Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE LICEU 2024: Ierarhia mediilor din ALBA pentru înscrierea la liceu, publicată de minister. Detalii pentru elevi și părinți

Publicat

Admitere liceu 2024: Ministerul Educației a publicat miercuri, 10 iulie, ierarhia mediilor pentru înscrierea la liceu.

Completarea fișelor pentru admiterea la liceu începe de joi, 11 iulie. În 24 iulie va fi repartizarea computerizată.

Media la Evaluare Națională contează în proporție de 100% pentru admiterea la liceu.

Aici poți introduce codul candidatului

Vezi Ierarhia mediilor elevilor din ALBA pentru admitere liceu 2024

În prima etapă a admiterii în învățământul liceal din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 11 – 12 iulie și 15 – 22 iulie.

Tot în această perioadă sunt prevăzute și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ, respectiv depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024  2025 va avea loc în data de 24 iulie.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. De asemenea, numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, atenționează Ministerul Educației.

Admitere liceu 2024. Media de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă:

 • media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru:

 • stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,

AICI, model declarație

semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate.

Se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Admitere liceu 2024. Cum se calculează media de admitere la vocațional, artistic, sportiv, teologic și militar

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere
 • Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde:

 • NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Admitere liceu 2024. Modele FIȘĂ de înscriere

Repartizare computerizată 2024 – departajarea candidaților cu medii egale

Prin excepție, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 • nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale
 • nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale
 • nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Admitere liceu 2024. Repartizare computerizată. Completarea fișelor de înscriere

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, a comunicat ministerul.

Înainte de completarea opțiunilor pe fișa de înscriere la liceu, ar fi util să fie întocmită o listă cu specializările pe care le dorește elevul și codurile aferente acestora, recomandă Ministerul Eucației.

Orientativ, se pot verifica ultimele medii de intrare din anii școlari trecuți și poziția elevului în ierarhia județeană.

Liceele și specializările se ordonează în funcție de preferințe.

Este recomandat ca lista să cuprindă un număr mare de opțiuni, iar numărul locurilor corespunzător opțiunilor depășește poziția elevului în ierarhie.

Pentru completarea opțiunilor în fișa de înscriere, codurile specifice fiecărei specializări (din broșura de admitere) se trec în ordinea preferințelor, pe orizontală, în căsuțele din josul paginii.

Potrivit algoritmului de repartizare, calculatorul nu va trece la următorul candidat până când nu verifică toate opțiunile candidatului anterior și acesta este repartizat. De aceea, este important să fie completate cât mai multe opțiuni.

Vezi AICI mai multe recomandări pentru completarea fișelor de înscriere.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate