Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Doar 48 de absolvenţi din Alba și-au găsit loc de muncă în luna septembrie. Vezi ce facilități acordă statul firmelor care angajează tineri


Publicat

Judeţul Alba este cunoscut pentru locurile pitoreşti, produsele de marcă naţională din domeniul alimentaţiei şi nu numai, oamenii ospitalieri şi reperele istorice. Însă un alt aspect ce atrage atenţia, dar nu promovează zona este faptul că rata şomajului se încăpăţânează să nu scadă, iar una dintre categoriile cele mai influenţate de criza din ultimii ani şi lipsa locurilor de muncă pentru „calificaţi” sunt absolvenţii de liceu şi facultate, care îngroaşă rândurile şomerilor indemnizaţi sau nu de stat.

Desigur, situaţia tinerilor care încheie, în unele cazuri cu grele eforturi intelectuale şi materiale, un liceu sau o facultate şi stau cu diploma în sertar se regăseşte la nivel naţional. Iar unii absolvenţi aleg să rămână în oraşele mari, cu centre universitare, unde mai au şanse să găsească un loc de muncă, mai ales în domeniul IT sau tehnic.

Dar ce se întâmplă cu majoritatea celor care au doar Bac-ul sau nu au fost îndeajuns de inspiraţi să aleagă o specializare de mare căutare în această perioadă. De cele mai multe ori, ajung şomeri. În Alba, mai exact, sunt 2.045 de tineri cu vârste sub 25 de ani fără loc de muncă, din cele 11.419 de persoane neangajate, aflate în evidenţele AJOFM la sfârşitul lunii septembrie. Dintre aceştia, 538 primesc indemnizaţie de şomaj. Sunt oameni care ar avea putere de muncă şi motivaţie pentru carieră, însă ajung să pună greutate pe plătitorii de impozite care abia mai duc celelalte categorii asistate social: pensionarii, persoanele cu handicap şi cei cu venituri mici sau situaţii familiale particulare.

În perioada 1- 30 septembrie, AJOFM Alba a cheltuit 60.758 lei pentru încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de muncă. La categoria proaspăt absolvenţi de instituţii de învăţământ, doar 48 de tineri şi-au găsit loc de muncă, în intervalul amintit.

Ce face AJOFM Alba pentru a veni în ajutorul tinerilor fără loc de muncă

Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă Alba desfăşoară, lunar, activităţi de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, organizează burse de locuri de muncă şi dispune de cadru legislativ pentru intermedierea angajărilor. Degeaba, procentul celor care au reușit să-și găsească un loc de muncă de multe ori nu justifică nici cheltuielile de organizare a unor astfel de activități.

În septembrie, de exemplu, au beneficiat de servicii de mediere a muncii 1.548 de persoane, însă doar 246 şi-au găsit loc de muncă, au primit consiliere profesională 2.243 de persoane, din care 954 cu vârsta sub 25 de ani, respectiv 754 absolvenţi de liceu şi 252 de absolvenţi de studii superioare. Au reuşit să se angajeze doar 36.

Una dintre măsurile de prevenire a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane. Se acordă diferenţiat, în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Şi-au găsit loc de muncă 48  absolvenţi, în septembrie, 26  dintre aceştia prin subvenţionarea locurilor de muncă. La această categorie, 10 tineri au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, de 500 lei.

Alţi doi tineri cu vârste sub 25 de ani şi-au găsit job în altă localitate şi au beneficiat de stimulente financiare de la stat. Acestea reprezintă sume de la 1.000 de lei la 3.500 de lei, în funcţie de distanţa faţă de domiciliu sau schimbarea acestuia.

Ce avantaje au angajatorii care încadrează în muncă tineri absolvenţi

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din promoţia curentă pot beneficia, la cerere, de stimulente financiare din bugetul asigurărilor pentru şomaj, diferenţiat pentru fiecare categorie angajată, precum şi de scutirea la plata contribuţiei angajatorului aferente persoanelor încadrate.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi şi primesc, lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă (în prezent, 600 de lei), pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă (respectiv, în prezent, 750 de lei), pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele de mai sus pe o perioadă de 18 luni.

Pe lângă drepturile pe care le pot încasa, angajatorii au obligaţia de a menţine în activitate persoanele pentru care au încasat subvenţii o  perioadă de 3 ani.

 

Ce avantaje au angajatorii care încadrează în muncă ucenici

Ucenicia la locul de muncă este soluţia pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, cât şi unor nevoi economice şi patrimoniale prin care se păstrează şi se continuă anumite meserii tradiţionale. Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între un an şi 3 ani. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, de unde acesta primeşte un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi de competenţele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de: 12 luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1; 24 luni, pentru nivelul 2; 36 luni, pentru nivelul 3.

Salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 700 lei (pentru anul 2012).

Principalul avantaj pentru angajator este faptul că primeşte lunar o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă prevăzut de Legea nr. 76/2002 (în prezent este în cuantum de 500 de lei). Prin urmare, angajatorul va primi 300 de lei lunar, pe durata contractului.

Totodată, noile norme simplifică procedurile pentru angajatori. Dacă prin vechea legislaţie, exista obligaţia unor autorizaţii speciale la încheierea acestor contracte, precum şi dovada atestatului în cazul maiştrilor de ucenicie, în prezent nu mai există obligaţia autorizării angajatorilor. În plus, coordonatorul ucenicului (fostul maistru) nu mai are obligaţia obţinerii atestatului, fiind suficientă experienţa profesională de minimum 5 ani în ocupaţia pentru care se organizează programul de ucenicie.

Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

 

Ce avantaje au angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi

Angajatorii care doresc să angajeze elevi şi studenţi, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată (egală sau mai mică decât durata vacanţei=, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă (sau, după caz, timp parţial) primesc stimulent financiar în valoare de 250 lei (50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare), acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă.

Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiazã de stimulentul financiar lunar prevãzut mai sus angajatorii care încadreazã în muncã elevi şi studenţi în baza: unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normã întreagã sau, dupã caz, cu timp parţial; unui contract de muncã temporarã, numai dacã durata misiunii de muncã temporarã este egalã sau mai micã decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe sãptãmânã se considerã încheiat cu normã întreagã.

Nu beneficiază de stimulentul financiar: angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi; angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic.

 

Ce avantaje au angajatorii care încadrează în muncă tineri marginalizaţi social

Tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale sunt sprijiniţi de ANOFM, în scopul integrãrii sau reintegrării în muncă. Aceştia pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de Agenţie, în baza unui contract de solidaritate. Contractul de solidaritate poate fi încheiat între tanarul beneficiar şi Agenţie pe o durata de pana la 2 ani, dar nu mai puţin de un an. În baza contractului de solidaritate, angajatorul va încheia cu tânărul un contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.
Angajatorii care încadreazã tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie vor încheia convenţii cu Agenţia, prin care aceasta se angajeazã să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajãrii tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă, la data încetării contractului de solidaritate, angajatorii de inserţie angajează tinerii cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, aceştia beneficiază, în baza aceleiaşi convenţii, de rambursarea lunară a unei sume, în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul beneficiar ar fi primit-o dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată. Această sumă se acordă angajatorului pe o perioadă de maximum 2 ani, până la împlinirea de către angajat a vârstei de 25 de ani.

Categoriile de tineri aflaţi în dificultate pentru care se pot subvenţiona salariile sunt: tineri proveniţi din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copilului; tineri singuri cu copii în întreţinere; tineri familişti cu copii în întreţinere; tineri familişti fără copii în întreţinere; tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate; alte categorii de tineri în dificultate.

Condiţii pentru absolvenţi

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă de încadrare egală valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei), în vigoare la data angajării, dacă se  încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit  dreptul  la indemnizaţia de şomaj şi se angajează pentru  o  perioada  mai mare  de 12 luni,  în perioada de acordare a indemnizaţiei beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.

Persoanele care în perioada în care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj se încadreazã, potrivit legii, într-o localitate situatã la o distanţã mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiazã de o primã de încadrare acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj egalã cu de douã ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data acordãrii.

Persoanele care în perioada în care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj se încadreazã, potrivit legii, într-o altã localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbã domiciliul primesc o primã de instalare, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, egalã cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data instalãrii.

Nu beneficiază de drepturile băneşti menţionate mai sus:

– absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu

– absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

– absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ

– absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă

– absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadã de cel mult 12 luni
În sensul  Legii nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, prin absolvent al unei instituţii de învãţãmânt se înţelege persoana care a obţinut o diploma sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

 

 

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Aleșii locali nu își pierd pensiile speciale. Comisia juridică a Camerei Deputaților, aviz negativ proiectului de desființare

Publicat

Primarii și președinții de consilii județene vor rămâne cu pensiile speciale, cel puțin deocamdată.

Proiectul de desființare a pensiilor speciale pentru aleșii locali a primit raport de respingere în Comisia juridică a Camerei Deputaților. PNL, PSD și UDMR au votat împreună în acest sens.

Se pare că partidele abandonează încă un proiect îndelung dezbătut în campania electorală.

România este în acest moment împărțită între două categorii de pensionari: una care primește pensie pe măsura contributivității, formată în general din ”oameni simpli” și una care primește așa-numita pensie specială, formată în general din răsfățați ai sistemului, politicieni, membrii ai administrației superioare, servicii secrete, armată, justiție și nu numai.

Toți aceștia au un regim special și beneficiază de sume enorme din bani publici, pe lângă restul beneficiilor de care au beneficiat anterior (pensionare la vârstă ”fragedă”, salarii foarte mari, sporuri și alte beneficii).

Eliminarea lor nu este agreeată nici de Curtea Constituțională, care consideră, culmea, că ar fi neconstituțional și nedrept ca toți românii să beneficieze de tratament egal din partea statului. De menționat că și membrii CCR beneficiază de pensii speciale și de diferite sporuri.

Vezi detalii aici – VIDEO: Judecătorii CCR primesc spor „de risc” și spor de „suprasolicitare neuropsihică”. În total, peste 10.000 de lei

Revenind, pentru raportul de respingere a proiectului de lege au votat 15 deputaţi, şase s-au exprimat împotrivă şi doi s-au abţinut, potrivit Digi24.

Proiectul de lege, iniţiat de USR, se referă la abrogarea articolului 210 din OUG nr. 57/2019 care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene.

Acum urmează ca el să fie discutat în plenul Camerei Deputaților și apoi în Senat.

Ce valoare au pensiile speciale

Potrivit actului normativ, un primar de comună cu un singur mandat ar primi 1.600 de lei pensie specială și 5.000 de lei, după trei mandate.

Articolul 210 precizează:

„Indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte al Consiliului judeţean şi vicepreşedinte al Consiliului judeţean, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial (…) se acordă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, o indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă – cunoscută sub denumirea de pensie specială – pentru persoanele care începând cu anul 1992 au deţinut calitatea de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean”.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Fraude pe TikTok cu jocuri „gratis”. Conținuturi asociate cu ”malvertising”

Publicat

Cercetătorii de la Malwarebytes Labs atrag atenția cu privire la conturile de pe TikTok care promovează conținut în domeniul gaming și oferă adesea jocuri sau alte aplicații gratis.

Un exemplu este un cont ce promovează un site care ar trebui să ofere gratis jocul „Among Us” pe Steam, dar și o versiune „hacked”, prin care utilizatorul ar avea avantaje în joc.

Conform verificărilor cercetătorilor conținutul de pe site este, în realitate, asociat cu malvertising.

Sursă: CERT.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPU, în prag de colaps. Medic: ”Virusul este mult mai agresiv în rândul celor nevaccinați. Am obosit să le spun că se vaccineze”

Publicat

Sunt zile de mare încercare, atât pentru medici, cât şi pentru familiile care au pe cineva bolnav. În aceste momente unităţile de primiri urgențe sunt în prag de colaps.

Ambulanțele sosesc fără pauză, una după alta, şi nu dau semne că se vor opri curând în condiţiile în care numai astăzi, peste 16 mii de oameni au aflat că au Covid-19. Vecinii unguri încep să ne preia din bolnavi.

Bogdan Oprița, medic-șef UPU-SMURD la Spitalul de Urgență Floreasca, susține că pacienții vaccinați fac forme ușoare, nu necesită internare sau au nevoie de oxigen doar în cantitate mică.

”Sunt 38 de pacienți în UPU, dintre care 18 sunt intubați și ventilați, mai avem un număr de 8 care sunt pe ventilație non-invazivă și pe oxigen în flux mare. Un singur pacient este vaccinat, dar acesta a fost prezentat la noi în urmă cu șapte zile. Alți doi au mai venit în acest interval de timp”.

Medic: Am obosit să le spun să se vaccineze

”În momentul de față, nici nu mai pot să comentez acest lucru. Am obosit. Oamenii ar trebui să se vaccineze. Toată lumea adresează acuzații că valul acesta nu a fost pregătit, dar trebuie spus, totuși, că există o limită fizică a paturilor peste care nu mai poți să crești, efectiv. Pe de altă parte, personalul este același. Noi am crescut de la 14 locuri la Terapie Intesivă, iar acum avem 23 de pacienți internați”.

Modele de DECLARAȚIE pe propria răspundere și ADEVERINȚĂ de angajator. Documente obligatorii pentru nevaccinați, după ora 20,00

”Este dovedit, însă, că cei care sunt vaccinați cu schema completă sunt purtători de virus timp de cinci zile, în sensul că ei pot fi contagiosi numai cinci zile, în timp ce ceilalți sunt 14… 28 de zile.

Iar agresivitatea virusului la cei vaccinați este mai mică decât la persoanele vaccinate.

De asemenea, s-a demonstrat că o persoană care este nevaccinată este de opt ori mai agresivă în a transmite virusul decât în cazul unei persoane vaccinate.

Acestea sunt studii științifice, se pot găsi pe site-ul CNCAV-ului, peste tot. Orice argument în a da acum vina pe cei vaccinați este o absurditate și un nonsens”.

Bogdan Oprița: ”Am avut pacienţi cea mai mică vârsta 22 de ani, cea mai mare 96. Noi am transformat toată UPU în zona roşie, pentru a avea cât mai multe pături.

În condiţii obişnuite 31 de paturi, dar în momentul de față avem 38 pentru că atâţia pacienţi avem. Putem să mărim, cel mai mult am avut 40 de pacienţi”.

Potrivit medicilor cei mai mulţi dintre pacienţi nu sunt imunizaţi. Pe de altă parte, dacă o persoană vaccinată ia virusul nu ajunge în stare gravă dacă nu are şi alte probleme de sănătate.

Bogdan Oprița: ”Cei vaccinaţi sunt purtători de virus 5 zile, pe când ceilalţi 30 de zile, iar agresivitatea virusului la cei vaccinaţi este mai mică. O persoană nevaccinată este de 8 ori mai agresivă în a transmite virusul″.

Sursa: Știrileprotv.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Investiții în infrastructura educațională, la Zlatna. Școala Gimnazială „Avram Iancu” va fi reabilitată și modernizată

Publicat

Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Zlatna urmează să fie reabilitată și modernizată printr-o investiție de peste 7,6 milioane de lei. 

Primăria Zlatna a lansat vineri, 15 octombrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Avram Iancu”.

Valoarea totală este estimată la 7.628.452,73 de lei, fără TVA. 

Potrivit documentației, clădirea este amplasată în zona centrală a localității, alipită clădirii Primăriei. Zona este închegată din punct de vedere urbanistic.

Clădirea școlii este poziționată cu fațada principală paralelă cu limita terenului la strada Valea Morilor, retras față de aceasta cu aproximativ 24 m. Clădirea ocupă aproape tot de la frontul la stradă, rămânând liber doar un acces auto și pietonal în partea dreaptă. Forma în plan a terenului este neregulată, cu front la strada Valea Morilor.

Proprietatea școlii cuprinde:

 • corp C1 – Clădire școală, regim de înălțime Parter și 2 etaje (P+2E);
 • corp C2 – Clădire Anexă, regim de înălțime Parter (P);
 • curte amenajată în fața școlii (între clădire școală și strada) cu acces pietonal direct din strada Valea Morilor și alee de legătură cu intrarea principală în școală;
 • curtea școlii, situată în spatele clădirii școlii, cu acces auto și pietonal din strada Valea Morilor.

Intervenţiile propuse sunt menite să refuncţionalizeze spațiul de învățământ existent, astfel încât să fie atins standardul impus de normele şi legislaţia în vigoare.

În vederea reabilitării și modernizării construcțiilor școlii, se propun următoarele măsuri structurale de consolidare clădiri existente (conform expertizei tehnice), dar și de realizare a extinderii:

Lucrări de intervenție cu caracter general propuse:

 • Amenajare a două săli pentru clasa pregătitoare;
 • Amenajarea a 16 săli de clasă, câte două săli pentru fiecare nivel de școlarizare;
 • Amenajarea unor laboratoare de fizică/chimie, biologie, calculatoare, CDI;
 • Amenajarea unei săli de mese pe sistem „catering” cu anexele aferente, cu capacitate de aproximativ 30 de locuri la masă;
 • Amenajarea unor cabinete pentru medicină generală, logoped și consiliere;
 • Asigurarea unor spații pentru cadre didactice: 2 săli profesorale, director, secretariat și contabilitate;
 • Asigurarea spațiilor pentru depozitare (manuale, cărți, arhivă, materiale didactice);
 • Spații conexe: centrala termică, spații întreținere;
 • Refuncționalizarea clădirii anexe (mărirea sălii de sport);
 • Realizarea termoizolației clădirilor;
 • Asigurarea condițiilor de funcționare în conformitate cu legislația actuală;
 • Refacerea instalațiilor interioare noi;
 • Reparații capitale la ambele clădiri (înlocuirea finisajelor interioare și exterioare), la școală se vor păstra doar tâmplăriile exterioare, care sunt din PVC cu barieră termică și geam termopan;
 • Refacerea fațadei, inclusiv înlocuirea învelitorilor;
 • Echipamente și dotări noi;
 • Reparații la împrejmuirea școlii;
 • Amenajarea incintei școlii.

Parametrii propuși:

 • Suprafață teren CF 72615 = 5.147 mp
 • Suprafață construită totală SC1+SC2 = 1.230,05 mp
 • Suprafață desfășurată totală SC1+SC2 = 3.324,15 mp
 • Suprafață construită școală propus = 1.047,05 mp
 • Suprafață desfășurată școală propus = 3.141,15 mp
 • Regimul de înălțime școală propus: = P + 2 E
 • Suprafață construită clădire atelier C2 = 183 mp
 • Suprafață desfășurată clădire atelier C2 = 183 mp
 • Regimul de înălțime clădire atelier C2 = P
 • Spații verzi = 1.307,88 mp;
 • Suprafață rampe și scări exterioare școală = 43,34 mp;
 • Suprafață căi pietonale = 272,62 mp;
 • Suprafață platformă gospodărească = 12,38 mp;
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate