Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul pe 2016, concurs pentru conducerea Sport Club Unirea şi contribuţii financiare


Publicat

primaria alba iuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au întâlnit miercuri, de la ora 13.00, în prima şedinţă ordinară din acest an, cu 39 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat bugetul pe anul 2016, plafonul maxim al creanțelor fiscale care pot fi anulate persoanelor fizice, contribuţii la AIDA, criteriile de desfășurare a concursului pentru funcția de director a Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia, participarea municipiului la Organizația Internațională League of Historical Cities şi documentaţii de urbanism, printre care extinderea sediului Şcolii „Avram Iancu” din Alba Iulia.

UPDATE: Consilierii au aprobat proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia cheltuielilor pentru consumul de carburanți, a convorbirilor telefonice și protocol. Vedeţi mai jos situaţia actualizată.

Proiectul ordinii de zi:

1. Propunerea Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanțelor profesionale individuale al Secretarului municipiului Alba Iulia – APROBAT

2. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2016 – APROBAT

Citește și EVENIMENTELE anului 2016, organizate de Primăria Alba Iulia. Buget de peste 600.000 de euro şi două competiţii noi

Vezi și Muzeul Principia din Piața Cetății primește 100.000 de lei din buget pentru cheltuieli de funcționare în 2016

3. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2015 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii – APROBAT

5. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016 – APROBAT

6. Modificarea Hotărârii nr. 359/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (precizări privind taxele pe clădirile proprietate a statului sau primăriei; în cazul celor închiriate sau date în administrare, se plătesc de către concesionari și se stabilesc proporțional cu numărul de luni sau zile de închiriere) – APROBAT

7. Aprobarea plafonului maxim al creanțelor fiscale care pot fi anulate persoanelor fizice (creanțele fiscale la bugetul local până la 39 de lei se anulează pentru persoanele fizice fără bunuri impozabile) – APROBAT

8. Plata contribuției Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016 – APROBAT

9. Plata cotizației Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016 – APROBAT

Citește și Peste 13,5 milioane de lei din bugetul municipiului Alba Iulia pentru contribuția la AIDA-Transport Local. Proiect propus spre aprobare

10. Modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și al statului de funcții al Direcției de Asistență socială din subordinea Consiliului local – APROBAT

11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

12. Aprobarea criteriilor și procedurilor de desfășurare a concursului pentru funcția de director a Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia– APROBAT

13. Desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea generală a SC APA CTTA SA – APROBAT

14. Stabilirea costului mediu lunar pentru întreținerea şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora (850 lei/beneficiar pentru persoanele independente, 875 lei/beneficiar pentru persoanele semidependente, 900 lei/beneficiar pentru persoanele dependente; beneficiarii susţin costurile în proporţie de 60% din cuantumul pensiilor) – APROBAT

15. Stabilirea cheltuielilor pentru consumul de carburanți, a convorbirilor telefonice și protocol – RETRAS

16. Participarea municipiului Alba Iulia la Organizația Internațională League of Historical Cities – APROBAT

17. Modificarea Hotărârii nr. 384/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (transformarea unui post de expert local în consilier juridic în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunităţilor locale prin economie socială”) – APROBAT

18. Participarea Municipiului Alba Iulia – pentru anii 2016 – 2019 – în cadrul Acordului de Cooperare, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv prin Hotărârea nr. 40/2015 a Consiliului local (139.000 lei de la bugetul local pentru perioada 2016-2017; acordul de cooperare prevede restaurarea a 250 plăci fotografice din Colecţia Muzeului Unirii ce vor fi parte dintr-o expoziţie permanentă – „Alba Iulia, o istorie în imagini„; acordul este încheiat de primărie cu muzeul şi Universitatea „1 Decembrie 1918”; în perioada 2014-2015 au fost restaurate sau digitizate 95 fotografii pe hârtie şi 40 plăci fotografice din Colecţia Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, 100 vederi şi fotografii pe hârtie – Arhivele Naţionale Alba, 152 plăci fotografice – Colecţia Arthur Bach Primăria Alba Iulia, 410 plăci fotografice şi fotografii pe hârtie – Colecţia Adalbert Cserni/Samoilă Mârza – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 53 de poveşti în română şi engleză redactate) – APROBAT

19. Încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat între Municipiului Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociația pentru Consiliere și Asistență Specializată ACAS Alba Iulia (până la 200.400 lei din bugetul local, respectiv 835 lei/beneficiar/lună pentru cel mult 20 de copii; cel mult 70% din standard minim de cost) – APROBAT

20. Încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociația Non-Guvernamentală „Maria Beatrice” Alba Iulia (până la 300.600 lei din bugetul local, respectiv 835 lei/beneficiar/lună pentru cel mult 30 de copii; cel mult 70% din standard minim de cost) – APROBAT

21. Susținerea financiară a Centrului educațional de zi ,,Sfântul Nicolae” în baza Acordului de cooperare nr. 82274/31.10.2014 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (până la 125.020 lei de la bugetul local, respectiv 658 lei/beneficiar/lună, pentru cel mult 19 copii; cel mult 70% din standard minim de cost) – APROBAT

22. Încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 16093/980/28.02.2014 dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială pentru susținerea financiară a serviciului social de îngrijire la domiciliu (până la 4.323 lei/lună din bugetul local pentru cel mult 6 beneficiari) – APROBAT

23. Încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 18159/77/28.02.2013 dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socialã și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, pentru susținerea financiară a „Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Alba Iulia” (până la 7.280 lei/lună din bugetul local, pentru cel mult 16 beneficiari) – APROBAT

24. Modificarea HCL nr. 91/2015 privind asocierea în parteriat cu Asociația „Sfântul Andrei” Bărăbanț pentru susținerea financiară a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Așezământul Sfântul Andrei” Bărăbanț (până la 3.945 lei lunar, pentru perioada ianuarie-martie, pentru maximum cinci beneficiari) – APROBAT

25. Aprobarea planului de acțiuni/lucrãri de interes local pentru anul 2016 (acţiuni de salubrizare efectuate de persoane beneficiare de ajutor social, condamnate la închisoare cu suspendare sub supraveghere sau contravenienţi care prestează ore de muncă în folosul comunităţii; sunt stabilite 41 de zone de pe domeniul public; norma este de 12.500 mp/8 ore/persoană, pentru întreţinere curăţenie, 21 zile/lună) – APROBAT

26. Aprobarea unor documentații de urbanism:– APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Exploatare nisipuri şi pietrişuri şi construire iaz piscicol pentru producţie, Alba Iulia, extravilan, zona Lunca Vinţii, solicitant Sara Marta SRL pentru SC Highway Constructions SRL” – APROBAT

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, str. Cordovanilor, solicitant kerekes Ildiko, Monterde Fraile Miguel Angel” -APROBAT

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, a doua pe parcelă, Alba Iulia, Oarda de Sus, str. Cedrului nr. 3, solicitant Nicoară Viorel” -RETRAS

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Amenajare terenuri de tenis – modificare PUD aprobat prin HCL NR. 236/07.2015, Art. 7, Alba Iulia, Cetatea istorică, Latura de Nord, între Ravelinul Sf. Elisabetha şi Contragarda Ravelinului, Asociaţia Clubul Sportiv Ambasador” (mărirea suprafeţei destinate activităţii de agrement şi sport – două terenuri de tenis şi anexe – cu 330 mp, de la 1.148 mp la 1.478 mp; suprafaţa de teren este preluată din administrarea RYMA, cu acordul asociaţiei) – APROBAT

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire vilă urbană, Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 37B, solicitant Minzăleanu Romeo şi soţia Georgeta Manuela, Cărpinişan Gheorghe” -RETRAS

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere şi schimb parţial de destinaţie din locuinţă în cabinet stomatologic, Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 30, solicitant Ardelean Ioan şi Ardelean Steliana Doina”, cu condiţia obţinerii, până la aprobare, a avizului de mediu – RETRAS

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 2 locuinţe familiale în regim cuplat, Alba Iulia, str. Traian nr. 13 A, Ştefan Emil Viorel şi Ştefan Alina Diana” – APROBAT

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Arieşului nr. 67A, Croitoru Bogdan Mihai Sergiu” – REPINS

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 334/22.oct.2015, art. 4, Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 256, SC Marnic Total Construct SRL” – APROBAT

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere şi construire spaţii pentru depozitare (materie primă) – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 236/28.07.2015, art. 4, Alba Iulia, str. Al. I. Cuza, nr. 28B, solicitant SEWS Romania” – APROBAT

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială (parcela în rândul II), Alba Iulia, str. Marin Sorescu nr. 16, solicitant Breaz Radu şi Breaz Angela Cristina” – APROBAT

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL nr. 44/02.2015, art. 2 pentru extindere locuinţă, Alba Iulia, str. Armoniei, nr. 1, solicitant Jibetean Ioan Dorin, Jibotean Maria, Jiboteanu Nicolae” – APROBAT

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire 6 săli de clasă şi extindere clădire existentă cu 2 săli de clasă, Şcoala nr. 3 „Avram Iancu”, Alba Iulia, str Moldovei, solicitant Municipiul Alba Iulia” (două săli clasă extindere 105 mp, clădire existentă, pe aliniament strada Iaşilor şi clădire nouă 360 mp, parter şi etaj, pentru clasele I-VII, acces din curtea şcolii; pentru decongestionarea procesului de învăţământ al celor 600 de elevi) – APROBAT

plan winners talnarArt.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Revitalizare, reabilitarea şi extinderea bazei sportive de agrement Winners Club Ţălnar – Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 177/30.05.2013, art.13, Alba Iulia, str. Păcii, nr. 15, Bastionul Carol, solicitant SC Winners Club Ţălnar SRL”, cu condiţia rezolvării parcajelor necesare fără a afecta zona verde. (integrare circuit turistic sportiv, completare cu funcţiuni cazare, la nivel de 4 stele, cu 21 camere, servicii spa şi wellness -anexa piscină, plus unitate de alimentaţie, tot de 4 stele; aceste construcţii se vor realiza pe principiul „caselor verzi” – în regim parter, semiîngropate şi acoperite cu terase curbe înierbate; extindere prin amenajare şi modernizare căi acces spre complex şi amenajarea a 22 de locuri de parcare, în afara celor 18 locuri de parcare propuse de primărie, în zona accesului în club) – RETRAS

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare regim de construire locuinţe individuale şi a tramei stradale, Alba Iulia – Miceşti, str. Măgurei, nr. 51 şi nr. 52, solicitant Cioflică Viorel, Dava Dumitru şi Dava Maria” – APROBAT

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, Pâclişa, str. Carpenului, solicitant Florea Florica, Constantin Maria, Rab Maria” – APROBAT

27. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.7.814/2006 încheiat între Consiliul Local și Asociația Nonguvernamentalã R.Y.M.A. (se reduce suprafaţa de teren aflată în administrarea RYMA, în zona Ravelinului Sf. Elisabeta, Cetatea Alba Carolina, cu 330 mp, de la 5.321 mp la 4.991 mp, cu acordul asociaţiei; suprafaţa va trece în administrarea Clubului Sportiv Ambasador, care amenajează aici terenuri de tenis pe care intenţionează să organizeze competiţii la standardele Federaţiei Române de Tenis) – APROBAT

28. Concesionarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.48, bl. 16 – APROBAT

29. Încheierea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitãțile publice asupra unui imobil (teren) – post de transformare Electrica, pe strada Livezii – APROBAT

30. Modificarea Hotărârii nr.278/2015 a Consiliului local privind aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina, Latura de Nord între Ravelinul Sf. Elisabetha și Contragarda Ravelinului (concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1.478 mp, pe 25 de ani, pentru amenajare terenuri tenis, preţ pornire 1 euro/mp/an; actualizarea documentaţiei pentru Club Sportiv Ambasador – vezi proiect 26, art. 4 şi proiect 27) – APROBAT

31. Vânzarea prin licitație publicã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Crișanei, FN – APROBAT

32. Expertiza tehnică întocmită în Dosar nr. 6862/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – APROBAT

33. Expertiza tehnică întocmită în Dosar nr. 5733/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – APROBAT

34. Însuşirea raportului de expertiză tehnică întocmită în Dosar nr. 6337/176/2015 – APROBAT

35. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare – APROBAT

36. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia și a Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare – APROBAT

37. Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de salubrizare din municipiul Alba Iulia pentru perioada 2015 – 2016 – APROBAT

38. Avizarea actualizării programului de transport pentru zona tarifară ”Zona 1 municipiul Alba Iulia” – APROBAT

UPDATE: CL a decis ca transportul pentru studenți să se facă până în fața Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

39. Însușirea documentației tehnice de apartamentare a imobilului situat în Alba Iulia, str. Livezii, Bl.8, ap.4 – APROBAT.



ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

CÎMPENI

VIDEO: „Școala vieții” l-a făcut manager de spital, viața l-a dat jos. Scandalul de la Spitalul din Câmpeni, la Jurnalul DIGI24

Publicat

Criza sanitară generată de COVID-19 a arătat, încă o dată, deficienţele majore ale sistemului de sănătate. Multe spitale cu manageri numiţi politic au fost la un pas de colaps.

În timp ce oamenii se îmbolnăveau şi unii chiar mureau din cauza virusului, politicienii au început un adevărat război pentru controlul politic al spitalelor. DIGI24 a dedicat o emisiune scandalului de la Câmpeni, legat de schimbarea managerilor, un joc de ping-pong între PNL și PSD.

Citește și: Schimbare cu scandal la vârful Spitalului Câmpeni. Șeful PSD Alba și primarul orașului, despre noul manager: ”un chelner”

La Câmpeni, în judeţul Alba, primarul PSD îi acuză pe liberali că i-au dat omul jos şi au numit la conducerea spitalului un chelner. Liberalii spun că omul lor a fost director de restaurant şi e competenet pentru a conduce spitalul. După numai trei săptămâni, primarul l-a demis pe liberal şi şi-a pus din nou propriul om.

Urmăriți un scurt fragment din reportajul va fi difuzat astăzi la Jurnalul de Seară , din campania „Statul la stat”, pe Digi24.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

PSD a ”înghițit” ALDE în Parlament. Toți deputații formațiunii s-au alăturat social-democraților, a anunțat Varujan Vosganian

Publicat

parlament

PSD a înghițit oficial ALDE. Varujan Vosganian a anunțat, miercuri la începutul ședinței de plen, că toți deputații din ALDE se vor alătura grupului parlamentar al PSD.

„Vă informez că următorii deputaţi ALDE, începând de astăzi, 3 iunie, se vor afilia grupului parlamentar al PSD. Este vorba de Anton Anton, Constantin Avram, Steluţa Cătăniciu, Daniel Olteanu, Doru Oprişcan şi Varujan Vosganian”, a precizat el, potrivit Europei Libere.

Până acum, deputații ALDE activau ca neafiliați ca urmare a dizolvării grupului lor după ce PSD a recrutat mai mulți membri în urma ruperii coaliției de guvernare în toamna lui 2019.

ALDE nu mai are grup nici la Senat după ce acesta a fost dizolvat în septembrie prin trecerea lui Teodor Meleșcanu la PSD în contextul scandalului privind susținerea sa pentru șefia Senatului.

După desfiinţarea grupului, parlamentarii ALDE au rămas, o parte, în grupul neafiliaţilor, iar alţii au trecut la PSD.

Mizele ultimei mutări sunt unele de cale lungă care vizează în final formarea viitoarei coaliții de centru-stânga.

Într-un interviu acordat recent, Marcel Ciolacu vorbea despre încheierea unei alianţe cu partidele lui Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu.

„Am avut discuţii cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Ponta. Este adevărat, mai plăcută cu domnul Tăriceanu. Sunt nişte excese din partea domnului Ponta, i-am spus că nu este normal, având în vedere şi trecutul comun, să fie făcute anumite afirmaţii, atacuri împotriva membrilor sau PSD, partid care l-a făcut premier şi i-a oferit posibilitatea de a candida la prezidenţiale. Să ne facem că uitam trecutul din PSD? Eu nu o să mai accept atacuri. Am încheiat, totuşi, conversaţia într-o notă optimistă”, a mai spus Marcel Ciolacu, duminică, într-o emisiune la Antena3.

Formarea unei alianțe electorale este extrem de importantă și pentru formațiunea lui Tăriceanu în vederea alegerilor parlamentare unde ultimele sondaje clasează ALDE sub pragul electoral de 5%.

Sursă: romania.europalibera.org

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Spitalul Municipal Blaj se redeschide pentru populație, din 9 iunie. Pacienții infectați cu COVID, mutați în altă clădire

Publicat

Spitalul Municipal Blaj se redeschide, din 9 iunie, pentru populație, a precizat primarul orașului, Gheorghe Valentin Rotar, într-o postare pe contul său de Facebook. 

”Așa cum am promis, revenim cu informații legate de pregătirea Spitalului Municipal Blaj pentru reluarea serviciile medicale pentru pacienții din zonă, altele decât cele de tratare a cazurilor de coronavirus” a scris acesta.

Postarea primarului Gheorghe Valentin Rotar: 

”Luni, 1 iunie, toți pacienții infectați cu Covid-19, internați la Spitalul Municipal Blaj, au fost mutați în clădirea Spitalului Vechi, situată pe strada Republicii, Nr. 2, unde a fost amenajată o secție ATI și au fost pregătite saloanele, băile și toate circuitele necesare pentru acest tip de servicii medicale.

Marți, 2 iunie, au fost dezinfectate toate spațiile medicale din incinta Spitalului Nou, secțiile în care au fost internați pacienții tratați de Covid-19 și celelalte secții ale spitalului.

Dezinfecția a fost efectuată cu biocid PP2 cu atomizoare. Această operațiune s-a efectuat cu personal și echipamente de specialitate puse la dispoziție, gratuit, de un operator economic din municipiul Blaj.

Vineri, 5 iunie, se va efectua curățenia generală în toate spațiile Spitalului Nou, tot cu produse dezinfectante, care va fi urmată de nebulizarea aerului și suprafețelor în toate spațiile spitalului.

Tot în această perioadă, se efectuează lucrări de modernizare a Blocului Alimentar. Spitalul Municipal Blaj a profitat de perioada în care servirea pacienților s-a făcut în regim catering pentru a aduce bucătăria spitalului la cele mai noi standarde, în condițiile în care aparatura a fost achiziționată înainte de pandemia de coronavirus.

Această modernizare se efectuează în regie proprie, cu angajați ai Spitalului și cei ai Serviciului Public din cadrul Primăriei Blaj.

Începând de marți, 9 iunie, vor fi redeschise Ambulatoriul (Policlinica) și secțiile spitalului. Excepție face Compartimentul Primiri Urgențe, a cărui redeschidere se va amâna cu câteva zile.

Acest lucru este cauzat de faptul că purtăm discuții cu Direcția de Sănătate Publică Alba și medicii din Spitalul Blaj pentru amenajarea circuitelor necesare desfășurării actului medical în cele mai sigure condiții, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

În plus, o parte din personalul medical al Spitalului se află încă în linia întâi în lupta cu coronavirusul, fie în turele de la Spitalul Vechi, fie în perioada de carantină.

Chiar dacă ne-am fi dorit să reluăm cât mai repede serviciile medicale pentru populație, trebuie să fim foarte responsabili, pentru a nu risca o eventuală îmbolnăvire a populației și pentru a avea în continuare un oraș fără cazuri de Covid-19, în condițiile în care la Spitalul Municipal Blaj sunt tratate în continuare cazurile grave și critice de Covid-19 sau cu comorbidități și alte afecțiuni din județ.

Din data de 9 iunie vor fi redeschise: Ambulatoriul (Policlinica), Secția Pediatrie, Secția Interne (Neurologie și Pneumologie), Secția Obstetrică-Ginecologie și Secția Chirurgie (Chirugie Generală, Chirurgie Vasculară, Ortopedie, Oftalmologie, ATI).

Secția Psihiatrie nu va fi deschisă, serviciile medicale pentru acest tip de pacienți urmând a fi efectuate în Ambulatoriul Spitalului. Tot în Ambulatoriul Spitalului, vor fi tratate urgențele ușoare, până la deschiderea Compartimentului Primiri Urgențe.

Pentru serviciile medicale de la Spitalul Municipal Blaj, pacienții vor avea acces doar pe bază de programare. Toate persoanele vor fi triate la cortul de triaj din curtea spitalului, vor fi termometrizate și vor intra în Ambulator doar la ora stabilită în programare.

Până duminică, 7 iunie, vom anunța programul, numerele de telefon la care se vor face programările și măsurile de protecție necesare, în vederea reluării serviciilor medicale.

Decizia de funcționare a Spitalului Municipal Blaj pe noua structură (Covid-19 și non Covid-19) se face în baza aprobării primite de la Direcția de Sănătate Publică Alba și a ordinului Ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, nr. 961/29.05.2020, publicat în Monitorul Oficial al României din data de 29.05.2020.

Reamintindu-vă că nu a fost dorința noastră ca Spitalul Blaj să devină spital suport pentru tratarea cazurilor de coronavirus, aceasta aparținând în exclusivitate Ministerului Sănătății, vă mulțumesc pentru răbdarea și înțelegerea de care ați dat dovadă, pentru toate eforturile și sacrificiile pe care le-ați făcut în această perioadă atât de dificilă pentru noi toți.

Le mulțumesc, totodată, cadrelor medicale și personalului care își desfășoară activitatea la Spitalul Blaj, care, prin profesionalismul lor și modul în care au tratat pacienții infectați cu Covid-19, ne-au adus în situația, fericită, de a pregăti din timp Spitalul Municipal Blaj pentru a putea relua serviciile medicale pentru pacienții din zonă, altele decât cele de tratare a cazurilor de coronavirus.

Datorită comportamentului exemplar al blăjenilor, am ajuns să fim una dintre comunitățile din România cu cele mai mici rate de infectare cu Covid-19, cu doar 2 pacienți (vindecați și externați) la o populație de 20.000 locuitori! Vă mulțumesc tuturor!”

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

30 de elevi cu temperatură, în prima zi a activităților de pregătire pentru examene, în școlile din țară

Publicat

În prima zi în care elevii din clasele a VIII-a și a XII-a au revenit în școli pentru activitățile de pregătire pentru examene, au fost 30 de cazuri în care a fost depășită temperatura 37,3ºC la intrarea în unitățile de învăţământ, susține Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar (FNAP-IP).

“În prima zi de revenire la școală, pentru elevii de cls. 8 și 12, au fost 30 de elevi care au depășit temperatura impusă, adică 37.3”, a scris Cristache pe Facebook.

Potrivit DSP Alba, în județ nu au fost raportate cazuri de elevi care să fi avut febră peste valoarea de referință, la intrarea în școli.

Reamintim că, potrivit procedurii stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, elevii a căror temperatură corporală depășește valoarea amintită nu au acces în școli.

Măsurile de respectat în școli:

– la intrarea în unitatea de învățământ, elevilor și profesorilor, dar și personalului didactic auxiliar și a celui nedidactic, li se măsoară temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius); dacă aceasta este mai mare, se repetă procedura la câteva minute și dacă se confirm, accesul acestora este interzis în clădire

– trasee bine delimitate și semnalizate pentru deplasarea în curtea școlii, spre intrarea în unitatea de învățământ și în interior

– materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini) la intrările în școli

– mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV-2 afișate în spațiile cu activități

– săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini – dotări în școli

– durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel mult:

3 ore pentru elevii de liceu

2 ore pentru elevii de gimnaziu

4      ore pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

– pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic

– în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m față de altul

– pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii)

– colectarea măștilor se va face în locuri special, semnalizate corespunzător

– la sfârșitul activităților, elevii vor primi o nouă mască de protecție.

surse: edupedu.ro, Facebook, DSP Alba

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate