Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE LICEU și ȘCOALA PROFESIONALĂ în 2016: Ministerul Educaţiei a publicat regulile şi CALENDARUL. Când încep înscrierile

Publicat


evaluarea nationalaElevii din clasa a VIII-a se vor înscrie la liceu în perioada 8-12 iulie 2016, iar repartizarea computerizată va fi pe 19 iulie 2016. La admiterea liceu, va conta în proporție de 75% media de la Evaluarea Națională și 25% media generală de absolvire a claselor V-VIII, ca și până acum. În școlile profesionale cu durata de 3 ani, la care elevii primesc o bursă lunară de la stat de 200 de lei și unde practica se face la companii, înscrierile încep pe 13 iunie 2016.

În Monitorul Oficial a fost publicat marți, 22 septembrie, Ordinul nr. 5.082 din 31 august 2015 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017. Ordinul este semnat de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Admiterea absolvenților de clasa a VIII-a la liceu se va desfășura după aceleași reguli ca în ultimii ani, respectând Metodologia din 2010. Nu se va modifica nici calculul mediei de admitere la liceu, care este următorul: 75% media de la Evaluarea Națională 2016 si 25% media generală de absolvire a claselor V-VIII.

O altă regulă care se menține este posibilitatea echivalării examenului de limbă străină cu examenele de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine – în cazul în care elevul a promovat în timpul gimnaziului astfel de examene și în cazul în care solicită recunoașterea și echivalarea lor.

Recunoasterea rezultatelor obținute la aceste examene se face dacă certificatul sau diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător cadrului european comun de referință pentru limbi, se arată în ordinul de ministru. Elevii ale căror diplome îndeplinesc aceste condiții primesc nota 10 la examenul de limbă străină pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv.

CALENDARUL admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2016: Elaborarea planului de măsuri pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 201: Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştintelor de limba maternă; transmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

28 aprilie 2016: Afişarea ofertei de şcolarizare/ ofertei de formare profesională, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica; stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere

9 mai 2016: Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere; ransmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru; afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

17 mai 2016: transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita

11-31 mai 2016: şedinţe de instruire cu părintii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare

22 iunie 2016: transmiterea de către fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati

24 iunie 2016: transmiterea de catre comisiile de admitere judetene /a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a

7 iulie 2016: transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene

8 iulie 2016: afişarea în fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidaţilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere; completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anunţarea ierarhiei absolventilor claselor a VIII-a

11 iulie 2016: eliberarea fişelor de inscriere pentru candidatii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

PROBELE de APTITUDINI

19-20 mai 2016: eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

23-24 mai 2016: înscrierea pentru probele de aptitudini

25-28 mai 2016: desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016: afişarea rezultatelor la probele de aptitudini; depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016: afişarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

24 iunie 2016: transmiterea de catre comisiile de admitere catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati; actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati

7 iulie 2016: transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere

8 iulie 2016: validarea de catre comisia de admitere a listei candidatilor admisi la liceele/ clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva

11 iulie 2016: ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini: transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă

19-20 mai 2016: eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

23-24 mai 2016: înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

25-28 mai 2016: desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

30 mai 2016: afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau maternă; depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2016: afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna; transmiterea catre comisia de admitere a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1-2 iunie 2016: ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

7 iunie 2016: depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

8 iunie 2016: transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

13 mai 2016: afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

24 iunie 2016: data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

11-13 iulie 2016: repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

14-16 iulie 2016: înscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curenta, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data inceperii cursurilor anului şcolar 2016-2017

8-12 iulie 2016: completarea opţiunilor în fisele de înscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a; completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea

8-12 iulie 2016: introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

9-13 iulie 2016: verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

14 iulie 2016: termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la central judetean de admitere, precum si a listei absolventilor care un participa la repartizarea computerizada; predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

15 iulie 2016: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere la Centrul National de Admitere

16-17 iulie 2016: verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene, transmiterea modificarilor la comisia nationala

18 iulie 2016: corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

19 iulie 2016: repartizarea computerizată in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017

20 iulie 2016: afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţămantul liceal de stat

20 iulie 2016: afişarea de catre fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

21 iulie-29 iulie 2016: depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

A DOUA ETAPĂ de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017

20 iulie 2016: înscrierea candidaţilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştintelor de limba moderna sau maternă

21-22 iulie 2016: susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna

23 iulie 2016: afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii

20-25 iulie: completarea fişei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii

25 iulie 2016: completarea fişei de optiuni de catre candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini; completarea fişei de optiuni de catre candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau de limba materna

20-26 iulie 2016_ introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori

27 iulie 2016: transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean şi la Centrul National de Admitere

28 iulie 2016: repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapă a admiterii

28 iulie 2016: afişarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolvenţii proveniti din scolile respective/ din alte judete, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa

28-29 iulie 2016: depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

29 iulie 2016: transmiterea de catre unitatile din invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii

1-4 august 2016: rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate

A TREIA ETAPĂ de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017

1 august 2016: afişarea locului de desfăşurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna

29 august 2016: înscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

30-31 august 2016: desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1-2 septembrie 2016: repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta demetodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare

5 septembrie 2016: transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii

Admiterea candidaților pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL și pentru cel cu frecvență redusa

28 aprilie 2016: anunțarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017

15 iulie 2016: anunțarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului școlar 2016-2017

26-27 iulie 2016: înscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017

27-29 iulie 2016: repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

CALCULUL mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2016-2017

Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere.

 

CALENDARUL ADMITERII în ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL de STAT cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

Pregătirea admiterii

12 februarie 2016: unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani stabilesc, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, daca vor organiza proba de preselectie a candidatilor.

19 februarie 2016: elaborarea de catre unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, a procedurii de preselectie si a procedurii de admitere; unitatile de invatamant le transmit spre avizare la inspectoratul scolar judetean.

26 februarie 2016: ISJ/ ISMB transmite unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru procedura de preselectie si procedura de admitere; afișarea, la sediul unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, a acestor proceduri, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2016-2017. Se va mentiona in mod expres faptul ca se va organiza o proba suplimentara de admitere in situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este mai mare decat numarul de locura disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala proba suplimentara de admitere organizata in prima si a II-a etapa de admitere conform prezentului calendar.

1 martie 2016: transmiterea de catre Comisia nationala de admitere in invatamantul profesional a modelului fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

28 aprilie 2016: afișarea ofertei de școlarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unitatilor de invatamant gimnazial si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani; crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a; tiparirea informatiilor despre admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, in brosura admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017, intr-o sectiune distincta

9 mai 2016: afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor din Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

17 mai 2016: informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

22 februarie-4 martie 2016: informarea de catre ISJ/ISMB a unitatilor de invatamant gimnazial de posibilitatea continuarii studiilor de catre absolventii claselor a VIII-a in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani Se vor prezenta urmatoarele: – modul de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani; – calendarul si modul de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. Se va face cunoscuta si posibilitatea continuarii studiilor dupa invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

18-22 aprilie 2016: la nivelul fiecărei unități de învățământ care isi propune sa scolarizeze elevi in invatamantul profesional in anul scolar 2016-2017 se desfasoara actiunea „Săptămâna meseriilor” cu urmatoarele actiuni: promovarea invatamantului profesional si tehnic in general si a modului de organizare si functionare a invatamantului profesional cu durata de 3 ani in special, informare privind conditiile in care elevii pot avea acces la invatamantul profesional cu durata de 3 ani si beneficiile acestei forme de pregatire profesionala; consilierea elevilor din clasa a VIII-a, invatamant gimnazial, cu privire la oportunitatea continuarii studiilor in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

11-31 mai 2016: ședinte de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselectie si/sau de admitere si a planului de scolarizare la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

7 martie-27 mai 2016: fiecare unitate de invatamant care, in anul scolar 2015-2016, scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a invatamant gimnazial organizeaza si desfasoara activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe constientizarea cerintelor pietei muncii si a oportunitatilor pentru cariera si de continuare a pregatirii prin invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. Se deruleaza cu sprijinul consilierilor scolari ai centrului judetean de resurse si de asistenta educationala (CJRAE) si urmaresc pregatirea inscrierii elevilor in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

4-13 mai 2016: ISJ/ISMB organizeaza târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei in cadrul acestui eveniment, unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani vor implica si operatori economici. Targul ofertelor educationale va avea si o sectiune dedicata ofertei la nivel regional.

PROBA de VERIFICARE a cunoștințelor limba modernă sau maternă – pentru situatiile in care oferta de scolarizare aprobata cuprinde clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau clase cu predare in regim bilingv a unei limbi moderne – pentru candidatii interesati de inscrierea la unitatile de invatamant/clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva (calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional)

19-20 mai 2016: eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a anexelor fiselor de inscriere pentru candidatii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Se va utiliza acelasi model de anexa la fisa de inscriere ca cel aprobat ca anexa la fisa de inscriere pentru admiterea in invatamantul liceal.

23-24 mai 2016: înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (la unitatile scolare stabilite de catre comisia de admitere judeteana ca centre pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna).

25-28 mai 2016: desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (la centrele stabilite de comisia de admitere).

30 mai 2016: afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna; depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru (la unitatea scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba).

31 mai 2016: afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna; transmiterea catre comisia de admitere judeteana a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se realizeaza la unitatea scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba.

1-2 iunie 2016: ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

7 iunie 2016: depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

8 iunie 2016: admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special (calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional)

13 mai 2016: afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi (se stabilesc de comisiile de admitere ca locuri alocate peste numarul acordat prin planul de scolarizare, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii romi la clasele/unitatile de invatamant profesional la care se organizeaza preselectie).

24 iunie 2016: data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi (se depun la inspectoratul scolar – comisia de admitere).

11-13 iulie 2016: repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi (de către comisia de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati; se face in sedinta publica).

14-16 iulie 2016: înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învățământul special; înscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

ETAPA I de ADMITERE în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Înscrierea candidatilor in vederea admiterii

13-17 iunie 2016: secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial si datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a; eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fisei de inscriere pentru candidatii care solicita aceasta; la solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu FISA de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba materna. Se va elibera o singura fisa de inscriere, iar elevilor li se va incheia situatia scolara inaintea eliberarii acestei fise. Nu se elibereaza fise de inscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie. In cazul elevilor carora li s-a incheiat situatia scolara in ultima zi de scoala, fiind declarati promovati, precum si in alte cazuri justificate, se poate elibera fisa de inscriere pana cel tarziu la 21 iunie 2016 pentru cei care se inscriu pana la data respectiva la unitati de invatamant si calificari la care se organizeaza preselectie. In mod similar, se poate elibera fisa de inscriere pana cel tarziu la data de 24 iunie 2016 pentru cei care se inscriu pana la data respectiva la unitati de invatamant si calificari la care nu se organizeaza preselectie. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul absolventilor din seriile anterioare care solicita eliberarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, care in acest scop se adreseaza unitatilor de invatamant gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.

La unitati de invatamant la care se organizeaza preselectie: 13-17 iunie si 21 iunie 2016 (in 21 iunie pana la ora 15,00)

La unitati de invatamant la care nu se organizeaza preselectie: 13-17 iunie si 21-24 iunie 2016

Înscrierea candidaţilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul
profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere. Nu pot fi inscrisi candidatii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.

21 iunie 2016: La unitatile de invatamant care organizeaza preselectie se afiseaza lista candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si precizari detaliate privind organizarea probei de preselectie (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice).

Preselectia candidatilor

22-24 iunie 2016: derularea probei de preselectie in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit si afisat de fiecare unitate de invatamant care organizeaza preselectie

24 iunie 2016: afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei este mai mare decat numarul locurilor disponibile, afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie va fi insotita de precizarea ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional.

24 si 27-30 iunie 2016: ridicarea de catre candidatii respinsi la preselectie a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie In cazul retragerii fiselor de inscriere de catre candidatii admisi la preselectie, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de preselectie, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba, daca au indeplinit conditiile de trecere, insa au fost respinsi din cauza pozitiei lor in ierarhia rezultatelor. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care contravine procedurii de preselectie adoptate la unitatea de invatamant respectiva.

24 si 27-30 iunie 2016: înscrierea candidatilor respinsi la proba de preselectie pentru alte calificari sau la o alta unitate de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat proba de preselectie

1 iulie 2016: actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, dupa inscrierea la alte calificari sau la unitati de invatamant la care nu s-a organizat preselectie a candidatilor respinsi la proba de preselectie Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitatile de invatamant profesional unde numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite Transmiterea catre comisia judeteana de admitere a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare calificare

Proba suplimentara de admitere (in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)

5 iulie 2016: desfasurarea probei suplimentare de admitere

6 iulie 2016: afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere

7 iulie 2016: afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere in urma rezolvarii contestatiilor la scolile care au organizat proba

Admiterea candidaţilor şi afisarea rezultatelor

7 iulie 2016: transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani catre unitatile de invatamant care au organizat inscrierea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date judetene cuprinzand media de absolvire a claselor V-VIII, precum si notele si media generala obtinute la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a VIII-a

8 iulie 2016: calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional. Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admitere, de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de preselectie/admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeteana de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si va cuprinde informatii referitoare la: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant si judetul de provenienta, rezultatul la proba de preselectie (dupa caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea nationala, nota la proba suplimentara de admitere (dupa caz), media de admitere.

11 iulie 2016: validarea de catre comisia de admitere a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani; afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii admisi si cu cei respinsi, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere la invatamantul profesional Afisarea, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor declarati admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul profesional, si a celor respinsi. Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de catre candidatii respinsi.

11-12 iulie 2016: ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional de catre candidatii declarati respinsi si de catre candidatii declarati admisi care doresc sa renunte la inscrierea la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si au in intentie sa se inscrie la admiterea in invatamantul liceal de stat Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional se pot inscrie in etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional. Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional pot sa se inscrie la etapa I de admitere in liceu. Candidatii declarati admisi care doresc sa renunte la inscrierea la invatamantul professional de stat cu durata de 3 ani si au in intentie sa se inscrie la admiterea in invatamantul liceal de stat pot sa se inscrie la etapa I de admitere in liceu. Absolventilor respinsi in etapa I de admitere la invatamantul profesional si absolventilor declarati admisi care doresc sa renunte la inscrierea la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si au in intentie sa se inscrie la admiterea in invatamantul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de catre unitatile de invatamant gimnazial la care acestia au absolvit clasa a VIII-a, fisa de inscriere la etapa I de admitere in liceu numai pe baza predarii fisei de inscriere la invatamantul profesional.

11-15 iulie 2016: depunerea dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care candidatii au fost declarati admisi

18 iulie 2016: afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere Transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

20 iulie 2016: afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti ISJ/ISMB afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din judet/municipiul Bucuresti.

ETAPA a DOUA de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

Înscrierea candidatilor in vederea admiterii

16-17 august 2016: eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fiselor de inscriere pentru invatamant profesional cu durata de 3 ani pentru candidatii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizati/admisi la liceu sau invatamantul profesional, si care solicita sa participe la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani in etapa a II-a La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

16-17 august 2016 (in 17 august pana la ora 15,00): Înscrierea elevilor la unitatile de invatamant profesional pe baza fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

17 august 2016, dupa ora 16,00: afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz La unitatile de invatamant care organizeaza preselectie se vor afisa precizari detaliate privind organizarea probei de preselectie (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate
a candidatilor, alte detalii organizatorice). Transmiterea catre comisia judeteana de admitere a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare calificare

Preselectia candidatilor

18 august 2016: derularea probei de preselectie in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia

19 august 2016: afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei este mai mare decat numarul locurilor disponibile, afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie va fi insotita de precizarea ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional.

19 si 22 august 2016   : ridicarea de catre candidatii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie

22-23 august 2016 (in 23 august pana la ora 15,00): înscrierea elevilor respinsi la sesiunea de preselectie pentru alte calificari sau la o alta unitate de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamant profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat proba de preselectie

23 august 2016, dupa ora 16,00: actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listelor candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, dupa inscrierea la alte calificari sau unitati de invatamant la care nu s-a organizat preselectie a candidatilor respinsi la proba de preselectie Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant profesional unde numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant

Proba suplimentara de admitere (in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)

25 august 2016: desfasurarea probei suplimentare de admitere

26 august 2016: afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere, la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere

27 august 2016: afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere in urma rezolvarii contestatiilor, la scolile care au organizat proba

Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor

27 august 2016: calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional. Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de preselectie/admitere, precum si a situatiei locurilor libere pentru repartizarea in etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeteana de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si va cuprinde informatii referitoare la: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, rezultatul la proba de preselectie (dupa caz), elementele de calcul al mediei de admitere (media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea nationala si, dupa caz, nota la proba suplimentara de admitere) a candidatilor declarati admisi.

29 august 2016: validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi si de informatii privind repartizarea candidatilor respinsi in a treia etapa.

29-30 august 2016 (in 30 august pana la ora 15,00): candidatii declarati admisi depun la unitatile scolare la care au fost declarati admisi dosarele de inscriere.

30 august 2016, dupa ora 16,00: afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa a II-a de admitere

Transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

31 august 2016: ISJ/ISMB afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din judet/municipiul Bucuresti.

ETAPA A TREIA de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

1-2 septembrie 2016: repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare

NOTA: Unitatile scolare care au organizat preselectie si mai au locuri libere in urma preselectiei, de comun acord cu partenerii de practica, pot decide si comunica in scris comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana la data de 2 septembrie 2016, daca si in ce conditii sunt de acord cu repartizarea de catre Comisia judeteana a unor candidati pe locurile libere.

5 septembrie 2016: transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii

5-6 septembrie 2016 : depunerea de catre absolventi a dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care au fost repartizati

7 septembrie 2016: afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati in invatamantul profesional dupa repartizarea din etapa a III-a si depunerea dosarelor de inscriere. Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati.

 


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

ANAF speră să-și conecteze serverele la casele de marcat ale comercianților în acest an

Publicat

Interconectarea caselor de marcat cu serverele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) se va realiza în cursul acestui an, a declarat preşedintele Agenţiei, Mirela Călugăreanu, informează Agerpres. „Se fac eforturi pentru ca lucrurile să se întâmple cât mai curând posibil”, a spus Mirela Călugăreanu, în legătură cu interconectarea caselor de marcat ale agenților economici cu […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat de 51 de ani, aflat la cumpărături, a murit într-un supermarket Lidl din Timișoara. S-a prăbușit între rafturi

Publicat

cumparaturi

Un bărbat de 51 de ani a murit în timp ce se afla la cumpărături, într-un magazin Lidl din Timișoara. O parte dintre clienți, dar și angajații din magazin au sunat la 112, dar echipajul medical care a sosit nu a mai putut face nimic pentru el. Incidentul s-a petrecut miercuri seară. Omul intrase să […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Dacia va prezenta la Geneva primul său automobil 100% electric. Va fi „cea mai accesibilă mașină electrică de oraș de pe piață”

Publicat

Dacia anunță că va prezenta pe 3 martie la Geneva „în premieră mondială cea mai accesibilă mașină de oraș de pe piață, 100% electrică”. Este de așteptat ca modelul de oraș să coste sub 15.000 de euro, dar să fie mult mai accesibil la preț după aplicarea subvențiilor. De mulți ani de zile se vorbește […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Sondaj surprinzător, prezentant la CEx-ul PSD. Ce procente au partidele mari și ce formațiuni nu trec pragul electoral

Publicat

Liderii PSD au discutat în ședința de Comitet Executiv  de miercuri pe marginea unui sondaj de opinie prezentat de Marcel Ciolacu care dă PSD la 27%, în condițiile în care PNL este cotat cu 38 de procente. Același sondaj arată că Pro România, PMP și ALDE nu fac pragul electoral. Conform unor surse din partid, […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate