitere la concursul de Rezidențiat, ce va fi organizat în 20 noiembrie 2022, de la 60% la 65%. Adică în loc de 120 de răspunsuri corecte, candidații trebuiau să aibă 130.

Studenții au atenționat însă ministerul că modificarea regulilor la mai puțin de o lună până la examen nu este oportună.

Precizările Ministerului Sănătății

”În data de 6 octombrie 2022, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie – sesiunea 20 noiembrie 2022.

Printre prevederile proiectului se ordin se regăsește și creșterea pragului de promovabilitate necesar alegerii unui loc sau post în rezidențiat, la 65% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, față de punctajul minim de 60% care a reprezentat pragul de promovabilitate în anul precedent.

În urma publicării proiectului de metodologie, Ministerul Sănătății a primit din partea Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) rezultatele unei consultări cu studenții în anii terminali și absolvenții care urmează să susțină examenul de rezidențiat, prin care se comunică faptul că 90% dintre studenți nu consideră oportună majorarea pragului de promovabilitate în contextul intervalului scurt de timp rămas până la ediția din acest an a concursului de rezidențiat.

Astfel, ținând cont de opiniile absolvenților și de timpul limitat până la organizarea concursului de rezidențiat, limita de promovabilitate va fi menținută în acest an la 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar pentru sesiunea din anul 2023 va fi ajustat pragul în vederea creșterii calității academice a rezidenților, în condiții de timp optime pentru pregătire”.

De ce a propus ministerul modificări în metodologie

Majorarea pragului de admitere avea ca scop ”ridicarea nivelului de selecție a candidaților, mai ales în contextul în care cifrele de școlarizare pentru domeniul medicină dentară și respectiv domeniul farmacie, vor fi în corelație cu capacitatea de pregătire disponibilă comunicată de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, capacitate care este mai mică decât numărul absolvenților promoției anului în curs”, se precizează în proiect.

Potrivit sursei citate, situația absolvenților promoției 2022 se prezintă astfel:

 • Medicină: 3.627
 • Medicină dentară: 1.241
 • Farmacie: 1.021

În anul 2021, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, în vigoare la data respectivă, Ministerul Sănătății avea obligația ca pentru cele două domenii de concurs cifra de școlarizare a fost egală cu numărul de absolvenți 2021.

Rezidențiat 2022: Reguli din metodologie – proiect

Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

Numărul de locuri şi posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi universităţile de medicină şi farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 65% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs.

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.

Rezidențiat 2022: înscrierea candidaţilor (metodologie-proiect)

La concurs se pot prezenta:

 • candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta
 • rezidenţii aflaţi în pregătire
 • specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la obţinerea celei de-a doua specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;
 • candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Sunt admişi la concurs numai candidaţii care sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

Pentru candidaţii medici specialişti, formarea în a doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obţinută prin concurs de admitere în rezidenţiat, este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 12-25 octombrie 2022.

Programul de depunere a dosarelor va fi următorul:

 • pentru zilele de luni până joi: orele 9.00 – 16.00
 • pentru zilele de vineri: 9.00 – 14.00

Dosarele de concurs pot fi depuse prin poştă sau servicii de curierat, în perioada 12-25 octombrie 2022, inclusiv data poştei.

Rezidențiat 2022: Dosarul de înscriere a candidatului

Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, în care se vor menţiona: numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflat în termen de valabilitate; centrul universitar şi domeniul pentru care concurează; acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet; declaraţie de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
 • copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2022 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, copia legalizată a adeverinţei privind promovarea examenului de licenţă;
 • adeverinţa (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti
 • certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează. Lista unităţilor sanitare desemnate în acest sens va fi afişată pe site-ul direcţiilor de sănătate publică începând cu data de 12 octombrie 2022
 • copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul
 • chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunţul de concurs.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax