Connect with us
Publicitate

AIUD

Din 15 mai, instanțele din Alba își reiau activitatea. Ce măsuri de protecție trebuie să respecte cei care participă la procese


Publicat

prefectura

Programul instanțelor de judecată din Alba revine la normal din data de 15 mai, după ieșirea din starea de urgență. Totuși, la fiecare instanță în parte, fie că este vorba despre Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba sau Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Câmpeni și Blaj, va exista un set de reguli pe care atât magistrații, parțile din dosar, dar și persoanele care participa la ședințele de judecată vor fi nevoite să le respecte.

Printre cele mai importante reguli este cea a purtării măștii de protecție pe toată durata actului de justiție, la care persoanele aflate în sediul instanței participă.

De asemenea, reprezentanții instanțelor din Alba pun accent pe folosirea aplicației dosarului electronic, mai ales pentru persoanele din alte județe sau localități.

Măsuri privind activitatea de judecată:

1. Activitatea de judecată la Judecătoria Alba Iulia se va relua începând cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu derogările prevăzute în prezenta hotărâre.

2. În temeiul art. 42 alin. 8 şi art. 43 alin. 3 din Decretul Preşedintelui României, completurile de judecată vor lua măsuri în perioada 15-25 mai 2020, în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept în perioada stării de urgenţă. În acest sens, fiecare grefier de şedinţă va întocmi un inventar al cauzelor suspendate de drept (pe complet) şi va proceda la prezentarea listei acestora preşedintelui completului respectiv.

3. Recomandă completurilor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele mai sus menţionate, în funcţie de urgenţa şi vechimea acestora, să aibă în vedere şi numărul de dosare aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, precum şi în luna iunie 2020, astfel încât să se păstreze un număr de cauze/ şedinţă care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de şedinţă şi a sediului instanţei.

4. În vederea evitării interacţiunii în sala de judecată dar şi pe Sala Paşilor Pierduţi din sediul instanţei, preşedinţii completelor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul.

Aceste intervale vor fi stabilite chiar şi pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există posibilitatea încunoştiinţării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită de grefier cu menţiunea orei urmând a fi afişată pe portalul Instanţei, dar şi în exteriorul instanţei, pe uşa de acces pentru public. În citaţie se va menţiona în mod expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai devreme cu 10 minute de ora stabilită.

5. Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:

– intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;

– înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise cel mai târziu cu o zi înaintea termenului de judecată, prin e-mail sau fax;

– posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, urmând a fi accesat site-ul www.tribunalulalba.ro, de unde poate fi descărcată cererea;

– mențiunea că prezenţa este obligatorie/ neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

6. Grefierii de şedinţă vor preda cu o zi înaintea şedinţei de judecată, cel târziu la ora 11:00, lista cauzelor cu orele menţionate, grefierului şef, care va lua măsurile necesare în vederea afişării listei pe portal, urmând ca după terminarea şedinţei aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării supraaglomerării portalului cu un număr mare de liste. Pe uşa de intrare în sediul instanţei, listele se vor afişa în dimineaţa şedinţei, prin grija grefierului de şedinţă.

7. Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet. Fiecare preşedinte de complet va decide cu privire la modalitatea de studiere a dosarelor completului respectiv.

8. Strigarea cauzelor pentru amânarea fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. 5 teza 1 din ROI nu sunt aplicabile.

9. După data de 15 mai 2020, se va relua procedura prealabilă – în materie non-penală, respectiv faza de cameră preliminară – în materie penală, în cauzele în care aceste proceduri au fost suspendate pe perioada stării de urgenţă.

10. Se recomandă ca în dosarele penale cu arestaţi preventiv în cauză sau în alte cauze, să fie utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi a principiilor care guvernează procesul penal. Înainte de fixarea termenului de judecată şi a intervalului orar pentru dezbaterea cauzei, preşedintele completului de judecată va contacta administraţia locului de deţinere în vederea stabilirii, de comun acord, a datei la care este posibilă audierea, a intervalului orar liber şi a duratei estimate a acestei audieri. Completul de judecată va respecta data, ora şi durata estimată a audierii. Nerespectarea duratei estimate a audierii atrage întreruperea videoconferinţei doar în ipoteza în care este programată o altă videoconferinţă după ora estimată. În cauzele non-penale, dacă este posibil, preşedintele completului de judecată poate dispune măsurile necesare pentru defăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

Măsuri privind relaţia cu publicul:

1. Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zite înainte. Programarea se va face la numărul de telefon 0258811327, număr care va fi afişat pe portal dar şi în locuri vizibile, în incinta instanţei. Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numărului de telefon afişat se vor adresa în acest sens la adresa de e-mail jud-alba@just.ro, urmând ca doamna grefier Vinţan Laura să efectueze demersurile necesare în vederea programării pentru studiu şi a informării persoanei în acest sens, prin e-mail. Dovezile în acest sens vor fi imprimate şi păstrate într-o mapă de către doamna grefier.

2. Având în vedere spaţiul subdimensionat al serviciului Arhivă din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, dar şi aprobarea conducerii Tribunalului Alba, consultarea dosarelor instanţei se va face la biroul amenajat în acest sens al Tribunalului Alba (Arhivă – etaj II, conform programării prestabilite).

3. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/ reprezentanţilor/ avocaţilor/ experţilor, pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 30 min./ persoană. De asemenea, se recomandă studierea dosarelor instanţei prin intermediul aplicaţiei “Dosarul Electronic”.

4. Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau comunicate prin email/fax, în măsura în care se indică datele necesare. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierulşef al instanţei şi vor fi eliberate în zilele de joi, în intervalul orar 10:30 – 12:30. Cererile de acest gen se recomandă să fie expediate prin fax, e-mail, etc, şi să se evite, pe cât posibil, depunerea lor personal la instanţă.

5. Recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei, să nu depună corespondenţa personal la instanţă, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări.

Totodată, recomandă părţilor şi participanţi la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei să nu depună înscrisurile de care înţeleg să se folosească în probaţiune, direct în sala de judecată, la termenul fixat pentru judecarea cauzei, ci să le comunice prin fax/email, etc, cel mai târziu cu o zi înainte de termenul de judecată stabilitc şi, de asemenea, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail).

Alte măsuri organizatorice:

1. Este obligatorie purtarea de către personalul instanţei a măştilor de protecţie facială, care să acopere integral nasul şi gura, precum şi a mănuşilor şi se recomandă personalului instanţei purtarea de viziere, pentru protejarea căilor respiratorii şi a ochilor, pe perioada programului de lucru.

2. Atenţionează justiţiabilii şi avocaţii ca, la intrarea în sediul instanţei, în interiorul sălii de judecată, dar şi la compartimentele Arhivă/ Registratură, să procedeze la dezinfectarea mâinilor şi îi încurajează să folosească aplicaţia “Dosarul electronic”. De asemenea, încurajează părţile/ participanţii la proces să formuleze cereri de judecare în lipsă, cu excepţia cazului în care prezenţa personală este obligatorie, iar în eventualitatea în care părţile/ participanţii la proces au avocat ales, se recomandă ca în sală să se prezinte doar avocatul. La fel se va proceda şi în cazul studierii dosarelor.

3. Grefierii de şedinţă/ arhivari/ registratori nu vor proceda la înmânarea/ primirea dosarelor/ a înscrisurilor/ a declaraţiilor de martori/ părţi, etc., decât după ce în prealabil s-a procedat la dezinfectarea mâinilor.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Ambasada României la Beirut, avarii minore după explozia care a spulberat o parte din oraș. 73 de morți și 3500 de răniți

Publicat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că, în urma exploziilor produse marţi seară, imobilul Ambasadei României la Beirut a suferit avarii minore, iar intreg personalul misiunii diplomatice este în afara oricărui pericol.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Republica Libaneză, s-a autosesizat în urma exploziilor produse în seara zilei de 4 august în zona portuară a oraşului Beirut şi a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru informaţii cu privire la cetăţenia şi identitatea persoanelor afectate.

MAE precizează ca imobilul Ambasadei României la Beirut a suferit avarii minore, iar intreg personalul misiunii diplomatice este în afara oricărui pericol.

”Până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat ambasada cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate, iar la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară”, arată MAE.

Două explozii succesive, extrem de puternice, au zguduit marți Beirutul, în urma cărora, potrivit unor bilanțuri provizorii, cel puțin 37 de persoane au murit și circa 3.700 sunt rănite, scrie AFP.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale arată o primă explozie urmată de o a doua, care a provocat un imens nor de fum.

Bilanțul parțial de marți vorbește despre 73 de morți și 3.700 de răniți în explozii. Autoritățile au anunțat că spitalele din Beirut și împrejurimi nu fac față.

„Este o catastrofă în toate sensurile termenului”, a afirmat Hamad Hassan, în fața ziariștilor, în timp ce vizita un spital din capitală.

Ministrul de Interne a declarat că exploziile s-au produs la un depozit unde era stocat azotat de amoniu.

Ambasada Statelor Unite din Beirut îndeamnă persoanele aflate în zona deflagrației să „rămână în case și să poarte măști dacă au acces la ele”, în condițiile în care există informații că în urma exploziei au fost eliberate gaze toxice în atmosferă.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Afaceristul care i-ar fi dat ”mega” șpaga de un milion de euro, fostului director de la Apele Române, este din Alba

Publicat

Omul de afaceri care i-ar fi dat un milon de euro mită fostului director general al Administrației Naționale ”Apele Române”, Victor Sandu, este din județul Alba.

Este vorba despre C. S. Emanoil, ce deține o firmă de construcții, care până în 2018 a avut punctul de lucru în Blaj, dar între timp și-a schimbat denumirea și s-a mutat cu sediul social în Bistrița-Năsăud, potrivit bistritabusiness.ro.

De asemenea a mai deținut o firmă în județul Alba, tot la Blaj, în care era asociat 95%, dar pe care a închis-o.

Procurorii DNA au dat publicității un comunicat în care au anunțat că luni, Sandu a fost reținut pentru 24 de ore, alături de un omul de afaceri căruia nu i-au dat numele, dar, cererea de arestare preventivă a celor doi este vizibilă pe portalul instanțelor de judecată.

Ce s-ar fi întâmplat, potrivit procurorilor DNA

” (…) Sandu Victor, la data faptei director general al Administrației Naționale “Apele Române”, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită,

Persoana fizică, om de afaceri, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită.

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, cu începere de la data de 3 august 2020, față de două persoane, administratori ai unor societăți comerciale, pentru infracțiunea de complicitate la luare, respectiv complicitate dare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În calitate de director general al Administrației Naționale “Apele Române”, în perioada 17 mai – 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani și ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totală de 4.830.464 lei, reprezentând mită în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de societatea comercială administrată în fapt de omul de afaceri cu Administrația Națională “Apele Române”.

Banii ar fi fost virați de societatea omului de afaceri în conturile a două firme controlate de un apropiat al directorului general.

Concret, banii ar fi fost pretinși și primiți de inculpatul Sandu Victor în legătură cu atribuțiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte având ca obiect amenajarea unor râuri ori înlăturarea efectelor calamităților produse pe râuri din județul Bihor.

Banii primiți drept mită ar fi fost justificați cu facturi fiscale emise de cele două firme controlate de apropiatul inculpatului Sandu Victor, reprezentând contravaloarea unor lucrări și servicii care în realitate nu au fost executate”, se arată în comunicatul de la DNA.

Sursele junaliștilor de la bihoreanul.ro susțin că firma bărbatului din Alba nu a avut contracte directe cu ABA Crişuri, ci a subcontractat lucrări în Bihor, chiar şi la a treia mână, adică de la firme angajate de titularii contractelor de execuţie. De altfel, pe site-ul ABA Crişuri nu este publicat niciun contract de lucrări cu firma respectivă.

Astăzi, cei doi au fost prezentați magistraților de la Tribunalul Bacău, cu propunere de arestare preventivă, dar judecătorii au respins cererea procurorilor.

Sandu și omul de afaceri din Alba au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

(…) respinge ca neîntemeiata cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Sandu Victor şi C. S. Emanoil(…) dispune luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile începând cu data de 04.08.2020 pâna la data de 02.10.2018, inclusiv faţă de inculpaţii: – Sandu Victor, c(…) şi – C. S. Emanoil, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, (…)” se arată în minuta pe scurt de la Tribunalul Bacău.

 

 

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Spadă celtică ornamentată cu foiță de aur, descoperită la Aiud, simbol al unei confrerii de războinici prezente în Transilvania

Publicat

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia deține în colecțiile sale un important artefact apaţinând epocii celtice din Transilvania (sec. IV-III a. Chr.), iar ornamentele ei ar putea fi semnul unei confrerii de războinici.

Unele elemente ornamentale, cum este cazul perechilor de dragoni afrontaţi care sunt figuraţi şi pe spada de la Aiud, au cunoscut o răspândire europeană largă, ceea ce a determinat avansarea ipotezei că simbolurile respective au reprezentat „insigne” ale unei confrerii de războinici întinse de la un capăt la altul al Europei temperate. 

Este vorba despre o spadă de fier care a fost descoperită în anul 1912 în parcul oraşului Aiud, alături de alte obiecte care au făcut parte din inventarele unor morminte (probabil de incineraţie) distruse de intervenţiile de amenajare a zonei efectuate în anul respectiv.

Spada este din fier şi se păstrează împreună cu o parte din teacă. Ea a fost îndoită ritual în momentul depunerii sale în groapa mormântului.

Partea superioară a tecii, în partea dinspre mâner, a fost ornamentată pe partea ei anterioară, cea vizibilă.

Astfel, breteaua care ranforsează teaca în partea sa superioară a fost modelată sub forma a două cercuri concentrice în relief. Apoi, deasupra şi sub această bretea, a fost executat prin incizie un decor cu motive vegetale şi cu imaginile a doi dragoni sau grifoni afrontaţi, cu gurile larg deschise, dispuşi de o parte şi de alta a nervurii mediane longitudinale a tecii.

De asemenea, partea superioară a tecii a fost decorată suplimentar cu o foiţă de aur care acoperea breteaua de ranforsare, dar probabil şi întregul decor incizat. Ornamentul de aur se mai păstrează astăzi doar pe alocuri.

Lungimea totală a spadei este de 73 cm, din care 12 cm reprezintă mânerul. Lăţimea spadei este de 5 cm. Diametrul cercurilor de pe breteaua de ranforsare măsoară 2,7 cm.

Spada, în general, a constituit una dintre cele mai importante arme ale panopliei elitei războinice din vremea la care ne referim. Nu este întâmplător faptul că într-un număr mare de situaţii ele au fost îndoite (distruse ritual) în momentul depunerii lor în morminte.

Unii cercetători au considerat că astfel de atitudini au avut raţiuni practice, dictate de necesitatea depunerii pieselor respective în gropile unor morminte de incineraţie care aveau un diametru mai mic decât lungimea spadelor.

Însă o privire generală asupra complexelor funerare de incineraţie ilustrează faptul că gropile sepulcrale erau în general ovale sau rectangulare, cu dimensiuni suficient de mari pentru a permite depunerea unei spade fără ca lama acesteia să fie îndoită. Prin urmare, explicaţia îndoirii spadelor trebuie căutată în domeniul spiritual.

Spada, ca armă simbolică şi însoţitoare a războinicului era investită cu puteri magice şi constituia prelungirea braţului acestuia în luptă. Uneori arma însăşi era percepută ca având un „suflet” propriu. Este suficient în acest sens să ne amintim de celebra spadă Excalibur a legendarului rege Arthur.

Rolul simbolic important jucat de spade este sugerat şi de ornamentarea tecilor acestora. În mediul celtic sunt documentate numeroase spade decorate cu motive specifice artei La Tène, unele dintre aceste ornamente simbolice fiind caracteristice în special anumitor regiuni, de unde şi denumirile atribuite de către istoricii de artă diverselor „curente” stilistice (spre exemplu „stilul săbiilor ungare” etc.).

În alte situaţii, unele elemente ornamentale, cum este cazul perechilor de dragoni afrontaţi care sunt figuraţi şi pe spada de la Aiud, au cunoscut o răspândire europeană largă, ceea ce a determinat avansarea ipotezei că simbolurile respective au reprezentat „insigne” ale unei confrerii de războinici întinse de la un capăt la altul al Europei temperate.

Toate aceste ornamente ilustrează încă o dată importanţa pe care o aveau spadele în ansamblul panopliei. Investită cu astfel de puteri magice, uneori spada depusă în mormânt era distrusă ritual prin îndoire, adică era „ucis” spiritul ei odată cu cel care a folosit-o.

În alte situaţii însă spadele au cunoscut o utilizare îndelungată şi au fost transmise urmaşilor odată cu puterile magice şi simbolice cu care armele respective erau investite. Una dintre spadele celebre din acest punct de vedere a fost descoperită în necropola celtică de la Pişcolt. Ea a fost ornamentată succesiv în trei etape diferite. În prima etapă a fost realizat un decor tipic „stilului săbiilor ungare”. În a doua etapă, în partea superioară a tecii au fost incizaţi doi dragoni afrontaţi. În sfârşit, în cea de a treia etapă, a fost aplicat un ornament ajurat longitudinal. Aceste ornamente succesive demonstrează o utilizare îndelungată a armei în discuţie. Ele s-au datorat probabil nevoii de a reînnoi, de mai multe ori, eficacitatea magică a imaginilor de pe teaca spadei.

Spada de la Aiud este importantă şi pentru faptul că a fost ornamentată cu o foiţă subţire de aur. Astfel de ornamente sunt rare în întreaga lume celtică. Pe de altă parte, un coif descoperit la Apahida, lângă Cluj-Napoca, datat în aceeaşi perioadă, a fost decorat la rândul său pe calotă prin aceeaşi tehnică. De aceea, nu ar fi exclus ca piesele în discuţie să ateste exploatarea aurului transilvănean în epoca respectivă. Această ipoteză va trebui însă verificată prin analize metalografice viitoare.

În concluzie, spada celtică de la Aiud aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia constituie un martor important al societăţii şi spiritualităţii celtice din Transilvania în sec. IV-III, constituind în anumite privinţe un unicat printre artefactele de acest fel de pe plan european.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: ACCIDENT RUTIER la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș în zona ”Trei Poduri”. Două mașini s-au ciocnit

Publicat

Un accident rutier a avut loc marți, 4 august, în jurul orei 19.00, pe sensul de mers Alba Iulia- Sebeș, în zona giratoriului de  la ”Trei Poduri”.  Traficul este blocat.

UPDATE: în jurul orei 20.00, traficul în zonă a fost reluat.

Potrivit IPJ Alba, în accident au fost implicate două autovehicule și două persoane ar fi fost rănite ușor. Cauza probabilă ar fi o pătrundere pe sens opus.

La fața locului au intervenit pompierii de la ISU Alba, pentru acordarea de prim ajutor. Potrivit acestora în urma impactului dintre cele două automobile, au rezultat două victime (un bărbat și o femeie), conștiente și cu răni ușoare. Acestea au fost transportate la spital.

Știre în curs de actualizare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate