Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Parcări, Smart City, Bazin Olimpic. Proiecte aprobate


Publicat

Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia au fost convocaţi joi, 22 martie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 48 de proiecte pe ordinea de zi. Au de aprobat, printre altele, rectificare de buget, utilizarea sumelor din excedent bugetar, modificarea regulamentului de parcări publice, facilităţi fiscale pentru persoane fizice, colaborări cu École Pratique Des Hautes Études Paris şi Biblioteca Nationale Centrale di ROMA, repartizări de locuinţe ANL, majorarea prețurilor și tarifelor de iluminat public, modificarea Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situată lângă Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”, documentaţii de urbanism, închirierea unor spaţii de la Stadionul Victoria Cetate, închirierea unor spaţii din Cetatea Alba Carolina pentru activităţi comerciale de tip comerţ stradal.

UPDATE: Consilierii dezbat şi votează proiectele de pe ordinea de zi. Vedeţi mai jos situaţia proiectelor aprobate, respinse sau retrase. (În actualizare)

Proiectul ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018 – APROBAT

2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2017 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

3. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2017 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ) – APROBAT

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 – APROBAT

5. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

6. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

7. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

8. Acordarea/neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

9. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Direcţiei de asistenţă socială prin reorganizare – APROBAT

10. Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între Municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di ROMA și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia – RETRAS

11. Alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2018, pentru Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian ” Alba Iulia – RETRAS (primar)

12. Repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe – APROBAT

13. Desființarea Grupului de lucru la nivelul Municipiului Alba Iulia pentru Programul Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2014 – APROBAT

14. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare și Statul de funcții al Serviciului Social de zi Centrul de Resurse ,,INTERVIN” aprobat prin Hotărârea nr. 384/2016 a Consiliului local – APROBAT

15. Constituirea Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale – APROBAT

16. Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a bunurilor imobile și mobile necesare bunei desfășurări a activității de asistență socială – APROBAT

17. Aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială – APROBAT

18. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

19. Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Alba Iulia – APROBAT

20. Însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba – operatorul rețelelor de apă și canalizare din municipiul Alba Iulia – APROBAT

21. Încheierea Actului adițional nr.10 la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 – APROBAT

22. Majorarea prețurilor și tarifelor la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de Iluminat public din municipiul Alba Iulia – APROBAT

23. Aprobarea unor documentații de urbanism: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zona de locuinţe individuale şi realizare drum acces, Alba Iulia, str. Sliven, Nr. 41, solicitant Docea Ioan, Docea Iosifina, Heraldist Europe SRL”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare zona de locuinţe în zonă mixtă în vederea realizării complexului turistic Hanul cu Berze, Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători, nr. 83-85, solicitant Oancea Nicolae şi Oancea Angela”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire hale depozitare, Alba Iulia, str. Drâmbarului, FN, solicitant Mateş Dumitru şi Mateş Maria”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, FN, solicitant SC Madini Investiţii SRL”

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Izvorului, FN, solicitant SC Sunrise Imobiliare SRL”

Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Elena Văcărescu, Solicitant SC Almax Group SRL şi Crişan Ioan”

Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă locuinţe colective Ansamblu Urban Centenar 1”, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, FN, Solicitant SC Atol Imo SRL

Citeşte şi Investiție uriașă în Alba Iulia. Un om de afaceri din Sebeș ridică un cartier, în zona Bazinului Olimpic

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială (a doua locuinţă pe parcelă), Alba Iulia, str. Mohorului, Nr. 18, solicitant Şipoş Vasile Ioan, Şipoş Doina Maria”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 92, solicitant Rad Maria”

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Brânduşei, FN, solicitant Costea Romulus Petru”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială – a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 31, solicitant Maris Cristian Traian, Maris Cristina Elena”

Art.12: Revocă Art.10 Al HCL nr. 213/23.06.2017 privind Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective P+5+Penthouse; P+6+Penthouse, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, Solicitant I&C Transilvania Construcţii şi Riviera Rezidence SRL

Art.13: Revocă Art.7 Al HCL nr. 239/27.07.2017 Privind Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, solicitant SC Prefcons SA”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective P+6-7, Alba Iulia, str. Henri Coandă, nr. 10, solicitant SC Riviera Residence SRL, I&C Transilvania Construcţii SRL

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective şi modernizare circulaţii, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, FN, solicitant SC Prefcons SA

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi reglementare cale de acces, Alba Iulia, str. Dr. Ioan Dragomir (Oarda), solicitant Dreghiciu Cornelia, Tar Irma, Coman Aurel, Arion Vasile, Arion Alexandra, Arion Mihai Lucian, Muntean Ioan, Muntean Aurelia

24. Închirierea prin licitație publică a unui imobil (spațiu) situat în Alba Iulia, strada Septimius Severus, nr. 38A, în incinta Stadionului Victoria Cetate – APROBAT

25. Darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Victoria Cetate 26. Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe – APROBAT

27. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2018

28.Modificarea Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situată lângă Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”

Citeşte şi Baza de agrement de pe dealul MAMUT din Alba Iulia este DESCHISĂ. Programul și REGULAMENTUL pentru public

29. Însușirea raportului de expertiză tehnică – completare în Dosar nr. 3245/176/2016, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

30. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Sliven

31. Însușirea raportului de expertiză extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 809/176/2018, aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

32. Dezmembrarea, alipirea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat administrativ în Alba Iulia, strada Gemina, FN

33. Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat pe strada Cloșca, lângă bloc C2

34. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia

Citeşte şi Pentru 200 de lei/an, firmele din Alba Iulia ar putea utiliza locul de parcare 24 de ore/zi. Proiect la CL

35. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în Cetatea Alba Carolina – Zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de tip comerţ stradal

36. Modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale de tip comerţ stradal, în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor si curtinelor, aprobat prin HCL nr.89/2013 și modificat prin HCL nr.173/2013, HCL nr.128/2014 și HCL nr.170/2015

37. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Tribunalului, nr.3

38. Revocarea Hotărârii nr.360/2017 a Consiliului local și aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Decebal, nr.21

Suplimentar, pe ordinea de zi:

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia

Citeşte Bazinul Olimpic din Alba Iulia, modificări în regulamentul de funcţionare şi utilizare. Care sunt noutăţile

40. Proiect privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi INTRAROM SA Bucureşti în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018”

41. Proiect privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi Philips Lihting SRL Bucureşti în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018”

42. Proiect privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi Delphi Electric SRL Alba Iulia Bucureşti în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018”

43. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru Congresul Tinerilor Basarabeni din România, ediţia a VII-a

44. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru evenimentul Green Fashion Show

45. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural (Ziua Internaţională a Romilor – 8 aprilie)

Citeşte şi Peste 30.000 de lei pentru Congresul Tinerilor Basarabeni, Ziua Romilor şi Green Fashion Show la Alba Iulia

46. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru a sprijini participarea persoanelor cu handicap vizual la manifestări culturale şi sportive în 2018 (până la 7.290 lei)

47. Proiect de hotărâre privind susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova

Citeşte şi Declaraţie de Unire cu Republica Moldova. Act simbolic, la aprobat în Consiliul Local Alba Iulia

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul d parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, a instalaţiei portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere (prelungirea acordului de folosire a instalaţiei portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, folosită la control de Poliţia Locală) – APROBATȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Cuplurile de cetățeni din Teiuș care au împlinit 50 de ani de căsătorie, premiate de primărie și consiliul local

Publicat

Primăria din Teiuș a fost alături de cuplurile de cetățeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

Chiar dacă de obicei toți sărbătoriții petreceau împreună momentul fericit, anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, petrecerea nu a mai fost posibilă. 

Totuși, administrația locală i-a celebrat pe cei care în 2020 au împlinit 50 de ani de căsătorie. Mai exact, primarul din Teiuș, Mirel Hălălai s-a deplasat la locuințele acestora și le-a oferit un cadou din partea primăriei.

”De cațiva ani a devenit o tradiție să fim alături de cei care împlinesc 50 de ani de căsatorie neîntreruptă, respectiv cele mai longevive cupluri.

Primaria Teiuș si Consiliul Local au venit în întâmpinarea acestui frumos moment, susținând material un eveniment deosebit din viața acestor familii teiușene, modele de urmat în viață pentru fiecare dintre noi.

În acest an din cauza condițiilor nu a fost posibilă o întalnire a tuturor așa cum eram obișnuiți, Primaria a venit, prin reprezentanții săi în casele familiilor ce sărbătoresc aceste fericit eveniment”, au transmis reprezentanții primăriei Teiuș într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Consiliul Județean Alba a făcut un site pentru sprijinirea producătorilor locali. Poți să vezi, dar nu poți cumpara online

Publicat

Produse lactate, preparate din carne, pește, uleiuri, produse de panificație, legume, fructe, băuturi și răsaduri, toate produse în județul Alba: asta pot găsi cei care accesează platforma madeinalba.ro.

Totuși, site-ul promovat de Ion Dumitrel pe pagina sa de Facebook are o singură utilitate: cea de vizualizare a produselor. 

Cei care accesează o categorie de produse și mai apoi un preparat anume nu îl pot comanda, pot doar să vadă de cine este produs și au la dispoziție un număr de telefon și o adresă de contact.

Restul intercațiunii se face clasic, clientul sună și îl întrebă pe producător dacă mai are produsul disponibil sau nu. 

De asemenea, în timp ce în alte județe, platforme asemănătoare au fost puse în funcțiune încă de la începutul pandemiei de coronavirus, la Alba, aceasta a apărut după aproape trei luni.

Ce spun reprezentanții Consiliului Județean Alba despre site

”Platforma www.madeinalba.ro promovează produsele autentice locale, iar Consiliul Județean Alba își propune, pe această cale, să creeze legătura dintre micii fermieri, agricultori sau întreprinzători locali și cei interesați atât o alimentație sănătoasă, cât și de o experiență culinară inedită.

Vizitarea acestui site de prezentare este și un prilej de a cunoaște nu doar produsele – autentice, gustoase și sănătoase, ci și poveștile din spatele efortului și pasiunii unor oameni care respectă și perpetuează tradițiile, promovând gastronomia și specificul zonei.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Grupurilor de acţiune locală din judeţul Alba: „Pe Mureş şi pe Târnave”, Valea Ampoiului – Valea Mureşului” se arată într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Provocările pentru ”pitici și tătici” ale unui tânăr din Alba Iulia. Un mod inedit de a petrece timpul liber cu cei mici

Publicat

Un tânăr din Alba Iulia, cu multă imaginație și talent la ”meșterit”, și-a transformat pasiunea într-o provocare pentru ”tătici și pitici”, din dorința de a petrece cât mai mult timp alături de băiatul său și a-l implica în cât mai multe activități creative. 

Radu Oprița, alături de Patrick, băiatul și ajutorul său de nădejde, au creat în sufrageria casei, din toate jucăriile celui mic ”o reacție în lanț” pe care au postat-o pe YouTube.

Deloc surprinzător, video-ul de pe YouTube chiar a generat o reacție în lanț și a fost vizualizat de peste 1.000 de persoane.

Atunci, Radu s-a gândit să facă mai multe activități alături de cel mic și să le filmeze, pentru a le da idei și altor tătici.

Radu a povestit, pentru Alba24.ro, cum i-a venit ideea.

Potrivit acestuia, totul a început în perioada sărbătorilor de Crăciun din 2019, când cel mic a primit foarte multe cadouri, iar Radu s-a gândit cum poate să le folosească pe toate odată.

În prima filmare de pe YouTube, cei doi au folosit peste 50 de jucării, iar după 70 de încercări eșuate și șase ore de distracție, sistemul de reacție în lanț ”a mers ca uns”.

Radu a dat provocarea mai departe și prietenilor tătici, dar s-a hotărât să continue activitățile și să le filmeze.

Așa a apărut mini-seria ”Provocări pentru pitici și tătici”. O altă activitate a fost construirea unei ”plăci de activități”, cu mai multe elemente, cu care cel mic se poate juca și interacționa.

Dar, poate cel mai ambițios proiect de până acum și în urma căruia Radu a fost contactat și de alți părinți, pentru detalii și instrucțiuni, este un turnuleț cu tobogan, construit în aer liber.

Construit din lemn și vopsit în culori vii, turnulețul s-a dovedit a fi un element de joacă interactiv pentru cel mic, dar și un prilej de a petrece cât mai mult timp cu acesta.

Tânărul tătic din Alba Iulia nu se oprește doar la videoclipurile postate până acum și ne-a declarat că următoarele două proiecte vor fi cu siguranță tot în aer liber.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

VIDEO REPORTAJ: Cum s-a pregătit Colegiul HCC din Alba Iulia pentru reluarea orelor cu elevii claselor a XII-a. Măsurile luate

Publicat

Elevii de clasa a XII-a și a VIII-a se întorc din 2 iunie la școală pentru aproape două săptămâni de pregătire înaintea examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. 

Pentru ca orele de pregătire să se desfășoare în condiții de siguranță, în ceea ce privește limitarea răspândirii noului coronavirus, autoritățile au impus unităților de învățământ o serie de reguli stricte. 

Marți, 26 mai, alături de Valeriu Cerbu, directorul Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, reporterii Alba24.ro au luat la pas curtea și clădirea colegiului pentru a vedea cum au fost puse în practică regulile impuse de autorități. 

De la marcaje vopsite pe asfalt în curte, la scanarea temperaturii, asigurarea de măști de protecție și până la circuite diferite pentru intrarea și ieșirea elevilor din clădire, conducerea celui mai prestigios liceu din Alba s-a asigurat că a bifat toate regulile impuse de autorități.

Intrarea în curtea unității de învățământ și așteptarea pentru luarea temperaturii

Intrarea elevilor în Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” se va realiza pe două circuite: un circuit pentru intrarea laterală și unul pentru intrarea de la sala de sport.

În curtea unității de învățământ, circuitul pentru intrarea laterală este marcat cu săgeți și linii vopsite pe asfalt din doi în doi metri, pentru ca elevii să păstreze distanța între ei. La fel este marcat și cel de-al doilea circuit, cu intrarea în zona sălii de sport sala de sport.

În curtea colegiului vor fi prezenți profesori care îi vor direcționa pe elevi spre cele două intrări și se vor asigura că aceștia păstrează distanțarea fizică.

Măsurile de siguranță și de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19 sunt afișate încă de la intrare, la avizierul din curtea liceului. De asemenea, pe panou este afișată și oglinda fiecărei clase – respectiv locul elevilor în bănci, distanța dintre acestea și spațiul, în metri pătrați, care îi revine fiecărui elev.

La intrările în clădirea colegiului încep și marcajele prin care li se reamintește elevilor să păstreze distanța. De asemenea sunt amplasate covoare cu material dezinfectant pe care elevii își vor putea șterge tălpile încălțărilor.

Procedura de la intrarea în clădirea colegiului 

După ce au pășit în clădire, elevii vor fi întâmpinați de un cadru medical care le va lua temperatura prin termoscanare. După termoscanare aceștia își vor dezinfecta mâinile, iar apoi se vor îndrepta către clasele la care sunt repartizați.

„La intrarea în școală elevul se dezinfectează pe mâini, îi facem un examen sumar, îl întrebăm: aveți dureri în gât, tușiți, aveți dureri de cap?

Dacă copilul neagă, îi măsurăm temperatura. Dacă temperatura este mai mică de 37,3 grade, îi înmânăm o mască și îl îndrumăm spre sala de clasă.

În cazul în care se întâmplă ca temperatura să fie 37,3 – 37,4 grade, deci peste 37,3, îl ținem deoparte 5 minute, după care repetăm măsurarea temperaturii.

Dacă după cele 5 minute temperatura persistă, îi recomandăm să meargă la medicul de familie, deci copilul acela nu va intra în școală”, a precizat unul dintre cadrele medicale prezente în unitatea de învățământ.

Lângă fiecare clasă de curs există o masă pe care se află dezinfectant și cutii cu măști de protecție, măști pe care elevii sunt obligați să le poarte pe tot parcursul orelor.

Salile de clasă

Pe ușa fiecărei săli de clasă sunt afișate regulile care trebuie respectate de elevi și o reprezentare grafică a repartiției adolescenților în bănci.

„În fiecare sală de curs, mobilierul este pozitiționat în așa fel încât să se păstreze distanța de doi metri, deci cei patru metri pătrați pentru fiecare elev, scaunele au fost eliminate și  a rămas doar scaunul pentru elevul din bancă.

Mai mult, fiecare loc al elevilor din bănci este marcat de un set de reguli lipit pe bancă. 

Intrarea în sălile de curs se va face în ordinea sosirii, iar aceștia se vor așeza în bănci, începând cu ultima bancă și până la prima. În acest fel elevii nu vor trece unii pe lângă alții când își vor ocupa locurile în bănci”, a declarat Valer Cerbu, în timp ce inspecta o sală de clasă.

Pauzele

În pauză profesorul care lucrează cu elevii va rămâne alături de ei în sala de clasă, iar la sfârșitul programului, profesorul va fi acela care îi va conduce pe elevi la ieșire.

Elevii vor ieși din colegiu pe o ușă diferită față de cea pe care au intrat, a mai menționat Valeriu Cerbu.

La finalul turului prin Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Valeriu Cerbu a spus că profesorii dar și personalul auxiliar al unității de învățământ sunt pregătiți pentru ai primi pe elevi în condiții de siguranță.

Un reportaj realizat de Cristian Panu și Raul Baciu – Alba24.ro.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate