Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la DSVSA, AFIR, Muzeul Unirii, primării, spitale și alte instituții publice din județul Alba. CONDIȚII


Publicat

birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – OJFIR Alba

– șef serviciu S.A.F.P.D (Serviciul Active Fixe și Plăți Directe)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 noiembrie 2019, ora 17.00

Concurs: 12 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă (inițial 22 noiembrie 2019 , ora 10.00, a fost amânat); 18 decembrie, ora 9.00 – interviul (inițial 28 noiembrie 2019 , ora 09.00, a fost amânat).

Relații suplimentare, la sediul A.F.I.R din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1 şi la numerele de telefon 031.860.25.48/32.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba – DSVSA (37 de posturi)

– medic veterinar, gradul I

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani.

inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, specializarea drept – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

chimist, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul chimie – minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnologia produselor alimentare – minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul chimie – minimum 4 ani vechime în specialitatea funcției.

inginer gradul debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnologia produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu e cazul.

inginer gradul debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie și management în alimentație publică și agroturism – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu e cazul.

biolog gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul biologie – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani.

biolog gradul debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul biologie – vechime în specialitatea funcției – nu e cazul.

asistent veterinar treapta IA – 2 posturi

Condiții: studii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, specializarea veterinară – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

tehnician treapta IA

Condiții: studii medii de specialitate absolvite cu diplomă, școala tehnică în domeniul tehnician controlul calității produselor – minimum 7 ani vechime în specialitatea funcției.

laborant treapta IA (3 posturi)

Condiții: studii medii de specialitate – minimum 7 ani vechime în specialitatea funcției.

referent IA

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat – minimum 7 ani vechime în specialitatea funcției.

șofer I

Condiții: studii medii/generale, permis de conducere categoria B – minimum 5 ani vechime în specialitatea conducător auto.

muncitor necalificat I (2 posturi)

Condiții: studii medii/generale – minimum 5 ani

medic veterinar, gradul I (3 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 7 ani.

medic veterinar, gradul III (3 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 1 an.

medic veterinar, gradul debutant (3 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu e cazul.

asistent veterinar treapta IA

Condiții: studii liceale de specialitate absolvite cu diplomă, de bacalaureat, în domeniul veterinar, specializarea veterinara – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer IA (3 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie chimica – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer IA (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer 1

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare – minimjm 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inspector de specialitate I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul agricol, specializarea inspecție și legislație fitosanitara și zooveterinară – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2019, ora 14.30

Concurs: 25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.915.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

– referent, treapta IA, în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2019, ora 16.00

Concurs: 25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail resurseumane@mnuai.ro

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

– muncitor calificat – bucătar – Serviciul Social Cantina studențească

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar; minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2019, ora 16.00, la registratura universității (corp C – parter);

Concurs: 27 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă – Sala de lectură a bibliotecii; 29 noiembrie 2019, ora 10.00, proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276, 0258/813.994.

Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba

– șofer I la Compartimentul Aprovizionare Desfacere

Condiții: studii generale; vechime în muncă minimum 10 ani; carnet de șofer categoria B1, B, C1, C, BE.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2019, ora 15.30

Concurs: 29 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, din Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, telefon 0744.676.632.

Liceul de Arte „Regina Maria“ Alba Iulia

– îngrijitor clădiri

Condiții: studii gimnaziale; vechime în muncă: 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 25 noiembrie 2019, ora 14.00: proba practică; 25 noiembrie 2019, ora 16.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul de Arte „Regina Maria“, Alba Iulia, judeţul Alba din Strada Călăraşilor nr. 2, tel. 0258/812.473.

Spitalul Municipal Blaj

– director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data limită pentru depunerea dosarelor, 21 noiembrie ora 14.00

Concurs: 26 noiembrie, ora 9.00 – proba scrisă; 27 noiembrie, ora 11.00 interviul.

Relații suplimentare, la sediul spitalului, strada Poet Andrei Mureșanu 16, tel. 0258.710.941

Spitalul Orășenesc Câmpeni

– director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concurs: 29 noiembrie ora 10.00 – proba scrisă, 4 decembrie – susținerea proiectului de specialitate și interviul.

Relații suplimentare, la Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, tel: 0258/771.717, interior 49.

ALTE POSTURI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba lulia

director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 15:00

Concurs: 19 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 26 noiembrie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, de luni-vineri, între orele 8.30 – 15.00, la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– secretar șef (studii superioare)

Condiții: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat, informatică) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care an absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în muncă minimum 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.S.A.L., S.I.I.I.R.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 11:00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 9.30: proba scrisă; 18 noiembrie 2019, ora 09.30: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 9.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Corpul B, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: ACCIDENT în lanț, cu patru mașini și un camion, la intrarea pe A3 dinspre Turda. Două persoane rănite

Publicat

Două persoane au suferit leziuni după un accident rutier petrecut sâmbătă după-amiază la intrarea pe autostrada A3 dinspre Turda. Patru autoturisme și un camion au fost avariate.

Potrivit ISU Cluj, solicitarea a venit în jurul orei 14.30, iar în momentul sosirii pompierilor la fața locului au găsit un autocamion și patru autoturisme avariate.

Un bărbat și o femeie au fost consultate de către echipajul SMURD fără a fi transportate la spital.

sursă foto: ISU Cluj

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: Slujba de Sfânta Maria la Mănăstirea Râmeț. Cum au respectat credincioșii regulile din starea de alertă

Publicat

Slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Râmeț, aflată într-un cadru natural aparte, a fost punct de atracție pentru sute de crendincioși din mai multe județe din țară.

Dincolo de semnificațiile religioase ale sărbătorii, s-a observat însă nerespectarea unor reguli impuse pe timp de pandemie.

Citește și MESAJE de Sfânta Maria 2020. Felicitări și urări pentru prieteni, familie şi cunoscuţi, de ziua numelui

Oameni care nu prea respectau distanța, măști de protecție purtate mai mult sub nas sau riscul reprezentat de împărtășirea cu o singură linguriță sunt câteva dintre detaliile observate la sărbătoare.

Accesul în complexul de cult s-a făcut după ce un reprezentant al mănăstirii dezinfecta mâinile credincioșilor, iar în zonă s-au aflat echipaje de Poliție și Jandarmerie.

Potrivit regulilor de desfășurare a slujbelor în această perioadă, în biserică, între credincioși ar fi trebuit să fie o distanță de 2 metri între aceștia. Din imagini se poate observa că această distanță nu prea a fost respectată.

Pentru că numărul credincioşilor a fost mai mare decât spațiul interior disponibil, o parte dintre credincioşi au ascultat slujba din exteriorul bisericii, fiind respectată regula potrivit căreia aceasta a fost transmisă la difuzoare sau clericii au săvârşit slujba în aer liber, în curtea bisericii.

Dar și în exteriorul bisericii, ar fi trebuit să fie păstrată de 1,5 metri între credincioși.

Vezi și Reguli și condiții la mănăstirile din Alba, de Sfânta Maria. Fără cazare, iar masca de protecție, obligatorie

În interiorul lăcașului de cult, folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană. Majoritatea credincioșilor au purtat măști, însă unii dintre ei nu au avut acoperit și nasul.

Nu în ultimul rând, credincioșii au sărutat icoanele din biserică, un alt posibil risc pentru sănătate. Iar împărtășirea s-a făcut cu o singură linguriță, care, potrivit celor mai recente reguli, ar fi trebuit dezinfectată după fiecare credincios.

Eduard Jurj

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LISTA PNL pentru Consiliul Județean Alba. Cine sunt candidații validați de Biroul Politic Județean

Publicat

Lista candidaților Partidului Național Liberal la alegerile locale 2020, pentru Consiliul Județean, a fost validată de Biroul Politic Județean al partidului. Ion Dumitrel este pe primul loc, pentru funcția de președinte CJ, iar lista continuă cu alți 41 de candidați.

Lista candidaților Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Alba

1. Dumitrel Ion

2. Hațegan Marius – Nicolae

3. Fulea Dumitru

4. Crețu Simion

5. Ceteraș Marius – Nicolae

6. Negruțiu Adrian – Emil

7. Tătar Virgil

8. Albani – Rocchetti Simone

9. Chiriac Raul Dumitru (Blaj)

10. Comșa Cătălin – Răzvan (Cugir)

11. Hărăguș Silvia – Alina

12. Ponoran Tudor

13. Mocan Maria – Mirela (Arieșeni)

14. Uțiu Ioan

15. Bălău Teodora – Adela (Blaj)

16. Itu Simona (Sebeș)

17. Cherecheș Ioan Dan (Cugir)

18. Simion Marcel

19. Stănescu Vasile (Ocna Mureș)

20. Barb Cristian (Aiud)

21. Toma Emil – Vasile

22. Filimon Marius

23. Podariu Paul – Oliviu (Ocna Mureș)

24. Matei Constantin – Dorin (Cîmpeni)

25. Radu Alexandru (Sebeș)

26. Roșian Flavius (Cugir)

27. Boancă Flavius (Teiuș)

28. Miron Alina – Paula

29. Barbu Anamaria (Aiud)

30. Oneț Ioan – Dorin (Cîmpeni)

31. Nicușan Claudiu – Ștefan (Blaj)

32. Sandu Cornel – Stelian

33. Bande Otniel – Lucian (Aiud)

34. Buglea Rareș – Remus

35. Baciu Ioan (Ocna Mureș)

36. Bobar Voicu – Daniel – Ilie (Abrud)

37. Țimonea Petru (Baia De Arieș)

38. Doroftei Ovidiu Dumitru

39. Olălău Alexandru (Zlatna)

40. Rațiu Tiberiu (Abrud)

41. Man Ioan (Meteș)

42. Heler Sandu (Avram Iancu)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE: USR și PLUS au adoptat fuziunea, în cadrul unui congres online. Ce spun liderii celor două formațiuni politice

Publicat

Delegaţi ai USR şi ai PLUS adoptă sâmbătă protocolul de fuziune al celor două partide, în cadrul unui congres desfăşurat online.

UPDATE: USR și PLUS au anunțat că au aprobat fuziunea. Astfel, în USR au votat 76,1% pentru „DA”, în timp ce în PLUS au fost de acord 83,43%.

Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianţă, unirea este un pas firesc. Este ceea ce şi-au dorit membrii noştri, este ceea ce ne-a cerut electoratul. Împreună suntem şi mai hotărâţi să luptăm pentru idealurile şi principiile noastre, iar voinţa noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi şi mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani şansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generaţiei noastre să decidă cum va arăta această ţară”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.

Într-o primă etapă, cele două formaţiuni organziează câte un congres separat pentru a vota protocolul de fuziune, urmate de o reuniune comună, la care vor lua parte câte 1.600 de delegaţi din partea fiecărui partid.

Urmare a fuziunii, Birourile locale, judeţene, municipale şi cel naţional vor fi reunite. Conducerea va fi asigurată de doi copreşedinţi.

„Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiaşi scop pentru care am muncit de 4 ani de zile încoace. Acum, în campania pentru alegerile locale şi înainte cu câteva luni de alegerile generale cred că trebuie să arătăm că uniţi putem învinge resemnarea şi evitarea, pentru că acestea sunt lucruri care riscă să se înrădăcineze încet-încet nu doar în rândul membrilor din partid, dar mai ales în rândul votanţilor, celor pe care i-am avut în 2019 la vot şi pe care trebuie să îi avem la vot în 2020”, a declarat Dacian Cioloş, în cadrul Convenţiei PLUS în cadrul căreia se decide fuziunea cu USR.

El a adăugat că a propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii „împreună”.

„Fuziunea n-am decis să v-o propunem pentru că e un proiect uşor şi nici pentru că e un proiect cu rezultat simplu. Am propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii de împreună cu care am pornit la acest drum. Dacă n-o să putem construi ceea ce visăm împreună cu cei pe care în mod natural ne simţim mai apropiaţi ca şi crez, ca şi obiective, ca şi viziune, cum o să putem construi cu cei care sunt mai departe de viziune a pe care o avem noi? Va fi nevoie de cât mai mulţi, noi trebuie să ne adresăm în primul rând României, tuturor românilor tuturor cetăţenilor români dacă vrem să fim credibili şi dacă vrem să facem schimbarea asta şi va trebui să convingem pe cât mai mulţi, nu doar înainte de alegeri să ne voteze, dar şi după aceea dacă ajungem la guvernare. Cumva, fuziunea este şi un proiect test, pentru că dacă nu reuşim să ne aliniem noi între noi, ne va fi foarte greu s-o facem cu oameni care sunt mult mai departe, în momentul de faţă, de noi în ceea ce priveşte felul în care vedem lucrurile”, a spus Cioloş.

„Oricum şi din orice perspectivă privim, bilanţul nostru ca USR este unul evident pozitiv, este un bilanţ care, pentru cei care urmăresc sociologie politică, este un bilanţ care dă cu plus din orice perspectivă ne-am uita. Poate uneori n-am fost suficient de intransigenţi cu adversarii noştri, poate uneori ne-am grăbit în unele reacţii, alte ori am ezitat, poate şi asta ne-a costat la un moment sau altul, poate nici partenerii de dialog nu ni i-am ales de fiecare dată în cea mai înţeleaptă metodă. Dincolo de toate aceste stângăcii de creştere, în realitate USR este un fenomen politic spectaculos şi este fenomenul politic spectaculos al politicii de astăzi. Acesta este o realitate şi aproape nimeni nu l-a prevăzut, mulţi vor să îl izoleze, dar nimeni astăzi nu ne ignoră şi nu poate să ne ignore, nici acum şi nici în viitor”, a declarat Dana Barna în cadrul Congresului USR.

Ela vorbit şi despre fuziunea cu PLUS.

„USR a făcut un drum şi acum este în faţa uni prag în care poate să devină mai puternic şi mai credibil. Acest partid mai mare trebuie să aibă forţa să schimbe societatea din temeli. Mulţi dintre voi simţiţi toată această construcţie pe care o dezvoltăm ca pe o miză personală, numai că cea am făcut noi în aceşti patru ani trebuie să fie mult mai mult decât despre noi. În momentul de faţă, perspectiva pe care o construieşte USR-PLUS în România e mai mult decât fiecare dintre noi sau despre oricare dintre noi şi de aceea vă cer să aveţi îndrăzneală să păşim mai departe”, a spus Barna.

Congresul USR și cel separat PLUS a început la ora 10.00, iar între orele 15.00 și 18.00 va fi congresul comun USR PLUS.

sursă: Agerpres

sursă foto: Facebook (USR PLUS) – arhivă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate