Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Strategia pentru dezvoltarea funcției publice, aprobată de Guvern. Diferenţă de salarii de cel mult 30% pe posturi similare şi accent pe performanţa individuală


Publicat

palatul victoria guvernGuvernul a aprobat miercuri Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020. Aceasta include un set de acțiuni, cu termene-țintă, pentru îmbunătățirea performanței profesionale, transparența, prevenirea corupției, integritatea și independența politică în administrația publică, pentru o perspectivă durabilă a carierei, pentru servicii publice mai bune și îmbunătățirea percepției cetățenilor privind administrația.

Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020 promovează principiile și direcțiile de acțiune din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020 și reflectă, detaliază și completează perspectiva privind resursele umane în administrația publică așa cum este prezentată în SCAP, concentrându-se pe domeniul funcției publice.

În consecință, bugetul estimat pentru implementarea SDFP privind dezvoltarea funcției publice este de 554.310.600 lei și se încadrează în bugetul aprobat pentru SCAP 2014-2020. Bugetul depinde și poate varia în funcție de accesarea fondurilor europene și de prioritățile guvernamentale privind domeniul resurselor umane în administrația publică. Finanțarea obiectivelor și acțiunilor planificate prin această strategie se va face cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite. Pentru anul 2016, adoptarea Strategiei nu implică modificări ale bugetului și ale numărului de personal prevăzute, altele decât cele stabilite prin Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice aprobată prin HG 909/2014.

Asigurarea unui cadru instituțional și de management în administrație stabil, cuprinzător, coerent și transparent

Acțiunile prevăzute în SDFP 2016-2020 vizează, în primul rând, asigurarea unui cadru instituțional și de management al resurselor umane din administrația publică stabil, cuprinzător, coerent și transparent, cel târziu până la sfârșitul anului 2017. După acest termen, se estimează ca până la finalul perioadei de aplicare a Strategiei, anul 2020, să nu mai fie nevoie de nicio modificare de fond inițiată de Guvern la nivel de legislație primară a cadrului instituțional și de reglementare în domeniul funcției publice. De asemenea, în perioada 2017-2020 vor exista cel mult alte două modificări de fond la nivel de legislație secundară/norme de aplicare a cadrului instituțional și de reglementare în domeniul resurselor umane, iar numărul de avize de modificare a structurii de funcții publice sau de reorganizare a activității în instituții și autorități publice pe parcursul unui an să scadă cu cel puțin 50% față de numărul mediu anual de astfel de avize calculat pentru ultimii 5 ani.

Un alt element important al strategiei aprobate de Guvern vizează clarificarea rolului și mandatului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și consolidarea capacității sale administrative. ANFP își va păstra atribuțiile cuprinse în actualul cadru legislativ privind managementul resurselor umane în domeniul funcției publice. În plus, noul său mandat va crește și va defini mai clar capacitatea ANFP de a acorda asistență instituțiilor publice aflate în curs de organizare sau reorganizare și de a monitoriza implementarea acestor procese, cu posibilitatea de a propune soluții.

Documentul prevede și implementarea unui sistem informatic național de evidență a ocupării în administrația publică pentru toate categoriile de funcții sau posturi, prin extinderea și adaptarea în acest scop a sistemului electronic național de evidență a ocupării în administrația publică prevăzut în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020. Cel târziu până la sfârșitul anului 2017, înregistrările în acest registru electronic trebuie să acopere minimum 80% din totalul funcțiilor publice vizate de SDFP.

Simultan va fi extins și adaptat sistemul informatic REVISAL gestionat de Inspecția Muncii pentru a putea colecta și furniza date referitoare la personalul contractual plătit din fonduri publice, ca parte a sistemului național de colectare a datelor despre piața muncii și persoanele active din cadrul acesteia, de o manieră compatibilă cu structura sistemului informatic al ANFP, prin dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de interoperabilitate a celor două sisteme.

O altă măsură prevăzută în Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020 este crearea unei structuri de guvernanță de tip ”consiliu”, ca o structură independentă, cu rol în avizarea strategiilor privind funcția publică, resursele umane și formarea în administrație, dar și în evaluarea îndeplinirii obiectivelor asumate în domeniu.

Recrutarea, promovarea, evaluarea și salarizarea, pe bază de standarde de competență și performanță

În materie de resurse umane, principalele acțiuni incluse în strategie vizează introducerea cadrelor de competență/standarde ocupaționale actualizate pentru toate categoriile de funcții, care să stea la baza proceselor de recrutare, evaluare și formare. Termenul propus pentru stabilirea acestor standarde este sfârșitul anului 2019. De asemenea, va fi evaluată și testată fezabilitatea introducerii concursului național ca bază unică de intrare în corpul funcționarilor publici, dar și de consiliere și orientare profesională specializată pentru dezvoltarea unei cariere în administrația publică și funcția publică. Noile proceduri de recrutare și selecție pentru funcțiile publice vor fi parțial informatizate, adaptate scopului și nivelului funcției și orientate spre aspecte relevante din punct de vedere al competențelor persoanelor interesate. Vor fi create noi mecanisme de planificare a activităților și de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de promovare.

Strategia aprobată de Guvern își propune transparență, echitate și predictibilitate în politicile salariale finanțate din fonduri publice. Până în 2020, diferența procentuală între salarii în plată pentru funcții similare va fi de cel mult 30%, urmând să fie stabilită mai clar o relație directă între venit și performanța individuală și cea organizațională și să fie eliminate sistemele specifice anumitor sectoare. Acest lucru implică elaborarea și implementarea cadrului metodologic pentru transparența, monitorizarea și controlul salarizării, sporurilor și a altor drepturi salariale în domeniul funcției publice, corelate cu revizuirea Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Până la sfârșitul anului 2018 sistemul de formare și perfecționare profesională a funcționarilor din administrație va fi restructurat și va fi reînființat Institutul Național pentru Administrație (INA), în vederea furnizării de programe de formare cu un curriculum standard pe arii de competență specifice. INA își va desfășura activitatea sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și va avea relații de colaborare instituțională cu ANFP.

Totodată, până în martie 2017 va fi analizată continuarea programelor de tipul Young Proffesional Scheme, consilierilor de afaceri europene și bursierilor Guvernului României, prin evaluarea eficienței funcționarilor recrutați din cadrul acestor programe care au rămas în administrație.

Etica și integritatea în exercitarea funcției publice

Cât privește etica, integritatea și prevenirea corupției în cadrul administrației, documentul aprobat astăzi de Guvern își propune ca până cel târziu la sfârșitul anului 2020 numărul total al incidentelor de integritate înregistrate și raportate să scadă cu cel puțin 30%. Acțiunile prevăzute în acest scop vizează, în primul rând, susținerea responsabilității și a responsabilizării în funcția publică prin transparentizarea informațiilor de interes public, mai ales în domenii sensibile, respectiv, achiziții publice, investiții publice, rezultatele detaliate (plăți) ale execuțiilor bugetare, evaluările preliminare și analizele detaliate ale impactului politicilor publice, rapoartele de monitorizare și evaluare ex-post a politicilor publice. Va fi consolidat statutul și rolul consilierului de etică, concomitent cu dezvoltarea capacităților instituționale de implementare a mecanismelor de consiliere pe probleme de etică, vor fi introduse reguli actualizate privind conduita și în baza unor criterii și proceduri clare, până în 2017, vor fi definite așa-numitele funcții sau posturi care pot fi considerate sensibile și va fi stabilit un sistem coerent de evidență și manageriat al acestora.

Strategia privind dezvoltarea funcției publice (SDFP) 2016-2020 face parte din categoria strategiilor tematice pentru administrația publică românească, parte a efortului pe termen mediu de îmbunătățire a guvernării, și este prevăzută în Planul de acțiuni pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind existența unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienței administrative a statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv reforma administrației publice.

Elaborarea strategiei s-a făcut pe baza unor analize și studii tematice având ca obiect cadrul instituțional de management al resurselor umane din administrație, sistemele de recrutare, formare și de evaluare. Procesul de elaborare a strategiei a inclus consultări cu factorii interesați, precum reprezentanți ai instituțiilor administrației publice centrale, ai structurilor asociative din administrația publică, sindicate ale funcționarilor publici, universități și organizații neguvernamentale.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Fostul director al Administrației Naționale ”Apele Române” a fost reținut de DNA. Este acuzat că a luat un milion de euro mită

Publicat

Fostul director general al Administrației Naționale ”Apele Române” a fost reținut de DNA pentru luare de mită, fapt comisă pe vremea când îndeplinea această funcție.  Suma pe care ar fi luat-o acesta este de 4.830.464 lei, adică un milion de euro. 

Comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 3 august 2020, a inculpaților:

SANDU VICTOR, la data faptei director general al Administrației Naționale “Apele Române”, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită,

Persoana fizică, om de afaceri, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită.

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, cu începere de la data de 3 august 2020, față de două persoane, administratori ai unor societăți comerciale, pentru infracțiunea de complicitate la luare, respectiv complicitate dare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În calitate de director general al Administrației Naționale “Apele Române”, în perioada 17 mai – 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani și ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totală de 4.830.464 lei, reprezentând mită în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de societatea comercială administrată în fapt de omul de afaceri cu Administrația Națională “Apele Române”.

Banii ar fi fost virați de societatea omului de afaceri în conturile a două firme controlate de un apropiat al directorului general.

Concret, banii ar fi fost pretinși și primiți de inculpatul Sandu Victor în legătură cu atribuțiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte având ca obiect amenajarea unor râuri ori înlăturarea efectelor calamităților produse pe râuri din județul Bihor.

Banii primiți drept mită ar fi fost justificați cu facturi fiscale emise de cele două firme controlate de apropiatul inculpatului Sandu Victor, reprezentând contravaloarea unor lucrări și servicii care în realitate nu au fost executate.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 4 august 2020, inculpatul SANDU VICTOR și coinculpatul om de afaceri sunt prezentați Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Noi reguli anti-Covid în Grecia. Masca trebuie purtată și pe punțile feriboturilor care duc turiștii în insule

Publicat

Guvernul grec a introdus obligativitatea purtării măştii pe punţile feriboturilor care navighează spre insule, extinzând această cerinţă de la spaţiile din interior după o recentă creştere a numărului de cazuri de COVID-19, a anunţat luni un purtător de cuvânt al guvernului, relatează AFP.

Săptămâna trecută Grecia a impus purtarea măştii în toate spaţiile publice închise, precum şi în cele deschise în care nu poate fi respectată distanţarea fizică.

Ţara a raportat sâmbătă 110 noi cazuri, cel mai mare bilanţ într-o singură zi de cazuri noi de COVID-19 în câteva săptămâni. Duminică s-au înregistrat alte 75 de îmbolnăviri confirmate cu noul coronavirus.

Noua măsură va intra în vigoare de marţi şi va fi în vigoare până pe 18 august, când sezonul de vacanţă se va afla în perioada de vârf.

„Respectarea acestei măsuri este crucială pentru a evita restricţii şi mai drastice care ar reduce limita de pasageri pe nave”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al guvernului, Stelios Petsas.

Grecia a înregistrat până acum 4.662 de cazuri de COVID-19 şi 208 de decese, un număr relativ scăzut comparativ cu multe state europene, după ce a impus măsuri timpurii de izolare în primăvară.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 128 de posturi la Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Publicat

locuri munca

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 4 august.

Sunt vacante 128 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

KINETIC BIO POINT SRL – economist-șef – 1 – 0744380767

KINETIC BIO POINT SRL – inginer-șef în construcții – 1 – 0744380767

KINETIC BIO POINT SRL – recepționist – 1 – 0744380767

GOLDEN WOOD SRL – gestionar depozit – 1 – 0758632969

GOLDEN WOOD SRL – operator siloz (silozar) – 1 – 0758632969

GOLDEN WOOD SRL – laborant chimist – 1 – 0758632969

AUGUST FOODS SRL – manager – 1 – 0739845160

AUGUST FOODS SRL – referent de specialitate financiar-contabilitate – 1 – 0739845160

AUGUST FOODS SRL – casier – 2 – 0739845160

AUGUST FOODS SRL – bucătar – 1 – 0739845160

AUGUST FOODS SRL – ajutor bucătar – 1 – 0739845160

AUGUST FOODS SRL – lucrator bucătărie (spălător vase mari) – 1 – 0739845160

AUGUST FOODS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0739845160

TINDALA JUNIOR – ambalator manual – 4 – 0742431715

TINDALA JUNIOR – manipulant mărfuri – 4 – 0742431715

PRAJA AUTOUTILAJE SRL – mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) – 4 – 0740794466

PRAJA AUTOUTILAJE SRL – director general societate comercială – 1 – 0740794466

HULEA INSTAL SRL – instalator încălzire centrală și gaze – 1 – 0728325631

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmieră – 1 – 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – secretară – 1 – 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – asistent medical generalist – 1 – 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – bucătar – 1 – 0788364937

POMPONIO SRL – șef serviciu aprovizionare-desfacere – 1 – 0258814001

CASTRASELY COMP SRL – lucrător comercial – 2 – 0721238054

CASTRASELY COMP SRL – referent de specialitate financiar-contabilitate – 1 – 0721238054

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – îngrijitor bătrâni la domiciliu – 4 – 0258810325

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – kinetoterapeut – 1 – 0258810325

ELIT SRL – fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune – 1 – 0729399359

ELIT SRL – economist în economie generală – 1 – 0729399359

PRIMEX INVEST SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0753128951

PRIMEX INVEST SRL – zidar pietrar – 1 – 0753128951

PRIMEX INVEST SRL – zugrav – 1 – 0753128951

PRIMEX INVEST SRL – muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 1 – 0753128951

PRIMEX INVEST SRL – pavator – 1 – 0753128951

BUCOVRO S.R.L. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548 –

ABELAMOS SRL – economist în management – 1 – 0741206202

IPEC SA – marcator piese – 20 – 0758800134

IPEC SA – laborant chimist – 2 – 0758800134

IPEC SA – mecanic utilaj – 3 – 0758800134

KINETIC BIO POINT SRL – economist în economie generală – 1 – 0744380767

PANECARN SRL – șofer de autoturisme și camionete – 1 – 0733675079

INTEGRA GUARD SRL – agent de securitate – 1 – 0737761070

NETO MARKT L – lucrător comercial – 1 – 0757371687

DOMICA SRL – muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 1 – 0745579857

MAGIC NORD SRL – pizzar – 1 – 0773925257

MAGIC NORD SRL – bucătar – 1 – 0773925257

MAGIC NORD SRL – ospătar (chelner) – 1 – 0773925257

SILVER TEAM SRL – spălătoreasă lenjerie – 1 – 0744604900

TREI BEST FOOD SRL – ajutor bucătar – 2 – 0740387290

TREI BEST FOOD SRL – casier – 1 – 0740387290

BLUE GAL SRL – ajutor bucătar – 1 – 0737530721

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

VALGER LEMN – operator la masini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului – 1 – 0725225884

SC AUTO PARTNER GARAGESRL – electrician auto – 1 – 0766753054

SCDVV BLAJ – asistent de cercetare în horticultură – 1 – 0258710320

SCDVV BLAJ – tractorist – 1 – 0258710320

SCDVV BLAJ – viticultor – 1 – 0258710320

SCDVV BLAJ – pepinierist – 1 – 0258710320

VALGER LEMN – operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului – 5 – 0725225884

PFA ARUSTI IOANA PAULA – lucrător comercial – 1 – 0725225884

ALOFM Câmpeni – 0725 225 884

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cod Galben de vijelii, descărcări electrice și ploi torențiale în vestul județului Alba. Intervalul de valabilitate

Publicat

ANM a emis o atenționare meteorologică de Cod Galben în mai multe județe din țară și în vestul județului Alba. Se vor semnala intensificări ale vântului, vijelii, frecvente descărcări electrice și local averse cu caracter torențial.

Interval de valabilitate: 04 august, ora 16:00 – 05 august, ora 12:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată;
Zone afectate: conform hărții;

În intervalul menționat în Banat, Crișana, vestul Olteniei și în zona Carpaților Occidentali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii, frecvente descărcări electrice și local averse ce vor avea și caracter torențial.

Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25…30 l/mp și izolat 40 l/mp.

Notă: În cursul zilei de marți (04 august) în regiunile vestice, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezelă (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate