Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

SUBIECTELE și BAREMELE la simulare Evaluare Națională și Bacalaureat în Alba: cerințele pentru elevi, clasele a VIII-a și a XII-a

sediul ISJ Alba

Publicat

Elevi din 96 de unități de învățământ din Alba au participat marți la simularea examenelor de Evaluare Națională sau Bacalaureat. Testările au fost organizate doar la nivel județean, de către Inspectoratul Școlar, la disciplina Limba și literatura română.

Potrivit IȘJ Alba, 4832 de elevi din clasele a VIII-a și a XII/XIII-a din județul Alba  au participat la probă scrisă  de limba și literatura română din cadrul Simulării pentru examene naționale, organizate la nivelul județului Alba.

La această probă s-au înscris 96 de unități de învățământ (Evaluare Națională) și 21 unități de învățământ din județul Alba – proba scrisă a examenului de bacalaureat.

Din totalul celor 2497 elevi ai claselor a VIII-a înscriși, 2335 au fost prezenți (93,5%), iar 162 au absentat. La clasele a XII-a și a XIII-a, s-au înscris 1823 elevi, 1426 au fost prezenți (78,22%), în timp ce 397 au absentat.

Conform Procedurii ISJ Alba, până în 14 februarie 2023 se va realiza evaluarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități de învățământ și transmiterea rezultatelor, în format electronic, la IȘJ Alba. La nivelul fiecărei unități va fi realizat un raport și un plan de măsuri, până în 28 februarie 2023, în funcție de rezultatele obținute pentru a ajuta elevii în pregătirea pentru susținerea examenelor naționale.

Reprezentanții școlilor și liceelor au decis participarea la această sesiune, în condițiile în care, la nivel național, testările vor fi organizate în martie.

Calendar simulare – Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 în Alba

 • 31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Evaluare Națională, orele 9.00-11.00
 • 31 ianuarie 2023, proba scrisă la limba și literatura română, Bacalaureat, orele 9.00-12.00
 • 14 februarie 2023: evaluarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități de învățământ și transmiterea rezultatelor, în format electronic, la IȘJ Alba
 • 28 februarie 2023: realizarea Raportului și a Planului de măsuri la nivelul fiecărei unități de învățământ

Simulare Evaluare Națională 2023 – clasa a a VIII-a – subiect Limba și literatura română – județul Alba

Simulare Bacalaureat 2023 – clasele XII-XIII – subiect Limba și literatura română – județul Alba

Subiectele pentru elevi – simulare Evaluare Națională 2023 județul Alba – Română

La primul subiect, elevii au primit două texte, unul din Caius Dobrescu – ”Cartea care mirosea urât” și celălalt din ”Lectura în trei, în doi, de unul singur” – Rodica Zane, pe baza cărora au avut de identificat detalii privind înțelegerea acestora și, de asemenea, de identificat figuri de stil, un element de conținut comun.

Au mai avut de redactat un text în care să motiveze că ”pasiunea pentru lectură începe din copilărie”.

De asemenea, au avut de asociat unul dintre texte cu un alt text literar studiat, prezentând o valoare morală/culturală comună.

Alte cerinte: identificare număr sunete, litere din cuvinte; cuvinte derivate; sensul unei structuri dintr-o frază; relație de polisemie între cuvinte; rescriere trecând verbele de la perfect simplu la perfect compus, alcătuire propoziție negativă, cu includerea unui substantiv în caz genititv și aunei propoziții afirmative, cu adjectiv nume predicativ; de rescris un mesaj postat pe un grup de socializare, corectând greșelile.

La subiectul al doilea, au avut de scris o compunere în care să caracterizeze personajul dintr-unul dintre texte

Subiectele pentru liceeni –simulare Bacalaureat 2023 județul Alba – Română:

La primul subiect, elevii au primit un fragment dintr-un articol  online pe baza căruia au primit cinci cerințe privind sensul unei secvențe și detalii din text. De asemenea, au avut de compus un text în care să argumenteze ”dacă viața trebuie sau nu risipită prin lucruri sau acțiuni inutile”, cu raportare la fragmentul primit și la experiența personală/culturală.

La subiectul al doilea, au avut de prezentat în cel puțin 50 de cuvinte caracterizarea personalului dintr-un ragment din Alexandru Vlahuță, ”Mogâldea”.

La subiectul al treilea, au avut de redactat un eseu de cel puțin 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat, aparținând modernismului (pentru elevii de la profil umanist/pedagogic), respectiv simbolismului (profilul real/tehnologic).

Sesiune simulare Evaluare Națională și Bacalaureat la nivel național, în martie

În luna martie, se desfășoară simulări ale examenelor, după următoarele calendare:

Calendar Simulare Evaluare Națională 2023 – clasa a VIII-a

 • 20 martie 2023: Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 21 martie 2023: Matematică – probă scrisă
 • 22 martie 2023: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor

Vezi EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Modele de subiecte la Română și Matematică, pentru elevii de clasa a VIII-a, publicate de minister

Simulare Evaluare Națională 2023 – clasa a VIII-a – conținuturi exceptate

La simularea probelor de Evaluare Națională, materia este cea din programa aprobată prin Ordinul nr. 4730/2022. La Limba și literatura română sunt exceptate următoarele conținuturi:

Domeniul de conținut: Elemente de construcție a comunicării

 • construcţii impersonale; construcţii incidente;
 • realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzala, finala.

Domeniul de conținut: Elemente de interculturalitate

 • despre limba și cultura țărilor din vecinătatea României; limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni; contacte culturale.

La limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară sunt exceptate următoarele conținuturi: „Domeniul de conținut: Elemente de construcție a comunicării: exprimarea coordonatelor acţiunii – locuţiunea adverbială; exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură – aplicativ: interjecția predicativă.”

La Matematică sunt eliminate:

Domeniul de conținut: Algebră

Subdomeniul: Ecuații. Inecuații. Sisteme de ecuații

Ecuații de forma:

Subdomeniul: Funcții

Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice;

Funcții definite pe mulțimi finite, exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul unei funcții, reprezentarea geometrică a graficului unor funcții numerice;

Funcţii de forma:

unde a şi b sunt numere reale și D este o mulțime finita de numere reale sau un interval nedegenerat; interpretare geometrică; lecturi grafice.

Domeniul de conținut: Geometrie

Subdomeniul: Corpuri geometrice

Perpendicularitate: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului; unghiul a două plane; teorema celor trei perpendiculare;

Arii şi volume ale unor corpuri geometrice: piramidă regulată (cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat), prismă dreaptă (cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat), paralelipiped dreptunghic, cub, cilindru circular drept, con circular drept, trunchi de piramidă regulată, trunchi de con circular drept;

Sfera: arie, volum

Calendar Simulare Bacalaureat 2023 – probe scrise

 • 27 martie 2023: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
 • 28 martie 2023: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
 • 29 martie 2023: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
 • 30 martie 2023: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
 • 6 aprilie 2023: Comunicarea rezultatelor

Vezi BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte la examen. Variante de pregătire pentru liceeni, pe discipline

Simulare Bacalaureat 2023 – conținuturi exceptate

Limba și literatura română, pentru simularea probelor scrise, este valabilă programa aprobată prin OMEN nr. 4923/2013. Nu există vreun conținut exceptat.

La Matematică, programa aprobată prin OMEN nr. 4430/2014. Sunt exceptate următoarele conținuturi:

Mate-Info:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ
 • capitolul Aplicații ale integralei definite

Matematică – Științele Naturii:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ
 • capitolul Aplicații ale integralei definite

Matematică Tehnologic – exceptate:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ
 • capitolul Aplicații ale integralei definite

Matematică Pedagogic

 • din capitolul Sisteme de ecuații liniare: sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar; Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
 • Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan;

La Istorie – programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010. Sunt exceptate următoarele conținuturi:

C. Statul și politica. 3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

D. Relațiile internaționale

 • 1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
 • 2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
 • 3. România în perioada „Războiului rece”.

La Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie – programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010. Sunt exceptate următoarele conținuturi:

 • 1.2 Genetică umană: genomul uman; mutageneza și teratogeneza; domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană.
 • 2. Ecologie umană: caracteristicile ecosistemelor antropizate și modalități de investigare; impactul antropic asupra ecosistemelor naturale;

La Geografie – programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010. Sunt exceptate următoarele conținuturi:

B. România și Uniunea Europeană

 • 1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
 • 2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene
 • 3. Statele Uniunii Europene: privire generală şi sintetică; Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.
 • 4. România ca parte a Uniunii Europene: oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană; România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi culturale.
 • 5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

C. Europa și Uniunea Europeană în Lumea Contemporană

 • 1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane.
 • 2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane.
 • 3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane.
 • 4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană.
 • 5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii.

La Filosofie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:

 • 3. Politica: Drepturile omului
 • 4. Cunoașterea
 • 5. Filosofia

La Logică este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012.

Pentru Psihologie se aplică programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010.

La Sociologie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, iar la Economie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012.

Pentru Fizică – programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012.

Pentru Chimie – programa aprobată prin OMENCS nr. 5070/2016.

La Informatică – programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010.

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022 – 2023 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Însă, dacă elevul solicită acest lucru în scirs, notele pot fi trecute în catalog.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax