Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere școala de agenți de poliție 2023: 4 candidați pe un loc la Cluj, 3 la Câmpina. Ultima zi pentru completarea dosarului

Publicat

Admitere școala de agenți de poliție 2023: aproape 6.000 de candidați s-au înscris pentru examenul de admitere în cele două unități de învățământ preuniversitar ale Poliției Române, anunță IGPR.

Sunt patru candidați pe un loc la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

La Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, sunt 3,56 candidați pe un loc.

Pe cele 1.340 de posturi scoase la concurs în cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina, s-au înscris 4.779 de candidați

Pe cele 300 de posturi de la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, s-au înscris 1.212 candidați.

Admitere școala de agenți de poliție 2023: ultima zi pentru completarea dosarului de recrutare

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații trebuie să depună documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023. Ultima zi pentru depunerea cererii de înscriere a fost 5 noiembrie 2023

Dosarele de recrutare se depun la sediile inspectoratelor de poliție (pentru candidații din Alba, la IPJ Alba, Serviciul Resurse Umane).

La momentul depunerii dosarului, candidații vor avea asupra lor documentele solicitate în original (diplomă bacalaureat, foaie matricolă, act de identitate, certificate etc.), în vederea certificării conformității cu originalul de către ofițerul de recrutare.

În cazul în care se depun la dosar copii legalizate ale acestora, nu mai este necesară prezentarea originalelor la depunerea dosarelor.

Admitere școala de agenți de poliție 2023: acte pentru dosarul de recrutare

Dosarul de recrutare se constituie din următoarele acte şi documente:

 • cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare (Anexa nr.2) – AICI, model – se va aduce în original la depunerea dosarului
 • curriculum vitae – Europass (CV)
 • copii ale documentelor care atestă absolvirea studiilor liceale: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (ex: Revisal etc.) şi, dacă este cazul, ale livretului militar – însoțite de originale
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă – însoțite de originale
 • autobiografia, întocmită olograf, cu instrument de scris cu pastă sau cerneală de culoare albastră, conform îndrumarului
 • tabelul nominal cu rudele candidatului şi, după caz, ale soţului/soţiei candidatului
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar – AICI model consimțământ cazier 
 • o fotografie color 9×12 (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia)
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familiedin care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
 • consimțământ informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat – AICI, model adeverință medicală și consimțământ informat
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – AICI, model
 • un dosar plic (fără a se face mențiuni pe dosar).

Admitere Școala de agenți de poliție 2023 – probele de concurs

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt:

 • proba de evaluare a performanței fizice – evaluată de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”
 • proba de evaluare a cunoștințelor – evaluată cu note de la 1 la 10

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7 – 13 decembrie 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție.

Pentru candidații din județul Alba, centrul zonal de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice esteȘcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Centre zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – proba scrisă

Proba de evaluare a cunoștințelor este un test grilă. Pentru 90% din nota maximă, cuprinde:

 • subiecte din disciplinele: limba română – 40% și limba străină – 15%;
 • subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului – 20%
 • subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză

La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor, se acordă un punct din oficiu, acesta reprezentând 10%.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute anterior (respectiv proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice).

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – primele rezultate și contestații

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.

Identificarea candidaților în listă se realizează după codurile unice de identificare.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – examinarea medicală

Examinarea medicală reprezintă etapă eliminatorie și se realizează pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024.

La finalul fiecărei zile, va fi publicată pe site-ul unităților de învățământ situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – rezultate finale

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data 2 februarie 2024

Vezi integral: Admitere școala de agenți de POLIȚIE 2023: toate informațiile pentru candidați

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax