Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere liceu 2024: repartizarea computerizată – cum se completează fișele de înscriere. Criterii de departajare

sala clasa liceu examen

Publicat

Admitere liceu 2024: După examenul de Evaluare Națională, elevii se pot înscrie la liceu. Repartizarea computerizată va fi în 24 iulie 2024. Detalii despre criteriile de departajare au fost comunicate de Ministerul Educației și în broșura de admitere.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a se va desfășura în perioada 11-12, respectiv 15-22 iulie 2024.

ADMITERE LICEU 2024: GHID cu locuri și specializări la licee în ALBA, ultimele MEDII de intrare. Fișele de înscriere la liceu

Primul criteriu de departajare în cazul mediilor de admitere egale, la repartizare computerizată, va fi media din clasele V-VIII.

Admitere liceu 2024. Media de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă:

 • media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru:

 • stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,

AICI, model declarație

semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate.

Se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Admitere liceu 2024. Cum se calculează media de admitere la vocațional, artistic, sportiv, teologic și militar

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere
 • Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde:

 • NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Admitere liceu 2024. Modele FIȘĂ de înscriere

Repartizare computerizată 2024 – departajarea candidaților cu medii egale

Prin excepție, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 • nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale
 • nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale
 • nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Admitere liceu 2024. Repartizare computerizată. Completarea fișelor de înscriere

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, a comunicat ministerul.

Înainte de completarea opțiunilor pe fișa de înscriere la liceu, ar fi util să fie întocmită o listă cu specializările pe care le dorește elevul și codurile aferente acestora, recomandă Ministerul Eucației.

Orientativ, se pot verifica ultimele medii de intrare din anii școlari trecuți și poziția elevului în ierarhia județeană.

Liceele și specializările se ordonează în funcție de preferințe.

Este recomandat ca lista să cuprindă un număr mare de opțiuni, iar numărul locurilor corespunzător opțiunilor depășește poziția elevului în ierarhie.

Pentru completarea opțiunilor în fișa de înscriere, codurile specifice fiecărei specializări (din broșura de admitere) se trec în ordinea preferințelor, pe orizontală, în căsuțele din josul paginii.

Potrivit algoritmului de repartizare, calculatorul nu va trece la următorul candidat până când nu verifică toate opțiunile candidatului anterior și acesta este repartizat. De aceea, este important să fie completate cât mai multe opțiuni.

Admitere liceu 2024. Repartizare computerizată. Recomandări

Este recomandată atenție la completarea codurilor. Prea puține opțiuni/coduri sau coduri introduse greșit pot duce la nerepartizarea sau repartizarea la o specializare nedorită a candidatului.

Recomandare: completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc.

Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev, potrivit ghidui explicati citat de edupedu.ro.

Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151 sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55.

După completarea fișei și introducerea opțiunilor în calculator, candidatul primește fișa completată, pentru verificare. Se mai verifică o dată corectitudinea datelor.

Ulterior repartizării computerizate, elevii admiși depun dosarele de înmatriculare la liceele la care au fost repartizați.

Admitere liceu 2024. Repartizare computerizată. Situații speciale

În perioada 31 iulie – 2 august 2024, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată:

 • situaţii medicale speciale
 • schimburi de elevi
 • redistribuirea candidaţilor gemeni
 • distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu
 • corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.

Nu se va depăşi numărul maxim de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate