Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Se schimbă din nou plafoanele la plăți în numerar. Modificări la legea anti-cash, în regim de urgență la Parlament. DOCUMENT

Publicat

Se schimbă plafoanele la plăți în numerar. Modificările la legea anti-cash, au fost depuse  la Parlament, de liberali. Se cere intrarea la vot în regim de urgență.

Un nou proiect de lege prin care se urmărește modificarea legii prin care au fost plafonate operațiunile de încasări și plăți cu numerar a fost depus la Parlament.

Deputatul liberal Vlad Cosma propune revenirea la plafoanele de utilizare a numerarului pentru plăți/încasări, la 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei.

Ca o măsură suplimentară în noul act normativ sunt înăsprite sancțiunile pentru persoanele care nu se conformează prevederilor legale și depășesc noile plafoanele stabilite.

Document: Proiect de lege prin care se cere modificarea legii ”anti-cash”

Alba24.ro a consultat documentul și a extras din proiectul de lege principalele modificări:

Modificări la legea ”Anti-Cash” – noi plafoane la plățile în numerar

La articolul 3, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Interdicții pentru încasările fragmentate în numerar. Noi plafoane

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry.

Este interzisă şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele cash and carry.

Vezi și: Noile plafoane de plată și încasare în numerar în ordonața ”anti-cash”. Cum se revanșează Guvernul Ciolacu față de bănci

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul

 1. de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii,
 2. de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel:
 • 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 4 – (1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1 alin.(1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar prevăzute la alin.(1), cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

Este interzisă și fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare – cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Plăți în numerar pentru achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe

(4) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.”

3. Articolul 42 se abrogă.

Restituiri în numerar pentru bunuri stornate

4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 9 – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel:

 • 5.000 lei,
 • respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei.

Sumele care depăşesc acest plafon pot fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.”

Plafon de 50000 de lei/tranzacție pentru împrumuturi și transfer de proprietate

5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 10 – Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene, efectuate ca urmare a:

 • transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi,
 • a prestării de servicii,
 • precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.”

Modificări la amenzile și sancțiunile din  ”legea anti-cash”

Amenzile sunt aplicate de ANAF.

6. La articolul 12, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 • cu amendă de 25% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 lei.”

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung plafoanele privind utilizarea numerarului au fost reduse semnificativ la valori de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi, ceea ce va genera puternice perturbări în activitățile economice ale micilor operatori economici.

Pentru întreprinderile private care își desfășoară activitatea preponderent în mediul rural, noile plafoane vor genera blocaje sistematice, deoarece:

 • în mediul rural nu există sucursale ale băncilor comerciale unde operatorii economici să poată depune numerarul acumulat zilnic;
 • nici în mediul urban mic nu mai există casierii ale băncilor comerciale la care se poate depune numerarul și doar o parte a băncilor comerciale dispun de automate pentru depunerea numerarului;
 • noile prevederi obligă operatorii economici să se deplaseze, în unele cazuri, sute de km până la cea mai apropiată casierie bancară/automat bancar.

Plafoanele privind utilizarea numerarului din România, cele mai mici din spațiul Uniunii Europene

Trebuie precizat faptul că și anterior promulgării Legii nr.296/2023, plafoanele privind utilizarea numerarului pentru efectuarea de plăți pe teritoriul României erau cele mai mici din spațiul Uniunii Europene, de 1.000 euro și, respectiv 2.000 euro (plafon zilnic).

Ca exemplu, în prezent, există state care nu au stabilit un plafon pentru plățile în numerar și state care au adoptat asemenea plafoane: Bulgaria (10.000 leva, peste 5.000 euro), Polonia (15.000 zloți, aprox. 3.300 euro), Slovacia (15.000 euro).

Mai mult decât atât, noile prevederi au generat deja o reacție a băncilor comerciale care și-au anunțat clienții cu privire la intenția de majorare a comisioanelor bancare privind operațiunile cu numerar (încasări și plăți) efectuate la ghișeele sucursalelor bancare. Aceste majorări de costuri se vor transfera către costul final, adică tot către consumator, ceea ce nu poate fi acceptat.

De asemenea, justificarea legiuitorului pentru a fundamenta decizia de a diminua plafoanele – pentru a lupta împotriva fraudei fiscale – reprezintă un argument fals.

Se prezumă, astfel, că orice cetățean român încalcă în mod vădit legea, prin utilizarea numerarului la efectuarea unor plăți. Din păcate, legiuitorul nu și-a concetrat eforturile pe identificarea unor măsuri mai eficace de control la nivelul organelor fiscale, aceasta fiind cea mai bună măsură pentru combaterea eventualelor încălcări ale legislației fiscale în vigoare.

Se schimbă plafoanele la plăți în numerar: Revenirea la plafoanele cash

Așadar, prin prezentul proiect de act normativ, propunem revenirea la plafoanele de utilizare a numerarului pentru plăți/încasări, la 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei. În același timp, suntem de acord să menținem din prevederile Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 un nivel sancționator mai puternic pentru persoanele care nu se conformează prevederilor legale și depășesc plafoanele stabilite.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă, în procedură de urgență. Procedura de urgență este necesară pentru a diminua din impactul negativ pe care îl vor produce plafoanele diminuate pentru efectuarea plăților/încasărilor în numerara.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. Petru

  luni, 06.11.2023 at 16:18

  Românii sunt niște inculții să nu spun proști, care acceptă toate hoțiile făcute de guvern.
  În nici o țară nu am auzit de așa ceva . Rușine !!!

 2. pilu

  luni, 06.11.2023 at 16:20

  Ce năcaz. Să nu poată invingătorul lui Simion, să iese în faţă şi să proclame această izbândă ? Precis are COVID.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax