Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: Posturile vacante în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții și calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

 • inginer – Compartimentul patrimoniu, cadastru, cadastrul apelor

Condiții: studii superioare (lungă, scurtă durată): în domeniul geodezie și cadastru + autorizație ANCPI categoria B; vechime în specialitate de minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 iulie 2022, ora 14.00

Concurs: 18 august 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 23 august 2022, ora 09.00 – proba interviu

 • consilier juridic – Compartiment juridic

Condiții: studii superioare; licențiat în domeniul juridic; vechime în specialitate de minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 iulie 2022, ora 14.00

Concurs: 25 iulie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 28 iulie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7a, Județul Alba, telefon: 0258/835.578, 0258/834.426.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • referent de specialitate, gr. I S – Centrul de Imagine și Marketing

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă; diplomă de licență+diplomă de master pentru candidați care au absolvit ciclul I + II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidați lor care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) coroborate cu ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor univeisitare, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011; specializarea studiilor: arte plastice (fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii) din domeniul „Arte vizuale” pentru studiile universitare de licență și specializări din domenii similare sau complementare pentru studiile universitare de masterat sau informatică din domeniul „Informatică” pentru studiile universitare de licență și specializări din domenii similare sau complementare pentru studiile universitare de masterat; vechime în muncă în specialitatea studiilor dovedită cu carnetul de muncă/ adeverințe pentru perioada ulterioară anului 2011 de minimum 5 ani; adeverințe eliberate în condițiile art. 34 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (5)-(6) din H.G. nr. 905/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – la Registratura universității: 11 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 19 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică – la sediul universității; 22 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul universității.

 • administrator financiar, gr. I S – Serviciul financiar-contabil

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (ciclul I+II Bologna sau echivalentul celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna) în profilul economic; vechime în muncă în specialitatea studiilor – profil economic: minimum 8 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – la Registratura universității: 11 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 22 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă – la sediul universității; 26 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul universității.

 • administrator financiar, tr. II M, 0,5 normă – Centrul de Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă – extensia Deva

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 5 ani; constituie avantaj experiența în activitatea economico-financiară.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – la Registratura universității: 4 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 12 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă – corpul H, sala H 0.2; 15 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu – corpul H, sala H 0.2.

 • paznic (5 posturi) – Serviciul de Pază

Condiții: absolvent al învățământului liceal; cetățean român cu vârsta de cel puțin 18 ani; deținerea atestatului profesional/în curs de deținere a atestatului profesional (agent de securitate/agent de pază și ordine); minimum 1 an vechime în muncă; apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat eliberat de medicul de medicina muncii pe care să fie înscrisă mențiunea „apt pentru munca pe timp de noapte”; apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat pe care să fie înscrisă mențiunea „apt pentru munca pe timp de noapte”; fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; persoanele care se află în situația „în curs de deținere a atestatului profesional” vor da o declarație pe propria răspundere în acest sens la depunerea dosarului de concurs și vor putea fi angajate pe o perioadă determinată de 3 luni, potrivit art. 37 alin. (3) din Legea nr. 333/08.07.2003 R. Dacă obțin atestatul profesional în aceste 3 luni vor putea fi angajate pe durată nedeterminată.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – la Registratura universității: 11 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 27 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 1 august 2022, ora 10.00 – proba interviu

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia

 • contabil șef grad II – Compartimentului financiar-contabilitate-resurse umane

Condiții: studii universitare în domeniul științelor economice absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției de conducere: minimum 10 ani; delegări, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 iulie 2022, ora 14.00

Concurs: 26 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică; 28 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 53, județul Alba, telefon 0258/819.086.

TEIUȘ

Liceul Teoretic Teiuș

 • îngrijitor (0,5 normă)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 22 iulie 2022, ora 8.00 – proba scrisă; 25 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică; 25 iulie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

 • muncitor de întreținere

Condiții: studii medii (mecanică, instalații electrice, sanitare și de încălzire); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani; carnet de șofer categoria B.

Concurs: 22 iulie 2022, ora 8.00 – proba scrisă; 25 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică; 25 iulie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Teoretic Teiuș, Alba, str. Decebal nr. 22, județul Alba, telefon: 0258/851.157.

Alte localități

Primăria comunei Șona

 • șef SVSU – Compartimentul SVSU

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani

 • muncitor calificat I – Compartimentul deservire

Condiții: studii generale; diplomă de absolvire a școlii profesionale sau curs de calificare (mecanic de mașini și utilaje/montatori de echipamente electrice/constructori și asimilați/operatori de instalații și utilaje mobile); vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6 luni; carnet de conducere categorie B, C și CE.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 iulie 2022, ora 15.00

Concurs: 19 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria comunei Șona, județul Alba, telefon:  0258.884.080, fax 0258.884.969, e-mail: sona@ab.e-adm.ro.

Primăria Comunei Câlnic

 • muncitor calificat

Condiții: absolvent școală generală/școală profesională (cu diplomă de absolvire); permis de conducere categoria B; vechime în muncă de minimum 1 an; cunoștințe minime de mecanică auto; diplomă/certificat de calificare-construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie, lăcătuș mecanic, sudor, zidar.

Concurs: 19 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 25 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică; 27 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Comunei Câlnic, cu sediul în comuna Câlnic, nr. 20, județul Alba, telefon 0258/747.050, fax 0258/747.101.

Primăria Comunei Bucium

 • muncitor calificat – Serviciul Public de Apă și Canalizare

Condiții: absolvent studii medii sau școală profesională în domeniile: instalații, mecanic, electromecanic, electrician; disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte; permis conducere categoria B+C; vechime în muncă: 3 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 iulie 2022, ora 12.00

Concurs: 18 iulie 2022, ora 12.00: proba practică.

Detalii la Primăria Comunei Bucium, județul Alba, telefon 0258-784112, interior 14.

sursă foto: pixabay.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ADMINISTRATIE

Cât câștigă șefii administrației din Alba. Sumele încasate de primarii orașelor, prefectul și președintele consiliului județean

Publicat

Încasează anual sume astronomice pentru românul de rând și conduc primăriile din județul Alba.

Cei mai importanți oameni din administrație și-au făcut publice declarațiile de avere, din care putem afla cât au câștigat în anul fiscal încheiat, adică în 2021. 

Mulți dintre ei nu și-au încărcat declarațiile pe siteurile primăriilor pe care le conduc, acolo unde informațiile ar fi la îndemâna cetățenilor, sau atunci când au făcut-o, le-au îngropat în site încât să fie foarte greu de găsit.

Totuși au fost obligați să și le depună pe  integritate.eu, unde au fost consultate de Alba24.ro și de unde au fost extrase veniturile declarate ale acestora.

Mai multe informații despre averile lor, nu doar despre venituri, puteți accesa aici.

Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba

Președintele Ion Dumitrel a încasat o indemnizație de 164.268 de lei în 2021, de la instituția pe care o conduce.

Soția acestuia, angajată a Apa CTTA Alba, a avut un salariu de 128.158 de lei, la care s-au adăugat bonuri de masă în valoare de 3.300 de lei.

dumitrel

Acesta nu a declarat datorii și avea două conturi în care se aflau 342.000 de lei și respectiv 132.000 de lei, dar și un cont în valută gol.

Prefectul județului, Nicolae Albu

Prefectul Nicolae Albu a încasat în 2021, suma de 143.550, de la Prefectură. Soția sa a obținut, în același an, venituri (salariu) în valoare de  58.777 de lei de la Instituția Prefectului Alba și 15.725 de lei de la APIA.

Soția prefectului a mai obținut, potrivit declarației acestuia, indemnizații AJOFM (6.440 de lei), indemnizații pentru comisie de concurs (1.200 de lei).

Alba Iulia – Gabriel Pleșa

Primarul Gabriel Pleșa are venituri atât din indemnizația de primar cât și din mediul privat, de la o firmă a familiei.

În 2021, Pleșa a primit de la primărie 164.268 de lei, iar de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, o retribuție de profesor asociat în valoare de 3.599 de lei.

Primarul a primit dividende de la două firme: 110.000 de lei de la Matex SRL și 155.000 de lei de la VIVA SRL, ambele firme ale familiei sale.

Sebeș – Dorin Nistor

Primarul Dorin Nistor a încasat de la primăria pe care o conduce suma de 118.632 de lei, în 2021. Soția sa, consilier juridic la Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov, a câștigat 76.196 de lei.

La bancă, primarul are 3 conturi în lei care totalizează aproape 100.000 de lei și unul în valută, cu peste 5.000 de euro.

Aiud – Oana Badea

Primarul din Aiud, Oana Badea, a declarat venituri de 119.921 de lei, obținute în această calitate în 2021.

Aceasta nu are alte venituri, și nu a declarat nici conturi la bancă. Singura achiziție pe care a menționat-o în declarația de avere este o Dacia Logan din 2021.

Câmpeni – Dan Cristian Pașca

Primarul din Câmpeni, Dan Cristian Pașca, declară că a încasat de a primărie, în anul fiscal încheiat, suma de 83.328 de lei.

Soția sa, medic de familie, a câștigat însă mult mai bine: a avut venituri de 316.180 de lei, la care se mai adaugă 18.000 de lei încasați de la firma Aristur SRL Câmpeni.

Familia Pașca a încasat însă cele mai mari sume de bani din dividende, obținute de la 2 firme: SC ARCOM SRL și SC ARISTUR Câmpeni SRL.

În total, este vorba despre 710.000 de lei, după cum reiese din declarația de mai jos.

Afacerile celor două firme par a fi mers mult mai bine decât în anul anterior, când dividentele obținute de familie au fost de 552.000 de lei.

Abrud – Cristian Albu

Primarul din Abrud a declarat în anul fiscal 2021, în această calitate, suma de 100.380 de lei. Soția sa a câștigat 48.000 de lei, ca angajată la DGASPC Abrud.

Înainte să fie ales în funcția de primar, Cristian Albu câștiga mai mulți bani ca angajat al Cupru Min Abrud.

În anul fiscal în care a ajuns primar, obținuse de la compania de stat aproximativ 118.000 de lei.

Baia de Arieș – Traian Pandor

Primarul orașului Baia de Arieș, Traian Pandor, a obținut în anul fiscal încheiat, adică în 2021, suma de 92.352 de lei de la primărie.

Pe lângă acești bani, Pandor a mai primit 49.000 de lei pensie. Față de declarațiile de avere anterioare, de această dată au dispărut veniturile din închirieri.

Suplimentar însă, primarul a cumpărat în 2021 un teren intravilan la Ciugud.

Blaj – Gheorghe Rotar

Primarul din Blaj, Gheorghe Rotar, a declarat venituri de 118.632 de lei, reprezentând indemnizația de primar pentru anul 2021, în scădere față de anul anterior când a obținut o indemnizație de peste 132.000 de lei.

Veniturile familiei sunt întregite de soția sa, asistent șef la spitalul din oraș, care a câștigat aproape 77.000 de lei.

Familia Rotar a mai obținut suma de 14.220 de lei din chirii.

Cugir – Adrian Teban

Primarul din Cugir, Adrian Teban, a declarat o indemnizație de 118.893 de lei, sumă obținută în 2021 de la primărie.

Soția sa a câștigat peste 74.000 de lei de la școala gimnazială la care lucrează.

În anul 2021, Teban a mai încasat 12.176 de Euro de la Comitetul European al Regiunilor.

Economiile sale din bancă au crescut într-un an de la 44.500 de euro, la 57.812 euro.

Zlatna – Silviu Ponoran

Primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, a avut în 2021, ultimul an fiscal de raportare, un venit de la primărie în sumă de 95.358 de lei.

Suma este mai mică decât cea din 2020, când, potrivit declarației proprii, a încasat mai mult de 100.000 de lei.

În bancă, Ponoran are peste 65.000 de lei.

Teiuș – Mirel Hălălai

Primarul din Teiuș, Mirel Hălălai, a depășit venituri de 100.000 de lei obținute de la primărie în 2021.

Soția acestuia a câștigat suma de 20.228 de lei de la filma DAMIPROD SRL.

În declarația acestuia de avere mai este raportat un depozit bancar al soției, care aduce un venit de 100.000 de lei pe an, însă cel mai probabil este vorba despre o greșeală, supa reprezentând de fapt depozitul.

Ocna Mureș – Silviu Vințeler

Primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler a câștigat în această funcție 109.512 de lei. Soția sa, angajată la SC Apa CTTA Alba, a câștigat 34.300 de lei.

Acesta nu are conturi bancare, în schimb are două credite, dintre care unul în valoare de 75.001 lei, contractat în 2020 și scadent în 2024 și altuld e 135.000 de lei, scadent în 2027.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Florin Salam NU a murit! Prima filmare cu acesta, postată pe pagina sa de Facebook, după apariția știrii

Publicat

Florin Salam nu a murit. Lumea iubitorilor de manele a fost zguduită sâmbătă seară de vestea că idolul lor, Florin Salam, ar fi murit la vârsta de 42 de ani.

Vestea s-a răspândit ca fulgerul, cu atât mai mult cu cât se știa despre acesta că este în spital.

La câteva minute după apariția știrii, acesta a scris un mesaj pe contul său de Facebook:

”Dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit.

Iar din păcate această informație reprezintă o palmă dură asupra credibilității presei din România.

Ne vom revedea curând la concerte.

Va doresc sănătate tuturor.”

Prima filmare cu Florin Salam, după apariția știrii legate de ”moartea” sa

Ulterior, acesta și-a șters postarea însă a revenit la scurt timp cu o filmare în care vorbește despre starea sa.

UPDATE: Și Betty Salam, fiica interpretului de manele Florin Salam, a reacționat după apariţia în presă a informației că tatăl ei a murit.

Ea a dezmințit informația și s-a arătat indignată de articolul apărut pe siteul ProTV.

UPDATE: Siteul știrilor ProtTV le-a cerut scuze cititorilor, pentru eroare.

”Ne cerem scuze cititorilor pentru eroare. Reporterii Știrilor Pro TV au primit, pe surse, informația conform căreia Florin Salam a murit.

Din păcare, stirileprotv.ro a eșuat în a verifica informația și din alte surse, fapt care a condus la o regretabilă greșeală”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Seară magică la Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Lupte de gladiatori și paradă cu torțe

Publicat

Seara de sâmbătă este una specială în cadrul Festivalului Roman Apulum, care se desfășoară în acest weekend la Alba Iulia. 

În programul oficial al evenimentului au fost incluse demonstrații de dansuri antice cu  Magna Nemesis, Venatrix și Nimfele Daciei  pe Esplanada Catedralei Romano-Catolice

De asemeana, căderea întunericului aduce și mult-așteptatele lupte de gladiatori cu Ludus Ursus și Ludus Apulensis, care au loc tot pe Esplanada Catedralei Romano-Catolice.

Seara se încheie în jurul orelor 21.45-22.00 cu o parada cu torțe care va defila pe Strada Mihai Viteazul.

Pe parcusul zilei, participanții la festival au putut vedea prezentări și demonstrații militare comune ale trupelor participante: Tomis (Constanta); Historia Renascita (Pitesti); VeteresMilites (Sibiu); Omnis Barbaria (Baia Mare); Terra Dacia Aeterna (Cluj-Napoca); Legio I Italica (Svishtov, Bulgaria); Dacii Petrodavei (Piatra Neamț), Garda Apulum (Alba Iulia) / Esplanada Catedralei Romano-Catolice.

Duminică, 14 august – PROGRAM

Orele 10.30 – 18.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Gastronomie Antică, Medicină Antică, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori; Tir cu arcul) / Platou strada Militari – tabăra romană; Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

Orele 11.00 – 12.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum / Pornire de la Muzeul Principia

Orele 11.30-12.30 – Competiție sportivă/pentatlon antic / Esplanada Catedralei Romano-Catolice

Orele 18.30 – 19.00 Târg de sclavi / Esplanada Catedralei Romano-Catolice

Orele 19.00-19.30 – Demonstrații comune de tehnicămilitară ale trupelor participante: Legiunile romane, Războinicii barbari / Esplanada Catedralei Romano-Catolice

Orele 19.30-20.00 – Mare confruntare / Esplanada Catedralei Romano-Catolice

Luni, 15 august

Orele 12.00 – Ceremonialul de închidere a festivalului. Parada trupelor / Esplanada Catedralei Romano-Catolice și Strada Mihai Viteazul

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

David Popovici, RECORD MONDIAL la 100 de metri liber și aur la Campionatul European de la Roma

Publicat

Sportivul român, David Popovici, a câștigat aurul cu un nou record mondial 46,86 la 100 de metri liber, la Campionatul European de Natație. 

El se apropiase anterior la doar 7 sutimi de recordul mondial deținut până acum de Cielo Filho din 2009.

În semifinale, Popovici și-a confirmat statutul de mare favorit. Cu o evoluție magnifică, românul a oprit cronometrul la 46.98 secunde, un nou record european, la numai 7 sutimi de recordul mondial (46.91), deţinut de brazilianul Cesar Cielo Filho.

Finala probei a avut loc sâmbătă, de la ora 19.22

David Popovici este al patrulea om din toate timpurile care coboară sub 47 de secunde pe suta de metri.

Foto: David Popovici Facebook

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax