Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Delegaţie germană la ADR: Sprijin pentru sistemul educațional din Regiunea Centru


Publicat

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a primit vizita unei delegații a Landului Brandenburg din Germania, partener tradițional al Regiunii Centru. La întâlnire au participat Andreas Kotzorek, reprezentând Camera de Comerț și Industrie din Cottbus, reprezentanta Landului Brandenburg în Regiunea Centru, dr. Birgit Schliewenz și Simion Crețu, director general ADR Centru. Reuniunea a urmărit concretizarea posibilităților de cooperare bilaterală în special în domeniul educațional, prin acreditări și schimburi de elevi, studenți și cadre didactice între cele două regiuni europene.

Vizita delegației germane a fost organizată de către Reprezentanța Landului Brandenburg în Regiunea Centru, cu sprijinul ADR Centru. În cadrul acestei vizite de trei zile, Andreas Kotzorek, din partea Camerei de Comerț și Industrie Cottbus, a avut întâlniri de lucru cu reprezentanții mediului universitar și al formării profesionale a tinerilor, atât la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba, cât și al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Vizita s-a finalizat cu o ședință de lucru la sediul ADR Centru, cu Simion Crețu, director general ADR Centru.

Tema principală a discuțiilor a vizat concretizarea unor acțiuni bilaterale în domeniul educațional, legate de sectorul energiilor regenerabile. Astfel, Andreas Kotzorek a menționat faptul că la Universitatea albaiuliană a discutat despre posibilitățile de colaborare ale acestei instituții de învățământ superior cu Universitatea din Cottbus, Landul Brandenburg – Germania.

Această colaborare în domeniul educațional va urmări acreditarea unor noi specializări tehnice la universitatea albaiuliană, dar și în alte centre universitare din Regiunea Centru, în domeniul producerii și utilizării energiei din surse regenerabile. Se vizează inclusiv crearea unor studii de masterat pe profil tehnic, cu aportul experților germani, la Universitatea din Alba Iulia.

Deoarece germanii pun mare accent pe pregătirea profesională, activitățile vor începe cu schimburi de elevi, studenți și cadre didactice, între unități școlare din Regiunea Centru și landul german, dar și între universitățile românești interesate și Universitatea din Cottbus. Sectorul energiilor regenerabile implică și o formare profesională a unor lucrători în domeniu, de aceea partea germană pune mare accent atât pe pregătirea inițială a elevilor, cât și pe formarea adulților, prin cursuri alternative. Încă din această toamnă este posibilă efectuării practicii de specializare a unor ucenici și studenți, la instituții de învățământ și agenți economici din Germania.

Referindu-se la stadiul în care această problematică este dezvoltată în Regiunea Centru, Simion Crețu a subliniat interesul ADR Centru, dar și al autorităților administrației publice locale, de a pregăti proiecte cu finanțare europeană care să atragă investiții semnificative în sectorul românesc al energiilor regenerabile. Astfel, în țara noastră avem nevoie de specialiști bine pregătiți și de know-how (cunoştinţe) în acest domeniu, în special în contextul viitoarei perioade de programare a fondurilor europene. Conform Strategiei Europa 2020, două dintre priorităţile către care se vor aloca fonduri sunt dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; dar și promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive.

În plus, regiunea Centru a implementat două importante proiecte regionale cu sprijinul partenerilor germani din Landul Brandenburg, care au legătură cu pregătirea tinerilor în domeniul producerii și utilizării resurselor de energie regenerabilă.

Primul dintre aceste proiecte, „RenERg EuReg” finanţat de către Comisia Europeană pentru întărirea capacităţii regiunilor Centru şi Brandenburg şi a actorilor regionali din domeniul energetic, de a planifica şi utiliza resursele regenerabile locale şi regionale ca o soluţie a dezvoltării economice durabile, s-a finalizat în anul 2010 prin realizarea unei analize a potenţialului surselor regenerabile de energie în regiunea noastră și a Strategiei Regiunii Centru privind utilizarea surselor regenerabile de energie.

Cel de-al doilea proiect, „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Centru”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a fost coordonat de Universitatea „1 Decembrie 1918”, în parteneriat cu ADR Centru și cu instituții de formare profesională din Germania și Franța. Acest proiect a dus la îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a membrilor CR și la realizarea unui Regulament de organizare și funcționare al acestui organism. Practic, acest proiect a pus bazele strategiei de acțiune la nivel regional în domeniul formării profesionale și a definirii programelor de studiu în domeniul învățământului profesional și tehnic.

„Datorită parteneriatului activ cu Landul Brandenburg, Regiunea Centru este printre primele din țară în care se constată o concentrare a interesului, atât din punct de vedere administrativ, cât și al clusterelor mai vechi sau mai recent formate, de a instrui tinerii în domeniul profesional. ADR Centru dorește să devină liantul în acest proces de dezvoltare a sistemului educațional regional, implicând structurile de afaceri sau asociațiile profesionale în formarea unor buni specialiști. Cererea și oferta în domeniul instruirii sunt încă disproporționate în regiunea noastră și mediul privat se implică prea puțin în identificarea exactă a necesităților de pregătire ale cetățenilor. În urma vizitei domnului Andreas Kotzorek dorim ca, în foarte scurt timp, cel puțin un grup de elevi să facă 2 luni de practică la firmele germane. Apoi trebuie să capacităm clusterele din Regiunea Centru – care activează în domeniile energiei regenerabile, al prelucrării lemnului, sau metalelor și al industriei alimentare – să devină platforme comune de comunicare și pregătire, astfel încât să formăm resurse umane la calificări de top. Astfel, firmele străine, investitorii, vor găsi atractivă regiunea noastră nu numai pentru resursele naturale, ci și pentru industrie, servicii și specialiști bine pregătiți. Atunci tinerii noștri nu vor mai fi nevoiți să plece, rata îmbătrânirii populației ar putea fi diminuată și vom crea condițiile creșterii bunăstării cetățenilor regiunii”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru, după încheierea întrevederii cu oaspeții germani.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

APIA: Cererile de plată pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri de vin se pot depune până pe 31 iulie. CONDIȚII

Publicat

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat faptul că, în intervalul 1 – 31 iulie, se depun cererile de plată pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin în perioada 2019-2020.

Acestea vor fi însoțite de următoarele documente:

a. copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b. copia poliței de asigurare;

c. document de identitate bancară.

Potrivit APIA, acordarea sprijinului pentru asigurarea recoltei plantaţiilor viticole este una din măsurile de piaţă ale noii organizări comune de piaţă a produselor vitivinicole menită să contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestari cu dăunatori.

Beneficiarii măsurii sunt producătorii, persoane fizice/juridice care asigură recolta plantațiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin.

Condiţiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească în vederea acordării sprijinului financiar se regăsesc la art. 2 din OMADR nr.1516/2018, astfel:

a. să exploateze o suprafață cultivată cu soiuri de viță-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1ha;

b. suprafața de viță-de-vie cu soiuri ce produc struguri pentru vin pentru care s-a încheiat polița de asigurare a recoltei să fie înscrisă în Registrul plantațiilor viticole;

c. să încheie cu un asigurător o poliță de asigurare a recoltei în care să fie menționate, cel puțin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafața aferentă, localizarea acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează parcela viticolă și valoarea primei de asigurare.

Plata sprijinului comunitar pentru campania viticolă respectivă se face în lei, reprezentand 80%, respectiv 50% , 60% (exercițiul financiar 2019-2020) din valoarea totală a primei de asigurare.

Vezi AICI Ghidul solicitantului – Asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE LICEU 2020: Începe completarea fișelor cu opțiuni pentru înscriere. Repartizarea computerizată, pe 10 iulie

Publicat

scrisoare

Completarea opţiunilor elevilor în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu începe joi, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei. Conform MEC, în intervalul 2 – 8 iulie, se vor completa opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţi şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea opţiunilor se poate face fie în unitatea de învăţământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

De asemenea, absolvenţii care doresc să participe la admitere într-un alt judeţ vor completa fişele de înscriere în aceeaşi perioadă, 2 – 8 iulie, fie la unitatea de învăţământ de provenienţă, fie vor transmite electronic opţiunile la unitatea de învăţământ absolvită sau, doar în situaţii excepţionale, la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe, potrivit procedurii MEC.

Citește și ADMITERE LICEU 2020: Cum se completează fișa de înscrieri, punct cu punct. Repere pentru elevi și părinți

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei.

Citește și ADMITERE LICEU 2020: GHIDUL candidatului în ALBA. Numărul de locuri pe specializări și ultimele medii de intrare de anul trecut

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

Pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune, potrivit ghidului de admitere.

Citește și ADMITERE LICEU 2020: Ierarhia mediilor din Alba, după rezultate la Evaluare Națională. LISTA specializărilor pentru înscrieri

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Potrivit calendarului privind admiterea în liceu, în perioada 2 – 6 iulie are loc introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere. În perioada 3 – 7 iulie se verifică de către părinţi şi candidaţi corectitudinea datelor din fişa listată de calculator, se corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată şi se listează fişele corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.

Pe 8 iulie are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/ al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.

Pe 10 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.

În perioada 13 – 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Parlamentul a decis: 15 octombrie devine „Ziua națională a comerțului electronic”

Publicat

plati online

Deputații au decis instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua naţională a comerţului electronic”. Autoritățile centrale și locale, dar și societatea civilă vor putea organiza manifestări sau acțiuni cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa acestui tip de comerţ.

Camera Deputaților a adoptat recent, în calitate de for decizional, un proiect de lege pentru instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua națională a comerțului electronic”.

Această zi poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi de către societatea civilă, împreună sau separate, prin organizarea şi/sau participarea la manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa comerţului electronic.

Potrivit unui amendament adoptat în comisiile de specialitate, autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda, în limita alocațiilor bugetare aprobate, fonduri din bugetele proprii, precum și suport logistic, pentru organizarea manifestărilor și acțiunilor.

sursa: legestart.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Daria Bunea, eleva din Alba cu autism, care a luat cu brio examenul de Evaluare Națională. Va studia la un liceu din Alba Iulia

Publicat

Daria Bunea are aproape 16 ani și de la 3 ani și 9 luni a fost diagnosticată cu autism. Acest lucru nu a împiedicat-o să învețe și să obțină un rezultat extraordinar la examenul de Evaluare Națională de anul acesta: 8,90 la Limba Română și 5,45 la Matematică. S-a situat pe locul al V-lea între elevii de la școlile din comuna în care locuiește, Pianu (județul Alba). 

Subiectele rezolvate de Daria sunt cele naționale, pe care le-au primit toți elevii din țară. Mama fetei, Mioara Bunea, spune că aceasta nu a primit meditații particulare, însă a fost foarte conștiincioasă. Nu a lipsit de la cursurile online și a încercat cu succes să țină pasul cu școala.

”A fost ajutată de fratele ei mai mic cu doi ani, la partea cu aplicațiile educaționale. Am lăsat-o să lucreze cât vrea ea, cum a simțit. A insistat însă să o ascult și s-a corectat singură când nu știa ceva… În ultima săptămână înainte de examen a muncit și s-a corectat singură după bareme” spune mama fetei.

Rezultatul a fost extraordinar și îi permite Dariei să meargă mai departe la liceu. Familia ia în calcul două variante: Colegiul ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, unde este posibil să poată intra pe baza mediei sau Seminarul Teologic ”Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, care are și locuri pentru elevi cu cerințe educaționale speciale (CES).

În timpul liber, Daria este pasionată de lectură și călătorii. Îi place să meargă peste tot cu familia ei, să descopere locuri și experiențe noi. ”Citește mult, își comandă cărți online. Îi place mult să mergem în deplasări, ea alege unde să mergem… Ne pregătim, facem împreună trasee, cel puțin o dată la două săptămâni”, spune mama ei.

Mioara Bunea este mândră de amândoi copiii ei. Spune că fratele mai mic al Dariei a protejat-o întotdeauna. ”La școală spunea: Daria este sora mea și este un pic sensibilă. Sunt mândră de ei” spune mama acestora.

În mica comunitate de la Pianu, fata a fost protejată și acceptată. A fost de mică la grădiniță și a crescut alături de colegii ei și asta a contat mult.

În orașele mai mari însă, probleme sunt și ele mai mari. Copiii sunt supuși de multe ori fenomenului de bullying și uneori sunt marginalizați de profesori. Alteori, sunt marginalizați chiar și de către familie.

Locurile la licee pentru elevii cu cerințe educaționale speciale aduc în discuție și aceste probleme, legate de acceptare și bullying.

În județ sunt 12 asemenea locuri pentru cei 26 de copiii cu CES. La nivel național însă, sunt județe unde ele nu există deloc. Este totuși un început, în condițiile în care aceste locuri au fost introduse pentru prima dată în acest an, grație insistenței și tenacității Anei Dragu, psiholog clinician și președintele Asociației Autism Europa Bistrița.

Ana Dragu a sesizat Consiliul pentru Combaterea Discriminării, instituție care a decis că acești elevi trebuie să aibă locuri speciale în licee, școli profesionale și universități, la admitere, pe modelul celor alocate romilor și copiilor din Republica Moldova.

”Anul trecut, fiul meu, diagnosticat la 2 ani cu tulburare din spectrul autist a susținut acest examen de capacitate neadaptat și demersul a fost traumatizant pentru întreaga familie, inclusiv pentru el, în ciuda mobilizării exemplare a școlii în care învață și care a făcut toate adaptările necesare și legal premise la acel moment din punct de vedere al formei examinării.

Pentru o notă minimă la matematică, deși el a dat admitere la liceul de muzică unde este realmente foarte talentat, a fost nevoie de meditații intensive timp de doi ani.

Pe lângă terapie, pe lângă pregătirea de specialitate (probele muzicale) – deloc ușoară. Așadar, da, demersul aparține Asociației Autism Europa – pe care o reprezint și Federației pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist din România, ONG-urilor din rețeaua ROTSA și tuturor părinților care de-a lungul timpului au susținut și solicitat public locuri speciale.

Și până acum elevii cu cerințe educative special intrau la liceu și școli profesionale, deoarece în România învățământul este obligatoriu 10 ani.

Intrau în funcție de pregătirea fiecăruia și de noroc, în funcție de repartiție, de ce locuri rămâneau libere, însă partea nedreaptă era că aveau obligația de a concura pe aceleași locuri cu elevii neurotipici.

Singura diferență acum este că ei candidează pe locuri separate, rezervate lor. Lucrurile așadar nu se vor schimba semjificativ însă va fi nevoie ca MECT să aloce personal de sprijin, așa cum de altfel ar fi trebuit să facă și până acum” a declarat Ana Dragu pentru Alba24.

Lista pe unități de învățământ a locurilor alocate pentru elevii cu CES în Alba, poate fi consultată aici.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate