Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Condiţii noi pentru deţinuţi. Audieri prin videoconferinţă, drepturi la convorbiri telefonice şi online, mâncare de post sau voluntariat pentru construire de biserici


Publicat

inchisoareGuvernul a aprobat joi o hotărâre care aduce noutăţi la condiţiile pentru deţinuţii din penitenciare. Persoanele condamnate vor avea program de resocializare adaptat pentru fiecare, este reglementată audierea prin videoconferință, supravegherea electronică la distanță, respectarea convingerilor religioase în regimul de alimentaţie, dreptul la convorbiri telefonice cu cel mult 10 persoane din exteriorul penitenciarului, atât din țară, cât și din străinătate, dar şi posibilitatea testării cu aparatul etilotest.

De asemenea, deținuții vor putea să se ofere voluntari să muncească, de exemplu, la ridicarea de şcoli sau biserici.

Alte noutăţi se referă la tratamentul necesar deţinuţilor cu tulburări psihice grave, care va fi administrat în secţii speciale de psihiatrie

Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost adoptat, joi de Guvern, printr-o hotărâre.

Noul Regulament menține cele patru regimuri de detenție: de maximă siguranță, închis, semideschis și deschis. O nouă abordare față de prevederile în vigoare se regăsește în ceea ce privește schimbarea regimului de executare,  încercând să răspundă, în acest fel, atât necesităţilor de încurajare a resocializării persoanelor condamnate, dar şi posibilităţii reale de a se efectua acest lucru, transmite Guvernul.

Se stabileşte regimul de executare însoțit de un program de resocializare adaptat fiecărui deţinut în parte. Astfel, în funcţie de durata condamnării, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de sănătate, nevoile identificate şi posibilităţile de reintegrare socială ale persoanei condamnate, pentru fiecare în parte se propun diverse programe, care să urmărească, în principal, desfăşurarea de activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială; instruirea şcolară; formarea profesională, derularea de activităţi productive.

Actul normativ conține o serie de elemente de noutate cu privire la aplicarea legii privind executarea pedepselor aflate în prezent în vigoare.

În ceea ce privește siguranța penitenciarelor, Legea 254/2013 reglementează posibilitatea recoltării probelor biologice prin metode non invazive a corpului deţinutului, în cazul în care există indicii că acesta a consumat substanţe stupefiante, alcool ori substanţe toxice sau a ingerat fără prescripţie medicală medicamente de natură a crea tulburări de comportament. Reglementarea acestei măsuri se regăseşte în legislaţia mai multor state europene. Regulamentul de aplicare a legii arată în detaliu modul în care se face recoltarea probelor biologice și consacră posibilitatea testării cu aparatul etilotest în vederea stabilirii consumului de alcool.

Introducerea prin Lege a posibilității audierii prin videoconferință în cazul în care un deținut se află în alt penitenciar decât penitenciarul în care se desfășoară a impus necesitatea detalierii in Regulament a procedurii de realizare. Cheltuielile legate de achiziția, funcționarea și întreținerea instalațiilor necesare audierii prin videoconferință sunt suportate de către Ministerul Justiției și, după caz, Administrația Națională a Penitenciarelor.

Un alt element de noutate detaliat în acest Regulament face referire la supravegherea electronică la distanță, aceste sisteme utilizându-se pentru:

– creşterea numărului de deţinuţi la activităţi productive, educative şi de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în condiţiile posibilităţii diversificării acestora;

– creşterea numărului de persoane care pot fi recompensate cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în vederea pregătirii reintegrării sociale a acestora;

– folosirea eficientă a personalului;

– cunoaşterea locului în care se află deţinutul la un moment dat;

– depistarea cu uşurinţă şi în timp real a situaţiilor de nerespectare a traseelor de deplasare stabilite;

creşterea capacităţii de reacţie la acţiunile deţinuţilor de sustragere de la executarea pedepselor privative de libertate.

În acest context, au fost prevăzute situaţiile în care pot fi utilizate sistemele electronice de supraveghere la distanţă în cazul persoanelor condamnate, respectiv: dacă persoanele condamnate participă la activități lucrative, educative, de asistență psihologică, de asistență socială, în exteriorul locului de detenție, se deplasează pentru acordarea asistenței medicale sau sunt internate în spitale din rețeaua publică de sănătate, beneficiază de permisiunea de ieșire din penitenciar etc. Sistemele electronice de supraveghere la distanţă se folosesc numai dacă îndeplinesc cerinţele privind securitatea în utilizare, respectarea demnităţii umane şi nepunerea în pericol a sănătăţii ori integrităţii fizice a deţinuţilor.

Un alt element de noutate se referă la normele privind alimentaţia deținuților. Regulamentul răspunde astfel, şi Raportului Avocatului Poporului din decembrie 2015 cu privire la necesitatea respectării convingerilor religioase ale persoanelor condamnate. Astfel, potrivit noilor reglementări, administraţia fiecărui penitenciar va asigura condiţii adecvate şi personalul necesar pentru prepararea, distribuirea şi servirea hranei potrivit normelor de igienă a alimentaţiei, în funcţie de vârsta, starea de sănătate, natura muncii prestate, cu respectarea convingerilor religioase ale persoanelor condamnate.

În ceea ce priveşte dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă, Regulamentul prevede că în cazul exercitării drepturilor de petiţionare şi la corespondenţă, prin trimiteri poştale în alt regim decât cel simplu, cheltuielile sunt suportate în totalitate de către deţinuţi.

Deținuții au dreptul să efectueze, pe cheltuiala lor, convorbiri telefonice de la telefoanele instalate în incinta sectorului de deținere, cu cel mult 10 persoane din exteriorul penitenciarului, atât din țară, cât și din străinătate.

Regulamentul detaliază noul drept care poate fi exercitat de persoanele condamnate, respectiv dreptul la convorbiri on-line, stabilind categoriile de persoane condamnate, numărul şi durata convorbirilor on-line, precum şi modalitatea de acordare a acestora.

Categoriile de deţinuţi care pot beneficia de comunicările on-line sunt:

– deţinuţii care au o bună comportare, participă activ la programele şi activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială recomandate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică ori la activităţi productive şi nu sunt vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători, din cauza distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate;

– tinerii din penitenciarele tineri, dacă nu sunt vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători, datorită distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate ;

– femeile din penitenciarele de femei, dacă nu sunt vizitate de membrii de familie sau aparţinători, datorită distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate aflate în situaţii speciale;

– deţinuţii internaţi în penitenciarele-spital, care nu sunt vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători, datorită distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate.

Reglementările privind asistenţa medicală şi examenul medical reiau, cu unele îmbunătăţiri, prevederile aflate în vigoare. Ca element de noutate a fost introdus tratamentul necesar deţinuţilor cu tulburări psihice grave care va fi administrat în secţii speciale de psihiatrie. Concomitent cu această categorie se vor desfăşura programe de intervenţie specifice cu personal specializat (medici, psihologi, supraveghetori etc.). Reglementarea legislativă a avut în vedere normele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, care a subliniat că un număr ridicat de deţinuţi prezintă simptome de ordin psihiatric.

O altă noutate introdusă de Regulament se referă la munca în cadrul structurilor de economie socială, care se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată. Veniturile realizate de către deţinuţi pentru munca prestată în structurile de economie socială constituie venituri salariale şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare. Deținuții vor avea posibilitatea de a se oferi voluntari şi de a presta o activitate în interesul comunităţii (de exemplu la ridicarea de şcoli sau biserici).

De asemenea, Regulamentul, în Titlul IV, reglementează executarea măsurilor preventive privative de libertate și, continuând tradiția reglementărilor anterioare, dezvoltă trimiterile la aplicarea corespunzătoare a multora dintre prevederile privind executarea pedepselor privative de libertate.

Sunt detaliate, în același timp, prevederile privind organizarea centrelor de reținere și arestare preventivă, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, executarea reținerii și a arestării preventive, dosarele individuale ale persoanelor condamnate, registrele privind persoanele reținute sau arestate preventiv.

În ceea ce priveşte internarea într-un centru educativ, această măsură aduce o serie noutăți. În primul rând, regimul de executare este comun tuturor persoanelor internate, cuprinzând însă componente distincte, specifice, adaptate fiecărei persoane internate în parte, astfel încât să răspundă cât mai bine necesităţilor de dezvoltare fizică şi psihică a persoanei respective.

În al doilea rând, Regulamentul dezvoltă atribuţiile consiliului educativ în ceea ce priveşte stabilirea şi schimbarea regimului de executare a măsurilor educative şi individualizarea asistenţei psihosociale acordate fiecărei persoane internate.

La depunerea în centrul educativ membrii consiliului educativ stabilesc persoanele internate care desfăşoară activităţi în interiorul şi în afara centrului, supravegheaţi sau nesupravegheaţi în raport de:

– capacitatea de adaptare la normele instituţionale;

– durata măsurii educative;

– situația juridică;

– nivelul de maturitate intelectuală şi afectivă.

Dispozițiile finale și tranzitorii cuprind referiri la inspecțiile și controalele efectuate în locurile de deținere, informarea autorităților cu privire la prezența persoanelor private de libertate în diferite zone din afara locului de deținere, măsurile determinate de supraaglomerare, abrogarea unor dispoziții, procedurile în curs de desfășurare și termenele de aplicare.

Regulamentele de ordine interioară din toate locurile de detenție vor fi modificate după intrarea în vigoare a regulamentului adoptat de Guvern.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Cum își vor recupera romanii banii plătiți în plus la facturile la curent și gaze. Popescu anunță mari reduceri din 1 februarie

Publicat

Guvernul condus de premierul Nicoale Ciucă a anunțat că toate facturile la utilități trimise greșit în ultimele luni vor fi refăcute. De asemenea oamenii care s-au trezit cu facturi greșite nu vor fi debranșați și nici nu vor exista penalități. Printre principalele măsuri se numără sumele mai mari de 100 de lei și modalitate de recuperare a acestora. 

În total guvernul estimează că sunt în jur de un milion și jumătate de facturi emise greșit.

„Facem modificări la procedura de decontare a facturilor compensate şi acolo vrem să introducem mâine în şedinţa de Guvern activitatea refacerii facturilor întocmite într-un mod eronat, neperceperea de penalităţi şi interzicerea debranşării. Deci, este pe ordinea de zi acel act, ordonanţa Ministerului Muncii care modifică ceva la Legea 252 cu privire la decontările interne”, a afirmat Virgil Popescu, ministrul energiei, marţi, la sediul PNL.

Un milion şi jumătate de facturi greşite

El a precizat că vor fi refăcute toate facturile întocmite eronat. „Pentru absolut toate facturile întocmite eronat, fie că sunt în noiembrie, decembrie”, a explicat ministrul, care a adăugat că, potrivit ANPC, ar fi un milion – un milion şi jumătate de facturi greşite.

Cum se vor recupera sumele mai mari de 100 de lei plătite la factură

Popescu a menţionat că recuperarea sumelor plătite în plus se va face în termen de 5 zile prin cerere la furnizor dacă suma este de peste 100 de lei sau se va scădea din factură dacă este mai mică de 100 de lei.

„În momentul când se stornează facturile e clar că s-a dat o sumă în avans şi depinde de cât de mare este această sumă faţă de factura care va fi recalculată, dar, prin cerere la furnizor, trebuie să primească în termen de 5 zile, dacă suma e mai mare de 100 de lei, aşa cum a spus ANRE din procedură, şi dacă este sub 100 de lei se reduce din factură”, a indicat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, facturile vor fi reduse cu sume foarte mari în urma aplicării plafoanelor noi decise luni în şedinţa coaliţiei.

Ministrul Energiei: va fi o reducere foarte mare

„Lucrurile sunt foarte simple în urma procedurii de aseară. Practic, niciun român nu va plăti dacă va consuma mai mult de 500 de kWh că s-a mărit plaja de consum de la 300 la 500 de kWh, niciun român nu va plăti mai mult de 80 de bani pe kWh şi cei care consumă până în 500 de kWh vor plăti fix 68 de bani pe kWh. Deci, lucrurile sunt simple. Va fi o reducere foarte mare.

Nu veţi mai vedea facturi de genul cum aţi văzut la energie electrică şi la gaze naturale. Vorbim de 31 de bani la gaze naturale. Dacă consumă peste 1.500 în cele 5 luni de zile, deci vorbim şi de o creştere a consumului la gaze naturale de la 1.000 pe perioada de cinci luni de zile la 1.500 de metri cubi şi ajunge la cei care consumă la această plajă la 22 de bani pe kWh.

Deci vorbim de reduceri simţitoare ale facturii, acum fiecare cât consumă. (…) La gaze, practic se reduce preţul gazelor, va fi absolut pentru toată lumea care se încadrează în acea plajă de consum de 125 MW – 0,125 lei kWh”, a mai explicat Popescu.

Ministrul Energiei: Măsurile se aplică de la 1 februarie. Vedem dacă se pot face recalculări în spate

Aceste măsuri se aplică începând cu data de 1 februarie. „Evident, mărim plajele de consum de la 1.000 la 1.500 şi de la 300 la 500, discutăm cu Ministerul Justiţiei să vedem dacă se pot face şi recalculări în spate. (…)

Noi am considerat faptul că, atunci când dăm ordonanţa în cursul lunii ianuarie practic, şi vorbim de ordonanţa care va fi aprobată săptămâna viitoare, aceasta cu modificările, până la 30 iunie se fac regularizările la tot consumul în această perioadă, putem discuta, inclusiv în luna ianuarie, poate de ce nu, dacă Ministerul Justiţiei ne permite să discutăm şi de plajă de consum şi pentru noiembrie şi decembrie”, a afirmat ministrul.

„În toată această perioadă vom face o evaluare şi vedem ce măsuri vor fi luate de la 1 aprilie”, a transmis el, citat de Agerpres.

Vicepreședintele Comisiei Economice de la Senat: ”va fi o reducere semnificativă, cel puțin la jumătate”.

O scădere semnificativă a facturilor la utilități, la gaze și energie anunță și Social-democratul Daniel Zamfir, vicepreședintele Comisiei Economice.

”Noile măsuri legate de facturile la energie electrică și gaze că ”vor avea ca prim efect scăderea considerabilă a facturilor, atât la energie electrică, cât și la gaze naturale.

De asemenea, pentru cei care au primit facturi greșite, fără acea compensație, aceste facturi vor fi stornate, nu va exista nici o debranșare.

Aceste noi măsuri convenite în coaliție în mod categoric vor reduce semnificativ prețurile la factura de curent electric și gaze și vor beneficia practic cam 90% atât din populație, consumatori casnici, cât și agenți economici și instituții de stat” a spus Senatorul Daniel Zamfir, potrivit DCNews.ro

Întrebat cu cât ar putea să scadă facturile la energie și gaze în urma noilor măsuri, senatorul PSD a răspuns: ”Calculele pe care vi le-a prezentat primul-ministru vor fi în ședință de Guvern stabilite. În mod categoric, va fi o reducere semnificativă, cel puțin la jumătate, ca să trecem de această iarnă”.

”Este absurd să compensezi cu 20% o factură care a crescut cu 500%”

Despre, plafonarea prețurilor la energie, Daniel Zamfir spune: ”N-aș mai vrea să invoc neapărat trecutul, deși este unul recent. Noi, cei de la PSD, la momentul adoptării acelei legi, eram în Opoziție.

Am susținut foarte tare ideea plafonării prețurilor energiei electrice și gazelor, am avut chiar proiect de lege în acest sens, a fost respins de coaliția de dreapta de atunci, s-a mers pe această variantă a compensării, care până la urmă s-a dovedit a fi una ineficientă.

Daniel Zamfir: ”Ministrul Popescu este depășit de situație”

Noi am insistat încă de când am intrat la guvernare că lucrul ăsta nu poate funcționa. Este absurd să compensezi cu 20% o factură care a crescut cu 500%. Asta a fost ideea ministrului Popescu, care din punctul meu de vedere e depășit de situație.”

Pe de altă, românii care nu mai suportă dezastrul de pe piața energiei caută alte variante în locul gazului și energiei electrice. Sunt români care deja de mulți ani trăiesc fără a legați la rețelele publice de utilități. Și nu trăiesc ca-n Evul Mediu, ci conform cu noile ambiții ale Comisiei Europene, ”verde”.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Românii din Italia vor putea conduce din nou mașinile înmatriculate acasă. Legea a fost contestată de Curtea de Justiție a UE

Publicat

Italia va trebui să schimbe legea prin care rezidenții care din această țară membră UE sunt obligați ca în termen de 60 de zile să își schimbe numerele la mașinile înmatriculate în țările de unde provin. Astfel românii vor putea conduce din nou, în Italia, mașinile înmatriculate acasă.

Din 2018, modificările Codului rutier din Italia au afectat zeci de mii de români care dețineau autoturisme înmatriculate în România.  Regulile rutiere în vigoare interzic persoanelor care au rezidența în Italia să circule mai mult de 60 de zile cu un vehicul înmatriculat în străinătate.

Legea prin care se interzice rezidenților din Italia dreptul de a conduce mașini înmatriculate în alte state  a fost contestată de  Curtea de Justiție a UE, informează G4media.ro .

Cazul care a răsturnat legea care a afectat sute de mii de străini în Italia

Curtea de Justiție a Uniunii Europene le-a dat dreptate unor cetățeni slovaci, după ce mașina în care se aflau a fost confiscată de poliția italiană, invocându-se faptul că șoferul avea rezidență în Italia de mai mult de 6 luni, iar automobilul pe care îl conducea era înmatriculat în alt stat decât cel italian.

Mașina era înregistrată pe numele pasagerului, cetățean care nu era rezident în Italia, se specifică în dosarul înaintat Curții de Justiției, însă acest detaliu nu i-a înduplecat pe polițiști care au aplicat exact litera legii.

Acest caz va putea conduce la o modificare a legislației rutiere italiene care interzice dreptul rezidenților de a conduce autoturisme înmatriculate în alte state, inclusiv din Uniunea Europeană, anunță presa italiană.

Motivele introducerii legii prin care străini trebuie să își înmatriculeze mașinile în Italia

Interdicția de a conduce în Italia cu numere de înmatriculare străine pentru rezidenți a fost introdusă în lege de fostul ministru de interne italian, Matteo Salvini.

Motivele introducerii legii au fost legate de taxe, se evitau, în lipsa acestei legi, taxele locale de înmatriculare, eventuale impozite, iar firmele de asigurare erau văduvite de posibile noi contracte, care erau realizate în țările în care erau înmatriculate mașinile.

În plus, s-a justificat și prin faptul că aceste autoturisme nu apar în bazele de date italiene, în cazul comiterii unor infracțiuni.

Modificările din Codul Rutier au afectat zeci de mii de români din Italia

Decizia i-a afectat cel mai tare pe români, minoritatea cu cei mai mulți reprezentanți în Italia. În scurt timp, sute de mașini au fost confiscate, iar proprietarii aveau termen de 180 de zile pentru a-și înmatricula mașina în peninsulă. Pe lângă asta, au primit amenzi de la 712,00 € la 2.848,00 €.

Aceste reguli i-au lăsat pe mulți români fără mașini, deoarece în multe cazuri nu s-a putut face înregistrarea în 60 de zile.

Modificările aduse articolului 93 din Codul Rutier interzic persoanelor care au rezidența în Italia de mai mult de șaizeci de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate.

Sunt exceptate de la această interdicție anumite cazuri de concesiune în leasing, închiriere sau în comodat, pentru care vă rugăm să faceți referire la textul integral al legii.

– Pentru cazurile de încălcare a interdicției de circulație a vehiculului înmatriculat în străinătate, amenzile administrative variază între 712 și 2.848 euro. Autoritatea Rutieră italiană (Ufficio Motorizzazione Civile) dispune interdicția de circulație pentru vehiculul în cauză, care este sechestrat.

În cazul în care, după 180 de zile de la data infracțiunii, nu au fost îndeplinite formalitățile pentru înmatricularea vehiculului în Italia, vehiculul este confiscat.

Decizia Curții Europene de Justiție:

”Articolul 63 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru care interzice oricărei persoane care și‑a stabilit reședința în acest stat membru de mai mult de 60 de zile să circule în acest stat cu un autovehicul înmatriculat într‑un alt stat membru, oricare ar fi persoana pe al cărei nume este înmatriculat acest vehicul, fără a se ține seama de durata de utilizare a vehiculului respectiv în primul stat membru și fără ca persoana vizată să poată invoca un drept la exonerare atunci când vehiculul nu este nici destinat a fi utilizat cu titlu permanent în principal în primul stat membru, nici nu este utilizat, în fapt, în acest mod.

Ziarul italian Il Quotidiano del Lazio notează că decizia Curții Europene de Justiție va conduce la schimbarea legislației italiene, deoarece legile europene primează în fața celor naționale.

”Aceste reguli i-au pus în genunchi pe mulți cetățeni, în special români, care au fost deposedați de vehicule, care au fost sechestrate pentru că dețin plăcuță de înmatriculare străină, pe motiv că  un cetățean străin cu domiciliul în Italia de mai mult de șaizeci de zile nu poate conduce un vehicul cu o plăcuță de înmatriculare străină .

Au fost cazuri în care soțului străin, cu domiciliul în Italia, i-a fost sechestrată mașina soției care avea cu reședința în străinătate și care venise în Italia să-l vadă și care i-a dat soțului ei să-i conducă autoturismul. ” scrie Il Quotidiano del Lazio.

Instanța italiană obligată să modifice articolul din Codul Rutier

”Instanța din Latina va fi chemată în următoarele ședințe din februarie și martie să modifice, în virtutea mecanismului de primat al sistemului UE, art. 93, alin. 1 bis, din Codul rutier, care interzice oricui și-a stabilit domiciliul în Italia de peste 60 de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate.

Aceasta, întrucât legea locală este incompatibilă cu principiul comunitar al liberei circulații a capitalurilor și are un caracter cedabil. Prin urmare, se dă din nou undă verde pentru circulația vehiculelor cu numere străine în Italia, de către rezidenții în Italia de peste 60 de zile, neexistând obligația de a înmatricula aceste vehicule în Italia”, scrie ziarul italian.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

surse: G4Media, curia.europa.eu, l Quotidiano del Lazio

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vremea se va răci și mai mult de vineri. Directorul ANM: Vor fi temperaturi și de minus 18 grade Celsius

Publicat

Meteorologii anunță că până în 23 ianuarie 2022  va fi o perioadă cu zile friguroase. Până pe 23 ianuarie, vor fi și precipitații, dar nu foarte importante din punct de vedere cantitativ.

Vor fi alternanțe de zile reci și altele cu temperaturi ușor mai mari față de normalul perioadei. În această săptămână va fi mai frig, cu unele excepții în sudul și estul țării. De săptămâna viitoare, vor fi temperaturi mai apropiate de cele obișnuite ale sezonului.

Directorul ANM, Elena Mateescu anunță că ”Din punct de vedere termic, până vineri o să observăm o vreme apropiată de normalul termic al perioadei din calendar, cu minime mai coborâte în zonele depresionare din estul Transilvaniei, între -15 până spre -3, în zona litoralului, maxime -4 până la cel mult 5-6 grade Celsius, miercuri.”

Vremea se va răci de vineri, iar temperaturile vor ajunge chiar și la -18 grade

De vineri, din nou, o vreme în răcire, cu valori care, în partea de vest, centru, nord a țării, la nivelul maximelor vor fi preponderent -5 grade Celsius, minimele pe parcursul sfârșitului de săptămână, posibil -15, chiar -18 grade în zonele depresionare”, a anunţat Elena Mateescu.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

OMS: Nu există în acest moment nicio dovadă că adolescenţii sănătoşi sau copiii sănătoşi au nevoie de boostere

Publicat

Nu există în prezent nicio dovadă că adolescenţii şi copiii sănătoşi au nevoie de doze booster de vaccin împotriva COVID-19, a declarat marţi coordonatoarea ştiinţifică a OMS, Soumya Swaminathan, potrivit Reuters.

Vorbind într-un briefing de presă, coordonatoarea ştiinţifică a afirmat că, deşi pare să existe, în timp, o reducere a imunităţii conferite de vaccin în cazul variantei Omicron înalt transmisibile, sunt necesare mai multe cercetări pentru a se stabili ce persoane au nevoie de doze booster, transmite agerpres.ro

‘Nu există în acest moment nicio dovadă că adolescenţii sănătoşi sau copiii sănătoşi au nevoie de boostere. Absolut nicio dovadă’, a afirmat ea.

Israelul a început să le ofere doze booster copiilor începând de la vârsta de 12 ani, iar Administraţia pentru alimente şi medicamente a Statelor Unite (FDA) a autorizat în această lună administrarea unei a treia doze de vaccin Pfizer/BioNTech copiilor între 12 şi 15 ani.

Şi Germania a recomandat săptămâna trecută ca toţi copiii între 12 şi 17 ani să primească o doză booster. Ungaria a luat acceaşi decizie.

Soumya Swaminathan a anunţat marţi că grupul tehnic consultativ al OMS se va întâlni în cursul săptămânii pentru a lua în discuţie tocmai cum statele ar trebui să ia în considerare oferirea de doze booster populaţiilor lor.

‘Scopul este de a-i proteja pe cei mai vulnerabili, pe cei cu cel mai mare risc de boală severă şi de deces. Aceştia sunt populaţiile noastre vârstnice, persoanele imunocompromise şi cu boli subiacente, dar şi personalul medical’, a explicat ea.

sursă: agerpres.ro.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate