Connect with us
Publicitate

AIUD

Din 15 mai, instanțele din Alba își reiau activitatea. Ce măsuri de protecție trebuie să respecte cei care participă la procese


Publicat

prefectura

Programul instanțelor de judecată din Alba revine la normal din data de 15 mai, după ieșirea din starea de urgență. Totuși, la fiecare instanță în parte, fie că este vorba despre Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba sau Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Câmpeni și Blaj, va exista un set de reguli pe care atât magistrații, parțile din dosar, dar și persoanele care participa la ședințele de judecată vor fi nevoite să le respecte.

Printre cele mai importante reguli este cea a purtării măștii de protecție pe toată durata actului de justiție, la care persoanele aflate în sediul instanței participă.

De asemenea, reprezentanții instanțelor din Alba pun accent pe folosirea aplicației dosarului electronic, mai ales pentru persoanele din alte județe sau localități.

Măsuri privind activitatea de judecată:

1. Activitatea de judecată la Judecătoria Alba Iulia se va relua începând cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu derogările prevăzute în prezenta hotărâre.

2. În temeiul art. 42 alin. 8 şi art. 43 alin. 3 din Decretul Preşedintelui României, completurile de judecată vor lua măsuri în perioada 15-25 mai 2020, în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept în perioada stării de urgenţă. În acest sens, fiecare grefier de şedinţă va întocmi un inventar al cauzelor suspendate de drept (pe complet) şi va proceda la prezentarea listei acestora preşedintelui completului respectiv.

3. Recomandă completurilor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele mai sus menţionate, în funcţie de urgenţa şi vechimea acestora, să aibă în vedere şi numărul de dosare aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, precum şi în luna iunie 2020, astfel încât să se păstreze un număr de cauze/ şedinţă care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de şedinţă şi a sediului instanţei.

4. În vederea evitării interacţiunii în sala de judecată dar şi pe Sala Paşilor Pierduţi din sediul instanţei, preşedinţii completelor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul.

Aceste intervale vor fi stabilite chiar şi pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există posibilitatea încunoştiinţării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită de grefier cu menţiunea orei urmând a fi afişată pe portalul Instanţei, dar şi în exteriorul instanţei, pe uşa de acces pentru public. În citaţie se va menţiona în mod expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai devreme cu 10 minute de ora stabilită.

5. Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:

– intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;

– înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise cel mai târziu cu o zi înaintea termenului de judecată, prin e-mail sau fax;

– posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, urmând a fi accesat site-ul www.tribunalulalba.ro, de unde poate fi descărcată cererea;

– mențiunea că prezenţa este obligatorie/ neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

6. Grefierii de şedinţă vor preda cu o zi înaintea şedinţei de judecată, cel târziu la ora 11:00, lista cauzelor cu orele menţionate, grefierului şef, care va lua măsurile necesare în vederea afişării listei pe portal, urmând ca după terminarea şedinţei aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării supraaglomerării portalului cu un număr mare de liste. Pe uşa de intrare în sediul instanţei, listele se vor afişa în dimineaţa şedinţei, prin grija grefierului de şedinţă.

7. Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet. Fiecare preşedinte de complet va decide cu privire la modalitatea de studiere a dosarelor completului respectiv.

8. Strigarea cauzelor pentru amânarea fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. 5 teza 1 din ROI nu sunt aplicabile.

9. După data de 15 mai 2020, se va relua procedura prealabilă – în materie non-penală, respectiv faza de cameră preliminară – în materie penală, în cauzele în care aceste proceduri au fost suspendate pe perioada stării de urgenţă.

10. Se recomandă ca în dosarele penale cu arestaţi preventiv în cauză sau în alte cauze, să fie utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi a principiilor care guvernează procesul penal. Înainte de fixarea termenului de judecată şi a intervalului orar pentru dezbaterea cauzei, preşedintele completului de judecată va contacta administraţia locului de deţinere în vederea stabilirii, de comun acord, a datei la care este posibilă audierea, a intervalului orar liber şi a duratei estimate a acestei audieri. Completul de judecată va respecta data, ora şi durata estimată a audierii. Nerespectarea duratei estimate a audierii atrage întreruperea videoconferinţei doar în ipoteza în care este programată o altă videoconferinţă după ora estimată. În cauzele non-penale, dacă este posibil, preşedintele completului de judecată poate dispune măsurile necesare pentru defăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

Măsuri privind relaţia cu publicul:

1. Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zite înainte. Programarea se va face la numărul de telefon 0258811327, număr care va fi afişat pe portal dar şi în locuri vizibile, în incinta instanţei. Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numărului de telefon afişat se vor adresa în acest sens la adresa de e-mail jud-alba@just.ro, urmând ca doamna grefier Vinţan Laura să efectueze demersurile necesare în vederea programării pentru studiu şi a informării persoanei în acest sens, prin e-mail. Dovezile în acest sens vor fi imprimate şi păstrate într-o mapă de către doamna grefier.

2. Având în vedere spaţiul subdimensionat al serviciului Arhivă din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, dar şi aprobarea conducerii Tribunalului Alba, consultarea dosarelor instanţei se va face la biroul amenajat în acest sens al Tribunalului Alba (Arhivă – etaj II, conform programării prestabilite).

3. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/ reprezentanţilor/ avocaţilor/ experţilor, pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 30 min./ persoană. De asemenea, se recomandă studierea dosarelor instanţei prin intermediul aplicaţiei “Dosarul Electronic”.

4. Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau comunicate prin email/fax, în măsura în care se indică datele necesare. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierulşef al instanţei şi vor fi eliberate în zilele de joi, în intervalul orar 10:30 – 12:30. Cererile de acest gen se recomandă să fie expediate prin fax, e-mail, etc, şi să se evite, pe cât posibil, depunerea lor personal la instanţă.

5. Recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei, să nu depună corespondenţa personal la instanţă, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări.

Totodată, recomandă părţilor şi participanţi la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei să nu depună înscrisurile de care înţeleg să se folosească în probaţiune, direct în sala de judecată, la termenul fixat pentru judecarea cauzei, ci să le comunice prin fax/email, etc, cel mai târziu cu o zi înainte de termenul de judecată stabilitc şi, de asemenea, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail).

Alte măsuri organizatorice:

1. Este obligatorie purtarea de către personalul instanţei a măştilor de protecţie facială, care să acopere integral nasul şi gura, precum şi a mănuşilor şi se recomandă personalului instanţei purtarea de viziere, pentru protejarea căilor respiratorii şi a ochilor, pe perioada programului de lucru.

2. Atenţionează justiţiabilii şi avocaţii ca, la intrarea în sediul instanţei, în interiorul sălii de judecată, dar şi la compartimentele Arhivă/ Registratură, să procedeze la dezinfectarea mâinilor şi îi încurajează să folosească aplicaţia “Dosarul electronic”. De asemenea, încurajează părţile/ participanţii la proces să formuleze cereri de judecare în lipsă, cu excepţia cazului în care prezenţa personală este obligatorie, iar în eventualitatea în care părţile/ participanţii la proces au avocat ales, se recomandă ca în sală să se prezinte doar avocatul. La fel se va proceda şi în cazul studierii dosarelor.

3. Grefierii de şedinţă/ arhivari/ registratori nu vor proceda la înmânarea/ primirea dosarelor/ a înscrisurilor/ a declaraţiilor de martori/ părţi, etc., decât după ce în prealabil s-a procedat la dezinfectarea mâinilor.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Moțiunea simplă a PSD, împotriva ministrului Cristian Ghinea, a căzut în Parlament. Discuții aprinse legate de vot

Publicat

Camera Deputatilor, Parlament

Parlamentul a respins marți moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea. 

În timpul votului s-a produs și un mic scandal, legat de modul de votul pe tabletă.

”Cu 104 voturi pentru, 171 de voturi contra și o abținere, moțiunea simplă a fost respinsă” a spus președinta de ședință, moment în care în sală au izbucnit huiduielile.

Alfred Simonis (PSD) a spus că moțiunea a trecut pe votul din sală dar că numărătoarea nu a fost corectă. Acesta a lăsat să se înțeleagă  că s-a votat și din afara sălii, prin sistemul electronic, fără ca parlamentarii să fie în sală.

”Vreau să se consemneze că moțiunea simplă împotriva ministrului Ghinea a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților, și am să vă spun de ce. Potrivit Regulamentului Camerei, putem dezbate și vota prin mijloace electronice strict actele normative. Moțiunea simplă nu este un act normativ. Rezultatul pe votul din sală ne arată o diferență de peste 20 de voturi în favoarea adoptării moțiunii… nu puteți lua în calcul voturile date pe tabletă. Colegii dumneavoastră chiulangii trebuiau să fie în sală să îl susțină pe domnul Ghinea. Prin urmare, să plece Ghinea, moțiuna a fost adoptată” a strigat Simonis, în uralele colegilor de la PSD și AUR.

Președintele AUR a vorbit despre avuz în serviciu.

Ședința a fost însă încheiată cu concluzia că moțiunea a căzut.

Textul a fost dezbătut luni, în Camera Deputaților.

În moțiunea denumită „Cristian Ghinea, de la zero la abis”, social democrații îi reproșează ministrului că blochează absorbția de fonduri pentru autoritățile locale, că „îndatorează” țara cu 15 miliarde de euro prin PNRR și că banii luați prin planul de redresare sunt „doar pentru a hrăni prietenii, firmele de consultanță și membrii de partid care vor vota în congresele PNL și USR.”

Ce i se reproșează lui Cristian Ghinea

  • „Ce blestem pe această ţară ca tocmai cel care a îngropat fondurile europene în 2016 să aibă în pix miliardele de euro promise de Iohannis, pe care să le facă praf!
  • Semnalele sunt clare: fiecare zi cu Ghinea la butoane înseamnă pierderi imense din fondurile europene şi scufundarea în abisul austerităţii.
  • Absorbţia curentă este la pământ, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un dezastru, iar programele din Cadrul Financiar 2021 – 2027 nu există nici pe hârtie.
  • În fiecare zi, România pierde bani mulţi din cauza incompetenţei ministrului Ghinea”, susţin reprezentanții PSD, în textul moțiunii.

În replică, Ghinea a transmis că moțiunea este un ”fake news” și ”un banc prost” la adresa sa.

„Am citit textul moţiunii. Este un banc prost. Am tot spus la dezbaterile din comisiile de afaceri europene că ar fi bine să discutam pe bune, serios, aşezat despre fondurile europene.

Văd şi azi aici că nu am cu cine. Domnule Ciolacu, să nu publicaţi pe Facebook textul moţiunii că va suspenda contul pentru fake news.

Sunt cinci mari minciuni în această moţiune pe care oricine le putea verifica uşor din informaţii publice. Trebuie doar să citiţi”, a declarat ministrul Ghinea, citat de Agerpres.

Potrivit regulamentului, moţiunea simplă se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

Procedural, o moţiune simplă împotriva unui ministru nu are efect juridic şi, chiar dacă este adoptată de Parlament, acesta nu este automat demis.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Alocațiile copiilor, majorate de 1 ianuarie 2022. Ce a decis Comisia de muncă a Camerei Deputaților

Publicat

Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor a decis marţi ca alocaţiile pentru copii să fie majorate de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflaţiei.

Comisia pentru muncă a dat raport de adoptare în forma venită de la Senat a ordonanţei de urgenţă 123/2020 privind alocaţiile de stat pentru copii.

Preşedintele Comisiei de muncă de la Camera Deputaţilor, Oana Ţoiu, a declarat că următoarea majorare a alocaţiilor va fi la 1 ianuarie 2022 cu rata inflaţiei.

„Următoarea majorare a alocaţiilor o să fie în ianuarie 2022 cu rata de inflaţie de la acest moment.

Vreau să clarific că niciuna dintre modificările realizate astăzi la comisie nu prevede micşorarea alocaţiilor, aşa cum a mai fost menţionat în parte din dezbaterile din comisie şi în spaţiul public.

Niciuna dintre prevederile şi niciuna dintre propuneri nu se referea la micşorarea alocaţiilor. Ceea ce a fost astăzi adoptat în Comisia de muncă şi protecţie socială confirmă punctul de vedere al Guvernului României şi este ritmul de creştere al alocaţiilor.

A fost modificat similar cu amendamentele adoptate în Senat, indexarea de la 20% care urma să aibă loc în iulie anul acesta cu indexarea cu rata inflaţiei de la 1 ianuarie 2022”, a spus Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Proiectul urmează să intre miercuri la votul plenului Camerei Deputaţilor.

Ea a estimat că la 1 ianuarie 2022 alocaţia pentru copii ar putea creşte cu puţin peste 10 lei.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Modificări în procedura de vaccinare. Valeriu Gheorghiță: Centrele vor avea echipe mobile pentru localitățile arondate

Publicat

Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță a transmis marți că fiecare localitate va fi arondată unui centru de vaccinare. Potrivit acestuia, centrele de vaccinare vor asigura echipe mobile care vor trece prin fiecare localitate în parte.  

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAV, au susținut marți, 15 iunie, o conferință de presă.

„La sfârșitul acestei săptămâni vom avea o situație centralizată la nivelul fiecărui județ. Noi transmitem mâine dimineață către fiecare direcție de sănătate publică și prefectură localitățile, ele vor fi arondate centrelor de vaccinare fixe și fiecare centru de vaccinare fix va avea ca obiectiv asigurarea de echipe mobile în fiecare localitate care va fi arondată acestui centru.

Este important ca într-o perioadă de circa o lună, o lună și jumătate să asigurăm trecerea prin fiecare localitate în parte, pentru că perspectiva unui nou val de îmbolnăviri, în special în sezonul rece, în toamnă, este cât se poate de clară și foarte probabil că varianta „delta” a tulpinii virale Sars-Cov-2 are toate caracteristicile să devină tulpină dominantă”, a transmis Valeriu Gheorghiță.

Potrivit președintelui CNCAV, autoritățile urmăresc evaluarea centrelor de vaccinare, pentru a exista un echilibru între resursele disponibile și eficiența / numărul de persoane care sunt vaccinate în fiecare centru.

„Am finalizat în cursul săptămânii precedente evaluarea centrelor de vaccinare, a efcienței lor. În circa 45 % din cazuri, centrele vaccinau la mai puțin de jumătate din capacitatea fluxului. Tocmai de accea am propus măsuri către fiecare direcție de sănătate publică județeană, măsuri țintite, fie de reducere a programului de lucru și disponibilizarea echipelor mobile către activități de vaccinare cu sprijinul lor, în mod deosebit în rural (…) sau chiar sistarea temporară a activității pentru anumite centre. Nu ne dorim închiderea definitivă unor centre pentru că este foarte greu de anticipat care va fi evoluția din punct de vedere epidemiologic în următoarele luni”, a mai precizat Valeriu Gheorghiță.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Premierul României, Florin Cîțu, vine într-o vizită de lucru în Alba. Vrea voturile liberalilor din județ

Publicat

Premierul Florin Cîțu se va afla joi, 17 iunie într-o vizită de lucru în județul Alba. 

Potrivit surselor alba24.ro, premierul Cîțu va vizita un centru de vaccinare din Alba Iulia. De asemenea, acesta va avea o întâlnire cu mai mulți primari din județ.

Vizita de joi ar fi prima a premierului Cîțu în județul Alba, de când a fost numit prim-ministru.

Deplasarea de la București la Alba a premierului Cîțu vine și în contextul alegerilor pentru șefia PNL, alegeri în care acesta este contracandidatul actualului președinte Ludovic Orban.

La conferința națională, organizația județeană a PNL Alba, va avea alături de cea din Sibiu cel mai mare număr de voturi pentru alegerea președintelului PNL. În acest sens cele două organizații sunt extrem de importante atât pentru Cîțu, dar și pentru Orban.

Programul complet al vizitei premierului Cîțu va fi făcut public în cursul zilei de marți, 15 iunie.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate