Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat PNL, Gheorghe Valentin Rotar: Să construim frumos Blajul european!


Publicat

Vă prezint proiectele europene semnate de către Municipiul Blaj în mandatul 2016 – 2020. Rezultatele implementării lor se vor vedea în perioada imediat următoare.

Unele dintre ele vor avea efect în îmbunătățirea infrastructurii rutiere, de sănătate, culturale sau școlare, altele se vor reflecta în activitățile cu caracter social sau de mediu, iar altele vor reprezenta foaia de parcurs care va însoți Blajul în drum spre Europa!

În același timp proiectul de dezvoltare pe care îl propun blăjenilor și despre care vorbesc în  campania electorală, reprezintă o viziune nouă, care ne va ajuta să construim frumos Blajul european, în fapt casa noastră comună – un oraș al viitorului pentru copiii noștri!

Un astfel de proiect de dezvoltare durabilă a comunității noastre presupune să continuăm împreună, pentru că suntem echipa câștigătoare, formată din – Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, echipa care a reușit să pună Blajul pe drumul cel bun!

În mandatul 2016 – 2020 Blajul a performat în domeniul programelor finanțate din fonduri europene, semnând contracte cu finanțare nerambursabilă în valoare de 12.723.310 euro, ceea ce reprezintă bugetul propriu de investiții al municipiului Blaj pentru o perioadă de 7 ani.

A fost un test pentru municipalitate în a-și proba capacitatea administrativă de a atrage surse de finanțare neramburabilă cât și de a verifica viabilitatea strategiei de dezvoltare a Blajului din perioada 2014-2020. La un scurt bilanț a ceea ce am realizat, afirm că am reușit să punem Blajul în drum spre Europa și la capitolul de accesare a fondurilor europene, investițiile atrase ridicându-se la valoarea de  600 de euro per locuitor, conform ultimului recensământ efectuat pe raza municipiului Blaj, fiind unul dintre cele mai bune raporturi din țară, din punct de vedere statistic.

În mod concret, voi prezenta o scurtă descriere a proiectelor europene pentru care au fost semnate contractele de finanțare, care sunt în curs de execuție, au fost admise spre finanțare sau sunt finalizate:

Îmbunătățirea calității vieții în municipiul Blaj, în valoare de 28.791.973,92 lei, cu termen de finalizare în anul 2023

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Blaj” are în vedere modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere în cele mai aglomerate cartiere de locuințe colective din Municipiul Blaj, respectiv Eroilor, Gării și Andrei Mureșianu, construirea străzilor și a rețelei de canalizare din noul cartier din zona Lacului Chereteu, precum și construirea, în centrul orașului, a Bibliotecii Municipale în suprafață de 1983 mp.

În total este vorba despre reabilitarea și modernizarea unei infrastructuri rutiere în lungime de 4,742 km, în fapt un spațiu urban reabilitat în suprafață de 41.111,48 mp.

Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj, în valoare de 10.700.750 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj se va realiza prin construirea unui imobil nou, similar celui existent și alipit de clădirea spitalului. Ulterior realizării construcției se vor transfera secțiile de ambulatoriu în spațiile nou-create și vor fi dotate cu aparatură medicală și mobilier medical necesar pentru funcțiunile specifice de ambulatoriu.

Tot în cadrul acestui proiect, în curtea Spitalului Municipal din Blaj se vor amenaja spații verzi și o parcare pentru ambulanțe sau pentru mașinile autosanitare destinate consultațiilor la domiciliu.

Reabilitarea Școlilor Gimnaziale Veza și Ciufud, în valoare de 6.246.548,10 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Școlile Gimnaziale „Ioan Micu Moldovan” din Ciufud și „Petru Pavel Aaron” din Veza vor intra într-un amplu proces de modernizare.Acesta va cuprinde modernizarea completă a școlii din Ciufud, incluzând și lucrări de extindere cu încă un etaj a clădirii școlii. La școala din Veza vor fi realizate lucrări de modernizare, care vizează ridicarea performanțelor funcționale ale clădirii.

Amenajarea Parcului Veza, în valoare de 4.175.741, 56 lei, cutermen de finalizare în luna octombrie 2020

Proiectul vizează modernizarea a circa 9.000 mp și crearea unei zone publice de agrement și recreere în cartierul Veza. Până la finalul lunii octombrie 2020, vor fi realizate lucrări pentru dotarea zonei într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg.

Sunt construite și amenajate: o fântână arteziană, alei, skatepark, mobilier specific pentru parc, spații verzi complet reamenajate, aparate de iluminat și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri la toate utilitățile necesare, grupuri sanitare.

Reabilitarea creșei din strada Eroilor, în valoare de 2.794.503, 14 lei, cu termen de finalizare în anul 2021  

Noua creșă va funcționa în locul fostei grădinițe de pe strada Eroilor. La finalul proiectului, Blajul va avea una dintre cele mai moderne creșe din țară cu o suprafață desfășurată extinsă de 1587,74 mp, clădirea urmând să deservească un număr de 80 de copii.

a) Administrație publică eficientă, în valoare de 2.624.758,31 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Obiectivul general al proiectului este simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică locală a Municipiului Blaj.

b) Administrație publică eficientă și participativă, în valoare de 3.427.098,02 lei, cu termen de finalizare anul 2022

Proiectul „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă” are ca obiective: planificarea strategică și implementarea unor măsuri care vizează adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor orientate către cetațeni, precum și înființarea și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială. În cadrul acestui proiect vor fi elaborate cele mai importante documente de planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a orașului: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Realizarea acestor proiecte reprezintă primul și unul dintre cei mai importanți pași, în dezvoltarea pe termen lung (integrată, planificată, flexibilă și eficientă) a tuturor sectoarelor – cheie ale Blajului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este documentul strategic care va oferi soluții care vizează armonizarea dezvoltării urbane cu dezvoltarea infrastructurii de transport, astfel încât Blajul să devină un oraș accesibil și incluziv, favorabil dezvoltării economice, un oraș inteligent care să asigure o mobilitate eficientă și prietenoasă cu mediul, un oraș sigur și cochet unde istoria și viitorul se întâlnesc armonios în viața de zi cu zi.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este, la rândul ei, un document strategic care asigură o viziune coerentă de dezvoltare a Blajului, viziune transpusă într-un portofoliu de proiecte care privesc toate domeniile prioritare pentru comunitate şi care să fie finanţabile de către Uniunea Europeană.

Aceste documente, odată elaborate, vor fi un adevărat ghid de parcurs pentru dezvoltarea Blajului și transformarea lui într-un un oraș unde calitatea vieții este la o înălțime ridicată, unde istoria și identitatea locală se îmbină armonios cu soluțiile moderne de infrastructură și mobilitate dar și unde infrastructura culturală, școlară, socială, sanitară, sportivă și de agrement este completă și satisface nevoile întregii comunități.

Vor mai fi elaborate tot prin acest proiect cu finanțare europeană nerambursabilă :

Strategia privind serviciile sociale

Strategia de dezvoltare culturală a municipiului Blaj

Studiul privind adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Studiul privind analiza nevoilor în domeniile tineret și sport

Sistemul Informatic Geospațial (GIS).

„Bunicii comunității”, în valoare de 2.669.517,97 lei, cu termen de finalizare în anul 2023

Proiectul „O viață mai bună pentru seniorii din Mica Romă – municipiul Blaj, județul Alba” se adrezează seniorilor din Blaj și are ca principale obiective:

– reducerea riscului de excluziune socială și dependență pentru un număr de 165 de persoane vârstnice domiciliate în municipiul Blaj, incluse într-un pachet integrat de servicii sociale și socio-medicale, care respectă standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și creșterea capacității instituționale a administrației locale, de a aborda problemele sociale și medicale ale acestora;

– înființarea și dezvoltarea unui centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare și specializate unui număr de 65 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj;

– înființarea și dezvoltarea Serviciului mobil de acordare a hranei – masă pe roți pentru un numar de 45 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj

– înființarea și dezvoltarea Serviciului de asistență comunitară care va deservi un număr de 55 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj.

PROIECT FINALIZAT: Administrație publică eficientă, în valoare de 262.874,37 lei, proiect finalizat în anul 2019

Obiectivul general al acestui proiect era creșterea calitatii actului administrativ asigurat de administratia locala a Municipiului Blaj. În cadrul acestui proiect a fost implementat sistemul de management al performantei si calitatii ISO 9001:2015, inclusiv digitalizarea serviciilor ce optimizeaza procesele orientate către beneficiari, în administrația locală a Municipiului Blaj. Astfel, s-a urmărit prin efectuarea de cursuri și seminarii îmbunătățirea abilităților și performanțelor aleșilor locali, precum și angajatilor administratiei locale în furnizarea și comunicarea unor servicii publice de calitate, inclusiv digitalizate și online, către beneficiari.

PROIECT ADMIS – AFLAT ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE: PRIMEDU – Prima Educație, în valoare de 3.130.635 lei, cu perioada de finalizare de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Este un proiect educațional al cărui obiectiv general constă în asigurarea accesului egal la educația antepreșcolară pentru copiii cu vârstă până la 2 ani (3 ani neîmpliniți) din municipiul Blaj și localitățile limitrofe.

În cadrul proiectului se propune finanțarea unei serii de măsuri complementare care au ca scop înființarea, licențierea și oferirea de servicii de educație destinate antepreșcolarilor. Proiectul vine în completarea unui alt proiect de ”Extindere, reabilitare și dotare creșă la nivelul Municipiului Blaj”, menit să susțină și să ofere servicii, prin măsuri active tuturor părților implicate (copii, îngrijitorii lor, personalul didactic) în educația și stimularea dezvoltării optime a antepreșcolarilor, pentru a spori participarea în educația antepreșcolară ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții.

Acestea au fost proiectele europene semnate de către Municipiul Blaj în mandatul 2016 – 2020. În viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, respectiv 2021 – 2027, fondurile europene vor fi principala resursă de investiții pentru Blaj. Aceste fonduri nerambursabile reprezintă motorul dezvoltării durabile a Blajului pentru următorii ani.

În acest domeniu municipalitatea Blajului își propune să atragă fonduri nerambursabile în valoare de 80.000.000 euro pentru Blaj. Atingerea acestui obiectiv va face ca Blajul să devină un oraș competitiv adaptat la soluțiile inteligente de dezvoltare, un oraș conencat la arterele de transport și prietenos cu mediu, un oraș care să propună un învățământ competent, un sistem de sănătate modern, locuri de muncă competitive și servicii sociale dedicate cetățenilor.

Acestea sunt rezultatele noastre, în fapt argumentele pentru care cer sprijin maxim blăjenilor în favoarea proiectului de dezvoltare a Blajului, un suport total care să fie concretizat în votul masiv pentru candidații Partidului Național Liberal (PNL) la funcțiile de Primar al Blajului, Consilieri Locali, Președinte al Consiliului Județean și Consilieri Județeni.

Să rămânem învingători, în echipa noastră câștigătoare, formată din – Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, echipa capabilă să continue parcursul european al Blajului și parteneriatul de succes dintre Blaj și Alba, cu o eficiență maximă pe toate palierele de dezvoltare.

Împreună construim frumos Blajul European!

Mergeți cu Rotar și Blajul va fi bine!

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Consiliul Elevilor solicită Guvernului să clarifice situaţia suspendarii cursurilor. LISTA unităților școlare- secții de votare

Publicat

Consiliul Naţional al Elevilor solicită Guvernului „să clarifice” situaţia privind suspendarea cursurilor fizice având în vedere organizarea în şcoli de secţii de votare pentru alegerile locale, acuzând că această decizie a venit „mult prea târziu”.

„Astăzi, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis suspendarea cursurilor în format fizic pentru zilele de 25, 28 şi 29 septembrie 2020, pentru şcolile în care vor fi secţii de vot, în ciuda faptului că mai multe comitete judeţene pentru situaţii de urgenţă au luat decizia suspendării cursurilor şi pentru data de joi, 24 septembrie.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis, de asemenea, un ordin care conţine aceleaşi prevederi precum hotărârea CNSU. Consiliul Naţional al Elevilor condamnă ferm lipsa de responsabilitate şi nepăsarea cu care guvernanţii tratează actorii din teritoriu – elevi, părinţi şi profesori, întrucât decizia de suspendare a cursurilor fizice a venit mult prea târziu, iar autorităţile locale au fost nevoite să ia decizii în baza unor declaraţii şi nu a unor decizii ferme venite de la nivel central.

Solicităm Guvernului României să clarifice situaţia privind suspendarea cursurilor şi să urgenteze procedura de achiziţie publică pentru dispozitive conectate la internet, întrucât orice perioadă în care orele de curs se desfăşoară în format online înseamnă cunoştinţe pierdute pentru elevii care nu au acces la internet”, afirmă CNE într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit CNE, în continuare, achiziţia primului lot de tablete este „blocată”, iar cele 82.000 de dispozitive „promise de minister nu au ajuns la elevi”, în condiţiile în care ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, „a declarat că orice suspendare a cursurilor fizice va fi, pe viitor, înlocuită cu educaţia online”.

Cum vezi dacă o școală este ”secție de votare” la Alegerile locale din 27 septembrie

Trei din patru secții de votare de la alegerile locale 2020 sunt organizate în școli, licee sau grădinițe, potrivit unei analize făcută de Edupedu.ro cu datele de la Autoritatea Electorală Permanentă. În aceste unități se supendă cursurile față în față vineri, 25 septembrie și luni și marți, 28-29 septembrie 2020. Autoritățile nu au pus la dispoziție nicio listă cu școlile în care nu sunt secții de votare și în care eleviivor continu cursurile față în față scrie edupedu.ro

Din totalul celor 18.794 de secții de votare organizate de autorități pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, înscrise în Registrul secțiilor de votare al AEP, 14.295 sunt în unități de învățământ, asta înseamnă 76,06%.

Pe tip de unitate de învățământ situația secțiilor de votare este următoarea

  • școli gimnaziale/primare 10.256
  • grădinițe 1.785
  • licee 1.394
  • colegii 845
  • seminarii 10

Pentru că nu există o listă cu școlile în care cursurile continuă, părinții, profesorii și elevii pot descărca lista secțiilor de votare de mai jos și pot căuta școala la care sunt copiii/în care sunt angajați folosind tastele ctrl+F (find/gasește). Dacă unitatea de învățământ nu este pe listă, înseamnă că elevii merg la cursuri. Dacă este pe listă, cursurile se fac online scrie edupedu.ro

Lista secțiilor de votare 2020 din județul Alba de la Autoritatea Electorală Permanentă AICI

AGERPRES, edupedu.ro, AEP

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cele mai hrănitoare alimente din lume. Ghidul necesităților de hrănire sănătoasă- BBC Food

Publicat

Mulți dintre noi suntem mai atenți la dietele noastre și la modul în care alimentele pe care le consumăm ne pot susține sănătatea, în această perioadă în care petrecem mai mult timp acasă.

Jurnaliștii de la BBC Good Food au căutat soluții practice pentru ingrediente alternative, rețete nutritive și toate aspectele legate de gătit și mâncare.

Imaginați-vă mâncarea ideală. Una care conține toți nutrienții necesari pentru a satisface, fără să depășească, cerințele noastre zilnice de nutrienți. Dacă ar exista un astfel de aliment, consumul acestuia ar oferi echilibrul nutrițional optim pentru corpul nostru.

O astfel de mâncare însă nu există, au constatat jurnaliștii. Dar putem face următorul lucru: să mâncăm ținând cont de un echilibru de alimente extrem de nutritive care, atunci când sunt consumate împreună, nu conțin prea mult dintr-un singur nutrient, pentru a evita depășirea cantităților zilnice recomandate.

Oamenii de știință au studiat peste 1.000 de alimente, atribuind fiecăruia un scor nutrițional. Cu cât scorul este mai mare, cu atât este mai probabil ca alimentu să satisfacă, dar nu să depășească nevoile voastre nutriționale zilnice, atunci când sunt consumate în combinație cu altele.

1. Migdale

579kcal, 0,91 USD, per 100g

Bogate în acizi grași mono-nesaturați. Promovează sănătatea cardiovasculară și poate ajuta la diabet.

SCOR NUTRIȚIONAL: 97

2. Cherimoya 

75kcal, 1,84 dolari, pe 100g

Fructul Cherimoya este cărnos și dulce, cu o pulpă albă. Bogat în zahăr și vitamine A, C, B1, B2 și potasiu.

SCOR NUTRITIONAL: 96

3. Bibanul de ocean

79kcal, 0,82 dolari, per 100g

Specia atlantică. Un pește de adâncime este uneori numit rockfish. Bogat în proteine, sărac în grăsimi saturate.

SCOR NUTRITIONAL: 89

4. Pește plat

70kcal, 1,15 USD, per 100g

Specii de talpă și flet. În general, fără mercur și o sursă bună de nutrienți esențiali vitamina B1.

SCOR NUTRITIV: 88

5. Semințe de Chia

486kcal, 1,76 USD, per 100g

Micile semințe negre care conțin cantități mari de fibre dietetice, proteine, acid α-linolenic, acid fenolic și vitamine.

SCOR NUTRITIONAL: 85

6. Semințe de dovleac

559kcal, 1,60 USD, per 100g

Una dintre cele mai bogate surse de fier și mangan pe bază de plante.

SCOR NUTRITIONAL: 84

7. Sfeclă

19kcal, 0,29 USD, per 100g

O sursă dietetică foarte rară de fitochimicale despre care se crede că au proprietăți antioxidante și de altă natură.

SCOR NUTRITIONAL: 78

8. Untură de porc

632kcal, 0,95 USD, per 100g

O sursă bună de vitamine B și minerale. Grăsimea de porc este mai nesaturată și mai sănătoasă decât grăsimea de miel sau de vită.

Jurnaliștii de BBC au investigat 100 de asemenea ingrediente și au calculat scorul pentru fiecare în parte.

Informații detaliate pot fi obținute AICI.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Alertă europeană: Azotatul de amoniu din airbag-uri provocă explozii. Două mărci, somate să-și retragă mașinile de pe piață

Publicat

Comisia Europeană a emis două alerte privind pericolul grav generat de azotatul de amoniu utilizat în dispozitivul de umflare a airbagului, care poate provoca explozii.

Sistemul Safety Gate al Comisiei Europene a emis două alerte extrem de grave referitoare la riscurile de explozie la dispozitivele de airbag-uri.

”În cazul unui accident care a declanșat eliberarea unui airbag pentru conducător sau a unui airbag pasager, această modificare ar putea provoca o explozie a generatoarelor de gaz. În cazul în care un generator de gaz rupează, airbag-ul nu ar avea, așadar, nicio funcție de restricționare și piesele detașate de la generatorul de gaz ar putea ajunge în interiorul vehiculului. Acest lucru ar crește riscul de rănire a călătorilor”, se arată în alerta emisă de Germania.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocons a solicitat autorităților române să intervină pentru remedierea acestor probleme la autovehiculele Mercedes-Benz și Ford înmatriculate în țara noastră.

Mărcile vizate sunt Mercedes-Benz și Ford pentru care s-a solicitat retragerea de pe piață.

Astfel, pentru Mercedes-Benz, la modelele A-Class, C-Class, GLK, E-Class, ML, GL, R-Class, SLK, SLS AMG, fabricate între 2004 și 2016, a fost emisă o alertă din cauza generatoarelor de gaz cu azotat de amoniu fără agenți de uscare, care ar putea, în anumite condiții climatice, să conducă în timp la o schimbare chimică a combustibilului.

La autoturismele marca Ford, produse în Statele Unite, la modelele Mustang, Fusion, MKZ, Lincoln Town Car, Edge, MKX, Ranger, Ford GT, fabricate din 2005 până în 2014, s-a constatat că azotatul de amoniu utilizat în dispozitivul de umflare a airbagului poate avea o modificare substanțială în timp din cauza degradării provocate după o expunere prelungită la o umiditate absolută ridicată, la temperaturi ridicate și la cicluri de temperaturi înalte.

”În cazul în care un airbag este activat, acesta poate conduce la creșterea presiunii sau poate provoca o presiune internă excesivă iar corpul acestuia să se spargă, iar fragmentele de metal pot trece prin materialul pernei care provoacă rănirea ocupanților”, se precizează în alerta emisă de Regatul Unit.

În paralel, Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocons a solicitat autorităților române să intervină pentru remedierea acestor probleme la autovehiculele aparţinând marcilor menţionate mai sus înmatriculate în țara noastră.

”În țările europene, în cazul unor astfel de alerte, firmele producătoare îi notifică pe cetățenii care dețin în proprietate astfel de autoturisme, prin mail, prin sms, prin poștă, pentru a veni de îndată în service-urile reprezentanțelor pentru a putea repara sau a înlocui dispozitivele care generează riscuri sau chiar a retrage produsul cu plata despăgubirilor cuvenite cu celeritate, nu după ani de zile sau niciodată, cum se întâmplă la noi”, a precizat președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor infocons, Sorin Mierlea citat de national.ro .

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Baza de agrement – Bazinul Olimpic și centura de sud-vest Alba Iulia. Cât costă investițiile și când vor începe proiectele

Publicat

Primăria Alba Iulia semnează accord de parteneriat cu ADR Centru pentru pregătirea a două proiecte majore de investiții. Este vorba despre baza de agrement de lângă Bazinul Olimpic și șoseaua de centură de sud-vest.

Conform fișelor de proiect, bugetul eligibil estimat total al investiției pentru baza de agrement este de 6,85 milioane euro, iar cel pentru centură, de 25 milioane euro.

Vezi FOTO: TRASEUL centurii care va lega cartierul Cetate din Alba Iulia de A10. Patru benzi, trotuare și piste. Licitație pentru PUZ

Primul proiect este estimat să înceapă anul viitor, iar centura trebuie finalizată în cel mult 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Nu este vorba despre începerea lucrărilor, doar de procedurile ce țin de documentații.

Acum se semnează acordul pentru elaborarea documentației tehnico – economice necesare celor două proiecte de investiții în domeniite mobilitate urbană și regenerare urbană, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027.

Fișele de proiect pentru cele două obiective au fost selectate pentru a primi finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 – întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI din POAT, cu un punctaj de 4,25, respectiv 4,125 puncte.

Proiectul ”Regenerarea urbană a zonei Bazinului Olimpic prin amenajarea de spații verzi și construirea unei baze sportive și de agrement”

Citește și Planurile ștrandului din zona Bazinului Olimpic. Costurile estimate în 2015, majorate

Buget eligibil estimat total al investiției: 6.855.676,76 euro (TVA inclus) / curs inforeuro august 2020

– obiectiv general: regenerarea urbană și valorificarea zonei aferente Bazinului Olimpic prin amenajarea unei baze sportive de agrement, inclusiv un ștrand public, zone verzi și spații de recreere, în acord cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba lulia.

– obiective specifice: regenerarea urbană a zonei Bazinului Olimpic Alba lulia prin construirea unei baze sportive și de agrement cu o suprafață totală de 18.118 mp începând cu anul 2021; îmbunătățirea protecției mediului înconjurător prin amenajarea unor spații verzi în suprafață de 5675,39 mp începând cu anul 2021 în zona Bazinului Olimpic Alba lulia

– se va solicita sprijin financiar pentru următoarele tipuri de documentații PT + DTAC + DDE și caiete de sarcini; studii topografice; studii geotehnice; studiu de solutie efectuat de firma agrementată de Electrica,

Proiectul ”Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră ocolitoare pe latura de sud-vest a Municipiului Alba lulia”

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate