Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Tichete educaționale 2023: cum vor fi acordate și care este valoarea acestora. Sprijin pentru peste 400.000 de elevi

Publicat

Peste 400.000 de preșcolari și elevi din medii defavorizate urmează să primească tichete sociale în valoare de 500 de lei, în anul școlar 2023-2024. Cu acestea, se vor putea cumpăra rechizite școlare și îmbrăcăminte, dar se vor aplica și unele măsuri auxiliare.

Proiectul a fost pus în consultare publică de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, părinții copiilor vor depune o cerere la școală.

În documentație se arată că aproximativ 410.000 de preșcolari și elevi dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial vor beneficia de aceste tichete.

Acestea sunt acordate în Schema naţională de sprijin pentru preșcolarii șielevii dezavantajați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 2023-2027, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (S.N.S.E.D. 2023-2027).

Valoarea și acordarea tichetului

Schema are în vedere sprijinirea preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în vederea achiziționării de rechizite școlare și îmbrăcăminte precum și a unor măsuri auxiliare.

Sprijinul principal acordat este în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică în fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2023 -2024.

Tichetul social va putea fi utilizat în anul şcolar în care se acordă în intervalul anilor școlari 2023 – 2027. Nu se va putea scoate numerar de pe acest tichet/card și nu se va acorda rest.

Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional reprezintă venit neimpozabil.

Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se returnează Beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.

Beneficiarii tichetelor sociale educaționale

Destinatarii finali sunt:

  • copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015
  • copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar înscrişi în învăţământul de stat primar care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 / Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară
  • copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial înscrişi în învăţământul de stat gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 / Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Alte măsuri de sprijin

Măsurile auxiliare care se aplică în cadrul S.N.S.E.D. 2023-2027 pot include:

  •  măsuri de educaţie cu privire la încurajarea frecventării şcolii
  • asigurarea igienei corporale şi a locuinţei proprii
  • orientare şcolară şi/sau profesională
  • sfaturi de gestionare a bugetului
  • facilitarea accesului la serviciile medicale
  • recomandări educaţionale şi culturale.

Măsurile se pun în aplicare de către Ministerul Educaţiei, prin autoritățile aflate în subordinea/ coordonarea/ sub autoritatea acestora, respectiv unităţile de învăţământ de stat preşcolar, primar şi gimnazial, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizaţii şi instituţii relevante în domeniul asistenţei sociale.

Aceste măsuri vor fi aplicate în funcţie de nevoile individuale ale grupului-ţintă, fără a aduce atingere demnităţii persoanei.

Cum se depune cererea și cum se fac listele cu beneficiari

Unitățile de învățământ informează părinții sau părintele singur/ reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii, după caz, cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea accesării sprijinului educațional și solicită acestora completarea unei Cereri din care să reiasă componența familiei

Părinții sau părintele singur/ reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii potențialilor destinatari finali, care se încadrează în condițiile de eligibilitate depun la unitatea de învățământ o Cerere de acordare a tichetului social pe suport electronic, în termen de 25 zile calendaristice de la începutul cursurilor

Datele și informațiile din Cerere sunt introduse de unitățile de învățământ din care provin potențialii destinatari finali în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), în termen de 5 zile calendaristice

Urmează verificări ale datelor cu cele de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor / la Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, pentru validarea codurilor numerice personale și a inițialelor numelor și prenumelor menționate. De asemenea, se verifică la ANAF obţinerea mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează.

Datele din lista cu potențialii destinatari finali se completează cu informații privind venitul mediu net lunar pe membru de familie şi un câmp de observaţii în care este menţionat rezumatul interogărilor.

Datele sunt prelucrate și structurate, în mod automat, de către aplicația informatică și rezultă lista cu destinatarii finali eligibili.

Lista cu destinatarii finali se actualizează, în cursul anului școlar în care se acordă sprijinul, ori de câte ori situația o impune, iar rezultatul interogărilor este disponibil în termen de 10 zile lucrătoare de la data operării în aplicația informatică a fiecărei actualizări.

Cum se distribuie tichetele

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar asigură coordonarea distribuirii măsurii de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la unitatea emitentă către inspectoratele şcolare/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Unitățilede învățământ din care provin destinatarii finali transmit părintelui/ reprezentantului legal/ tutorelui destinatarului final tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.

Pentru destinatarii finali nedeplasabili, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrarea a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestuia.

Unitățile de învățământ actualizează săptămânal repartizarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional către destinatarii finali în interfața web din aplicația informatică

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax