Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Tichete pentru menajere și bone, de la 1 ianuarie. Cum vor arăta și ce valoare vor avea voucherele de activități casnice

Publicat

Tichete pentru menajere și bone, de la 1 ianuarie 2024. Românii care prestează activități în gospodăriile unei familii sau ale unui persoane singure vor putea primi de anul viitor tichete casnice cu o valoare nominală de 15 lei. 

Legea 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022. Aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Documentul prevede acordarea unui nou beneficiu extrasalarial pentru angajați. Pe lângă salariul propriu-zis, firmele private sau de stat vor putea oferi angajaților tichete de activități casnice în valoare de 15 lei.

Tichete pentru menajere și bone: ce prevede legea

Legea reglementează modul în care persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice.

Activitatea casnică reprezintă activitatea ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic.

Activitatea casnică include:

 • servicii de curățenie/igienizare,
 • spălatul/călcatul rufelor,
 • servicii de croitorie,
 • servicii de preparare a hranei,
 • servicii de îngrijire corporală,
 • hrănire,
 • supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Pot fi remunerate prin tichete de activități casnice și activitățile desfășurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit dispozițiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În această situație, beneficiarul casnic este reprezentantul legal al copilului, acesta din urmă fiind beneficiar al serviciilor prestate.

Tichete de activități casnice: condiții pentru prestatori

Potrivit legii, prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic. O persoană poate fi prestator casnic numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.

Între prestatorul casnic și beneficiarul casnic se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice.

Beneficiarul casnic și prestatorul casnic convin asupra activităților și a numărului de ore sau a volumului de muncă. Plata prestatorului casnic se face cu tichete de activități casnice.

Durata zilnică a prestării activităților casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

Valoarea minimă a contribuției lunare pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat, este contribuția aferentă a minimum 85 de tichete de activități casnice. De asemenea, valoarea minimă a contribuției lunare nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Drepturi și obligații ale prestatorilor casnici

Potrivit Legii nr. 111/2022, prestatorul casnic are următoarele drepturi:

 • la remunerație pentru activitatea prestată;
 • la respectarea demnității în desfășurarea activităților casnice;
 • la protecție împotriva oricărei forme de abuz, hărțuire sau violență;
 • de a fi informat verbal cu privire la utilizarea diferitelor ustensile și/sau aparate puse la dispoziție de către beneficiar în vederea realizării activității casnice, anterior prestării activității;
 • de a beneficia de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale;
 • de a fi informat de către beneficiarul casnic cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are.

Prestatorului casnic îi revin următoarele obligații:

 • de a realiza activitățile casnice pentru care este remunerat, conform înțelegerii cu beneficiarul casnic;
 • de a nu transmite unor terțe persoane date sau informații de care a luat cunoștință în timpul desfășurării activităților casnice;
 • de a informa beneficiarul casnic, prin orice mijloc de comunicare, în timp util, în situația în care nu poate respecta programul de desfășurare a activităților casnice, stabilit de
  comun acord cu beneficiarul casnic;
 • de a utiliza adecvat ustensilele și/sau aparatele necesare realizării activității casnice proprii sau puse la dispoziție de către beneficiarul casnic.

Drepturi și obligații ale beneficiarilor casnici

Beneficiarul casnic are următoarele drepturi:

 • să stabilească verbal cu prestatorul casnic activitățile casnice și programul de desfășurare a acestora, anterior începerii acestora;
 • să verifice modul de îndeplinire a activităților de către prestatorul casnic;
 • să utilizeze tichetele de activități casnice acordate de angajatorii prevăzuți la art. 3 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, pentru și în folosul propriu.

Beneficiarului casnic îi revin următoarele obligații:

 • să asigure condiții corespunzătoare de desfășurare a activităților casnice;
 • să achiziționeze tichetele de activități casnice;
 • să folosească tichetele de activități casnice ca singura formă de retribuire pentru activitățile casnice prestate;
 • să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale prestatorului casnic;
 • să informeze prin orice mijloc de comunicare prestatorul casnic, în timp util, în situația în care modifică programul de desfășurare a activității stabilit de comun acord cu prestatorul casnic;
 • să informeze prestatorul casnic cu privire la utilizarea adecvată a ustensilelor și/sau aparatelor, în situația în care le pune la dispoziția acestuia în vederea realizării activităților
  casnice;
 • să completeze tichetele de activități casnice cu data acordării acestora, numele și prenumele prestatorului casnic și codul numeric personal al acestuia;
 • să completeze tichetele de activități casnice cu datele sale personale cu privire la nume, prenume și cod numeric personal;
 • să îl informeze pe prestatorul casnic cu privire la drepturile și obligațiile acestuia, potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Tichete de activități casnice: cum vor arăta

Tichetul de activități casnice se va putea achiziționa de la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, de la furnizorul de serviciu universal, sau de pe Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice va putea fi accesată online și/sau prin intermediul unei aplicații mobile, de pe orice dispozitiv electronic.

Modelul tichetului de activități casnice a fost stabilit prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, din 23 iunie 2022.

Tichetele de activități casnice pe suport hârtie sau pe suport electronic sunt valabile numai dacă au înscrise sau stocate, după caz, cel puțin următoarele elemente:

 • seria și numărul tichetului;
 • elementele specifice de siguranță;
 • valoarea nominală a tichetului;
 • rubrică pentru numele și prenumele prestatorului casnic în drept să utilizeze tichetul de activități casnice;
 • rubrică pentru numele și prenumele beneficiarului casnic;
 • rubrică pentru înscrierea datei de achiziție a tichetului;
 • rubrică pentru înscrierea datei la care au fost prestate activitățile casnice remunerate;
 • rubrică pentru semnătura sau acordul, după caz, a/al prestatorului casnic, prin care atestă faptul că a fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are

Detalii despre tichetele de activități casnice

Valoarea nominală a tichetului de activități casnice este de 15 lei și poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tichetele de activități casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziția altor bunuri și servicii și pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt
completate pe acestea.

Tichetele de activități casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

Plata în contul bancar indicat de către prestatorul casnic se face în maximum 5 zile de la data solicitării preschimbării.

Prestatorul casnic va datora impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale (CAS) pentru veniturile realizate din desfășurarea activităților casnice.

În situaţia în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta dobândeşte calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei, şi are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice.

Menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, lunar.

Beneficiarii casnici care au achiziţionat şi utilizat într-un an calendaristic un număr de cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 75 de tichete de activităţi casnice.

Achiziția tichetelor de către beneficiar

La achiziția tichetelor de activități casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire și de distribuire fiind suportat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Beneficiarul casnic are obligația de a valorifica tichetele de activități casnice în termen de 12 luni de la data achiziționării acestora.

Beneficiarul casnic are posibilitatea de a returna tichetele de activități casnice achiziționate și neutilizate în 30 de zile de la împlinirea termenului de 12 luni de la data achiziționării, primind valoarea nominală a acestora din care se scade, în situația tichetelor de activități casnice emise în format fizic, pe suport hârtie, costul suportat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu tipărirea și distribuirea acestora.

Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în perioada prevăzută de lege nu se restituie beneficiarului casnic.

Platformă electronică de evidență a desfășurării activităților casnice

Potrivit legii, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale înființează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

Prin intermediul platformei prevăzute se asigură:

 • înregistrarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a datelor și informațiilor privind beneficiarii casnici și prestatorii casnici;
 • evidența, centralizarea, reținerea, calculul și plata obligațiilor fiscale;
 • achiziția, plata și distribuirea tichetelor de activități casnice emise;
 • evidența tichetelor de activități casnice achiziționate de beneficiarii casnici și preschimbate de prestatorii casnici.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax