Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

CODUL RUTIER, modificat de Guvern. Care sunt noutățile și categoriile de șoferi și proprietari de vehicule vizate


Publicat

Guvernul a adoptat joi o ordonanță ce aduce modificări și completări la Codul Rutier.

Acestea se referă la derogări de la vârstele minime de la care se poate obține permisul de conducere pentru anumite categorii de vehicule, înmatricularea vehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing extern, posibilitatea de testare și omologare a unor vehicule folosite în misiuni.

Pentru categoriile de permis C, CE, D și DE se acceptă reducerea vârstei minime pentru obținerea permisului de conducere, de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 de ani la 21 de ani.

Potrivit ordonanței Guvernului, titularii unui permis de conducere categoria B pot obține permis pentru transport marfă sau persoane, de la vârstele menționate mai sus, doar pentru a conduce pe drumurile publice ”în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente, în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială”. Se impune utilizarea unui cod național valabil doar pentru conducere pe teritoriul statului roman.

Înmatricularea autovehiculelor în leasing extern

A fost modificată definiția deținătorului mandatat pentru vehicule în leasing extern, pentru a permite înmatricularea. Aceasta se va face pe numele utilizatorului din cadrul unui contract de leasing. Totodată, se exclud din definiția deținătorului mandatat contractele de închiriere.

Codul Rutier prevede că, înainte de a pune în circulație autovehicule, atât proprietarii cât și deținătorii mandatați ai acestora, sunt obligați să solicite înmatricularea acestora și că vehiculele în leasing se înmatriculează la nivelul autorității competente în a cărei rază teritorială proprietarii își au domiciliul, sediul sau reședința. În această situație, chiar și în cazul în care există acordul scris al proprietarului (societate de leasing cu sediul în străinătate), înmatricularea acestor vehicule nu se poate realiza din cauza imposibilității stabilirii competenței teritoriale a autorității responsabile cu efectuarea acestei operațiuni.

”Ținând cont de natura complexă a contractelor de leasing, precum și de reglementarea acestora atât prin prevederile Codului Civil, prin cele ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și prin reglementările stabilite în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, considerăm că aceste acte juridice oferă garanții suplimentare privind posibilitatea de verificare a îndeplinirii obligațiilor legale ce incumbă părților, în raport cu contractele de închiriere a căror reglementare este una permisivă, sens în care evidențiem faptul că potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar al bunului, situație din care decurg consecințe similare situației în care înmatricularea se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.

În aceste condiții, se impune excluderea contractelor de închiriere din definiția deținătorului mandatat, întrucât această categorie de acte juridice nu oferă garanții suficiente pentru realizarea înmatriculării unui vehicul pe numele altei persoane decât proprietarul acestuia”, se arată în expunerea de motive.

Omologare opțională pentru vehiculele MApN, MAI, SRI și SPP

Ordonanța prevede  actualizarea normelor legale referitoare la înregistrarea la nivelul MApN, MAI, SRI și SPP a vehiculelor din dotarea acestor instituții, prin oferirea posibilității ca omologarea să fie opțională în cazul vehiculelor care se înregistrează la aceste instituţii.

Se include Serviciul de Protecție și Pază în sfera autorităților care au în dotare autovehicule supuse înregistrării direct la acele autorități.

”Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, forțele armate și autoritățile din sistemul de ordine publică și siguranță națională pot pune în circulație vehicule care suferă modificări; MApN, MAI și SPP sau SRI vor putea înmatricula vehiculele deținute, atunci când acestea îndeplinesc toate condițiile cerute de legislația în vigoare sau să le înregistreze, fără a beneficia de omologare potrivit reglementărilor în vigoare, ținând cont de specificitatea modului de utilizare a acestor vehicule”, se arată în expunerea de motive.

Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională vor putea testa în condiții reale vehiculele concepute și fabricate pentru a fi utilizate în domeniul lor de activitate. Ordonanța prevede extinderea valabilității teritoriale a autorizațiilor pentru probe eliberate și persoanelor juridice abilitate să fabrice, asambleze, caroseze ori să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora, la nivelul întregului teritoriu național.

Modificările din ordonanța de Guvern la OUG 195/2002 – Codul Rutier:

1. La articolul 6, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„34. deţinător mandatat – persoană fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing;” (a fost eliminat ”sau contract de închiriere”)

2. După alineatul (1) al articolului 9 (înmatricularea vehiculelor) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) Omologarea este opțională în cazul vehiculelor prevăzute la art.13 alin. (2) (autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții – n.r.) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. d) și alin.(3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, precum și în cazul celor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.”

3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi remorcile destinate a fi tractate de acestea, se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deținătorii mandatați îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.

(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecție și Pază, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii.

(3) Autovehiculele și remorcile destinate a fi tractate de acestea, menționate la alin. (2) pot, după caz, să fie înmatriculate.

(4) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

(5) La cerere, instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și persoanelor juridice abilitate să fabrice, asambleze, caroseze ori să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora, li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizaţii şi numere pentru probe.

(6) Pot beneficia de autorizaţii şi numere pentru probe, vehiculele care se supun înmatriculării şi se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.

(7) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazurile prevăzute la alin. (5), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București, în raza căruia societatea își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (6).

(8) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.”

4. După alineatul (4) al articolului 20 se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.

(6) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.”

5. La articolul 24 alineatul (7), după litera d) se introduce o nouă literă, lit.e), cu următorul cuprins:

„e) codurile naționale valabile doar pentru conducere pe teritoriul României.”

6. La articolul 102 alineatul (1), punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„20. conducerea, punerea în circulație sau tractarea unui vehicul supus înmatriculării, în baza autorizaţiei pentru probe eliberată în condițiile art. 13 alin. (6), în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;”

7. La anexa nr.1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins (se eliberează permis de conducere pentru):

„e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă în ordine de mers nu depăşeşte 450 kg (600 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), și care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă continuă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală nu depăşeşte 15 kW;”

Varianta anterioară: ”e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW”.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

”Tic, tac… un român a murit până ai terminat de citit.” Epidemiologul Octavian Jurma: Familii întregi ucise într-o săptămâna..

Publicat

Epidemiologul Octavian Jurma susţine că nu toți românii vor simți beneficiile creșterii economice, pentru că zeci de mii de români nu vor mai fi în viață să le simtă: „Tic, tac, un român a murit până ai terminat de citit”

„Nu, nu toți românii vor simți beneficiile creșterii economice. Pentru că zeci de mii de români nu vor mai fi în viață să le simtă chiar dacă ar fi adevărate.

Înainte de a simți beneficiile economice, cel puțin 200.000 de români vor simți gheara morții sfârtecând plămânii și trupul lor lăsându-i cu sechele pe viață.

Cel puțin 20.000 nu vor mai simți nimic în decembrie. De sărbători doar absența lor va fi simțită de cei dragi. Copii lăsați fără părinții. Părinți lăsați fără copii. Mămici ucise cu copilul lor în burtă. Elevi și profesori uciși în numele educației. Familii întregi ucise într-o săptămâna…

De ce? Pentru ce? Ce beneficii economice justifică risipă această inumană de viață? De ce suntem singură țară din lume care își ucide cetățenii pentru bani?”, se întreabă epidemiologul.

Octavian Jurma spune că sunt singurele răspunsuri pe care le mai așteaptă de la Guvern, de la Parlament și de la președinte: „Ei ne-au cerut votul că să guverneze în numele nostru spre binele nostru și vreau să știu unde e binele românilor care mor acum în cadența de metronom, câte unul la fiecare 4 minute.

Tic, tac, un român a murit până ai terminat de citit. Fiecare vorba aruncată în vânt este o viață aruncată în vânt. Fiecare zi amânată sunt 400 de vieți curmate”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Rezultate LOTERIA vaccinării, a treia extragere. Care sunt numerele câștigătoare

Publicat

Au fost anunțate rezultatele la a treia extragere de la Loteria vaccinării, de duminică, 17 octombrie.

Numele câștigătoare sunt: 

– 1 534 176 – Marele premiu de 100.000 lei.

– Cele 80 de premii în valoare de 10.000 lei sunt cuprinse între 1.534.177 și 1.534.257.

La această extragere au participat numerele de ordine din intervalul 1.344.171 – 1.627.567, corespunzătoare participanţilor care s-au înscris, conform Regulamentului, până vineri, 15 octombrie, la orele 12:00.

La cea de-a treia extragere săptămânală se acordă 80 de premii a câte 10.000 de lei şi un premiu de 100.000 de lei.

La celelalte două extrageri ale loteriei vaccinării, numerele câștigătoare au fost:

 • săptămâna 1 – număr câștigător 100.000 lei: 083577 / numere câștigătoare 10.000 lei: 083578 – 083657
 • săptămâna 2 – număr câștigător 100.000 lei: 0659367 / numere câștigătoare 10.000 lei: 0659368 – 0659447

Loteria de vaccinare se desfășoară până în 31 decembrie 2021 şi constă în 19 extrageri organizate în zilele de duminică/vineri, pe parcursul a 14 săptămâni, astfel:

 • 14 extrageri, respectiv câte 1 extragere pe săptămână;
 • 3 extrageri, respectiv câte 1 extragere în fiecare lună;
 • 2 extrageri organizate în săptămâna 14, respectiv în ultima săptămână a acţiunii.

Premiile de la loteria de vaccinare

La Loteria de vaccinare se acordă un număr total de 1.139 premii, în valoare totală de 15.000.000 lei, după cum urmează:

 • 81 de premii săptămânale (80 premii săptămânale în valoare de 10.000 lei + 1 premiu mare săptămânal în valoare de 300.000 lei);
 • 3 premii lunare, (câte 1 premiu în ultima săptămână a fiecărei luni în valoare de 100.000 lei);
 • 2 premii la finalul Loteriei Programului Naţional de Vaccinare, în valoare de 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei.

Fiecare participant la Loteria de Vaccinare va avea 4 şanse de câştig, respectiv posibilitatea de a câştiga 4 premii:

 • 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei
 • 1 premiu de 300.000 lei
 • 1 premiu de 500.000 lei
 • premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei.

În total, sunt premii în valoare maximă cumulată de 1.910.000 lei.

Sumele virate către Compania Naţională „Loteria Română” – S.A. necesare pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria de vaccinare vor fi asigurate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Cum se face înscrierea la loteria vaccinării

Înscrierea participanților în aplicație se realizează dupa generarea certificatului digital al UE privind COVID-19 astfel:

 • Accesare site https://certificat-covid.gov.ro;
 • Autentificare: se introduce adresa de e-mail;
 • Verificare e-mail: link de autentificare;
 • Accesare e-mail primit de la platforma “Certificate COVID”;
 • Accesare buton “Autentificare”
 • Identificare certificate de vaccinare al persoanei pentru care se va inregistra participarea la loterie;
 • Accesare buton “Vizualizare certificate”
 • Selectare optiune “De acord cu regulamentul și condițiile de participare”;
 • Selectare optiune “De acord cu publicarea datelor personale pe site-ul Ministerului Sanatatii, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si C.N.L.R.”;
 • Selectare opțiune “Participă la loteria de vaccinare”

 

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Măsurile guvernului pentru protejarea populaţiei: Amânarea plății facturilor, TVA redus la electricitate și gaze pentru IMM-uri

Publicat

contor curent

Guvernul interimar ia în calcul o serie de măsuri pentru protejarea populaţiei şi a IMM-urilor, în contextul creşterii preţurilor energiei şi gazelor naturale şi al apropierii iernii.

Florin Cîțu a anunțat că luni va fi anunțată o formă finală a mai multor amendamente ce vizează măsuri pentru gestionarea facturilor mari la energie.

Plafonarea prețului, amânarea plății facturilor, reducerea TVA de la 19% la 5% pentru IMM-uri sunt amendamente ce vor fi aduce legii de aprobarea a OUG pentru compensarea facturilor, aflată la Parlament.

Singura soluție a  guvernului demis. Nu mai poate adopta ordonanțe de urgență

Iarna se apropie, iar facturile la gaze și energie cresc de la o lună la alta, dar soluțiile pentru a ține sub control scumpirile sunt încă în analiza guvernului interimar.

Florin Cîțu a precizat că ia în discuție amânarea plății facturilor, alături de plafonarea prețurilor și de reducerea temporară la 5% a TVA pentru energie în cazul IMM-urilor. Dar, indiferent de varianta aleasă, măsura trebuie trimisă la Parlament, ca să fie adoptată prin lege.

Florin Cîțu a anunțat că guvernul interimar ia în calcul modificarea proiectului de lege privind ordonanța de urgență pentru compensarea facturilor la energie cu noi propuneri.

E analizată, de exemplu, amânarea plății facturilor, după modelul amânării ratelor la credite de anul trecut.

Experții contestă însă măsura propusă și amintesc că amânarea taxelor în contextul închiderii economiei, anul trecut, a adus costuri suplimentare tuturor contribuabililor.

Dumitru Chisăliță: „Nu poţi să plăteşti 800 acum şi să plăteşti la vară 10.000 de lei, 20.000 de lei. Scopul este să ajutăm consumatorul, nu să-l fentăm, îl fentăm două-trei-patru luni şi vine după aceea tăvălug.

Vă daţi seama ce o să însemne în situaţia în care jumătate din România n-o să plătească facturile pentru că furnizorul trebuie să ia de undeva bani, face împrumuturi, împrumuturile acelea înseamnă costuri, costurile respective se răsfrâng asupra celorlalţi consumatori”.

Ministrul interimar al Energiei spune însă că va exista un mecanism de compensare.

Guvernul are în vedere și alte măsuri pentru consumatorii casnici și non-casnici, recomandate, de altfel, și de Comisia Europeană.

Plafonarea prețurilor și reducerea TVA la energie pentru IMM-uri la 5%, timp de 6 luni

Pentru că nu mai are puteri depline și nu mai poate emite ordonanțe de urgență, Guvernul depinde de votul în Parlament pentru a implementa oricare dintre aceste măsuri.

Iar asta, în condițiile în care compensarea facturilor ar urma să se aplice de la 1 noiembrie.

„Forma exactă a amendamentelor va fi prezentat la comisii. Dacă Ministerul Finanţelor este de acord, s-ar putea ca temporar, pentru o perioadă de şase luni de zile, sau până la sfârşitul lui martie, să reducem TVA de la 19 la 5% pentru IMM-uri în această perioadă.

Dacă nu am fi avut această creştere economică, dacă nu am fi avut mai multe resurse la buget, nu am fi putut să implementăm, pentru că, de exemplu, reducere de TVA înseamnă o gaură la deficitul bugetar, chiar pe cinci luni de zile.

Ar însemna o creştere a deficitului. Ne interesează această perioadă în iarnă, când facturile sunt mai mari”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu: nu este ca la un credit la bancă, e vorba de a amâna o perioadă aceste facturi

Ați văzut și anul trecut, când am început cu amînarea ratelor la credite. Tot așa am început, nu aveam o formulă inițială cea mai bună. Am mers pe o formulă maximă, apoi am revenit.

Încercăm, nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluțiile pe care le propune și Comisia Europeană și o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a declarat premierul.

Premierul a spus că oamenii care vor opta pentru amanarea plății facuturilor nu vor avea costuri suplimentare. „Nu, nu, nu, nu este ca la un credit la bancă și așa mai departe, nu există dobândă, e vorba de a amâna o perioadă aceste facturi.

Bineînțeles că, pentru companiile respective (furnizorii de energie și gaze – n.r.), această amânare reprezintă sigur un cost. Și atunci ne gândim cumva la o compensare și pentru companiile respective, să nu trebuiască să plătească impozite o perioadă și așa mai departe.

Există un efect în lanț pe care încercăm să îl identificăm și apoi să îl atenuăm”, a punctat Cîțu.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Medicii care promovează teorii nevalidate științific trebuie suspendați. Anunțul Președintelui Colegiului Medicilor

Publicat

reteta retete medici medic

Președintele Colegiului Medicilor susține suspendarea tuturor medicilor care prezintă în spațiul public teorii nevalidate științific.

„Ca medic și ca președinte al Colegiului Medicilor din România (CMR), analizând și văzând situația dramatică a pandemiei din România, voi susține din acest moment cu toată tăria, sancționarea oricărui medic prin suspendarea exercitării profesiei, dacă medicul prezintă în spațiul public teorii care nu sunt validate științific, iar prin informațiile transmise poate duce în eroare populația în privința stării de sănătate și periclita sănătatea publică”, transmite Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.

Acesta adaugă că, deși mulți medici sunt de părere că astfel de decizii trebuiau luate până acum, prerogativele CMR sunt limitate, iar pentru astfel de situații se parcurg proceduri disciplinare de lungă durată până a se ajunge la o decizie.

„Apreciez că în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, situație excepțională în care se află întregul sistem medical, se impune existența unui mecanism rapid de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de către medicii care propagă, prin orice mijloace de comunicare, în spațiul public sau în timpul exercitării profesiei, opinii nefundamentate științific, false și care periclitează sănătatea publică.

Apreciez și susțin dreptul la liberă exprimare și la liberă informare, dar pe de altă parte trebuie să existe dreptul de a avea acces la informație corectă. Sănătatea și medicina trebuie să se bazeze, pentru a avea fundament, pe știință, pe medicina bazată pe dovezi, pe studii clinice”, spune președintele Colegiului Medicilor din România, conform RO Vaccinare.

Daniel Coriu spune că a auzit teorii precum „Pandemia nu există”, „Este o banală răceală”, „Prin vaccin ne cipează” sau „Vaccinul ne omoară”, iar rezultatul este că România a ajuns pe locul 2 în lume la numărul de decese la 1 milion de locuitori provocate de virusul SARS-CoV-2: „Mor și se îmbolnăvesc colegi medici, mor pacienți și avem foarte multe cazuri de îmbolnăviri în rândul populației, sistemul medical este la limită din cauza acestei pandemii, iar din păcate mulți își fundamentează decizia în privința sănătății lor pe informații care nu au bază științifică. Noi ca și reprezentanți ai corpului medical trebuie să fim un exemplu în privința conduitei legată de sănătatea publică!”.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate