Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și în alte instituții publice din Alba. LISTA și condiții

Publicat

birou

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– psiholog practicant la Cabinetul Medicina Muncii

Condiții: diplomă de licență în specialitate; atestat de liberă practică în specialitățile psihologie clinică, psihologia muncii și organizațională; un an vechime ca psiholog stagiar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 mai 2021, ora 12.00

Concurs: 8 iunie 2021, ora 10:00: testare psihologică; 11 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 16 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu.

– inspector de specialitate debutant la Serviciul Tehnic, Administrativ și P.S.M

Condiții: diplomă de licență în domeniul științelor tehnice; abilități de operare pe calculator; abilități de comunicare; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 mai 2021, între orele 09.00-12.00

Concurs: 8 iunie 2021, ora 10:00: testare psihologică; 10 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 15 iunie 2021, ora 10:00: proba practică; 22 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu.

– muncitor calificat I – instalator – Serviciul Tbhnic, Administrativ și PSM – Muncitori Indirect Productivi;

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de instalator, vechime în meserie – minimum 9 ani.

– muncitor calificat I – electrician – Serviciul Tehnic, Administrativ și PSM – Muncitori Indirect Productivi;

Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;certificat de calificare pentru meseria de electrician; vechime în meserie – minimum 9 ani.

muncitor calificat II – zugrav – Serviciul Tehnic, Administrativ și PSM – Muncitori Indirect Productivi;

Condiții: studii generale; certificat dc calificare pentru meseria de zugrav; vechime în meserie – minimum 6 ani.

– muncitor calificat IV – liftier – Serviciul Tehnic, Administrativ și PSM – Lifturi.

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de liftier; autorizație I.S.C.I.R., grupa A, valabilă; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 mai 2021, ora 12.00

Concurs: 9 iunie 2021, ora 10:00: testare psihologică; 14 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 17 iunie 2021, ora 10:00: proba practică; 24 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș

– asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL)

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obținerea gradului principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 mai 2021, ora 12.00

Concurs: 9 iunie 2021, ora 10:00: testare psihologică; 18 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 25 iunie 2021, ora 10:00: proba practică; 30 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba

– salvator montan, grad I – Compartimentul Salvatori Montani

Condiții: studii medii; permis auto, categoria B; atestat salvator montan.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2021, ora 13:00

Concurs: 16 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul autorității, situat în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 9, la Biroul Resurse Umane, telefon 0737.373.874, e-mail salvamont_alba@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia

– secretar – Compartimentul Personal didactic auxiliar

Condiții: studii superioare de specialitate, potrivit art. 250 lit.(l) din Legea nr. 1/2011; vechime în domeniu – secretar școală, minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 mai 2021

Concurs: 9 iunie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 9 iunie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258/835.093.s

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– asistent registrator principal, grad II – Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept; vechime în muncă – 6 luni.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 26 mai 2021, ora 16.30

Concurs: 7 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 13, Aula „Dumitru Stăniloaie”, et. 3; 11 iunie 2021, ora 10:00: proba interviu, la sediul O.C.P.I. Alba, str. Septimius Severus nr. 59, județul Alba, camera de consiliu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 215, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

BLAJ

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

– ajutor analist programator

Condiții: diplomă de absolvire a unei unități de învățământ preuniversitar de profil sau curs de calificare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 11 iunie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 14 iunie 2021, ora 09.00: proba practică; 15 iunie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0258.710.655 sau 0735/874.516.

SEBEȘ

Liceul Tehnologic Sebeş

– electrician întreținere și reparații

Condiții: cel puțin studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 16 iunie 2021, ora 09:00 – proba scrisă; 18 iunie 2021, ora 09:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

ABRUD

Primăria Oraşului Abrud

– muncitor calificat, treapta IV, în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat

Condiții: studii medii; certificat de calificare în unul din domeniul mecanic; nu necesită vechime în muncă.

Concurs: 9 iunie 2021, ora 10:00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, telefon 0258/780.519, e-mail resurseumaneprimariaabrud@yahoo.ro.

CUGIR

Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Cugir

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; inginer, subinginer. economist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 mai 2021, ora 13.00

Concurs: 7 iunie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 8 iunie 2021, ora 10.00 – proba practică; 9 iunie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 din Cugir, Aleea Constructorului nr. 1, telefon: 0258/751.075.

CÂMPENI

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– director financiar contabil (perioadă determinată)

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitatea postului – au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea postului.

Termen limită pentru înscrieri: 24 mai 2021, ora 15.00

Concurs: 2 iunie 2021, ora 10.00 – proba test grilă/lucrare scrisă; 3 iunie 2021, ora 10.00, susținerea proiectului; 4 iunie 2021, ora 10.00 – interviul de selecție; toate probele, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Relații suplimentare, la Serviciul Personal- R.U.N.O.S. al unității sau la tel /fax 0258771582, între orele 7.00 -15.00.

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

-muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi

Condiții: studii generale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 mai 2021, ora 16.00

Concurs: 7 iunie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101, interior 24.

Alte localități

Școala Gimnazială „Iosif Sârbu” Șibot

– administrator financiar (0,5 normă)

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 15 ani.

Concurs: 14 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 15 iunie 2021, ora 11.00: proba practică; 16 iunie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obţin la Școala Gimnazială „Iosif Sârbu”, Șibot, cu sediul în comuna Șibot, Str. Principală nr. 151, județul Alba, telefon 0258.760.115 sau 0725.530.081.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax