Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

CREȘE 2022: Ce vor trebui să comunice educatorii, părinților cu copii la creșă. Noutățile din metodologia aprobată de Guvern

Publicat

Părinții vor trebui să fie informați de către educatori, în legătură cu copiii de la creșă, despre progresele, starea emoțională și dificultăți identificate în activitatea cu aceștia.

Este una dintre noutățile din metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.

Comunicarea se face în scris către părințiii/ reprezentanții legali ai copiilor sau prin orice mijloace de comunicare, semestrial sau ori de câte ori este necesar, cu avizul directorului/coordonatorului/șefului de centru de zi.

Datele care vor fi comunicate părinților sunt:

 • progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare
 • starea emoțională și afectivă a copiilor
 • dificultăți/deficiențe identificate
 • orice alte elemente care necesită luarea unor măsuri sau a căror cunoaștere de către părinți/ reprezentanți legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă, optimă a copiilor.

Progresele făcute de copii sunt înregistrate de către educator în caietul de observații și în Fișa de apreciere a progresului copilului înainte de intrarea în învățământul preșcolar. Educatorul va colabora activ cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la creșă. De asemenea, va derula programe de informare și formare a acestora, pentru a dezvolta competențele parentale, potrivit edupedu.ro.

Creșele vor trebui să coleboreze cu psihologi, mentori, metodiști de la inspectoratele școlare și alți specialiști, pentru evaluarea potențialului copilului și stimulării dezvoltării optime a acestuia.

Drepturi și obligații pentru părinți și creșe

Părinții/reprezentanții legali ai copilului au dreptul la:

 • consiliere și sprijin din partea personalului unității de educație timpurie antepreșcolară pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce privește educația copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum și pentru probleme de ordin medical și/sau social
 • primirea oricăror informații necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul le poate furniza, în funcție de evoluția copilului.

Obligațiile părinților/ reprezentanților legali ai copilului la creșă:

 • să comunice orice informații cu privire la starea de sănătate a copilului
 • să comunice informații necesare dezvoltării armonioase, optime a copilului
 • să achite contribuția lunară de întreținere/ contribuție de hrană, stabilită prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea părinților; părinții/ reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii sunt scutiți parțial sau integral de această taxă, ce va fi suportată din bugetul local; contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale și/sau cupoane sociale

Cabinet medical sau medic ori asistent în fiecare creșă

În fiecare creșă trebuie să existe un cabinet medical, cu un medic sau asistent medical, după caz.

În cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar se organizează și funcționează un cabinet medical deservit de un asistent medical și, după caz, de un medic

Acesta acordă, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc antepreșcolarilor, în limitele competențelor profesionale și dotărilor. De asemenea, examinează, tratează și supraveghează medical antepreșcolarii cu afecțiuni acute până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal/serviciul de ambulanță.

Asistentul medical efectuează, zilnic, triajul epidemiologic al copiilor și consemnează triajul într-un registru special destinat; depistează și izolează orice suspiciune/boală infecto-contagioasă, informând medicul despre aceasta.

Programul de funcționare a creșelor

Doar creșele cu program prelungit vor funcționa pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor școlare, perioadă în care se organizează activități educaționale recreative, potrivit metodologiei.

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară, indiferent de tipul de program al acestora își pot suspenda temporar activitatea, cu acordul inspectoratului școlar și cu informarea părinților, cel mult 30 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție.

În perioada vacanțelor școlare se poate restrânge activitatea unității de educație timpurie antepreșcolară, în funcție de situația cererilor primite din partea părinților, cu respectarea planificării concediilor de odihnă ale cadrelor didactice.

Tipurile de unități de educație timpurie antepreșcolară

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor, care stabileşte patru tipuri de unităţi/instituţii de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată săptămâna trecută de Guvern.

Documentul stabilește principiile de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie antepreșcolară, structura anului școlar pentru aceste unități, tipurile de servicii oferite, modalitatea de înscriere, transfer, scoatere din evidență a copiilor în/din unitățile de educație timpurie antepreșcolară, precum și conținutul educativ al activității de educație timpurie antepreșcolară, a comunicat Ministerul Educației.

De asemenea, reglementează modalitațile de asigurare a resursei umane, relația unităților de educație timpurie antepreșcolară cu părinții și comunitatea, monitorizarea activității și finanțarea acestor unități.

Potrivit metodologiei, serviciile de educație timpurie antepreșcolară desemnează servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari, pe timpul zilei, în 4 tipuri de unități/instituții de educație timpurie antepreșcolară:

 • creșe arondate unei unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit (creșa este un serviciu public sau privat cu misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani)
 • creșe arondate unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componență nivel preșcolar, inclusiv creșele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București
 • creșe nearondate unei unități de învățământ pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care devin unități de învățământ cu personalitate juridică și sunt coordonate metodologic de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
 • centre de zi cu grupe de antepreșcolari (centrele de zi nu au statut de unități de învățământ, ci fac parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, cu misiunea de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi).

Unitățile de educație antepreșcolară pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară private se organizează cu respectarea legislației în vigoare și a acelorași criterii, standarde și indicatori de performanță ce se aplică și unităților de învățământ publice. Acestea dispun de autonomie organizatorică și economico-financiară, în conformitate cu reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ particular și confesional.

Grupe de vârstă și tipuri de program

Activitatea de educație antepreșcolară se organizează pe grupe de vârstă și tipuri de program, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

Programul de funcționare urmărește acoperirea nevoilor copiilor și a părinților acestora și poate fi flexibil.

Tipurile de program ce pot fi practicate sunt program normal (5 ore pe zi) și program prelungit (10 ore pe zi). La nivelul aceleiași unități pot funcționa și grupe cu program normal și grupe cu program prelungit.

În unitățile de educație timpurie antepreșcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:

 • a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni)
 • b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni)
 • c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni).

Tipurile de servicii oferite de unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt:

 • servicii de educație timpurie, realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăți de adaptabilitate la mediul educațional, de învăţare sau pe remedierea eventualelor deficiențe în dezvoltare
 • servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor
 • servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului
 • servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de educație parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistenţă psihopedagogică oferite de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse sau servicii tip: centru de joacă, ludotecă etc.

Finanțarea creșelor

Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, mai puțin centrele de zi, se realizează din următoarele surse: bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, venituri proprii ale bugetelor locale, donații și sponsorizări, alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Finanțarea centrelor de zi se face din următoarele surse: venituri proprii ale bugetelor locale, donații și sponsorizări, respectiv alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Valorile și misiunea unității de educație timpurie anteprescolară, programul de funcționare, informațiile cu privire la categoriile de personal și atribuțiile acestora, drepturile și obligațiile părinților/reprezentanților legali vor fi aduse la cunoștința acestora de către conducerea unității, în momentul depunerii dosarului de înscriere, precum și la încheierea contractului educațional” se arată în informarea publicată de Ministerul Educaţiei.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax