Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Condiţiile pentru funcţionarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată, la nivel local, aprobate de Guvern. Servicii pentru persoane din grupuri vulnerabile

Publicat

asistenta medicalaGuvernul a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede înfiinţarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată. Acestea vor funcţiona pe baza unor hotărâri ale consiliilor locale şi vor avea angajaţi asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari care vor identifica şi acorda servicii medicale persoanelor și grupurilor vulnerabile.

Asistența medicală comunitară va funcţiona la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, prin înființarea acestor centre. Obiectivul este îmbunătățirea accesului populației și în special a grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivel comunitar cu serviciile sociale și educaționale, prevede proiectul de lege.

De asigurarea acestor servicii se vor ocupa autoritățile administrației publice locale, iar personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară va lucra în colaborare cu personalul din domeniul serviciilor sociale de la nivelul comunității, din cadrul serviciului public de asistență socială, cu personalul centrului comunitar integrat, cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii de profil.

Obiectivele asistenței medicale comunitare:

– identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor medico-sociale ale comunității și în special ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

– facilitarea accesului populației, în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate, sociale și educaționale;

– promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, inclusiv prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate;

– participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate publică adaptate nevoilor comunității în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

– furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale.

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare:

– identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea /determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

– desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate (stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate) și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

– furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

– participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controalele medicale profilactice;

– semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

– identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor și gravidelor în scopul obtinerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

– supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

– identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și lăuzelor;

– identificarea și informarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social despre serviciile de planificare familială și contracepție precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

– monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor (copii, adulți , vârstnici) din evidența specială (tuberculoza, HIV/SIDA, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și/sau evidențe speciale);

– efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

– consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale;

– furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale;

– direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale, sociale sau educaționale și monitorizarea accesului acestora; derularea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie și personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

– identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare;

– colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile nonguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

– alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile;

– întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei.

Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv roma.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

– nivel economic sub pragul sărăciei;

– șomaj;

– nivel de educație scăzut;

– dizabilitate;

– boli cronice;

– boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

– graviditate;

– vârsta a treia;

– vârstă sub 18 ani;

– fac parte din familii monoparentale;

– risc de excluziune socială;

– populaţia vulnerabilă din punct de vedere medical sau social din comunități roma;

– alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusa riscului de a suferi afectări ale stării de sănătate prin acțiunea unor determinanți biologici, de mediu fizic, social și economic, comportamentali sau care țin de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilității crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce țin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situații fiziologice, se arată în proiect.

Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se poate face prin:

– serviciul public de asistență socială;

– compartimentul de asistență medicală comunitară din cadrul autorităților administrației publice locale;

– centre comunitare integrate înființate prin hotărâre a autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale;

– aparatul de specialitate al primarului.

Serviciile și activitățile de asistență medicală vor fi îndeplinite de asistenți medicali comunitari şi mediatori sanitari, în funcție de specificul comunității. Vor fi încadraţi ca personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar se stabilesc în conformitate cu Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru funcția de asistent medical, pe nivel de studii.

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc pentru funcția de instructor de educație.

Aceştia funcționează la nivelul unităților administrativ-teritoriale, având statutul de salariat, în cadrul serviciului public de asistență socială înființat în cadrul compartimentului de asistență medicală comunitară sau în aparatul de specialitate al primarului.

În funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților, privind furnizarea integrată de servicii medico-socio-educaționale, în subordinea autorităților administrației publice locale se pot înființa centre comunitare integrate, ca entități cu sau fără personalitate juridică, finanțate integral din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale, se mai arată în proiectul de lege.

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor bugetare aprobate și a normativului privind personalul din unitățile de asistență medico-socială şi personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Autoritățile administrației publice locale pot contribui din surse proprii la finanțarea cheltuielilor de personal și pot angaja și alte categorii de personal care furnizează servicii medicale, sociale sau educaționale, cu asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din surse proprii și cu încadrarea în bugetul aprobat.

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării activității de asistență medicală comunitară.

Asistența medicală comunitară este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul Sănătății prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în componența cărora se vor organiza compartimente de specialitate cu acest scop.

În prezent, Ministerul Sănătății asigură finanțarea a peste 1350 de asistenți medicali comunitari și peste 450 de mediatori sanitari.

Pentru anul 2016 fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătății pentru asistența medicală comunitară sunt de 62 milioane de lei. De asemenea, pentru anul 2016 au fost aprobate suplimentar 181 de posturi noi de asistent medical comunitar și 19 posturi noi de mediator sanitar, iar posturile sunt în procedură de ocupare.

Prin proiectul „Întărirea Rețelei Naționale de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome” (mai 2015-august 2016), finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian, s-au înființat 45 de centre comunitare în 6 județe (Giurgiu, Călărași, Dolj, Gorj, Neamț și Botoșani), iar prin Mecanismul Fiananciar Elvețian, Ministerul Sănătății implementează un proiect la nivelul a 3 județe (Botoșani, Sălaj, Tulcea), prin care vor fi înființate 7 centre comunitare integrate.

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și măsurile întreprinse în asigurarea serviciilor medico-sociale vor fi corelate cu Strategiile naționale cu impact asupra reducerii sărăciei și promovării incluziunii sociale.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax