Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Batalionul 136 Geniu împlinește 84 de ani de existență. Istoria unității militare de la înființare până în prezent

Publicat

Joi, 1 APRILIE 2021, se împlinesc 84 de ani de existență a Batalionul 136 Geniu. Cu ocazia aniversării, reprezentanții Unității Militare au făcut publică întreaga istorie a batalionului, de la înființare și până în prezent.

La 1 aprilie 1937, Batalionul 2 ”Poduri Râuri”, aparţinând Regimentului de Pontonieri Brăila a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia și şi-a desfăşurat întreaga activitate ca unitate aparte, deşi în mod practic nu a încetat să facă parte din Regimentul de Pontonieri Brăila.

Începând cu 28 august 1945, Batalionului 2 ”Poduri Râuri” Alba Iulia i s-a schimbat denumirea în Batalionul 2 ”Pontonieri Râuri” iar la 1 iulie 1949, în baza Deciziei Marelui Stat Major nr. 46408, ca urmare a înfiinţării unei noi unităţi de pontonieri fluvii, a devenit Batalionul 3 ”Pontonieri Râuri”.

În vara anului 1950, Batalionul 3 ”Pontonieri Râuri” a fost transformat în Regimentul 3 ”Pontonieri” iar acestuia, la 1 iulie 1952, i s-a atribuit denumirea de Regimentul 270 ”Pontonieri” Alba-Iulia.

Începând cu 1 iunie 1953, conform Ordinului Marelui Stat Major nr. 005310, Regimentul 270 ”Pontonieri” Alba-Iulia a fost trecut din subordinea Comandamentului Trupelor de Geniu în subordinea Regiunii a III-a Militară Cluj iar la 1 mai 1958 a fost desfiinţat, resursele umane şi materiale ale acestuia fiind transferate altor unităţi de geniu.

Începând cu 1 iulie 1961, s-a reînfiinţat în garnizoana Alba Iulia o unitate de pontonieri în subordinea Armatei a 3-a Cluj, sub denumirea de Batalionul 136 ”Pontonieri”, cu efective şi mijloace de trecere provenite din unităţile de geniu la care acestea fuseseră trasferate anterior.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României, la 1 decembrie 1991, Batalionului 136 ”Pontonieri” i s-a atribuit denumirea onorifică de „Căpitan Anton Berindei”.

În contextul procesului de restructurare şi modernizare a Armatei, în anul 1998 Batalionul 136 ”Pontonieri” a fost transformat în Centrul 136 ”Instrucţie Mobilizare” (Pontonieri) în compunerea Corpului 4 Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan”.

În anul 2002, Centrul 136 ”Instrucţie Mobilizare” (Pontonieri) a fost reorganizat sub denumirea de Batalionul 136 ”Treceri”, în subordinea Brigăzii 4 Geniu Teritorială Deva iar începând cu 1 iunie 2007 este resubordonat Corpului 4 Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan”.

Începând cu data de 27 aprilie 2009, Batalionului 136 ”Treceri” i s-a acordat denumirea onorifică „Apulum” iar din anul 2010 se află în subordinea Brigăzii 10 Geniu ”Dunărea de Jos” din Brăila.

Între anii 1937-1958, principalele misiuni ale unităţilor de pontonieri au constat în:

 • participarea la războiul antihitlerist alături de sovietici, pentru eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei;
 • amenajarea trecerilor peste cursurile de apă prin întinderea podurilor de echipaj şi realizarea unor portiţe sau poduri umblătoare;
 • participarea cu echipaje de pontonieri şi ambarcaţiuni la forţarea cursurilor de apă;
 • participarea la construirea podurilor din lemn improvizate sau semipermanente și amenajarea drumurilor;
 • asigurarea protecţiei podurilor împotriva îngheţului şi pe timpul dezgheţului;
 • participarea la executarea unor lucrări de amenajare a terenului şi lucrări de baraje;

În perioada 1961-1989 , unitatea a fost implicată în următoarele misiuni:

 • prezentarea demonstrativă a unei aplicaţii privind modul de lucru cu parcul de pod românesc P.R. – 57 în faţa elevilor din Şcoala Superioară de Ofiţeri Sibiu şi a membrilor Comitetului Unificat al Tratatului de la Varşovia;
 • lichidarea urmărilor provocate de inundaţii pe cursul râului Jiu, în zona localităţii Câmpul lui Neag;
 • executarea de lucrări de îndiguire în raionul localităţii Turdeni, judeţul Cluj;
 • prevenirea unor dezastre  provocate de  îngheţarea albiei râului Sebeş pe traseul Oaşa – Şugag, care ar fi pus în pericol Şantierul de Construcţii Hidrotehnice Sebeş;
 • participarea cu un detaşament la construirea drumului Transfăgărăşan–Nord;
 • executarea unui punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Olt, în raionul localităţii Făgăraş;

În urma inundaţiilor din anii 1981, 1996, 1999, 2002, 2005, 2006 şi 2010 Batalionul  participă cu tehnică la înlăturarea urmărilor provocate de acestea, iar la solicitarea organelor administraţiei locale s-au executat lucrări de refacere, consolidare şi reamenajare a unor puncte de trecere peste cursurile de apă în judeţele Alba, Caraş Severin, Cluj, Hunedoara, Timiş.

Batalionul a pus la dispoziţie cadre militare pentru participarea la acţiunile întreprinse de armata română în cadrul „Parteneriatului pentru Pace” din Bosnia – Herţegovina, Afganistan şi Irak şi instruirea în comun cu armatele statelor din compunerea NATO.

În perioada 2009 – 2016, principalele misiuni și realizări ale batalionului au fost:

 • restaurarea monumentelor reprezentative pentru arma geniu construite pe drumul Transfăgărăşan (“POARTA ÎNTÂLNIRII” şi „ POARTA GENIŞTILOR”);
 • executarea unui punct de trecere pe pod de pontoane peste râul Mureş, fluxul de maşini peste pod fiind de aproximativ 15.000 în 24 ore;
 • participarea cu 2ommune22 şi tehnică în cadrul exerciţiului multinaţional „TISA 2011” în garnizoana Râmnicu-Vâlcea;
 • participarea la activităţi de instruire şi pregătire a exerciţiului BLONDE AVALANCHE 2012, în cadrul taberei de instrucţie la apă în poligonul de instrucţie „Vărsătura” din garnizoana Brăila;
 • organizarea şi desfăşurarea exerciţiului multinaţional IEL MILU (2012, 2014) cu participarea militarilor din 4 ţări: Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România;
 • participarea la exercițiul Capable Logistician (2013,2015) din Slovacia și Ungaria;
 • executarea în premieră a unei misiuni de instalare a unei rampe mobile pentru debarcarea tehnicii militare de mare tonaj, în staţia de cale ferată Voila din județul Brașov;
 • participarea la exerciţiul „Resolute Castle 15” și ”Resolute Castle 16, în CNIÎ de la Cincu, exerciţiu în comun cu 2ommune2 genişti ai Gărzii Naţionale din statul Alabama/ S.U.A;
 •  participarea la exerciţiul multinaţional „IEL MILU 15” în Tbilisi, Georgia;
 • organizarea exerciţiului „Dragoon Crossing 15 ”, în zona localităţii Mândruloc, la care militarii noștri au fost felicitați de însuși președintele României, prezent la activități, pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă ;
 • participarea cu personal de stat major la exerciţiile „Scorpions Fury 15”, „Trident Joust 2015”;
 • participarea la exercițiul multinațional ”IEL MILU 2016” din Croația;
 • continuarea participării cu efective și utilaje de geniu la exercițiul româno-american ”Resolute Castle 2016” din poligonul Cincu, pentru amenajarea infrastructurii;
 • organizarea și desfășurarea exercițiilor multinaționale ”IEL MILU 2017/1” la Alba Iulia și ”IEL MILU 2017/2” la Rm. Vâlcea;
 • participarea cu efective și tehnică la exercițiul multinațional ”Saber Guardian 2017” din zona localității Râureni, unde, în premieră, militarii noștri s-au antrenat alături de colegi din state membre NATO, în construcția podurilor de pontoane pe timp de noapte.

În anul 2018 principalele misiuni ale Batalionul 136 Geniu ”Apulum” au fost:

 • înlăturarea efectelor produse de ploile abundente în zona localităților Ighiu și Bucerdea Vinoasă din județul Alba unde geniștii albaiulieni au degajat un pod de beton prăbușit în albia râului, cu ajutorul unei automacarale din dotare și au intervenit la îndepărtarea aluviunilor și reziduurilor aduse de torenți în gospodăriile localnicilor;
 • participarea cu un detașament de 7 militari la exercițiul multinațional “IEL MILU 2018 BGR” organizat la Plovdiv în Bulgaria;
 • desfășurarea rotației a IV-a exercițiului ”RESOLUTE CASTLE 18”, și îndeplinirea obiectivelor 2ommune de instruire de către militarii români și americani în scopul îmbunătățirii infrastructurii și facilităților de instrucție din Centrul Național de Instruire Întrunită “Getica” din Cincu;
 • organizarea și desfășurarea unui pachet larg de evenimente dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri 1918-2018:
 • 26 AUGUST 2018, ORAȘUL ZLATNA – OMAGIEREA EROILOR CĂZUȚI ÎN PRIMUL RAZBOI MONDIAL ;
 • 25 IUNIE 2018, ALBA IULIA – CEREMONII MILITARE ORGANIZATE ÎMPREUNĂ CU ASOCIAȚIA DE TRADIȚII MILITARE ROMÂNEȘTI ”REGIMENTUL 3 ARTILERIE 1877”;
 • OCTOMBRIE 2018, ALBA IULIA – DOI MILITARI DIN BATALIONUL 136 GENIU ”APULUM” SUN ÎNSCRIȘI ÎN ”CAMPANIA 100 PENTRU ROMÂNIA”;
 • 17 NOIEMBRIE 2018, ALBA IULIA – CEREMONIE MILITARĂ ȘI RELIGIOASĂ DE ”PUNERE ÎN URNĂ A ȚĂRÂNEI STROPITE CU SÂNGELE OSTAȘILOR CARE ȘI-AU JERTFIT VIAȚA PENTRU ÎNTREGIREA ȚĂRII DIN PERIOADA MARELUI RĂZBOI;
 • OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2018, ALBA IULIA – REABILITAREA CLĂDIRILOR CU IMPACT VIZUAL DIN ZONA PIEȚEI CETĂȚII;
 • OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2018, ALBA IULIA – SPRIJINUL GENIȘTILOR ALBAIULIENI ÎN REALIZAREA MONUMENTULUI MARII UNIRI;
 • 23 NOIEMBRIE 2018, ORAȘUL TEIUȘ – DEZVELIRE PLACĂ COMEMORATIVĂ ”IOAN ARION”, REALIZATĂ DE CĂTRE BATALIONUL 136 GENIU ȘI ASOCIAȚIA ”EFTIMIE CROITORU”;
 • 24 NOIEMBRIE 2018, CLUJ NAPOCA – ALBA IULIA – ORGANIZARE EVENIMENT SPORTIV ”MARATON 100 DE ANI – 100 DE KM”;
 • NOIEMBRIE 2018, ALBA IULIA – CONSTRUIRE TRIBUNĂ OFICIALITĂȚI;
 • 30 NOIEMBRIE 2018 – FESTIVITATEA DE INAUGURARE A COMPLEXULUI EXPO-MEMORIAL ”GLORIE OSTAȘILOR ROMÂNI”;
 • 02 DECEMBRIE 2018 – RECONSTITUIREA ISTORICĂ A INTRĂRII ARMATEI ROMÂNE ÎN ORAȘUL MARII UNIRI;

Anul 2019 aduce noi provocări pentru batalion, printre cele mai semnificative numărându-se:

 • intervenția pentru limitarea efectelor produse de inundații în zona localității Dobra din județul Alba;
 • amenajarea unor locuințe modulare în sprijinul populației afectate de inundații, în localitatea Răchita din județul Alba;
 • participarea la exercițiul româno-american ”Resolute Castle 2019”;
 • participarea cu personal și tehnică la exercițiul multinațional ”Capable Logistician 2019” din Polonia;
 • organizarea, în premieră pentru unitate, a unei tabere militare pentru elevi.

Începând cu anul 2020 și până în prezent, pe langă activitățile specifice de instruire, militarii batalionului au executat misiuni de sprijin COVID, la solicitarea autorităților publice locale sau Direcției de Sănătate Publică Alba.

La nivelul unității funcționează structura de tip ”call-center”, unde operatorii preiau zilnic solicitările venite din partea cetățenilor pentru programarea la vaccinare.

La acest moment aniversar, Batalionul 136 Geniu ,,Apulum”, se prezintă cu o bogată tradiţie şi experienţă dobândite în executarea unui spectru larg de misiuni, cu personal bine pregătit şi motivat pentru a acţiona oportun la realizarea obiectivelor viitoare.

Geniștii batalionului au datoria de a fi mereu acolo unde este nevoie de ei, dedicarea și satisfacția lucrului ”bine făcut” reprezentând calități care îi definesc.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax