Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Buget de 40 de milioane de euro pentru investiții la Alba Iulia. LISTA de priorități a Primăriei în 2020


Publicat

soare

Primăria Alba Iulia rezervă în 2020 un buget de aproape 40 de milioane de euro pentru 47 de obiective de investiții pe care le are în vedere în acest an.

Pe listă se regăsesc 19 proiecte ce vor fi demarate în 2020, alte 23 care vor fi terminate în acest an, iar pentru cinci proiecte în derulare lucrările vor continua și în perioada 2021-2022.

La capitolul proiecte noi, ce vor demara în acest an, cele mai mari sume sunt alocate achiziției de autobuze electrice, modernizării blocurilor de locuințe, spațiului de agrement în șanțul exterior al Cetății – Latura de Nord sau modernizărilor de străzi, toate finanțate prin POR și pentru care este nevoie de co-finanțare locală. De altfel, Primăria a anunțat intenția de a contracta un credit bancar de 50 de milioane lei pentru a acoperi o parte dintre aceste obligații.

Citește și Primăria Alba Iulia vrea să ia 50 de milioane de lei, credit de la bancă. Nu are bani pentru șapte proiecte derulate prin POR

De asemenea, se va dărâma blocul G2 (Turturica), pentru construirea parcării etajate, se va construi platforma temporară de deșeuri de la Partoș, se va moderniza pista de atletism și se pregătește documentația pentru baza sportivă și de agrement zona Bazin Olimpic.

Vezi și INVESTIȚIILE ANULUI 2020 în Județul Alba: Cum va cheltui Consiliul Județean Alba sute de milioane de lei. Lista proiectelor

Anul 2020 va fi și cel în care ar urma să fie implementat sistemul de gestionare al parcărilor cu plată. Primele teste au fost anunțate pentru jumătatea lunii februarie.

Citește și PARCĂRI cu PLATĂ la Alba Iulia în 2020. Când ar putea intra în vigoare tarifele pentru spațiile publice de parcare

Potrivit situației transmise de Primăria Alba Iulia, la solicitarea Alba24.ro, valoarea totală a obiectivelor de investiții avute în vedere este de 515.226.850 lei (aproape 110 milioane euro), din care bugetate pentru 2020 – 185.002.210 lei (aproape 40 milioane euro).

Vezi și Pe ce cheltuie Primăria Alba Iulia banii din excedent bugetar. Investițiile propuse și sumele alocate în 2020

Investiții propuse pentru 2020 Alba Iulia

Investițiile de peste 100.000 de euro ce se vor demara în 2020:

Valoare 389.283.250 lei

Buget 2020: 136.271.000 lei

Obiectiv investiții / valoare obiectiv investiții / buget 2020 / estimare finalizare proiect

Achiziție mijloace de transport public – proiect tehnic, stații încărcare, autobuze electrice – POR: 43.019.530 lei / 43.019.530 lei / 2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – execuție lot 1 POR 2014-2020: 23.408.000 lei / 23.133.000 lei / 2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – execuție lot 2 – POR 2014-2020: 25.560.860 lei / 25.297.150 lei / 2020

Reconversie funcțională, șant exterior – Latura de Nord a Cetății Alba Carolina, spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber – elaborare proiect tehnic (POR 2014-2020): 9.247.430 lei / 9.081.160 lei / 2021

Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport lotul I – tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, Bd. Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, Bd. Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei (elaborare proiect tehnic, execuție) – POR: 81.312.620 lei / 8.480.660 lei / 2022

Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport lotul II – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: Bd. Republicii, Bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh. Pop de Băsești, Bd. Încoronării (elaborare proiect tehnic, execuție) – POR: 64.062.710 lei/ 6.332.910 lei / 2022

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș” – POR – Lot 1: 23.097.650 lei / 3.249.880 lei / 2022

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate – POR – Lot 2: 21.520.790 lei / 2.755.750 lei / 2022

Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” Alba Iulia – POR 2014-2020 (proiect tehnic și execuție) – 2.646.300 lei / 2.572.800 lei / 2020

Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă – faza proiect tehnic și execuție – etapa I, demolare: 14.000.000 lei / 2.200.000 lei / 2021

Achiziție utilaje reparații și întreținere drumuri (autogreder, buldoexcavator, rulou compactor) – 2.200.000 lei / 2.200.000 lei / 2020

Iluminat arhitectural dinamic Cetatea Alba Carolina – Alba Iulia: 8.246.230 lei/ 2.200.000 lei /2020

Construire bază sportivă și de agrement zona Bazin Olimpic – actualizare studiu de fezabilitate, elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire – DTAC și proiect tehnic, execuție: 19.326.000 lei / 2.000.000 lei / 2021

Reabilitare și modernizare pista de atletism (documentație tehnico-economică și execuție) – 1.600.000 lei / 1.000.000 lei / 2020

Construire, dotare și operaționalizare complex multifuncțional – activități educative, culturale, recreative, social-culturale Muzeul Copiilor – elaborare documentație (proiect tehnic, asistență tehnică) și execuție – POR 2014-2020: 11.959.310 lei / 658.160 lei / 2022

Construire Grădinița cu program prelungit nr.16, prin schimbarea destinației și extinderea clădirii cantinei din incinta Colegiului Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia (elaborare proiect tehnic) – POR 2014-2020: 11.744.350 lei / 656.460 lei / 2022

Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – reabilitarea acoperișurilor si planșeelor peste etaj la corpurile A, B, C, D, F și G: 17.093.560 lei / 500.000 lei / 2021

Platforma stocare temporară deșeuri menajere (documentație, execuție, dotări): 500.000 lei / 500.000 lei / 2020

Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia, localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț / POR – Lot 3: 8.737.910 lei / 433.540 lei / 2022

Investiții ce se vor finaliza în 2020:

Valoare totală obiective de investiții – 81.049.360 lei

Buget 2020: 32.469.000 lei

Obiectiv investiții / valoare obiectiv investiții / buget 2020 / estimare finalizare proiect

Documentații de expertizare și autorizare pentru securitate la incendiu (sediul Primăriei și Hala Agroalimentară): 39.000 lei / 39.000 lei / 2020

Componente hardware şi software: 772.000 lei / 300.000 lei / 2020

Achiziție utilaje CT sediul Primăriei Alba Iulia: 250.000 lei / 250.000 lei / 2020

Modernizare corp clădirea Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 6 (elaborare documentație, execuție): 427.000 lei / 427.000 lei / 2020

Măsuri privind implementare cerințe ISU la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș”: 162.000 lei / 162.000 lei / 2020

Construire anexă scenă pentru copii Grădinița cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”: 76.000 lei / 76.000 lei / 2020

Viabilizare teren locuințe ANL str. Detunata și Lalelelor – documentație tehnică, execuție: 659.020 lei / 200.000 lei / 2020

Elaborare documentație tehnico-economică (faza studiu de fezabilitate) construire locuințe sociale (5 tronsoane), cartier Gheorghe Șincai, municipiul Alba Iulia: 120.000 lei / 120.000 lei / 2020

Demolare clădire centrală termica CT9, str. Iancu de Hunedoara (fosta Poligonului), demolare clădire centrală termică CT6, str. Ștefan cel Mare, demolare clădire centrală termica CT 10, Bd. Revoluției 7C: 328.000 lei / 328.000 lei / 2020

Construire creșă și grădiniță zona Schit Alba Iulia – elaborare documentație studiu de fezabilitate: 300.000 lei / 150.000 lei / 2020

Sistem gestionare parcări cu plată: 468.000 lei / 300.000 lei / 2020

Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din municipiul Alba Iulia, județul Alba (proiect tehnic, execuție) – PNDL: 8.345.910 lei / 4.466.760 lei / 2020

Reabilitare clădire Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”; municipiul Alba Iulia, județul Alba (proiect tehnic, execuție) – PNDL: 1.544.160 lei / 194.400 lei / 2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv – POR 2014-2020 (proiect tehnic, execuție): 6.400.740 lei / 3.579.000 lei / 2020

Refuncționalizare spații de învățământ Liceul de Arte ”Regina Maria” str. Avram Iancu, nr.7A și str. Călărași nr. 2 Municipiul Alba Iulia (elaborare documentație, execuție): 2.202.400 lei / 1.000.000 lei / 2020

Realizare ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, Parcul Unirii (elaborare documentație tehnico-economică, execuție): 22.849.210 lei / 800.000 lei / 2020

Construire și dotare creșă și amenajare accese în zona Lalelelor a Municipiului Alba Iulia – elaborare proiect tehnic: 11.041.700 lei / 250.000 lei / 2020

Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Calea Moților, Pr. Eugen Hulea, Albăstrelelor, Rozelor, Ion Rațiu și Ion Agârbiceanu: 2.500.000 lei / 1.747.530 lei / 2020

Modernizare strada Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu – elaborare documentație, execuție: 904.880 lei / 895.880 lei / 2020

Reabilitare și înlocuire instalații electrice de dirijare a traficului: 360.000 lei / 360.000 lei / 2020

Reabilitare canal colector Hc 762-Micești, Alba Iulia: 2.320.000 lei / 1.042.200 lei / 2020

Construire pod din beton peste Valea Orzii pe strada Victoriei, cartier Oarda, municipiul Alba Iulia: 1.107.100 lei / 1.069.610 lei / 2020

Măsuri privind implementare cerințe ISU pentru imobile – sediul Primăriei și Hală Agroalimentară: 500.000 lei / 200.000 lei / 2020

Reabilitare străzi Municipiul Alba Iulia – str. Brândușei (proiect tehnic, execuție) – PNDL: 17.372.240 lei / 14.511.620 lei / 2020

Investiții aflate derulare ce NU se vor finaliza în 2020:

Valoare totală obiective de investiții: 41.467.940 lei

Buget 2020: 16.261.610 lei

Obiectiv investiții / valoare obiectiv investiții / buget 2020 / estimare finalizare proiect

Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – Centrul Expozițional Corp Principal E – POR 2014-2020 (execuție): 23.119.230 lei / 11.970.610 lei / 2021

Cămin Cultural Pâclișa: 3.807.000 lei / 2.100.000 lei / 2021

Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane, municipiul Alba Iulia – etapa I (proiect tehnic, execuție pentru 134 platforme): 13.706.110 lei / 1.491.600 lei / 2021

Modernizare și reparație capitală DJ 107A de la km 2+498 – la km 4+018 – str. Carpenului, municipiul Alba Iulia – execuție: 4.261.900 lei / 700.000 lei / 2022

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comments

 1. Aurel Balan

  duminică, 02.02.2020 at 17:18

  Strada Cornel Medrea cand va fi modernizată? Este foarte multă circulație de masini care ridica praf de nu se mai poate respira.
  Consider mai importantă sănătatea
  Oamenilor decât multe alte proiecte

 2. pilu

  luni, 03.02.2020 at 20:05

  Auzi acolo tampenie: Iluminat arhitectural dinamic Cetatea Alba Carolina – Alba Iulia: 8.246.230 lei/ 2.200.000 lei /2020
  Pai tot ce s-a realizat in acest sens in Alba Iulia nu mai fuctioneaza demult. Acelasi lucru se va intampla si in viitor.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO VIDEO: Premierul Cîțu așteptat ca un star rock la Alba Iulia. A fost ”asaltat” de doamne și domnișoare pentru poze

Publicat

Stilul nonconformist pe care premierul României, Florin Cîțu îl adoptă pare că are succes, în special în rândul tinerilor.

De asemenea și faptul că este un fan declarat al celor de la Metalica și Foo Fighters aduce un mare plus de imagine în rândul adolescenților și nu numai, iar asta s-a văzut și la vizita pe care a avut-o joi, 17 iunie la Alba Iulia. 

În jurul orei 15.30, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, lângă punctul de vaccinare anti COVID era zarvă mare. Forțele de ordine mișunau peste tot, din loc în loc câte un cetățean cu o cască în ureche stătea cu o cafea în mână, iar politicieni din alianța de guvernare începeau să apară în zonă.

Camerele de filmat și apartele foto erau pregătite pentru momentul când premierul Cîțu va ajunge în punctul de vaccinare, după ce în timpul conferinței de presă nu a știut care sunt investițiile prin PNRR pentru județul Alba.

Vezi și VIDEO: Premierul Florin Cîțu nu a putut numi nici un proiect concret, finanțat în Alba prin PNRR. S-a încurcat în explicații

Toată lumea căuta un petic de umbră, dar premierul se lăsa așteptat. În toată zarva respectivă se distingeau două tinere, care sub un chioșc de ziare, păreau că așteaptă pe cineva.

După încă 20 de minute de așteptare a apărut și ministrul Cîțu, îmbrăcat casual, în teneși, blugi, o cămașă neagră și un sacou, însoțit de restul politicienilor, aranjați la patru ace.

Nici nu a ajuns bine că a și fost oprit de două femei pe care le-a salutat și a stat câteva momente de vorbă, la fel și cu o altă femeie care se întorcea cu un copil de la grădiniță.

Între timp cele două adolescente îl filmau pe premier cu telefoanele mobile.

După alte câteva minute bune de plimbat printre oficialități e anunțat că două fete vor să facă o poză cu el. Timide, cele două fete îi dau aparatul lor roz Polaroid unui bărbat și se așează la stânga și dreapta primului ministru.

După câteva poze trase, Cîțu discută timp de câteva momente cu cele două fete iar apoi pleacă spre mașini. Între timp cele două tinere, pleacă fericite cu pozele în mână.

Înainte să intre înapoi în mașină, premierul a mai fost oprit de o femeie care timp de aproape un minut a avut o discuție cu acesta, iar chiar înainte să intre în mașină a fost oprit de o altă femeie pentru un selfie.

De asemenea, fostul primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a făcut o serie de declarații pentru reporterul alba24.ro, declarații în care a criticat în termeni duri actuala administrație și pe actualul primar.

Declarațiile europarlamentarului Mircea Hava pot fi vizualizate aici: VIDEO EXCLUSIV: Mircea Hava critică în termeni extrem de duri administrația municipiului Alba Iulia: Lipsă crasă de competență

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Președintele PNL Alba, Mircea Hava revine asupra susținerii lui Ludovic Orban la șefia partidului: „Mi s-au luat vorbele”

Publicat

Europarlamentarul Mircea Hava, președintele organizației PNL Alba revine asupra declarațiilor făcute în urmă cu mai bine de o lună în care anunța că îl va susține pe Ludovic Orban pentru șefia partidului.

Acesta a explicat, în cadrul unui interviu acordat pentru Alba24, că o decizie o va lua doar după ce se va întâlni cu primarii. Mircea Hava l-a însoțit joi pe premierul Florin Cîțu, în cadrul vizitei efectuate în județul Alba. 

Reporter Alba24: Am văzut că acum îl susțineți pe domnul Cîțu în lupta pentru PNL …

Mircea Hava: Nu este nici o luptă. Eu nu mă duc la bătălii. Am o singură luptă. Vreau un partid care să rămână și să mai guverneze România încă cel puțin patru ani de zile. Mă gândesc la opt ani de zile. Sunt aproape 80 de miliarde de euro care intră în România. Nu vă gândiți numai la PNRR-ul acesta care deja la mulți le-a aburit mințile și nu mai văd cele 47 de miliarde care vin pe cadrul financiar multianual, care trebuie să apară, pentru asta trebuie scrise programele. Asta mă pasionează și asta mă face să vin și acasă foarte des. Domnul Cîțu se ocupă de lucrurile acestea și face lucrurile acestea. Eu încă nu m-am declarat. Eu nu sunt dintre cei care sar primii, poate îmi găsesc un loc în față.

Reporter Alba24: Prima dată l-ați susținut pe domnul Orban. De ce acum schimbarea?

Mircea Hava: Nu. Au fost niște chestiuni care au fost făcute și care mi s-au luat vorbele, pentru că se poate face lucrul acesta. În momentul în care eu mă întâlnesc cu tine și spun susțin pe cutare, da. Dar asta, după ce mă voi întâlni cu primarii, cum ne-am întâlnit astăzi și cu oamenii cu care am construit. 30 de ani să știți că nu am fost de capul meu, am fost de capul lor. Să nu credeți în toate poveștile acestea că suntem dezbinați. Este o mare prostie. Suntem împreună și vom construi împreună. Și ceea ce trebuie.

În urmă cu mai bine de o lună, Mircea Hava a precizat, în cadrul unui interviu acordat redacției PSnews.ro, că îl va susține pe Ludovic Orban la șefia partidului dacă acesta va candida.

„Cei care mă cunosc știu că sunt un om care nu prea schimbă caii în timpul mersului. Niciodată nu aș fi putut să facem ceea ce s-a făcut la Alba dacă nu eram o echipă în care aveam lider, aveam oameni, fiecare știa culoarul pe care se duce. Eu am făcut campanie la primele alegeri ale lui Ludovic. Vă dați seama că nu pot să fac lucrul acesta acum, să mă întorc, pentru ce? Că îmi spune cineva ceva? O să văd cine va candida. Poate Ludovic spune că nu vrea. Dacă el dorește, mergem în continuare. Echipa se clădește, echipa se întărește”, a spus atunci președintele PNL Alba.

În finalul interviului, Mircea Hava a precizat că îl va susține pe Ludovic Orban pentru un nou mandat.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO: Premierul Florin Cîțu nu a putut numi nici un proiect concret, finanțat în Alba prin PNRR. S-a încurcat în explicații

Publicat

Premierul Florin Cîțu, aflat joi la Alba Iulia, nu a putut numi în mod concret nici o investiție finanțată în județul Alba prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Întrebat de reporterul Alba24, în timpul conferinței de presă desfășurate la un hotel din Cetatea Alba Carolina, acesta s-a încurcat în explicații. 

„Județul Alba … și aici, iarăși, ne concentrăm doar pe un … o componentă a proiectelor. Prin județul Alba trec mai multe. Pe partea de infrastructură feroviară vom avea în județul Alba.

Dar trebuie să ne gândim că și spitale, și sunt mai multe lucruri care vor fi la nivel național și toate județele vor avea acest lucru” a spus Cîțu.

”Toate UAT-urile din județul Alba vor avea acces la Fondul de Dezvoltare, care a fi în PNRR și are 2 miliarde de euro. Toate UAT-urile din județ au acces. Eu zic să ne uităm la investiții, nu doar la PNRR. România se dezvoltă prin PNRR, prin fonduri europene și bani de la buget. Toate acestea sunt legate.

Unele investiții intră în PNRR pentru că sunt mature și au o componentă verde și digitală și se pliază pe aceste caracteristici. Altele pot merge prin fonduri europene, infrastructură mare, de exemplu, va merge în PNRR și ce nu se poate în PNRR va merge în fonduri europene.

Iar pentru comune, care nu merg nici pe PNRR și nici pe fonduri europene, de la buget” a spus Cîțu.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO EXCLUSIV: Mircea Hava critică în termeni extrem de duri administrația municipiului Alba Iulia: Lipsă crasă de competență

Publicat

Fostul primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Hava a criticat în termeni extrem de duri actuala conducere a orașului, inclusiv pe actualul primar Gabriel Pleșa. ”Lipsă crasă de competență” a fost una dintre expresiile folosite de Mircea Hava pentru descrie actuala administrație. 

Mai mult de atât, actualul europarlamentar a invocat și habarnismul în ceea ce înseamnă actuala conducere. De asemenea nu a uitat nici de plecarea din PNL a lui Gabriel Pleșa și că acesta a fost viceprimar în ultimul său mandat de primar, și a precizat că îl deranjează pentru că nu și-a dat seama ce a ”crescut în primărie timp de șase ani”.

Declarațiile fostului primar Hava au fost făcute la întrebările reporterului alba24.ro, în timpul vizitei premierului Cîțu de joi, 17 iunie, la Alba Iulia.

Problema gunoaielor – ”Lipsă crasă de competență”

Întrebat de reporterul alba24.ro cum vede actuala conducere și organizare a municipiului Alba Iulia, Mircea Hava a adus o serie de critici dure. De asemenea nu a trecut cu vederea nici problema gunoaielor care a afectat municipiul în ultima lună și care încă își face simțită prezența.

„Dacă nu mi-ar păsa nu aș mai veni acasă, dar îmi pasă foarte mult și mă gândesc ce să fac. Mă deranjează extraordinar de mult.

Mă deranjează pentru că nu mi-am dat seama ce am crescut acolo în primărie 6 ani.

Nu poți să vii să te lauzi cu ce ți-au lăsat alții, să faci poze și să dai filmulețe când astăzi, trebuia să se lucreze pe străzi. (n.r. se referă la video-urile postate de reprezentații primăriei, clipuri care prezintă cum vor arăta principalele străzi din Alba Iulia după ce vor fi modernizate, dar momentan proiectul stagnează).

Vezi și VIDEO: Plimbare virtuală pe șapte străzi din Alba Iulia. Cum va fi reorganizat traficul în centrul municipiului

La problema gunoaielor nu trebuie să găsim vinovați. Problema gunoaielor este datorită unei lipse crase de competență și datorită faptului că nu știi ce să faci”, a precizat Mircea Hava.

”Existau soluții”

Întrebat de reporterul alba24.ro cum ar fi manageriat problema gunoaielor, acesta a declarat scurt că: ”existau soluții”.

”Așa cum le-am manageriat și pe celelalte, pentru că totul este o legătură între oameni, nu relații, o legătură corectă între oameni.

Gunoaiele se puteau depozita undeva, se puteau face lucrurile… Nu aș fi stopat investiția cu acele gropi, pentru că nu erau gropile ascunse…acolo se depozita selectiv.

Lucrurile trebuie să te gândești din timp să le faci, nu să tot vorbești”.

Mai mult de atât, întrebat de reporterul alba24.ro, dacă crede că în Alba Iulia va funcționa colectarea selectivă, fostul primar Mircea Hava a mai declarat: ”Țin minte când am început, acum 20, 30 de ani, când toată lumea spunea că nu o să fie nimic, că toată lumea arunca peste tot.

Uite că oamenii s-au obișnuit foarte repede să fie curat și bine, așa va fi și aici. Nu va merge sută la sută, nicăieri în lume, dar va merge bine, depinde de noi ca și cu vaccinarea”, a mai precizat acesta.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate