Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

AJFP Alba: 25 mai, termen limită pentru depunerea declaraţiilor 200, 201, 221 şi 230. Precizări pentru contribuabilii persoane fizice


Publicat

finante AlbaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba informează contribuabilii că luni, 25 mai, este termen limită pentru depunerea unor declaraţii privind veniturile realizate în România şi în străinătate, privind cele din activităţi agricole pe bază de norme de venit şi destinaţia sumei de 2% din impozitul anual. Cei care nu respectă termenul limită riscă amenzi cuprinse între 50 şi 500 lei.

Citeşte şi CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE pe luna MAI 2015: Termene la Fisc pentru declarațiile de mențiuni, situații, formulare și plăți

Potrivit ANAF, data de 25 mai 2015 reprezintă termenul limită pentru depunerea declaraţiilor:

– 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”

– 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”

– 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”,

precum şi a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

Formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România” se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2014, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

– activităţi independente;

– cedarea folosinţei bunurilor;

– activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Citeşte şi Declaraţia 200, cu termen limită de depunere 25 mai. Cum se completează formularul şi cine are această obligaţie fiscală

Contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit, completează secţiunea corespunzătoare din formular. Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau al unei unități de cult, depun formularul 200, completând secţiunea corespunzătoare din formular.

Declarația se completează în două exemplare: originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;

‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Formularul 201- „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul 2014, condiția de rezidenţă prevăzută în Codul fiscal, care au realizat în anul 2014 venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activități în străinătate, cum ar fi:

-venituri din profesii libere,

-venituri din activități comerciale,

-venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,

-venituri din cedarea folosinței bunurilor,

-venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură,

-venituri sub formă de dividende, dobânzi,

-venituri din premii, venituri din jocuri de noroc,

-venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,

-câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operațiuni similare, alte venituri din investiții,

-venituri din pensii,

-alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursă într‐o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din țara de sursă;

b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;

– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Formularul 221-„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2015, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Declaraţia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private

– conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;

‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,

pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii

sau unităților de cult.

Formularul se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarațiile menţionate se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarațiile se pun gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Formularele 200 şi 230 se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin Spatiul Privat Virtual sau pe baza unui certificat digital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nedepunerea formularelor 200, 201 şi 221 până la data de 25 mai 2015, inclusiv, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Modelul formularelor precum şi instrucţiunile de completare a acestora se găsesc pe portalul ANAF, la adresa:

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/toate formulare cu explicaţii

Informaţii detaliate se pot obţine:

– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;

– telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

– la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

RECORD de vaccinări într-o singură zi la Aiud. Doritorii se pot prezenta pentru vaccin cu buletinul și fără programare

Publicat

A fost înregistrat cel mai mare număr de persoane vaccinate într-o singură zi, în municipiul Aiud.

276 de persoane s-au vaccinat joi, 6 mai, în Aiud.

Potrivit unei postări a Primăriei Municipiului Aiud, 216 persoane au fost vaccinate la centrul de vaccinare din oraș.

Acestora le-a fost administrat serul Pfizer.

Personalul medical din echipa mobilă a administrat 60 de doze de vaccin Moderna.

Începând cu data de 7 mai, toți cei care doresc să se vaccineze la Aiud, o pot face fără programare.

Doritorii se prezintă, doar cu buletinul, la centrul de vaccinare din sala de sport, situat pe strada Tribun Tudoran.

Persoanele care nu se pot deplasa, pot solicita deplasarea echipei mobile de vaccinare, prin intermediul medicului de familie.

Sursă foto: Facebook – Primăria Municipiului Aiud

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

9 mai: Ceremonie de Ziua Independenței de stat a României și Ziua Europei, la Alba Iulia. PROGRAM

Publicat

Anual, pe data de 9 mai, sunt celebrate Ziua Independenței de stat a României, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei.

Cu această ocazie, în Alba Iulia sunt organizate o serie de activități care vor avea loc duminică, 9 mai, începând cu orele 12.00, la Cimitirul Eroilor din municipiu.

Programul activităților:

11.40 – 11.55: Primirea invitaților;

11.55 – 12.00: Ocuparea locului în dispozitiv;

12.00 – 12.02: Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă;

12.02 – 12.05: Intonarea Imnului Național al României;

12.05 – 12.15: Oficierea serviciului religios;

12.15 – 12.25: Rostirea alocuțiunii cu privire la semnificația Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Zilei Europei;

12.25 – 12.40: Depunere de coroane, jerbe și buchete de flori;

12.40 – 12.45: Constituirea dispozitivului pentru defilare;

12.45 – 12.50: Defilarea Gărzii de Onoare.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituției Prefectului din județul Alba, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Județeană de Informații Alba, Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Asociația Veteranilor de Război, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

BIROTICA SRL: ANUNȚ finalizare implementare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Publicat

ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

BIROTICA SRL cu sediul in Municipiul Alba Iulia, str. Tulnicului, nr. 6, judetul Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/996/2003, CUI RO 15932452, anunta finalizarea implementarii proiectului ’’Grant’’, proiect nr. RUE 75, înscris în cadrul Măsurii ’’Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 08.12.2020 pana la data de 06.05.2021.

Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea BIROTICA SRL.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor
Valoarea proiectului a fost de 166272.06 lei (valoarea totala) din care : 144584,40 lei grant si 21687,66 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact beneficiar:

Urban Alexandru

e-mail: office@ambalajecartonate.ro

tel: 0745.056.438 / fax: 0258.812.320

Anunțul în format PDF: BIROTICA SRL: ANUNȚ finalizare implementare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

ANUNȚ: Biroul de Cadastru MAXIM Alba Iulia angajează personal pentru munca de teren și de birou

Publicat

Recrutăm personal pentru activițati de teren și personal pentru munca de teren și munca de birou.

Profilul vizat este:

  • – Seriozitate
  • – Disciplină
  • – Dorintă de muncă și de a asimila informații noi

Trainingul este oferit de noi gratuit.

Oferim șansa dezvoltării profesionale într-un mediu modern cu aparatură si tehnologie de ultima generatie.

Pe langă oportunitațile de evoluție profesională punem la dispoziție o gama variata de sisteme financiare accesibile și atractive!

Va asteptăm cu CV la sediu sau pe adresa de email: cadastrumaxim@yahoo.com

Ne găsiti usor pe orice GPS căutând: BIROU CADASTRU MAXIM.

Vă asteptăm!

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate