Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Parcări, Smart City, Bazin Olimpic. Proiecte aprobate

Publicat


Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia au fost convocaţi joi, 22 martie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 48 de proiecte pe ordinea de zi. Au de aprobat, printre altele, rectificare de buget, utilizarea sumelor din excedent bugetar, modificarea regulamentului de parcări publice, facilităţi fiscale pentru persoane fizice, colaborări cu École Pratique Des Hautes Études Paris şi Biblioteca Nationale Centrale di ROMA, repartizări de locuinţe ANL, majorarea prețurilor și tarifelor de iluminat public, modificarea Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situată lângă Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”, documentaţii de urbanism, închirierea unor spaţii de la Stadionul Victoria Cetate, închirierea unor spaţii din Cetatea Alba Carolina pentru activităţi comerciale de tip comerţ stradal.

UPDATE: Consilierii dezbat şi votează proiectele de pe ordinea de zi. Vedeţi mai jos situaţia proiectelor aprobate, respinse sau retrase. (În actualizare)

Proiectul ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018 – APROBAT

2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2017 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

3. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2017 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ) – APROBAT

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 – APROBAT

5. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

6. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

7. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

8. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

9. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Direcţiei de asistenţă socială prin reorganizare – APROBAT

10. Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între Municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di ROMA și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia – RETRAS

11. Alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2018, pentru Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian ” Alba Iulia – RETRAS (primar)

12. Repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe – APROBAT

13. Desființarea Grupului de lucru la nivelul Municipiului Alba Iulia pentru Programul Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2014 – APROBAT

14. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare și Statul de funcții al Serviciului Social de zi Centrul de Resurse ,,INTERVIN” aprobat prin Hotărârea nr. 384/2016 a Consiliului local – APROBAT

15. Constituirea Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale – APROBAT

16. Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a bunurilor imobile și mobile necesare bunei desfășurări a activității de asistență socială – APROBAT

17. Aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială – APROBAT

18. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

19. Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Alba Iulia – APROBAT

20. Însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba – operatorul rețelelor de apă și canalizare din municipiul Alba Iulia – APROBAT

21. Încheierea Actului adițional nr.10 la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 – APROBAT

22. Majorarea prețurilor și tarifelor la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de Iluminat public din municipiul Alba Iulia – APROBAT

23. Aprobarea unor documentații de urbanism: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zona de locuinţe individuale şi realizare drum acces, Alba Iulia, str. Sliven, Nr. 41, solicitant Docea Ioan, Docea Iosifina, Heraldist Europe SRL”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare zona de locuinţe în zonă mixtă în vederea realizării complexului turistic Hanul cu Berze, Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători, nr. 83-85, solicitant Oancea Nicolae şi Oancea Angela”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire hale depozitare, Alba Iulia, str. Drâmbarului, FN, solicitant Mateş Dumitru şi Mateş Maria”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, FN, solicitant SC Madini Investiţii SRL”

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Izvorului, FN, solicitant SC Sunrise Imobiliare SRL”

Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Elena Văcărescu, Solicitant SC Almax Group SRL şi Crişan Ioan”

Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă locuinţe colective Ansamblu Urban Centenar 1”, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, FN, Solicitant SC Atol Imo SRL

Citeşte şi Investiție uriașă în Alba Iulia. Un om de afaceri din Sebeș ridică un cartier, în zona Bazinului Olimpic

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială (a doua locuinţă pe parcelă), Alba Iulia, str. Mohorului, Nr. 18, solicitant Şipoş Vasile Ioan, Şipoş Doina Maria”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 92, solicitant Rad Maria”

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Brânduşei, FN, solicitant Costea Romulus Petru”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială – a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 31, solicitant Maris Cristian Traian, Maris Cristina Elena”

Art.12: Revocă Art.10 Al HCL nr. 213/23.06.2017 privind Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective P+5+Penthouse; P+6+Penthouse, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, Solicitant I&C Transilvania Construcţii şi Riviera Rezidence SRL

Art.13: Revocă Art.7 Al HCL nr. 239/27.07.2017 Privind Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, solicitant SC Prefcons SA”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective P+6-7, Alba Iulia, str. Henri Coandă, nr. 10, solicitant SC Riviera Residence SRL, I&C Transilvania Construcţii SRL

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective şi modernizare circulaţii, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, FN, solicitant SC Prefcons SA

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi reglementare cale de acces, Alba Iulia, str. Dr. Ioan Dragomir (Oarda), solicitant Dreghiciu Cornelia, Tar Irma, Coman Aurel, Arion Vasile, Arion Alexandra, Arion Mihai Lucian, Muntean Ioan, Muntean Aurelia

24. Închirierea prin licitație publică a unui imobil (spațiu) situat în Alba Iulia, strada Septimius Severus, nr. 38A, în incinta Stadionului Victoria Cetate – APROBAT

25. Darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Victoria Cetate 26. Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe – APROBAT

27. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2018

28.Modificarea Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situată lângă Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”

Citeşte şi Baza de agrement de pe dealul MAMUT din Alba Iulia este DESCHISĂ. Programul și REGULAMENTUL pentru public

29. Însușirea raportului de expertiză tehnică – completare în Dosar nr. 3245/176/2016, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

30. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Sliven

31. Însușirea raportului de expertiză extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 809/176/2018, aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

32. Dezmembrarea, alipirea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat administrativ în Alba Iulia, strada Gemina, FN

33. Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat pe strada Cloșca, lângă bloc C2

34. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia

Citeşte şi Pentru 200 de lei/an, firmele din Alba Iulia ar putea utiliza locul de parcare 24 de ore/zi. Proiect la CL

35. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în Cetatea Alba Carolina – Zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de tip comerţ stradal

36. Modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale de tip comerţ stradal, în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor si curtinelor, aprobat prin HCL nr.89/2013 și modificat prin HCL nr.173/2013, HCL nr.128/2014 și HCL nr.170/2015

37. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Tribunalului, nr.3

38. Revocarea Hotărârii nr.360/2017 a Consiliului local și aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Decebal, nr.21

Suplimentar, pe ordinea de zi:

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia

Citeşte Bazinul Olimpic din Alba Iulia, modificări în regulamentul de funcţionare şi utilizare. Care sunt noutăţile

40. Proiect privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi INTRAROM SA Bucureşti în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018”

41. Proiect privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi Philips Lihting SRL Bucureşti în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018”

42. Proiect privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi Delphi Electric SRL Alba Iulia Bucureşti în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018”

43. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru Congresul Tinerilor Basarabeni din România, ediţia a VII-a

44. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru evenimentul Green Fashion Show

45. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural (Ziua Internaţională a Romilor – 8 aprilie)

Citeşte şi Peste 30.000 de lei pentru Congresul Tinerilor Basarabeni, Ziua Romilor şi Green Fashion Show la Alba Iulia

46. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru a sprijini participarea persoanelor cu handicap vizual la manifestări culturale şi sportive în 2018 (până la 7.290 lei)

47. Proiect de hotărâre privind susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova

Citeşte şi Declaraţie de Unire cu Republica Moldova. Act simbolic, la aprobat în Consiliul Local Alba Iulia

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul d parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, a instalaţiei portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere (prelungirea acordului de folosire a instalaţiei portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, folosită la control de Poliţia Locală) – APROBAT


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EDUCAȚIE

Erou de război din Ohaba, vizitat de ziua lui de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia. I-au făcut cadou drapelul României

Publicat

„Să fiţi cinstiţi în munca voastră şi să nu fiţi egoişti!” le-a transmis veteranul de război Vasile Munteanu, elevilor militari care l-au vizitat săptămâna aceasta cu ocazia împlinirii vârstei de 98 de ani. ”Elevul caporal Bogdan Golban, eleva fruntaş Ioana Berzescu și plutonier adjutant Ioan Mihu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, însoţiţi de […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Caravana Off-Road Adventure Romania a ajuns în cătunele inaccesibile din Alba. Cadouri pentru copiii din zonele izolate

Publicat

Moș Crăciun a ajuns anul acesta și în cele mai îndepărtate și mai inaccesibile cătune ale județului Alba. Asta grație membrilor clubului Off-Road Adventure Romania, care, ca în fiecare an, duc cadourile acolo unde nimeni altcineva nu poate să o facă.  ”Caravanele Off-Road Adventure Romania sunt acțiuni umanitare pe care le organizăm în fiecare an […]

Citește mai departe
Publicitate

CUGIR

Ce s-ar întâmpla la Alba Iulia și Sebeș, dacă s-ar RUPE barajul de la Oașa. Scenarii ”apocaliptice”, analizate de autorități

Publicat

Un document privind analiza riscurilor în județul Alba prezintă mai multe scenarii „apocaliptice” care s-ar putea produce în cazul unor avarii majore la cele cinci baraje de pe râurile Sebeș și Cugir. Potrivit acestuia, în cazul unei breșe de 200 de metri în barajul de la Oașa, unda de viitură produsă pe râul Sebeș va […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Călin Mătieș, deținătorul brandului ”Pita de Sântimbru”, propus consilier la ANSVSA pe problema produselor tradiționale

Publicat

Președintele ANSVSA, Robert Chioveanu, i-a propus vineri lui Călin Mătieș, președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale, un post de consilier în cadrul instituției. Mătieș este foarte cunoscut în județul Alba pentru implicarea în lansarea unui brand județean de succes: ”Pita de Sântimbru”.  Rolul acestuia la ANSVSA va fi acela de a ajuta la […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate