Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Amintirile lui Eminescu despre Şcolile Blajului:„Îmi plăcea măgărarul de la Seminar, spunea poveşti minunate“


Publicat

Pezenţa lui Mihai Eminescu pe meleagurile Albei este zugrăvită în lucrarea „Amintiri despre Eminescu”, ediţie îngrijită de Corneliu Remus Cacoveanu, Ion Buzaşi şi Ion Mărgineanu.

„Poetul nepereche“ a studiat în perioada mai-septembrie 1866, la Blaj, oraș care i se arăta la acea vreme sub aureola primită de un Şincai, Klein, Petru Maior.

Citește și 15 ianuarie 2021: 171 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste

Potrivit autorilor lucrării, Mihai Eminescu a ajuns în micul orăşel de pe Târnava, la Blaj, pe la sfârşitul lunii mai a anului 1866. În amintirea lui Ştefan Cacoveanu, în casa căruia a stat în vara aceluiaşi an a rămas astfel:

„…te punea în uimire cu iscusimea şi cunoştinţele sale“

„Doritor de a-l cunoaşte, am ieşit în piaţa de dinaintea gimnaziului, locul de întâlnie al studenţilor. Aici i-am făcut cunoştinţa. Era un tânăr între 16-17 ani, de statură mijlocie, frumos şi roşcovan.

Avea un păr negru dat îndărăt şi lung, părea a nu fi fost tuns de un an de zile. Era într-un surtuc de peruvian negru, ros, scurt în mâneci şi rupt în coate; în nişte pantaloni de altă culoare (gălbui mi se pare) scurţi de i se vedea de sub ei până la înfăşurări ciobotele scâlciate şi prăfuite. Pe cap purta, deşi era cald deja, căciulă neagră, grea, săoasă de miel.

Nu ştiu cum să îmi explic împrejurarea că acest exterior neglijat nu ne era bătător la ochi. Poate fiindcă la Blaj, unde studia sărăcimea, se aflau încă mulţi ca el, rău situaţi şi îmbrăcaţi, şi apoi la un talent aşa de mare cum îl ţineam noi, ni se părea cumva naturală această lăpădare de sine.

Mai bătătoare la ochi ne-a fost împrejurarea, că deşi era în vârstă de 16-17 ani, şi deşi te punea în uimire cu iscusimea şi cunoştinţele sale, îndeosebi pe teren literar, avea numai două clase gimnaziale, făcute la Gimnaziul German din Cernăuţi“, aşa îl descria în urmă cu mai bine de un secol Ştefan Cacoveanu, cel care l-a găzduit pe Mihai Eminescu în perioada mai-iulie 1866.

Traiul studenţilor pe vremea când Eminescu era la Blaj, primitiv

Mihai Eminescu le spunea studenţilor din Blaj că „el era de la Botoşani din Moldova. Tată-său, Eminovici, era bucovinean.

Venise în tinereţe la Moldova ca ispravnic la o moşie boierească şi se însura cu o moldoveană cu ceva stăricică. Fiind tată-său crescut la nemţi, ţinea mult să-i dea şi creştere germană. Îl trimise aşadar la Cernăuţi, la învăţătură.

Acolo îl pusese sub grija profesorului Pumnul, autorul Lepturariului. După vreo câtăva vreme, acest mentor al său slăbise de morb, încât nu-1 mai putea ţinea de scurt.

Micul Eminescu folosindu-se de ocaziunea dată, în loc de a merge la şcoală, se închidea în biblioteca Pumnului.

Acolo studia necontenit şi neconturbat răzbunându-şi astfel în contra atâtor profesori pedanţi şi sarbezi.

În modul acesta ne spunea el în liniamente generale, că rămase la a II-a clasă gimnazială şi astfel pe multă vreme învrăjbit cu şcoala, dar şi cu tată-său“. Mulţi se întreabă, probabil, ce căuta Eminescu tocmai la Blaj?

Potrivit lui Ştefan Cacoveanu, cel care este cunoscut ca „poetul nepereche“ spunea în 1866 că „venise la Blaj, ca să facă examen pe clasa a VII-a şi astfel să împace pe tată-său, care îi făgăduise că-i trimite bani, numai să apuce firul studiilor mai departe.

La Blaj sosise cu nişte studenţi, care îl luară în trăsură ajungându-1 pe drum. A doua zi după sosirea lui îl întâlnirăm în piaţă şi ne împretinirăm numaidecât. Îl chemai să şadă la mine şi veni numaidecât. Modul de trai al studenţilor în vremea când Eminescu frecventa şcolile Blajului era primitiv, după cum îşi amintea Ştefan Cacoveanu.

„Trăiam din ce ne aducea cu desagii de acasă pe 2-3 săptămâni: pâine, făină, slănină, brânză în belşug, dar bani puţintei de tot. Norocul, că Eminescu era un tânăr sănătos ca piatra, nealegător în ale mâncării, mânca bine, dormea lung şi fără grijă, dimineaţa de regulă pe la 8 oare se scula, se spăla, da cu degetele de câteva ori prin părul bogat şi lung dat pe spate şi era pieptănat gata.

Îmbiindu-1 cu pieptene îmi zise: chiar bine, frate, că eu, parcă am scăpat din focul de la Troia, n-am astfel de sculă.

Scaldă în Târnavă, la moară

„După ce dimineaţa se găta, dejunam ce da D-zeu, şi de regulă el mergea de se scălda în Târnava la moara din jos de roate şi se scălda întruna până la amiazi, iar eu cu alţi tovarăşi, mergeam la câmp de ne preparam pentru bacalaureatul ce aveam să-1 facem prin luna lui iulie şi numai la prânz ne întorceam acasă.

Atunci venea şi Eminescu de la scaldă, unde punea în mirare pe toţi cu manevrele ce făcea înot, corlindu-se ca aici şi ieşind de sub apă târziu unde nici nu-ţi aduceai aminte.

Şi în Blaj eram tineri buni înotători, dar cu Eminescu nici unul nu putea ţine. Aceasta era părerea generală.

E de însemnat însă, că se scălda de o parte singur şi cu cei dimprejur nu făcea multă vorbă, îi plăcea să iasă în piaţa Blajului, bogată în poame de tot felul, îşi umplea căciula cu poame şi apoi mâncând sta de o parte râzând de ştrengăriile studenţilor de prin piaţă, fără a lua însă parte la ele vreodată.

În scăldat exceda. În alte era moderat. Nu bea, nu fuma, nu juca cărţi, era ca o fată mare“.

Lucrurile se schimbau radical când era vorba de discuţii serioase, argumentate. „Când se încingea însă câte o discuţie, şi aceasta nu era rar, lua parte cu plăcere; dar adesea era de altă părere, pe care şi-o apăra vorbind cu o siguranţă, parcă ar fi citit din carte.

Se vedea că ieşise din biblioteca Pumnului, unde studia în bună voie, după placul inimii, fără a fi conturbat de cineva. Când voia cineva să-i impună păreri contrare dânsului, jumătate cu durere, jumătate cu tristeţe repeta mereu: «lasă-mă frate, lasă-mă în pace»!“

Casa în care a locuit Mihai Eminescu în perioada iunie-iulie 1866 era pe uliţa ce duce din piaţă către Sâncel, aşa zisă a Hotelului. Imobilul avea trei apartamente: „unul către uliţă, ocupat de mine, Georgiu Bucşa, Teodor Totu, ambii morţi deja, şi de Ioan Paul, nepot al meu, atunci abia de şase ani, astăzi profesor la Iaşi şi la mijloc, între aceste două apartamente, era culina.

Odaia noastră era mică şi avea numai două paturi, iar lui Eminescu îi improvizam în toată sară patul separat, căci noi ăştialalţi dormeam câte doi într-un pat. Cum se vede, lucru sărăcăcios.

Dar prietenia, armonia dintre noi şi inima bună făcea toate bune“, aşa îşi amintea în 1904 Ştefan Cacoveanu, care l-a lăsat pe Eminescu la Blaj, după ce şi-a luat examenul de bacalaureat în iulie 1866.

Rămas la Blaj în aşteptarea paralelor de acasă

„La plecarea mea, punându-i în vedere că cine ştie când îi vor sosi banii şi Blajul peste vacanţă despopulându-se de studenţime, nu-i cu sfat să rămână singur şi strein, 1-am chemat să vină cu mine, – dar zicea că banii au să-i vină în curând şi epistola tatălui său trebuia să-1 găsească în Blaj.

Am înţeles că, plecând eu, s-a alăturat la nişte studenţi ocrotiţi peste vacanţă pe lângă seminarul teologic de acolo. Cu aceşti studenţi, care trăiau de la seminar, a şezut Eminescu până prin septembrie.

Cam pe acest timp a trecut pe la Sibiu în România. Mergând şi eu în toamna acelui an la Sibiu, să studiez dreptul, Ioan Lapedatu, regretatul profesor şi poet de la Braşov, pe atunci student în Sibiu şi Nicolae Denşuşan, istoricul, pe atunci student la Academia de Drept din Sibiu, mi-au spus că Eminescu trecuse pe acolo şi erau încântaţi de acest minunat copil.

„Ce să mai spun despre dânsul din vremea cât am stat împreună la Blaj? Se întreba în urmă cu peste un secol Ştefan Cacoveanu. Răspunsul: „Aici era străin şi foarte avizat la ajutorul altora, dar nu se dejosea a cere de la cineva ceva.

Îi lipsea totul, dar nu se plângea de nimic. Trăia fără de grija zilei de mâine. Trebuinţele vieţii şi le redusese într-atâta, încât nu se temea că nu şi le-ar putea îndestula uşor, oricând şi oriunde. Ca păsările din evanghelie, care nu seamănă nici seceră, se rezema pe mila Domnului cea bogată.

Cum venise la Blaj să facă examen şi încă pe 4 clase deodată, ai fi socotit să nu-şi afle locul, umblând să-şi câştige oameni, – căci cine are oameni, are pe Dumnezeu, – nu umbla să facă cunoştinţa profesorilor, nici să-şi facă mână bună cu cei mari.

Nu umbla alergând după nimic. Cu atât mai puţin după carele, care nu te aşteaptă. Dacă umblai după prietenia lui, bine, dar să umble el după prietenia altuia, nu. Nu vorbea despre sine şi lucrurile lui niciodată!

Să fi scris ceva cât am stat în Blaj împreună nu ştiu. Avut-a cărţi cu sine şi ce fel de cărţi? nu ştiu; căci calabalâcul, puţin cât va fi avut, îl lăsase, aşa mi se pare, la gazda unde trăsese mai întâi când sosise la Blaj. Afară de limba germană ştia puţină gramatică franceză, dar nu citea nici nu vorbea în această limbă. Cât va fi ştiut din limbile şi literaturile clasice n-am luat seama.

Pe teren literar, mi-aduc aminte, că nimeni dintre noi nu putea ţine cu dânsul, deşi noi purtam pretenţioasele stiluri de sextani, septimani, octavani şi maturizanţi, vezi Doamne, şi această împrejurare ne jena puţin, mai cu seamă, că dânsul în hăinuţele lui rele şi nu pe el croite, arăta a fi mult mai tânăr de 16 ani; pe când noi unii purtam barbă şi mustăţi.

Şi noi nişte sextani, septimani, octavani, maturizanţi; vezi Doamne, nu ne-am fi dat învinşi de un copil de a doua clasă. E natural, că lupta era vehementă, mai cu seamă că Eminescu era arţăgos şi nu ceda“. Cocoveanu scria că poetul lui favorit a lui Eminescu era Alecsandri. „Care va fi fost pe vremea aceea poetul ori filosoful dânsului în literatura germană n-am băgat de seamă.

Noi, pe la Blaj, atunci nu prea ştiam nemţeşte, ca să putem intra ceva mai afund în literatura acestei limbi. Că Eminescu ştia aşa bine nemţeşte nu mă miram, căci studiase tot la nemţi, dar mă punea în mirare limbajul lui românesc atât de elegant şi frumos, mai ales ştiindu-l că vine de la şcoli străine.

Ne aducem aminte cum strică limba cei care vin de la şcoli maghiare şi germane. Eminescu nici într-acest punct nu era ca alţi oameni“, mai nota autorul în „Amintiri despre Eminescu“.

Povestea cu măgărarul

Povestea cu măgărarul Seminarului Ştefan Cacoveanu îşi aminteşte că la reîntâlnit pe Eminescu în 1868, la Bucureşti, ocazie cu care l-a întrebat şi despre şederea sa la Blaj. „- Ce zici de Blaj? cum ţi-a plăcut? Mi-a plăcut de măgărarul de la seminar. Şi de ce tocmai de măgărar? Spunea poveşti minunate şi-l ascultam cu multă plăcere, a fost răspunsul“.

Autorul ne ajută să intrăm pe făgaşul poveştii cu măgărarul. „Pe la anul 1866, apa de băut în Blaj se aducea de afară din oraş. Spre acest scop seminarul ţinea un căruţ, tras de un măgar. Omul de lângă acest căruţ se numea în Blaj: măgărarul de la seminar. Că cine va fi fost atunci măgărar nu ştiu.

Pe la anul 1878-79 când locuiam în Blaj, se afla ca măgărar un mare povestaş şi vornic de nunţi, anume Nicolae Mihu, poreclit Chenderi, de loc din Veza; ţăran în vârstă cam de 40 de ani, foarte isteţ. Avea o pasiune irezistibilă de a spune poveşti. Spunea teologilor seara în dormitor, până târziu, când adormeau toţi“.

Participant la lucrările ASTRA

Tot de şederea la Blaj poate fi legată şi vizita pe care a făcut-o în „Bălgradul lui Mihai Viteazul”, în Alba Iulia, în prima zi a adunării ASTRA, 27 august 1866, în biserica Maieri I din oraş. Aici ar fi asistat la prelegeri şi dezbateri. Despre locurile şi timpul afectat de Eminescu manifestărilor ASTREI din ziua următoare s-au păstrat puține informaţii.

N.N.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO ACCIDENT la Alba Iulia: O mașină a rupt un stâlp de electricitate pe Bulevarul Republicii. TRAFIC ÎNGREUNAT

Publicat

Un accident rutier a avut loc joi 24 iunie, în zona unei spălătorii auto de lângă supermarketul Selgros din Alba Iulia. 

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat, pe Bulevardul Republicii din cauza accidentului rutier. Din primele date un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. Posibil o persoana  a fost rănită ușor.

Știre în curs de actualizare

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

DOCUMENT: Marea RELAXARE de la 1 iulie. Aproape toate restricțiile anti-COVID au fost eliminate

Publicat

Guvernul a adoptat joi noi măsuri de relaxare care intră în vigoare la 1 iulie, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Printre cele mai importante:

crește numărul celor care pot participa la evenimentele private,

se prelungește programul cluburilor, al restaurantelor și al cafenelelor,

crește numărul spectatorilor care pot participa la evenimente sportive,

hotelurile și pensiunile pot caza turiști până la capacitatea maximă.

Evenimente private cu limite, dar fără dovada vaccinării

Potrivit documentului, CNSU a propus ca de la 1 iulie la evenimentele private (nunți, botezuri, mese festive) să se desfășoare cu 100 de invitați la interior și 150 de invitați la exterior fără a fi solicitată dovada vaccinării, a unui test negativ sau a trecerii prin boală.

Citește și: Se deschide un nou TALCIOC în apropiere de Alba Iulia, la Ighiu. Tarifele și programul de funcționare

În cazul în care toți invitații sunt vaccinați, testate sau fac dovada trecerii prin boală, limita este de 300 de persoane.

Restaurantele și cafenelele pot fi deschise până la ora 2 noaptea, la capacitate maximă.

De asemenea, va fi prelungit programul cluburilor și al barurilor până la ora 2 noaptea, iar pensiunile și hotelurile pot caza la limit maximă.

În continuare, în cazul cluburilor și al barurilor se menține restricția potrivi căreia pot intra doar persoanele vaccinate.

Evenimentele sportive

Crește și numărul spectatorilor care pot participa le evenimente sportive la 50% din capacitate, indiferent dacă evenimentul se desfășoară la interior sau la exterior, cu condiția ca spectatorii să fie vaccinați sau testați.

Dacă toate persoanele sunt vaccinate, evenimentele se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului.

Se redeschid și târgurile, bâlciurile și talciocurile. Și sălile de fitness vor fi deschise până la capacitatea maximă.

Document

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune ca activitățile culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, în condițiile asigurării unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană, cu obligativitatea purtării măștii de protecție și doar dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital etc.).

(3) În condițiile alin. (1) și prin excepție de la prevederile alin. (2) instituțiile de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber, pot organiza activități cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și respectarea normelor de protecție sanitară.

(4) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea activității cu un număr mai mare de 2.500 de persoane, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.2 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula în grupuri pietonale de la 8 persoane la 10 persoane.

Art.3 – (1) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.07.2021, cu participarea a maxim 150 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim 100 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.

(2) În condițiile alin. 1 se propune organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune ca organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, să fie permisă cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior și 200 în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art.5 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune permiterea organizării de conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și cu obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art.6 – Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise, începând cu data de 01.07.2021, să fie permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității).

Art.7 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării evenimentului).

(3) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.8 – Se propune ca activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă începând cu data de 01.07.2021 cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.

Art.9 – Se propune, începând cu data de 01.07.2021, desfășurarea activității la capacitatea maximă a spațiilor închise pentru operatorii economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în intervalul orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Art.10 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la capacitatea maximă a acestora cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2 și portul măștii de protecție în spațiile comune.

Art.11 – (1) Se propune, începând cu data de 01.07.2021, creșterea gradului de ocupare la 70% din capacitatea maximă a spațiilor închise din baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri, în intervalul orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.12 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea gradului de ocupare la capacitatea maximă a spațiilor, pentru operatorii economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Art.13 – Se propune exceptarea de la obligativitatea purtării măștii de protecție la locurile de muncă în spații închise unde își desfășoară activitatea maxim 10 persoane, cu condiția ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și cu asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau a altor lucrători, rămânând obligatorie în toate spațiile închise comune.

Art.14 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune reluarea activității târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15 – Se propune desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună.

Art.16 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Sursă: Digi24.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Cum să-ți alegi adidașii potriviți (P)

Publicat

Când vine vorba de sport, încălțămintea are o mare importanță. Mai mult decât mulți ar putea crede, deoarece pentru fiecare activitate există un tip de pantofi specific. Deși există încălțăminte care poate fi utilă pentru diverse sporturi, idealul este să aveți o pereche special concepută pentru sportul ales.

Adidași sportwear

Acești adidași sunt încălțămintea sportivă cel mai frecvent întâlnită. Acești adidași sunt cei folosiți în viața de zi cu zi. De un stil confortabil care, deși ne permite să fim la modă, nu sunt foarte potriviți pentru sport.

Adidași bărbați – ofertele zilei aici

Aceștia au așa-numitele „elemente tehnice” care oferă piciorului un sprijin adecvat, în funcție de activitatea practicată.

Ghete de fotbal

Aceasta este încălțămintea specializată pentru practicarea fotbalului, după cum spune și numele său. Acestea au crampoane pe talpă. În afară de acestea, au și alte caracteristici speciale pentru a îmbunătăți jocul.

Datorită crampoanelor, acești pantofi au o aderență excelentă la sol care previne alunecarea.

Adidași de futsal

Sunt încălțăminte specializată pentru futsal, spre deosebire de ghetele de fotbal, acestea nu au crampoane. Cu toate acestea, designul tălpii tale este una dintre cele mai importante părți. Deoarece are o aderență excelentă, specifică suprafețelor acestui sport.

Adidași de alergat

După cum spune numele lor, sunt încălțăminte speciale pentru alergare. Există o mare varietate de astfel de adidași. Punctele culminante ar trebui să fie flexibilitatea, greutatea redusă și confortul sporit.

Această încălțăminte ar trebui să fie sinonimă cu confortul. Deoarece alergarea este o activitate care necesită amortizare. De asemenea, este important să rețineți că acest tip de pantof este diferit pentru femei și bărbați.

Acest lucru se datorează faptului că piciorul feminin este mai mic, cu o lățime și o lungime diferite. Multe mărci au preluat sarcina de a efectua studii pentru a avea o viziune mai clară și pentru a crea modele specifice pentru bărbați și femei

Ghete de drumeție

Pot fi speciale pentru drumeții, alpinism sau alte activități legate de munte. Una dintre caracteristicile principale este talpa. De obicei, sunt antiderapante, pentru a evita problemele atunci când se pășește pe teren stâncos.

De asemenea, prezintă respirabilitate și impermeabilitate pentru a evita umiditatea, astfel încât să fie evitată transpirația sau apa care poate pătrunde la interior.

Sfaturi pentru alegerea adidașilor de sport potriviți

Adiașii reprezintă o parte importantă atunci când vine vorba de practicarea unor activități sportive. La alegerea pantofilor sport, trebuie luate în considerare mai multe aspecte.

1. Ține cont de forma piciorului tău

Un aspect general, dar foarte important este forma piciorului. Există 3 tipuri de picior. Cu arc normal, unde amprenta este curbată, arcada nu este nici prea înaltă, nici prea mică în înălțime. Cu arc înalt, tipul de picior la cae amprenta este mai subțire, iar arcul mult mai pronunțat. În timp ce piciorul plat are amprenta aproape completă, acesta este mult mai gros și arcada este joasă.

În funcție de tipul arcului, ar trebui să alegeți un pantof care să ofere un confort mai mare.

2. Luați decizia pe baza activității dvs.

Dacă ai de gând să alegi o pereche de adidași, trebuie să ții cont de un factor foarte important: ce activitate vei face?

Am pus mult accent pe acest lucru, deoarece, după cum s-a explicat anterior, fiecare adidas are un design diferit. Elementele tehnice precum suportul, flexibilitatea și altele sunt adaptate activității fizice și nevoilor sale specifice.

Adidași – idei & oferte

Desigur, ghetele de drumeție nu sunt la fel ca ghetele de fotbal. Chiar și ghetele de fotbal și adidașii de futsal au caracteristici diferite.

3. Înlocuiți adidașii atunci când este necesar

Adidașii au o durată de viață care variază, în funcție de utilizarea lor. Adică, dacă port zilnic pantofii de alergat, nu mă pot aștepta să reziste toată viața. Talpa se uzează, își pierd elementele tehnice, este complet normal.

Indiferent de marcă, acest lucru se va întâmpla. Idealul este să știm să detectăm când este timpul să ne luăm rămas bun de la adidașii noștri pentru totdeauna.

La adidașii de de zi cu zi, uzura este de obicei foarte evidentă. Cu toate acestea, nu același lucru se poate întâmpla cu pantofii de sport.

Primul semn care trebuie luat în considerare este talpa. Când observați că aceasta este deja uzată, atunci este timpul să cumpărați alții noi.

Un alt aspect este branțul care este ceea ce se află între pantof și talpă. Pantofii trebuie înlocuiți, dacă se poate observa că branțurile nu mai arată la fel, arată uzatte și fără consistență.

Ultimul aspect este căptușeala interioară. Aceasta este în contact constant cu picioarele noastre, deci dacă este străpuns sau deteriorat, poate provoca vezicule sau frecare.

4. Stabiliți un buget

A avea adidași de calitate nu înseamnă să cheltuiți o sumă excesivă, dar nici nu înseamnă că orice adidași vor fi potriviți. Cel mai bine este să stabiliți un buget.

Adidași bărbați – oferte

Procedând astfel, veți putea crea o relație mai bună între aspectele importante. Calitatea în raport cu prețul și utilitatea. Trebuie să ne gândim la ce vrem și pentru ce. Dacă doriți un adidas care să funcționeze pur și simplu pentru zi cu zi sau este pentru o anumită activitate.

De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că, dacă este pentru un sport, adidașii trebuie să aibă anumite caracteristici care sunt adaptate la asta. Nu este rău să investești puțin mai mult, gândește-te că încălțămintea potrivită poate preveni rănirea.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

„Hansel & Gretel”, noul spectacol produs de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia. Premiera are loc în 26 iunie

Publicat

Prima zi de vizionare cu public al noului spectacol realizat de Teatrul de Păpuși Prichindel din ALba Iulia, „Hansel & Gretel”, a avut loc joi.

”Au fost alături de noi elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Drăgan” Galda de Jos, care au fost nu doar încântați de reprezentație, ci și curioși să dialogheze cu cei care lucrează la realizarea unui spectacol de teatru de păpuși, de la regizor, la scenografi, la operatorii de sunet și lumini, până la actori.

Cum este să fii actor? E greu să fii actor? Cum reușești să îți modifici vocea? au fost doar câteva din întrebările pe care elevii le-au pus actorilor” au scris pe contul lor de Facebook, reprezentanții instituției.

Echipa spectacolului:

Scenariul și regia: Ana Crăciun Lambru
Scenografie păpuși și costume: Alexandra Budianu
Scenografie decor: Elena Iorga
Muzica: Cári Tibor
Distribuție: Ioana Bogățan, Mădălin Costea, Cătălina Mihăilă, Iulian Costea, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu
Asistent regie: Elena Madaras
Producție păpuși și decor: Free Puppet Theatre
Sunet: Florin Andrea
Lumini: Călin Popa
Mașinist: Gheorghe Hațegan
Tîmplărie și proiectare laser: Paul Budan
Croitorie: Mirela Tămășan

Premiera spectacolului are loc sâmbătă, 26 iunie 2021, de la ora 18:00, la Sala 67 a Teatrului de Păpuși „Prichindel”.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate