Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la Inspectoratul Școlar, Spitalul Județean, primării și alte instituții publice din Alba. Condiții


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

consilier I, superior (2 posturi) – Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte Serviciul Implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanța agricolă și formare profesională

Condiții: studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – ramura Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul agronomie, horticultură, zootehnie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; cunoștințe IT – nivel mediu – testate prin probă eliminatorie.

consilier I, superior, la Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață

Condiții: studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – ramura Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul agronomie, horticultură, zootehnie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; cunoștințe IT – nivel mediu – testate prin probă eliminatorie.

auditor clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit intern

Condiții: studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe sociale, ramura Științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; cunoștințe IT nivel mediu – testate prin probă eliminatorie.

Concurs: 18 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – Alba Iulia, Calea Moților nr. 112, et. 3; proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC se va desfășura în cadrul probelor de concurs; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba, din Alba Iulia, Calea Moților, nr. 112, telefon 0258/835.342, interior 103.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba lulia

– director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 15:00

Concurs: 19 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 26 noiembrie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, de luni-vineri, între orele 8.30 – 15.00, la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– consilier IA (S), Compartimentul rețea școlară plan școlarizare

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; vechimea necesară ocupării postului – minimum 10 ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 noiembrie 2019

Concurs: 12 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– secretar șef (studii superioare)

Condiții: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat, informatică) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care an absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în muncă minimum 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.S.A.L., S.I.I.I.R.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 11:00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 9.30: proba scrisă; 18 noiembrie 2019, ora 09.30: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 9.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Corpul B, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

Unitatea Militară 01760 Sebeş

– contabil-șef grad II

Condiții: studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul economic; nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; minim 8 ani, vechime în specialitate; deținerea unui Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul european de conturi; cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare Windows, a aplicaţiei Microsoft Office; rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză; disponibilitate pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite; riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică; păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 noiembrie 2019, ora 15:30

Concurs: 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

Liceul Tehnologic Sebeş

– analist programator

Condiții: studii superioare de specialitate; vechime – 1 an în funcții similare.

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258731010, 0724230052, fax 0358401375, e-mail: grsc.sebcs@mail.albanet.ro.

Clubul Sportiv Școlar Blaj

– șofer

Condiții: studii medii și permis de conducere categoria D; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 noiembrie 2019

Concurs: 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, str. Parc Avram Iancu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/710.427.

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud – structura Grădinița cu Program Normal Gârbova de Jos

– îngrijitor (0,25 normă)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 09.00 proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 11.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Grădinița cu Program Normal Gârbova de Jos, str. Gheorghe Asachi nr. 24, județul Alba, telefon 0258/861.427.

Primăria Orașului Cugir

– asistent medical – Serviciul Public de Asistență Socială al Orașului Cugir – Biroul Asistență Medicală, Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

Condiții:

– asistent medical cu studii postliceale – diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitara, sau școală tehnică sanitara, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice; certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

– asistent medical cu studii medii: diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei; de preferință, absolvent al cursurilor de formare profesională ca asistent medical comunitar, dovedite prin; diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în acest domeniu care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical comunitar; vechime – minimum 5 ani în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 noiembrie 2019, ora 16:00

Concurs: 13 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Spitalul Orășenesc Cugir

– referent gradul II, în cadrul structurii de management al calității serviciilor medicale

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 12 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 15 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu

asistent medical generalist (4 ani vechime) la Camera de Gardă

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

asistent medical generalist debutant la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

infirmier debutant – Secția Interne

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 15.00

Relații suplimentare, la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon 0358/751.053.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– muncitor mecanic (0,5 normă)

Condiții: liceu sau școală profesională, pe domeniul mecanic, în una din următoarele calificări: lăcătuș mecanic, strungar, mecanic auto, mecanic utilaj; fără condiție de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 12:00

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 13 noiembrie 2019, ora 14:00: proba interviu.

fochist

Condiții: liceu sau școală profesională; fără condiție de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 12:00

Concurs: 12 noiembrie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 14:00: proba practică; 18 noiembrie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623

Primăria Vinţu de Jos

– referent IA – Compartimentul de monitorizare a procedurilor administrative

Condiții: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 16:00

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă; 13 noiembrie 2019, ora 12:00: proba practică; 15 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba, tel./fax 0258.739.234. interior 21

Primăria Comunei Ighiu

– șofer II – Compartimentul Administrativ

Condiții: minimum școală profesională; permis de conducere: categoriile B și C; atestat profesional transport marfă; aviz psihologic și adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto; vechime specifică de minimum 3,6 ani în funcția de șofer.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 16:00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Ighiu, nr. 56, Judeţul Alba, telefon 0258/844.103.

Primăria Comunei Roșia Montană

– conducător auto – șofer I, la Compartimentul Deservire și Gospodărire Comunală

Condiții: calificare corespunzătoare postului cu atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public dc persoane, valabil; carnet de conducere categoriile B. C+E și D; vechime în muncă, șofer categoria D minimum 10 ani; studii medii sau școală profesională.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 13 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 15 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba practică/interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Roșia Montană, nr. 184, județul Alba, telefon 0258.783.101, e-mail: primaria@primariarosiamontana.ro.

Primăria Comunei Doştat

– mecanic utilaj (cu atribuții în utilizarea și întreținerea utilajului buldoexcavator)

Condiții: nivelul studiilor – studii gcnerale/profesionale/medii; permis conducător auto cu categoria B, categoria C sau Tr; vechime în muncă – 3 ani.

Concurs: 15 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 20 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Doştat, nr 250, telefon: 0258/764.690.

Școala Gimnazială Doștat

– femeie de serviciu

Condiții: studii medii; cunoștințe funcționare centrală termică; domiciliul în localitatea Boz; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 09.00: proba practică; 14 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 31, telefon 0258/764.601.

ALTE POSTURI

Instituţia Avocatul Poporului – Centrul Zonal Alba

– șofer la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție

Condiții: studii medii; vechime în specialitate – 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 octombrie 2019, ora 16:30

Concurs: 7 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1; 13 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitor copii

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experienţă într-un post similar; curs de noţiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 noiembrie 2019

Concurs: 6 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 7 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică; 8 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

Primăria Comunei Şugag

– secretar general

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de (ungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor Juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani; disponibilitate program flexibil.

– inspector, gradul profesional asistent

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative, economice, științe sociale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an; disponibilitate program flexibil

– inspector, gradul profesional superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 15 ani; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

UPDATE FOTO: INCENDIU la Sebeș. A luat foc acoperișul unei case. Intervin pompierii cu trei autospeciale

Publicat

Pompierii de la Garda de Intervenție Sebeș au fost chemați să acționeze, sâmbătă seara, pentru stingerea unui incendiu în municipiu.

Din primele date, este vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit din Sebeș.

Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă generalizat la acoperisul unei case pe aproximativ 70 mp, cu extindere la acoperișul altei case alipite, pe aproximativ 60 mp.

Intervin echipaje de pompieri cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

UPDATE, ora 23.24: Incendiul a fost localizat, nu mai există pericol de propagare. Nu sunt persoane rănite. Forțele de interventie acționează în continuare pentru lichidarea tuturor focarelor (ISU Alba).

sursă imagini: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Intervenție Salvamont Alba pentru recuperarea unor turiști rămași blocați pe munte, lângă Sălciua. Au sunat la 112

Publicat

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit, sâmbătă seara, pentru recuperarea unor turiști din zona montană de lângă Sălciua. Intervenția a fost necesară în urma unui apel la 112.

Salvatorii montani din cadrul Serviciul Public Județean Salvamont Alba au intervenit în zona comunei Salciua pentru a ajuta trei turiști din Turda.

Potrivit Salvamont Alba, turiștii nu erau echipați corespunzător pentru drumeții pe timp de noapte.

Vezi și Salvamont: 50 de REGULI și SFATURI pentru drumeții în siguranță pe munte

Cele trei persoane au fost aduse în siguranță la baza muntelui.

La acțiune au participat trei salvatori montani și doi voluntari.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Autoritățile române cer sprijin internațional în pandemie. Este nevoie de medicamente, personal medical și echipamente

Publicat

Comitetul pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, sâmbătă, o solicitare de asistență internațională prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Sunt necesare medicamente, echipamente, echipaje și echipe medicale necesare în tratarea pacienților cu forme grave de COVID-19.

Vezi HCNSU privind solicitarea de asistenta internationala nr. 93 din 23 10 2021

Potrivit deciziei CNSU, Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență preia medicamentele și echipamentele medicale și le predă către C.N. Unifarm S.A, care asigură depozitarea și distribuirea acestora către spitalele care acordă asistență medicală pacienților cu COVID-19, în funcție de nevoile identificate.

Coordonarea echipajelor și echipelor medicale, precum și stabilirea locațiilor în care desfășoară activitatea, se realizează prin intermediul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, mai arată decizia CNSU.

Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor din România și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt abilitate să emită în regim de urgență documentele necesare pentru exercitarea temporară a profesiei de asistent medical și medic pe teritoriul României pentru membrii echipelor care sosesc în România.

HOTĂRÂRE nr. 93 din 23.10.2021

privind aprobarea solicitării de asistență internațională pentru asigurarea medicamentelor și echipamentelor de strictă necesitate în tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19, precum și a echipelor medicale specializate prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă și al Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre)

Având în vedere nevoia acută de asigurare a medicației și echipamentelor necesare pentru tratarea pacienților cu forme critice și severe de COVID-19, precum și cu imposibilitatea asigurării, într-un număr suficient, a personalului medical de specialitate pentru acordarea asistenței medicale acestor pacienți,

luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv, precum și nevoia acută de suplimentare a personalului medical din cadrul unităților sanitare,

ținând cont de propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în sensul solicitării de asistență internațională,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și g) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și 2 componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se aprobă solicitarea de asistență internațională constând în medicamente, echipamente, echipaje și echipe medicale necesare în tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID-19, prin Mecanismului European de Protecție Civilă și Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre).

Art.2 – Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență preia medicamentele și echipamentele medicale și le predă către C.N. Unifarm S.A, care asigură depozitarea și distribuirea acestora către unitățile sanitare ce acordă asistență medicală pacienților cu COVID-19, în funcție de nevoile identificate.

Art.3 – Coordonarea echipajelor și echipelor medicale, precum și stabilirea locațiilor în care desfășoară activitatea, se realizează prin intermediul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției.

Art.4 – Se abilitează Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor din România și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, să emită în regim de urgență documentele necesare pentru exercitarea temporară a profesiei de asistent medical și medic pe teritoriul României pentru membrii echipelor care sosesc în România.

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

surse: CNSU, Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Managerul Albena Tours, Victor Bora, a murit. Mesaj de condoleanțe din partea Camerei de Comerț Alba

Publicat

S-a stins din viață managerul Albena Tours, Victor Bora. Vestea tristă a determinat reprezentanții Camerei de Comerț Alba să transmită un mesaj de condoleanțe.

”Am aflat cu tristețe de pierderea unui om foarte drag nouă: Victor Bora (manager Albena Tours SRL) prieten, colaborator, membru al CCI Alba.

În aceste clipe îndurerate, transmitem familiei cele mai sincere condoleanțe! A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai suferinta și durere.

Fie ca bunul Dumnezeu să-i poată alina durerea și să-i odihnească sufletul!”, au precizat reprezentații Camerei de Comerț Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate