Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Buget de 40 de milioane de euro pentru investiții la Alba Iulia. LISTA de priorități a Primăriei în 2020


Publicat

soare

Primăria Alba Iulia rezervă în 2020 un buget de aproape 40 de milioane de euro pentru 47 de obiective de investiții pe care le are în vedere în acest an.

Pe listă se regăsesc 19 proiecte ce vor fi demarate în 2020, alte 23 care vor fi terminate în acest an, iar pentru cinci proiecte în derulare lucrările vor continua și în perioada 2021-2022.

La capitolul proiecte noi, ce vor demara în acest an, cele mai mari sume sunt alocate achiziției de autobuze electrice, modernizării blocurilor de locuințe, spațiului de agrement în șanțul exterior al Cetății – Latura de Nord sau modernizărilor de străzi, toate finanțate prin POR și pentru care este nevoie de co-finanțare locală. De altfel, Primăria a anunțat intenția de a contracta un credit bancar de 50 de milioane lei pentru a acoperi o parte dintre aceste obligații.

Citește și Primăria Alba Iulia vrea să ia 50 de milioane de lei, credit de la bancă. Nu are bani pentru șapte proiecte derulate prin POR

De asemenea, se va dărâma blocul G2 (Turturica), pentru construirea parcării etajate, se va construi platforma temporară de deșeuri de la Partoș, se va moderniza pista de atletism și se pregătește documentația pentru baza sportivă și de agrement zona Bazin Olimpic.

Vezi și INVESTIȚIILE ANULUI 2020 în Județul Alba: Cum va cheltui Consiliul Județean Alba sute de milioane de lei. Lista proiectelor

Anul 2020 va fi și cel în care ar urma să fie implementat sistemul de gestionare al parcărilor cu plată. Primele teste au fost anunțate pentru jumătatea lunii februarie.

Citește și PARCĂRI cu PLATĂ la Alba Iulia în 2020. Când ar putea intra în vigoare tarifele pentru spațiile publice de parcare

Potrivit situației transmise de Primăria Alba Iulia, la solicitarea Alba24.ro, valoarea totală a obiectivelor de investiții avute în vedere este de 515.226.850 lei (aproape 110 milioane euro), din care bugetate pentru 2020 – 185.002.210 lei (aproape 40 milioane euro).

Vezi și Pe ce cheltuie Primăria Alba Iulia banii din excedent bugetar. Investițiile propuse și sumele alocate în 2020

Investiții propuse pentru 2020 Alba Iulia

Investițiile de peste 100.000 de euro ce se vor demara în 2020:

Valoare 389.283.250 lei

Buget 2020: 136.271.000 lei

Obiectiv investiții / valoare obiectiv investiții / buget 2020 / estimare finalizare proiect

Achiziție mijloace de transport public – proiect tehnic, stații încărcare, autobuze electrice – POR: 43.019.530 lei / 43.019.530 lei / 2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – execuție lot 1 POR 2014-2020: 23.408.000 lei / 23.133.000 lei / 2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – execuție lot 2 – POR 2014-2020: 25.560.860 lei / 25.297.150 lei / 2020

Reconversie funcțională, șant exterior – Latura de Nord a Cetății Alba Carolina, spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber – elaborare proiect tehnic (POR 2014-2020): 9.247.430 lei / 9.081.160 lei / 2021

Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport lotul I – tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, Bd. Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, Bd. Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei (elaborare proiect tehnic, execuție) – POR: 81.312.620 lei / 8.480.660 lei / 2022

Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport lotul II – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: Bd. Republicii, Bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh. Pop de Băsești, Bd. Încoronării (elaborare proiect tehnic, execuție) – POR: 64.062.710 lei/ 6.332.910 lei / 2022

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș” – POR – Lot 1: 23.097.650 lei / 3.249.880 lei / 2022

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate – POR – Lot 2: 21.520.790 lei / 2.755.750 lei / 2022

Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” Alba Iulia – POR 2014-2020 (proiect tehnic și execuție) – 2.646.300 lei / 2.572.800 lei / 2020

Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă – faza proiect tehnic și execuție – etapa I, demolare: 14.000.000 lei / 2.200.000 lei / 2021

Achiziție utilaje reparații și întreținere drumuri (autogreder, buldoexcavator, rulou compactor) – 2.200.000 lei / 2.200.000 lei / 2020

Iluminat arhitectural dinamic Cetatea Alba Carolina – Alba Iulia: 8.246.230 lei/ 2.200.000 lei /2020

Construire bază sportivă și de agrement zona Bazin Olimpic – actualizare studiu de fezabilitate, elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire – DTAC și proiect tehnic, execuție: 19.326.000 lei / 2.000.000 lei / 2021

Reabilitare și modernizare pista de atletism (documentație tehnico-economică și execuție) – 1.600.000 lei / 1.000.000 lei / 2020

Construire, dotare și operaționalizare complex multifuncțional – activități educative, culturale, recreative, social-culturale Muzeul Copiilor – elaborare documentație (proiect tehnic, asistență tehnică) și execuție – POR 2014-2020: 11.959.310 lei / 658.160 lei / 2022

Construire Grădinița cu program prelungit nr.16, prin schimbarea destinației și extinderea clădirii cantinei din incinta Colegiului Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia (elaborare proiect tehnic) – POR 2014-2020: 11.744.350 lei / 656.460 lei / 2022

Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – reabilitarea acoperișurilor si planșeelor peste etaj la corpurile A, B, C, D, F și G: 17.093.560 lei / 500.000 lei / 2021

Platforma stocare temporară deșeuri menajere (documentație, execuție, dotări): 500.000 lei / 500.000 lei / 2020

Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia, localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț / POR – Lot 3: 8.737.910 lei / 433.540 lei / 2022

Investiții ce se vor finaliza în 2020:

Valoare totală obiective de investiții – 81.049.360 lei

Buget 2020: 32.469.000 lei

Obiectiv investiții / valoare obiectiv investiții / buget 2020 / estimare finalizare proiect

Documentații de expertizare și autorizare pentru securitate la incendiu (sediul Primăriei și Hala Agroalimentară): 39.000 lei / 39.000 lei / 2020

Componente hardware şi software: 772.000 lei / 300.000 lei / 2020

Achiziție utilaje CT sediul Primăriei Alba Iulia: 250.000 lei / 250.000 lei / 2020

Modernizare corp clădirea Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 6 (elaborare documentație, execuție): 427.000 lei / 427.000 lei / 2020

Măsuri privind implementare cerințe ISU la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș”: 162.000 lei / 162.000 lei / 2020

Construire anexă scenă pentru copii Grădinița cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”: 76.000 lei / 76.000 lei / 2020

Viabilizare teren locuințe ANL str. Detunata și Lalelelor – documentație tehnică, execuție: 659.020 lei / 200.000 lei / 2020

Elaborare documentație tehnico-economică (faza studiu de fezabilitate) construire locuințe sociale (5 tronsoane), cartier Gheorghe Șincai, municipiul Alba Iulia: 120.000 lei / 120.000 lei / 2020

Demolare clădire centrală termica CT9, str. Iancu de Hunedoara (fosta Poligonului), demolare clădire centrală termică CT6, str. Ștefan cel Mare, demolare clădire centrală termica CT 10, Bd. Revoluției 7C: 328.000 lei / 328.000 lei / 2020

Construire creșă și grădiniță zona Schit Alba Iulia – elaborare documentație studiu de fezabilitate: 300.000 lei / 150.000 lei / 2020

Sistem gestionare parcări cu plată: 468.000 lei / 300.000 lei / 2020

Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din municipiul Alba Iulia, județul Alba (proiect tehnic, execuție) – PNDL: 8.345.910 lei / 4.466.760 lei / 2020

Reabilitare clădire Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”; municipiul Alba Iulia, județul Alba (proiect tehnic, execuție) – PNDL: 1.544.160 lei / 194.400 lei / 2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv – POR 2014-2020 (proiect tehnic, execuție): 6.400.740 lei / 3.579.000 lei / 2020

Refuncționalizare spații de învățământ Liceul de Arte ”Regina Maria” str. Avram Iancu, nr.7A și str. Călărași nr. 2 Municipiul Alba Iulia (elaborare documentație, execuție): 2.202.400 lei / 1.000.000 lei / 2020

Realizare ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, Parcul Unirii (elaborare documentație tehnico-economică, execuție): 22.849.210 lei / 800.000 lei / 2020

Construire și dotare creșă și amenajare accese în zona Lalelelor a Municipiului Alba Iulia – elaborare proiect tehnic: 11.041.700 lei / 250.000 lei / 2020

Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Calea Moților, Pr. Eugen Hulea, Albăstrelelor, Rozelor, Ion Rațiu și Ion Agârbiceanu: 2.500.000 lei / 1.747.530 lei / 2020

Modernizare strada Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu – elaborare documentație, execuție: 904.880 lei / 895.880 lei / 2020

Reabilitare și înlocuire instalații electrice de dirijare a traficului: 360.000 lei / 360.000 lei / 2020

Reabilitare canal colector Hc 762-Micești, Alba Iulia: 2.320.000 lei / 1.042.200 lei / 2020

Construire pod din beton peste Valea Orzii pe strada Victoriei, cartier Oarda, municipiul Alba Iulia: 1.107.100 lei / 1.069.610 lei / 2020

Măsuri privind implementare cerințe ISU pentru imobile – sediul Primăriei și Hală Agroalimentară: 500.000 lei / 200.000 lei / 2020

Reabilitare străzi Municipiul Alba Iulia – str. Brândușei (proiect tehnic, execuție) – PNDL: 17.372.240 lei / 14.511.620 lei / 2020

Investiții aflate derulare ce NU se vor finaliza în 2020:

Valoare totală obiective de investiții: 41.467.940 lei

Buget 2020: 16.261.610 lei

Obiectiv investiții / valoare obiectiv investiții / buget 2020 / estimare finalizare proiect

Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – Centrul Expozițional Corp Principal E – POR 2014-2020 (execuție): 23.119.230 lei / 11.970.610 lei / 2021

Cămin Cultural Pâclișa: 3.807.000 lei / 2.100.000 lei / 2021

Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane, municipiul Alba Iulia – etapa I (proiect tehnic, execuție pentru 134 platforme): 13.706.110 lei / 1.491.600 lei / 2021

Modernizare și reparație capitală DJ 107A de la km 2+498 – la km 4+018 – str. Carpenului, municipiul Alba Iulia – execuție: 4.261.900 lei / 700.000 lei / 2022

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comments

 1. Aurel Balan

  duminică, 02.02.2020 at 17:18

  Strada Cornel Medrea cand va fi modernizată? Este foarte multă circulație de masini care ridica praf de nu se mai poate respira.
  Consider mai importantă sănătatea
  Oamenilor decât multe alte proiecte

 2. pilu

  luni, 03.02.2020 at 20:05

  Auzi acolo tampenie: Iluminat arhitectural dinamic Cetatea Alba Carolina – Alba Iulia: 8.246.230 lei/ 2.200.000 lei /2020
  Pai tot ce s-a realizat in acest sens in Alba Iulia nu mai fuctioneaza demult. Acelasi lucru se va intampla si in viitor.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Regulile din sălile de fitness. Primele deschise ar putea fi spațiile cu aparate de forță

Publicat

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe a declarat, vineri, că data la care se vor redeschide sălile de fitness va fi stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, iar într-o primă fază se va analiza posibilitatea redeschiderii doar a zonelor unde se folosesc aparatele de forță.

„Deschiderea sălilor de fitness este un subiect de impact. În ultima lună, pe această temă, am purtat multe discuții atât reprezentanții acestei industrii, cât și cu cei din INSP și Ministerul Sănătății. Nu vă ascund faptul că în acest moment lucrăm la niște norme care să definească cadrul în care se pot relua activitățile în săli și de asemenea nu vă ascund faptul că sunt îngrijorat de numărul de cazuri raportat ieri (n.r. joi).

Dacă nu se va dovedi că este o creștere a numărului de cazuri, după anumite reguli vom avea posibilitatea să stabilim deschiderea sălilor de fitness. În momentuld e față sunt sute de mii de români care așteaptă acest lucru”, a declarat Ionuț Stroe la Digi24.

*Cum se vor desfășura antrenamentele

Potrivit ministrului, masca pe față în regim de efort fizic este un lucru care nu se va impune ca normă. În schimb, normele care vor trebui să fie respectate țin de un triaj epidemiologic, de o termometrizare a persoanelor la intrarea în sală.

”Accesul se va face doar în baza unei programări prealabile, numărul persoanelor trebuie să fie limitat la capacitatea sălii și atenție, suprafața sălii se împarte la cei 7 metri pătrați menționați de noi în Ordin, astfel încât să putem afla numărul maxim de persoane care pot folosi aparatele în același timp. Organizarea spațiului de pregătire sportivă trebuie făcută astfel încât să se mențină distanțarea fizică. Dezinfectarea aparatelor trebuie făcută după fiecare utilizare.

Analizăm într-o primă fază să se redeschidă doar spațiile de aparate de forță, dar nu și cele care sunt folosite pentru regim colectiv, cu clase. Administratorul sălii va dispune aceste norme, el va decide cum își organizează activitatea, cum va satisface interesul tuturor clienților, nu vom impune o limită la resursa timp”, a spus ministrul Stroe.

Sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Documente necesare pentru plata de la stat a unei părți din salariu. Modelul, publicat în Monitorul Oficial

Publicat

Ordinul președintelui ANOFM privind modelul documentelor ce trebuie completate de către angajator pentru a putea beneficia de plata, de la stat, a unui procent din salariu, pentru cei care se întorc la muncă din șomajul tehnic, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Este vorba despre:

*cererea care trebuie semnată și datată de reprezentantul legal;
*declarația pe propria răspundere
*lista persoanelor care beneficiază de această sumă.

Plata de către stat a unui procent din salariu pentru cei care se întorc din șomajul tehnic a fost stabilită prin Ordonanța de Urgență 92/2020, publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Practic, statul (prin fondurile europene) susține 41,5% din salariul de bază brut, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020, adică nu mai mult de 2.253 lei. Practic, statul decontează acea parte din salariu, pe o durată de trei luni.

Angajatorii trebuie, însă, să mențină contractele de muncă până la data de 31 decembrie 2020. Excepție fac lucrătorii sezonieri.

Sursa: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO:14 premii obținute de cursanții Școlii de Arte și Meșteșuguri din Alba Iulia, la concursuri online de interpretare muzicală

Publicat

Cursanții Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ”Augustin Bena” au câștigat, în luna mai, 14 premii importante la concursuri online de interpretare muzicală vocală și instrumentală, potrivit reprezentanților CJ Alba.

Cele mai multe distincții au fost câștigate la Concursul Internațional online de Interpretare Vocală și Instrumentală „The Sound of Music” Oradea, desfășurat în perioada 23 – 24 mai 2020. „The Sound of Music” este un concurs dedicat atât amatorilor cât și profesioniștilor, iar printre participanți s-au aflat și 13 cursanți ai Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, de la clasele: Canto muzică-ușoară – prof. coordonator Marinela Popa, Instrumente de suflat – prof. coordonator Nicolae Vancu, Chitară (clasa externă din Cugir) – prof. coordonator Silviu Oprișiu, Pian – prof. coordonator Oana Cîrstea și Orgă electronică – prof. coordonator Ovidiu Tăran. În urma jurizării, cursanții din Alba au obținut următoarele premii:

SECȚIUNEA – MUZICĂ UȘOARĂ :

PREMIUL DE EXCELENȚĂ:

Patricia Vodă – 15 ani (anul II de studiu)

PREMIUL I:

Eliana Burde – 14 ani (an III de studiu)

Georgiana Claudia Zbutea – 16 ani ( anul IV de studiu)

Moțoc Diana – 28 ani (anul I de studiu)

PREMIUL II:

Ciama Isabela – 12 ani – (anul IV de studiu)

Iris Lasc – 10 ani (anul III de studiu)

Maria Imbre – 13 ani (anul II de studiu)

Alexandra Sălcudean – (anul I de studiu)

SECȚIUNEA -MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CHITARĂ:

PREMIUL DE EXCELENȚĂ:

Petrișor Rareș – 12 ani (anul III de studiu)

SECȚIUNEA: MUZICĂ TRADIȚIONALĂ – INSTRUMENTE:

PREMIUL I:

Balea Alex Nicolae – 13 ani (anul V de studiu)

SECȚIUNEA: MUZICĂ CULTĂ – PIAN:

PREMIUL I:

Alexandru Suciu – 9 ani ( anul III de studiu)

Valeriu Ursu – 8 ani (anul II de studiu)

SECȚIUNEA MUZICĂ CULTĂ – ORGĂ ELECTRONICĂ:

PREMIUL I:

Dragoș Popa – 14 ani ( anul I de studiu)

Un alt premiu important a fost adus în județul Alba de Maria Raluca Imbre, în vârstă de 13 ani. Aceasta a câștigat Premiul I la Concursul online Internațional de interpretare vocală și instrumentală ”Muzica ne poate uni”, eveniment care a reunit aproximativ 1.000 de concurenți. Concursul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Pecica, Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu” Pecica, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” și Palatul Copiilor Arad – Clubul Copiilor Pecica.

Sursa foto: CJ Alba

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Alți 12 pacienți, între care un copil de un an, declarați vindecați de COVID-19 și externați de la Spitalul din Alba Iulia

Publicat

În cursul zilelor de joi și vineri, un număr de 12 pacienți, internați la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, au fost declarați vindecați de COVID-19 și au fost externați, după ce rezultatele a două teste consecutive în cazul acestora au ieșit negative.

Potrivit reprezentanților unității medicale, cel mai tânăr pacient vindecat este un băiețel în vârstă de doar 1 an, iar cel mai vârstnic un bărbat de 49 de ani. Cei 12 pacienți externați (8 de sex masculin și 4 de sex feminin) locuiesc în Laz (3), Meteș (3), Câlnic (2), Gârbova (2), Sebeș (1), Răhău (1).

În această săptămână, au fost declarați vindecați de COVID-19, în total, un număr de 22 de pacienți îngrijiți în cadrul secției de boli infecțioase.

Totodată, de la începutul evoluției pandemiei și până în prezent, la secția de boli infecțioase au fost internați peste 126 de pacienți pozitivi cu COVID-19, boală cauzată de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 78 au fost declarați vindecați, iar 36 au fost transferați la unități sanitare din Blaj (13), Aiud (20), Sibiu (2) și Sebeș (1). În prezent, la secția de boli infecțioase se află internați 12 pacienți confirmați cu COVID-19.

De precizat este că la SJU Alba Iulia au fost îngrijiți peste 100 de pacienți suspecți de COVID-19, în cazul cărora, în urma analizelor de laborator, nu s-a confirmat prezența virusului.

”SJU Alba Iulia este o unitate sanitară în care se tratează cazurile confirmate, sunt internate inclusiv cazuri suspecte, iar în propriul laborator se analizează probele recoltate pentru depistarea virusului. Recomandăm tuturor să respecte cu strictețe măsurile și recomandările autorităților implicate în combaterea pandemiei”, transmit reprezentanții spitalului.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate