Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Concurs la Primăria Aiud: Posta vacant de muncitor calificat la Compartimentul Administrare Baze Sportive

Publicat

Primăria Aiud – Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local organizează în 31 iulie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat II, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive. Candidaţii trebuie să aibă vechime în muncă de 5 ani.

Concursul este organizat de Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, în data de 31.07.2014, ora 10.00.

Acesta se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la sediul Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu, după următorul calendar:

lucrarea scrisă va avea loc în data de 31.07.2014, ora 10.00 la sediul Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud;

interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

studii medii sau profesionale;

vechime minimă în muncă de 5 ani.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în perioada 11.07.2014 – 25.07.2014, orele 14:00 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– curriculum vitae;

– adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

– în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie şi tematică:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

Legea nr. 319/2006 a  securităţii şi sănătăţii în muncă;

Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0258/861593, interior 13 sau la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, Compartiment Resurse Umane.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax