Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

SCRISOAREA lui CUZA trimisă împăratului Franței: Documentul care descrie starea naţiunii şi contextul politic de acum 150 de ani


Publicat

Considerat unul dintre întemeietorii României moderne, Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a rămas în istorie ca omul providenţial al Unirii, care a dat pământ ţăranilor, a introdus în ţară obligativitatea învăţământului primar şi a fost un luptător împotriva corupţiei.

În scrisoarea trimisă împăratului Franţei, Domnul Unirii amintea despre împroprietărirea ţăranilor, despre necesitatea codurilor de legi, administrarea justiţiei, reorganizarea finanţelor, înfiinţarea de spitale, starea armatei.

Documentul a fost transmis în 21 octombrie 1865, pe fondul creşterii nemulţumirilor faţă de politica lui Alexandru Ioan Cuza. Din textul scrisorii aflăm care era starea de spirit a domnitorului, dar şi situaţia politică internă şi externă a ţării.

Citeşte şi 24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Cum s-a făcut Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza

Vă prezentăm, mai jos, textul integral al scrisorii, aşa cum apare în lucrarea „Schinurile regilor“, de Eugen Teodoru:

„Cînd Maiestatea Voastră a purtat armatele sale în Crimeea, popoarele dunărene au aclamat drapelul francez cu entuziasm. Eu am fost convins, în ce mă priveşte, că o idee mare, o idee napoleoniană, a inspirat această glorioasă faptă.

Am întrevăzut un scop multiplu, demn de Franţa, demn de cel căreia EA i-a încredinţat destinele sale: a respinge proiecte ameninţătoare pentru echilibrul european, a reînvia Orientul prin principiul naţionalităţilor si a arunca în această lume veche seminţele fecunde ale progresului.

Tratatul de la Paris a venit curînd să confirme speranţele noastre. Constituirea politică a Moldovei şi Valahiei şi viitorul poporului român vor primi serioase garanţii. Această nouă stare de lucruri cerea un om nou — concetăţenii mei mi-au încredinţat această grea sarcină.

Am acceptat-o ca pe o datorie şi cu convingerea că voi fi încurajat, susţinut de cel căruia îi scriu, cu România recunoscătoare, iniţiativa, unei renovaţii politice atît de preţioase pentru ţara mea.

M-am pus cu curaj pe muncă; am găsit Principatele dezorganizate, autoritatea slăbită, finanţele în dezordine, moravurile politice care purtau amprenta coruptă a ocupaţiilor străine, spiritele agitate, obosite, puţine resurse în lucruri şi oameni, cu ambiţiile unui mare popor şi pasiuni politice surde la orice sfat de prudenţă.

Pe de o parte trebuie să organizezi, cu instrumente insuficiente, pe de alta, trebuie să ţii treaz patriotismul românilor, impunînd limite înţelepte aspiraţiilor arzătoare ale spiritului naţional.

După şase ani de eforturi şi de muncă neîntreruptă, am oare dreptul de a mă arăta complet satisfăcut de rezultatele obţinute? Evident, nu.

Nu vreau să pretind că guvernul meu a fost lipsit de greşeli, că am smuls toate abuzurile, că am vindecat toate rănile, că reorganizarea ţării este terminată.

Cred chiar că aş fi putut să fac mai mult şi mai bine, dacă n-aş fi fost împiedicat de oarecare complicaţii ale Constituţiei dată Principatelor Unite şi dacă n-ar fi trebuit să mă preocup fără încetare de obstacolele create, parcă intenţionat, în calea mea de puterile vecine care văd tot timpul cu ochi răi dezvoltarea prosperităţii României şi mai ales expansiunea peste frontierele lor a ideilor civilizatoare ale Occidentului.

În aceasta, Sire, stă secretul acestor încurcături şi acestor agitaţii care par să fi descurajat pe susţinătorii noştri cei mai plăcuţi.

Exemplul Greciei, după mai mult de treizeci de ani de monarhie constituţională, poate totuşi să demonstreze că nu este deloc posibil să se improvizeze reorganizarea unui stat, hărţuit de influenţe externe, nici să se improvizeze educaţia politică a unui popor făcîndu-l să treacă brusc de la un regim patriarhal la un sistem de guvernămînt pe care nu-l admite temperamentul unor naţiuni, chiar dintre cele mai civilizate.

Din fericire, progresul are legi invincibile, în ciuda dificultăţilor, cu toată lipsa noastră de experienţă, în ciuda greşelilor noastre, România a pornit înainte.

Am fost destul de fericit să realizez unirea, visul secular al românilor, pentru a restitui ţării mele a cincea parte din teritoriul său uzurpat de călugării străini; am făcut dintr-un milion ţărani clăcaşi, un milion de proprietari şi cetăţeni.

Am promulgat coduri, copiate după Codul lui Napoleon, care stabilesc realmente egalitatea tuturor în faţa legii şi drepturi egale pentru toţi în familie, care impun căsătoria civilă şi pun, frîu divorţului. Am dat drept de proprietate străinilor.

Administraţia justiţiei, care lasă mult de dorit, s-a ameliorat sub influenţa Curţii de casaţie.

Reorganizarea finanţelor noastre, supusă la încercări pe care le cred premature, n-a putut răspunde aşteptărilor mele;

Curtea de conturi şi Casa de consemnaţiuni vor asigura reuşita reformelor devenite foarte urgente.

Am făcut instrucţiunea primară obligatorie şi gratuită, am instituit sistemul zecimal, am creat spitale, şcoli pe care Maiestatea Voastră imperială a binevoit să le onoreze cu încurajările sale.

Am mărit căile noastre de comunicaţii; am construit poduri care lipseau aproape peste tot; o linie de patru sute de kilometri de cale ferată este în construcţie, o alta va fi construită in primăvară.

Sînt în preajma concesionării privilegiului unei Bănci naţionale, în sfîrşit, am voit ca forţele noastre naţionale să fie organizate în mod serios, capabile să menţină în orice ocazie liniştea internă, capabile să-şi ia în mod onorabil locul lor dacă împrejurările, întotdeauna posibile, ar ameninţa un imperiu pe care armatele Franţei l-au consolidat şi de soarta căruia destinele noastre sînt strîns unite.

La alegerea mea, Principatele Unite nu posedau decît patru sau cinci mii de puşti ruseşti, datînd din timpul domniei împărătesei Caterina şi vreo zece tunuri fără valoare de provenienţă turcă, rusă şi austriacă.

Praf de puşcă, proiectile, gloanţe nu ne veneau decît din Austria; nu puteam trage nici un foc de puşcă fără permisiunea sa.

Am astăzi şaptezeci de mii de puşti ghintuite cumpărate în Franţa;

douăzeci şi cinci de mii de puşti neghintuite, pe care le datoresc generozităţii Maiestăţii Voastre imperiale, au fost distribuite comunelor, în care am constituit un serviciu de gardă care dă populaţiei rurale obişnuinţa armelor pregătind-o pentru orice eveniment, pentru apărarea căminelor lor.

Artileria mea numără şaptezeci şi două de tunuri ghintuite, construite în Franţa, după modele franceze.

Acolo unde n-am găsit decît trei mii de oameni abia, daţi exclusiv de către clasa ţăranilor, prost înarmaţi, prost echipaţi, obişnuiţi numai cu comandamentele ruseşti sau austriece, am astăzi douăsprezece mii de grăniceri, opt mii jandarmi pedeştri şi călare şi o armată regulată de douăzeci de mii de oameni, recrutaţi din toate clasele societăţii, bine înarmaţi, bine echipaţi, susceptibilă a fi mărită prin rezervele noastre duble la triplul efectivului sau normal, şi formată la marea şcoală a principiilor militare ale Franţei.

Am creat o topitorie, ateliere de construcţie şi reparaţie, în care fabricăm echipajele noastre, proiectilele, praful de puşcă, gloanţele (capsulele) şi care sînt din plin suficiente pentru nevoile noastre.

O manutanţă va completa în curînd ansamblul instituţiilor noastre.

Aceste realizări considerabile au impus pentru moment ţării sacrificii mari pe care concursul patriotic al poporului ne-a permis să le suportăm fără a încărca prea mult bugetul statului. Iată ce am făcut, Sire.

Sub imperiul acestor noi idei pe care le-am trezit, al acestor instituţii noi pe care le-am creat, educaţia politică a ţării a progresat în mod vizibil.

Trebuie să ne amintim ce a fost altădată în Moldova şi Valahia şi să vedem ce au devenit ele pentru a aprecia marile schimbări care s-au realizat.

Timp de aproape un secol, Sire, Principatele au fost prada străinilor, cînd un loc de trecere, cînd un cîmp de bătălie pentru armatele Austriei, Rusiei sau Turciei, aproape întotdeauna ocupate militar şi devenind atunci un centru de intrigi ale căror fire le ţineau unele puteri întotdeauna ostile intereselor noastre şi o piaţă banală unde se negociau prăzile noastre pentru a îmbogăţi Fanarul sau a combate influenţa occidentală în Orient.

Cu veniturile noastre şi pe pămîntul nostru, Rusia, stăpînă atunci a Principatelor, a format în 1854 această legiune greco-slavă.

Mai am nevoie să spun cît au apăsat aceste încercări teribile asupra ţării atît din punct de vedere moral cit şi din punct de vedere material?

Astăzi, Sire, graţie sprijinului Vostru generos, românii au o existenţă politică, au conştiinţa drepturilor şi datoriilor lor, sînt puţini cei care nu au roşit pentru protecţia străină, pe care au mai căutat-o acum cîţiva ani ca o onoare.

Într-un cuvînt, Sire, poporul român trăieşte de acum înainte propria sa viaţă: el este român şi nimic altceva decît român. Orice spirit imparţial va recunoaşte că, de şase ani, România a văzut realizîndu-se transformări mari şi fericite.

Aceste transformări nu s-au realizat numai prin eforturile mele şi nu exagerez deloc expresia gîndului meu, raportînd toate succesele puternicii protecţii a Maiestăţii Voastre imperiale.

La fiecare oră grea a domniei mele, m-am simţit susţinut de mina Franţei şi m-am obişnuit să cred, Sire, că am fost unul din modestele instrumente ale acestei mari politici, de care se leagă, sper, viitorul ţării mele.

Toate actele mele au fost măsurate cu această convingere şi cu datoriile pe care mi le impuneau. Maiestatea Voastră imperială nu va fi uitat că am primit şi urmat cu exactitate sfaturile sale în momentul în care războiul Italiei a trezit aspiraţii atît de arzătoare în Europa orientală.

Contînd tot pe sprijinul Maiestăţii Voastre imperiale am îndrăznit eu să stabilesc, pe Dunăre, principii politice, fonda instituţii sociale care au tăiat o prăpastie între România şi vechii săi protectori şi care au deschis ţării mele calea progresului.

Dar de cîtva timp mă simt oprit, Sire, în mijlocul sarcinii mele, şi rog pe Maiestatea Voastră imperială să-mi permită să-i expun în mod sincer ceea ce cred despre dificultăţile pe care le întîmpin.

Fost-am oare prea curajos? N-am crezut oare prea mult în forţele ţării mele şi în valoarea instrumentelor de care dispun? Sînt oare eu însumi la nivelul rolului înalt pe care providenţa mi l-a încredinţat? Nu ştiu!

Dar mi se pare că simpatiile dobîndite pînă acum de România şi de persoana mea s-au răcit.

Indicii vagi mi-au dezvăluit deja această situaţie cînd Monitorul a publicat, în două rînduri, în cursul lunii septembrie, rînduri descurajante, în care aş fi putut vedea, în ordinea de idei care să conducă, un fel de avertisment foarte părintesc al Maiestăţii Voastre imperiale, dar care au trebuit să fie şi au fost primite cu o satisfacţie puţin deghizată de guvernele vecine şi cu o dureroasă emoţie de ţară.

Ce vederi au inspirat aceste rînduri ? Nu-mi este permis să mă opresc nici un moment asupra combinaţiilor recomandate de presa Austriei asupra acestor calcule care fac din Principatele Unite, obiectul unei compensaţii teritoriale.

Niciodată n-as fi crezut, nici un român n-ar vrea să creadă, că existenţa naţionalităţii române independente poate fi sacrificată atîta timp cît glasul împăratului Napoleon va fi preponderent în lume.

Dar, s-ar putea, Sire, ca vederile Maiestăţii Voastre imperiale să fi obosit din cauza spectacolului acestor lupte interne care nu încetează să împiedice dezvoltarea prosperităţii noastre, s-ar putea ca, neputînd judeca decît după rezultate, Maiestatea Voastră imperială să aprecieze că autoritatea mea personală este insuficientă pentru a domina intrigile partidelor şi a dejuca dorinţele de posesiune din afară.

Dacă aşa crede Maiestatea Voastră imperială, dacă ea socoate că România trebuie să fie încredinţată, fără pericol pentru autonomia sa, unor mîini mai abile decît ale mele, eu sînt gata, Sire, să cobor de pe tron. Maiestatea Voastră imperială să fie convinsă de sinceritatea spuselor mele.

Nu mă supun nici descurajărilor, nici fricii, afecţiunea poporului român şi caracterul meu mă apără de aceste slăbiciuni.

Voi fi fericit, Sire, să accept orice aranjament pe care Maiestatea Voastră imperială îl va socoti favorabil intereselor României, de a-mi da concursul la orice combinaţie care ar fi onorată de sufragiul Maiestăţii Voastre imperiale şi care ar răspunde de viitorul ţării mele.

Voi intra cu plăcere în viaţa privată lăsînd un tron pe care nici nu l-am visat, nici căutat, pe care nu l-am datorat decît stimei compatrioţilor mei şi pe care nu l-am acceptat, de la început decît ca o penibilă povară.

Nu-mi va rămîne nimic de dorit, Sire, dacă retragerea mea poate consolida independenţa României, da garanţii reale prosperităţii mele şi să-mi asigure stima Maiestăţii Voastre imperiale.

Încrederea fără rezerve pe care o arăt Maiestăţii Voastre imperiale o va aduce pe a sa, îndrăznesc să sper. Numai împăratului Napoleon trebuie şi vreau să-i cer un sfat. Răspunsul vostru, Sire, va fi, nu mă îndoiesc, o nouă dovadă a constantei Voastre solicitudini pentru ţara mea şi vin cu o profundă încredere, în această împrejurare solemnă, să solicit puternica protecţie a Maiestăţii Voastre imperiale pentru poporul român.

Vă rog, Sire, să primiţi expresia respectului şi devotamentului cu care sînt al Maiestăţii Voastre imperiale Sire, prea umil şi prea plecat servitor,

A. I. Cuza“.

sursa: adevarul.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. albaiulian

  duminică, 24.01.2021 at 22:18

  Stima ca Franta a sfarsit-o cu regii din 1789… Poate vreti sa spuneti ca domnitorul Cuza i-a trimis scrisoarea IMPARATULUI NAPOLEON al III-lea !

  • moderatorul de serviciu

   duminică, 24.01.2021 at 22:27

   Da, scuze.. aveți dreptate.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Polițiștii locali din Alba Iulia au amendat pe nedrept un bărbat care a parcat pe un loc pentru persoane cu dizabilități

Publicat

parcare

Polițiștii locali din Alba Iulia au amendat un bărbat cu 2000 de lei, din cauza faptului că a parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Deși bărbatul le-a explicat că soția sa are dizabilități și că este îndreptățit să parcheze pe locul respectiv, polițiștii locali nu au vrut să înțeleagă acest fapt și au emis procesul verbal de contravenție. 

Fapta s-a petrecut la începutul anului 2021, însă în 19 noiembrie, după ce bărbatul a mers în instanță, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o primă sentință.

Polițiștii locali din Alba Iulia sunt renumiți în oraș pentru ”vânătoarea” pe care o fac după cei care parchează pe locurile destinate persoanelor cu handicap.

Unul dintre cazurile care au deranjat opinia publică din Alba Iulia este cel care-i privește pe doi cetățeni, soț și soție, ambii cu dizabilități, care au fost amendați și, mai mult de atât, s-au trezit cu mașina ridicată după ce au parcat pe un loc destinat lor, în parcarea magazinului LIDL.

CITEȘTE ȘI: Polițiștii locali din Alba Iulia au ridicat mașina unei persoane cu handicap, parcată regulamentar. Ce s-a întâmplat

Și de această dată, situația a fost asemănătoare, doar că a fost în fața unei instituții publice, în parcarea Direcției Silvice Alba, lângă clinica stomatologică.

Potrivit motivării instanței, ”petentul a arătat că a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 2.000 lei întrucât a parcat într-un loc destinat persoanelor cu handicap.

A arătat că nu a fost și nu este de acord cu amenda aplicată întrucât respectiva parcare nu era semnalizată corespunzător, nu era marcaj vizibil pe asfalt întrucât era acoperit cu zăpadă și a parcat în vederea transportării soției sale – încadrată în grad de handicap accentuat – la un cabinet medical pentru consult.

CITEȘTE ȘI: Cine a ”plătit” pentru situația jenantă din Alba Iulia provocată de ridicarea mașinii unor persoane cu dizabilități

A arătat că agentul constatator a refuzat să înțeleagă situația și a aplicat o sancțiune extrem de mare raportat la gradul de pericol social al faptei săvârșite. Mai mult, zona era puțin circulată și a parcat pentru o perioadă relativ scurtă, existând locuri libere de parcare”, se arată în motivarea instanței.

Ce au decis magistrații

”Reiese că soția petentului este încadrată în grad de handicap, astfel încât susținerile petentului în sensul utilizării locului de parcare pentru transportul soției la un cabinet stomatologic, chiar în condițiile în care vehiculul nu era marcat corespunzător, conferă faptei valențe atenuante ce justifică înlocuirea sancțiunii amenzii (având un cuantum ridicat) cu avertisment.

Lipsind un istoric contravențional al petentului cu privire la acest tip de fapte și luând în considerare că scopul legii este de a oferi protecție persoanelor aflate într-o stare de vulnerabilitate din cauza unui handicap – iar soția petentului necesită o astfel de ocrotire, parcarea vehiculului în respectiva situație fiind făcută în interesul acesteia, instanța apreciază că, în concret, gradul de pericol social al faptei nu este unul suficient de ridicat încât să impună sancționarea petentului cu amendă contravențională”, se arată în motivarea instanței.

CITEȘTE ȘI: FOTO: Reacția Poliției Locale Alba Iulia după ridicarea mașinii unor persoane cu handicap, de pe un loc de parcare rezervat lor

Mai pe scurt, magistrații au dat dreptate cetățeanului care a fost amendat pe nedrept de polițiștii locali din Alba Iulia. Aceștia au dispus înlocuirea amenzii cu un avertisment.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 30 de zile.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Transilvania și la munte până în 12 decembrie. Prognoza de Ziua Națională și Moș Nicolae, pe regiuni

Publicat

Va fi o alternanță de zile mai reci și altele mai calde în această săptămână. Apoi temperaturile maxime vor oscila în medie cu 2 grade, în Transilvania.

Vor fi și precipitații, la început sub formă de ploaie, apoi și lapoviță și ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat luni prognoza meteo pe regiuni, în perioada 29 noiembrie – 12 decembrie.

Prognoza meteo – TRANSILVANIA

Valorile termice vor fi în scădere accentuată la începutul intervalului. Pe 30 noiembrie, media maximelor va fi de 2 grade și cea a minimelor de -3…-4 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilelor de 1 și 2 decembrie. Treptat temperaturile maxime vor tinde spre o medie de 10 grade, iar cea a minimelor spre 2 grade. Vremea se va răci între 3 și 5 decembrie, ajungându-se la medii ale maximelor termice de 2 grade și ale minimelor în jurul a -3 grade.

Cea de-a două săptamână va fi caracterizată de un regim termic apropiat de cel normal. Maximele vor oscila, în medie, în jurul a 2 grade și media minimelor va fi cuprinsă între -4 și -2 grade.

Vor cădea precipitații în general slabe cantitativ, la început predominant sub formă de ploaie. Apoi ploaie, lapoviță și ninsoare în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie și predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, temporar, din 3 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni.

Prognoza meteo – LA MUNTE

În primele două zile, media temperaturilor maxime în această regiune va scădea de la 0…2 grade la -5 grade, iar cea a minimelor de la -1…0 grade la -7 grade. În perioada 1-3 decembrie, vremea se va încălzi. Valorile termice maxime vor atinge în medie de 3 grade, iar media minimelor nocturne va urca spre -1 grad.

Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, regimul termic va fi apropiat de cel normal, fiind estimate medii ale maximelor termice de -2…0 grade și ale minimelor de -7…-5 grade.

Se vor semnala zilnic precipitații, la început mixte, apoi predominant sub formă de ninsoare. Local și temporar, cu o probabilitate mai ridicată în intervalele 30 noiembrie – 01 decembrie și 3-9 decembrie, ninsorile moderate cantitativ pot să depună strat de zăpadă.

Prognoza meteo – MARAMUREŞ

Valorile termice vor fi în scădere accentuată la începutul intervalului. Pe 30 noiembrie media maximelor va fi de 2 grade și cea a minimelor de -1…-2 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilelor de 1 și 2 decembrie, când treptat temperaturile maxime vor tinde spre o medie de 9 grade, iar cea a minimelor spre 3 grade. Vremea se va răci între 3 și 5 decembrie, ajungându-se la medii ale maximelor termice de 2…3 grade și ale minimelor în jurul a -3 grade.

Cea de-a două săptamână va fi caracterizată de un regim termic apropiat de cel normal, cu maxime ce vor oscila, în medie, în jurul a 3 grade și o medie a minimelor cuprinsă între -3 și -1 grad.

Vor cădea precipitații moderate cantitativ, la început predominant sub formă de ploaie, apoi ploaie, lapoviță și ninsoare în intervalul 29 noiembrie – 01 decembrie și predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, temporar, din 2 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni.

Prognoza meteo – BANAT

La începutul intervalului, valorile termice vor fi în scădere. Pe 30 noiembrie media maximelor va fi de 3 grade și cea a minimelor de -1…0 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilelor de 1 și 2 decembrie, când treptat temperaturile maxime vor tinde spre o medie de 12 grade, iar cea a minimelor spre 5 grade. Vremea se va răci între 3 și 5 decembrie, ajungându-se la medii ale maximelor termice de 3…4 grade și ale minimelor de -1…-2 grade.

Cea de-a două săptamână va fi caracterizată de un regim termic apropiat de cel normal, cu maxime ce vor oscila, în medie, în jurul a 5 grade și o medie a minimelor cuprinsă între -2 și 0 grade.

Vor cădea precipitații moderate cantitativ, predominant sub formă de ploaie, în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie și mixte, în general slabe și cu caracter temporar, începând din 2 decembrie și până la sfârșitul perioadei de referință.

Prognoza meteo – CRIŞANA

La începutul intervalului, valorile termice vor fi în scădere astfel că pe 30 noiembrie media maximelor va fi de 3 grade și cea a minimelor de -1…-2 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilelor de 1 și 2 decembrie, când treptat temperaturile maxime vor tinde spre o medie de 11 grade, iar cea a minimelor spre 5 grade. Vremea se va răci între 3 și 5 decembrie, ajungându-se la medii ale maximelor termice de 3 grade și ale minimelor în jurul a -2 grade.

Cea de-a două săptamână va fi caracterizată de un regim termic apropiat de cel normal, cu maxime ce vor oscila, în medie, în jurul a 4 grade și o medie a minimelor cuprinsă între -2 și 0 grade.

Vor cădea precipitații local însemnate cantitativ, predominant sub formă de ploaie, în intervalul 29 noiembrie – 01 decembrie și mixte, în general slabe și cu caracter temporar, începând din 2 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni.

Prognoza meteo – MOLDOVA

După o prima zi a intervalului, în medie cu valori termice diurne de 12 grade și minime de 5-6 grade, pe 30 noiembrie vremea se va răci, astfel că la nivelul regiunii vor fi maxime de 3 grade, în medie și minime de -2…0 grade. În perioada 1-3 decembrie, valorile termice vor marca o creștere, media maximelor ajungând la 10-11 grade și a minimelor în jurul valorii de 3 grade. Pentru următoarele zile și până pe 12 decembrie sunt estimate medii ale maximelor termice de 2-4 grade și ale minimelor de -3..-2 grade.

Se vor semnala ploi slabe în ziua de 29 noiembrie, iar local și temporar, începând cu 3 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prognoza meteo – DOBROGEA

După o vreme deosebit de caldă în prima zi a intervalului, în medie cu valori termice maxime de 16 grade și minime în jurul a 8 grade. Pe 30 noiembrie vremea se va răci accentuat, astfel că la nivelul regiunii vor fi maxime de 7 grade, în medie și minime în jurul a 0 grade. În perioada 1-3 decembrie, vremea se va încălzi astfel că media maximelor va ajunge la 14-15 grade și a minimelor va fi în jurul a 6 grade.

Pentru următoarele zile și până pe 12 decembrie sunt estimate medii ale maximelor termice de 7-9 grade și ale minimelor de 1-3 grade.

Se vor semnala ploi moderate în zilele de 29 și 30 noiembrie, iar local și temporar, începând cu 3 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni, se vor semnala precipitații în general slabe, predominant sub formă de ploaie.

Prognoza meteo – MUNTENIA

După o vreme deosebit de caldă în prima zi a intervalului, în medie cu valori termice maxime de 14 grade și minime de 6-7 grade, pe 30 noiembrie vremea se va răci accentuat.

La nivelul regiunii vor fi maxime de 6 grade, în medie și minime în jurul a 0 grade. În perioada 1-3 decembrie, vremea se va încălzi astfel că media maximelor va ajunge la 14-15 grade și a minimelor se va situa în jurul a 3 grade. Pentru următoarele zile și până pe 12 decembrie, regimul termic va fi apropiat de cel normal, fiind estimate medii ale maximelor termice de 5-6 grade și ale minimelor de -2…0 grade.

Se vor semnala ploi în general slabe în zilele de 29 și 30 noiembrie, iar local și temporar, începând cu 3 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni, se vor semnala precipitații în general slabe, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Prognoza meteo – OLTENIA

După o vreme caldă în prima zi a intervalului, în medie cu valori termice maxime de 11 grade și minime de 5-7 grade, pe 30 noiembrie vremea se va răci accentuat, astfel că la nivelul regiunii vor fi maxime de 5 grade, în medie și minime în jurul a 0 grade. În perioada 1-3 decembrie, vremea se va încălzi astfel încât media maximelor va ajunge la 10-11 grade și a minimelor se va situa în jurul a 3 grade.

Pentru următoarele zile și până pe 12 decembrie, regimul termic va fi apropiat de cel normal, fiind estimate medii ale maximelor termice de 4-5 grade și ale minimelor de -2…0 grade.

Se vor semnala ploi în general slabe în 29 noiembrie și izolat pe 30 noiembrie, iar local și temporar, începând cu 3 decembrie și până la sfârșitul celor 2 săptămâni, se vor semnala precipitații în general slabe, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

sursă: meteoromania.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Comunicat RER VEST Bilanț de weekend: Contracte noi și 1000 de pubele distribuite la casele din Alba Iulia

Publicat

Bilanț de weekend: Contracte noi și 1000 de pubele distribuite la casele din Alba Iulia. Cum și unde depozităm corect ambalajele de sticlă?

Asocierea RER Vest-RETIM preia de la 01 decembrie 2021 serviciul de colectare și transport al deșeurilor din Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș, precum și localitățile limitrofe. Pentru o comunicare transparentă către publicul larg prezentăm situația la zi a mobilizării: numărul contractelor încheiate, a pubelelor distribuite la case, precum și o regulă a colectării separate.

Contracte semnate și pubele distribuite

Până la data de 29 noiembrie 2021 au fost încheiate 14,400 de contracte la casele din mediul urban din Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș, iar până astăzi au fost împărțite 10,007  pubele.  Astfel, în Alba Iulia aproape trei sferturi din gospodăriile individuale au la dispoziție pubela neagră destinată deșeurilor reziduale.

 

Localitate Număr contracte încheiate Pubele distribuite Procent distribuire pubele
Alba Iulia 6966 5025 72%
Aiud 3234 2061 64%
Teiuș 1534 255 17%
Ocna Mureș 2666 2666 100%

 

O regulă de colectare pe zi

Unde depozităm ambalajele din sticla?

În mod obligatoriu, ambalajele din sticlă (ambalajele de la băuturile alcoolice sau răcoritoare și borcane) se duc la containerul verde. Aceste containere sunt amplasate stradal în toate zonele de case (urban și rural), respectiv pe platformele de colectare destinate colectării deșeurilor pentru toți cetățenii care locuiesc la blocuri.

Sticla este un material important, care se poate recicla integral, prin retopire, astfel trebuie să avem grijă unde o depozităm. O greșeală frecventă este depunerea ambalajelor din plastic (PET – ambalaje din plastic care se depozitează în containerul galben) în recipientele verzi si nu in cele galbene. De asemenea este interzisă depunerea sticlei de la geamuri sau a altor obiecte din sticlă sau ceramică.

________

Toate informațiile necesare despre tarife, contracte, grafice de colectare le găsiți la următoarele pagini : https://rervest.ro/utile/zona-alba/  sau  https://retim.ro/alba

În plus ne puteți scrie pe adresa de email contracte.alba@rervest.ro  și sesizari.alba@rervest.ro  sau ne puteți suna la numărul de Call Center +40374885694 ,  de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

OFICIAL: Lotul 2 de pe A10 se deschide MARȚI între Alba Iulia și Aiud cu restricții. Precizările Ministerului Transporturilor

Publicat

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a anunțat că marți, 30 noiembrie 2021, deschide circulația pe Lotul 2 din Autostrada Sebeș – Turda, conform Planului de Management de Trafic aprobat de către CNAIR și IGPR.

Este vorba despre lotul de 24,5 km de la Alba Iulia (Sântimbru/Pârâul Iovului) până la Aiud.

Potrivit MTI, traficul va rămâne restricționat pe o bandă pe sens, pe o distanță de 1,5 km, până în luna aprilie-mai 2022.

Deschiderea acestui lot le va permite şoferilor să circule pe autostradă de la Sibiu până dincolo de Cluj-Napoca, la Nădășelu. Sunt aproape 200 de kilometri de autostradă fără întrerupere, dar cu multe restricții.

Autostrada A10 Sebeş – Turda, de 70 de kilometri este prima pe care România o construiește și o dă în circulație cap-coadă, de la Revoluţie încoace.

Alunecarea de teren de la Oiejdea

În zona Dealului Oiejdea, unde au apărut alunecări de teren, una dintre căi nu este încă finalizată. Ca atare, pe acest sector – de 1,5 km – se va circula în ambele sensuri, dar pe o singură cale, în regim de Drum Național. Situația a impus limitarea vitezei la 60 km/h în zona respectivă, dar și limitarea la 100 de km/h pe restul lotului 2, precizează ministerul.

Citește și A10 Sebeș -Turda: Șapte ani pentru 70 de kilometri. România deschide de Ziua Națională prima autostradă terminată după Revoluție

Constructorul va trebui să monteze toate elementele de siguranță și să semnalizeze prin marcaje provizorii zonele unde acestea nu sunt definitivate.

Termen pentru finalizarea tuturor lucrărilor – aprilie 2022

Deschiderea circulației nu va însemna însă că antreprenorul va fi scutit de finalizarea tuturor lucrărilor, așa cum prevede contractul. Deși se află în întârziere, antreprenorul și-a asumat că încheie toate lucrările, până în aprilie 2022, mai precizează ministerul.

„Am fost să verific ce se întâmplă pe Lotul 2 Sebeş – Turda. Azi de dimineaţă i-am chemat la Minister pe cei care se ocupă direct de proiect şi beneficiarii: CNAIR. Şi având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate până mâine, odată cu finalizarea acestor lucrări, mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2 Sebeş – Turda, cu restricţiile pe care le-am anunţat inclusiv de vineri şi anume acel kilometru unde va fi circulaţia pe o singură bandă.

Vreau ca aceste lucruri să se desfăşoare normal. Domnul director Pistol vă anunţ că odată terminată acea predare-primire sau dare în circulaţie lucrurile trebuie să se desfăşoare normal, cum trebuie şi de acum încolo. Fără festivisme, fără tăieri de panglici, fără chestiuni care nu-şi au locul, pentru că nu e loc de festivism. Datoria statului faţă de cetăţeni este una mare, de 30 de ani. Am făcut lucrurile acestea pe repede-înainte pentru că exista riscul să mai stăm 3-4-5-6 zile cu lucrurile terminate şi nefolosit acel tronson.

Am fost, am făcut verificări, am luat toate măsurile de siguranţă şi am discutat cu colegii din Minister. Imediat cum sunt finalizate ultimele şi pot fi făcute până mâine, acest tronson va fi dat în circulaţie, astfel încât de la Sebeş la Cluj să se poată circula în regim de autostradă, cu acele restricţii şi insist.”, a declarat ministrul Sorin Grindeanu.

Autostrada A10 Sebeș-Turda Lot 2 – 7 ani de lucrări pentru 24,25 km

Contractul pentru Lotul 2 al A10 (Sebeș-Turda) a fost semnat în noiembrie 2014, cu Asocierea Aktor S.A.- S.C. Euroconstruct Trading SRL și avea inițial ca termen de finalizare a lucrărilor luna octombrie 2016.

La momentul semnării, valoarea contractului era de aproximativ 550 de milioane de lei, fără TVA, o sumă deloc mică pentru acea perioadă, mai precizează ministerul. În atribuțiile Asocierii intra, conform contractului, inclusiv elaborarea Proiectului Tehnic, în baza căruia urma să se construiască acest sector de autostradă.

Însă, chiar propriul proiect a început să creeze probleme Antreprenorului, care a intrat într-o cascadă de întârzieri. Astfel, o lucrare care ar fi trebuit să dureze 2 ani, a ajuns să dureze peste 7 ani, potrivit MTI.

Aceasta în condițiile în care pe toate celelalte 3 Loturi ale A10, se circulă deja, pe primele două încă din vara anului 2018.

Nici acum nu se poate vorbi despre recepția lucrării, ci doar despre deschiderea circulației, între Alba Iulia Nord și Aiud, unde se află cei aproximativ 24 de km ai Lotului 2, nefinalizat în totalitate, din cei 70 de km ai A10, se precizează în comunicatul MTI.

Tronsonul Sebes-Turda a fost împărțit în patru loturi:

Lot 1 – 17,00 km de la intrarea pe autostrada în Sebeș până la Pârâul Iovului

constructori: asocierea SC Impresa Pizzarotti & C SpA – SC Pomponio SRL.

Cost: 541.739.137 lei fara TVA

Lot 2 – 24,25 km de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud; constructori:

asocierea Aktor SA – SC Euroconstruct Trading SRL.

Cost: 549.332.494 lei fără TVA.

Lot 3 – 12,45 km de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea,

constructori: asocierea Tirrena Scavi SpA, Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.

Cost: 420.511.921 lei fără TVA

Lot 4 – 16,30 km de la nodul Decea până în Turda,

constructori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau GmbH.

Cost: 470.004.894 lei fără TVA

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate