Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba. Calendarul concursurilor și condiții

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

– asistent relații publice și comunicare – perioadă determinată, în cadrul proiectului „O nouă viată” în „Lumea Nouă”- Alba lulia

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Perioada depunere dosare înscriere: 16 – 20 septembrie 2021

Concurs: 23 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu (probă unică);

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, e-mail: ad.alba@isjalba.ro.

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

– îngrijitor clădiri

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 septembrie 2021

Concurs: 30 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; 1 octombrie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, județul Alba, telefon 0258/816.938.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– director financiar-contabil

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 29 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul spitalului – test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; 2 octombrie 2021 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 7 octombrie 2021 – interviul de selecție

Relații suplimentare, telefon 0258861816, interior 192.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; 3 ani vechime în muncă

Concurs: 28 septembrie 2021, ora 12:00: proba scrisă; 30 septembrie 2021, ora 12:00: proba practică; 4 octombrie 2021, ora 12:00: proba interviu

– portar

Condiții: studii medii; nu se cere vechime în muncă

Concurs: 28 septembrie 2021, ora 12:00: proba scrisă; 30 septembrie 2021, ora 12:00: proba practică; 4 octombrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

BLAJ

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

– șofer

Condiții: studii medii; permis de conducere categoriile D, D1; atestat profesional valabil pentru transportul rutier de persoane; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 30 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, Strada Dr. Vasile Suciu nr. 25, județul Alba, telefon 0258/713.630.

Primăria Municipiului Blaj

– muncitor calificat – zugrav

Condiții: studii gimnaziale; curs de calificare sau școală profesională; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 septembrie 2021, ora 14.00

Concurs: 27 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeș

– arhivar la Biroul contencios juridic, administrație, transparență decizională și arhivă

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomâ de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 3 ani; cunoștințe de operare PC – Excel, Word, dovedite cu documente corespunzătoare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 septembrie 2021

Concurs: 20 septembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă și proba practică (testare cunoștințe de operare PC – Excel, Word); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

CUGIR

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir

– pedagog

Condiții: studii – diplomă bacalaureat; seriozitate, dinamism, atitudine psiho-comportamentală adecvată unei instituții școlare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 28 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306.

ZLATNA

Primăria orașului Zlatna

– muncitor calificat, treapta profesională I, la activitatea A.D.P.P.

Condiții: minimum 10 clase și certificat de calificare în meseria de finisor în construcții sau școală profesională/liceu de profesii, atestat/certificat de calificare în meseria de finisor în construcții; atestat/certificat de calificare în meseria de fasonator mecanic/drujbist; posesor permis de conducere categoria B; vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concurs: 1 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat, treapta profesională I, la Compartimentul personal auxiliar

Condiții: studii medii și calificare pentru meseria de instalator (în situația în care diploma de studii nu atestă respectiva calificare); vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concurs: 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna

– paznic

Condiții: studii medii; vechime – nu se cere; atestat pentru executarea activităților de pază.

Concurs: 22 septembrie 2021, ora 15.00: proba scrisă; 23 septembrie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Corneliu Medrea” din Zlatna, Piața Unirii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/856.509.

ABRUD

Şcoala Gimnazială „Avram lancu“ Abrud

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 4 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 6 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică; 7 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială Avram Iancu, cu sediul în Abrud, str. Cloșca nr. 3-5, județul Alba telefon 0258780791.

ALTE LOCALITĂȚI

Școala Gimnazială Pianu de Sus

– secretar 0,5 normă

Condiții: absolvent de învățământ superior cu diplomă de licență; vechime minimum 3 (trei) ani; abilități de operare pe calculator; abilități de comunicare.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 septembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 27 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 28 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu (practică).

Relații suplimentare, la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, telefon 0258/761.113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

Primăria comunei Câlnic

– muncitor calificat

Condiții: absolvent școală generală/școală profesională (cu diplomă de absolvire); permis de conducere categoria B; vechime în muncă de minimum 1 an; cunoștințe minime de mecanică auto; diplomă/certificat de calificare – construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie.

Concurs: 1 octombrie 2021, ora 10.00, proba scrisă; 5 octombrie 2021, ora 10.00, proba practică, 7 octombrie 2021, ora 10.00, proba interviu.

Relații suplimentare, la Primăria Comuna Câlnic, satul Câlnic, nr. 20, judeţul Alba, telefon 0258/747101, fax 0258/747041

Şcoala Gimnazială Şona

– îngrijitor grădiniță

Condiții: studii gimnaziale; vechime – nu se solicită.

Concurs: 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 4 octombrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Şona, Str. 23 august nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0745/377.554.

Şcoala Gimnazială Noşlac

– secretar – 0.5 normă

Condiții: studii medii sau superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 29 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică; 29 septembrie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Noşlac din Noşlac, Str. Şcolii nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/889.109 sau 0759/910.391.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos

– șofer (microbuz școlar)

Condiții: studii medii liceale/școală profesională; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 2 ani.

Concurs: 30 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 1 octombrie 2021, ora 13.00: proba practică; 4 octombrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726.285.623/0258.739.118

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel

– îngrijitor grădiniță -1 normă,

– îngrijitor grădiniță – 0,50 normă

Condiții: studii medii; calificare profesională/cursuri formare profesională; experiență profesională în domeniu: cel puțin 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 septembrie 2021, ora 12:00

Concurs: 23 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă/practică; 23 septembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Pop Reteganul” din Comuna Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 27, Judeţul Alba, telefon: 0752/141.171.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate