Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat PNL, Gheorghe Valentin Rotar: Să construim frumos Blajul european!


Publicat

Vă prezint proiectele europene semnate de către Municipiul Blaj în mandatul 2016 – 2020. Rezultatele implementării lor se vor vedea în perioada imediat următoare.

Unele dintre ele vor avea efect în îmbunătățirea infrastructurii rutiere, de sănătate, culturale sau școlare, altele se vor reflecta în activitățile cu caracter social sau de mediu, iar altele vor reprezenta foaia de parcurs care va însoți Blajul în drum spre Europa!

În același timp proiectul de dezvoltare pe care îl propun blăjenilor și despre care vorbesc în  campania electorală, reprezintă o viziune nouă, care ne va ajuta să construim frumos Blajul european, în fapt casa noastră comună – un oraș al viitorului pentru copiii noștri!

Un astfel de proiect de dezvoltare durabilă a comunității noastre presupune să continuăm împreună, pentru că suntem echipa câștigătoare, formată din – Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, echipa care a reușit să pună Blajul pe drumul cel bun!

În mandatul 2016 – 2020 Blajul a performat în domeniul programelor finanțate din fonduri europene, semnând contracte cu finanțare nerambursabilă în valoare de 12.723.310 euro, ceea ce reprezintă bugetul propriu de investiții al municipiului Blaj pentru o perioadă de 7 ani.

A fost un test pentru municipalitate în a-și proba capacitatea administrativă de a atrage surse de finanțare neramburabilă cât și de a verifica viabilitatea strategiei de dezvoltare a Blajului din perioada 2014-2020. La un scurt bilanț a ceea ce am realizat, afirm că am reușit să punem Blajul în drum spre Europa și la capitolul de accesare a fondurilor europene, investițiile atrase ridicându-se la valoarea de  600 de euro per locuitor, conform ultimului recensământ efectuat pe raza municipiului Blaj, fiind unul dintre cele mai bune raporturi din țară, din punct de vedere statistic.

În mod concret, voi prezenta o scurtă descriere a proiectelor europene pentru care au fost semnate contractele de finanțare, care sunt în curs de execuție, au fost admise spre finanțare sau sunt finalizate:

Îmbunătățirea calității vieții în municipiul Blaj, în valoare de 28.791.973,92 lei, cu termen de finalizare în anul 2023

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Blaj” are în vedere modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere în cele mai aglomerate cartiere de locuințe colective din Municipiul Blaj, respectiv Eroilor, Gării și Andrei Mureșianu, construirea străzilor și a rețelei de canalizare din noul cartier din zona Lacului Chereteu, precum și construirea, în centrul orașului, a Bibliotecii Municipale în suprafață de 1983 mp.

În total este vorba despre reabilitarea și modernizarea unei infrastructuri rutiere în lungime de 4,742 km, în fapt un spațiu urban reabilitat în suprafață de 41.111,48 mp.

Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj, în valoare de 10.700.750 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj se va realiza prin construirea unui imobil nou, similar celui existent și alipit de clădirea spitalului. Ulterior realizării construcției se vor transfera secțiile de ambulatoriu în spațiile nou-create și vor fi dotate cu aparatură medicală și mobilier medical necesar pentru funcțiunile specifice de ambulatoriu.

Tot în cadrul acestui proiect, în curtea Spitalului Municipal din Blaj se vor amenaja spații verzi și o parcare pentru ambulanțe sau pentru mașinile autosanitare destinate consultațiilor la domiciliu.

Reabilitarea Școlilor Gimnaziale Veza și Ciufud, în valoare de 6.246.548,10 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Școlile Gimnaziale „Ioan Micu Moldovan” din Ciufud și „Petru Pavel Aaron” din Veza vor intra într-un amplu proces de modernizare.Acesta va cuprinde modernizarea completă a școlii din Ciufud, incluzând și lucrări de extindere cu încă un etaj a clădirii școlii. La școala din Veza vor fi realizate lucrări de modernizare, care vizează ridicarea performanțelor funcționale ale clădirii.

Amenajarea Parcului Veza, în valoare de 4.175.741, 56 lei, cutermen de finalizare în luna octombrie 2020

Proiectul vizează modernizarea a circa 9.000 mp și crearea unei zone publice de agrement și recreere în cartierul Veza. Până la finalul lunii octombrie 2020, vor fi realizate lucrări pentru dotarea zonei într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg.

Sunt construite și amenajate: o fântână arteziană, alei, skatepark, mobilier specific pentru parc, spații verzi complet reamenajate, aparate de iluminat și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri la toate utilitățile necesare, grupuri sanitare.

Reabilitarea creșei din strada Eroilor, în valoare de 2.794.503, 14 lei, cu termen de finalizare în anul 2021  

Noua creșă va funcționa în locul fostei grădinițe de pe strada Eroilor. La finalul proiectului, Blajul va avea una dintre cele mai moderne creșe din țară cu o suprafață desfășurată extinsă de 1587,74 mp, clădirea urmând să deservească un număr de 80 de copii.

a) Administrație publică eficientă, în valoare de 2.624.758,31 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Obiectivul general al proiectului este simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică locală a Municipiului Blaj.

b) Administrație publică eficientă și participativă, în valoare de 3.427.098,02 lei, cu termen de finalizare anul 2022

Proiectul „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă” are ca obiective: planificarea strategică și implementarea unor măsuri care vizează adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor orientate către cetațeni, precum și înființarea și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială. În cadrul acestui proiect vor fi elaborate cele mai importante documente de planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a orașului: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Realizarea acestor proiecte reprezintă primul și unul dintre cei mai importanți pași, în dezvoltarea pe termen lung (integrată, planificată, flexibilă și eficientă) a tuturor sectoarelor – cheie ale Blajului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este documentul strategic care va oferi soluții care vizează armonizarea dezvoltării urbane cu dezvoltarea infrastructurii de transport, astfel încât Blajul să devină un oraș accesibil și incluziv, favorabil dezvoltării economice, un oraș inteligent care să asigure o mobilitate eficientă și prietenoasă cu mediul, un oraș sigur și cochet unde istoria și viitorul se întâlnesc armonios în viața de zi cu zi.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este, la rândul ei, un document strategic care asigură o viziune coerentă de dezvoltare a Blajului, viziune transpusă într-un portofoliu de proiecte care privesc toate domeniile prioritare pentru comunitate şi care să fie finanţabile de către Uniunea Europeană.

Aceste documente, odată elaborate, vor fi un adevărat ghid de parcurs pentru dezvoltarea Blajului și transformarea lui într-un un oraș unde calitatea vieții este la o înălțime ridicată, unde istoria și identitatea locală se îmbină armonios cu soluțiile moderne de infrastructură și mobilitate dar și unde infrastructura culturală, școlară, socială, sanitară, sportivă și de agrement este completă și satisface nevoile întregii comunități.

Vor mai fi elaborate tot prin acest proiect cu finanțare europeană nerambursabilă :

Strategia privind serviciile sociale

Strategia de dezvoltare culturală a municipiului Blaj

Studiul privind adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Studiul privind analiza nevoilor în domeniile tineret și sport

Sistemul Informatic Geospațial (GIS).

„Bunicii comunității”, în valoare de 2.669.517,97 lei, cu termen de finalizare în anul 2023

Proiectul „O viață mai bună pentru seniorii din Mica Romă – municipiul Blaj, județul Alba” se adrezează seniorilor din Blaj și are ca principale obiective:

– reducerea riscului de excluziune socială și dependență pentru un număr de 165 de persoane vârstnice domiciliate în municipiul Blaj, incluse într-un pachet integrat de servicii sociale și socio-medicale, care respectă standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și creșterea capacității instituționale a administrației locale, de a aborda problemele sociale și medicale ale acestora;

– înființarea și dezvoltarea unui centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare și specializate unui număr de 65 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj;

– înființarea și dezvoltarea Serviciului mobil de acordare a hranei – masă pe roți pentru un numar de 45 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj

– înființarea și dezvoltarea Serviciului de asistență comunitară care va deservi un număr de 55 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj.

PROIECT FINALIZAT: Administrație publică eficientă, în valoare de 262.874,37 lei, proiect finalizat în anul 2019

Obiectivul general al acestui proiect era creșterea calitatii actului administrativ asigurat de administratia locala a Municipiului Blaj. În cadrul acestui proiect a fost implementat sistemul de management al performantei si calitatii ISO 9001:2015, inclusiv digitalizarea serviciilor ce optimizeaza procesele orientate către beneficiari, în administrația locală a Municipiului Blaj. Astfel, s-a urmărit prin efectuarea de cursuri și seminarii îmbunătățirea abilităților și performanțelor aleșilor locali, precum și angajatilor administratiei locale în furnizarea și comunicarea unor servicii publice de calitate, inclusiv digitalizate și online, către beneficiari.

PROIECT ADMIS – AFLAT ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE: PRIMEDU – Prima Educație, în valoare de 3.130.635 lei, cu perioada de finalizare de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Este un proiect educațional al cărui obiectiv general constă în asigurarea accesului egal la educația antepreșcolară pentru copiii cu vârstă până la 2 ani (3 ani neîmpliniți) din municipiul Blaj și localitățile limitrofe.

În cadrul proiectului se propune finanțarea unei serii de măsuri complementare care au ca scop înființarea, licențierea și oferirea de servicii de educație destinate antepreșcolarilor. Proiectul vine în completarea unui alt proiect de ”Extindere, reabilitare și dotare creșă la nivelul Municipiului Blaj”, menit să susțină și să ofere servicii, prin măsuri active tuturor părților implicate (copii, îngrijitorii lor, personalul didactic) în educația și stimularea dezvoltării optime a antepreșcolarilor, pentru a spori participarea în educația antepreșcolară ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții.

Acestea au fost proiectele europene semnate de către Municipiul Blaj în mandatul 2016 – 2020. În viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, respectiv 2021 – 2027, fondurile europene vor fi principala resursă de investiții pentru Blaj. Aceste fonduri nerambursabile reprezintă motorul dezvoltării durabile a Blajului pentru următorii ani.

În acest domeniu municipalitatea Blajului își propune să atragă fonduri nerambursabile în valoare de 80.000.000 euro pentru Blaj. Atingerea acestui obiectiv va face ca Blajul să devină un oraș competitiv adaptat la soluțiile inteligente de dezvoltare, un oraș conencat la arterele de transport și prietenos cu mediu, un oraș care să propună un învățământ competent, un sistem de sănătate modern, locuri de muncă competitive și servicii sociale dedicate cetățenilor.

Acestea sunt rezultatele noastre, în fapt argumentele pentru care cer sprijin maxim blăjenilor în favoarea proiectului de dezvoltare a Blajului, un suport total care să fie concretizat în votul masiv pentru candidații Partidului Național Liberal (PNL) la funcțiile de Primar al Blajului, Consilieri Locali, Președinte al Consiliului Județean și Consilieri Județeni.

Să rămânem învingători, în echipa noastră câștigătoare, formată din – Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, echipa capabilă să continue parcursul european al Blajului și parteneriatul de succes dintre Blaj și Alba, cu o eficiență maximă pe toate palierele de dezvoltare.

Împreună construim frumos Blajul European!

Mergeți cu Rotar și Blajul va fi bine!

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Eurostat: România are cei mai puţini posesori de maşini la mia de locuitori din Uniunea Europeană

Publicat

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de automobile de pasageri la mia de locuitori.

Astfel, la o mie de locuitori, parcul auto din România număra 357 de maşini la finele lui 2019, arată cele mai recente date publicate de Eurostat, biroul european de statistică.

În același timp, România are şi unul dintre cele mai învechite parcuri auto. Vârsta medie a maşinilor aflate în circulaţie în România este de 16,5 ani, potrivit Asociaţiei Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA).

De cel puţin 30 de ani, Luxemburg a înregistrat cea mai mare rată de motorizare dintre statele membre ale Uniunii Europene, mai arată datele Eurostat.

În 2019, existau 681 de autoturisme la mia de locuitori luxemburghezi. Această cifră poate fi influenţată de lucrătorii transfrontalieri care folosesc maşini de companie înmatriculate în ţară, notează sursa citată.

Luxemburg a fost urmat de Italia pe locul doi, cu 663 de maşini la mia de locuitori. Următoarele în topul listei au fost Cipru (645 de maşini), Finlanda şi Polonia (ambele cu 642 de maşini).

La polul opus, cele mai scăzute rate de motorizare s-au găsit în România (357 autoturisme), Letonia (381 autoturisme) şi Ungaria (390 autoturisme).

În ceea ce priveşte vechimea parcului auto, Lituania (16,8 ani), Estonia (16,7 ani) şi România (16,5 ani) au cele mai vechi flote, cu vehicule mai vechi de 16 ani.

Cele mai noi maşini pot fi găsite de asemenea în Luxemburg (6,5 ani) şi Austria (8,3 ani), potrivit datelor ACEA.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Încărcător comun pentru toate tipurile de telefoane, tablete și alte dispozitive. Propunere a Comisiei Europene

Publicat

Consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate produsele electronice portabile.

Comisia Europeană a făcut joi un pas important împotriva deşeurilor electronice şi a inconvenientelor cauzate consumatorilor de prevalenţa diferitelor încărcătoare incompatibile pentru dispozitivele electronice şi a prezentat o propunere de stabilire a unei soluţii comune de încărcare pentru toate dispozitivele relevante.

Potrivit propunerii de directivă revizuită privind echipamentele radio prezentată joi, portul de încărcare şi tehnologia de încărcare rapidă vor fi armonizate: USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele inteligente, tabletele, camerele, căştile, difuzoarele portabile şi consolele video portabile.

În plus, Comisia propune separarea vânzării încărcătoarelor de cea a dispozitivelor electronice. Acest lucru este menit să amelioreze confortul consumatorilor şi să reducă amprenta de mediu asociată producţiei şi eliminării încărcătoarelor, sprijinind astfel tranziţia verde şi cea digitală.

„Consumatorii europeni au fost frustraţi suficient de mult în ceea ce priveşte încărcătoarele incompatibile care le umplu sertarele. Am acordat industriei destul timp pentru a-şi găsi propriile soluţii, acum este momentul să se ia măsuri legislative pentru un încărcător comun. Acesta este un câştig important pentru consumatorii noştri şi pentru mediu şi în conformitate cu ambiţiile noastre verzi şi digitale”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedintă executivă a CE pentru O Europă pregătită pentru era digitală, citată într-un comunicat al Comisiei.

Un singur încărcător pentru toate dispozitivele portabile

„Datorită propunerii noastre, consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate produsele electronice portabile – un pas important pentru a spori confortul şi a reduce deşeurile”, a declarat la rândul său Thierry Breton, comisarul european pentru piaţa internă

În urma propunerii CE, USB-C va deveni portul de încărcare comun pentru toate dispozitivele electronice. Acest lucru le va permite consumatorilor să îşi încarce dispozitivele cu acelaşi încărcător cu port USB-C, indiferent de marca dispozitivului.

Apoi, tehnologia de încărcare rapidă armonizată va contribui la prevenirea faptului că diferiţi producători limitează în mod nejustificat viteza de încărcare şi va ajuta la asigurarea faptului că viteza de încărcare este aceeaşi atunci când se utilizează orice încărcător compatibil pentru un dispozitiv.

De asemenea, în urma separării vânzării unui încărcător de cea a dispozitivului electronic, se estimează că reducerea producţiei şi eliminării noilor încărcătoare va reduce cantitatea de deşeuri electronice cu aproape o mie de tone pe an.

Nu în ultimul rând, Comisia doreşte informaţii mai pertinente pentru consumatori. Astfel, producătorii vor trebui să furnizeze informaţii relevante cu privire la performanţa de încărcare, inclusiv privind puterea cerută de dispozitiv şi dacă acesta permite încărcarea rapidă.

Consumatorii ar urma să-şi dea seama astfel dacă încărcătoarele lor pe care le posedă îndeplinesc cerinţele noului lor dispozitiv sau vor putea să aleagă un încărcător compatibil.

Măsuri pentru limitarea deșeurilor electronice

Revizuirea Directivei privind echipamentele radio face parte din acţiunea mai amplă a CE de abordare a durabilităţii produselor, în special a produselor electronice de pe piaţa UE, care se va afla în centrul unei viitoare propuneri privind produsele durabile.

Propunerea de directivă revizuită privind echipamentele radio de joi va trebui să fie adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul UE prin procedura legislativă ordinară (codecizie). Executivul comunitar consideră că o perioadă de tranziţie de 24 de luni de la data adoptării va oferi industriei suficient timp pentru a se adapta înainte de intrarea în vigoare.

Pentru a avea în cele din urmă un încărcător comun, este însă necesară interoperabilitatea deplină la ambele capete ale cablului: dispozitivul electronic şi sursa externă de alimentare cu energie. Finalizarea interoperabilităţii dispozitivului, care este de departe cea mai mare provocare, ar urma să fie realizată prin propunerea de joi.

Interoperabilitatea sursei externe de alimentare va fi abordată în cadrul revizuirii Regulamentului privind proiectarea ecologică al Comisiei. Aceasta va fi lansată mai târziu în cursul acestui an, astfel încât intrarea sa în vigoare să poată fi aliniată la propunerea de joi.

Potrivit comunicatului CE, se estimează că încărcătoarele eliminate şi neutilizate generează până la 11.000 de tone de deşeuri electronice în fiecare an.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Chestionarul pentru vaccinarea elevilor, distribuit în școli. Părinții își pot exprima opțiunea de imunizare a copiilor

Publicat

scrisoare

Chestionarul prin care părinții își vor putea exprima acordul sau dezacordul privind vaccinarea copiilor în școli a fost validat de Ministerul Sănătății și este distribuit prin intermediul inspectoratelor școlare.

„Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori.

Începând de vineri, 24 septembrie 2021, chestionarul va fi diseminat în unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Acesta nu este obligatoriu, nu constituie obligație de vaccinare și va fi pus la dispoziția părinților în vederea completării.

Persoana desemnată pentru protecția sanitară la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile ordinului comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației, va transmite Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) chestionarele completate de către părinți/tutori legali.

În cazul exprimării intenției de vaccinare, vaccinarea elevilor minori se va efectua numai cu acordul informat, exprimat în scris, în prezența părintelui/tutorelui legal al copilului”, a transmis Ministerul Educației, potrivit dcnews.ro.

Chestionarele nu trebuie semnate

Scopul completării chestionarului este sprijinirea celor care doresc să se vaccineze și beneficiază de acordul informat, exprimat în scris, al părinților sau reprezentanților legali, prin organizarea de echipe mobile de vaccinare în școli de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și Direcțiile de Sănătate Publică.

Chestionarele nu necesită asumare prin semnătură și pot fi transmise și în format, potrivit sursei citate.

Vezi Chestionar intentie de vaccinare elevi

Echipe mobile de vaccinare în școli

Din datele centralizate la nivelul a 26 de judeţe, până la data de 17 septembrie, sunt 2.468 de unităţi de învăţământ care vor beneficia de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile, sunt propuse 201 centre de vaccinare proprii care vor fi organizate în unităţile de învăţământ, iar alte 1.062 de şcoli sunt arondate unor centre de vaccinare din proximitate, potrivit CNCAV.

În Alba, sunt 11 echipe mobile ce asigură vaccinarea în școli, la solicitarea acestora.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Târgul Apulum Agraria 2021, în acest weekend, la Alba Iulia. Standuri cu produse agricole, ateliere, concursuri. PROGRAM

Publicat

La Alba Iulia începe vineri Târgul ”Apulum Agraria” 2021, în cadrul căruia producătorii locali prezintă produse din recolta de toamnă. Evenimentul, ajuns la ediția a XXIX-a, se desfășoară în spațiul expozițional din Piața Pascu.

Cei interesați vor putea vedea standurile prezentate de producătorii locali și vor putea cumpăra legume, fructe și alte alimente, produse tradiționale, de artizanat, produse pentru grădină, echipamente și utilaje agricole.

Vor mai fi standuri cu material săditor, produse fitosanitare, expoziții de animale, păsări.

Organizatorii au pregătit și concursuri, ateliere și alte momente de divertisment.

De exemplu, la standurile ”made in Alba”, veți putea găsi:

  • pupuri cu varză, ceapă, cartofi şi brânză, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, turtă dulce
  • preparate de carmangerie de la Săsciori, Cugir şi Pianu de Sus
  • păstrăv proaspăt şi la conservă de la Mărtinie
  • produse de la stână din Vinţu de Jos
  • conserve din fructe şi legume
  • chipsuri din cartofi de Alba
  • vin şi must proaspăt stors de la Ighiu
  • produse de artizanat făcute de meşteri populari din Munţii Apuseni,
  • aranjamente florale din plante stabilizate şi din săpun
  • utilaje pentru grădină.

Târgul va fi deschis de vineri, 24 septembrie, până duminică, 26 septembrie, în Piața Pascu, între orele 10.00 și 18.00.

Târgul Apulum Agraria este organizat de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu grupurile de acțiune locală GAL pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare și Primăria Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate