Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

A crescut numărul dosarelor judecate la Curtea de Apel Alba Iulia și la instanțele subordonate. Bilanțul activității pe 2021

Publicat

A crescut volumul de activitate la nivelul instanțelor din subordinea Curții de Apel Alba Iulia. Cele mai mari creșteri au fost la capitolul asigurări sociale, respectiv minori și familie. În ceea ce privește cauzele penale, au fost cu 6,67% mai multe.

Instanța este pe locul 5 în țară în ceea ce privește încărcătura de cauze pe judecător.

Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat vineri bilanțul activității pe anul 2021.

Situația dosarelor nou-intrate, comparativ cu cele aflate în stoc

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia (numărul total al cauzelor aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior) a fost în anul 2021 de 152.990 dosare. Numărul este în creștere cu 4.941 cauze (+3,33%) faţă de anul 2020.

Dintre acestea 109.824  reprezintă numărul de cauze nou intrate în anul 2021 iar 43.166 dosarele rămase nesoluţionate din anul anterior. Și numărul cauzelor nou intrate este în creștere cu 4.223 de cauze  (+3,99% ) față de 2020. Stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a înregistrat o ușoară scădere, în procente de -0,44%, la sfârşitul anului 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat în anul 2021 9.881 cauze, din care 7.141 dosare nou-intrate, respectiv 2.740 cauze rămase în stoc din anul anterior. A crescut volumul de activitate faţă de anul anterior.

Activitatea tribunalelor subordonate: două au avut creșteri de activitate

Volumul de activitate total al tribunalelor a crescut faţă de anul anterior cu 1.500 cauze, în procent de +4,57%, de la 32.767 cauze, la 34.267 cauze.

S-au înregistrat creșteri de dosare la două dintre cele 3 tribunale.

 • Tribunalul Sibiu – numărul cauzelor pe rol a crescut în anul 2021 la 9.971, faţă de 9.275 în anul 2020 (+7.50 %)
 • Tribunalul Alba – în anul 2021 a înregistrat un volum de activitate de 12.580 cauze, în creștere cu 1.687 cauze faţă de anul 2020, când numărul dosarelor pe rol a fost de 10.893 (+15,48%)
 • Tribunalul Hunedoara a avut 11.716 cauze pe rol în 2021, faţă de 12.599 cauze în anul 2020, mai puțin cu 883 cauze (-7,00%)

 Volumul de activitate pe materii

Din numărul total de 109.824 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:

 • 22.064 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 1.381 mai multe decât în anul 2020 (+6,67%)
 • 53.149 cauze în materie civilă, 1.961 cauze mai multe decât în anul 2020 (+3,83%)
 • 8.019 cauze în materia litigii cu profesioniști, cu 492 mai multe decât în anul 2020 (+6,53%)
 • 3.906 cauze în materia litigii de muncă, cu 974  mai puține decât în anul 2020 (-19,95%)
 • 4.015 cauze în materia asigurări sociale, cu 604  mai multe decât în anul 2020 (+17,70%)
 • 8.126 cauze în materia minori și familie, cu 938 mai multe decât în anul 2020, în procent cu (13,04%)
 • 9.126 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 269 mai puține decât în anul 2020 (-2,86%)
 • 1.414 cauze în materia faliment, cu 93 mai multe decât în anul 2020 (+7,04%)
 • 5 cauze în materia proprietate intelectuală,  cu 1 cauză mai mult decât în 2020.

La nivelul tribunalelor din circumscripţie, unde funcţionează trei secţii, se constată variații diferite ale numărului de cauze înregistrate în anul 2021 după materii.

La Tribunalul Alba se observă creșteri la toate cele 3 secții. La Tribunalul Sibiu și Tribunalul Hunedoara au fost mai multe cauze pe rol la secția penală și secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal. La secția I civilă au fost înregistrate mai puține cauze față de anul anterior.

La nivelul judecătoriilor numărul total al cauzelor nou intrate a crescut în anul 2021 faţă de anul 2020 atât în materia civilă, cât și  în materia penală. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 2,82%, de la 62.109  la 63.866. În materie penală, a crescut de la 15.839  cauze în anul 2020,  la 16.863  în anul 2021 (+6,46%).

Curtea de Apel Alba Iulia, pe locul 5 în țară la încărcătura pe judecător

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2021 pe locul 6 din punct de vedere al încărcăturii pe schemă, cu 521 cauze/judecător, față de media pe țară care a fost de 580 şi pe locul 5 la încărcătura pe judecător, cu 644 cauze/judecător, față de media pe țară de 666 dosare.

La nivelul tribunalelor se constată că încărcătura pe judecător a crescut în anul 2021 față de anul 2020. La Tribunalul Alba de la 582 dosare în anul 2020, la 869 dosare în anul 2021. La Tribunalul Hunedoara de la 615 dosare la 742. La Tribunalul Sibiu – de la 654 dosare în 2020 la 803 dosare în 2021. Doar la Tribunalul Alba, încărcătura pe judecător este mai mare decât media pe țară.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2020.

Încărcătura  pe schemă în anul 2021 la judecătoriile din raza Curţii de apel a fost mai mare decât media pe ţară, de 855 dosare, la patru dintre judecătorii, iar încărcătura pe judecător în anul 2021 a fost mai mare decât media pe ţară,  de 1.085 dosare, la opt dintre judecătorii.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia a fost de 50 și media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 40,4.

Fluctuație de personal și indici de eficiență

Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă relevă menținerea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2021 la gradul Eficient. În circumscripția sa teritorială, atât cele trei tribunale, cât și un număr de 13 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficiență „Eficient”, iar Judecătoriile Brad, Săliște și Sebeș s-au încadrat în gradul „Foarte eficient”.

Pentru înfăptuirea justiţiei în folosul celor aproximativ 1.130.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi celor 19 instanţe arondate erau în activitate la sfârşitul anului 2021:

 • 223 de judecători
 • 565 de grefieri şi alte funcţii aparţinând personalului auxiliar de specialitate şi conex
 • 12 asistenţi judiciari
 • 43 de funcţionari publici
 • 23 de angajaţi din categoria personalului contractual.

Din totalul celor 942 de posturi existente în statul de funcţii, 77 de posturi figurează vacante la finalul anului trecut. Cele mai multe, 68, sunt posturi de judecători, urmate de 7 posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex precum și câte un post de funcționar public, respectiv de personal contractual vacante.

La fel ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripția acesteia a existat o fluctuaţie de personal relativ mare. A fost generată în principal de pensionarea unor judecători și grefieri, dar și de soluțiile adoptate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor. Un alt factor a fost împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanțe.

Instanțele la care posturile de judecător erau ocupate în totalitate la sfârșitul anului sunt Judecătoria Alba Iulia, Judecătoria Aiud, Judecătoria Blaj, Judecătoria Brad.

Pe de altă parte, la instanțele cu volum mare de activitate au existat în continuare posturi vacante de judecător (Tribunalul Alba, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Petroșani, Judecătoria Deva,  Judecătoria Mediaş şi Tribunalul Sibiu).

Numărul posturilor vacante de judecători, aproape dublu față de 2019. Cauzele

Comparativ cu ultimii doi se observă agravarea tendinței de creștere a numărului de posturi vacante la nivelul instanțelor din circumscripția teritorială, arată reprezentanții instanței.

La sfârșitul anului 2021, erau 77 de posturi neocupate, în condițiile în care la sfârșitul anului 2020 erau evidențiate 55 de posturi vacante, după ce la finalul lui 2019 fuseseră vacante 45 de posturi.

Numărul mare de posturi de posturi vacante de judecători (care aproape s-a dublat față de anul 2019), a fost influențat în principal de pensionarea a 20 de judecători în cursului anului 2021 la mai multe instanțe: Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba, Tribunalul Sibiu, Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Sibiu.

Situaţia infrastructurii în anul 2021

Palatul Justiției din Alba Iulia, clădirea monument istoric care este sediul Curții de Apel Alba Iulia de la înființare, a fost edificată în urmă cu 114 ani pentru instituțiile judiciare locale.  Cu toate acestea, are o evoluție sinuoasă fiind de-a lungul timpului disputată de diverse instituții administrative locale.

În anul 2010 clădirea a revenit în patrimoniul Justiției, iar din 2018 Palatul Justiției a fost trecut în administrarea exclusivă a Curții de Apel Alba Iulia. După acest moment important echipa managerială a Curții de Apel Alba Iulia a demarat un amplu și ambițios proiect de renovare, restaurare dar și de refuncționalizare a spațiului existent, astfel încât clădirea să redevină cu adevărat un Palat al Justiţiei.

Anul 2021 reprezintă un moment de referință în acest sens, prin diversitatea, amploarea lucrărilor derulate și implicit a bugetului de investiții gestionat, cel mai mare de la înființarea instanței.

„Montarea a două ascensoare de persoane pe structură metalică proprie lipite de clădire”, amplasate în curţile interioare ale clădirii constituie un progres semnificativ  în modernizarea edificiului, facilitând atât accesul publicului la  sălile de judecată și la celelalte compartimente publice de la etajele superioare, cât și transportul dosarelor la registratura și arhiva principală a instanței situate la etajul II.

Finalizarea lucrărilor de renovare, restaurare și modernizare a principalelor săli de judecată ale Curții de Apel Alba Iulia într-un timp rezonabil, fără afectarea activității de judecată curente a reprezentat de asemenea o realizare importantă, care împreună cu mobilierul personalizat și accesoriile specifice cu care au fost dotate sălile contribuie la refacerea solemnității și prestanței actului de justiție.

Tot în cursul anului 2021 la clădirea Curții de Apel Alba Iulia au fost executate și alte lucrări de reparații curente: înlocuirea ferestrelor cu geam simplu de la etajul 2, cu ferestre din lemn stratificat prevăzute cu geam termopan, reparații la coșurile de fum, igienizarea grupurilor sanitare de la parterul clădirii şi amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor. Pe lângă aceste lucrări realizate de firme specializate s-a reușit, în regie proprie și cu personalul instanței igienizarea și renovarea birourilor destinate judecătorilor și grefierilor din cadrul Secției a I -a civilă a Curții de Apel Alba Iulia precum și a holului de legătură cu Parchetul de la etajul al II-lea.

Clădiri necorespunzătoare, tehnic și fizic

Clădirile unde îşi desfăşoară în prezent activitatea cele trei tribunale din raza Curţii de Apel Alba Iulia, alături de judecătoriile din municipiile reşedinţă de judeţ nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi fizic. Este nevoie de intervenţii majore pentru desfăşurarea actului de justiţie în condiţii optime.

Îîn ceea ce privește starea sediilor instanțelor din raza Curții de Apel Alba Iulia, dintr-un număr de 17 sedii de instanţe, 6 sedii sunt într-o stare tehnică foarte bună și nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcționează: Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Săliște, Judecătoria Mediaș, Judecătoria Hunedoara și Judecătoria Avrig.

Alte sedii de instanțe sunt însă într-o stare tehnică dificilă, cu mari deficiențe de funcționare la parametrii tehnico-fizici adecvați, respectiv Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva, Judecătoria Petroșani, Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

FOTO Junior Bike Race la Ciugud: câștigătorii concursului de mountainbike. A fost prezent și un grup de copii ucraineni refugiați

Publicat

Peste 200 de copii au participat sâmbătă, la concursul ”Junior Bike Race”, competiția de mountainbike de la Ciugud. Destinată copiilor între 3 și 14 ani, aceasta a ajuns la șasea ediție.

Copiii, alături de părinți, s-au distrat în aer liber și au concurat, în funcție de vârstă, pe unul dintre cele două trasee puse la dispoziție de organizatori.

La eveniment a fost prezent și un grup de copii ucraineni refugiați, cărora le-a fost oferit un prilej de bucurie.

Și polițiștii au fost alături de copii. Au organizat un atelier de reguli rutiere pentru cei mici.

Junior Bike Race Ciugud 2022: câștigătorii

Categoria Fete 3 / 4 ani

Locul 1: Magda Ilinca

Locul 2: Cosma Irina

Locul 3: Sturza Eva

Categoria Băieți 3 / 4 ani

Locul 1: Molnar Mihai

Locul 2: Moisescu Iustin

Locul 3: Vandici Eric

Categoria Fete 5 / 6 ani

Locul 1: Scrob Oana

Locul 2: Brudean Alessia

Locul 3: Borza Matea

Categoria Băieți 5 / 6 ani

Locul 1: Stănilă Mihai

Locul 2: Pascal Cristian

Locul 3: Stoica Vicențiu

Categoria Fete 7 / 8 ani

Locul 1: Pascal Sarah Maria

Locul 2: Mondoc Karina

Locul 3: Andrei Alexandra

Categoria Băieți 7 / 8 ani

Locul 1: Secașiu Sebastian

Locul 2: Medeșan Ioan

Locul 3: Dragomir Matias

Categoria Fete 9 / 10 ani

Locul 1: Șuteu Maria Lavinia

Locul 2: Baidac Ana Maria

Locul 3: Vulcu Ioana

Categoria Băieți 9 / 10 ani

Locul 1: Florean Sorin

Locul 2: Urca Tudor

Locul 3: Opriș Victor

Categoria Fete 11 / 12 ani

Locul 1: Pascu Roxana

Locul 2: Csaszar Andreea Maya

Locul 3: Cordea Roxana

Categoria Băieți 11 / 12 ani

Locul 1: Seicean Codrin

Locul 2: Mihail Iustin Gabriel

Locul 3: Vulcu Petru

Categoria Fete 13 / 14 ani

Locul 1: Petrescu Ștefania

Locul 2: Oarga Flavia

Locul 3: Magda Ana

Categoria Băieți 13 / 14 ani

Locul 1: Călburean Cristian

Locul 2:  Mada Radu

Locul 3: Oprinca David

Junior Bike Race Ciugud 2022: Traseele

La competiție, înscrierile au fost gratuite, iar locurile disponibile au fost ocupate în doar câteva zile după deschiderea concursului. Organizatorii s-au văzut nevoiți să suplimenteze numerele de concurs, întrucât cererea a fost mare.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Bicheru Cycling în colaborare cu Primăria Ciugud.

Cei mici au avut la dispoziție două trasee, în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani au fost înscriși în „Traseul Iepurașilor” și au avut de pedalat 550 m, cu o diferență de nivel de 5 metri.

Pe „Traseul Lupișorilor” au pedalat copiii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 m lungime și 15 m diferență de nivel.

Prin această inițiativă se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber, pe bicicletă, totodată punându-le la încercare și abilitățile de pedalat.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Ce poți vedea la Ansamblul Bisericii Reformate din Ighiu, în drum spre Iezer sau Piatra Craivii. Monument construit la 1781

Publicat

Ansamblul Bisericii Reformate din Ighiu este un monument mai puțin cunoscut în județul Alba, dar foarte important.

În drumul spre Iezerul Ighiel sau spre Piatra Craivii, merită măcar o scurtă oprire, dacă nu o vizită dedicată, fiind situat în centrul istoric al comunei. 

Integrabil stilistic barocului târziu şi rococo-ului, a fost construit între 1781-1783, pe locul unei biserici de piatră din secolul al XIII-lea, edificată de coloniștii sași din sat (aduși în jurul anului 1206).

Din vechiul ansamblu a supravieţuit o parte din incinta fortificată, databilă în secolele XV-XVI, cu bastionul de la intrare, încorporat într-o construcţie din 1712.

Vezi și FOTO-VIDEO: Peisaj de poveste, în Alba. Iezerul Ighiel, cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România

În cimitirul din jurul bisericii odihneşte marele savant preiluminist Bód Péter (1712-1769), care a deţinut la Ighiu calitatea de preot-paroh și a fost unul dintre cei mai importanți oameni de cultură ai Transilvaniei din secolul al XVIII-lea.

Biserica se află în centrul satului, fiind înconjurată de rămășițele fortificației din secolul al XV-lea, din a cărei structură mai persistă câteva elemente gotice.

Astfel, bastionul de intrare și poarta gotică sunt încadrate într-o construcție cu etaj edificată în 1712. Incinta fortificată adăpostește și și clădirea parohiei reformate (edificate în 1485).

Materialul de construcție este piatra de Ighiu, din care au fost ridicate atât fortificațiile, cât și biserica.

Vorbind despre biserică, aceasta este formată dintr-o navă centrală mare, două nave laterale mai înguste un sanctuar hexagonal spațios și un cor decorat cu o balustradă sculptată în stilul barocului vienez.

Amvolul. Foto: Turismighiu.ro

Interiorul este bogat decorat în stil predominant baroc. Acolo se află un amvon de marmură și o orgă monument istoric realizată de Johan Han Tânărul în anul 1796.

VIDEO: Sat dacic și parc de aventură la Ighiu. Planuri pentru o nouă destinație de weekend, la mică distanță de Alba Iulia

Monumentele istorice din comuna Ighiu:

 • Castelul Eszterhazi, Șard
 • Ansamblul bisericii reformate fortificate Ighiu (1781-1783)
 • Biserica ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva „, Ighiu (1724)
 • Biserica ortodoxă ” Cuvioasa Paraschiva „, Ighel (sec XVIII)

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Katalin Novak: maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei şi a României decât păstrându-şi identitatea

Publicat

Preşedintele Ungariei, Novak Katalin, susține că maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei şi a României decât păstrându-şi identitatea.

Ea a participat, sâmbătă, la Ziua Unităţii Reformate din Bazinul Carpatic, la Alba Iulia, prilej cu care a fost dezvelită o statuie a lui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei în secolul al XVII-lea.

Vezi LIVE: Ziua Unității Reformate maghiare, sărbătorită la Alba Iulia, în prezența președintelui Ungariei, Katalin Novak

„Ieri, aici, în sudul Transilvaniei, ne-am întrunit în zece biserici pentru a celebra. Ne-am întrunit bucuroşi unii de alţii, mulţumiţi de retrospectiva unui lung deceniu de construiri fără de seamăn, rezultat al eforturilor conjugate ale patriei mamă şi comunităţilor maghiare reformate, catolice, evanghelice, unitariene de aici.

Mulţumesc celor care contribuie la acest efort, mulţumesc celor care înţeleg că rămânerea comunităţilor maghiare din Transilvania pe pământurile natale, prosperitatea comunităţilor noastre înrădăcinate în afara graniţelor, este o valoare şi un interes comun, care niciodată nu se întoarce împotriva altora”, a afirmat, preşedintele Ungariei, potrivit traducerii asigurate de organizatori pe un ecran.

Novak: Bethlen Gabor ne obligă să construim prin credinţă

Novak Katalin a evocat, în discursul său, personalitatea lui Bethlen Gabor (Bethlen Gabriel, Principe al Transilvaniei între 1613 şi 1629 – n.r.), despre care a spus că nu este dat uitării la 400 de ani de la domnia sa.

Vezi și VIDEO: Moment tensionat la dezvelirea statuii lui Bethlen Gabor. Senatorul Matieș a alăturat portretul lui Avram Iancu

„Bethlen Gabor ne obligă să construim prin credinţă, cu credinţă pentru perenizarea credinţei noastre. Fără încrederea în providenţa divină, munca de-o viaţă a lui Bethlen rămâne inexplicabilă şi de neînţeles, căci el, atunci, prins între doi păgâni, a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă pentru ţară (…). Cum să poţi construi dacă pe de o parte se dezlănţuie turcii şi tătarii, pe de altă parte te asupresc austriecii şi germanii şi te mai ameninţă şi ostilităţile interne? Numai cu credinţă.

În ciuda tuturor relelor, această credinţă le-a dat putere celor care nu au dat bir cu fugiţii, deşi nu mai aveau nicio speranţă (…). Şi ei nu numai că au rămas în Transilvania, dar această credinţă vie, în ciuda tuturor relelor, i-a făcut să stea locului, să aibă copii, să înfiinţeze şcoli, să fie dascăli, să ţină slujbe, să cultive pământul şi la nevoie să se apere înarmaţi”, a spus preşedintele ungar.

Maghiarii din Transilvania ”sunt încă maghiari în pofida greutăţilor”

Potrivit acesteia, maghiari din Transilvania „sunt încă maghiari în pofida greutăţilor”.

„A rămâne şi a prospera pe acest pământ este rezultatul convingerii general valabile a comunităţilor, familiilor, oamenilor de rând energici şi personalităţilor de vază. Credinţa maghiarilor transilvăneni este o credinţă păstrată în pofida situaţiei. Maghiarii din Transilvania nu sunt doar maghiari, ei sunt încă maghiari în pofida greutăţilor. Ei ştiu din adâncul sufletului că pot contribui cu adevărat la îmbogăţirea patriei mamă şi a pământului lor natal doar dacă păstrează dulcea noastră limbă maternă, dacă preţuiesc şi transmit obiceiurile, costumele şi mândria moştenite de la strămoşii noştri. Ei nu pot contribui la prosperitatea Ungariei şi a României decât păstrându-şi identitatea”, a declarat Novak Katalin.

Oficialul maghiar a mai spus că principele Gabriel Bethlen a fost capabil să guverneze şi să conducă poporul nu datorită avuţiilor, puterii sale sau privilegiilor moştenite, ci datorită înţelepciunii, datorită determinării sale neclintite de a negocia cu oricine, de a înfrunta pe oricine la nevoie şi de a se reconcilia cu oricine pentru a salva Transilvania.

„Dar, în cele din urmă, cel mai important pentru el era totdeauna supravieţuirea, securitatea şi prosperitatea poporului său. Aceasta este esenţa politicii nobile a lui Bethlen, de a servi binele public, binele maghiarimii. De aceea nu-l dăm uitării. Pentru că noi avem aceeaşi menire, să negociem, să încheiem acorduri, să căutăm aliaţi, să deschidem uşi pentru o viaţă din ce în ce mai bună a maghiarilor.

Şi tot ce facem să fie şi spre binele celor dispuşi să coopereze şi să ne fie aliaţi. Acesta este viitorul Europei Centrale. Căutăm aliaţi pentru a evita războiul cu arme, pentru ca războiul ideologic împotriva ordinii divine a creaţiei, familia să rămână familie, bărbatul bărbat, femeia femeia, şi naţiunea să fie cadrul vital natural al coexistenţei noastre”, a mai spus Novak, potrivit Agerpres.

Peste o mie de oameni au participat sâmbătă la Alba Iulia la Ziua Unităţii Reformate organizate de Eparhia Reformată din Ardeal. Novak Katalin a fost însoţită la eveniment de unul dintre copiii ei.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Ministrul Educației: învățământul universitar cu frecvență se va putea desfășura și online. OUG, miercuri la Guvern

Publicat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanţă de urgenţă care va crea baza legală astfel încât învăţământul universitar cu frecvenţă să se poată desfăşura, într-o anumită pondere, şi online.

„Sunt sigur că miercuri, în şedinţa de Guvern, va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă (…) prin care, pentru a eficientiza pregătirea universitară, în funcţie de specificul fiecărui domeniu – medicină, socio-umane, inginerie, va fi posibilă, în cadrul formei de învăţământ cu frecvenţă, fiind redefinit spaţiul universitar, o combinaţie între fizic şi virtual.

O să faceţi o parte dinte activităţi şi în format digital. Se va crea baza legală şi până la începerea anul universitar 2022-2023 vor fi definite standardele care vor permite fiecărei universităţi, în funcţie de domeniu, să vă propună o anumită pondere a activităţilor online în paralel cu cele fizice, ceea ce este un important pas înainte”, a declarat Cîmpeanu, sâmbătă, la Congresul Studenţilor din România, organizat la Palatul Parlamentului de Uniunea Studenţilor din România.

El a precizat că verificarea îndeplinirii standardelor va fi realizată, în cel mult cinci ani, atunci când vine rândul evaluării instituţionale.

„Nu vom aştepta ca ARACIS să facă evaluări pentru a verifica noile standarde în fiecare universitate – noile standarde reprezintă o obligaţie şi trebuie realizate înainte de începerea noului an universitar -, ci vom aborda o variantă necesară în societatea românească, aceea a încrederii: universităţile îşi asumă, iniţiind acest proces combinat, prezenţă fizică-activităţi online, respectă standardele care vor fi cunoscute la începerea anului universitar, urmând să probeze acest lucru, într-un an, doi sau maximum cinci, când vine rândul evaluării instituţionale”, a adăugat Cîmpeanu.

sursă: Agerpres

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax