Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

OFICIAL: Admitere liceu 2024 – calendar, înscrieri, reguli, repartizare computerizată. Ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a

Publicat

Admitere liceu 2024. A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul 6154/2023 privind admiterea în învățământul liceal, în anul școlar 2024-2025.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a se va desfășura în perioada 11-12, respective 15-22 iulie 2024.

Repartizarea computerizată va fi în 24 iulie 2024.

Primul criteriu de departajare în cazul mediilor de admitere egale, la repartizare computerizată, va fi media din clasele V-VIII.

Documentul complet publicat în Monitorul Oficial poate fi consultat AICI: Monitorul Oficial Admitere LICEU 2024

Media de admitere liceu 2024

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă:

 • media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Vezi și Structura anului școlar 2023-2024. Când sunt examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. CALENDAR cursuri și vacanțe

Cum se calculează media de admitere la vocațional, artistic, sportiv, teologic și militar

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere
 • Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde:

 • NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Calendar admitere liceu 2024

Organizarea admiterii

 • 13 mai: afișarea ofertei de școlarizare; stabilirea codurilor pentru unitățile de învățământ/filiere, profiluri, specializări; crearea bazei de date cu elevii de clasa a VIII-a, la nivel județean; tipărirea/postarea broșurii de admitere
 • 13-17 mai: transmiterea broșurilor de admitere la școli
 • 20 mai – 14 iunie: ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii (inclusiv prin telefon, e-mail, videoconferință online)
 • 20 iunie: școlile trimit la comisia de admitere județeană baza de date cu mediile de absolvire ale elevilor de clasa a VIII-a, inclusiv lista cu elevii corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați (prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată)
 • 9 iulie: comisia națională de admitere transmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană (prin activarea secțiunilor în aplicația informatică); părinții candidaților care optează pentru media la evaluare națională fără a fi luată în calcul rezultatul la proba de limbă maternă depun declarații în acest sens la secretariatele școlilor
 • 10 iulie: anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a

Probele de aptitudini

 • 3 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 16 – 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
 • 10 iulie 2024 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
 • 11 iulie 2024 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 • 13 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 16 – 17 mai 2024 Înscrierea candidaţilor. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor  pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 27 mai 2024.
 • 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 3 – 4 iunie 2024 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 14 iunie 2024 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă

precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

 • 11-12 iulie 2024, 15-22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
 • 19-22 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
 • 20-21 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși
 • 11-12 iulie 2024, 15-19 iulie 2024: introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
 • 11-12 ulie 2024, 15-19 iulie 2024: verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 22 iulie 2024: termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
 • 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
 • 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 25-30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
 • 31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

A doua etapă de admitere în învățământul liceal

pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

 • 2 august 2024: afișarea locurilor rămase libere (la centrul de admitere)
 • 5 august 2024: înscrierea candidaților la probele de aptitudini/limbă modernă/maternă
 • 6-7 august 2024: desfășurarea probelor de aptitudini/limbă modernă/maternă
 • 8-9 august 2024: afișarea rezultatelor la probele de aptitudini. Rezolvarea eventualelor contestații
 • 12-14 august 2024: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
 • 19 – 20 august 2024 Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Admiterea candidaților pentru învățământul seral

 • 13 mai 2024 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
 • 15 iulie 2024 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral.
 • 25 – 26, 29 – 30 iulie 2024: Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
 • 31 iulie – 2 august 2024 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025 pe locurile de la învățământul seral

Admiterea candidaților pentru învățământul cu frecvență redusă

 • 13 mai 2024 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
 • 15 iulie 2024 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
 • 25 – 26, 29 – 30 iulie 2024 Înscrierea la învățământul cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
 • 31 iulie – 2 august 2024 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv pe locurile pentru învățământul cu frecvență redusă

Admitere liceu 2024 – repartizare în două etape

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea etapei de repartizare computerizată.

După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim legal de elevi la clasă.

Repartizare computerizată 2024 – departajarea candidaților cu medii egale

Prin excepție, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 • nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale
 • nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale
 • nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Admitere liceu 2024 – alte reguli

În procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).

Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

Admitere liceu 2024 – repartizare olimpici și candidați CES sau romi

Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024—2025, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ, 1—2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi, respectiv 1—2 locuri suplimentare la clasă, distincte în unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, care susțin evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi.

Locurile distincte alocate pentru elevii romi, respectiv pentru elevii cu CES vor fi distribuite în mod egal între unitățile de învățământ liceal, stabilite de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

Admitere liceu 2024 – la clase cu predare în regim bilingv

Unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).

Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă din două probe:

 • proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu
 • proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

Proba scrisă – ce cuprinde și cum se depun contestațiile

Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

Timpul pentru proba scrisă este de 60 minute.

Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul liceal.

Proba orală – nu se admit contestații

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

La proba orală nu se admit contestații.

Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.

Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

Proba nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători.

Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Admiterea candidaților la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

Echivalarea pentru admitere la clasele cu predare în regim biligv

Candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, promovează examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute, cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Pot depune cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 (în situații speciale, se poate recunoaște și echivala și adeverința eliberată de instituția/organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute).

Aceștia primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la probă.

Depunerea dosarelor de înscriere

La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.

Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025.

Repartizarea elevilor după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar

După derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar, dacă se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, îi repartizează pe acești candidați, în intervalul 28 august 2024 — până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere; pe absolvenții clasei a VIII-a, care nu au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V—VIII.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax