Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la Inspectoratul Școlar, Spitalul Județean, primării și alte instituții publice din Alba. Condiții


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

consilier I, superior (2 posturi) – Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte Serviciul Implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanța agricolă și formare profesională

Condiții: studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – ramura Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul agronomie, horticultură, zootehnie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; cunoștințe IT – nivel mediu – testate prin probă eliminatorie.

consilier I, superior, la Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață

Condiții: studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – ramura Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul agronomie, horticultură, zootehnie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; cunoștințe IT – nivel mediu – testate prin probă eliminatorie.

auditor clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit intern

Condiții: studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe sociale, ramura Științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; cunoștințe IT nivel mediu – testate prin probă eliminatorie.

Concurs: 18 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – Alba Iulia, Calea Moților nr. 112, et. 3; proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC se va desfășura în cadrul probelor de concurs; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba, din Alba Iulia, Calea Moților, nr. 112, telefon 0258/835.342, interior 103.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba lulia

– director medical

Condiții pentru candidați: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 15:00

Concurs: 19 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 26 noiembrie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, de luni-vineri, între orele 8.30 – 15.00, la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258.820825, interior 146.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– consilier IA (S), Compartimentul rețea școlară plan școlarizare

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; vechimea necesară ocupării postului – minimum 10 ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 noiembrie 2019

Concurs: 12 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– secretar șef (studii superioare)

Condiții: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat, informatică) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care an absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în muncă minimum 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.S.A.L., S.I.I.I.R.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2019, ora 11:00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 9.30: proba scrisă; 18 noiembrie 2019, ora 09.30: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 9.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Corpul B, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

Unitatea Militară 01760 Sebeş

– contabil-șef grad II

Condiții: studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul economic; nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; minim 8 ani, vechime în specialitate; deținerea unui Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul european de conturi; cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare Windows, a aplicaţiei Microsoft Office; rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză; disponibilitate pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite; riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică; păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 noiembrie 2019, ora 15:30

Concurs: 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

Liceul Tehnologic Sebeş

– analist programator

Condiții: studii superioare de specialitate; vechime – 1 an în funcții similare.

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258731010, 0724230052, fax 0358401375, e-mail: grsc.sebcs@mail.albanet.ro.

Clubul Sportiv Școlar Blaj

– șofer

Condiții: studii medii și permis de conducere categoria D; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 noiembrie 2019

Concurs: 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, str. Parc Avram Iancu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/710.427.

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud – structura Grădinița cu Program Normal Gârbova de Jos

– îngrijitor (0,25 normă)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 09.00 proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 11.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Grădinița cu Program Normal Gârbova de Jos, str. Gheorghe Asachi nr. 24, județul Alba, telefon 0258/861.427.

Primăria Orașului Cugir

– asistent medical – Serviciul Public de Asistență Socială al Orașului Cugir – Biroul Asistență Medicală, Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

Condiții:

– asistent medical cu studii postliceale – diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitara, sau școală tehnică sanitara, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice; certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

– asistent medical cu studii medii: diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei; de preferință, absolvent al cursurilor de formare profesională ca asistent medical comunitar, dovedite prin; diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în acest domeniu care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical comunitar; vechime – minimum 5 ani în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 noiembrie 2019, ora 16:00

Concurs: 13 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Spitalul Orășenesc Cugir

– referent gradul II, în cadrul structurii de management al calității serviciilor medicale

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 12 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 15 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu

asistent medical generalist (4 ani vechime) la Camera de Gardă

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

asistent medical generalist debutant la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

infirmier debutant – Secția Interne

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 15.00

Relații suplimentare, la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon 0358/751.053.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– muncitor mecanic (0,5 normă)

Condiții: liceu sau școală profesională, pe domeniul mecanic, în una din următoarele calificări: lăcătuș mecanic, strungar, mecanic auto, mecanic utilaj; fără condiție de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 12:00

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 13 noiembrie 2019, ora 14:00: proba interviu.

fochist

Condiții: liceu sau școală profesională; fără condiție de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 12:00

Concurs: 12 noiembrie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 14 noiembrie 2019, ora 14:00: proba practică; 18 noiembrie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623

Primăria Vinţu de Jos

– referent IA – Compartimentul de monitorizare a procedurilor administrative

Condiții: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 16:00

Concurs: 11 noiembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă; 13 noiembrie 2019, ora 12:00: proba practică; 15 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba, tel./fax 0258.739.234. interior 21

Primăria Comunei Ighiu

– șofer II – Compartimentul Administrativ

Condiții: minimum școală profesională; permis de conducere: categoriile B și C; atestat profesional transport marfă; aviz psihologic și adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto; vechime specifică de minimum 3,6 ani în funcția de șofer.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 16:00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Ighiu, nr. 56, Judeţul Alba, telefon 0258/844.103.

Primăria Comunei Roșia Montană

– conducător auto – șofer I, la Compartimentul Deservire și Gospodărire Comunală

Condiții: calificare corespunzătoare postului cu atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public dc persoane, valabil; carnet de conducere categoriile B. C+E și D; vechime în muncă, șofer categoria D minimum 10 ani; studii medii sau școală profesională.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 13 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 15 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba practică/interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Roșia Montană, nr. 184, județul Alba, telefon 0258.783.101, e-mail: primaria@primariarosiamontana.ro.

Primăria Comunei Doştat

– mecanic utilaj (cu atribuții în utilizarea și întreținerea utilajului buldoexcavator)

Condiții: nivelul studiilor – studii gcnerale/profesionale/medii; permis conducător auto cu categoria B, categoria C sau Tr; vechime în muncă – 3 ani.

Concurs: 15 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 20 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Doştat, nr 250, telefon: 0258/764.690.

Școala Gimnazială Doștat

– femeie de serviciu

Condiții: studii medii; cunoștințe funcționare centrală termică; domiciliul în localitatea Boz; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 09.00: proba practică; 14 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 31, telefon 0258/764.601.

ALTE POSTURI

Instituţia Avocatul Poporului – Centrul Zonal Alba

– șofer la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție

Condiții: studii medii; vechime în specialitate – 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 octombrie 2019, ora 16:30

Concurs: 7 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1; 13 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitor copii

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experienţă într-un post similar; curs de noţiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 noiembrie 2019

Concurs: 6 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 7 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică; 8 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

Primăria Comunei Şugag

– secretar general

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de (ungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor Juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani; disponibilitate program flexibil.

– inspector, gradul profesional asistent

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative, economice, științe sociale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an; disponibilitate program flexibil

– inspector, gradul profesional superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 15 ani; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Generația Z: Tineri informați și amabili, care preferă părinții în locul influencerilor. Studiu

Publicat

Noua generație Zeta sau „Digitalii” adică actualii adolescenți și post-adolescenți, născuți între 1995 și 2010, sunt amabili și informaţi, capabili să stabilească relații empatice prin intermediul internetului și pe rețelele sociale, fără a avea nevoie de influenceri (în care au încredere doar în procent de 17%). 

Prima generație „conectată permanent la Internet”, care o urmează pe cea a Milenialilor, și o precede pe cea Alpha, a crescut cu dispozitive tactile.

Continuă să fie dependenţi de mamă și de tată, atunci când au nevoie, primesc informații despre probleme economice folosind canale diversificate atât online, cât și offline, însă, în final, prevalează influența care provine din cercul familial.

Pentru Generația Z, liderii de opinie pentru informații sunt experții în sector și prietenii, citați ca fiind foarte relevanți, respectiv de 34% și 33% dintre intervievați, iar pe locul trei, pentru cei sub 20 de ani, sunt părinții, cu un procent de 25%, în timp ce pentru tinerii de 20-25 de ani predomină ca sursă jurnaliștii, în procent de 20%, alături de sportivi, pentru adolscenţii de sex masculin, scrie rador.ro.

Influencerii, de la care apreciază în principal capacitatea acestora de a filtra și traduce fluxurile de informații (lucrează ca brokerii) sunt considerați puncte de referință de doar 17% din eșantionul interievat. 57% din eșantion consideră că activitatea de influencer este o profesie reală și 30% ar dori să întreprindă în viitor această carieră.

Este foarte posibil ca datorită faptului că simt mai puternic decât generația alfa anterioară legătura cu membrii familiei, caracteristicile pe care tinerii generaţiei Z le caută în liderii de opinie să fie bunătatea și empatia, aşa cum reiese din studiul „Am încredere în tine”, realizat de Tips Ricerche, o agenție specializată în cercetarea pieței.

În ceea ce privește sfera economică, adolescenţii intervievați par să prefere metodele de interacțiune directă, față în față, motiv pentru care tinerii din generaţia Z apelează la persoane de încredere, cum ar fi membrii ai familiei și cunoscuți. Jurnaliștii, împreună cu experții din industrie (consultanţi, de exemplu), sunt şi ei consideraţi o sursă de încredere.

surse: stiripesurse.ro, rador.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Mai este recomandată dezinfectarea cumpărăturilor? Opinia unor experți americani despre pericolul suprafețelor contaminate

Publicat

Studiile continuă să arate că noul coronavirus poate fi detectat pe obiecte și după zile sau săptămâni, însă printre oamenii de știință s-a răspândit consensul că virusul este rareori transmis prin contact cu suprafețe contaminate.

În opinia acestora, ar fi de preferat abandonarea unor măsuri extreme ca punerea în „carantină” a scrisorilor sau dezinfectarea produselor de băcănie, scrie hotnews.ro.

„Din câte știu, în viața reală oameni de știință ca mine – epidemiolog și medic – și virusologi nu-și bat capul cu asemenea lucruri”, afirmă David Morens, consilier senior al directorului Anthony S. Fauci de la National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Aceasta corespunde cu pagina web de la Center for Disease Control and Prevention (CDC), unde pe pagina „Cum se răspândește Covid-19” actualizată scrie că „nu se consideră că atingerea suprafețelor este calea obișnuită” de transmitere a coronavirusului.

Astfel de studii „tind de fapt să spună că în condiții experimentale, care nu sunt ca în lumea reală, virusul poate persista și poate fi detectat”, afirmă el.

Dar adaugă că aceasta nu înseamnă că oricine poate fi infectat. „Volumul de virusuri care persistă s-ar putea să nu fie cel care vă poate afecta într-un context real”. În lumea reală, curenții de aer, lumina Soarelui și căldura acționează toate cu rapiditate pentru incapacitarea virusului.

„Comportamentul este cel care trebuie să te asigure că nimic dimprejur, inclusiv propriile mâini, nu ajunge la gură, nas sau ochi”. Acest comportament include să nu-ți atingi nimic de deasupra gâtului, să porți mască (ceea ce te ajută să-ți amintești să nu-ți atingi fața), distanțare socială și mâini cât de curate posibil. În aceste condiții poți chiar să mergi la un restaurant și să atingi obiecte acolo – scaunul, meniul – fără să le cureți în prealabil și „dacă ultimul lucru pe care-l atingi este săpunul sau dezinfectantul … ești ok”, spune Morens.

Stefan Baral, profesor asociat în departamentul de epidemiologie de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, spune că e o mare diferență între o singură particulă virală capabilă să supraviețuiască pe o anumită suprafață și potențialul virusului de a intra într-o membrană de mucus, a o traversa și a infecta pe cineva.

Angela Rasmussen, virusoloagă la Center for Infection and Immunity de la Columbia Universityʼs Mailman School of Public Health, spune că epidemiologii pot avea dificultăți în aflarea de dovezi din lumea reală ale transmiterii virusului de pe obiecte contaminate.

„Nu cred că este necesar și înțelept să curățăm produsele de băcănie”, nu este nevoie de antibacteriene pentru curățarea căminului, spune aceasta. Săpunul și apa, alcoolul și înălbitorul, pe de altă parte, au spectru larg de acțiune, spune Rasmussen, omorând multe bacterii ca și virusuri.

sursă: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

CÎMPENI

ȘTIREA TA: O familie din Apuseni are nevoie de ajutorul comunității. Casa le-a fost distrusă într-un incendiu

Publicat

Un mesaj de ajutorare a unei familii care a rămas fără locuință a fost transmis de către un cititor Alba24. Este vorba despre incendiul de luni dimineața din satul Huzărești din comuna Gârda de Sus, în urma căruia o casă a fost distrusă de flăcări.

Apelul transmis pe rețeaua de socializare îndeamnă la ajutor pentru proprietari care și-au pierdut bunurile în incendiu.

”În cursul zilei de azi a avut loc un incendiu în comuna Gârda, în sat Huzărești, la o familie a ars casa cu tot ce a muncit o viață, rămânând doar cu hainele pe ei. Vă rog, ajutați acești oameni necăjiți”, este mesajul postat pe rețeaua de socializare.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor.

Vezi și UPDATE FOTO: INCENDIU într-un sat din Gârda de Sus. Casă cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

Nu au fost persoane rănite.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Eseu trimis online profesorului. Variantă luată în calcul pentru teza la Română, în școlile aflate în scenariul roșu

Publicat

Secretarul de stat Luminița Barcari din cadrul Ministerului Educației spune că, în scenariul roșu, tezele ar putea fi date, la Română, sub forma unui eseu.

“Analizăm posibilitatea, să spunem, eliminării tezelor. Trebuie să aplicăm aceeași regulă pentru toată lumea, nu putem să facem discriminări: pentru elevii care învață în scenariul verde să dăm teze, pentru ceilalți nu”, a anunțat în această dimineață secretarul de stat responsabil cu învățământul preuniversitar.

În scenariul roșu, elevii ar putea susține ca teză un eseu pe care să îl trimită online, în timp ce în scenariul galben elevii ar putea susține tezele pe rând, atunci când revin la școală, a declarat Luminița Barcari, potrivit edupedu.ro.

În prezent, în cadrul Ministerul Educației sunt în analiză mai multe variante, printre care aceea ca în “scenariul galben să susțină aceste lucrări atunci când vin elevii la clasă, profesorul având grijă ca elevii să aibă același tip de item. Iar în scenariul roșu ne gândeam, dar aceasta este doar o variantă, – în funcție de disciplină pot fi concepute subiectele pentru teze adaptat în funcție de tipul de itemi la care se pretează fiecare disciplină. La Limba și literatura română, de exemplu, colegii mei au propus chiar un eseu.

Dar este doar o variantă de lucru și după ce ne vom consulta cu partenerii noștri sociali – sindicatele, parintii, elevii – vom lua o decizie. Deci în scenariul roșu să fie o evaluare care să se preteze online, iar copilul să transmită lucrarea lui în timp real profesorului”, a declarat Barcari.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate