Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la biblioteca județeană, spitale, primării și alte instituții publice din Alba. Condiții


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Ministerul Muncii și Justiției Sociale – județul Alba

expert județean servicii sociale – asistent social – normă parțială de 2 ore/zi, post în afara organigramei Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale”

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; – aviz de exercitare a profesiei de asistent social; experiență minimă necesară de 5 ani, în specialitatea studiilor (asistență socială); constituie avantaj experiența în aplicarea managementului de caz și în coordonarea/ monitorizarea serviciilor publice locale de asistență socială (conform CV).

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 27 septembrie

Concurs: 9 octombrie, ora 10.00 – proba scrisă, 15 octombrie, ora 10.00 – interviu.

asistent social – post în afara organigramei Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului, INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în C.A.S./în caz contrar concursul/examenul este declarat nul.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 25 septembrie

Concurs: 8 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 14 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021/315.72.97 int. 866.

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga“ Alba

– bibliotecar debutant – Secția Prelucrare carte

Condiții: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 11 octombrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la telefon 0258.811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Spitalul Municipal Aiud

– referent I, contabilitate – Compartimentul Financiar Contabil

Condiții: diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat în specialitate; 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

– referent de specialitate III – Biroul R.U.N.O.S.

Condiții: certificat de absolvire curs în domeniul resurse umane organizat de furnizorii autorizați de Ministerul Muncii; 6 luni vechime în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 septembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 9 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent medical debutant – studii postliceale – Compartimentul Cardiologie;

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.M.G.M.R.

asistent medical – studii postliceale – Compartiment Primire Urgente:

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.M.G.M.R. vizat 2019; 6 luni vechime în specialitate.

asistent medical – studii postliceale – Compartiment Obstetrică și Ginecologie;

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.M.G.M.R. vizat 2019; 6 luni vechime în specialitate.

brancardier – studii generale – Compartiment Primire Urgențe

Condiții: diplomă școală generală.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 septembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– director medical

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termen limită pentru înscrieri: 27 septembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 8 octombrie 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Relații suplimentare, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor“ Blaj

– administrator patrimoniu (1/2 normă)

Condiții: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

îngrijitor (1/2 normă).

Condiții: nivelul studiilor – gimnaziale.

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 10 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică.

Relații suplimentare, la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, Bulevardul Republicii nr. 24, județul Alba, tel. 0258-711023,0733021597, 0727378369.

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni

muncitor – Compartimentul Personal Nedidactic

Condiții: studii liceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 8 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, tel.0788.690.015

Primăria Comunei Doştat

– asistent medical comunitar debutant

Condiții: nivelul studiilor – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală”; cunoștințe de operare pe calculator – nivel minim; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 11 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 16 octombrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Doştat cu sediul în comuna Doştat, nr 250, Judeţul Alba, telefon: 0258/764.690.

Școala Gimnazială Roșia de Secaș

– secretar (0,5 normă) – post pe perioadă determinată

Condiții: nivelul studiilor – superioare; vechime în muncă – minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 septembrie 2019

Concurs: 1 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 10:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială Roșia de Secaș, cu sediul în Roșia de Secaș nr. 282, județul Alba, telefon 0258.765.715.

Alte posturi

Primăria Municipiului Sebeş

– consilier, gradul I – Compartimentul Relaţii Publice, Comunicare si Informatică

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile științe economice sau sociologie; vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Concurs: 2 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 8 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Primăria Municipiului Sebeş, telefon 0258731318.

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (post temporar vacant)

Condiții: studii superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concurs: 1 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 09.00: proba practică/interviu.

– asistent medical generalist debutant – 4 posturi

Condiții: nivelul studiilor: superioare, de scurtă durată, postliceale, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

– fiziokinetoterapeut debutant

Condiții: nivelul studiilor: superioare, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

– îngrijitor de curăţenie – 2 posturi

Condiții: studii medii, fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

Concurs:1 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Unitatea Militară 01585 din Petreşti

– șofer II-I – grupa transport din plutonul deservire

Condiții: studii generale/medii, în domeniu; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 septembrie 2019, ora 14:00

Concurs: 2 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 8 octombrie 2019, ora 11.00: proba practică; 14 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Alba

– muncitor calificat IV (fochist) – Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieș

Condiții: studii generale sau medii; certificat de calificare în meseria de fochist cu talon vizat pe anul în curs; autorizație fochist I.S.C.I.R. pentru cazane clasa C – apă caldă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 septembrie 2019, ora 16.00

Concurs: 3 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba, telefon 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755.069.660.

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime – minimum 10 ani în specialitatea postului sau similare; stare de sănătate corespunzătoare postului; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; cunoaște limba română scris și vorbit; posesor permis de conducere categoria B.

Concurs: 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică; 2 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

– îngrijitor

Condiții: studii liceale; vechime în muncă – minimum 10 ani; stare de sănătate corespunzătoare postului; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; prezintă avantaj cunoașterea limbii maghiare.

Concurs: 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică; 2 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu

Relații suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbrud, telefon 0258.866.002, fax 0258.866.002, e-mail lta.ciumbrud@isjalba.ro.

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

– administrator financiar

Condiții: studii superioare; vechime în contabilitate minimum 5 ani; vechime în sistemul bugetar 2 ani.

Concurs: 27 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

– informatician

Condiții: studii postuniversitare în domeniul informaticii sau tehnologia informației sau studii superioare în domeniul informaticii; vechime în domeniul informaticii, debutant.

Concurs: 27 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0258775001, fax 0258775778, e-mail: lic.baia@isjalba.ro.

Primăria Comunei Săliștea

– muncitor calificat IV

Condiții: studii generale absolvite cu certificat de absolvire; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 2 octombrie 2019, ora 10.00 proba scrisă; 4 octombrie 2019, ora 16.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba, tel. 0762201062.

Primăria Comunei Lopadea Nouă

– muncitor necalificat

Condiții: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 1 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 3 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică; 3 octombrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Lopadea Nouă, cu sediul în Lopadea Nouă nr. 283, judeţul Alba, telefon 0258/875.245.

Primăria Comunei Câlnic

funcții contractuale vacante în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 44 POCU/138/4/1/114930

– expert înființare și monitorizare antreprenoriat (3 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, experiența minimă <5 ani, timp parțial, 4 ore/zi

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 27 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 27 septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Câlnic din Câlnic, str. Principală nr. 20, tel. 0747358691.

Școala Gimnazială Câlnic

– 3 posturi contractuale vacante de cadru didactic, în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate” POCU/138/4/1/114930

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă; experiență minimă < 5 ani, 0,5 normă.

Concurs: 30 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 30 septembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Școlii Gimnaziale Câlnic, județul Alba, telefon 0258/747.116 sau 0747/358.691

Primăria Municipiului Aiud

– arhitect-șef

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36A1 lit b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– director executiv al Direcției Economice

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice; absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 septembrie 2019

Concurs: 7 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT RUTIER GRAV la Sebeș: Un biciclist rănit în urma impactului cu un automobil

Publicat

Un biciclist a fost rănit, posibil, grav sâmbătă dimineață într-un accident rutier petrecut în municipiul Sebeș. 

Potrivit IPJ Alba, accidentul a avut loc în jurul orei, 08.40, la intersecția străzilor 1 Mai cu Valea Sebeșului, între un automobil și biciclistul rănit.

La fața locului intervin polițiși și echipele de salvare, misiunea este în dinamică.

Știre în curs de actualizare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Efectele secundare ale consumului prea mare de cafea. Cum reacționează organismul, în funcție de cantitatea pe care o bem zilnic

Publicat

Ceașca de cafea este ritualul zilnic al majorității dintre noi. În fața ei se leagă și se consolidează prietenii și este în general momentul din zi în care ne simțim cu adevărat bine.

Dincolo de rolul ei social, cafeaua ne ajută și să rezistăm unei zile complicate. Consumul prea mare de cafea poate avea însă și efecte adverse, pe care vi le prezentăm mai jos. 

Anxietate

Cu toate că dozele mici până la moderate de cofeină pot crește vigilența, pot fi cantități mai mari

duce la anxietate sau nervozitate. Monitorizează-ți propriul răspuns pentru a determina cât poți tolera.

Cafeina crește vigilența organismului, arată studiile.

Citește și: Ce riști dacă bei 25 de căni de cafea pe zi. Concluziile unui studiu realizat pe 8.400 de subiecți

Funcționează blocând efectele adenozinei, o substanță chimică a creierului care te face să te simți obosit. În același timp, declanșează eliberarea de adrenalină, hormonul „luptă sau fugi” asociat cu creșterea energiei.

Cu toate acestea, la doze mai mari, aceste efecte pot deveni mai pronunțate, ducând la anxietate și nervozitate.

De fapt, tulburarea de anxietate indusă de cofeină este unul dintre cele patru sindroame legate de cofeină enumerate în Manualul de diagnostic și statistic al tulburărilor mintale (DSM), care este publicat de Asociația Americană de Psihiatrie.

S-a raportat că consumul zilnic extrem de mare, de 1.000 mg sau mai mult pe zi, cauzează nervozitate, nervozitate și simptome similare la majoritatea oamenilor, în timp ce chiar și un aport moderat poate duce la efecte similare la persoanele sensibile la cofeină.

În plus, s-a demonstrat că dozele modeste cauzează respirație rapidă și cresc nivelurile de stres atunci când sunt consumate într-o singură ședință.

Un studiu efectuat pe 25 de bărbați sănătoși a constatat că cei care au ingerat aproximativ 300 mg de cofeină au experimentat mai mult decât dublul stresului celor care au luat un placebo.

Interesant este faptul că nivelurile de stres au fost similare între consumatorii obișnuiți și mai puțin frecvenți de cofeină, sugerând că compusul poate avea același efect asupra nivelurilor de stres, indiferent dacă îl beți în mod obișnuit.

Conținutul de cafeină al cafelei este foarte variabil. Pentru referință, o cafea mare („mare”) la Starbucks conține aproximativ 330 mg de cofeină.

Dacă observați că vă simțiți adesea nervos sau nervos, ar putea fi o idee bună să vă uitați la cantitatea de cofeină și să o reduceți.

Insomnie

O ceașcă de cafea vă ajută să rămâneți treaz în timpul zilei, dar vă poate afecta negativ somnul

calitate și cantitatea lui. Nu mai beți cafea după masa, pentru a evita problemele de somn.

Capacitatea cafeinei de a ajuta oamenii să rămână treji este una dintre cele mai apreciate calități ale sale.

Pe de altă parte, prea multă cofeină poate face dificilă obținerea unui somn suficient de odihnitor.

Studiile au descoperit că aportul mai mare de cofeină pare să crească timpul necesar adormirii. De asemenea, poate scădea timpul total de somn, în special la vârstnici.

În schimb, cantitățile mici sau moderate de cofeină nu par să afecteze foarte mult somnul.

Este posibil să nu vă dați seama că prea multă cofeină vă interferează cu somnul dacă subestimați cantitatea de cofeină pe care o luați.

Deși cafeaua și ceaiul sunt cele mai concentrate surse de cofeină, se găsesc și în sifon, cacao, băuturi energizante și mai multe tipuri de medicamente.

De exemplu, o injecție energetică poate conține până la 350 mg de cofeină, în timp ce unele băuturi energizante oferă până la 500 mg pe cutie (16 sursă de încredere).

Important, cantitatea de cofeină pe care o puteți consuma fără a vă afecta somnul va depinde de genetică și de alți factori.

În plus, cofeina consumată mai târziu în cursul zilei poate interfera cu somnul, deoarece efectele sale pot dura câteva ore până la dispariție.

Cercetările au arătat că, în timp ce cofeina rămâne în sistem în medie cinci ore, perioada de timp poate varia de la o oră și jumătate la nouă ore, în funcție de individ.

Probleme digestive

Mulți oameni consideră că o ceașcă de cafea dimineața ajută la digestie.

Efectul laxativ al cafelei a fost atribuit eliberării gastrinei, un hormon pe care îl produce stomacul, care accelerează activitatea în colon. Mai mult, s-a demonstrat că și cafeaua decofeinizată produce un răspuns similar.

Cu toate acestea, cofeina însăși pare să stimuleze mișcările intestinului.

Având în vedere acest efect, nu este surprinzător faptul că doze mari de cofeină pot duce la scaune libere sau chiar diaree la unii oameni.

Deși mulți ani s-a crezut că cafeaua provoacă ulcere gastrice, un studiu amplu realizat pe mai mult de 8.000 de persoane nu a găsit nicio legătură între cele două.

Pe de altă parte, unele studii sugerează că băuturile cu cofeină pot agrava boala de reflux gastroesofagian (GERD) la unii oameni. Acest lucru pare să fie valabil mai ales pentru cafea.

Deoarece cafeaua poate avea efecte majore asupra funcției digestive, este posibil să doriți să reduceți cantitatea pe care o beți sau să treceți la ceai dacă aveți probleme.

Dependență

În ciuda tuturor beneficiilor pentru sănătate ale cofeinei, nu se poate nega că poate deveni o obișnuință.

O analiză detaliată sugerează că, deși cofeina declanșează anumite substanțe chimice ale creierului în mod similar cu modul în care fac cocaina și amfetaminele, nu provoacă dependență clasică așa cum fac aceste medicamente.

Cu toate acestea, poate duce la dependență psihologică sau fizică, în special la doze mari.

În plus, frecvența consumului de cofeină pare să joace un rol în dependență.

Într-un studiu, 213 consumatori de cofeină au completat chestionare după ce au trecut 16 ore fără a fi consumat. Utilizatorii zilnici au avut o creștere mai mare a durerilor de cap, a oboselii și a altor simptome de sevraj decât utilizatorii non-zilnici

Chiar dacă compusul nu pare să provoace dependență adevărată, dacă beți în mod regulat o mulțime de cafea sau alte băuturi cu cofeină, există șanse foarte mari să deveniți dependent de efectele sale.

Alte efecte:

Creșterea episoadelor de urinare este un efect secundar obișnuit al aportului ridicat de cofeină cauzat de efectelor stimulatoare ale compusului asupra vezicii urinare.

Este posibil să fi observat că trebuie să urinezi frecvent atunci când bei mai multă cafea sau ceai decât de obicei.

Dozele mari de cofeina poate crește ritmul cardiac sau ritmul la unele persoane. Aceste efecte apar

a varia foarte mult de la persoană la persoană. Dacă îi simțiți, ia în considerare reducerea ta

admisie.

Sursă: healthline.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un pacient infectat cu COVID-19 a murit în așteptarea unui loc liber la ATI în județul Sibiu. Poziția Prefecturii

Publicat

Un pacient cu COVID-19 internat în Spitalul Municipal din Mediaş, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, în timp ce aştepta să fie transferat într-o secţie de Terapie Intensivă dintr-un alt spital, a declarat vineri directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, medicul Gabriel Budescu.

„A murit. S-a cerut să fie dus undeva la un ATI, nu a avut loc nicăieri, pentru că nu sunt locuri. Cei de la Turda, spre exemplu, cer şi ei paturi peste tot. Omul a fost pus pe oxigen, numai că a avut multe comorbidităţi (…), trebuia intubat”, a explicat Budescu.

Potrivit sursei citate, Spitalul Municipal din Mediaş are secţie ATI unde există şase paturi, dar acestea sunt pentru pacienţii care nu sunt infectaţi cu noul coronavirus şi nu sunt pregătite suficient pentru bolnavii cu COVID-19.

Directorul DSP Sibiu a anunţat că Spitalul Municipal din Mediaş face pregătiri pentru ca de luni să aloce trei paturi ATI pentru pacienţii COVID-19.

Întrebat ce şanse de supravieţuire avea acest pacient COVID-19 care nu a mai apucat să fie intubat într-un ATI, Gabriel Budescu a spus că şansele erau destul de mici.

„85% din pacienţii care sunt la ATI intubaţi se duc. Cam asta este şansa, care este foarte mică”, a afirmat el.

Potrivit directorului DSP Sibiu, vineri a decedat un pacient cu COVID-19 în Secţia ATI de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde sunt în total 12 paturi pentru bolnavii infectaţi cu noul coronavirus şi toate sunt ocupate în acest moment.

Comunicatul Instituției Prefectului Sibiu, cu privire la incident

În data de 21 octombrie a.c un bărbat în vârstă de 65 ani, cunoscut cu multiple comorbidităţi, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Mediaş, în stare gravă. Acesta prezenta simptome asemănătoare cu simptomatologia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, astfel că i s-au recoltat probe în vederea testării RT-PCR COVID-19.

Acesta a fost internat, starea lui agravându-se treptat. După primirea rezultatului pozitiv s-a luat legătura cu CNCCI în vederea solicitării unui loc pe secţia ATI. Spitalul din Mediaş având secţia de ATI destinată pacienţilor Covid în amenajare.

Între timp, ţinând cont că starea acestuia a prezentat o agravare progresivă s-a solicitat intervenţia medicilor de pe secţia ATI Mediaş, în urma căreia a fost ventilat mecanic şi monitorizat în permanenţă de medicul pneumolog, medicul ATI şi medicul de gardă.

În cursul zilei de astăzi (23 octombrie), din nefericire, a decedat.

Chiar dacă Spitalul Municipal Mediaş nu este complet pregătit pentru pacienţii confirmaţi pozitivi cu SARS CoV-2, acesta a beneficiat de tot suportul medical necesar, iar corpul medical a făcut toate eforturile pentru ca viaţa acestuia să fie salvată.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Incendiu la o gospodărie din Rădești. Pompierii au intervenit la fața locului

Publicat

pompieri-isu-incendiu-noaptea_7

Detașamentul de Pompieri Aiud a intervenit, vineri noapte, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în satul Leorinț – comuna Rădești.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o bucutarie de vară, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Nu s-au înregistrat victime. La fața locului au fost trimise 3 mașini de pompieri.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate