Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURI vacante în instituții publice din județul Alba. Condițiile pentru candidați și calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

șofer autosanitară (5 posturi):

 • Stația Centrală Alba Iulia – 1 post
 • Substația Cugir – 1 post
 • Substația Cîmpeni – 1 post
 • Substația Abrud – 1 post
 • Substația Sebeș – 1 post

Condiții șofer autosanitară I: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; permis de conducere pentru șofer profesionist, B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

muncitor III (1 post) – Stația Centrală Alba Iulia – atelier auto

Condiții: acte de studii (calificare de mecanic auto); 3 ani vechime în meserie (mecanic auto); permis de conducere categoria B.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 iulie 2021, ora 13.00

Concurs: 20 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă (șoferi și muncitor); 23 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu (muncitor); 23 iulie 2021, ora 10.00: proba practică (șoferi).

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

ALBA IULIA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– consilier – Compartiment Audit

Condiții: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 iulie 2021

Concurs: 19 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 22 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, telefon 0258/817.255.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– muncitor vopsitor (2 posturi)

Condiții: studii generale; calificare pentru meseria de vopsitor; vechime în specialitate necesară: minimum 6 ani.

muncitor electrician

Condiții: studii generale; calificare pentru meseria de electrician; vechime în specialitate necesară: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 iulie 2021, ora 15.00

Concurs: 15 iulie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

muncitor necalificat – Serviciul public „Administrarea patrimoniului local” – Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 iulie 2021, ora 15:00

Concurs: 21 iulie 2021, ora 11:00: proba practică, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr.5A; data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.

îngrijitor clădiri – Compartimentul zone de agrement și toalete publice din Serviciul baze sportive și agrement în Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 iulie 2021, ora 15:00

Concurs: 22 iulie 2021, ora 11:00: proba practică, la sediul grupurilor sanitare din Pasajul Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii; data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– informatician I – studii superioare, Biroul statistică medicală și informatică

Condiții: diplomă de licență în specialitate; 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică.

muncitor calificat II – electrician – Stația de oxigen.

Condiții: studii medii/profesionale; 6 ani vechime în meserie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 iulie 2021, ora 15.00

Concurs: 22 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 26 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, telefon: 0258/861.816, interior 192.

BLAJ

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

– îngrijitor

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită

Concurs: 19 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 20 iulie 2021, ora 11.00: proba practică; 21 iulie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, strada Dr. Vasile Suciu nr. 25, telefon 0258/713.630.

SEBEȘ

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeş

– muncitor calificat I

Condiții: studii – școală profesională cu diplomă de absolvire în una din meseriile de zidar, tâmplar sau instalator; vechime – minimum 3 ani vechime; carnet de șofer categoria B.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 iulie 2021, ora 15.00

Concurs: 16 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 21 iulie 2021, ora 09.00: proba practică

Relaţii suplimentare, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, str. Peneş Curcanu, nr. 17, telefon 0258/734.999, fax 0258/731.772,e-mail: cpv_sebes.alba@yahoo.com.

OCNA MUREȘ

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș

– infirmieră (4 posturi)

Condiții: studii medii/generale; 3 ani vechime în muncă.

– îngrijitoare de curățenie (2 posturi)

Condiții: studii medii/generale; 3 ani vechime în muncă.

– medic specialist 4 ore/zi (1 post)

Condiții: studii superioare; 3 ani vechime în muncă.

Concurs: 16 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A, etajul IV, telefon/fax 0258/870.441, e-mail msocnamures@yahoo.com.

ALTE LOCALITĂȚI

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni

– administrator financiar (0,5 normă) – Compartiment personal auxiliar

Condiții: studii superioare; calificare – diplomă în domeniul postului – economic, informatică de gestiune-contabilitate; cunoștințe de operare MS Office; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită/nu e cazul

Concurs: 26 iulie 2021, ora 10.00 proba scrisă; 27 iulie 2021, ora 10.00  proba practică; 27 iulie 2021, ora 14.00  proba interviu.

– ajutor analist (0,5 normă) – Compartiment personal auxiliar

Condiții: studii liceale; calificare în domeniul postului – informatică, automatizări și calculatoare; disponibilitate pentru program flexibil; cunoștințe de operare MS Office; comunicare folosind rețeaua de internet; creare, administrare pagina WEB. baza de date; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită/nu e cazul.

Concurs: 26 iulie 2021, ora 13.00  proba scrisă; 27 iulie 2021, ora 13.00  proba practică; 27 iulie 2021, ora 15.00  proba interviu

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, comuna Arieşeni, Str. Centru nr. 8, telefon 0358402717, e-mail primariaarieseni@yahoo.com.

Primăria Comunei Poșaga

– muncitor calificat I

Condiții: vechime minimum 5 ani; studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 iulie 2021, ora 16.00

Concurs: 9 iulie 2021, ora 10.00 – selectarea dosarelor; 16 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 19 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Poșaga, Județul Alba, din sat Poșaga de Jos, nr. 186, telefon: 0258/776.024.

UM 02523 București

concurs pentru încadrarea unor funcții militare de execuție, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin OMApN nr. M 124/2017, cu modificările și completările ulterioare

Ofițeri:

A. Arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții și fortificații (094)”;

 • ofițer specialist arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții și fortificații (094)”, în Biroul coordonare execuție proiecte NSIP din Secția dirigenție lucrări la U.M. 02517 Craiova: gradul funcției – „căpitan”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru persoanele care nu dețin grad militar de ofițer în rezervă și ofițer rezervist voluntar – „locotenent”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă, precum și pentru persoanele care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen redus – „căpitan”.
 • ofițer specialist arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții și fortificații (094)”, în Biroul coordonare execuție proiecte NSIP din Secția dirigenție lucrări la U.M. 02444 Sibiu: gradul funcției – „căpitan”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru persoanele care nu dețin grad militar de ofițer în rezervă și ofițer rezervist voluntar – „locotenent”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă, precum și pentru persoanele care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen redus – „căpitan”.
 • ofițer specialist arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții și fortificații (094)”, în Biroul documentații NSIP din Secția dirigenție lucrări la U.M. 02444 Sibiu: gradul funcției – „căpitan”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru persoanele care nu dețin grad militar de ofițer în rezervă și ofițer rezervist voluntar – „locotenent”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă, precum și pentru persoanele care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen redus – „căpitan”;

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante: studii universitare dc licență absolvite cu diplomă dc liccnță’ccliiv.dentă în domeniul ..inginerie civilă”, specializările „construcții civile, industriale și agricole”, „construcții și fortificații” sau „inginerie civilă”.

B. Arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de instalații pentru construcții (095)”:

 • ofițer specialist arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de instalații pentru construcții (095)”, în Biroul dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări la U.M. 02517 Craiova: gradul funcției – „căpitan”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru persoanele care nu dețin grad militar de ofițer în rezervă și ofițer rezervist voluntar – „locotenent”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă, precum și pentru persoanele care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen redus – „căpitan”;

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență/echivalentâ în domeniul „ingineria instalațiilor”, specializările „instalații pentru construcții” sau „instalații pentru construcții – pompieri”.

C. Arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale și agrozootehnice (096)”:

 • ofițer specialist arma „construcții (25)”, specialitatea militară „inginer de construcții civile, industriale și agrozootehnice (096)”, în Biroul planificare proiecte din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP) la U.M. 02547, București: gradul funcției – „căpitan”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru persoanele care nu dețin grad militar de ofițer în rezervă și ofițer rezervist voluntar – „locotenent”; gradul maxim care se acordă la încadrare pentru ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă, precum și pentru persoanele care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen redus – „căpitan”

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență/echivalentă în domeniul „inginerie civilă”, specializările „construcții civile, industriale și agricole”, „construcții și fortificații” sau „inginerie civilă”.

Sursa de proveniență a candidaților:

– în vederea încadrării funcțiilor vacante de execuție prevăzute cu grade de ofițeri, pot fi chemați/rechemați în activitate candidații care provin din:

 • ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;
 • maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari;
 • persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională;
 • persoane care nu dețin grad militar.

Data-limită de înscriere la concurs este 9 iulie 2021, ora 14.00.

Teste eliminatorii de aptitudini:

– evaluarea psihologică se desfășoară în cadrul Centrelor zonale de selecție și orientare, îndata de 4 august 2021, astfel:

 • începând cu ora 7.45 – C.Z.S.O. Breaza, adresa: Republicii nr. 75, Breaza, jud. Prahova – candidații înscriși pentru încadrarea a 1 funcție (U.M. 02547, București);
 • începând cu ora 7.00 – C.Z.S.O. Alba Iulia, adresa: Bd. Revoluției 1989 nr. 25 A, Alba Iulia, jud. Alba – candidații înscriși pentru încadrarea a 4 funcții (U.M. 02517, Craiova; U.M. 02444, Sibiu).

– evaluarea nivelului de pregătire fizică: se desfășoară în cadrul Centrelor zonale de selecție și orientare, în data de 4 august 2021, astfel

 • începând cu ora 7.45 – C.Z.S.O. Breaza, adresa: str. Republicii nr. 75, oraș Breaza, jud. Prahova – candidații înscriși pentru încadrarea a 1 funcție (U.M. 02547, București);
 • începând cu ora 7.00 – C.Z.S.O. Alba Iulia, adresa: municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 25A, jud. Alba – candidații înscriși pentru încadrarea a 4 funcții (U.M, 02517, Craiova; M. 02444, Sibiu).

– examinarea medicală se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, în data de 10 august 2021, începând cu ora 7.15, astfel:

 • la Centrul medical de diagnostic și tratament ambulatoriu al Ministerului Apărării Naționale „Acad. Ștefan Milcu” București – candidații înscriși pentru încadrarea a 1 funcție (U.M. 02547, București);
 • la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ștefan Odobleja” din Craiova – candidații înscriși pentru încadrarea a 2 funcții (U.M. 02517, Craiova);
 • la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu – candidații înscriși pentru încadrarea a 2 funcții (U.M. 02444, Sibiu).

Data, ora și locul de desfășurare a testului scris: sediul U.M. 02523, București, Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, în data de 07 septembrie 2021, ora 10.00.

Datele de contact ale secretariatului comisiei de concurs: telefon 021/319.58.58, interior 2256, sau la sediul U.M. 02523, București, Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax