Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la stat: POSTURI vacante la instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

 • expert, gradul I – psiholog la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul soclopslhopedagoglce, specialitatea psihologie; vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puțin 3 ani și 6 luni;

atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizational, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;

pentru psihologii care nu au obținut încă atestarea la nivel de psiholog practicant în regim autonom se cere să fie absolvirea unui program de master în psihologie, acreditatul condițiile legii și recunoscut de Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare muncă și organizații, fie diplomă ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie ori diplomă echivalentă în condițiile legii și anexele acestora – 4 alin. (2) lit. a) și pct. 8 al anexei nr. 2 D din Normele privind atestarea profesională a psihologilor Cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea nr. 1/2019 a Colegiului Psihologilor din România;

dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;

cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii;

cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 septembrie 2022

Concurs: 17 octombrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 21 octombrie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/810.964, adresa de e-mail pca_alba_contabilitate@mpublic.ro.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

 • pedagog școlar – internatul unității liceale

Condiții: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Concurs: 28 septembrie 2022, ora 15.00 – proba scrisă; 28 septembrie 2022, ora 17.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, cu sediul în Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, județul Alba, telefon: 0258/819.869.

SEBEȘ

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

 • mediator școlar

Condiții: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat, curs de formare de mediator școlar, dovedit prin adeverință de absolvire; vechime: 1 an în câmpul muncii.

Concurs: 10 octombrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 13 octombrie 2022, ora 9.00 – proba interviu

 • informatician

Condiții: studii superioare de lungă durată în domeniile de studiu informatică, calculatoare și tehnologia informației; vechime: 10 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; vechime în muncă: 15 ani.

Concurs: 10 octombrie 2022, ora 08.00 – proba scrisă; 13 octombrie 2022, ora 08.00: proba interviu.

Detalii la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, telefon: 0744.695.659, fax 0258/730.796.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • manager (pe perioadă de 4 ani)

Condiții: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 17 octombrie 2022 ora 1500

Concurs: 4 noiembrie 2022, ora 10.00 – susținerea proiectelor de management

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34, între orele 08,00-15,00, email: office@spitalabrud.ro.

Alte localități

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud

 •  secretar școală, 0,5 normă

Condiții: studii: superioare administrativ/economic; vechime: minimum 10 ani vechime în muncă și minimum 5 ani în domeniul administrativ-economic; cunoștințe de operare (introducere, validare și prelucrare date pe calculator); cunoștințe certificate în resurse umane.

Concurs: 4 octombrie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 7 octombrie 2022, ora 09.00 – proba practică; 12 octombrie 2022, ora 09.00: proba interviu

Detalii la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, județul Alba, telefon/fax: 0258/866.002.

Școala Gimnazială Berghin

 • pedagog social

Condiții: studii superioare; experiență pedagogică – minimum 3 ani; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani; absolvent al unui program de formare psihopedagogică; cunoștințe operare PC.

Concurs: 10 octombrie 2022, ora 10.00: proba interviu (probă unică).

Detalii la Școala Gimnazială Berghin, Str. Morii nr. 34, Județul Alba, telefon: 0258/854.113.

Primăria comunei Șugag

 • șef S.V.S.U. –Compartimentul întreținere, gospodărire, ordine și siguranță

Condiții: studii medii absolvite; vechime în muncă cel puțin 7 ani; permis conducere șofer profesionist; cunoștințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, poștă electronică, internet).

 • muncitor calificat I – în cadrul Compartimentului întreținere, gospodărire, ordine și siguranță

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă cel puțin 7 ani; permis conducere șofer profesionist.

 • magaziner – Compartimentul biblioteca comunală, cămin cultural, expoziție etnografică

Condiții: studiilor medii/generale; vechime în muncă cel puțin 7 ani.

Concurs: 30 septembrie 2022, ora  10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria comunei Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax