Connect with us
Publicitate

AIUD

Din 15 mai, instanțele din Alba își reiau activitatea. Ce măsuri de protecție trebuie să respecte cei care participă la procese


Publicat

prefectura

Programul instanțelor de judecată din Alba revine la normal din data de 15 mai, după ieșirea din starea de urgență. Totuși, la fiecare instanță în parte, fie că este vorba despre Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba sau Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Câmpeni și Blaj, va exista un set de reguli pe care atât magistrații, parțile din dosar, dar și persoanele care participa la ședințele de judecată vor fi nevoite să le respecte.

Printre cele mai importante reguli este cea a purtării măștii de protecție pe toată durata actului de justiție, la care persoanele aflate în sediul instanței participă.

De asemenea, reprezentanții instanțelor din Alba pun accent pe folosirea aplicației dosarului electronic, mai ales pentru persoanele din alte județe sau localități.

Măsuri privind activitatea de judecată:

1. Activitatea de judecată la Judecătoria Alba Iulia se va relua începând cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu derogările prevăzute în prezenta hotărâre.

2. În temeiul art. 42 alin. 8 şi art. 43 alin. 3 din Decretul Preşedintelui României, completurile de judecată vor lua măsuri în perioada 15-25 mai 2020, în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept în perioada stării de urgenţă. În acest sens, fiecare grefier de şedinţă va întocmi un inventar al cauzelor suspendate de drept (pe complet) şi va proceda la prezentarea listei acestora preşedintelui completului respectiv.

3. Recomandă completurilor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele mai sus menţionate, în funcţie de urgenţa şi vechimea acestora, să aibă în vedere şi numărul de dosare aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, precum şi în luna iunie 2020, astfel încât să se păstreze un număr de cauze/ şedinţă care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de şedinţă şi a sediului instanţei.

4. În vederea evitării interacţiunii în sala de judecată dar şi pe Sala Paşilor Pierduţi din sediul instanţei, preşedinţii completelor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul.

Aceste intervale vor fi stabilite chiar şi pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există posibilitatea încunoştiinţării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită de grefier cu menţiunea orei urmând a fi afişată pe portalul Instanţei, dar şi în exteriorul instanţei, pe uşa de acces pentru public. În citaţie se va menţiona în mod expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai devreme cu 10 minute de ora stabilită.

5. Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:

– intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;

– înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise cel mai târziu cu o zi înaintea termenului de judecată, prin e-mail sau fax;

– posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, urmând a fi accesat site-ul www.tribunalulalba.ro, de unde poate fi descărcată cererea;

– mențiunea că prezenţa este obligatorie/ neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

6. Grefierii de şedinţă vor preda cu o zi înaintea şedinţei de judecată, cel târziu la ora 11:00, lista cauzelor cu orele menţionate, grefierului şef, care va lua măsurile necesare în vederea afişării listei pe portal, urmând ca după terminarea şedinţei aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării supraaglomerării portalului cu un număr mare de liste. Pe uşa de intrare în sediul instanţei, listele se vor afişa în dimineaţa şedinţei, prin grija grefierului de şedinţă.

7. Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet. Fiecare preşedinte de complet va decide cu privire la modalitatea de studiere a dosarelor completului respectiv.

8. Strigarea cauzelor pentru amânarea fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. 5 teza 1 din ROI nu sunt aplicabile.

9. După data de 15 mai 2020, se va relua procedura prealabilă – în materie non-penală, respectiv faza de cameră preliminară – în materie penală, în cauzele în care aceste proceduri au fost suspendate pe perioada stării de urgenţă.

10. Se recomandă ca în dosarele penale cu arestaţi preventiv în cauză sau în alte cauze, să fie utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi a principiilor care guvernează procesul penal. Înainte de fixarea termenului de judecată şi a intervalului orar pentru dezbaterea cauzei, preşedintele completului de judecată va contacta administraţia locului de deţinere în vederea stabilirii, de comun acord, a datei la care este posibilă audierea, a intervalului orar liber şi a duratei estimate a acestei audieri. Completul de judecată va respecta data, ora şi durata estimată a audierii. Nerespectarea duratei estimate a audierii atrage întreruperea videoconferinţei doar în ipoteza în care este programată o altă videoconferinţă după ora estimată. În cauzele non-penale, dacă este posibil, preşedintele completului de judecată poate dispune măsurile necesare pentru defăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

Măsuri privind relaţia cu publicul:

1. Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zite înainte. Programarea se va face la numărul de telefon 0258811327, număr care va fi afişat pe portal dar şi în locuri vizibile, în incinta instanţei. Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numărului de telefon afişat se vor adresa în acest sens la adresa de e-mail jud-alba@just.ro, urmând ca doamna grefier Vinţan Laura să efectueze demersurile necesare în vederea programării pentru studiu şi a informării persoanei în acest sens, prin e-mail. Dovezile în acest sens vor fi imprimate şi păstrate într-o mapă de către doamna grefier.

2. Având în vedere spaţiul subdimensionat al serviciului Arhivă din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, dar şi aprobarea conducerii Tribunalului Alba, consultarea dosarelor instanţei se va face la biroul amenajat în acest sens al Tribunalului Alba (Arhivă – etaj II, conform programării prestabilite).

3. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/ reprezentanţilor/ avocaţilor/ experţilor, pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 30 min./ persoană. De asemenea, se recomandă studierea dosarelor instanţei prin intermediul aplicaţiei “Dosarul Electronic”.

4. Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau comunicate prin email/fax, în măsura în care se indică datele necesare. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierulşef al instanţei şi vor fi eliberate în zilele de joi, în intervalul orar 10:30 – 12:30. Cererile de acest gen se recomandă să fie expediate prin fax, e-mail, etc, şi să se evite, pe cât posibil, depunerea lor personal la instanţă.

5. Recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei, să nu depună corespondenţa personal la instanţă, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări.

Totodată, recomandă părţilor şi participanţi la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei să nu depună înscrisurile de care înţeleg să se folosească în probaţiune, direct în sala de judecată, la termenul fixat pentru judecarea cauzei, ci să le comunice prin fax/email, etc, cel mai târziu cu o zi înainte de termenul de judecată stabilitc şi, de asemenea, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail).

Alte măsuri organizatorice:

1. Este obligatorie purtarea de către personalul instanţei a măştilor de protecţie facială, care să acopere integral nasul şi gura, precum şi a mănuşilor şi se recomandă personalului instanţei purtarea de viziere, pentru protejarea căilor respiratorii şi a ochilor, pe perioada programului de lucru.

2. Atenţionează justiţiabilii şi avocaţii ca, la intrarea în sediul instanţei, în interiorul sălii de judecată, dar şi la compartimentele Arhivă/ Registratură, să procedeze la dezinfectarea mâinilor şi îi încurajează să folosească aplicaţia “Dosarul electronic”. De asemenea, încurajează părţile/ participanţii la proces să formuleze cereri de judecare în lipsă, cu excepţia cazului în care prezenţa personală este obligatorie, iar în eventualitatea în care părţile/ participanţii la proces au avocat ales, se recomandă ca în sală să se prezinte doar avocatul. La fel se va proceda şi în cazul studierii dosarelor.

3. Grefierii de şedinţă/ arhivari/ registratori nu vor proceda la înmânarea/ primirea dosarelor/ a înscrisurilor/ a declaraţiilor de martori/ părţi, etc., decât după ce în prealabil s-a procedat la dezinfectarea mâinilor.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Asigurarea Carte Verde își schimbă culoarea, de la 1 iulie. Detalii pentru șoferi

Publicat

asigurare masina rca

Documentele de asigurare Carte Verde, ataşate sau nu contractului de asigurare RCA, vor fi tipărite pe hârtie albă, începând cu data de 1 iulie 2020, iar poliţele încheiate înainte de această dată îşi păstrează valabilitatea până la expirare, informează Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Decizia de schimbare a culorii este conformă cu reglementările care guvernează Sistemul Carte Verde şi nu-i afectează în niciun fel pe deţinătorii acestora, potrivit sursei citate.

Din 1 iulie 2020, asigurătorii care au dreptul să vândă asigurări RCA pe teritoriul României (membre ale BAAR) vor tipări poliţa de asigurare Carte Verde, indiferent dacă se eliberează cu Contractul de asigurare RCA sau în mod separat, pe hârtie de culoare albă în loc de culoare verde, aşa cum este tipărită în prezent. Valabilitatea poliţelor de asigurare Carte Verde emise de asigurătorii români înainte de această dată pe hârtie de culoare verde se va menţine până la expirarea perioadei de valabilitate a asigurării, menţionată în poliţele respective, menţionează BAAR.

Asociaţia precizează că a informat despre noua culoare a poliţei Carte Verde Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Poliţia de Frontieră şi Poliţia Rutieră.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania consideră utile câteva recomandări importante pentru deţinătorii de vehicule care doresc să circule cu maşina în străinătate:

– în cazul călătoriei în statele membre ale sistemului Carte Verde, asiguraţii să aibă asupra lor asigurarea tipărită pe suport de hârtie, pentru a putea fi prezentată autorităţilor cu atribuţii de control

– înainte de deplasarea în străinătate, deţinătorii de vehicule să verifice ca asigurarea Carte Verde să fie valabilă în toate ţările traversate sau vizitate şi pentru toată durata deplasării.

BAAR este asociaţia profesională a societăţilor de asigurare care pot practica, pe teritoriul României, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA).

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO VIDEO: Covor alb de gheață, într-o comună din Alba. Cum a bătut grindina la Livezile

Publicat

Fenomene meteorologice neobișnuite pentru sfârșitul primăverii, s-au înregistrat marți în județul Alba. În mai multe zone ale județului a bătut grindina.

În comuna Livezile, cantitatea de gheață și lapoviță care a căzut a făcut ca drumurile devină albe. 

Meteoplus a publicat o serie de fotografii din zonă, pe contul de Facebook, iar cetățenii care au trecut prin zonă au postat și ei filme și fotografii.

 

Sursă foto: Meteoplus

Sursă video: Gheorghe Dunca – Facebook

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Deputatul PNL Florin Roman: Alba Iulia primește “aviz negativ” de la PSD. Ce ar fi trebuit să se întâmple în orașul Unirii

Publicat

Liderul de grup al PNL în Camera Deputaților, Florin Roman, a transmis un comunicat de presă, după ce un proiect de lege care prevedea ca ședința solemnă de învestire a Președintelui României sa aibă loc, într-un cadru solemn, la Alba Iulia, depus de PSD, a primit aviz negativ tot de la PSD. 

”Da, știu! Nu mai e o noutate ca Alba Iulia, o capitală de dreapta a Marii Uniri a fost întotdeauna un fel de paria pentru orice guvern de stânga al PSD. Da, știu! Că Alba Iulia a însemnat ceva pentru PSD doar de ziua națională a României, când cohortele pesediste au invadat orașul la depuneri de coroane, momente festive și cam atât.

Vă amintiți probabil sfidarea guvernului Dăncilă, care a tăbărât pur și simplu în Sala Unirii pentru o ședință de guvern, de imagine. Nu le-a ieșit, fiind huiduiți și alungați de albaiulieni.

În noianul de promisiuni goale de atunci, PSD a depus un proiect de lege prin care prevedea ca ședința solemnă de învestire a Președintelui României sa aibă loc, într-un cadru solemn, la Alba Iulia, locul în care s-a născut România Mare.

Numai că, între timp, PSD s-a răzgândit, iar proiectul de lege a primit azi “aviz negativ” de la parlamentarii PSD, împotriva unui proiect al… PSD!

Este încă o dovadă a lipsei de respect al parlamentarilor PSD la adresa Albei Iulia, capitala de suflet a românilor de pretutindeni, nici primul și nici ultimul probabil”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Papa Francisc a numit un nou Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia. Cine este László Kerekes

Publicat

Papa Francisc l-a numit astăzi, 26 mai 2020, pe Monseniorul László Kerekes, Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia.

Acesta este al 27-lea Episcop Auxiliar care slujește în Arhidieceza de Alba Iulia. Data și locul consacrării sale episcopale vor fi stabilite ulterior.

Numirea vine după ce, în decembrie anul trecut, Papa Francisc a acceptat renunțarea la oficiu a lui György Jakubinyi, la acea vreme Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia și a lui József Tamás, Episcop auxiliar al aceleiași Arhidieceze, și l-a numit Arhiepiscop de Alba Iulia pe monseniorul Gergely Kovács, consacrat și înscăunat pe 22 februarie 2020 în Catedrala „Sf. Mihail” din Alba Iulia.

László Kerekes s-a născut la 23 iulie 1968 în Ghelița (Covasna), Arhidieceza de Alba Iulia.

A studiat la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia până în 1990 și la Academia Teologică de la Budapesta până în 1992.

A fost hirotonit preot pentru Arhidieceza de Alba Iulia pe 16 mai 1993, de către E. S. Mons. György Jakubinyi, pe atunci Episcop auxiliar.

A continuat studiile la Ottawa, Canada, unde a obținut licența în Drept Canonic, în 1994, și doctoratul în 2004.

A fost profesor la Seminarul Mare de la Alba Iulia și paroh în Târgu Secuiesc, fiind membru al Consiliului Prezbiteral și al Tribunalului Ecleziastic al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia are, conform Anuarului Pontifical din 2019, o suprafață de 58.234 km2 și 335.500 de romano-catolici, dintr-o populație totală de 3.590.500 de locuitori. Este organizată în 253 de parohii și are 299 de preoți diecezani și 44 de seminariști în propriul seminar, 132 de persoane consacrate (51 călugări și 81 de călugărițe).

După numirea noului Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia, numărul Episcopilor romano-catolici din România ajunge la 13, dintre care 5 sunt emeriți, iar numărul total al Episcopilor catolici – romano-catolici și greco-catolici – la 22.

Trei dintre Episcopi, recent numiți de Papa Francisc – Mons. László Kerekes, Mons. Călin Ioan Bot și Mons. Cristian Dumitru Crișan -, vor primi consacrarea episcopală imediat după ce condițiile sanitare impuse de starea de pandemie vor permite celebrarea ceremoniei religioase.

Sursă: Francisc Ungureanu, secretar general al Conferinței Episcopale Române, catholica.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate