Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Condiţiile pentru funcţionarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată, la nivel local, aprobate de Guvern. Servicii pentru persoane din grupuri vulnerabile


Publicat

asistenta medicalaGuvernul a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede înfiinţarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată. Acestea vor funcţiona pe baza unor hotărâri ale consiliilor locale şi vor avea angajaţi asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari care vor identifica şi acorda servicii medicale persoanelor și grupurilor vulnerabile.

Asistența medicală comunitară va funcţiona la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, prin înființarea acestor centre. Obiectivul este îmbunătățirea accesului populației și în special a grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivel comunitar cu serviciile sociale și educaționale, prevede proiectul de lege.

De asigurarea acestor servicii se vor ocupa autoritățile administrației publice locale, iar personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară va lucra în colaborare cu personalul din domeniul serviciilor sociale de la nivelul comunității, din cadrul serviciului public de asistență socială, cu personalul centrului comunitar integrat, cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii de profil.

Obiectivele asistenței medicale comunitare:

– identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor medico-sociale ale comunității și în special ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

– facilitarea accesului populației, în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate, sociale și educaționale;

– promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, inclusiv prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate;

– participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate publică adaptate nevoilor comunității în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

– furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale.

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare:

– identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea /determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

– desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate (stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate) și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

– furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

– participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controalele medicale profilactice;

– semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

– identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor și gravidelor în scopul obtinerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

– supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

– identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și lăuzelor;

– identificarea și informarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social despre serviciile de planificare familială și contracepție precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

– monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor (copii, adulți , vârstnici) din evidența specială (tuberculoza, HIV/SIDA, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și/sau evidențe speciale);

– efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

– consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale;

– furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale;

– direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale, sociale sau educaționale și monitorizarea accesului acestora; derularea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie și personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

– identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare;

– colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile nonguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

– alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile;

– întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei.

Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv roma.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

– nivel economic sub pragul sărăciei;

– șomaj;

– nivel de educație scăzut;

– dizabilitate;

– boli cronice;

– boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

– graviditate;

– vârsta a treia;

– vârstă sub 18 ani;

– fac parte din familii monoparentale;

– risc de excluziune socială;

– populaţia vulnerabilă din punct de vedere medical sau social din comunități roma;

– alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusa riscului de a suferi afectări ale stării de sănătate prin acțiunea unor determinanți biologici, de mediu fizic, social și economic, comportamentali sau care țin de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilității crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce țin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situații fiziologice, se arată în proiect.

Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se poate face prin:

– serviciul public de asistență socială;

– compartimentul de asistență medicală comunitară din cadrul autorităților administrației publice locale;

– centre comunitare integrate înființate prin hotărâre a autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale;

– aparatul de specialitate al primarului.

Serviciile și activitățile de asistență medicală vor fi îndeplinite de asistenți medicali comunitari şi mediatori sanitari, în funcție de specificul comunității. Vor fi încadraţi ca personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar se stabilesc în conformitate cu Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru funcția de asistent medical, pe nivel de studii.

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc pentru funcția de instructor de educație.

Aceştia funcționează la nivelul unităților administrativ-teritoriale, având statutul de salariat, în cadrul serviciului public de asistență socială înființat în cadrul compartimentului de asistență medicală comunitară sau în aparatul de specialitate al primarului.

În funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților, privind furnizarea integrată de servicii medico-socio-educaționale, în subordinea autorităților administrației publice locale se pot înființa centre comunitare integrate, ca entități cu sau fără personalitate juridică, finanțate integral din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale, se mai arată în proiectul de lege.

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor bugetare aprobate și a normativului privind personalul din unitățile de asistență medico-socială şi personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Autoritățile administrației publice locale pot contribui din surse proprii la finanțarea cheltuielilor de personal și pot angaja și alte categorii de personal care furnizează servicii medicale, sociale sau educaționale, cu asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din surse proprii și cu încadrarea în bugetul aprobat.

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării activității de asistență medicală comunitară.

Asistența medicală comunitară este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul Sănătății prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în componența cărora se vor organiza compartimente de specialitate cu acest scop.

În prezent, Ministerul Sănătății asigură finanțarea a peste 1350 de asistenți medicali comunitari și peste 450 de mediatori sanitari.

Pentru anul 2016 fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătății pentru asistența medicală comunitară sunt de 62 milioane de lei. De asemenea, pentru anul 2016 au fost aprobate suplimentar 181 de posturi noi de asistent medical comunitar și 19 posturi noi de mediator sanitar, iar posturile sunt în procedură de ocupare.

Prin proiectul „Întărirea Rețelei Naționale de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome” (mai 2015-august 2016), finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian, s-au înființat 45 de centre comunitare în 6 județe (Giurgiu, Călărași, Dolj, Gorj, Neamț și Botoșani), iar prin Mecanismul Fiananciar Elvețian, Ministerul Sănătății implementează un proiect la nivelul a 3 județe (Botoșani, Sălaj, Tulcea), prin care vor fi înființate 7 centre comunitare integrate.

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și măsurile întreprinse în asigurarea serviciilor medico-sociale vor fi corelate cu Strategiile naționale cu impact asupra reducerii sărăciei și promovării incluziunii sociale.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

OFICIAL: 3218 infectări noi cu Sars-Cov-2 în România, din peste 22.000 de teste PCR. 1.089 de pacienți sunt la ATI

Publicat

3.218 de noi infectări cu Sars-Cov-2 au fost raportate oficial în România, sâmbătă. Infectările sunt raportate la un număr de peste 22.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. 66 de pacienți au decedat și alți 1089 sunt internați la Terapie Intensivă.

Până astăzi, 16 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.218 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Până astăzi, 17.164 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 15.01.2021 (10:00) – 16.01.2021 (10:00) au fost raportate 66 de decese (42 bărbați și 24 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Brăila, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.

60 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 6 pacienți decedați nu prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.485. Dintre acestea, 1.089 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.153.025 de teste RT-PCR și 39.691 de teste rapide antigenice.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.521 teste RT-PCR (12.134 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.387 la cerere) și 4.409 teste rapide antigenice.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 649 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 16 ianuarie a.c.

Pe teritoriul României, 36.526 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.425 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 59.762 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 85 de persoane.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: Lista localităților din care provin cele 68 de cazuri noi de Covid. Alba Iulia, a doua zi la incidența de scenariu roșu

Publicat

68 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 au fost identificate în ultimele 24 de ore în județul Alba. Cele mai multe sunt în mediul urban, 37. Alte 15 cazuri s-au înregisrat în mediul rural. În plus față de acestea, 16 infectări au fost identificate în focare mai vechi. 

Din cele 13.219 de persoane din județul Alba, confirmate oficial cu virusul de la începutul epidemiei, 12.000 de persoane s-au vindecat. De asemenea, au fost înregisrate 350 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate 422 de teste (319 la SJU si 103 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 148.841.

Incidența infectărilor la mia de locuitori a crescut la Alba Iulia față de ziua precedentă și a ajuns la 3,18 (față de 3,00 în ziua anterioară).

Acest lucru presupune reluarea unor restricții locale, inclusiv închiderea restaurantelor și cafenelelor, care acum funcționează la 30% din capacitatea de primire clienți la interior.

Deocamdată însă nu a fost luată această decizie. DSP monitorizează evoluția cazurilor și dacă, în termen de 72 de ore, vor fi alte creșteri, atunci se va lua în calcul trecerea la scenariul roșu.

Localitățile din Alba din care provin cazurile noi:

Mediul urban

Aiud 1

Alba Iulia 21

Blaj 4

Câmpeni 2

Cugir 5

Sebeș 2

Teiuș 1

Zlatna 1

Mediul rural

Bucium 1

Cergău 1

Daia Română 3

Ighiu 2

Meteș 1

Sâncel 2

Sântimbru 2

Sohodol 2

Vințu de Jos 1

Alte 16 cazuri provind din focare mai vechi, anunță DSP Alba.

Incidența la nivelul județului a ajuns la 2,01 la mie, mai mare în mediul urban (2,37) față de rural (1,45).

Incidența pe localități:

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Când pică Paştele ortodox și catolic în 2021. De ce se sărbătorește în zile diferite și cum se calculează data în fiecare an

Publicat

Slujba de Inviere Catedrala Alba Iulia

În 2021, Paștele ortodox va fi sărbătorit în data de 2 mai, când va fi o minivacanță de cinci zile. Paștele catolic va fi în 4 aprilie.

Vinerea Mare este și zi liberă pentru români. Astfel, românii vor avea, cu ocazia Paștelui, o minivacanță de cinci zile: vineri, 30 aprilie (Vinerea Mare), sâmbătă, 1 mai, duminică, 2 mai și luni, 3 mai (a doua zi de Paște).

Vezi și Zile libere 2021. Vor fi mai puține minivacanțe și zile libere în timpul săptămânii față de anul 2020

Paștele este sărbătoarea Învierii Domnului, dar și un prilej deosebit de a reuni familia.

Paștele ortodox și cel catolic s-au sărbătorit anul trecut la o săptămână distanță, iar în acest an decalajul este mai mare.

Calcularea datei la care creștinii sărbătoresc Paștele ține două fenomene naturale, unul cu dată fixă – echinocțiul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare – luna plină.

Vezi și Calendar Creștin Ortodox 2021: Toate sărbătorile religioase importante din noul an în Calendarul Bisericesc

Aceasta din urmă face ca data Paștelui să varieze în fiecare an. În plus, utilizarea a două calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici și ortodocși.

Biserica Catolică se raportează la echinocțiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian, pe stil vechi.

Floriile ortodoxe vor fi în 25 aprilie, iar Rusaliile ortodoxe se vor sărbători în 20 iunie.

Când pică Paștele ortodox în 2021 și în următorii ani:

Paştele ortodox 2021 – duminică, 2 mai

Paştele ortodox 2022 – duminică, 24 aprilie

Paştele ortodox 2023 – duminică, 16 aprilie

Paştele ortodox 2024 – duminică, 5 mai

Paştele ortodox 2025 – duminică, 20 aprilie

Paștele catolic în 2021 și în următorii ani:

Paştele catolic 2021 – duminică, 4 aprilie

Paştele catolic 2022 – duminica 17 aprilie

Paştele catolic 2023 – duminică 9 aprilie

Paştele catolic 2024 – duminică 31 martie

Paştele catolic 2025 – duminică 20 aprilie

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

WhatsApp amână cu trei luni aplicarea noilor condiții de utilizare. Zeci de milioane de utilizatori au renunțat la aplicație

Publicat

whatsapp

Aplicaţia de mesagerie online WhatsApp a decis să amâne cu trei luni intrarea în vigoare a noilor sale condiţii de utilizare, încercând astfel să îşi liniştească utilizatorii în legătură cu protejarea datelor lor personale, informează AFP.

Vom amâna data la care utilizatorii vor trebui să citească şi să accepte condiţiile de utilizare„, au anunţat vineri reprezentanţii aplicaţiei WhatsApp într-un articol publicat pe blogul ei oficial.

Modificările, care ar fi trebuit să intre în vigoare pe 8 februarie, vor deveni efective începând din data de 15 mai.

Săptămâna trecută, WhatsApp a cerut celor aproximativ 2 miliarde de utilizatori ai săi să accepte noile condiţii de utilizare, care permit aplicaţiei să partajeze datele personale ale clienţilor cu compania ei mamă, Facebook. În caz de refuz, utilizatorii WhatsApp erau informaţi că nu vor mai putea să îşi acceseze conturile începând din 8 februarie.

La o scară mult mai redusă, migrația se întâmplă și în România scrie G4Media.ro. Potrivit unui instrument de analiză a aplicațiilor, disponibil online, Signal a fost pe locul 27 în ceea ce privește toate aplicațiile descărcate la noi, iar Telegram pe 12, potrivit datelor din 11 ianuarie. Cele două aplicații au câștigat foarte mult și la capitolul ”popularitate” unde ratingul lor a ajuns aproape de maxim.

WhatsApp explică ce înseamnă noua actualizare

Acea decizie a fost interpretată de numeroşi critici drept o tentativă a aplicaţiei de a partaja mai multe date personale ale utilizatorilor WhatsApp cu compania-mamă, Facebook, care a cumpărat WhatsApp în 2014.

Vineri, WhatsApp a ţinut să îi asigure pe utilizatori că noua actualizare „nu întăreşte capacitatea noastră de a partaja datele personale cu Facebook”, ci are scopul de a ajuta companiile să comunice mai bine cu clienţii lor prin intermediul acestei platforme.

Aplicaţia doreşte mai ales să permită companiilor de publicitate să îşi vândă produsele direct pe WhatsApp, aşa cum se întâmplă deja în India, cea mai mare piaţă a companiei californiene, cu 400 de milioane de utilizatori.

Conversaţiile purtate pe WhatsApp vor continua să fie protejate folosind principiul de criptare „end-to-end” şi nici Facebook, nici WhatsApp nu vor avea posibilitatea de a vedea aceste mesaje private, au transmis reprezentanţii aplicaţiei, citați de Agerpres.

Anunţul de săptămâna trecută a provocat panică şi un val de revoltă în rândul multor utilizatori, care s-au declarat alarmaţi din cauza renunţării la valorile fondatoare ale WhatsApp.

WhatsApp a încercat să îi liniştească pe utilizatorii săi, îngrijoraţi de ideea că această aplicaţie de mesagerie online va partaja mai multe date personale cu compania ei mamă, Facebook, după ce noile condiţii de utilizare a acestui serviciu, publicate săptămâna trecută, au stârnit un val de panică în rândul persoanelor care folosesc WhatsApp şi înscrieri record pe platformele concurente Signal şi Telegram, informează AFP.

„Cu toate aceste zvonuri care circulă, vrem să răspundem unora dintre cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit”, au transmis administratorii aplicaţiei WhatsApp pe site-ul acesteia, în rubrica „Securitate şi confidenţialitate”.

„Vrem să spunem cât se poate de clar că acea actualizare nu afectează în niciun fel confidenţialitatea mesajelor schimbate cu prietenii voştri şi cu familiile voastre”, precizează acelaşi text.

Joi, WhatsApp a cerut celor aproximativ 2 miliarde de utilizatori ai săi să accepte noile condiţii de utilizare, care permit aplicaţiei să partajeze datele personale ale clienţilor cu compania ei mamă, Facebook. În caz de refuz, utilizatorii WhatsApp nu vor mai putea să îşi acceseze conturile începând din 8 februarie.

Modificările nu privesc decât conversaţiile viitoare ce vor fi purtate cu companii, afirmă reprezentanţii WhatsApp, care doresc să dea dovadă „de mai multă transparenţă” despre modul în care ei „recoltează şi utilizează datele personale ale utilizatorilor”.

Grupul Facebook Inc., care obţine profituri imense din publicitatea orientată distribuită pe reţelele de socializare Facebook şi Instagram, a început să obţină venituri şi din serviciile sale de mesagerie online, precum Messenger, permiţând companiilor de publicitate să îi contacteze pe clienţii săi, pentru a-şi vinde direct produsele, aşa cum se întâmplă deja în India, cea mai mare piaţă a companiei californiene, cu 400 de milioane de utilizatori.

WhatsApp a încercat să îi liniştească pe utilizatorii îngrijoraţi din această ţară din Asia de Sud, publicând în ziarele de miercuri un mesaj, pe prima pagină, cu următorul conţinut: „Respectarea vieţii voastre private este înscrisă în ADN-ul nostru”.

Telegram jubilează

Aplicaţia WhatsApp, cumpărată de Facebook în 2014, şi-a construit reputaţia bazându-se în special pe protejarea datelor private ale utilizatorilor săi. Actualizarea de joi a provocat însă un val de nemulţumire pe reţelele de socializare, un exemplu concludent în acest sens fiind cel al antreprenorului Elon Musk, CEO-ul companiilor SpaceX şi Tesla, care a distribuit pe contul său de Twitter un mesaj laconic: „Folosiţi Signal”.

„Există multă dezinformare despre condiţiile de utilizare a serviciului WhatsApp în acest moment”, a reacţionat marţi Adam Mosseri, directorul reţelei de socializare Instagram.

Această campanie de imagine soseşte însă puţin prea târziu, afirmă jurnaliştii de la AFP: serviciile de mesagerie securizată Signal şi Telegram beneficiază începând de joi de o creştere uriaşă de popularitate.

„În prima săptămână din ianuarie, Telegram a depăşit 500 de milioane de utilizatori activi pe lună. Apoi, cifrele au continuat să crească: 25 de milioane de utilizatori noi s-au alăturat Telegram în următoarele 72 de ore”, a declarat marţi fondatorul acestei mesagerii online, rusul Pavel Durov, pe contul său de Telegram.

„Este o creştere semnificativă în raport cu anul trecut”, a continuat el, explicând că Telegram a mai trecut de câteva ori prin valuri de „înscrieri subite” în timpul celor „şapte ani ai săi de experienţă în materie de protejare a vieţii private a utilizatorilor”. Dar, „de această dată, e ceva diferit”, a adăugat antreprenorul rus.

„Oamenii nu mai vor să îşi partajeze viaţa privată contra unor servicii gratuite. Ei nu mai vor să fie luaţi ostatici de către monopoluri tehnologice”, a adăugat miliardarul rus, în vârstă de 36 de ani.

Creată în 2013 de fraţii Pavel şi Nikolai Durov, creatorii foarte popularei reţele de socializare ruseşti VKontakte, aplicaţia Telegram a făcut o prioritate din securitatea datelor personale ale utilizatorilor şi refuză în general să colaboreze cu autorităţile, fapt care a expus-o în faţa unor tentative de blocare în anumite ţări, în special în Rusia.

Signal decolează

Signal şi Telegram figurează în fruntea descărcărilor de aplicaţii gratuite pe platformele Apple Store şi Google Play din mai multe ţări.

Pentru a-i cuceri şi mai mult pe noii săi utilizatori, Signal a publicat chiar şi un tutorial care îi ajută să importe mai uşor conversaţiile purtate pe grupurile create pe alte aplicaţii de mesagerie online.

Succesul a fost atât de mare, încât afluxul de noi conexiuni a provocat anumite probleme tehnice între joi şi vineri. „Codurile de verificare sunt în prezent întârziate (…) pentru că multe persoane noi încearcă să se înscrie pe Signal în perioada actuală”, au explicat reprezentanţii aplicaţiei.

Lansată în 2014, aplicaţia americană Signal este considerată de specialişti una dintre cele mai securizate aplicaţii de mesagerie online de pe piaţă, graţie în special capacităţii sale de criptare de tip „end-to-end”, ce permite securizarea tuturor tipurilor de conversaţii (mesaje, apeluri audio şi apeluri video) purtate între utilizatorii săi.

Platforma a încercat să calmeze „incendiul” provocat de anunţul de săptămâna trecută prin intermediul unei serii de anunţuri liniştitoare şi de campanii publicitare, dar serviciile concurente, precum Signal şi Telegram, au profitat de acea stare de confuzie şi descărcările lor din magazinele online au cunoscut creşteri spectaculoase.

surse: digi24.ro, Agerpres

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate