Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat în ALBA. POSTURI vacante la instituții publice din județ. LISTA locurilor de muncă și condiții

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și ANUNȚ: Alba24.ro ANGAJEAZĂ reporteri/ redactori în Alba Iulia și corespondenți/ colaboratori în județ. DETALII AICI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

– consilier gradul IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru (4 posturi)

Condiții pentru două dintre posturi: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență In domeniul construcțiilor; autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier; vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B și autoturism propriu; locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș; disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite

Condiții pentru celelalte două posturi: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor; autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8 – instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1 – instalații electrice, 8.2 – Instalații sanitare, termoventilații și 8.3 – Instalații gaze natural; vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor; permis conducere auto categoria B și autoturism propriu; locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș; disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de Investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice șl pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 august 2021, ora 16:00

Concurs: 8 septembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0213076719, interior 2040/2039.

Biroul Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) – Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov – Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba

– expert, grad profesional IA

Condiții: studii universitare cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești, cu excepția ingineriei resurselor vegetale și animale, prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021; vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite; permis de conducere auto categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Metrologie Legală Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 12, județul Brașov, telefon 0725 974 449.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– asistent medical principal generalist PL – la Substația Aiud

Condiții: diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; certificat de obținere a gradului principal; 5 ani vechime ca asistent medical.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 septembrie 2021, ora 13.00

Concurs: 13 septembrie 2021, ora 08.30: proba scrisă; 16 septembrie 2021, ora 08.30: proba practică; 21 septembrie 2021, ora 08.30: proba interviu.

– șofer autosanitară I – 1 post la Substația Abrud, 1 post la Substația Cugir, 1 post la Substația Câmpeni

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; permis de conducere pentru șofer profesionist, B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

– șofer autosanitară II – la Substația Abrud

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; permis de conducere pentru șofer profesionist, cat, B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 3 ani vechime ca șofer profesionist.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 septembrie 2021, ora 13.00

Concurs: 13 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 16 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 21 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier gradul IA – Biroul înregistrare sistematică, Serviciul cadastru (post temporar vacant)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; vechime în muncă pe studii superioare: 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor : 2 septembrie 2021, ora 16.30

Concurs: 10 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 15 septembrie  2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– medic specialist, confirmat în specialitatea sănătate publică și management, la Serviciul de management al calității serviciilor medicale

Condiții: absolvent al învățământului superior, cu diplomă de licență în medicină; certificat de confirmare în specialitatea sănătate publică și management; abilități de operare pe calculator; abilități de comunicare; vechime: 4 ani.

referent de specialitate, gradul I, la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale (social, economic, juridic); vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni; abilități de operare pe calculator; abilități de comunicare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021, între orele 9.00 și 12.00

Concurs: 14 septembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 15 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 20 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică; 23 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL) – Secția ortopedie și traumatologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru 0AM.G.MAM.R.; adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;  cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document

asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL) – Secția medicină internă – Compartimentul pneumologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru 0AM.G.MAM.R.; adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;  cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document

asistent medical principal, specialitatea medicină generală (PL) – Secția medicină internă – Compartimentul pneumologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, prorrroțiife 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obținerea gradului principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical, specialitatea nutriție și dietetică (PL) – Secția pediatrie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; certificat de absolvire în specialitatea nutriție și dietetică; 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;  adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021

Concurs: 14 septembrie 2021, ora 09:00: testare psihologică; 17 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 22 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică; 27 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

infirmieră debutantă, la Secția ortopedie și traumatologie – 2 posturi

Condiții: curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății Direcția generală resurse umane și certificare; în cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmieră, care se va desfășura în termen de 6 luni; fără vechime.

îngrijitoare de curățenie la Secția anestezie terapie intensivă – 1 post

Condiții: studii: minimum școală generală; fără vechime.

îngrijitoare de curățenie la Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale – 1 post

Condiții: studii: minimum școală generală; fără vechime.

brancardier la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba – 1 post

Condiții: studii – minimum școală generală; permis de conducere categoria B; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 09:00: testare psihologică; 16 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 21 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu

– muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi – 2 posturi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de instalator; vechime în meserie – minimum 9 ani.

– muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – lifturi

Condiții: fără vechime; studii generale; certificat de calificare pentru meseria de liftier; cu autorizație I.S.C.I.R, grupa A, valabilă

– muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de zugrav; vechime în meserie – minimum 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 septembrie 2021, între orele 9.00 și 12.00

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 10:00: testare psihologică; 20 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică; 28 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– șofer

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea de șofer/conducător auto minimum 5 ani; posedă permis de conducere categoriile B, C și D; posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 septembrie 2021

Concurs: 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– muncitor bucătar la Direcția Creșe, Creșa 2 Ampoi

Condiții: studii generale; fără vechime solicitată; diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 august 2021, ora 15.00

Concurs: 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică – la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462, mobil: 0731/560.763, fax 0258/813.325.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– muncitor calificat – bucătar treapta I M din cadrul Serviciului social – cantina studențească

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar; minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică – cantina studențească; 20 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu – cantina studențească.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia

– îngrijitor 0,5 normă

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 14 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; 14 septembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258/811.548

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitoare – (0,5 post)

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experienţă într-un post similar; curs de noţiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 august 2021, ora 13.00

Concurs: 7 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 9 septembrie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395 sau 0786. 912.323.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– consilier relații publice II – Compartimentul auxiliar, secretariat, relații publice

Condiții: diplomă de licență; 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 septembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

SEBEȘ

Unitatea Militară 01760 Sebeş

– contabil-șef grad II

Condiții: studii superioare; vechime minimă în muncă de 8 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15:30

Concurs: 21 septembrie 2021, ora 12:00: proba scrisă; 27 septembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

economist debutant

Condiții: studii superioare, fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15:30

Concurs: 21 septembrie 2021, ora 15:00: proba scrisă; 27 septembrie 2021, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

Unitatea Militară 02213 Sebeş

– magaziner – Compartimentul materiale sanitare

Condiții: studii medii sau generale absolvite; vechime: 6 luni vechime în activitate.

muncitor calificat IV (zidar) – Formațiunea cazarmare

Condiții: studii medii sau generale absolvite; vechime: cu sau fără vechime în meserie/specialitate; perfecționări, specializări: certificat de calificare profesională în meseria de zidar/echivalent.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 august 2021, ora 14.00

Concurs: 8 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică; 20 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul U.M. 02213 Sebeş, str. Călăraşi nr. 74, Sebeş, judeţul Alba, telefon 0258/731.905, interior 102, e-mail: um02213@mapn.ro sau sebescentru@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială Petreşti

– îngrijitor grădiniță program prelungit – 0.5 normă

Condiții: studii gimnaziale; absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an ca îngrijitor copii vârstă preșcolară (pentru Grădinița cu Program Prelungit)/îngrijitor școală.

îngrijitor gimnaziu – 0.5 normă

Condiții: studii gimnaziale; absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an ca îngrijitor copii vârstă preșcolară (pentru Grădinița cu Program Prelungit)/îngrijitor școală.

Concurs: 9 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică; 16 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiții: studii superioare în specialitatea postului; absolvire curs „Expert achiziții publice” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concurs: 9 septembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă; 14 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

ZLATNA

Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna

– paznic

Condiții: studii medii; vechime – nu se cere; atestat pentru executarea activităților de pază.

Concurs: 22 septembrie 2021, ora 15.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Corneliu Medrea” din Zlatna, Piața Unirii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/856.509.

ALTE LOCALITĂȚI

Școala Gimnazială „Sebeș Pal” Rimetea

– șofer microbuz școlar (0,5 normă)

Condiții: studii (obligatoriu) medii/generale; vechime (obligatoriu) 5 ani.

Concurs: 17 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 17 septembrie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială „Sebeș Pal”, Rimetea, comuna Rimetea, Str. Principală nr, 124, județul Alba, telefon 0786.157.740.

Școala Gimnazială Ciugud

– informatician – 0,50 normă

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 24 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Școala Gimnazială Ciugud cu sediul în: localitatea Ciugud, strada Principală, nr.127, judetul Alba, tel: 0258.841.383.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua

– șofer – 0,50 normă

Condiții: studii medii/12 clase; vechime – minimum 3 ani ca șofer; permis auto categoriile: B, C, D.

Concurs: 13 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; proba practică și interviul vor fi comunicate după susținerea probei scrise.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, Str. Principală nr. 352, judeţul Alba, telefon: 0757/718.154, e-mail: sc.salciua@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

– îngrijitor 0,25 normă

Condiții: studii medii/generale; vechime minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 septembrie 2021

Concurs: 9 septembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă; 13 septembrie 2021, ora 10.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, str. Blajului nr. 102, Judeţul Alba, telefon: 0258/842.103.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax