Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE LA UAB: 70 de tineri s-au înscris în prima zi. Vezi procedura de înscriere, actele necesare şi ce taxe trebuie plătite


Publicat

70 de tineri dornici de a urma cursurile Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la nivel licență și masterat, s-au prezentat la biroul de înscrieri în prima zi a calendarului de admitere. Potrivit calendarului, dosarele de înscriere pot fi depuse până în data de 26 iulie, între orele 9.00 și 15.00. Universitatea din Alba Iulia pune la dispoziţie 1.553 de locuri la nivel Licenţă şi 764 locuri pentru cei care vor dori să urmeze programul de Masterat.

Ce acte îţi trebuie la înscriere?

Pentru a se înscrie la examenul de admitere, candidaţii trebuie să plătească o taxă de 150 de lei la casieria universităţii. Actele necesare sunt o cerere tip, diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original, foaia matricolă cu rezultatele şcolare din anii de liceu, copie legalizată a certificatului de naştere, adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie, două fotografii tip buletin şi un dosar plic.

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs trebuie să anexeze la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Înscrierile vor avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă, iar vineri, 13 iunie, se vor stabili sălile unde se vor desfăşura înscrierile.

Câte locuri sunt disponibile?

La cele patru facultăți ale Universității albaiuliene, sunt disponibile 1.553 de locuri la nivel Licență, iar pentru programele de Masterat instituția oferă 764 de locuri. În aceste cifre sunt incluse locurile finanțate din bugetul de stat, cele cu taxă, la distanță, cele alocate studenților de etnie romă, celor din republica Moldova, dar și românilor cu domiciliul în străinătate.

Vă prezentăm situaţia anului 2012, pe facultăţi şi specializări în domeniul Licenţă

Facultatea de Istorie şi Filologie:

Istorie: 15 de locuri subvenţionate şi 24 la taxă, un loc pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei  pe an)

Arheologie: 10 locuri subvenţionate şi 7 la taxă, 4 locuri pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei  pe an)

Muzeologie: 5 locuri subvenţionate şi 3 la taxă, 5 pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei  pe an)

Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Franceză: 11 locuri subvenţionate şi 27 la taxă , 2 locuri pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei  pe an)

Limba şi Literatura Română Limba – Literatura Engleză: 28 locuri subvenţionate şi 2 la taxă (2.000 lei pe an)

Limba şi Literatura Franceză – Limba şi Literatura Engleză: 10 locuri subvenţionate şi 12 la taxă , 3 locuri pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei  pe an)

Facultatea de Ştiinţe

Administrarea Afacerilor – Economia comerţului , turismului şi serviciilor: 30 de locuri subvenţionate, 43 la taxă  şi 50 la ID, 1 alocat cetăţenilor din Republica Moldova, 1 loc pentru  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei  pe an)

Administrarea Afacerilor: 30 de locuri subvenţionate, 42 la taxă şi 75 la ID, un loc alocat romilor, un loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova, un loc alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.200 lei pe an la zi şi 1.900 la ID)

Finanţe – Bănci: 35 de locuri subvenţionate şi 40 la taxă, un loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova (2.200 lei pe an)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 44 de locuri subvenţionate, 46 la taxă şi 50  la ID, 1 loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova, un loc alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate  (2.200 lei pe an la zi şi 1.900 la ID)

Marketing: 20 de locuri subvenţionate şi 28 la taxă, un loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova, 1 loc alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătat  (2.200 lei pe an)

Informatică: 40 de locuri subvenţionate şi 55 la taxă, un loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova  (2.400 lei pe an)

Ingineria Mediului: 25 de locuri subvenţionate şi 35 la taxă, un loca alocat romilor (2.400 lei pe an)

Măsurători terestre şi cadastru: 35 de locuri subvenţionate şi 10 la taxă (2.400 lei pe an)

Electronică aplicată: 35 de locuri subvenţionate şi 14 la taxă (2.400 lei pe an)

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept: 25 de locuri subvenţionate şi 89 la taxă, un loc alocat romilor, 2 locuri pentru cetăţeni din Republica Moldova, 2 locuri alocate  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.200 lei pe an)

Sociologie: 22 de locuri subvenţionate şi 26 la taxă, 2 locuri alocate  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate  (2.200 lei pe an)

Asistenţă socială: 26 de locuri subvenţionate, 32 la taxă şi 50 la ID , 2 locuri alocate  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.200 lei pe an la zi şi 1.900 la ID)

Ştiinţe Administrative – Administraţie publică: 30 de locuri subvenţionate şi 17 la taxă, 1 loc alocat romilor, 2 locuri  alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.200 lei pe an)

Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 45 de locuri subvenţionate şi 12 la taxă, un loc alocat romilor, 2 locuri alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.200 lei pe an)

Educaţie Fizică şi Sport: 20 de locuri subvenţionate şi 26 la taxă, un loc alocat romilor, un loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova, 2 locuri alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.400 lei pe an)

Psihologie – Terapie Ocupaţională: 50 de locuri subvenţionate  (2.200 lei pe an)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală: 32 de locuri subvenţionate şi 15 la taxă, un loc alocat cetăţenilor din Republica Moldova, 2 locuri alocat  pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (2.000 lei pe an)

Teologie ortodoxă asistenţă socială: 20 de locuri subvenţionate şi 30 la taxă (2.000 lei pe an)

Vă prezentăm situaţia anului 2012, pe facultăţi şi specializări la Master

Facultatea de Istorie şi Filologie

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale – locuri subvenţionate: 5 locuri pentru candidaţi români, 3 locuri pentru candidaţi etnici români din care, cu bursă, un loc; locuri la taxă 10 (2.000 de lei pe an)

Preistoria spaţiului carpato – dunărean în contextul arheologiei sistemice – locuri subvenţionate: 5 locuri pentru candidaţi români, 3 locuri pentru candidaţi etnici români din care, cu bursă, un loc; locuri la taxă 10 (2.000 de lei pe an)

Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural – locuri subvenţionate: 5 locuri pentru candidaţi români, 3 locuri pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă 10 (2.000 de lei pe an)

Literatura şi cultura românească în context european – locuri subvenţionate: 5 locuri pentru candidaţi români, 3 locuri pentru candidaţi etnici români din care, cu bursă, un loc; locuri la taxă 22 (2.000 de lei pe an)

Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon locuri subvenţionate: 5 locuri pentru candidaţi români, 3 locuri pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă – 12 (2.000 de lei pe an)

Limba, literatura şi cultura engleză în context european:locuri subvenţionate: 5 locuri pentru candidaţi români, 3 locuri pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă – 12 (2.000 de lei pe an)

Facultatea de Ştiinţe

Auditul şi controlul agenţilor economici – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 1 locuri pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă; locuri la taxă 39 (2.300 de lei pe an)

Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români; locuri la taxă 40 (2.300 de lei pe an)

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor managerial – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români; locuri la taxă 40 ( 2.300 de lei pe an)

Administrarea dezvoltării regionale durabile – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 1 loc pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă 39 (2.300 de lei pe an)

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 2 locuri pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă 28 (2.300 de lei pe an)

Bănci, asigurări şi pieţe financiare – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 2 locuri pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă; locuri la taxă 38 (2.300 de lei pe an)

Programare avansată şi baze de date – locuri subvenţionate 10 locuri pentru candidaţi români, 2 locuri pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă; locuri la taxă 38 (2.500 de lei pe an)

Marketing şi promovarea vânzărilor – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români; locuri la taxă 40 (2.300 de lei pe an)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie comparată locuri subvenţionate: 9 locuri pentru candidaţi români, 1 loc pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă; locuri la taxă 20 (2.200 de lei pe an)

Consiliere pastoral – locuri subvenţionate: 9 locuri pentru candidaţi români, 1 loc pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă 20 (2.200 de lei pe an)

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Instituţii de drept privat – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 1 loc pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă 19 (2.300 de lei pe an)

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat –locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 1 loc pentru candidaţi etnici români; locuri la taxă 19 (2.300 de lei pe an)

Management educaţional –locuri subvenţionate: 12 locuri pentru candidaţi români, 2 locuri pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă; locuri la taxă 36 (2.300 de lei pe an)

Opera socială în instituţiile ecleziale – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 2 locuri pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă,  locuri la taxă 18 (2.300 de lei pe an)

Ştiinţe penale şi criminalistică – locuri subvenţionate: 10 locuri pentru candidaţi români, 1 loc pentru candidaţi etnici români din care 1 cu bursă; locuri la taxă 19 ( 2.300 de lei pe an)

Vă prezentăm calendarul admiterii – Sesiunea 2012:

– 16 – 26 iulie: înscrierea candidaţilor

– 27 iulie: susţinerea sau lucrarea scrisă

– 28 iulie –ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

– 30 iulie: comunicarea rezultatelor

– 30 iulie – 3 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii şi cu taxă

– 6 – 17 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă.

FOTO: Diana TOTHDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. Pingback: Viață de student în Alba Iulia: Vezi cât te costă un an universitar la UAB, de la admitere, până după ultimul examen | alba24

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Flashmob organizat la Aiud, de Ziua Imnului Național al României

Publicat

De Ziua Imnului Național al României a fost realizat un Flashmob în zona pieței organizată joia în municipiul Aiud.

Au fost interpretate, împreună cu publicul prezent, dansuri populare românești iar în final participanții au cântat Imnul Național al României. 

Manifestarea, inedită atât pentru aiudeni cât și pentru cei prezenți la târgul săptămânal, s-a bucurat de aprecierile publicului și de aplauze prelungite.

Organizatorii evenimentului au fost: Ansamblul Folcloric Doina Aiudului al Centrului Multicultural Liviu Rebreanu, Primăria/Consiliul Local Aiud.

Ce înseamnă un Flashmob? 

Flashmob (termen provenit din engleză flash mob, unde flash—flash, clipă; mob — mulțime) este o adunare foarte scurtă într-un loc public, participanții efectuând o anumită acțiune neobișnuită pentru o durată scurtă de timp (de obicei câteva minute), după care grupul se împrăștie.

Orice „spectacol” în stil Flashmob are reguli, dintre care cele mai importante sunt:

 • Acțiunea trebuie sa fie spontană și concomitentă. Este interzisă atragerea atenției de către participanți înainte de acțiune.
 • Trebuie să se formeze impresia că participanții nu se cunosc și înainte de acțiune să nu afișeze că se pregătesc să facă ceva neobișnuit.
 • Toate acțiunile trebuie efectuate după scenariu.
 • Acțiunea nu trebuie să urmeze cu reacții agresive din partea spectatorilor.
 • Fără încălcare de lege sau afișare a intereselor politice.
 • După Flashmob nu trebuie să rămână urme.
 • Toate acțiunile trebuie să fie efectuate cu toată seriozitatea.
 • După finalizare toți participanții trebuie să părăsească imediat locul acțiunii fără a mai arăta că s-a întâmplat ceva deosebit.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Transporturile de animale de lungă durată, suspendate temporar pe perioada caniculei. Precizări ANSVSA

Publicat

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a dispus suspendarea temporară a transporturilor de animale de lungă durată, efectuate cu mijloace de transport care nu sunt echipate cu sistem de răcire a aerului. Măsura a fost luată având în vedere faptul că pentru săptămâna în curs şi săptămâna viitoare în ţara noastră sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele urmând să depăşească chiar şi 40 de grade Celsius.

Această măsură a fost dispusă întrucât, în cazul în care temperaturile exterioare preconizate pe ruta planificată depăşesc 30 de grade Celsius, sistemul de ventilaţie nu este capabil să menţină temperaturile din mijloacele de transport în intervalul 5 – 30 grade Celsius, cu o marjă de +/- 5 grade Celsius, prevăzut de dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

ANSVSA a transmis instrucţiuni tehnice în teritoriu pentru medicii veterinari oficiali, aplicabile transportului rutier de lungă şi scurtă durată şi transportului efectuat pe cale maritimă.

De asemenea, în perioadele cu temperaturi ridicate, se creşte suprafaţa alocată pe cap de animal, atât în cazul transportului rutier de lungă durată, cât şi în situaţia transporturilor efectuate pe cale maritimă.

Călătoriile rutiere de scurtă durată sunt permise doar atunci când acestea se desfăşoară în cursul nopţii sau în primele ore ale dimineţii, cu creşterea spaţiului alocat pe cap de animal şi cu limitarea cât mai mult posibil a duratei călătoriei.

În cazul exportului de animale către ţări terţe, indiferent de tipul mijlocului de transport utilizat, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 150/2020.

Transporturile de animale efectuate pe distanţe lungi se vor relua atunci când temperaturile exterioare de-a lungul întregii rute a călătoriei planificate vor scădea sub 30 grade Celsius.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO: Un nou ATAC al unui URS pe o pășune de lângă Aiud. Cetățean: „În aceste zone numărul de urși trebuie să fie zero”

Publicat

Un urs a atacat din nou o cireadă de vaci aflată pe o pășune de pe raza localității Ciumbrud, sat ce aparține de municipiul Aiud. Acesta este al doilea atac din ultimele zile, după ce duminică o ursoaică cu pui au omorât o vacă și au rănit un vițel și două capre. 

Potrivit unui cetățean, pășunea pe care a avut loc atacul este împrejmuită cu gard electric, însă acesta nu a avut niciun efect în fața ursului.

„În aceste zone numărul de urși trebuie să fie zero, deoarece nu este un mediu sănătos pentru ei.

Acești urși au fost aduși aici prin relocare fără să ceară acordul primăriei sau a Ocolului Silvic Aiud și sau înmulțit deoarece nu au unde să meargă”, a scris cetățeanul, pe pagina de Facebook.

Vezi și FOTO: Un URS a ATACAT pe o pășune de lângă Aiud. A omorât o vacă, îngrijitorul a scăpat după ce s-a refugiat într-un adăpost

Reamintim faptul că o ursoaică cu doi pui a atacat duminică, 25 iulie, pe o pășune din zona Ciumbrud, lângă municipiul Aiud.

Un îngrijitor a scăpat de atac după ce a fugit într-un adăpost. Ursoaica a omorât mai apoi o vacă, iar puii au rănit un vițel și două capre.

sursa: Vasile C.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

CALENDAR Creștin Ortodox AUGUST 2021: Toate sărbătorile importante din luna lui Secerar trecute în Calendarul Bisericesc

Publicat

August este a opta lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În România, luna august, popular, are mai multe denumiri zonale: Augustru, Măselar, Gustar, Secerar.

Calendar ortodox august 2021: Pentru luna august, calendarul ortodox arată că există patru sărbători religioase marcate cu cruce roșie. Față de luna precedentă, în luna august vom avea mai puține sărbători cu cruce neagră, mai exact trei.

Vezi și Calendar Creștin Ortodox 2021: Toate sărbătorile religioase importante din an trecute în Calendarul Bisericesc

Calendar ortodox august 2021. Astfel, în prima duminică, care pică pe 1 august este Scoaterea Sf. Cruci, duminica a VI-a după Rusalii, atunci când va fi și dezlegare la ulei și vin

În data de 6 august este una dintre marile sărbători creștine și anume, Schimbarea la Fată a Domnului (dezlegare la peste), iar pe 7 august va fi sărbătoarea Sfintei Teodora de la Sihla.

Calendar ortodox august 2021. Pe 15 august 2021 în duminica a VIII-a după Rusalii este Adormirea Maicii Domnului, mare sărbătoare pentru români.

Pe 22 august, în duminica a IX-a după Rusalii. vor fi pomeniți mai mulți Sfinți.

În ultima duminică, a X-a după Rusalii, va fi prăznuită sărbătoarea cu cruce roșie în calendar și anume, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul(dezlegare la ulei si vin).

Calendar ortodox: august 2021

 • Duminica a VI-a după Rusalii(Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
 • D 1 Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
 • L 2 Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
 • M 3 Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)
 • M 4 Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
 • J 5 Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
 • V 6 (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia)(Dezlegare la peşte)
 • S 7 †) Sfânta Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a VII-a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
 • D 8 Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Dezlegare la ulei şi vin)
 • L 9 † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
 • M 10 Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfințit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
 • M 11 †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid.(Post)
 • J 12 Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
 • V 13 Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post)
 • S 14 Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a VIII-a după Rusalii(Înmulțirea pâinilor); Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
 • D 15 (†) Adormirea Maicii Domnului
 • L 16 Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec
 • M 17 Sf. Sfințit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
 • M 18 Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon (Post)
 • J 19 Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
 • V 20 Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie (Post)
 • S 21 Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; †) Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
 • Duminica a IX-a după Rusalii(a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
 • D 22 Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
 • L 23 †)Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
 • M 24 Sf. Sfințitț Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
 • M 25 Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post)
 • J 26 Sfinții Adrian şi Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
 • V 27 Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei (Post)
 • S 28 Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocița, fiica lui Fanuel
 • D 29 †) Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a X-a după Rusalii(Vindecarea lunaticului); Ap. Fapte XIII, 25-33; I Corinteni IV, 9-16; Ev. Marcu VI, 14-30; Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
 • L 30 †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sfântul Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
 • M 31 Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate