Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Administratorul SC „Mob Conf” SRL Zlatna, condamnat la 3 ani de închisoare pentru folosirea fondurilor europene în scopuri ilicite


Publicat

Administratorul SC „Mob Conf” SRL Zlatna a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave şi utilizare a fondurilor europene în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursurile formulate de inculpaţi şi a menţinut hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Reamintim că, în anul 2000, Nicolae Blaga, administrator la mai multe societăţi comerciale din Sibiu, era interesat de obţinerea unor fonduri nerambursabile ce se acordau pentru investiţii în zonele defavorizate. În acest sens, i-a propus lui K.S., care era asociat şi administrator la SC „Mob Conf” SRL Zlatna – firmă având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului – ca, în schimbul a 52% din părţile sociale ale societăţii, să obţină pentru aceasta un ajutor financiar nerambursabil care să-i permită extinderea şi modernizarea capacităţii de lucru.

Potrivit deciziei Curţii de Apel Alba Iulia, în data de 16 decembrie 2000, Nicolae Blaga a devenit acţionar majoritar la SC „Mob Conf” SRL Zlatna, iar, în data de 28 decembrie 2000, în baza Contractului de finanţare nr.6/2000, această firmă a obţinut în urma demersurilor făcute de inculpat, de la Ministerul Prognozei şi Dezvoltării (actualmente Ministerul Integrării Europene) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Alba un ajutor financiar nerambursabil de 9.653.000.000 lei, pentru implementarea Proiectului „Extinderea şi modernizarea capacităţii de prelucrare a masei lemnoase în vederea exportului, în zona Zlatna”.

„Conform contractului de finanţare, beneficiarul ajutorului era obligat să finalizeze proiectul până în data de 31 decembrie 2001, la finalizarea acestuia să aibă angajate 200 de persoane din rândul şomerilor, iar pentru achiziţionarea de echipamente şi servicii să selecteze ofertele de la furnizorii care nu au asociaţi comuni cu beneficiarul.

Aceste obligaţii n-au fost respectate de Blaga Nicolae, care s-a ocupat de achiziţionarea şi plata utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, materialelor prime, precum şi de întocmirea documentelor justificative pentru derularea finanţării, inculpatul fiind singura persoană care s-a ocupat de utilizarea sumelor primite ca ajutor financiar.

Contract de prestări servicii, încheiat de Nicolae Blaga cu o firmă la care acesta era administrator

Astfel, deşi prin contractul de finanţare se interzicea colaborarea cu furnizori care aveau asociaţi persoane fizice sau juridice asociate la rândul lor cu firma beneficiară SC <Mob Conf> SRL Zlatna, Nicolae Blaga a încheiat contractul de prestări servicii cu SC <C.U.> SRL Copşa Mică, la care era administrator şi pentru a ascunde această calitate şi a induce în eroare reprezentanţii ADR Centru, i-a cerut numitului B.R., acesta fiind doar asociat la firmă, să semneze în numele SC <C.U.> SRL.

Ulterior, lucrările n-au fost efectuate de SC <C.U.> SRL, ci de către SC <Mob Conf> SRL Zlatna, în regie proprie, dar cu toate acestea, inculpatul i-a cerut martorei F.E., contabilă la SC <C.U.> SRL să factureze toate lucrările ca fiind executate de această firmă. În paralel, pentru fiecare lucrare facturată nereal, inculpatul a întocmit în fals situaţii de lucrări şi procese verbale de recepţie.

Pe baza documentelor întocmite în fals menţionate mai sus şi a ordinului de plată întocmit de inculpat, conform căruia ar fi achitat 25% din valoarea lucrărilor către SC <C.U.> SRL, inculpatul a formulat cereri de plată către ADR Centru şi anume: cererea nr.1 din 2.04.2001 pentru suma de 693.000.000 RON, cererea de plată nr.3 din 18.06.2001 pentru suma de 1.658.250.000 RON, cererea nr.4 din 30.11.2001 pentru suma de 801.750.000 RON şi cererea nr.7 din 3.11.2001 pentru suma de 1.604.166.000 RON, toate sumele fiind aprobate pentru plată către SC <C.U.> SRL de către ADR Centru Alba.

Pentru achiziţionarea utilajelor şi maşinilor necesare proiectului pentru care s-a aprobat finanţarea, inculpatul, fără a analiza alte oferte, a încheiat cu firma germană <RTC Hermes> un contract de achiziţii pentru: linie automată de produs parchet în valoare de 180.000 DM, ferăstrău panglică pentru debitare buşteni în valoare de 9.000 DM, cameră de uscare a lemnului în valoare de 70.000 DM, linie de zdrobit deşeuri în valoare de 8.000 DM, circular-pendulă hidraulic în valoare de 3.500 DM, circular multilamă în valoare de 12.000 DM, circular spintecat în valoare de 500 DM, circular de tivit cu pânză reglabilă în valoare de 5.700 DM şi două camioane pentru transport internaţional în valoare de 132.000 DM.”, se arată în decizia instanţei.

Inculpatul a ales firma sus-menţionată deoarece anterior avusese relaţii comerciale cu aceasta, exportând către ea firize din lemn.

În acelaşi act se precizează că potrivit „acestui contract, firma germană furnizoare era obligată să livreze toate maşinile şi utilajele până la 31 decembrie 2001 şi să asigure garanţie timp de 1 an. Pe baza contractului şi a facturii proforme, inculpatul a formulat cererea de plată nr.2 către ADR Centru şi a obţinut suma de 4.873.000.000 lei, virată ulterior în contul firmei germane. Deşi a primit banii pentru toate utilajele menţionate în contract, firma germană a livrat doar camerele de uscare a lemnului, instalaţia de parchet automată, un tocător cu tambur, o presă de brichetat, un circular multiramă şi două autotractoare Mercedes cu semiremorcă, celelalte utilaje nemaifiind livrate, fapt trecut cu vederea de inculpat, care a stat pasiv, nefăcând nimic pentru obţinerea tuturor utilajelor contractate şi plătite de către ADR Centru.

Mai mult decât atât, unele dintre lucrările menţionate în acte n-au fost executate deloc, nici chiar de către SC <Mob Conf> SRL, dar au fost incluse în cererile de finanţare (ex. – lucrare canalizare curte, trecută cu valoarea de 204.416.000 RON, iar alte lucrări au fost incluse în cererile de finanţare şi n-au fost efectuate pentru că obiectivele respective existau anterior (ex.- vestiare şi grupuri sociale).

Pe baza documentelor întocmite în fals menţionate mai sus şi a ordinului de plată întocmit de inculpat, conform căruia ar fi achitat 25% din valoarea lucrărilor către SC <C.U.> SRL, inculpatul a formulat cereri de plată către ADR Centru şi anume: Cererea nr.1 din 2.04.2001 pentru suma de 693.000.000 RON, Cererea de plată nr.3 din 18.06.2001 pentru suma de 1.658.250.000 RON, Cererea nr.4 din 30.11.2001 pentru suma de 801.750.000 RON şi Cererea nr.7 din 3.11.2001 pentru suma de 1.604.166.000 RON, toate sumele fiind aprobate pentru plată către SC <C.U.> SRL de către ADR Centru Alba.

Pentru achiziţionarea utilajelor şi maşinilor necesare proiectului pentru care s-a aprobat finanţarea, inculpatul, fără a analiza alte oferte, a încheiat cu firma germană <RTC Hermes> un contract de achiziţii pentru: linie automată de produs parchet în valoare de 180.000 DM, ferăstrău panglică pentru debitare buşteni în valoare de 9.000 DM, cameră de uscare a lemnului în valoare de 70.000 DM, linie de zdrobit deşeuri în valoare de 8.000 DM, circular-pendulă hidraulic în valoare de 3.500 DM, circular multilamă în valoare de 12.000 DM, circular spintecat în valoare de 500 DM, circular de tivit cu pânză reglabilă în valoare de 5.700 DM şi două camioane pentru transport internaţional în valoare de 132.000 DM.

Tot în data de 30.11.2001, inculpatul B.N. a depus la ADR Centru cererea de plată nr.6 şi a obţinut suma de 600.000.000 RON pentru cumpărarea a două ifroane. Aceste utilaje au fost achiziţionate de la SC <E.F.> SRL Sibiu la care inculpatul era asociat şi administrator, deşi contractul de finanţare interzicea astfel de tranzacţii. După achiziţionarea utilajelor doar unul a fost dus la Zlatna şi folosit de SC <M.C.> SRL, celălalt a rămas la SC <E.F.> SRL Sibiu.”

Inculpatul şi-a recunoscut parţial vina în faţa instanţei

Din declaraţiile inculpatului în faţa instanţei, acesta a recunoscut parţial învinuirile, dar a invocat în apărare o serie de motive care nu justifică conduita sa, cum ar fi faptul că lucrările de canalizare nu s-au realizat din vina primarului oraşului Zlatna sau că vestiarele şi grupurile sociale au fost executate, dar din cauza unei viituri s-a impus demolarea lor sau că nu a putut angaja cele 200 de persoane din rândul şomerilor din cauza firmei „Fratti”, care şi-a început activitatea în perioada respectivă şi a absorbit o mare parte din mâna de lucru disponibilă. De asemenea, acesta a amintit că asociatul său a înfiinţat o firmă „căpuşă” şi a împrumutat sume uriaşe de la BCR Zlatna în numele firmei nou-înfiinţate, cât şi în numele SC „Mob Conf” SRL.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa a dispus efectuarea unei expertize contabile prin care să se stabilească ce acte au fost întocmite de către inculpat în vederea obţinerii ajutorului nerambursabil şi dacă acestea au fost corecte din punct de vedere al realităţii şi al formalismului, să se stabilească dacă sumele încasate au fost folosite conform contractului de finanţare nerambursabilă, precum şi dacă există un prejudiciu, iar în caz afirmativ modul în care s-a produs.

În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat de inculpat, procurorul a constatat că acesta este în sumă de 5.852.449.000 rol şi reprezintă suma ce a fost acordată de Ministerul Integrării Europene în baza Contractului de finanţare nr.6/2000 societăţii <M.C.> SRL şi însuşiţi de inculpat.

Vă prezentăm şi comunicatul DNA:

„Prin decizia penală nr. 2456 din 20 iunie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut decizia Curţii de Apel Alba Iulia care a hotărât următoarele:

Condamnarea inculpatului Blaga Nicolae, administrator la SC Mob Conf SRL Zlatna, la pedeapsa de 3 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave şi infracţiunea de utilizare a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. De asemenea, instanţa a dispus, atât pe perioada executării pedepsei principale, cât şi timp de 3 ani după executare, interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.
Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Mob Conf S.R.L. Zlatna, prin lichidator judiciar să plătească părţii civile Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului dobânzi legale la suma stabilită cu titlu de despăgubiri civile, dobânzi corespunzătoare fiecărei tranşe începând cu data virării banilor şi până la achitarea integrală a debitului.
Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 3.000 lei.

Inculpatul a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Alba Iulia la data de 26 august 2004.”Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Patru din zece români și-au redus consumul de carne. Câți spun că țin post. Studiu

Publicat

Patru din zece români spun că și-au redus consumul de carne în ultimele 12 luni, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post, potrivit unui studiu.

92% din consumatorii de carne consumă carne de două ori pe săptămâna, cel puţin. Cu toate acestea, nu sunt puţini nici cei care susţin că şi-au redus consumul de carne în ultimul an (39%).

“Dacă ne uităm în meniul consumat în ultimele 4 săptămâni, descoperim că tinerii de până în 24 de ani consumă în măsură mai mare decât celelalte categorii de vârstă mezeluri vegetale sau înlocuitori de carne – şi asta nu ca opţiune pentru a posti. Este posibil că acest lucru să ne semnalizeze un trend pe care producătorii de carne l-ar putea capitaliza pentru a nu pierde legătura, pe termen mediu şi lung, cu aceşti potenţiali consumatori”, declară Vasi Dragomir, Consumer & Shopper Insights Leader, NielsenIQ România.

Şi pentru că se apropie Postul Paştelui, tot din studiu aflăm că 36% din respondenţi susţin că ţin post din când în când, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post.

Vezi și POSTUL PAȘTELUI 2021: Când începe cel mai lung și aspru post din an. Interdicțiile perioadei și zilele cu dezlegare la pește

9 din 10 români cumpără carne cel puţin o dată pe săptămână.

Tinerii cumpără carne cu o frecvenţa mai mare comparativ cu cei mai în vârstă. La cea mai recentă achiziţie, 87% dintre cumpărătorii de carne declara că au cumpărat carne neprocesată în timp ce 36% au au optat pentru mezeluri. Diferenţa dintre cele două categorii de carne este mai vizibilă în rândul celor mai în vârstă (45-59 de ani).

91% dintre aceştia au optat pentru carne neprocesată la ultima cumpărătură, pe când doar 33% pentru mezeluri.

Preferinţele faţă de tipul de carne variază tot în funcţie de vârstă. Există o probabilitate mai mare ca cei tineri să cumpere carne din pui (79% din cumpărătorii de 18 – 24 de ani) în timp ce categoria celor mai în vârstă să aleagă mai des carne de porc (72% din cumpărătorii de 45-59 de ani).

În ceea ce priveşte capacitatea de a influenţa alegerea magazinului, carnea neprocesata este în top, 67% dintre cumpărători spunând că acest tip de carne a contat cel mai mult pentru alegerea magazinului unde să meargă la cumpărături.

Carnea gătită în casă este consumată cel mai des (75%) şi pare că ocupă un loc central în meniul zilnic al românilor. Originea locală inspiră calitate ridicată în categoria “food”, în general, şi în legătură cu carnea în special.

Studiul s-a desfăşurat online, în perioada octombrie- noiembrie 2020. Eşantionul cuprinde 1000 de respondenţi, utilizatori de internet, din mediul urban, cu vârstă cuprinsă între 18-59 de ani.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 81 de cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Publicat

În ultimele 24 de ore, în județul Alba au fost înregistrate 81 de cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 3 martie.

De la începutul pandemiei, 15.831 de persoane au fost confirmate pozitiv în județul Alba. Dintre acestea, 14412 de persoane au fost declarate vindecate. De asemenea s-au înregistrat 425 decese.

Marți, în Alba au fost prelucrat 744 probe (387 la SJU si 357 la DSP). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 172979.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (54 cazuri noi)

Alba Iulia – 25

Aiud – 10

Sebeș – 6

Blaj – 4

Cugir – 4

Ocna Mureș – 4

Câmpeni – 1

Rural (27 cazuri noi)

Ighiu – 3

Lunca Mureșului – 3

Mihalț – 3

Unirea – 3

Valea Lungă – 3

Șona – 2

Șugag – 2

Cricău – 1

Doștat – 1

Jidvei – 1

Pianu – 1

Rădești – 1

Sâncel – 1

Șibot – 1

Vințu de Jos – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (17 februarie – 2 martie) 2,35 (anterior 2,38).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 417 cazuri – 5,45 (anterior 5,58)

Teiuș – 18 cazuri – 2,48 (anterior 3,16)

Sebeș – 100 cazuri – 3,04 (anterior 3,34)

Aiud – 38 cazuri – 1,49 (anterior 1,46)

Cugir – 31 cazuri – 1,20 (anterior 1,28)

Ocna Mureș – 19 cazuri – 1,36 (anterior 1,14)

Blaj – 26 cazuri – 1,25 (anterior 1,30)

Abrud – 5 cazuri – 0,95 (anterior 0,95)

Câmpeni – 5 cazuri – 0,67 (anterior 0,54)

Baia de Arieș – 1 caz – 0,26 (anterior 0,52)

Zlatna – 3 cazuri – 0,38 (anterior 0,38)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19

Șpring – 30 cazuri – 11,39 (anterior 11,39)

Mihalț – 23 cazuri – 7,02 (anterior 6,11)

Ponor – 4 cazuri – 5,86 (anterior 5,86)

Doștat – 4 cazuri – 3,91 (anterior 2,93)

Unirea – 15 cazuri – 3,04 (anterior 2,43)

Crăciunelu de Jos – 6 cazuri – 2,80 (anterior 2,80)

Lunca Mureșului – 7 cazuri – 2,71 (anterior 1,93)

Berghin – 5 cazuri – 2,61 (anterior 2,61)

Valea Lungă – 8 cazuri – 2,52 (anterior 1,58)

Pianu – 9 cazuri – 2,51 (anterior 2,23)

Cricău – 5 cazuri – 2,49 (anterior 2,49)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Ciugud – 8 cazuri – 2,45 (anterior 2,76)

Rădești – 3 cazuri – 2,30 (anterior 2,30)

Lopadea Nouă – 6 cazuri – 2,29 (anterior 2,29)

Șibot – 5 cazuri – 2,05 (anterior 2,05)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Apel al autorităților: Persoanele care nu pot ajunge să facă vaccinul, să anunțe. Nici o doză nu trebuie irosită

Publicat

Andrei Baciu, vicepreşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare, a declarat că dozele de vaccin sunt limitate și nu trebuie irosite. De aceea, persoanele care nu se pot prezenta la centrele de vaccinare când sunt programate, sunt rugate să anunțe acest lucru.

Potrivit procedurilor, dacă rămân doze de vaccin împotriva Covid-19 care nu sunt folosite, personalul din centrele de vaccinare trebuie să sune persoane programate în zilele următoare.

Prioritate trebuie să aibă, însă, persoanele vulnerabile, care sunt imunizate în etapa a II-a a campaniei de vaccinare, a declarat Andrei Baciu.

„Cred că în fiecare centru de vaccinare s-a întâmplat o astfel de situație. Știm ce trebuie să facem, apelăm pe cineva de-a doua zi. Nu vrem să aruncăm doze sub nicio formă”, a spus acesta.

Astfel, persoanele care nu se pot prezenta în ziua și la ora la care au fost programate la vaccinare pot suna la call center, la numărul 021.414.442. Acestea vor fi, de asemenea, reprogramate.

Sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Școala Gimnazială din Abrud va fi reabilitată și modernizată. Proiectul tehnic, lansat la licitație. LISTA lucrărilor propuse

Publicat

Corpul principal al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Abrud va fi reabilitat și modernizat. De asemenea, se propune construirea unei anexe și a unui depozit de lemn, dar și amenajarea unui teren de sport și a incintei. Primăria Abrud a lansat miercuri o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Primăria Abrud a lansat miercuri, 3 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie, verificarea tehnică de calitate și întocmire aviz, asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare clădire (corp principal Școala Gimnazială), desființare centrală termică, construire anexă și depozit de lemn, amenajare teren sport și incintă”.

Valoarea totală estimată este de 232.076,78 de lei, fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, se propun următoarele lucrări de bază: 

Reabilitare și modernizare corp principal – Școala Gimnazială

Se propune reabilitarea și modernizarea clădirii pentru crearea unui spațiu care să permită desfășurarea în condiții optime a activităților educaționale.

În acest scop se propun următoarele intervenții: reparații șarpantă și învelitoare; termosistem; intervenții la interiorul clădirii; intervenții la exteriorul clădirii.

  • înlocuirea elementelor din lemn deteriorate ale șarpantei și ignifugarea lor, înlocuirea învelitoarei, jgheaburilor și burlanelor, aplicarea de folie hidroizolantă peste noua astereală, înlocuirea șipcilor și contrașipcilor,
  • termoizolarea pereților exteriori cu vată bazaltică de 15 cm, termoizolarea soclului cu polistiren ignifugat de 5 cm,
  • refacerea finisajelor, pardoselilor, peretiilor interiori, refacere balustradă interior,

  • mascarea conductelor de instalații,
  • recompartimentarea zonei bibilioteci și refuncționalizarea laborator chimie în cabinet medical,
  • montare glaf la exteriorul ferestelor,
  • înlocuirea obiectelor sanitare, amenajare grup sanitar și refacere rampe de acces pentru persoane dizabilități,
  • realizarea de instalații cu rol de securitatea la incendiu,

Construire depozit lemne

Se propune realizarea unei clădiri pentru depozitarea necesarului de lemne cu regimul de înălțime P (pentru încălzirea spațiilor interioare din incinta și obținerea apei clade) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm. (zidaria portantă va fi realizată din cărămidă ecologică). Șarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Clădirea va fi prevăzută cu trotuar de gardă, cu panta spre exterior de 2 %.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) și tâmplărie PVC alb cu geam termopan.

Finisaje interioare: tencuieli driscuite, zugrăveli lavabile, ciment sclivisit.

Construire anexă (ct, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport)

Se propune realizarea unei anexe cu regimul de înălțime P (în care se va amplasa centrala termică, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm.

Zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din cărămidă de 25 cm, 15 cm respectiv 12 cm. Şarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Construire teren sport acoperit

Se propune realizarea unui teren de sport acoperit, având o structură metalică (profile rectangulare din oțel) pe care este tensionată o pânză PVC cu inserție textilă, impermeabilă, de culoare gri, în vederea protejării terenului de intemperii (ploaie, zăpadă, vânt, soare, etc.), laterealele fiind închise cu perdea culisantă, pe o înălțime de 2 m. Pe toată suprafața terenului se va realiza o placă slab armată de beton, pe care va fi aplicat gazon sintetic.

Amenajare incintă (refacere împrejmuire, amenajare alei și zone verzi)

Se propune corectarea sistematizării verticale a terenului din incintă, pentru dirijarea apelor pluviale. Se va reface împrjmuirea incintei, având înălțimea de 1,20 m la limita de proprietate dinspre strada Cloșca, respectiv 2 m pe restul conturului incintei.

Gardul va fi realizat din stâlpi metalici și panouri din fier forjat. Aleile din incintă vor fi realizate cu dale de beton, montate în șapă de beton, prevăzute cu pante pentru direcționarea apelor pluviale.

Zonele verzi vor fi amenajate cu gazon de trafic intens.

Desființare centrală termică existentă

Clădirea în care este amplasata centrala termică este într-o stare avansată de degradare. Aceasta este propusă pentru desființare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate