Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Calendar obligații fiscale, IUNIE 2024. Termene la ANAF pentru declarații privind impozit pe profit, plăți la buget, TVA

Publicat

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna iunie 2024. Sunt anunțate termene pentru depunerea mai multor declarații la Fisc.

În iunie se depune Declaraţia privind impozitul pe profit (formular 101), Declarația privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100) și Declarația Specială de TVA (formularul 398).

În 25 iunie este termenul limită pentru declarația anuală privind impozitul pe profit.

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Vineri, 7 iunie

Declarația de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Obligație fiscală pentru:

 • contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

După caz, contribuabilii depun:

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
 • Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
 • Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
 • Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.
 • Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale

Legea 227/2015 art. 322 / OPANAF 1699/2021

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Luni, 10 iunie

Obligații fiscale pentru:

 • persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 • persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.
 • Legea 227/2015 art.310 alin. (7) art. 316 alin. (1), lit.b) OPANAF 1699/2021

Depunerea declaraţiilor:

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal

Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Luni, 10 iunie

Obligație fiscală pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

 • Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d) OPANAF 1699/2021

Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Luni, 17 iunie

Obligații fiscale pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat:

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …

 • Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin.(1)

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul …

 • Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal / Legea 227/2015 art. 354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct. 13 alin. (1)

Obligație fiscală pentru operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice):

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art.394 și art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

Obligație fiscală pentru operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice):

 • Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Luni, 17 iunie

Obligație fiscală pentru destinatarii înregistrați pentru achizițiile și livrările de produse accizabile:

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

Obligații fiscale pentru antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile:

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/  Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedent

 • Anexa nr. 16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedent

 • Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Luni, 17 iunie

Obligații fiscale pentru antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare:

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație

 • Anexa nr. 29  din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

sau navigație

 • Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație

 • Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

sau navigație

 • Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal- Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Luni, 17 iunie

Obligație fiscală pentru operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat:

Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă

 • Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

Obligație fiscală pentru antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării:

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedent

 • Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal/ Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Joi, 20 iunie

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal

Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice

Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

sau

Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Aceste obligații fiscale sunt pentru:

intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare

 • persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs:

intrarea, prin opţiune, în sistem:

 • persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA:

ieşirea din sistem prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul

 • persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni
 • persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Legea 227/2015 art.282 alin.(5), OPANAF 1699/2021

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

– se depune lunar de către contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

 • impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice
 • impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 • taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc
 • alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
 • alte termene
 • alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de către:

 • persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
 • instituţiile/entităţile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) – f) şi art. 153 alin. (1) lit. f) – f3) din Codul fiscal
 • persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de către:

 • plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal

Legea 227/2015 art.147 alin.(1), OMF 165/2023

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

– se depune de către persoanele fizice care:

 • îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România
 • datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor
 • nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3780/2017

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Decontul de taxă pe valoarea adăugatăFormularul 300

 • se depune de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015
 • lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz
 • Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 1253/2021

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentăFormularul 301

 • se depune de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune
 • Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

 • persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului
 • locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.
 • OPANAF 793/2016

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată – Formularul 311

 • persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA
 • OPANAF 188/2018

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

– contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru următoarele operaţiuni:

 • livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană
 • livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.-Legea 227/2015 art. 325

OPANAF 705/2020

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Declaraţia privind impozitul pe profit Formularul 101

sau

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

 • pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor
 • pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, termenul este până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.
 • fac excepţie contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Potrivit OUG nr. 153/2020, pe perioada aplicării prevederilor art. I din acelaşi act normativ, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:

 • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (Formular 101) şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat
 • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV (Formular 100) şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor
 • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II (Formular 100) şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

OPANAF 423/2022, OUG 153/2020, OPANAF 310/2023

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Marți, 25 iunie

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente lunii precedente Formular 208

 • notarii publici
 • Legea 227/2015 art.113, OPANAF 1022/2562/2016 cu modificările şi completările ulterioare

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Duminică, 30 iunie

Declaraţia specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

– potrivit art. 3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe/schema de import), în cazul în care România este statul membru de înregistrare

persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună (model din anexa III/ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194)

 • indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare.

Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Legea 227/2015 art.314 alin.(7),art.315 alin.(6) art.31522 alin.(18), OPANAF 1387/2021

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Alte termene

în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România:

Formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

 • se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat
 • Legea 227/2015 art.230, OMFP 1099/2016

cu 30 de zile înaintea plecării din România:

Formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România

 • se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive
 • Legea 227/2015 art.230, OMFP 1099/2016

30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz

sau

15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial:

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010

sau

Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz

Formularul 010 se completează şi se depune de către:

 • persoanele juridice române
 • asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică
 • deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române
 • reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.
 • Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1), OPANAF nr.1699/2021

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Alte termene

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – Formularul 020

sau

Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz

 • Formularul 020 se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităşi economice în mod independent sau exercită profesii libere

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070

sau

Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

 • Formularul 070 se completează şi se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

Calendar obligații fiscale iunie 2024: Alte termene

În termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal

Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – Formularul 223

Declarația se depune de către:

 • asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi profesii liberale, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură
 • persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Legea 227/2015 art 120 alin.(3), OPANAF 3780/2017

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax