Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat în ALBA. POSTURI vacante la instituții publice din județ. LISTA locurilor de muncă și condiții


Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și ANUNȚ: Alba24.ro ANGAJEAZĂ reporteri/ redactori în Alba Iulia și corespondenți/ colaboratori în județ. DETALII AICI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

– consilier gradul IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru (4 posturi)

Condiții pentru două dintre posturi: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență In domeniul construcțiilor; autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier; vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B și autoturism propriu; locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș; disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite

Condiții pentru celelalte două posturi: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor; autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8 – instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1 – instalații electrice, 8.2 – Instalații sanitare, termoventilații și 8.3 – Instalații gaze natural; vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B și autoturism propriu; locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș; disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de Investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice șl pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 august 2021, ora 16:00

Concurs: 8 septembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0213076719, interior 2040/2039.

Biroul Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) – Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov – Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba

– expert, grad profesional IA

Condiții: studii universitare cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești, cu excepția ingineriei resurselor vegetale și animale, prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021; vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite; permis de conducere auto categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Metrologie Legală Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 12, județul Brașov, telefon 0725 974 449.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– asistent medical principal generalist PL – la Substația Aiud

Condiții: diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; certificat de obținere a gradului principal; 5 ani vechime ca asistent medical.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 septembrie 2021, ora 13.00

Concurs: 13 septembrie 2021, ora 08.30: proba scrisă; 16 septembrie 2021, ora 08.30: proba practică; 21 septembrie 2021, ora 08.30: proba interviu.

– șofer autosanitară I – 1 post la Substația Abrud, 1 post la Substația Cugir, 1 post la Substația Câmpeni

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; permis de conducere pentru șofer profesionist, B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

– șofer autosanitară II – la Substația Abrud

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; permis de conducere pentru șofer profesionist, cat, B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 3 ani vechime ca șofer profesionist.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 septembrie 2021, ora 13.00

Concurs: 13 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 16 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 21 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier gradul IA – Biroul înregistrare sistematică, Serviciul cadastru (post temporar vacant)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; vechime în muncă pe studii superioare: 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor : 2 septembrie 2021, ora 16.30

Concurs: 10 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 15 septembrie  2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– medic specialist, confirmat în specialitatea sănătate publică și management, la Serviciul de management al calității serviciilor medicale

Condiții: absolvent al învățământului superior, cu diplomă de licență în medicină; certificat de confirmare în specialitatea sănătate publică și management; abilități de operare pe calculator; abilități de comunicare; vechime: 4 ani.

referent de specialitate, gradul I, la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale (social, economic, juridic); vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni; abilități de operare pe calculator; abilități de comunicare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021, între orele 9.00 și 12.00

Concurs: 14 septembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 15 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 20 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică; 23 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL) – Secția ortopedie și traumatologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru 0AM.G.MAM.R.; adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;  cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document

asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL) – Secția medicină internă – Compartimentul pneumologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru 0AM.G.MAM.R.; adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;  cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document

asistent medical principal, specialitatea medicină generală (PL) – Secția medicină internă – Compartimentul pneumologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, prorrroțiife 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obținerea gradului principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical, specialitatea nutriție și dietetică (PL) – Secția pediatrie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; certificat de absolvire în specialitatea nutriție și dietetică; 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;  adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021

Concurs: 14 septembrie 2021, ora 09:00: testare psihologică; 17 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 22 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică; 27 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

infirmieră debutantă, la Secția ortopedie și traumatologie – 2 posturi

Condiții: curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății Direcția generală resurse umane și certificare; în cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmieră, care se va desfășura în termen de 6 luni; fără vechime.

îngrijitoare de curățenie la Secția anestezie terapie intensivă – 1 post

Condiții: studii: minimum școală generală; fără vechime.

îngrijitoare de curățenie la Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale – 1 post

Condiții: studii: minimum școală generală; fără vechime.

brancardier la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba – 1 post

Condiții: studii – minimum școală generală; permis de conducere categoria B; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 09:00: testare psihologică; 16 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 21 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu

– muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi – 2 posturi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de instalator; vechime în meserie – minimum 9 ani.

– muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – lifturi

Condiții: fără vechime; studii generale; certificat de calificare pentru meseria de liftier; cu autorizație I.S.C.I.R, grupa A, valabilă

– muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de zugrav; vechime în meserie – minimum 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021, între orele 9.00 și 12.00

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 10:00: testare psihologică; 20 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică; 28 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– șofer

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea de șofer/conducător auto minimum 5 ani; posedă permis de conducere categoriile B, C și D; posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 septembrie 2021

Concurs: 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– muncitor bucătar la Direcția Creșe, Creșa 2 Ampoi

Condiții: studii generale; fără vechime solicitată; diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 august 2021, ora 15.00

Concurs: 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică – la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462, mobil: 0731/560.763, fax 0258/813.325.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– muncitor calificat – bucătar treapta I M din cadrul Serviciului social – cantina studențească

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar; minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică – cantina studențească; 20 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu – cantina studențească.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia

– îngrijitor 0,5 normă

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 14 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; 14 septembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258/811.548

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitoare – (0,5 post)

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experienţă într-un post similar; curs de noţiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 august 2021, ora 13.00

Concurs: 7 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 9 septembrie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395 sau 0786. 912.323.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– consilier relații publice II – Compartimentul auxiliar, secretariat, relații publice

Condiții: diplomă de licență; 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 septembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

SEBEȘ

Unitatea Militară 01760 Sebeş

– contabil-șef grad II

Condiții: studii superioare; vechime minimă în muncă de 8 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15:30

Concurs: 21 septembrie 2021, ora 12:00: proba scrisă; 27 septembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

economist debutant

Condiții: studii superioare, fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15:30

Concurs: 21 septembrie 2021, ora 15:00: proba scrisă; 27 septembrie 2021, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

Unitatea Militară 02213 Sebeş

– magaziner – Compartimentul materiale sanitare

Condiții: studii medii sau generale absolvite; vechime: 6 luni vechime în activitate.

muncitor calificat IV (zidar) – Formațiunea cazarmare

Condiții: studii medii sau generale absolvite; vechime: cu sau fără vechime în meserie/specialitate; perfecționări, specializări: certificat de calificare profesională în meseria de zidar/echivalent.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 august 2021, ora 14.00

Concurs: 8 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică; 20 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul U.M. 02213 Sebeş, str. Călăraşi nr. 74, Sebeş, judeţul Alba, telefon 0258/731.905, interior 102, e-mail: um02213@mapn.ro sau sebescentru@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială Petreşti

– îngrijitor grădiniță program prelungit – 0.5 normă

Condiții: studii gimnaziale; absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an ca îngrijitor copii vârstă preșcolară (pentru Grădinița cu Program Prelungit)/îngrijitor școală.

îngrijitor gimnaziu – 0.5 normă

Condiții: studii gimnaziale; absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an ca îngrijitor copii vârstă preșcolară (pentru Grădinița cu Program Prelungit)/îngrijitor școală.

Concurs: 9 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică; 16 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiții: studii superioare în specialitatea postului; absolvire curs „Expert achiziții publice” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concurs: 9 septembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

ZLATNA

Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna

– paznic

Condiții: studii medii; vechime – nu se cere; atestat pentru executarea activităților de pază.

Concurs: 22 septembrie 2021, ora 15.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Corneliu Medrea” din Zlatna, Piața Unirii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/856.509.

ALTE LOCALITĂȚI

Școala Gimnazială „Sebeș Pal” Rimetea

– șofer microbuz școlar (0,5 normă)

Condiții: studii (obligatoriu) medii/generale; vechime (obligatoriu) 5 ani.

Concurs: 17 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 17 septembrie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială „Sebeș Pal”, Rimetea, comuna Rimetea, Str. Principală nr, 124, județul Alba, telefon 0786.157.740.

Școala Gimnazială Ciugud

– informatician – 0,50 normă

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 24 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Școala Gimnazială Ciugud cu sediul în: localitatea Ciugud, strada Principală, nr.127, judetul Alba, tel: 0258.841.383.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua

– șofer – 0,50 normă

Condiții: studii medii/12 clase; vechime – minimum 3 ani ca șofer; permis auto categoriile: B, C, D.

Concurs: 13 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; proba practică și interviul vor fi comunicate după susținerea probei scrise.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, Str. Principală nr. 352, judeţul Alba, telefon: 0757/718.154, e-mail: sc.salciua@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

– îngrijitor 0,25 normă

Condiții: studii medii/generale; vechime minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 septembrie 2021

Concurs: 9 septembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă; 13 septembrie 2021, ora 10.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, str. Blajului nr. 102, Judeţul Alba, telefon: 0258/842.103.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Sezon de schi în Austria: acces pe pârtii doar pentru cei vaccinați, testați sau care au trecut prin boală

Publicat

Austria îşi va deschide pârtiile de ski în sezonul de iarnă din acest an, însă vor fi introduse unele restricţii pentru pasionaţii sporturilor de iarnă, transmite DPA.

Operatorii de instalaţii pe cablu vor permite accesul numai persoanelor care pot prezenta o dovadă că au fost vaccinaţi sau testaţi împotriva coronavirusului sau au trecut prin boală, a anunţat luni Guvernul de la Viena. În plus, chiar dacă nu vor fi introduse măsuri de distanţare socială şi de limitare a capacităţii instalaţiilor pe cablu, pasagerii vor fi obligaţi să poarte o mască de tip FFP2.

„Sunt convins că în aceste condiţii va fi posibil un sezon de iarnă fără grijă şi în siguranţă în ţara noastră”, a declarat ministrul austriac al Turismului, Elisabeth Koestinger.

Cu toate acestea, dacă numărul pacienţilor infectaţi cu coronavirus la secţiile de terapie intensivă va creşte, regulile ar putea fi înăsprite, a precizat Executivul de la Viena.

În prezent, la secţiile de terapie intensivă din Austria sunt internaţi aproximativ 200 de pacienţi infectaţi cu COVID. Imediat după ce acest număr va ajunge la 300, persoanelor nevaccinate li se va interzice vizitarea facilităţilor apres-ski, a declarat ministrul austriac al Sănătăţii, Wolfgang Mueckstein. Atunci când numărul pacienţilor infectaţi cu COVID din secţiile de terapie intensivă va ajunge la 400, persoanele nevaccinate vor trebui să prezinte un rezultat negativ la testul PCR pentru a putea avea acces la instalaţiile pe cablu, restaurante şi hoteluri, iar un test rapid antigen nu va mai fi acceptat.

În Austria, turismul este responsabil pentru 6% din PIB, o pondere care în cazul regiunii muntoase Tirol ajunge la 18%.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Unii români nu vor fi debranșați de la rețelele de gaz și curent, chiar dacă nu-și plătesc facturile. Care sunt condițiile

Publicat

contor curent gaz

Ordonanța pentru debranşarea sau deconectarea clienţilor rău-platnici la gaze naturale şi energie electrică a fost adoptată luni de Senat în unanimitate, însă cu un amendament: exceptarea de la debranşare a anumitor consumatori, în starea de alertă.

Este vorba despre OUG 84/2021.

Categoriile exceptate de la debranșare

Categoriile exceptate sunt:

  • consumatorul vulnerabil de energie definit prin Legea 226/2021
  • consumatorul final casnic de energie electrică ce are un consum mediu lunar mai mic de 100 kWh şi nu mai mult de şase facturi neachitate în sold
  • consumatorul final casnic de gaze naturale ce are un consum mediu lunar mai mic de 1.000 Kwh şi nu mai mult de şase facturi neachitate în sold.

„Nerespectarea prevederilor de către operatorii de transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze naturale se sancţionează cu amenda de la 200.000 lei la 300.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE”, se arată în ordonanţă, potrivit dcnews.ro.

Ordonanţa de urgenţă, în forma emisă de Guvern, abrogă articolul 72, alineat 1, din OUG 70/2020, prevedere care stabileşte că pe perioada stării de alertă operatorii de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situaţia în care este incident un motiv de debranşare/deconectare, amână efectuarea acestei operaţiuni până la încetarea stării de alertă.

Perioadă de tranziție de 90 de zile

Actul normativ al Guvernului prevede includerea unei perioade de tranziţie de 90 de zile, în timpul căreia clienţii finali care au beneficiat de prevederile articolului 72, alineat 1 ale OUG nr. 70/2020 nu pot fi deconectaţi pentru debitele restante aferente perioadei de aplicabilitate ale respectivelor prevederi, aceştia având posibilitatea să identifice, împreună cu prestatorii de servicii din domeniile energie electrică şi/sau gaze naturale şi în funcţie de situaţia proprie, soluţii pentru achitarea debitelor restante.

Ordonanţa va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

surse: dcnews.ro, agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Cargo-biciclete de închiriat la Alba Iulia. Primăria a demarat procedura de achiziție

Publicat

Primăria Alba Iulia caută o firmă care să ofere 14 cargo-biciclete de închiriat pentru persoane fizice și juridice în municipiu, în cadrul unui proiect ce vizează promovarea mijloacelor de transportul alternativ și ecologice.

Este vorba despre 10 cargo-biciclete clasice și patru electrice, iar valoarea estimată a serviciilor de închiriere ce vor fi achiziționate de administrația locală este de 49.385 lei.

Cargo-bicicletele vor putea fi cumpărate de utilizatori, la preț redus, după testare.

Durata serviciilor ce vor fi achiziționate de primărie este 1 octombrie 2021 – 27 februarie 2022.

Cargo-biciclete de închiriat – dotări

Potrivit documentației, cele 4 cargo-biciclete electrice trebuie să aibă 3 sau 4 roți cu diametru de 22-24, schimbător cu cel puțin 4 viteze, să fie acționate cu pedale sau motor electric și acumulator. De asemenea, trebuie să aibă viteza limitată la 25 km/oră și să aibă autonomie de până la 30 km, încărcător la rețea inclus, coș pentru sarcina utilă de 15-20 kg și sistem antifurt tip clește pe roată. Opțional, acestea vor fi dotate cu sistem de urmărire GPS.

Celelalte 10 carcgo-biciclete obișnuite vor trebui să aibă 3-4 roți cu diametrul de 22-24, schimbător cu cel puțin 3 viteze, acționare cu pedale, coș pentru sarcina utilă de 15-20 kg, sistem antifurt tip clește pe roată, sistem de urmărire GPS.

Achiziția se va face în cadrul proiectului ”Cargo-bicicleta – agent de schimbare a orașului – CityChangerBike CCCB”.

Utilizarea cargo-bicicletelor este promovată ca mijloc alternativ de transport al mărfurilor și ca opțiune personală pentru petrecerea timpului liber, pentru cumpărături etc.

Serviciile achiziționate de primărie includ aprovizionare (furnizarea cargo-bicicletelor), asamblare și pregătire pentru testare, amplasare și recuperare a cargo-bicicletelor în locațiile ce vor fi stabilite, întreținere și verificare periodică, depanare, raport după testare și vânzarea la preț redus, după testare, către utilizatori din Alba Iulia.

Perioada de testare este estimată la trei luni, iar prețul estimat pentru vânzare după utilizare este de cel mult 900 de lei pentru o cargo-bicicletă electrică, respectiv 400 de lei pentru una obișnuită.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

LISTA: Peste 220 de localități din România au incidență mai mare de 3. Devine obligatoriu certificatul COVID. Situația din Alba

Publicat

Luni, 20 septembrie, în țară erau 224 de localități în care incidența cazurilor COVID era mai mare de 3 la mia de locuitori. Pe lista INSP sunt și localități din județul Alba.

Începând cu aceeași dată, în aceste localități este obligatoriu certificatul verde COVID la accesul în restaurante, la cinema, în săli de spectacole, la nunți, botezuri și alte mese festive.

Vezi și Certificatul verde, folosit de astăzi. Unde este obligatoriu și cum se descarcă

După ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS – COV – 2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare, transmite INSP.

Județ/localitate/incidența

Sibiu – Şeica Mică – 10.03

Caraş – Severin – Pojejena – 9.83

Cluj – Cătina – 9.67

Cluj – Ploscoş – 9.66

Satu Mare – Târşolţ – 9.40

Maramureş – Bârsana – 8.24

Satu Mare – Gherţa Mică – 7.92

Satu Mare – Vama – 7.25

Neamţ – Tupilaţi – 7.08

Suceava – Horodnic De Jos – 6.85

Maramureş – Asuaju De Sus – 6.56

Bistriţa – Năsăud – Negrileşti – 6.56

Timiş – Dumbrava – 6.55

Satu Mare – Oraş Negreşti – Oaş – 6.38

Botoşani – Tudora – 6.26

Teleorman – Zâmbreasca – 6.26

Satu Mare – Tarna Mare – 6.08

Timiş – Bara – 6.04

Sălaj – Meseşenii De Jos – 6.03

Caraş – Severin – Ticvaniu Mare – 6.01

Timiş – Bucovăţ – 5.95

Ilfov – Afumaţi – 5.94

Botoşani – Roma – 5.87

Satu Mare – Viile Satu Mare – 5.86

Satu Mare – Bixad – 5.84

Timiş – Moraviţa – 5.79

Bistriţa – Năsăud – Budacu de Jos – 5.64

Cluj – Geaca – 5.57

Teleorman – Islaz – 5.56

Caraş – Severin – Gârnic – 5.47

Satu Mare – Călineşti – Oaş – 5.44

Dolj – Gherceşti – 5.41

Teleorman – Blejeşti – 5.40

Arad – Frumuşeni – 5.37

Maramureş – Giuleşti – 5.36

Vâlcea – Oraş Horezu – 5.36

Timiş – Cenei – 5.29

Olt – Deveselu – 5.29

Timiş – Denta – 5.28

Suceava – Poieni – Solca – 5.26

Timiş – Giulvăz – 5.21

Caraş – Severin – Fârliug – 5.14

Satu Mare – Apa – 5.12

Maramureş – Călineşti – 5.10

Dolj – Oraş Bechet – 5.09

Caraş – Severin – Ciudanoviţa – 5.06

Cluj – Sănduleşti – 5.02

Satu Mare – Bătarci – 5.00

Maramureş – Oraş Vişeu De Sus – 4.97

Satu Mare – Turţ – 4.97

Satu Mare – Doba – 4.94

Bihor – Brusturi – 4.93

Sălaj – Mirşid – 4.88

Bihor – Gepiu – 4.84

Bistriţa – Năsăud – Şieu – Măgheruş – 4.83

Timiş – Şag – 4.82

Satu Mare – Supur – 4.82

Dolj – Fărcaş – 4.77

Bacău – Parava – 4.76

Olt – Fărcaşele – 4.69

Bistriţa – Năsăud – Nuşeni – 4.66

Arad – Cărand – 4.65

Olt – Obârşia – 4.64

Bistriţa – Năsăud – Lunca Ilvei – 4.56

Suceava – Oraş Solca – 4.56

Cluj – Gârbău – 4.54

Teleorman – Uda – Clocociov – 4.53

Bistriţa – Năsăud – Matei – 4.49

Olt – Milcov – 4.47

Satu Mare – Certeze – 4.46

Suceava – Frătăuţii Vechi – 4.46

Timiş – Becicherecu Mic – 4.45

Ilfov – Mogoşoaia – 4.45

Prahova – Brebu – 4.44

Bistriţa – Năsăud – Chiuza – 4.44

Vâlcea – Oraş Băile Govora – 4.44

Maramureş – Bogdan Vodă – 4.41

Satu Mare – Municipiul Satu Mare – 4.40

Sălaj – Şimişna – 4.40

Vaslui – Măluşteni – 4.37

Olt – Cezieni – 4.36

Olt – Ianca – 4.36

Maramureş – Ocna Şugatag – 4.31

Dâmboviţa – Butimanu – 4.30

Suceava – Todireşti – 4.30

Botoşani – Corni – 4.27

Satu Mare – Racşa – 4.26

Caraş – Severin – Ciclova Română – 4.25

Călăraşi – Curcani – 4.24

AlbaSâncel – 4.23

Timiş – Moşniţa Nouă – 4.22

Ilfov – Corbeanca – 4.18

Olt – Traian – 4.18

Dolj – Cârcea – 4.17

Sălaj – Bobota – 4.16

Sălaj – Bocşa – 4.16

Dolj – Catane – 4.16

Cluj – Tureni – 4.15

Olt – Corbu – 4.13

Cluj – Săvădisla – 4.13

Teleorman – Vedea – 4.12

Ilfov – Oraş Bragadiru – 4.10

Timiş – Maşloc – 4.07

Bistriţa – Năsăud – Municipiul Bistriţa – 4.07

Ilfov – Brăneşti – 4.04

Botoşani – Curteşti – 4.04

Ialomiţa – Gheorghe Doja – 4.01

Ilfov – Dobroeşti – 3.98

Ialomiţa – Manasia – 3.98

Dolj – Şimnicu De Sus – 3.98

Ialomiţa – Ciocârlia – 3.94

Arad – Zădăreni – 3.93

Braşov – Hălchiu – 3.92

Timiş – Dumbrăviţa – 3.90

Neamţ – Făurei – 3.88

Prahova – Oraş Azuga – 3.88

Timiş – Giroc – 3.87

Caraş – Severin – Berzovia – 3.83

Cluj – Borşa – 3.83

Dolj – Calopăr – 3.82

Timiş – Sacoşu Turcesc – 3.82

Timiş – Ghiroda – 3.77

Cluj – Căşeiu – 3.76

Ilfov – Oraş Otopeni – 3.76

Bacău – Strugari – 3.73

Harghita – Mărtiniş – 3.72

Suceava – Botoşana – 3.71

Ilfov – Oraş Voluntari – 3.71

Bistriţa – Năsăud – Târlişua – 3.71

Caraş – Severin – Glimboca – 3.69

Maramureş – Moisei – 3.69

Bistriţa – Năsăud – Teaca – 3.69

Timiş – Parţa – 3.68

Satu Mare – Păuleşti – 3.65

Vrancea – Bilieşti – 3.64

Teleorman – Ciuperceni – 3.63

Suceava – Municipiul Rădăuţi – 3.63

Timiş – Oraş Buziaş – 3.63

Gorj – Crasna – 3.61

Vaslui – Creţeşti – 3.61

Ilfov – Glina – 3.61

Arad – Moneasa – 3.61

Bistriţa – Năsăud – Galaţii Bistriţei – 3.60

Ilfov – Chiajna – 3.59

Galaţi – Movileni – 3.59

Maramureş – Vişeu De Jos – 3.59

Prahova – Cornu – 3.58

Călăraşi – Mitreni – 3.58

Ialomiţa – Sărăţeni – 3.57

Cluj – Baciu – 3.56

Botoşani – Havârna – 3.55

Giurgiu – Singureni – 3.55

Timiş – Municipiul Timişoara – 3.54

Maramureş – Şişeşti – 3.54

Prahova – Vâlcăneşti – 3.54

Iaşi – Oraş Hârlău – 3.52

Ilfov – Ciorogârla – 3.51

Cluj – Jichişu De Jos – 3.49

Ilfov – Oraş Popeşti – Leordeni – 3.49

Suceava – Suceviţa – 3.49

Caraş – Severin – Grădinari – 3.48

Ialomiţa – Răduleşti – 3.48

Bistriţa – Năsăud – Şieu – 3.45

Constanţa – Independenţa – 3.44

Teleorman – Municipiul Roşiori De Vede – 3.43

Timiş – Pădureni – 3.40

Prahova – Oraş Slănic – 3.37

Galaţi – Corod – 3.36

Arad – Chisindia – 3.35

Suceava – Ciocăneşti – 3.34

Vaslui – Fereşti – 3.33

Ilfov – Berceni – 3.32

Cluj – Mărişel – 3.32

Ilfov – Dărăşti – Ilfov – 3.31

Mehedinţi – Obârşia De Câmp – 3.31

Bbistriţa – Năsăud – Rodna – 3.31

Maramureş – Oraş Seini – 3.30

Vaslui – Tanacu – 3.30

Teleorman – Gălăteni – 3.29

Dolj – Teasc – 3.29

Timiş – Dudeştii Noi – 3.27

Suceava – Şcheia – 3.27

Argeş – Căteasca – 3.26

Neamţ – Doljeşti – 3.26

Maramureş – Baia Mare – 3.26

Olt – Spineni – 3.25

Teleorman – Mârzăneşti – 3.24

Teleorman – Tătărăştii De Jos – 3.24

Constanţa – Cuza Vodă – 3.20

Suceava – Horodnic De Sus – 3.19

Vâlcea – Pietrari – 3.19

Prahova – Proviţa De Jos – 3.18

Mureş – Tăureni – 3.18

Constanţa – Costineşti – 3.17

Mehedinţi – Brezniţa – Motru – 3.16

Galaţi – Suceveni – 3.16

Iaşi – Vlădeni – 3.15

Ialomiţa – Oraş Căzăneşti – 3.14

Bistriţa – Năsăud – Parva – 3.13

Ilfov – Gruiu – 3.12

Timiş – Oraş Jimbolia – 3.12

Neamţ – Valea Ursului – 3.12

Teleorman – Măldăeni – 3.11

Teleorman – Nanov – 3.11

Suceava – Frătăuţii Noi – 3.09

Cluj – Beliş – 3.08

Neamţ – Gârcina – 3.08

Ialomiţa – Valea Măcrişului – 3.08

Cluj – Apahida – 3.06

Galaţi – Cosmeşti – 3.06

Bistriţa – Năsăud – Şieu – Odorhei – 3.06

Teleorman – Tturnumăgurele – 3.05

Constanţa – Adamclisi – 3.04

Dâmboviţa – Tărtăşeşti – 3.04

Ilfov – Copăceni – 3.03

Bistriţa – Năsăud – Monor – 3.03

Giurgiu – Ogrezeni – 3.03

Iaşi – Răchiteni – 3.03

Bistriţa – Năsăud – Runcu Salvei – 3.03

Olt – Cilieni – 3.02

Iaşi – Scobinţi – 3.02

Galaţi – Smârdan – 3.01

Alba – Sohodol – 3.00

Tteleorman – Stejaru – 3.00

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate