Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul pe 2016, concurs pentru conducerea Sport Club Unirea şi contribuţii financiare

Publicat


primaria alba iuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au întâlnit miercuri, de la ora 13.00, în prima şedinţă ordinară din acest an, cu 39 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat bugetul pe anul 2016, plafonul maxim al creanțelor fiscale care pot fi anulate persoanelor fizice, contribuţii la AIDA, criteriile de desfășurare a concursului pentru funcția de director a Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia, participarea municipiului la Organizația Internațională League of Historical Cities şi documentaţii de urbanism, printre care extinderea sediului Şcolii „Avram Iancu” din Alba Iulia.

UPDATE: Consilierii au aprobat proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia cheltuielilor pentru consumul de carburanți, a convorbirilor telefonice și protocol. Vedeţi mai jos situaţia actualizată.

Proiectul ordinii de zi:

1. Propunerea Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanțelor profesionale individuale al Secretarului municipiului Alba Iulia – APROBAT

2. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2016 – APROBAT

Citește și EVENIMENTELE anului 2016, organizate de Primăria Alba Iulia. Buget de peste 600.000 de euro şi două competiţii noi

Vezi și Muzeul Principia din Piața Cetății primește 100.000 de lei din buget pentru cheltuieli de funcționare în 2016

3. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2015 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii – APROBAT

5. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016 – APROBAT

6. Modificarea Hotărârii nr. 359/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (precizări privind taxele pe clădirile proprietate a statului sau primăriei; în cazul celor închiriate sau date în administrare, se plătesc de către concesionari și se stabilesc proporțional cu numărul de luni sau zile de închiriere) – APROBAT

7. Aprobarea plafonului maxim al creanțelor fiscale care pot fi anulate persoanelor fizice (creanțele fiscale la bugetul local până la 39 de lei se anulează pentru persoanele fizice fără bunuri impozabile) – APROBAT

8. Plata contribuției Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016 – APROBAT

9. Plata cotizației Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016 – APROBAT

Citește și Peste 13,5 milioane de lei din bugetul municipiului Alba Iulia pentru contribuția la AIDA-Transport Local. Proiect propus spre aprobare

10. Modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și al statului de funcții al Direcției de Asistență socială din subordinea Consiliului local – APROBAT

11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

12. Aprobarea criteriilor și procedurilor de desfășurare a concursului pentru funcția de director a Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia– APROBAT

13. Desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea generală a SC APA CTTA SA – APROBAT

14. Stabilirea costului mediu lunar pentru întreținerea şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora (850 lei/beneficiar pentru persoanele independente, 875 lei/beneficiar pentru persoanele semidependente, 900 lei/beneficiar pentru persoanele dependente; beneficiarii susţin costurile în proporţie de 60% din cuantumul pensiilor) – APROBAT

15. Stabilirea cheltuielilor pentru consumul de carburanți, a convorbirilor telefonice și protocol – RETRAS

16. Participarea municipiului Alba Iulia la Organizația Internațională League of Historical Cities – APROBAT

17. Modificarea Hotărârii nr. 384/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (transformarea unui post de expert local în consilier juridic în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunităţilor locale prin economie socială”) – APROBAT

18. Participarea Municipiului Alba Iulia – pentru anii 2016 – 2019 – în cadrul Acordului de Cooperare, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv prin Hotărârea nr. 40/2015 a Consiliului local (139.000 lei de la bugetul local pentru perioada 2016-2017; acordul de cooperare prevede restaurarea a 250 plăci fotografice din Colecţia Muzeului Unirii ce vor fi parte dintr-o expoziţie permanentă – „Alba Iulia, o istorie în imagini„; acordul este încheiat de primărie cu muzeul şi Universitatea „1 Decembrie 1918”; în perioada 2014-2015 au fost restaurate sau digitizate 95 fotografii pe hârtie şi 40 plăci fotografice din Colecţia Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, 100 vederi şi fotografii pe hârtie – Arhivele Naţionale Alba, 152 plăci fotografice – Colecţia Arthur Bach Primăria Alba Iulia, 410 plăci fotografice şi fotografii pe hârtie – Colecţia Adalbert Cserni/Samoilă Mârza – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 53 de poveşti în română şi engleză redactate) – APROBAT

19. Încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat între Municipiului Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociația pentru Consiliere și Asistență Specializată ACAS Alba Iulia (până la 200.400 lei din bugetul local, respectiv 835 lei/beneficiar/lună pentru cel mult 20 de copii; cel mult 70% din standard minim de cost) – APROBAT

20. Încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociația Non-Guvernamentală „Maria Beatrice” Alba Iulia (până la 300.600 lei din bugetul local, respectiv 835 lei/beneficiar/lună pentru cel mult 30 de copii; cel mult 70% din standard minim de cost) – APROBAT

21. Susținerea financiară a Centrului educațional de zi ,,Sfântul Nicolae” în baza Acordului de cooperare nr. 82274/31.10.2014 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (până la 125.020 lei de la bugetul local, respectiv 658 lei/beneficiar/lună, pentru cel mult 19 copii; cel mult 70% din standard minim de cost) – APROBAT

22. Încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 16093/980/28.02.2014 dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială pentru susținerea financiară a serviciului social de îngrijire la domiciliu (până la 4.323 lei/lună din bugetul local pentru cel mult 6 beneficiari) – APROBAT

23. Încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 18159/77/28.02.2013 dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socialã și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, pentru susținerea financiară a „Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Alba Iulia” (până la 7.280 lei/lună din bugetul local, pentru cel mult 16 beneficiari) – APROBAT

24. Modificarea HCL nr. 91/2015 privind asocierea în parteriat cu Asociația „Sfântul Andrei” Bărăbanț pentru susținerea financiară a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Așezământul Sfântul Andrei” Bărăbanț (până la 3.945 lei lunar, pentru perioada ianuarie-martie, pentru maximum cinci beneficiari) – APROBAT

25. Aprobarea planului de acțiuni/lucrãri de interes local pentru anul 2016 (acţiuni de salubrizare efectuate de persoane beneficiare de ajutor social, condamnate la închisoare cu suspendare sub supraveghere sau contravenienţi care prestează ore de muncă în folosul comunităţii; sunt stabilite 41 de zone de pe domeniul public; norma este de 12.500 mp/8 ore/persoană, pentru întreţinere curăţenie, 21 zile/lună) – APROBAT

26. Aprobarea unor documentații de urbanism:– APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Exploatare nisipuri şi pietrişuri şi construire iaz piscicol pentru producţie, Alba Iulia, extravilan, zona Lunca Vinţii, solicitant Sara Marta SRL pentru SC Highway Constructions SRL” – APROBAT

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, str. Cordovanilor, solicitant kerekes Ildiko, Monterde Fraile Miguel Angel” -APROBAT

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, a doua pe parcelă, Alba Iulia, Oarda de Sus, str. Cedrului nr. 3, solicitant Nicoară Viorel” -RETRAS

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Amenajare terenuri de tenis – modificare PUD aprobat prin HCL NR. 236/07.2015, Art. 7, Alba Iulia, Cetatea istorică, Latura de Nord, între Ravelinul Sf. Elisabetha şi Contragarda Ravelinului, Asociaţia Clubul Sportiv Ambasador” (mărirea suprafeţei destinate activităţii de agrement şi sport – două terenuri de tenis şi anexe – cu 330 mp, de la 1.148 mp la 1.478 mp; suprafaţa de teren este preluată din administrarea RYMA, cu acordul asociaţiei) – APROBAT

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire vilă urbană, Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 37B, solicitant Minzăleanu Romeo şi soţia Georgeta Manuela, Cărpinişan Gheorghe” -RETRAS

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere şi schimb parţial de destinaţie din locuinţă în cabinet stomatologic, Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 30, solicitant Ardelean Ioan şi Ardelean Steliana Doina”, cu condiţia obţinerii, până la aprobare, a avizului de mediu – RETRAS

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 2 locuinţe familiale în regim cuplat, Alba Iulia, str. Traian nr. 13 A, Ştefan Emil Viorel şi Ştefan Alina Diana” – APROBAT

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Arieşului nr. 67A, Croitoru Bogdan Mihai Sergiu” – REPINS

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 334/22.oct.2015, art. 4, Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 256, SC Marnic Total Construct SRL” – APROBAT

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere şi construire spaţii pentru depozitare (materie primă) – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 236/28.07.2015, art. 4, Alba Iulia, str. Al. I. Cuza, nr. 28B, solicitant SEWS Romania” – APROBAT

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială (parcela în rândul II), Alba Iulia, str. Marin Sorescu nr. 16, solicitant Breaz Radu şi Breaz Angela Cristina” – APROBAT

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL nr. 44/02.2015, art. 2 pentru extindere locuinţă, Alba Iulia, str. Armoniei, nr. 1, solicitant Jibetean Ioan Dorin, Jibotean Maria, Jiboteanu Nicolae” – APROBAT

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire 6 săli de clasă şi extindere clădire existentă cu 2 săli de clasă, Şcoala nr. 3 „Avram Iancu”, Alba Iulia, str Moldovei, solicitant Municipiul Alba Iulia” (două săli clasă extindere 105 mp, clădire existentă, pe aliniament strada Iaşilor şi clădire nouă 360 mp, parter şi etaj, pentru clasele I-VII, acces din curtea şcolii; pentru decongestionarea procesului de învăţământ al celor 600 de elevi) – APROBAT

plan winners talnarArt.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Revitalizare, reabilitarea şi extinderea bazei sportive de agrement Winners Club Ţălnar – Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 177/30.05.2013, art.13, Alba Iulia, str. Păcii, nr. 15, Bastionul Carol, solicitant SC Winners Club Ţălnar SRL”, cu condiţia rezolvării parcajelor necesare fără a afecta zona verde. (integrare circuit turistic sportiv, completare cu funcţiuni cazare, la nivel de 4 stele, cu 21 camere, servicii spa şi wellness -anexa piscină, plus unitate de alimentaţie, tot de 4 stele; aceste construcţii se vor realiza pe principiul „caselor verzi” – în regim parter, semiîngropate şi acoperite cu terase curbe înierbate; extindere prin amenajare şi modernizare căi acces spre complex şi amenajarea a 22 de locuri de parcare, în afara celor 18 locuri de parcare propuse de primărie, în zona accesului în club) – RETRAS

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare regim de construire locuinţe individuale şi a tramei stradale, Alba Iulia – Miceşti, str. Măgurei, nr. 51 şi nr. 52, solicitant Cioflică Viorel, Dava Dumitru şi Dava Maria” – APROBAT

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, Pâclişa, str. Carpenului, solicitant Florea Florica, Constantin Maria, Rab Maria” – APROBAT

27. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.7.814/2006 încheiat între Consiliul Local și Asociația Nonguvernamentalã R.Y.M.A. (se reduce suprafaţa de teren aflată în administrarea RYMA, în zona Ravelinului Sf. Elisabeta, Cetatea Alba Carolina, cu 330 mp, de la 5.321 mp la 4.991 mp, cu acordul asociaţiei; suprafaţa va trece în administrarea Clubului Sportiv Ambasador, care amenajează aici terenuri de tenis pe care intenţionează să organizeze competiţii la standardele Federaţiei Române de Tenis) – APROBAT

28. Concesionarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.48, bl. 16 – APROBAT

29. Încheierea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitãțile publice asupra unui imobil (teren) – post de transformare Electrica, pe strada Livezii – APROBAT

30. Modificarea Hotărârii nr.278/2015 a Consiliului local privind aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina, Latura de Nord între Ravelinul Sf. Elisabetha și Contragarda Ravelinului (concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1.478 mp, pe 25 de ani, pentru amenajare terenuri tenis, preţ pornire 1 euro/mp/an; actualizarea documentaţiei pentru Club Sportiv Ambasador – vezi proiect 26, art. 4 şi proiect 27) – APROBAT

31. Vânzarea prin licitație publicã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Crișanei, FN – APROBAT

32. Expertiza tehnică întocmită în Dosar nr. 6862/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – APROBAT

33. Expertiza tehnică întocmită în Dosar nr. 5733/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – APROBAT

34. Însuşirea raportului de expertiză tehnică întocmită în Dosar nr. 6337/176/2015 – APROBAT

35. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare – APROBAT

36. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia și a Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare – APROBAT

37. Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de salubrizare din municipiul Alba Iulia pentru perioada 2015 – 2016 – APROBAT

38. Avizarea actualizării programului de transport pentru zona tarifară ”Zona 1 municipiul Alba Iulia” – APROBAT

UPDATE: CL a decis ca transportul pentru studenți să se facă până în fața Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

39. Însușirea documentației tehnice de apartamentare a imobilului situat în Alba Iulia, str. Livezii, Bl.8, ap.4 – APROBAT.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Urs lovit de o mașină pe DN 13A Praid – Bălăușeri, în județul Mureș. Al doilea în patru zile, pe același segment de drum

Publicat

Un urs a fost lovit de o mașină luni seara pe DN 13 A la Ghindari, pe segmentul Praid – Bălăușeri, la circa 15 kilometri distanță de locația în care, sâmbătă, a fost împușcat alt urs, ce s-a ales cu trei picioare fracturate după ce a fost izbit de un autoturism. S-au înmulțit foarte mult […]

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO Incursiune în țara pensiilor cu adevărat ”nesimțite”: 768 de lei, după 30 de ani de muncă, pentru o femeie din Henig

Publicat

O femeie din satul Henig, județul Alba, are o pensie de 768 de lei, după peste 30 de ani de muncă. Din perioada lucrată, 8 ani i-a petrecut într-un mediu toxic. Motivele cu care a fost expediată de autorități sunt seci: angajatorii ei nu i-au plătit timp de câțiva ani, contribuțiile, fără ca nici o […]

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRATIE

OPT milioane euro pentru 6 kilometri de drum între Zlatna și limita cu județul Hunedoara. Proiect al Consiliului Județean Alba

Publicat

Consiliul Județean (CJ) Alba pregătește documentația pentru modernizarea unuia dintre cele mai deteriorate drumuri din județ. Carosabilul de pe DJ 705 Zlatna – Almașu Mare – limita județului Hunedoara este serios afectat de traficul greu și nu mai îndeplinește condițiile de siguranță a circulației. Investiția este de aproape 8 milioane lei. În ședința de marți, […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Transilvania și la munte până în 1 Decembrie. De când vine frigul. Prognoza meteo pe două săptămâni

Publicat

Administrația Națională de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, până în 1 Decembrie, în regiuni din țară. În Transilvania, vremea rămâne caldă pentru această perioadă. Temperaturile scad ușor în weekend, apoi se încălzește iar. Sunt posibile ploi în 18, 20 și 21 noiembrie și apoi după 25 noiembrie. În Transilvania, vremea va […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate