Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere liceu 2024. Fișa de înscriere la învățământ liceal și profesional. Perioada pentru probele de aptitudini. Calendar

Publicat

Admitere liceu 2024. Modelul fișei de înscriere la învățământul liceal, profesional și dual a fost transmis de Ministerul Educației, inspectoratelor școlare. Fișele vor fi completate de absolvenții de gimnaziu și părinții acestora, în iulie. Repartizarea computerizată va fi în 24 iulie.

În cazul mediilor de admitere egale, la repartizare computerizată, primul criteriu de departajare va fi media din clasele V-VIII.

Admitere liceu 2024. Model fișă de înscriere

Media de admitere liceu 2024. Cum se calculează

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, reprezintă:

 • media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a
  • calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Admitere liceu 2024: ce elevi se pot înscrie fără să susțină examenul de Evaluare Națională. Condiții și acte necesare

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă

 • pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională
  • fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat. Aceasta însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență.

Acești candidați nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Vezi și Structura anului școlar 2023-2024. Când sunt examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. CALENDAR cursuri și vacanțe

Media de admitere 2024 la vocațional, artistic, sportiv, teologic și militar

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere
 • Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde:

 • NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Calendar admitere liceu 2024

Probele de aptitudini

 • 3 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 16 – 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
 • 10 iulie 2024 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
 • 11 iulie 2024 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Vezi integral: Admitere liceu 2024: calendarul înscrierilor la învățământul profesional

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 • 13 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 16 – 17 mai 2024 Înscrierea candidaţilor. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor  pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 27 mai 2024.
 • 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 3 – 4 iunie 2024 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 14 iunie 2024 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență

Etapa de repartizare computerizată

pentru candidații din seria curentă

pentru candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

 • 11-12 iulie 2024, 15-22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
 • 19-22 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
 • 20-21 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși
 • 11-12 ulie 2024, 15-19 iulie 2024: verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 23 iulie 2024: verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată

 • în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 25-30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
 • 31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Vezi integral: Admitere liceu 2024 – calendar, înscrieri, reguli, repartizare computerizată

sursa modele fișe înscrieri: IȘJ Mureș/Ministerul Educației

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax