Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURI vacante în instituții publice din județul Alba. Calendarul concursurilor și condiții

birou

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

– referent, grad I,1 post, în cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Cugir

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea necesară ocupării postului – minimum 5 ani vechime; de preferință, experiență în domeniul structurilor sportive.

Termenul limită de depunere a dosarelor : 6 ianuarie 2021, ora 16.00

Concurs: selecția dosarelor 7 ianuarie 2021; 18 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir

– secretar, treapta II

Condiții: studii superioare cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 18 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 19 ianuarie 2021, ora 11.00: proba practică; 20 ianuarie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306, 0741/243.169.

BLAJ

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– îngrijitor

Condiții: școală profesională; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 14 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 15 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu;

Relații suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

– șef centru, gradul II – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Municipiul Alba Iulia

Condiții: studii de specialitate; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura, de știință (RSI): științe economice, specializarea (S) economia comerțului, turismului și serviciilor; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; vechime în specialitatea studiilor necesară: 5 ani; cunoștințe de operare PC – nivel mediu; cunoașterea a minimum doua limbi străine de circulație internațională – nivel avansat; perfecționări (specializări) brevet de turism – manager în activitatea de turism; director de centru de informare turistică.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 ianuarie 2021, ora 15:00

Concurs: 20 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

– informatician

Condiții: studii superioare sau postuniversitare de specialitate în domeniul informaticii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani; recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă.

Perioade depunere dosare de înscriere: 5 – 8 ianuarie 2021

Concurs: 12 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 14 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică; 15 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, 0721/295.568.

SEBEȘ

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

– muncitor calificat

Condiții: studii generale; diplomă care atestă calificarea de electrician; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 21 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică; 25 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu

Relaţii suplimentare, la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258/731.217.

Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

– asistent social debutant

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social; vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2020, ora 14.00

Concurs: 8 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 12 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș (9 posturi)

–  șofer I, în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții: studii medii; carnet conducere categoriile B, C, E; atestat profesional; card tahograf; minimum 5 ani vechime în specialitatea/calificarea solicitată

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2020, ora 15.00

Concurs: 8 ianuarie 2021, ora 08.00: proba scrisă; 13 ianuarie 2021, ora 08.00: proba practică; 18 ianuarie 2021, ora 08.00: proba interviu.

muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi

Condiții: cu sau fără studii generale sau medii; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2020, ora 15.00

Concurs: 8 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică; 13 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

muncitor (calificat), în Compartimentul reparații/întreținere (3 posturi)

Condiții: studii generale/medii; diploma de calificare (în una din următoarele calificări) – tâmplar, zugrav, sudor, finisaje interioare, mecanic întreținere, montator pavaje; minimum 5 ani vechime / calificare.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2020, ora 15.00

Concurs: 8 ianuarie 2021, ora 09.00: proba practică; 13 ianuarie 2021, ora 09.00: proba interviu.

muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubrizare

Condiții: cu sau fără studii generale sau medii; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2020, ora 15.00

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

ABRUD

Primăria Oraşului Abrud

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate