Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ASTĂZI: Rezidențiat 2022. Peste 10.000 de candidați susțin concursul de intrare în medicină, medicină dentară sau farmacie

Publicat

Astăzi se desfășoară concursul de Rezidenţiat, la care sunt înscriși peste 10.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 5.800 vor concura pe locuri şi posturi din cadrul unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Sunt 10.330 de candidaţi înscriși la concurs. Aceştia vor concura pentru 5.866 locuri şi posturi din cadrul unităţilor sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor publice locale, pentru cele 3 domenii de pregătire: 4.734 locuri şi posturi pentru domeniul medicină, 621 locuri pentru domeniul medicină dentară şi 511 locuri şi posturi pentru domeniul farmacie, potrivit Mediafax.

În județul Alba sunt 60 de candidați și 10 posturi.

Rezidențiat 2022: Locuri și posturi scoase la concurs

Dintre cei peste 10.000 de candidați înscriși la concurs, 5.966 sunt la Medicină, 2.158 la Medicină dentară și 2.207 la la Farmacie.

Vezi LISTA locurilor Rezidențiat 20 noiembrie 2022

Vezi LISTA posturilor Rezidențiat 20 noiembrie 2022

Rezidențiat 2022: Posturi pentru rezidenți la spitale din Alba

În județul Alba sunt scoase la concurs pentru rezidenți 10 posturi la 3 spitale. Comparativ, anul trecut erau to 10 posturi disponibile.

Spitalul Orășenesc Câmpeni (2 posturi)

Pediatrie – 1 post

Psihiatrie – 1 post

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni (4 posturi):

Neurologie – 1 post

Pneumologie – 1 post

Epidemiologie – 1 post

Radiologie-imagistică medicală (laborator) – 1 post

Spitalul Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” Abrud (4 posturi)

Medicină de laborator  – 1 post

Medicină fizică și reabilitare – 1 post

Radiologie-imagistică medicală (laborator) – 1 post

Boli infecțioase – 1 post

Rezidențiat 2022: Candidați din județul Alba

Sunt 60 de candidați înscriși din județul Alba. Comparativ, anul trecut erau 88.

  • La centrul de examen Cluj-Napoca sunt înscriși 50 de candidați din Alba: 13 la Medicină, 13 la Medicină dentară și 24 la Farmacie. AICI lista candidaților CJ 
  • La centrul de examen Tg. Mureș sunt înscriși 4 candidați din Alba: 2 la Medicină, 2 la Medicină dentară. AICI lista candidaților TgMS
  • La centrul de examen Timișoara sunt înscriși  6 candidați din Alba: 3 la Medicină, 2 la Medicină dentară și 1 la Farmacie. AICI lista candidaților TM

Rezidențiat 2022: Reguli la examen

Ministerul Sănătății organizează în 20 noiembrie concursul de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs.

Rezidențiat 2022: Desfăşurarea concursului

Duminică, 20 noiembrie, începând cu ora 8.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrarea în sala de concurs candidații se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Candidaţii care prezintă simptome respiratorii se adresează organizatorilor pentru a putea fi îndrumați într-o sală specială în care se asigură distanța de cel puțin 2 metri între persoane, ventilație corespunzătoare a spațiului, măști de protecție și dezinfectant.

Începând cu ora 9.00, candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate).

Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări vor fi aduşi la săli în jurul orei 9.30. Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă.

La ora 10.00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare.

Li se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.

Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum şi corespondenţa dintre caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greşeli de tipărire sunt înlocuite de şeful de sală. Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10.00) nu mai au acces în sala de concurs.

Rezidențiat 2022: tipuri de întrebări şi modul de punctare

Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

  • 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0)
  • 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu 2 – 4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

Rezidențiat 2022: reguli pentru candidați la concurs

În timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice de comunicare, ce vor fi închise pe toată durata probei de concurs.

Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor 4 ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a informaţiilor prin radiorecepţie. Candidatele care din motive obiective (medicale, culturale, etc.) poartă capul acoperit vor fi însoțite de o supraveghetoare la grupul sanitar pentru a se confirma lipsa aparaturii de comunicare.

În cazul unor suspiciuni justificate, din dispoziția șefului de sală se poate solicita controlul candidaților respectivi. Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii) este socotită fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Candidaţilor le este permis să păstreze pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluţă cu cafea/apă/răcoritoare şi ciocolată/sandviciuri/biscuiţi numai cu ambalaj transparent, în cantităţi rezonabile şi numai pentru utilizare personală.

Candidaţii care tulbură liniştea în sala de concurs sau îi perturbă pe alţi candidaţi sunt avertizaţi de şeful de sală să îşi revizuiască atitudinea. În cazul în care nici după cel de-al doilea avertisment nu se liniştesc, sunt somaţi să părăsească sala de concurs. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal semnat de şeful de sală şi supraveghetorii din sala respectivă, iar cel în cauză predă grila de răspuns şi caietul cu întrebări şi părăseşte sala de concurs.

Din motive de securitate cibernetică, în ziua concursului, în intervalul orar 10.00 – 14.00, site-urile oficiale ale universităţilor de medicină şi farmacie îşi suspendă activitatea.

La expirarea timpului de concurs toţi candidaţii au obligaţia să înceteze completarea grilei de răspuns. Cei care nu se supun acestei obligaţii vor fi avertizaţi de şeful de sală; dacă şi după avertizare candidatul va continua completarea grilei de răspuns, acesta poate fi sancţionat prin eliminarea din concurs. Eliminarea va fi consemnată în procesul-verbal al sălii respective.

La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, indiferent de motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

Grila corectă se afişează pe site-ul oficial al rezidenţiatului şi pe site-urile universităţilor de medicină şi farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16.00.

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la data de 21 noiembrie 2022, ora 16.00 . Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunţat pe site-ul universităţii de medicină şi farmacie unde a fost susţinut concursul, numai prin poştă electronică sau fax. Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Contestaţiile depuse după expirarea termenului mai sus menţionat sau adresate altor instituţii nu se iau în considerare.

Rezidențiat 2022: departajarea candidaților

Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reflectă modul în care candidații au răspuns la întrebările considerate cu grad de dificultate mai mare. Acest grad de dificultate al întrebărilor este calculat în funcție de numărul de răspunsuri corecte la întrebarea respectivă raportat la numărul total de candidați.

Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 26 noiembrie 2022, în centrul universitar Bucureşti. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.

Rezidențiat 2022: Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor anunţate, în 3 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul orar 8.30–20.30.

Candidaţii se vor putea prezenta în unul dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, respectiv în cea de-a doua sau în cea de-a treia zi, va continua în ziua următoare în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege un loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul fiecărei zile de repartiţie.

Comisiile desemnate vor elibera fiecărui candidat care alege loc/post o adeverinţă în care se vor menţiona locul/postul, specialitatea şi centrul universitar alese.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax