Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la spitalele din Alba Iulia, Sebeș și Cugir, dar și la alte instituții publice din județ. LISTA

Publicat

job

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba.

Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba

Inspector de specialitate (3 posturi) 

Condițiile specifice dc participare la concurs pentru cele două posturi de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (scriere și/sau implementare și/sau sustenabiIitate/durabiIilate) de minimum un an (dovedită printr-un act care probează activitatea: copie contract de muncă sau adeverință);
vechime în muncă – minimum 2 ani.

Condițiile specifice de participare la concurs pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în muncă – minimum 1 an.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
04 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Ahid, situată în Ahd, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail resurse@aiud.ro.

Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba

Consilier asistent

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale, domeniul de licență drept sau științe economice, domeniul de licență finanțe.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 13.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, județul Alba

Îngrijitor, 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: școala generală;
fără vechime.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 martie 2020, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2020, ora 10.00 – proba practică;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba

Registrator debutant (4 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: diploma de bacalaureat;
cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel;
fără vechime.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
01 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
06 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
09 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba

Brancardier, infirmieră, îngrijitoare și spălătoreasă (17 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Brancardier: studii – minim școală generală;

fără vechime.

Infirmiera debutantă: studii – minim școală generală;

curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare. în cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

fără vechime.

îngrijitoare de curățenie: studii – minim școală generală;
fără vechime.

Spălătoreasă: studii – minim școală generală;
fără vechime.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
30 martie 2020, ora 10:00: testare psihologică;
13 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
16 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba

Asistent medical (9 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postiliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliccale prin echivalare conform G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

5 ani vechime ca asistent medical:

examen pentru obținerea gradului principal;

certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;

adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL):studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliccale prin echivalare conform H.G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

fără vechime;

certificat de membru O AM.G.M.AM.R.;

adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document
 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
07 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Pedagog școlar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată;
modul psihopedagogie sau alt curs de pregătire psihopedagogică;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

 Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba

Spălătoreasă și muncitor calificat – bucătar (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

spălătoreasă: nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
muncitor calificat – bucătar:nivelul studiilor – studii medii;
școală profesională, cursuri de calificare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
30 martie 2020, ora 09.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Contabil șef (administrator financiar)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
31 martie 2020, ora 12:00: proba practică;
02 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia

Portar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

cetățean român;
cunoașterea limbii române scris – citit (și comunicare în limba maghiară);
școală pro fesională/studii medii;
apt medical pentru postul de portar;
vechimea în muncă cel puțin 3 (trei) ani;
fără antecedente penale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
25 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/819.869, fax 0258.819.869.

Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba

Psiholog stagiar și logoped debutant cu 0,5 normă (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

psiholog:studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;
fără vechime în specialitatea studiilor.
logoped:studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie sau științe ale educației, specializarea psihopedagogie specială,
fără vechime în specialitatea studiilor.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 martie 2020, ora 11.00 – probă scrisă;
27 martie 2020, ora 11.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Secretar șef

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată/studii superioare (în domeniu);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
01 aprilie 2020, ora 12:00: proba practică;
03 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Asistent medical generalist

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii postliceale (asistent medical gencralist);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
27 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786-225608.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia

Informatician (analist programator)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare de lungă durată în domeniu(facultate de informatică);
vechime în muncă – 3 ani în specialitatea postului de informatician/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
avizul cultului ortodox.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
30 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
31 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, telefon 0258/834.890 sau 0758.493.482.

 

 

 

 

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax