Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la DSVSA, AFIR, Muzeul Unirii, primării, spitale și alte instituții publice din județul Alba. CONDIȚII

Publicat


birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – OJFIR Alba

– șef serviciu S.A.F.P.D (Serviciul Active Fixe și Plăți Directe)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 noiembrie 2019, ora 17.00

Concurs: 12 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă (inițial 22 noiembrie 2019 , ora 10.00, a fost amânat); 18 decembrie, ora 9.00 – interviul (inițial 28 noiembrie 2019 , ora 09.00, a fost amânat).

Relații suplimentare, la sediul A.F.I.R din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1 şi la numerele de telefon 031.860.25.48/32.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba – DSVSA (37 de posturi)

– medic veterinar, gradul I

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani.

inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, specializarea drept – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

chimist, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul chimie – minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnologia produselor alimentare – minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul chimie – minimum 4 ani vechime în specialitatea funcției.

inginer gradul debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnologia produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu e cazul.

inginer gradul debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie și management în alimentație publică și agroturism – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu e cazul.

biolog gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul biologie – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani.

biolog gradul debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul biologie – vechime în specialitatea funcției – nu e cazul.

asistent veterinar treapta IA – 2 posturi

Condiții: studii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, specializarea veterinară – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

tehnician treapta IA

Condiții: studii medii de specialitate absolvite cu diplomă, școala tehnică în domeniul tehnician controlul calității produselor – minimum 7 ani vechime în specialitatea funcției.

laborant treapta IA (3 posturi)

Condiții: studii medii de specialitate – minimum 7 ani vechime în specialitatea funcției.

referent IA

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat – minimum 7 ani vechime în specialitatea funcției.

șofer I

Condiții: studii medii/generale, permis de conducere categoria B – minimum 5 ani vechime în specialitatea conducător auto.

muncitor necalificat I (2 posturi)

Condiții: studii medii/generale – minimum 5 ani

medic veterinar, gradul I (3 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 7 ani.

medic veterinar, gradul III (3 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 1 an.

medic veterinar, gradul debutant (3 posturi)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea: medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu e cazul.

asistent veterinar treapta IA

Condiții: studii liceale de specialitate absolvite cu diplomă, de bacalaureat, în domeniul veterinar, specializarea veterinara – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer IA (3 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie chimica – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer IA (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inginer 1

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare – minimjm 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inspector de specialitate I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul agricol, specializarea inspecție și legislație fitosanitara și zooveterinară – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2019, ora 14.30

Concurs: 25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.915.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

– referent, treapta IA, în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2019, ora 16.00

Concurs: 25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail [email protected]

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

– muncitor calificat – bucătar – Serviciul Social Cantina studențească

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar; minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2019, ora 16.00, la registratura universității (corp C – parter);

Concurs: 27 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă – Sala de lectură a bibliotecii; 29 noiembrie 2019, ora 10.00, proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276, 0258/813.994.

Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba

– șofer I la Compartimentul Aprovizionare Desfacere

Condiții: studii generale; vechime în muncă minimum 10 ani; carnet de șofer categoria B1, B, C1, C, BE.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2019, ora 15.30

Concurs: 29 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, din Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, telefon 0744.676.632.

Liceul de Arte „Regina Maria“ Alba Iulia

– îngrijitor clădiri

Condiții: studii gimnaziale; vechime în muncă: 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 25 noiembrie 2019, ora 14.00: proba practică; 25 noiembrie 2019, ora 16.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul de Arte „Regina Maria“, Alba Iulia, judeţul Alba din Strada Călăraşilor nr. 2, tel. 0258/812.473.

Spitalul Municipal Blaj

– director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data limită pentru depunerea dosarelor, 21 noiembrie ora 14.00

Concurs: 26 noiembrie, ora 9.00 – proba scrisă; 27 noiembrie, ora 11.00 interviul.

Relații suplimentare, la sediul spitalului, strada Poet Andrei Mureșanu 16, tel. 0258.710.941

Spitalul Orășenesc Câmpeni

– director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concurs: 29 noiembrie ora 10.00 – proba scrisă, 4 decembrie – susținerea proiectului de specialitate și interviul.

Relații suplimentare, la Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, tel: 0258/771.717, interior 49.

ALTE POSTURI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba lulia

director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 15:00

Concurs: 19 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 26 noiembrie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, de luni-vineri, între orele 8.30 – 15.00, la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– secretar șef (studii superioare)

Condiții: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat, informatică) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care an absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în muncă minimum 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.S.A.L., S.I.I.I.R.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 11:00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 9.30: proba scrisă; 18 noiembrie 2019, ora 09.30: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 9.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Corpul B, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

CÎMPENI

FOTO: Drama unei familii din Câmpeni, în prag de sărbători. Focul le-a mistuit o casă și mare parte din agoniseală

Publicat

incendiu campeni

O casă a ars din temelii marți seara, 10 tone de mâncare pentru animale și o mare parte din agoniseala unei familii din Fața Abrudului, Câmpeni, au fost distruse de foc. Doar ajutorul vecinilor, intervenția pompierilor și o minune au făcut ca incendiul să nu cuprindă toată propritatea familiei Morariu. Un accident la aprinderea lemnelor […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Platformă din România a British American Tobacco, atacată de hackeri. Au cerut răscumpărare pentru recuperarea datelor

Publicat

securitate cibernetica hacker internet

O platformă românească deținută de compania British American Tobacco a fost afectată de un atac cu malware de tip ransomware și o scurgere de date. Datele se aflau într-o bază Elasticsearch nesecurizată, pe un server localizat în Irlanda, iar volumul de date a fost de aproximativ 325 GB. În plus, au descoperit că hackerii au […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Pieton accidentat MORTAL în zona unei treceri de pietoni din Alba Iulia. Victima este un bărbat de aproximativ 50 de ani

Publicat

Un pieton a fost acroșat miercuri seară, în apropierea unei treceri de pietoni din Alba Iulia, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba și a fost lovit la prima vedere grav.  Accidentul s-a produs în apropiere de BRD, în centrul municipiului, la  intersecția străzilor Iuliu Maniu cu Ardealului.    UPDATE 1: Ora 18.25: Personalul […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Peste 22.000 de persoane condamnate au fost eliberate prin recurs compensatoriu. În top, tâlhăria și furtul

Publicat

inchisoare

Peste 22.000 de deținuți au fost eliberați prin recurs compensatoriu, în ultimii doi ani, potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Majoritatea erau condamnați pentru tâlhărie sau furt, dar sunt și infractori care erau după gratii pentru omor, care acum sunt în libertate. Reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au precizat, marţi, pentru Agerpres, că, de la data […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate