Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la spitalele din Alba Iulia, Sebeș și Cugir, dar și la alte instituții publice din județ. LISTA


Publicat

job

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba.

Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba

Inspector de specialitate (3 posturi) 

Condițiile specifice dc participare la concurs pentru cele două posturi de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (scriere și/sau implementare și/sau sustenabiIitate/durabiIilate) de minimum un an (dovedită printr-un act care probează activitatea: copie contract de muncă sau adeverință);
vechime în muncă – minimum 2 ani.

Condițiile specifice de participare la concurs pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în muncă – minimum 1 an.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
04 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Ahid, situată în Ahd, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail resurse@aiud.ro.

Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba

Consilier asistent

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale, domeniul de licență drept sau științe economice, domeniul de licență finanțe.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 13.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, județul Alba

Îngrijitor, 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: școala generală;
fără vechime.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 martie 2020, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2020, ora 10.00 – proba practică;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba

Registrator debutant (4 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: diploma de bacalaureat;
cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel;
fără vechime.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
01 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
06 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
09 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba

Brancardier, infirmieră, îngrijitoare și spălătoreasă (17 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Brancardier: studii – minim școală generală;

fără vechime.

Infirmiera debutantă: studii – minim școală generală;

curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare. în cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

fără vechime.

îngrijitoare de curățenie: studii – minim școală generală;
fără vechime.

Spălătoreasă: studii – minim școală generală;
fără vechime.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
30 martie 2020, ora 10:00: testare psihologică;
13 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
16 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba

Asistent medical (9 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postiliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliccale prin echivalare conform G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

5 ani vechime ca asistent medical:

examen pentru obținerea gradului principal;

certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;

adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL):studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliccale prin echivalare conform H.G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

fără vechime;

certificat de membru O AM.G.M.AM.R.;

adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document
 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
07 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Pedagog școlar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată;
modul psihopedagogie sau alt curs de pregătire psihopedagogică;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

 Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba

Spălătoreasă și muncitor calificat – bucătar (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

spălătoreasă: nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
muncitor calificat – bucătar:nivelul studiilor – studii medii;
școală profesională, cursuri de calificare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
30 martie 2020, ora 09.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Contabil șef (administrator financiar)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
31 martie 2020, ora 12:00: proba practică;
02 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia

Portar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

cetățean român;
cunoașterea limbii române scris – citit (și comunicare în limba maghiară);
școală pro fesională/studii medii;
apt medical pentru postul de portar;
vechimea în muncă cel puțin 3 (trei) ani;
fără antecedente penale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
25 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/819.869, fax 0258.819.869.

Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba

Psiholog stagiar și logoped debutant cu 0,5 normă (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

psiholog:studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;
fără vechime în specialitatea studiilor.
logoped:studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie sau științe ale educației, specializarea psihopedagogie specială,
fără vechime în specialitatea studiilor.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 martie 2020, ora 11.00 – probă scrisă;
27 martie 2020, ora 11.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Secretar șef

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată/studii superioare (în domeniu);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
01 aprilie 2020, ora 12:00: proba practică;
03 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Asistent medical generalist

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii postliceale (asistent medical gencralist);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
27 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786-225608.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia

Informatician (analist programator)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare de lungă durată în domeniu(facultate de informatică);
vechime în muncă – 3 ani în specialitatea postului de informatician/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
avizul cultului ortodox.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
30 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
31 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, telefon 0258/834.890 sau 0758.493.482.

 

 

 

 

 

 



ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO VIDEO: Început de tornadă filmat în apropiere de Teiuș. Fenomen meteorologic deosebit de rar

Publicat

Vremea capricioasă de sâmbătă, din centrul judeţului Alba, a provocat fenomene meteorologice extreme. În apropierea de Teiuş a fost filmat un început de tornadă.

Din imagini se poate observa cum norii aflaţi la altitudine foarte mică încep să formeze un vârtej. În final, fenomenul meteorologic nu s-a manifestat prin formarea integrală a tornadei.   Mai multe reprize de ploi torentiale, insotite de tunete si fulgere, s-au abătut vineri seara şi în cursul zile de sâmbătă în zona municipiului Alba Iulia.

Procesul de formare al tornadei este complex, fiind azi încă în fază de cercetare. Vântul ia naștere când sunt îndeplinite anumite condiții climaterice.

Tornadele se formează atunci când o cantitate imensă de aer cald (ciclon) urcă și aerul rece (anticiclon) coboară, iar prin deplasare se formează o pâlnie.

Tornadele sunt legate de anumite zone geografice și perioade ale anului, însă nu reprezintă fenomene obișnuite în Transilvania.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO ȘTIREA TA: Momentul în care un nor de praf de ciment de la fabrica ELIS Pavaje din Vințu de Jos inundă grădina unor vecini

Publicat

O cameră de supraveghere instalată la o locuință din Vințu de Jos arată un nor de praf care inundă curtea.

Proprietarii spun, într-un mesaj adresat Alba24, că praful provine de o fabrică de beton și prefabricate din beton aparținând Elis Pavaje, situată la foarte mică distanță de locuințe. 

”Asta se întâmplă în comuna Vințu de Jos, la punct de lucru a lui ELIS PAVAJE. Poluarea cu praf de ciment este atât de mare încât acoperă toate gradinile și livezile vecinilor.

Pe lângă faptul că nu respecta distanța de 500 m față de zona de locuit, ei având doar 10 m față de zona de locuit, dispersează în atmosferă pulbere de ciment pulbere ce acoperă toate grădinile vecinilor și compromite tot ce este verde.

Semnat, vecinii Moldovan Raul, Alveș Dorin, Alveș Cosmina, Moldovan Emilia” este mesajul transmis de oameni.

Oamenii spun că au făcut sesizări la toate instituțiile statului care se ocupă de acest domeniu dar, cu excepția DSP Alba, nici una nu a reacționat.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ce spune Voicu Paul după inundația de la Alba Iulia, care a măturat un sens giratoriu și a inundat un pasaj: Boceala nu ajută

Publicat

Viceprimarul cu atribuții de primar al municpiului Alba Iulia, Voicu Paul, a postat pe contul său de Facebook un mesaj, după inundațiile de sâmbătă din Alba Iulia. ”Nu am pornirea infantilă de a promite ceva ce mă depășește… Mi-a ieșit de prea mult timp ”primul dinte” în administrație să cred că ajută cu ceva boceala” a scris Voicu Paul. 

O ploaie scurtă dar puternică a dus, sâmbătă, la inundarea mai multor străzi din Alba Iulia.

Un sens giratoriu din plastic, amplasat în cartierul Cetate a fost dezansamblat de ape și bucățile au fost împrăștiate pe carosabil. În zona rămasă temporar fără reguli de circulație a fost trimis un echipaj de poliție, pentru a dirija traficul.

De asemenea, a fost inundat un pasaj subteran din apropierea primăriei, unde funcționează un restaurant și un pub.

Cea mai joasă zonă din oraș, în apropierea gării, a fost de asemenea inundată. Canalizarea nu a mai făcut față torenților formați pe străzi și a refulat.

Postarea lui Voicu Paul vine în acest context

”Nu sunt în faza în care mă declar încremenit și surprins ”de cât a plouat de mult”, nici povestea cu cantitate mare în timp scurt n-o s-o auziți de la mine. Mi-a ieșit de prea mult timp ”primul dinte” în administrație să cred că ajută cu ceva boceala. Mie, ca locuitor, nici o astfel de explicație nu mi-ar opri bombăneala. Și nu sunt un om prea vorbăreț.

Da, se întâmplă cam peste tot în localitățile din România.

Nu, nu mă mulțumește să facem parte dintr-un plural al resemnării, într-o imagine cu locuitori care stau ca turiștii japonezi – cu telefoanele în mână și administrațiile publice se scuză.

Nu vreau s-o iau de la maimuță-ncoace și să explic că aproape nicăieri în România nu există un sistem de canalizare dual, care să separe apa pluvială de cea uzată, că prin canalele astea nu încape tirul și că vârsta rețelelor e blestem pe capul oricui le administrează.

Regret aceste situații, ca voi toți, și vreau să știți că sunt la fel de ”torențial”, ca ploaia de mai devreme, când vine vorba de păreri pe acest subiect.

Cei care sunteți dispuși veți înțelege că ne va lua ani buni și avem nevoie de bani mulți, că din vorbe goale nu se schimbă nimic.

Știu ce se întâmplă în centrul orașului, stau la doi pași de locul din această poză, mi-e clar ce încărcare a fost în ultimii ani dezvoltarea imobiliară din Alba Iulia.

Citește și: FOTO VIDEO ȘTIREA TA: Ploaie scurtă dar puternică, la Alba Iulia. Câteva străzi, sub ape în câteva minute

În plus, nu am pornirea infantilă de a promite ceva ce mă depășește. Tocmai din aceste motive nu voi încerca să câștig timp, când e evident că timpurile și clima nu mai sunt cele de acum câțiva ani.

În acest moment, răspunsul meu nu poate fi decât unul singur și sincer: suntem aici de fiecare dată pentru a aduce situația la normal și nu suntem departe de a remedia câteva dintre neajunsurile majore prin soluții tehnice actuale.

Avem deja identificate zonele problematice și vom plasa aceste neajunsuri în fruntea listei, fie că vorbim de străzile Siretului, București, intersecția de la gară sau zona de pe Bulevardul Revoluției.

Am început proiectarea, iar specialiștii, în funcție de istoricul precipitațiilor din ultimii ani, vor spune ce sistem divizor, ce capacități și ce scenariu tehnic implică.”

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Primul caz de COVID-19 în rândul turiștilor români din Grecia: o femeie aflată în concediu în Creta. Este căutată de autorități

Publicat

O româncă plecată în vacanţă în insula greacă Creta împreună cu soţul ei a fost confirmată sâmbătă de autorităţile greceşti ca fiind infectată cu noul coronavirus, relatează publicaţia greacă keeptalkinggreece.com.

Autorităţile sanitare şi Protecţia Civilă locală au intrat în alertă pentru a localiza turista româncă şi a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea în Grecia.

Acesta este primul caz de coronavirus confirmat în rândul turiştilor străini în insula greacă Creta, potrivit Agerpres.

Pe ansamblul Greciei au fost confirmate până în prezent cinci cazuri în rândul pasagerilor sosiţi pe aeroporturile greceşti începând cu 1 iulie, în urma analizei a circa 1.400 de teste moleculare din cele 5.889 efectuate. Este vorba despre trei femei, din Suedia, Serbia şi românca din Creta, precum şi un cuplu grec.

Autorităţile greceşti încearcă de joi seara să identifice contacţii cazurilor confirmate. Femeia suedeză nu a respectat autoizolarea obligatorie de 24 de ore în care trebuie să rămână persoanele testate la sosirea în Grecia. Ea a fost localizată în timp ce se plimba prin Atena.

La intrarea în Grecia sunt efectuate teste aleatorii pentru COVID-19 în rândul turiştilor străini, cei testaţi fiind obligaţi ca până la aflarea rezultatului testului să rămână în izolare la adresa comunicată autorităţilor.

Turiştii străini testaţi pozitiv în Grecia sunt plasaţi 14 zile în izolare în hoteluri de carantină, în cazul în care nu necesită spitalizare.

Surse: Agerpres, stiripesurse.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate