Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE la FACULTATE 2014: Câte locuri scot la concurs şi ce taxe de înscriere au cele mai mari cinci universităţi din Bucureşti

elevi

Publicat

La tot mai multe facultăţi, examenul de admitere clasic, prin care cei care aspirau la statutul de student erau departajaţi în urma unor probe scrise, este înlocuit de eseul motivaţional, în care candidaţii trebuie să explice de ce vor să urmeze o anumită instituţie de învăţământ superior. Chiar dacă, pentru unii, redactarea eseului motivaţional poate părea o formalitate, această probă nu este lipsită de importanţă, în condiţiile în care candidaţii primesc calificative – admis sau respins -, iar ultimul determină scoaterea din concurs.

O altă noutate, impusă de Ministerul Educaţiei, este aceea că, de anul acesta, la admitere nu se mai iau în considerare notele din liceu, luate în calcul, până în 2013, de mai multe facultăţi.

În Bucureşti, autonomia universitară dă liber, şi anul acesta, la mai multe tipuri de admitere, de la probe scrise în care contează exclusiv ce reuşeşte candidatul în ziua examenului, la „concurs de dosare”, prin care diferenţa o fac mediile de la bacalaureat.

Pentru anul 2014-2015, Universitatea Bucureşti (UB) pune la dispoziţia candidaţilor 4.400 de locuri la buget şi 4.000 de locuri cu taxă, pentru cele 19 facultăţi ale sale şi departamentul de învăţământ la distanţă Credis.

Înscrierile au început joi, 10 iulie, şi durează până în 18 iulie, taxele fiind între 80 de lei (Facultatea de Fizică) şi 330 de lei (Facultatea de Drept).

Taxa de înscriere diferă, însă, în funcţie de numărul dosarelor depuse, candidaţii având posibilitatea de a intra, simultan, în cursa pentru un loc la mai multe facultăţi. Astfel, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, candidaţii plătesc 250 de lei pentru un dosar, 300 de lei pentru 2-3 dosare şi 350 de lei pentru 4-5 dosare. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se plătesc 150 de lei pentru o singură opţiune, 200 de lei – pentru două şi 250 de lei – pentru trei opţiuni. La Facultatea de Stiinţe Politice, taxa de înscriere este de 150 de lei pentru primul dosar depus şi 75 de lei pentru al doilea dosar. Pentru al treilea dosar, candidatul nu mai plăteşte taxă.

Probele au loc în intervalul 21-25 iulie, iar data limită de afişare a rezultatelor este 28 iulie.

La aproape jumătate dintre facultăţile Universităţii din Bucureşti, admiterea se face în urma concursului de dosare, decisivă fiind media de la bacalaureat. De asemenea, concursul de dosare implică şi un eseu motivaţional, care va fi notat cu admis/respins sau care poate avea o pondere de 25 la sută din media de admitere. Un alt sistem de admitere se bazează pe media la bacalaureat, într-o anumită pondere, şi pe un test grilă sau o probă de aptitudini, abilităţi artistice ori un text scris

Admiterea exclusiv pe baza unui examen scris se face la facultăţile de Drept, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Litere – Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice (IF), Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine -Specializările Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, Traducere şi interpretare şi Facultatea de Psihologie şi Şiinţele Educaţei specializarea Psihologie.

Înainte de a se înscrie la una dintre facultăţile UB, candidaţii sunt îndrumaţi să făcă o listă cu abilităţile şi interesele lor. „Esti o fire pragmatică sau dimpotrivă, una boemă? Care sunt hobby-urile tale? Te vezi lucrând la un birou? Sau îţi doreşti un job dinamic, în care să călătoreşti mult? Esti o fire extrovertită sau introvertită? De ce este importantă o astfel de listă? Pentru că aceasta te va ajuta să îţi alegi domeniul în care să studiezi în conformitate cu înclinaţiile tale”, le spune UB candidaţilor, pe site-ul insituţiei de învăţământ superior.

La ASE, fără test grilă

Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti are disponibile, pentru studii de licenţă în anul universitar următor, 5.608 de locuri, dintre care 2.683 fără taxă şi 2.691 cu taxă. Taxele la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă este de 100 lei, în aceasta fiind incluse primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti, în plus, câte 25 lei pentru fiecare opţiune exprimată. În schimb, la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă taxa este unică, de 100 lei, indiferent de numărul opţiunilor solicitate de către candidat.

Înscrierile au loc în perioada 15-18 iulie, între orele 9.00 şi 17.00. Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional în 19 iulie, iar a celor finale, cu candidaţii admişi şi respinşi, la 29 iulie.

Admiterea la ASE în 2014 la facultate (ciclul licenţă) se face prin concurs, pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional notat cu admis/respins. Pentru facultăţile cu predare în limbi străine se susţine iniţial o probă de competenţă lingvistică eliminatorie pentru programele respective de studiu, notată cu calificativul admis / respins. Pentru calificativul admis este necesară acumularea a minim 50 de puncte din 100 posibile. Candidaţii admişi la proba de competenţă lingvistică sunt ierarhizaţi conform mediei de la bacalaureat.

În 2013, la ASE s-a dat examen de admitere, la care o pondere de 70% a avut-o testul grilă, iar 30%, media examenului de bacalaureat.

Examen scris la jumătate din facultăţile Universităţii Politehnica

Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) are disponibile, pentru studii de licenţă, 5.950 de locuri, dintre care 1.150 cu taxă.

La şapte facultăţi ale UPB se organizează examen scris cu două probe. Acestea facultăţi sunt Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine şi Ştiinţe Aplicate.

La celelalte opt facultăţi din UPB, admiterea se face pe baza unei probe orale (interviu care cuprinde şi un test grilă) şi a rezultatelor examenului de bacalaureat. Interviul se susţine în aceeaşi zi cu înscrierea.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, în perioada 12 – 19 iulie, între orele 9:00 şi 16:00, şi tot în acest interval are loc proba interviu, conform programului de înscriere. Taxa de înscriere este de 100 lei.

Un candidat se poate înscrie la oricâte facultăţi vrea, urmând să depună câte un dosar fizic cu actele necesare şi să plătească taxa de înscriere la fiecare facultate în parte. Interviul, inclusiv testul grilă, va avea loc în aceeaşi zi cu înscrierea, imediat după aceasta Candidaţii cu situaţie materială foarte grea, în special cei proveniţi din mediul rural, pot fi scutiţi, la cerere, de plata taxei prezentând decanului facultăţii la care se înscriu la concurs acte doveditoare care să le susţină solicitarea.

La Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, candidaţii au nevoie de certificat de competenţă lingvistică. Cei care nu posedă acest document vor da, în 18 iulie, testul de competenţă lingvistică.

Probele de concurs se dau în 21 si 22 iulie, de la ora 10.00. Fiecare probă durează trei ore.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) oferă, pentru anul universitar 2014-2015, un număr de 1.270 de locuri finanţate de la buget şi 300 de locuri cu taxă, pentru cursuri de zi cu frecvenţă.

Admiterea la specializarea „Construcţii Civile Industriale şi Agricole” (230 de locuri), de la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, constă într-o probă scrisă tip grilă cu subiecte de matematică-fizică din programa de la bacalaureat, iar media de admitere va fi formată din: 80% din nota de la proba scrisă (care trebuie să fie mai mare sau egală cu 5) + 20% din media generală a examenului de bacalaureat.

La celelalte specializări admiterea se face pe bază de dosar, luându-se în considerare rezultatele de la bacalaureat, astfel: nota de la Matematică, Fizică sau Economie de la bacalaureat, la alegerea candidatului, cu o pondere de 80 la sută, şi media generală a examenului de bacalaureat, cu o pondere de 20 la sută.

Taxe de înscriere la admitere este unică, în valoare de 80 de lei.

Medicină: 1.450 de locuri, dintre care 520 cu taxă

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, înscrierile se fac, în perioada 14 – 18 iulie, între orele 9.00 şi 15.00, la secretariatele facultăţilor. Anul acesta sunt disponibile, la cele patru facultǎţi ale UMF „Carol Davila”, 930 de locuri finanţate de la buget şi 520 de locuri la taxǎ.

La Facultatea de Medicină sunt scoase la concurs 510 locuri la buget şi 250 locuri cu taxă, la Facultatea de Medicină Dentară – 131 de locuri la buget şi 125 cu taxă, la Facultatea de Farmacie – 141 de locuri la buget şi 100 cu taxă, la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) – 95 locuri la buget şi 45 cu taxă, iar la FMAM alte specializări – 53 de locuri bugetate.

Admiterea se face prin examen scris, iar taxa de înscriere este de 200 de lei.

La Academia de Poliţie, vizită medicală şi probă de aptitudini fizice

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti are, pentru anul universitar următor, 565 de locuri la învăţământ cu frecvenţă şi 38 la frecvenţă redusă.

Pentru candidaţii la Facultatea de Poliţie sunt disponibile 495 de locuri, din care 115 la Drept şi 380 la Ordine şi siguranţă publică. La Facultatea de Pompieri sunt 50 de locuri, iar la Arhivistică, 20 de locuri, dintre care 10 cu taxă. Locurile la frecvenţă redusă sunt exclusiv pentru Ordine şi siguranţă publică.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape, formate din probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de evaluare a cunoştinţelor (teste grilă). Probele de admitere încep în 23 iulie, cu cele eliminatorii.

Înscrierile se fac în zilele de 20 şi 21 iulie (la facultăţile de Poliţie şi Pompieri), respectiv 14-25 iulie (la Arhivistică), taxa fiind de 300 de lei.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) scoate la concurs, anul acesta, 800 de locuri alocate de la buget şi 280 de locuri la taxă. La Facultatea de Administraţie Publică sunt disponibile 175 de locuri la buget şi 25 cu taxă, la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – 250 de locuri la buget şi 180 cu taxă, la Facultatea de Management – 75 de locuri la buget şi 25 cu taxă, iar la Facultatea de Ştiinţe Politice – 300 de locuri la buget şi 50 cu taxă. Taxa de înscriere este de 150 de lei.

La Universitarea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” admiterea va avea loc în septembrie.

Sursa: Mediafax

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax