Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

De MARŢI: Fermierii pot depune la APIA cererile unice de plată pentru anul 2016. LISTA documentelor şi condiţii de acordare a subvenţiilor


Publicat

apia

APIADe marți, 1 martie, fermierii vor putea depune la APIA cererile unice de plată pentru anul 2016. Persoanele care nu vor respecta termenul limită de depunere, respectiv 16 mai, vor fi penalizate pentru fiecare zi de întârziere. 

Potrivit Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale (MADR) nr. 249/2016, cererile unice de plată se vor depune în perioada 1 martie – 16 mai, la centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Persoanele care nu vor respecta termenul-limită vor putea depune cererile unice de plată şi după data de 16 mai, în 25 de zile calendaristice, adică până pe 10 iunie. Totuşi, pentru fiecare zi de întârziere, autorităţile vor scădea 1% din suma la care fermierii ar fi avut dreptul dacă ar fi depus documentele până pe 16 mai.

„Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol, şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol”, se arată în Ordinul MADR nr. 249/2016.

Anul acesta, autoritățile vor cere mai puţine documente fermierilor, atunci când aceştia vor fi nevoiţi să facă dovada utilizării terenului. Concret, fermierilor le va fi solicitată doar adeverinţa emisă de primărie, conform înscrisurilor din registrul agricol, și, după caz, contractele de închiriere/concesiune/arendă încheiate.

Faţă de anii anteriori, nu vor mai fi solicitate:

– copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare la Cap II b, Cap III și Cap XV a;

– copie a titlului de proprietate și, în lipsa acestuia, declarația pe propria răspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document;

– tabelul centralizator cu contracte (de arendare, închiriere, comodat, asociere în participațiune).

Potrivit noilor dispoziţii, eliberarea adeverinţei emise de primării, prin care fermierii fac dovada utilizării terenului, nu va fi condiţionată de plata taxelor şi impozitelor locale.

Se va depune o singură cerere, chiar dacă fermierii deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Lista documentelor necesare:

– copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ paşaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

– dovada deţinerii unui cont bancar activ;

– procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA

– dosar plic

Pentru dovada utilizării terenului:

– adeverinţa, conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere;

– copie conform cu originalul a contractului de închiriere/ concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;

– copie conform cu originalul a contractului de concesiune/ arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Totodată, potrivit documentului, producătorii agricoli care folosesc apă pentru irigaţii mai trebuie să prezinte, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la termenul-limită de depunere a acesteia, documentele doveditoare ale dreptului de folosire a apei pentru irigaţii. Concret, acestea sunt:

– autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”;

– calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii;

– contractul de irigaţii al organizaţiei încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.

Potrivit noilor dispoziţii, eliberarea adeverinţei emise de primării, prin care fermierii fac dovada utilizării terenului, nu va fi condiţionată de plata taxelor şi impozitelor locale.

Pentru dovada calităţii de fermier activ:

– fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică; după înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatației, în condițiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015 cu modificări și completări ulterioare, până la data limită de depunere a cererii unice de plată

– persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare

– persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înființare/ actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz;

– persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF.)

– persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC sau din ale căror acte de înființare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) prezintă la APIA:

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității;

b) jurnalul de venituri și cheltuieli;

c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice/ juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu întârziere (10 iunie 2016).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale arată că, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată se supun controalelor încrucișate preliminare. Deși este o măsură în plus pentru APIA, reprezintă o facilitate pentru fermieri, întrucât aceştia au dreptul să modifice cererea unică de plată, fără penalizări, măsură care duce la creșterea calității cererilor depuse și la posibilitatea corectării unor erori din cererile unice. Potrivit actului normativ publicat vineri, anul acesta, modificările cererilor unice de plată vor putea fi depuse la centrele APIA până la 31 mai, inclusiv, fără aplicarea unor penalităţi.

Potrivit unei informări recente a APIA, beneficiarii plăților sunt fermierii activi persoane fizice și/sau juridice care desfășoară activități agricole ca utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale.

„În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătură cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației”, explică reprezentanții APIA.

Eligibile la plată sunt exploatațiile care au o suprafața de cel puțin un hectar, fiind formate din parcele cu o suprafața de minimum 0,3 hectare. Pentru vii, livezi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole sau arbuști fructiferi, parcela trebuie să aibă o suprafața de cel puțin 0,1 ha și/sau (dacă este cazul) să dețină un număr minim de animale. Pentru sere și solarii, suprafața minimă trebuie să fie de 0,3 ha, cu o suprafața minimă a parcelelor de 0,1 ha.

Printre schemele de plată şi măsurile de sprijin/ajutor menţionate de APIA pentru 2016 se numără Schema de plată unică pe suprafaţă, Plata redistributivă, Plata pentru practici agricole beneficice pentru climă şi mediu, Plata pentru tinerii fermieri, Plata pentru micii fermieri şi Ajutoarele naţionale tranzitorii (cânepă şi in pentru fibră, sfeclă de zahar şi hamei, de exemplu).

Cererile unice de plată pot fi completate şi prin intermediul aplicaţiei IPA Online, la fel ca anul trecut.

surse: avocatnet.ro, agrointel.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Patru din zece români și-au redus consumul de carne. Câți spun că țin post. Studiu

Publicat

Patru din zece români spun că și-au redus consumul de carne în ultimele 12 luni, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post, potrivit unui studiu.

92% din consumatorii de carne consumă carne de două ori pe săptămâna, cel puţin. Cu toate acestea, nu sunt puţini nici cei care susţin că şi-au redus consumul de carne în ultimul an (39%).

“Dacă ne uităm în meniul consumat în ultimele 4 săptămâni, descoperim că tinerii de până în 24 de ani consumă în măsură mai mare decât celelalte categorii de vârstă mezeluri vegetale sau înlocuitori de carne – şi asta nu ca opţiune pentru a posti. Este posibil că acest lucru să ne semnalizeze un trend pe care producătorii de carne l-ar putea capitaliza pentru a nu pierde legătura, pe termen mediu şi lung, cu aceşti potenţiali consumatori”, declară Vasi Dragomir, Consumer & Shopper Insights Leader, NielsenIQ România.

Şi pentru că se apropie Postul Paştelui, tot din studiu aflăm că 36% din respondenţi susţin că ţin post din când în când, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post.

Vezi și POSTUL PAȘTELUI 2021: Când începe cel mai lung și aspru post din an. Interdicțiile perioadei și zilele cu dezlegare la pește

9 din 10 români cumpără carne cel puţin o dată pe săptămână.

Tinerii cumpără carne cu o frecvenţa mai mare comparativ cu cei mai în vârstă. La cea mai recentă achiziţie, 87% dintre cumpărătorii de carne declara că au cumpărat carne neprocesată în timp ce 36% au au optat pentru mezeluri. Diferenţa dintre cele două categorii de carne este mai vizibilă în rândul celor mai în vârstă (45-59 de ani).

91% dintre aceştia au optat pentru carne neprocesată la ultima cumpărătură, pe când doar 33% pentru mezeluri.

Preferinţele faţă de tipul de carne variază tot în funcţie de vârstă. Există o probabilitate mai mare ca cei tineri să cumpere carne din pui (79% din cumpărătorii de 18 – 24 de ani) în timp ce categoria celor mai în vârstă să aleagă mai des carne de porc (72% din cumpărătorii de 45-59 de ani).

În ceea ce priveşte capacitatea de a influenţa alegerea magazinului, carnea neprocesata este în top, 67% dintre cumpărători spunând că acest tip de carne a contat cel mai mult pentru alegerea magazinului unde să meargă la cumpărături.

Carnea gătită în casă este consumată cel mai des (75%) şi pare că ocupă un loc central în meniul zilnic al românilor. Originea locală inspiră calitate ridicată în categoria “food”, în general, şi în legătură cu carnea în special.

Studiul s-a desfăşurat online, în perioada octombrie- noiembrie 2020. Eşantionul cuprinde 1000 de respondenţi, utilizatori de internet, din mediul urban, cu vârstă cuprinsă între 18-59 de ani.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 81 de cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Publicat

În ultimele 24 de ore, în județul Alba au fost înregistrate 81 de cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 3 martie.

De la începutul pandemiei, 15.831 de persoane au fost confirmate pozitiv în județul Alba. Dintre acestea, 14412 de persoane au fost declarate vindecate. De asemenea s-au înregistrat 425 decese.

Marți, în Alba au fost prelucrat 744 probe (387 la SJU si 357 la DSP). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 172979.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (54 cazuri noi)

Alba Iulia – 25

Aiud – 10

Sebeș – 6

Blaj – 4

Cugir – 4

Ocna Mureș – 4

Câmpeni – 1

Rural (27 cazuri noi)

Ighiu – 3

Lunca Mureșului – 3

Mihalț – 3

Unirea – 3

Valea Lungă – 3

Șona – 2

Șugag – 2

Cricău – 1

Doștat – 1

Jidvei – 1

Pianu – 1

Rădești – 1

Sâncel – 1

Șibot – 1

Vințu de Jos – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (17 februarie – 2 martie) 2,35 (anterior 2,38).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 417 cazuri – 5,45 (anterior 5,58)

Teiuș – 18 cazuri – 2,48 (anterior 3,16)

Sebeș – 100 cazuri – 3,04 (anterior 3,34)

Aiud – 38 cazuri – 1,49 (anterior 1,46)

Cugir – 31 cazuri – 1,20 (anterior 1,28)

Ocna Mureș – 19 cazuri – 1,36 (anterior 1,14)

Blaj – 26 cazuri – 1,25 (anterior 1,30)

Abrud – 5 cazuri – 0,95 (anterior 0,95)

Câmpeni – 5 cazuri – 0,67 (anterior 0,54)

Baia de Arieș – 1 caz – 0,26 (anterior 0,52)

Zlatna – 3 cazuri – 0,38 (anterior 0,38)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 17 februarie – 2 martie – incidența cazurilor COVID-19

Șpring – 30 cazuri – 11,39 (anterior 11,39)

Mihalț – 23 cazuri – 7,02 (anterior 6,11)

Ponor – 4 cazuri – 5,86 (anterior 5,86)

Doștat – 4 cazuri – 3,91 (anterior 2,93)

Unirea – 15 cazuri – 3,04 (anterior 2,43)

Crăciunelu de Jos – 6 cazuri – 2,80 (anterior 2,80)

Lunca Mureșului – 7 cazuri – 2,71 (anterior 1,93)

Berghin – 5 cazuri – 2,61 (anterior 2,61)

Valea Lungă – 8 cazuri – 2,52 (anterior 1,58)

Pianu – 9 cazuri – 2,51 (anterior 2,23)

Cricău – 5 cazuri – 2,49 (anterior 2,49)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Livezile – 3 cazuri – 2,46 (anterior 2,46)

Ciugud – 8 cazuri – 2,45 (anterior 2,76)

Rădești – 3 cazuri – 2,30 (anterior 2,30)

Lopadea Nouă – 6 cazuri – 2,29 (anterior 2,29)

Șibot – 5 cazuri – 2,05 (anterior 2,05)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Apel al autorităților: Persoanele care nu pot ajunge să facă vaccinul, să anunțe. Nici o doză nu trebuie irosită

Publicat

Andrei Baciu, vicepreşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare, a declarat că dozele de vaccin sunt limitate și nu trebuie irosite. De aceea, persoanele care nu se pot prezenta la centrele de vaccinare când sunt programate, sunt rugate să anunțe acest lucru.

Potrivit procedurilor, dacă rămân doze de vaccin împotriva Covid-19 care nu sunt folosite, personalul din centrele de vaccinare trebuie să sune persoane programate în zilele următoare.

Prioritate trebuie să aibă, însă, persoanele vulnerabile, care sunt imunizate în etapa a II-a a campaniei de vaccinare, a declarat Andrei Baciu.

„Cred că în fiecare centru de vaccinare s-a întâmplat o astfel de situație. Știm ce trebuie să facem, apelăm pe cineva de-a doua zi. Nu vrem să aruncăm doze sub nicio formă”, a spus acesta.

Astfel, persoanele care nu se pot prezenta în ziua și la ora la care au fost programate la vaccinare pot suna la call center, la numărul 021.414.442. Acestea vor fi, de asemenea, reprogramate.

Sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Școala Gimnazială din Abrud va fi reabilitată și modernizată. Proiectul tehnic, lansat la licitație. LISTA lucrărilor propuse

Publicat

Corpul principal al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Abrud va fi reabilitat și modernizat. De asemenea, se propune construirea unei anexe și a unui depozit de lemn, dar și amenajarea unui teren de sport și a incintei. Primăria Abrud a lansat miercuri o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Primăria Abrud a lansat miercuri, 3 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de executie, verificarea tehnică de calitate și întocmire aviz, asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare clădire (corp principal Școala Gimnazială), desființare centrală termică, construire anexă și depozit de lemn, amenajare teren sport și incintă”.

Valoarea totală estimată este de 232.076,78 de lei, fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, se propun următoarele lucrări de bază: 

Reabilitare și modernizare corp principal – Școala Gimnazială

Se propune reabilitarea și modernizarea clădirii pentru crearea unui spațiu care să permită desfășurarea în condiții optime a activităților educaționale.

În acest scop se propun următoarele intervenții: reparații șarpantă și învelitoare; termosistem; intervenții la interiorul clădirii; intervenții la exteriorul clădirii.

  • înlocuirea elementelor din lemn deteriorate ale șarpantei și ignifugarea lor, înlocuirea învelitoarei, jgheaburilor și burlanelor, aplicarea de folie hidroizolantă peste noua astereală, înlocuirea șipcilor și contrașipcilor,
  • termoizolarea pereților exteriori cu vată bazaltică de 15 cm, termoizolarea soclului cu polistiren ignifugat de 5 cm,
  • refacerea finisajelor, pardoselilor, peretiilor interiori, refacere balustradă interior,

  • mascarea conductelor de instalații,
  • recompartimentarea zonei bibilioteci și refuncționalizarea laborator chimie în cabinet medical,
  • montare glaf la exteriorul ferestelor,
  • înlocuirea obiectelor sanitare, amenajare grup sanitar și refacere rampe de acces pentru persoane dizabilități,
  • realizarea de instalații cu rol de securitatea la incendiu,

Construire depozit lemne

Se propune realizarea unei clădiri pentru depozitarea necesarului de lemne cu regimul de înălțime P (pentru încălzirea spațiilor interioare din incinta și obținerea apei clade) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm. (zidaria portantă va fi realizată din cărămidă ecologică). Șarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Clădirea va fi prevăzută cu trotuar de gardă, cu panta spre exterior de 2 %.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) și tâmplărie PVC alb cu geam termopan.

Finisaje interioare: tencuieli driscuite, zugrăveli lavabile, ciment sclivisit.

Construire anexă (ct, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport)

Se propune realizarea unei anexe cu regimul de înălțime P (în care se va amplasa centrala termică, atelier, vestiare și depozit pentru terenul de sport) având un sistem constructiv mixt din cadre de beton armat și zidărie portantă de 25 cm.

Zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din cărămidă de 25 cm, 15 cm respectiv 12 cm. Şarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat și ignifugat și va sprijini pe placa de beton armat de peste parter, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică.

Construire teren sport acoperit

Se propune realizarea unui teren de sport acoperit, având o structură metalică (profile rectangulare din oțel) pe care este tensionată o pânză PVC cu inserție textilă, impermeabilă, de culoare gri, în vederea protejării terenului de intemperii (ploaie, zăpadă, vânt, soare, etc.), laterealele fiind închise cu perdea culisantă, pe o înălțime de 2 m. Pe toată suprafața terenului se va realiza o placă slab armată de beton, pe care va fi aplicat gazon sintetic.

Amenajare incintă (refacere împrejmuire, amenajare alei și zone verzi)

Se propune corectarea sistematizării verticale a terenului din incintă, pentru dirijarea apelor pluviale. Se va reface împrjmuirea incintei, având înălțimea de 1,20 m la limita de proprietate dinspre strada Cloșca, respectiv 2 m pe restul conturului incintei.

Gardul va fi realizat din stâlpi metalici și panouri din fier forjat. Aleile din incintă vor fi realizate cu dale de beton, montate în șapă de beton, prevăzute cu pante pentru direcționarea apelor pluviale.

Zonele verzi vor fi amenajate cu gazon de trafic intens.

Desființare centrală termică existentă

Clădirea în care este amplasata centrala termică este într-o stare avansată de degradare. Aceasta este propusă pentru desființare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate