Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: LISTA posturilor vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și ANUNȚ: Alba24.ro ANGAJEAZĂ reporteri/ redactori în Alba Iulia și corespondenți/ colaboratori în județ

Vezi și Curtea de Apel Alba Iulia angajează grefieri, pe perioadă determinată. LISTA posturilor vacante și condiții

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

– economist, gradul IA

Condiții: studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI) științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesară: 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 22 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

Biroul Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) – Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov – Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba

– expert, grad profesional IA

Condiții: studii universitare cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești, cu excepția ingineriei resurselor vegetale și animale, prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021; vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni în domeniul studiilor absolvite; permis de conducere auto categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 15 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Metrologie Legală Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 12, județul Brașov, telefon 0725 974 449.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– muncitor calificat – bucătar treapta I M din cadrul Serviciului social – cantina studențească

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar; minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 septembrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică – cantina studențească; 20 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu – cantina studențească.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– consilier relații publice II – Compartimentul auxiliar, secretariat, relații publice

Condiții: diplomă de licență; 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 septembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeș

– arhivar la Biroul contencios juridic, administrație, transparență decizională și arhivă

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomâ de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 3 ani; cunoștințe de operare PC – Excel, Word, dovedite cu documente corespunzătoare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 septembrie 2021

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă și proba practică (testare cunoștințe de operare PC – Excel, Word); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

Unitatea Militară 01760 Sebeş

– contabil-șef grad II

Condiții: studii superioare; vechime minimă în muncă de 8 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15:30

Concurs: 21 septembrie 2021, ora 12:00: proba scrisă; 27 septembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

economist debutant

Condiții: studii superioare, fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 15:30

Concurs: 21 septembrie 2021, ora 15:00: proba scrisă; 27 septembrie 2021, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

ZLATNA

Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna

– paznic

Condiții: studii medii; vechime – nu se cere; atestat pentru executarea activităților de pază.

Concurs: 22 septembrie 2021, ora 15.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Corneliu Medrea” din Zlatna, Piața Unirii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/856.509.

ALTE LOCALITĂȚI

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel

– îngrijitor grădiniță -1 normă,

– îngrijitor grădiniță – 0,50 normă

Condiții: studii medii; calificare profesională/cursuri formare profesională; experiență profesională în domeniu: cel puțin 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 septembrie 2021, ora 12:00

Concurs: 23 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă/practică; 23 septembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Pop Reteganul” din Comuna Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 27, Judeţul Alba, telefon: 0752/141.171.

Școala Gimnazială „Sebeș Pal” Rimetea

– șofer microbuz școlar (0,5 normă)

Condiții: studii (obligatoriu) medii/generale; vechime (obligatoriu) 5 ani.

Concurs: 17 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 17 septembrie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială „Sebeș Pal”, Rimetea, comuna Rimetea, Str. Principală nr, 124, județul Alba, telefon 0786.157.740.

Școala Gimnazială Ciugud

– informatician – 0,50 normă

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 septembrie 2021, ora 12.00

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; 24 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Școala Gimnazială Ciugud cu sediul în: localitatea Ciugud, strada Principală, nr.127, judetul Alba, tel: 0258.841.383.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate